วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 447 – Provoking the Almighty

Tale of the demon and god novel Chapter 447 – Provoking the Almighty

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 447 ท้าทายผู้มีอำนาจ.


บทที่ 447 ท้าทายผู้มีอำนาจThey followed the long and narrow path through the deep forest before the trees opened up to a different scene.
พวกเขาได้เดินตามกันไปในถนนแคบๆผ่านเข้าไปในป่าลึก,ก่อนจะพ้นป่าเหล่านั้นไปก็พบกับสถานที่ต่างออกไป.

This was a long stretch of unbroken mountains blanketed with tall trees. Tens of thousands of Dao of Dragon Realm auras surged and formed a massive, frightening array.
เป็นทิวเขายาวติดต่อกันโดยมีต้นไม้สูงปกคลุม,ผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรนับหมื่น,ปลดปล่อยกลิ่นอายที่หนักแน่นพลุ่งพล่านกระจายไปทั่ว,เป็นค่ายกลที่น่าหวั่นเกรงนัก.


วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Magic Chef of Ice and Fire novel Chapter 2.3 – The Demon Chef, Zha Ji

Magic Chef of Ice and Fire novel Chapter 2.3 – The Demon Chef, Zha Ji

นิยาย พ่อครัวจอมเวทย์ ตอนที่ 2-3 กู๊กอสูร,ซาไจ๋


บทที่ 2-3 กู๊กอสูร,ซาไจ๋


Chapter 2.3 – The Demon Chef, Zha Ji

Zha Ji bit through his own fingers and drew a circle in the air, “Have my blood guide the way. Seal, Endless Hatred.” A red light flashed, enveloping Nian Bing’s body. He faintly shivered, then returned to serenity.
ซาไจ๋ขยับนิ้วของเขาเล็กน้อยและวาดเป็นวงกลมในอากาศ,"ด้วยโลหิตนำทาง,ผนึก,ความเกลียดชังที่ไม่สิ้นสุด."ประกายแสงสีแดง,คลุมไปที่ร่างกายของเหนี่ยนปิง.ร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อย,จากนั้นก็กลายเป็นเงียบสงบ.

Zha Ji continued, saying, “Nian Bing, I am named Zha Ji. I am your teacher. From now on, apart from your knowledge of understanding, the continent, and magic, you will forget all else. Whatever happened before now, let it become nothing. Currently, the only attachment in your mind is the cultivation of both magic and culinary arts, pursuing the pinnacle of culinary arts. That is your life’s greatest objective.”
ซาไจ๋ยังคง,พูดต่อ,"เหนี่ยนปิง,ข้ามีชื่อว่า ซาไจ๋,ข้าเป็นอาจารย์ของเจ้า,นับจากนี้,ยกเว้นความรู้ความเข้าใจในทวีปแห่งนี้และเวทย์มนต์,เจ้าจงลืมทุกอย่างให้หมด.ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก่อนนั้น,มันไม่มีอะไรทั้งสิ้น,ในตอนนี้,ในใจของเจ้าจงมีเพียงการฝึกฝนทั้งเวทย์มนต์และศิลปะการทำอาหาร,จงไล่ตามจุดสุดยอดแห่งศิลปะการทำอาหาร,นั่นคือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเจ้า."


วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Magic Chef of Ice and Fire novel Chapter 2.2 – The Demon Chef, Zha Ji

Magic Chef of Ice and Fire novel Chapter 2.2 – The Demon Chef, Zha Ji

นิยาย พ่อครัวจอมเวทย์ ตอนที่ 2-2 กู๊กอสูร,ซาไจ๋


บทที่ 2-2 กู๊กอสูร,ซาไจ๋“No.” Nian Bing suddenly said, “Grandpa, you’re wrong. She did nothing more than a cheap trick. Her cutlet is the limit of what she could achieve with her magic. She could only comprehend to use it on the meat itself. Also with the distinct combustion of fire magic, it naturally resulted in its unusual flavor. If you could also use magic, then your dishes would be much better compared to hers.” Father had told him many times before, that although the magnitude of magic power is important, magic control is as equally crucial. With great magic control, you could achieve the same or even greater results with the same degree of magic power.
"ไม่,"เหนี่ยนปิงพูดขึ้นมาทันที,"ท่านตา,ไม่ผิด,หล่อนไม่มีอะไรเลยนอกจากใช้กลโกง,เนื้อทอดของหล่อนนั้นสามารถประสบผลด้วยเวทย์,หล่อนเพียงแค่เข้าใจในการใช้เวทย์มนต์ทอดเนื้อ,ทำให้เกิดรสที่แตกต่างด้วยเวทย์มนต์.หากว่าท่านสามารถที่จะใช้เวทย์มนต์ได้เหมือนกัน,เช่นนั้นแล้วรสชาติอาหารของท่านย่อมที่จะดีกว่าเมื่อเทียบกับหล่อน"ท่านพ่อได้บอกล่าวกับข้าทุกครั้งก่อนนี้,ถึงแม้ว่าจำนวนพลังอำนาจของเวทย์มนต์จะสำคัญ,การควบคุมเวทย์มนต์ยิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเทียบเท่า,ด้วยการควบคุมเวทย์มนต์อันสุดยอด,ท่านสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน,หรือแม้แต่ผลที่ได้ยอดเยี่ยมกว่าการใช้พลังเวทย์มันในระดับที่สูงกว่า."


วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Magic Chef of Ice and Fire novel Chapter 2.1 – The Demon Chef, Zha Ji

Magic Chef of Ice and Fire novel Chapter 2.1 – The Demon Chef, Zha Ji

นิยาย พ่อครัวจอมเวทย์ ตอนที่ 2-1 กุ๊กอสูร,ซาไจ๋


บทที่ 2-1 กุ๊กอสูร,ซาไจ๋


MCIF Chapter 2.1
Zha Ji bitterly laughed, “How could an old man like me with a pair ruined hand tendons possibly do to you?”
ซาไจ๋หัวเราะอย่างขื่นขม."ชายแก่อย่างข้านั้นด้วยแขนที่พิการเส้นเอ็นขาดจะไปทำอะไรเจ้าได้อย่างไรล่ะ?"

Nian Bing looked at Zha Ji, the panic in his eyes calmed a bit, and probingly asked, “Grandpa, why, why your hands like that?”
เหนี่ยนปิงจ้องมองไปที่ซาไจ๋,ด้วยสายตาที่ตื่นตระหนก เริ่มที่จะใจเย็นลงเล็กน้อย,และสอบถามเพื่อตรวจสอบ,"ท่านตา,ทำไม,ทำไมแขนท่านจึงได้เป็นเช่นนั้น?"

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Magic Chef of Ice and Fire novel Chapter 1.3 – Hunt of the Ice and Snow Worshipper

Magic Chef of Ice and Fire novel Chapter 1.3 – Hunt of the Ice and Snow Worshipper

นิยาย พ่อครัวจอมเวทย์ ตอนที่ 1-3 การไล่ล่าของสงฆ์หิมะเหมันต์


บทที่ 1-3 การไล่ล่าของสงฆ์หิมะเหมันต์


Chapter 1.3 – Hunt of the Ice and Snow Worshipper

The white congee’s sweet fragrance mixed with the green vegetable’s clean freshness, these two distinct flavors complemented each other perfectly. After he downed the bowl of congee, Nian Bing felt a bit of his strength recover and his spirit had very much improved. This common vegetable congee gave him such a refreshing, pleasant feeling on his lips and teeth. It’s basic taste was extremely satisfying. He could not help but receive a favorable impression of Zha Ji.
ซุปสีขาวที่หอมหวานนี้ผสมเข้ากับผักสีเขียวที่สดใหม่,สองรสชาติที่แตกต่างกันรวมตัวกันได้อย่างสมบูรแบบนัก,หลังจากที่ซดซุปดังกล่าวแล้ว,เหนี่ยนปิงรู้สึกเรี่ยวแรงได้กลับคืนมาพร้อมทั้งจิตวิญญาณของเขาได้พัฒนาขึ้นด้วย,ซุปผักที่ธรรมดาๆนี้ได้มอบความสดชื่นให้แก่เขา.ความรู้สึกพึงพอใจทำให้เขาต้องเลียลมฝีปากเลย.รสชาติที่ได้รับนี่น่าพึงใจอย่างที่สุด,ช่วยไม่ได้เลยที่เขาจะรู้สึกชื่นชอบและประทับใจซาไจ๋.

“Grandpa, thank you. That congee was delicious. Did you make it?” Nian Bing asked curiously.
"ท่านตา,ขอบคุณมาก,ซุปนี่อร่อยมาก,ท่านเป็นคนทำรึ?"เหนี่ยนปิงถามด้วยความใคร่รู้.


วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Magic Chef of Ice and Fire novel Chapter 1.2 – Hunt of the Ice and Snow Worshipper

Magic Chef of Ice and Fire novel Chapter 1.2 – Hunt of the Ice and Snow Worshipper

นิยาย พ่อครัวจอมเวทย์ ตอนที่ 1-2 การไล่ล่าของสงฆ์หิมะเหมันต์


บทที่ 1-2 การไล่ล่าของสงฆ์หิมะเหมันต์


MCIF Chapter 1.2


Nian Bing slowly stood up. Though young, a severe coldness was contained within his eyes. A deep hatred ignited within his heart. “The Ice God’s Pagoda’s honor? Father was right. Though the Ice God’s Pagoda may appear righteous from the outside, they are nothing but trash. They want to get back the Ice and Snow Goddess’s Stone? Dream on. Even if I die I still wouldn’t give it to you.This is the last thing my mom gave me. You can all go to hell!” Without warning, two fists simultaneously flourished out, left red, right blue. These two rays of light, each with a distinct atmosphere, approached the three hooded Ice and Snow Priests. There were indeed fireball and waterball, two rank one spells, possible to cast without chanting an incantation. Ice and fire appeared simultaneously, a feat even Nian Bing himself didn’t think possible.
เหนี่ยนปิงค่อยๆลุกขึ้นช้าๆ.แม้ว่าเขาจะยังเด็ก,ความเย็นชาอย่างรุนแรงก็ปรากฏอยู่ภายในดวงตาของเขา,ความเกลียดชังสุดลึกได้ถูกจุดขึ้นภายในหัวใจของเขา."เกียรติยศป้อมปราการเทพเหมันต์อย่างงั้นรึ?ท่านพ่อกล่าวถูกแล้ว.ป้อมปราการเทพเหมันต์ดูมีคุณธรรมแต่ภายนอกเท่านั้น,พวกเจ้าไม่มีอะไรเลยเป็นเพียงขยะ,พวกเจ้าต้องการศิลาเทพธิดาหิมะเหมันต์รึ?ฝันไปเถอะ,ถึงแม้ข้าตายข้ายังไม่ยอมยกให้พวกเจ้าเลย.นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ท่านแม่มอบให้กับข้า,พวกเจ้าทั้งหมดไปลงนรกเลย!"ไร้ซึ่งสัญญาณเตือน,หมัดทั้งสองข้างถูกระตุ้น,กวัดแกว่งไปมา,ข้างซ้ายสีแดง,ข้างขวาสีน้ำเงิน.เหล่าแสงทั้งสอง,แต่ละข้างเป็นอากาศธาตุที่ไม่เคยเห็น,พุ่งเข้ามาใกล้นักบวชหิมะเหมันต์ที่สวมฮูดทั้งสาม.มีจริงๆซินะบอลเพลิงและบอลวารี,สองประเภทในเวทย์เดียว,เป็นไปได้ที่ปล่อยออกมาโดยไร้ซึ่งคาถาในการร่าย,น้ำแข็งและไฟถูกใช้ในเวลาเดียวกัน,ด้วยความสามารถที่เกิดขึ้นแม้แต่เหนี่ยนปิงเขาเองยังไม่คิดว่าเป็นไปได้.


The light within Ice and Snow Worshiper’s eyes flashed and quickly chanted simple phrases, a gentle formless wall of watered emerged. The fire and water collided becoming mist. Suddenly he thought to himself, No good. I have to think of another plan, but there isn’t enough time.
ด้วยแสงดังกล่าวนั้นภายในดวงตาของสงฆ์สาวกหิมะเหมันต์เปล่งประกายและร่ายคาถาธรรมดาหนึ่งบทขึ้น,กำแพงวารีที่นุ่มนวลก็รวมตัวกันขึ้น.เปลวไฟและน้ำปะทะกันจนกลายเป็นหมอกควัน.ทันใดนั้นด้วยความคิดของตัวเขาเอง,ไม่ดีแน่,ข้าต้องคิดอีกแผนแล้ว,แต่ไม่มีเวลาพอแล้ว.


วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Magic Chef of Ice and Fire novel Chapter 01-1 Hunt of the Ice and Snow Worshipper

Magic Chef of Ice and Fire novel Chapter 01-1 Hunt of the Ice and Snow Worshipper

นิยาย พ่อครัวจอมเวทย์ ตอนที่ 01-1 การไล่ล่าของสงฆ์สาวกหิมะเหมันต์


บทที่ 01-1 การไล่ล่าของสงฆ์สาวกหิมะเหมันต์

MCIF Chapter 1.1

Chapter 1.1 – Hunt of the Ice and Snow Worshipper
การไล่ล่าของสงฆ์สาวกหิมะเหมันต์
Under the blazing sun, a tall and high spirited male was slowly moving with a child. The male wore a fiery red magic robe. Near the area of his upper abdomen is a flame embroidered in gold. This represents his status as a magister. Golden hair draped behind him and a distinctively angular bronze face that seemed as if it were peeled with a knife and chiseled with a hatchet. However, his brown eyes revealed a faint sorrow.
ภายใต้ดวงตะวันที่สาดส่อง,ชายตัวสูงใหญ่พร้อมทั้งเปี่ยมไปด้วยพลังวิญญาณที่สูงส่งได้เดินไปช้าๆกับเด็กน้อยคนหนึ่ง,ชายคนนั้นสวมเสื้อคลุมเวทย์มนต์สีแดงเพลิง,ที่หน้าอกของเขามีลายปักเปลวเพลิงสีทอง,นี่เป็นการแสดงสถานะของเขาในระดับปรมาจารย์.เส้นผมสีทองจัดทรงชีไปด้านหลังและใบหน้าที่ดูเด่นเป็นเงาดูแล้วราวกับว่ามันถูกปลอกเปลือกด้วยมีดและถูกแกะสลักออกมาด้วยขวาน,แต่ทว่า,ดวงตาสีน้ำตาลของเขานั้นเผยออกมให้เห็นว่ามีร่องรอยของความเศร้าสร้อย.