วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Tale of the demon and god novel Chapter 453 – A Request

Tale of the demon and god novel Chapter 453 – A Request

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 453 คำขอ


บทที่ 453 คำขอNie Li lightly smiled, “I have several motives in coming to the Heavenly Note Sect. First, naturally, is to pay a visit to Sect Master Nangong. Second would be to meet some of my friends and the last is to request an item from Sect Master Nangong!”
เนี่ยหลี่ยิ้มออกมาอย่างนุ่มนวล,"ข้านั้นมีหลายเหตุผลในการเดินทางมายังนิกายเสียงสวรรค์,อย่างแรกนั้น,แน่นอนว่ามีความสนใจในการเดินทางมาเยี่ยมเยือนคารวะท่านประมุขหนานกง,อย่างที่สองนั้นข้าต้องการเดินทางมาพบหน้าเพื่อนของข้าและอย่างสุดท้ายนั้นข้าต้องการร้องขอสิ่งของบางอย่างจากประมุขหนานกง!"

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

Tale of the demon and god novel Chapter 452 – Visit

Tale of the demon and god novel Chapter 452 – Visit

 นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 452 เยี่ยมเยือน


บทที่ 452 เยี่ยมเยือน


Chapter 452 – Visit
The position of Heavenly Note Sect’s Sect Master was yearned by many and Xiao Ning’er’s heart wasn’t moved by it?
ด้วยตำแหน่งประมุขนิกายเสียงสวรรค์ที่เป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่หา,ไม่ได้สั่นคลอนใจของนางเลยอย่างงั้นรึ?

She was probably just saying…
นางต้องการที่จะกล่าวอะไรออกไปหากแต่....

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

Tale of the demon and god novel Chapter 451 – Heavenly Note Pavilion

Tale of the demon and god novel Chapter 451 – Heavenly Note Pavilion

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 451 ศาลาเสียงสวรรค์


บทที่ 451 ศาลาเสียงสวรรค์


Chapter 451 – Heavenly Note Pavilion
There were many secrets concealed within the Temporal Demon Spirit Book. Many powerful figures have fought for it, ever since it appeared in this world.
มีความลับมากมายถูกปกปิดเอาไว้ภายในตำราภูติการลี้ลับเล่มนี้,เหล่าผู้เชี่ยวชาญอันทรงพลังต่างก็ต่อสู้เพื่อมัน,ทุกๆครั้งที่มันปรากฏขึ้นบนโลกใบนี้.

However the book itself also had its own intelligence, and it constantly searched for its master.
อย่างไรก็ตามตำราเล่มนี้มีความรู้สึกนึกคิดและความเฉลียวฉลาดเป็นของตัวเอง,มันจึงสามารถที่จะเสาะแสวงหาผู้ที่จะเป็นเจ้านายของมันได้.

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Tale of the demon and god novel Chapter 450 – Godslayer Artifact

Tale of the demon and god novel Chapter 450 – Godslayer Artifact

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 450 ศิลปะวัตถุสังหารพระเจ้า.


บทที่ 450 ศิลปะวัตถุสังหารพระเจ้า.A majestic aura was constantly being breathed in and out. Nie Li felt surges of powerful auras entering his body and warming his limbs and meridians.
กลิ่นอายที่น่าสะพรึงกลัวได้พวยพุ่งพ่นออกมาอย่างต่อเนื่อง,เนี่ยหลีรู้สึกได้ถึงพลังอำนาจของกลิ่นอายดังกล่าวมันพลุ่งพล่านผ่านเข้ามายังร่างกายของเขาและยังผ่านเข้ามายังแขนขารวมทั้งจุดปราณของเขาด้วย.

While Nie Li was cultivating, a mysterious energy exploded in the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting. Nie Li was startled in his heart as he immediately entered into the painting. He saw a lump of flames blazing in the painting that looked just like the sun.
ขณะที่เนี่ยหลีกำลังบ่มเพาะพลังอยู่นั้น,พลังที่ลึกลับก็ระเบิดออกมาภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา,หัวใจของเนี่ยหลีถึงกับสะดุ้งขึ้นมาเลยทีเดียว,ทันใดนั้นเขาก็เร่งรีบเข้ามาในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาในทันที,เขาจ้องมองไปยังกลุ่มก้อนของเปลวเพลิงที่โชติช่วงระเบิดออกมาจากแผนภาพแห่งนี้ดูราวกับดวงตะวัน.

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Tale of the demon and god novel Chapter 449 – Demon God’s Sect

Tale of the demon and god novel Chapter 449 – Demon God’s Sect

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 449 นิกายเทพอสูร


บทที่ 449 นิกายเทพอสูร
To Ling Kong, the Divine Feathers Sect was like a great mountain bearing down on them, forcing them to heave for air.
สำหรับ หลิงคงแล้ว,นิกายขนนกแห่งทวยเทพเปรียบเหมือนดังขุนเขาอันยิ่งใหญ่ที่กดทับลงบนตัวพวกเขา,หนักหน่วงจนพวกเขาแทบจะหายใจไม่ออก.


No matter what, they couldn’t afford to offend the Divine Feathers Sect. There would be terrifying consequences.
ไม่ว่าอย่างไร,พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะล่วงเกินนิกายขนนกแห่งทวยเทพได้เลย,ด้วยหวาดกลัวในผลกระทบที่จะตามมา.

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

Tale of the demon and god novel Chapter 448 – Life As Such

Tale of the demon and god novel Chapter 448 – Life As Such

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 448 ชีวิตที่ถูกกำหนดบทที่ 448 ชีวิตที่ถูกกำหนด“No matter what the Sect Master instructs us, our Lingyun Sect will be by your side!” Ling Kong cupped his hands and said respectfully.
"ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามขอให้ท่านประมุขชี้แนะพวกเราด้วย,นิกายหลิงหยุนของพวกเราจะทำตามที่ท่านต้องการแน่นอน!"หลิงคงยกมือขึ้นคารวะไปด้านหน้าอย่างเคารพ.

Nie Li laughed. “Since Young Master Ling Kong is willing to help us, then it’s even better. As long as the Lingyun Sect follows us, our Divine Feathers Sect will definitely not treat you badly!”
เนี่ยหลีหัวเราะก่อนที่จะกล่าวออมาว่า,"ในเมื่อนายน้อยหลิงคงยินดีที่จะช่วยเหลือ,นั่นถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างมาก,ตราบเท่าที่นิกายหลิงหยุนยินดีที่จะติดตามนิกายขนนกแห่งทวยเทพ,นิกายขนนกแห่งทวยเทพของพวกเราจะไม่ปฏิบัติอย่างไร้เหตุผลกับพวกท่านอย่างแน่นอน!"

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 447 – Provoking the Almighty

Tale of the demon and god novel Chapter 447 – Provoking the Almighty

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 447 ท้าทายผู้มีอำนาจ.


บทที่ 447 ท้าทายผู้มีอำนาจThey followed the long and narrow path through the deep forest before the trees opened up to a different scene.
พวกเขาได้เดินตามกันไปในถนนแคบๆผ่านเข้าไปในป่าลึก,ก่อนจะพ้นป่าเหล่านั้นไปก็พบกับสถานที่ต่างออกไป.

This was a long stretch of unbroken mountains blanketed with tall trees. Tens of thousands of Dao of Dragon Realm auras surged and formed a massive, frightening array.
เป็นทิวเขายาวติดต่อกันโดยมีต้นไม้สูงปกคลุม,ผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรนับหมื่น,ปลดปล่อยกลิ่นอายที่หนักแน่นพลุ่งพล่านกระจายไปทั่ว,เป็นค่ายกลที่น่าหวั่นเกรงนัก.