วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Magic Chef of Ice and Fire novel Chapter 2.3 – The Demon Chef, Zha Ji

Magic Chef of Ice and Fire novel Chapter 2.3 – The Demon Chef, Zha Ji

นิยาย พ่อครัวจอมเวทย์ ตอนที่ 2-3 กู๊กอสูร,ซาไจ๋


บทที่ 2-3 กู๊กอสูร,ซาไจ๋


Chapter 2.3 – The Demon Chef, Zha Ji

Zha Ji bit through his own fingers and drew a circle in the air, “Have my blood guide the way. Seal, Endless Hatred.” A red light flashed, enveloping Nian Bing’s body. He faintly shivered, then returned to serenity.
ซาไจ๋ขยับนิ้วของเขาเล็กน้อยและวาดเป็นวงกลมในอากาศ,"ด้วยโลหิตนำทาง,ผนึก,ความเกลียดชังที่ไม่สิ้นสุด."ประกายแสงสีแดง,คลุมไปที่ร่างกายของเหนี่ยนปิง.ร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อย,จากนั้นก็กลายเป็นเงียบสงบ.

Zha Ji continued, saying, “Nian Bing, I am named Zha Ji. I am your teacher. From now on, apart from your knowledge of understanding, the continent, and magic, you will forget all else. Whatever happened before now, let it become nothing. Currently, the only attachment in your mind is the cultivation of both magic and culinary arts, pursuing the pinnacle of culinary arts. That is your life’s greatest objective.”
ซาไจ๋ยังคง,พูดต่อ,"เหนี่ยนปิง,ข้ามีชื่อว่า ซาไจ๋,ข้าเป็นอาจารย์ของเจ้า,นับจากนี้,ยกเว้นความรู้ความเข้าใจในทวีปแห่งนี้และเวทย์มนต์,เจ้าจงลืมทุกอย่างให้หมด.ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก่อนนั้น,มันไม่มีอะไรทั้งสิ้น,ในตอนนี้,ในใจของเจ้าจงมีเพียงการฝึกฝนทั้งเวทย์มนต์และศิลปะการทำอาหาร,จงไล่ตามจุดสุดยอดแห่งศิลปะการทำอาหาร,นั่นคือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเจ้า."Saying this, Zha Ji paused. Nian Bing then repeated, murmuring Zha Ji’s previous sentences. His lifeless gaze becoming more and more engrossed.
ด้วยการกล่าวนี้,ซาไจ๋ได้หยุดชั่วขณะ,จากนั้นเหนี่ยนปิงพูดตาม,ซ้ำไปซ้ำมา,พึมพำประโยคที่ซาไจ๋ได้กล่าวไป.ชีวิตของเขาเริ่มเซื่องซึมกลายเป็นถูกยึดครองขึ้นๆเรื่อยและเรื่อยๆ


Zha Ji’s eyes displayed a trace of inner-turmoil and continued, “Unless your magic reaches a level powerful enough to annihilate your enemies, your memories will forever be sealed, unable to awaken. Sleep, Child. Sleep well.” While saying this, Zha Ji embraced Nian Bing into his chest. Nian Bing closed his eyes. His hurried breathes became normal.
ดวงตาของซาไจ๋มีร่องรอยของความสับสนวุ่นว่าย,เขากล่าวต่อไปว่า"เว้นแต่เวทมนต์ของเจ้าจะไปถึงระดับที่ทรงพลังเพียงพอที่จะไล่ล่าศัตรู,ความทรงจำของเจ้าจะถูกผนึกตลอดไป,ไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้,หลับซะ.เด็กน้อย,นอนหลับให้พอ."ขณะที่เขาพูด,ซาไจ๋ก็ดึงเหนี่ยนปิงเข้ามากอด,เหนี่ยนปิงได้หลับตา,เขาเร่งรีบกลับมาหายใจเป็นปกติ.Holding Nian Bing, Zha Ji sighed, “I hadn’t expected that I would exchange a meal for the first use of the hypnosis seal, and to go as far as to use it on a child. Nian Bing, forgive me. Grandpa had no alternative.  If you aren’t willing to follow me and learn my culinary arts, I fear that all I have learned will be lost. I hope you can understand Grandpa’s painstaking efforts. Grandpa will certainly teach you with his heart and soul and turn you into the greatest chef of all. Perhaps in the future there will be a day when your memories will awaken. At that time, even if you hate me, I am willing to bear it. You cannot be the previous me. You cannot become the Demon Chef, but rather a magic chef. As a chef that can use magic, you will surpass all those that have preceded you and reach the true pinnacle of the culinary arts. Perhaps I am too selfish, but if your father and mother were alive, they definitely would not have blamed me. Rather than let hate forever live inside you, is it not better if you happily pursued the culinary arts?”
ด้วยการอุ้มเหนี่ยนปิงอยู่,ซาไจ๋ทอดถอนใจ," "ข้าไม่คาดคิดเลยว่าข้าจะใช้การแลกเปลี่ยนอาหารสำหรับการใช้ผนึกสะกดจิตและต้องใช้กับเด็กน้อย,เหนี่ยนปิง,อภัยให้ตาด้วย,ตาไม่มีทางเลือกแล้ว,หากเจ้าไม่ยินดีที่จะติดตามข้าและเรียนศิลปะการอาหารจากข้าแล้ว,ข้ากลัวว่าทุกอย่างที่ข้าได้เรียนรู้มามันจะสูญหาย.ข้าหวังว่าเจ้าจะเข้าใจในความเพียรพยายามของตาได้,ตาคนนี้จะสอนเจ้าด้วยหัวใจและวิญญาณและเปลี่ยนให้เจ้าเป็นกุ๊กที่สุุดยอดที่สุด.บางทีในอนาคตอาจจะมีสักวันที่ความทรงจำของเจ้ากลับคืนมา,ในเวลานั้นแล้ว,ถึงแม้ว่าเจ้าจะเกลียดข้า,ข้าก็จะยินยอมรับมันแต่โดยดี.เจ้าจะไม่ต้องเป็นเหมือนกับข้า.เจ้าจะไม่ต้องเป็นกุ๊กอสูร,แต่ว่าเจ้าจะเป็นกุ๊กนักเวทย์.เมื่อกุ๊กสามารถที่จะใช้เวทย์มนต์ได้นั้น,เจ้าจะเหนือยิ่งกว่าใครๆและสามารถไปถึงจุดสูงสุดของศิลปะแห่งวงการอาหารอย่างแท้จริง.บางทีข้าอาจจะเห็นแก่ตัวจนเกินไป.แต่ถ้าพ่อแม่ของเจ้ายังอยู,พวกเขาคงจะไม่ตำหนิข้าอย่างแน่นอน.การที่จะปล่อยให้ความเกลียดชังคงอยู่ในตัวเจ้าตลอดกาลนั้นไม่ไช่เรื่องดี,มันคงดีกว่าหากเจ้ามีความสุขที่จะไล่ตามศิลปะในการทำอาหารใช่หรือไม่?"


As Zha Ji murmured, talking to himself, he did not discover that when he said those last words, a trace of red light from Nian Bing’s drooping right hand quietly died away.
ขณะที่ซาไจ๋บ่นพึมพำ,กำลังพูดกับตัวเอง,เขาไม่ได้ตรวจดูเลยว่าสำหรับคำพูดสุดท้ายเหล่านั้น,มีประกายแสงสีแดงเล็กน้อยถูกดูดจากมือขวาของเหนี่ยนปิงช้าๆแล้วหายไป.


Holding his body, Zha Ji carried Nian Bing to his room and tucked him in well. Zha Ji smiled, “At last, my wishes draws closer. There is no way I could possibly renounce the favor that the Heavens have granted me. Child, sleep well. From tomorrow on, you will learn the Demon Chef’s skills. Haha, Hahaha!” Zha Ji’s attachment to the kitchen arts caused him to forget all else. In these past ten years, nothing else had made him feel happier than he felt now.
ด้วยการอุ้มร่างของเขา,ซาไจ๋ได้นำเหนี่ยหนปิงไปยังห้องนอนและนำเขาไปยังเตียงนอน.ซาไจ๋ยิ้ม,"อย่างน้อยสุด,ความปรารถนาของข้าก็ใกล้เข้ามาแล้ว.ไม่มีทางที่ข้าจะละทิ้งโอกาสที่สวรรค์นั้นได้ประทานมาให้กับข้า,เด็กน้อย,หลับให้สบาย,นับจากพรุ่งนี้,เจ้าจะต้องเรียนทักษะจากกุ๊กอสูร.ฮ่าฮ่า.ฮ่าฮ่าฮ่า"ความรักความผูกพันของซาไจ๋ที่ได้ใช้ศิลปะแห่งห้องครัวของเขาไม่ได้ทำให้เขาลืมเลือนไปเลย.ที่ผ่านมาตลอดสิบไป,ไม่มีสิ่งไหนที่จะทำให้เขารู้สึกมีความสุขได้เท่านี้มาก่อน.

Zha Ji closed the door and left. Perhaps he would not be able to sleep soundly today.
ซาไจ๋ปิดประตูและออกไป,บางทีเขาอาจจะไม่สามารถนอนหลับได้อีกแล้วในวันนี้.


The wooden room became tranquil once more. Everything became entrenched in a concentrated darkness. Nian Bing who should have originally been fast asleep, suddenly sat up, his blue eyes revealed a faint light. It was not a dull expression. He appeared to be thinking deeply about something.
ห้องไม้แห่งนี้ก็เงียบสงบลงอีกครั้ง,ทุกๆอย่างได้เข้าสู่ความมืดมิด,เหนี่ยนปิงควรที่จะหลับอย่างรวดเร็วในตอนแรก.ทันใดนั้นก็ลุกขึ้นมา,ดวงตาสีน้ำเงินของเขาเผยให้เห็นประกายแสง.มันเป็นท่าทางที่งงงวย.เขาเริ่มคิดบางอย่างที่ลึกซึ้ง.


He held his hand to his bosom and took out two stones from within , one blue and one red. The red stone was carved in the shape of a flame. The blue stone shaped as a rhombus.  Each of the two stones emitted rays of light in their color. The red and blue blades of light although weak, were separated from each other as if they were mutually repelling one another.
เขาได้ล้วงมือของไปที่บางสิ่งในอกของเขาออกมามีศิลาสองก้อนอยู่ภายใน,หนึ่งสีน้ำเงินและอีกหนึ่งสีแดง.ศิลาสีแดงนั่นมีรูปสลักเป็นเปลวเพลิง,ส่วนสีน้ำเงินมีรูปร่างเหมือนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,ศิลาแต่ละก้อนนั้นมีลำแสงปล่อยรังสีออกมาอยู่ภายใน.,แม้ว่าลำแสงวงจักรที่ปล่อยออกมานั้นจะอ่อนแอ,ต่อต้านกันและกัน,ราวกับว่าการอยู่รวมกันนั้นทำให้เกิดการผลักกันและกัน.


“Mother, thank you. If the Ice and Snow Goddess’s Stone hadn’t protected my spirit all along, perhaps I would’ve already lost my memories. Mother, can you tell me? What should Nian Bing do now? Do you want me to do as Zha Ji said and abandon all of my hate? No, it is impossible for me. Those people killed mother and father in such a  painful way. I…. I….”
"ท่านแม่,ขอบคุณท่าน,หากไม่ได้ศิลาเทพธิดาหิมะเหมันต์ล่ะ,ก็คงไม่สามารถปกป้องจิตวิญญาณของข้าได้,บางทีข้าคงได้สูญเสียความทรงจำไปแล้ว,ท่านแม่,ช่วยบอกข้าที?เหนี่ยนปิงควรทำอย่างไรในตอนนี้?ท่านต้องการที่จะให้ข้าทำตามท่านตาซาไจ๋บอกพร้อมปลดปล่อยความเกียดชังทั้งหมดของข้าหรือไม่? ไม่,มันคงเป็นไปไม่ได้สำหรับข้า,เหล่าคนที่สังหารท่านพ่อและท่านแม่ให้ได้รับความเจ็บปวดเช่นนี้.ข้า...ข้า..."


In each hand, he gripped the red and blue stones tightly. From the palms of his hands, scorching hot fire elements and freezing cold ice elements intruded into his body. While the fire and ice gathered cultivated an extreme amount of energy, Nian Bing did not feel unwell at all. He was pondering, continuously pondering. On the Yang Guang Continent, no matter in which of the five great empires. Mage classes are all the same. From low to high, elementary mage, intermediate mage, advanced mage, great mage, magic scholar, magister, and Divine Descendant. Currently he was but a mere elementary mage. The reason why the the Ice God Pagoda can protect the entire Ice Moon Empire, is because it possesses the strongest of mages, Divine Descendants. With Father’s ability as a magic scholar, when faced against a Divine Descendant, he was unable to withstand a single blow. Even if his hatred grew once more, would there even be any use?
ในมือแต่ละข้าง,เขาได้จับศิลาสีแดงและศิลาสีน้ำเงินแน่น.ที่ฝ่ามือของเขาแต่ละข้างนั้น,ถูกแผดเผาด้วยธาตุไฟและอีกข้างถูกแช่แข็งด้วยธาตุน้ำแข็งหลั่งไหล่เข้ามาในร่างกายของเขา.ขณะที่เปลวเพลิงและน้ำแข็งรวมตัวเป็นการบ่มเพาะพลังงานจำนวนมาก,เหนี่ยนปิงไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใด.เขาขบคิด,ใคร่ครวญไปมา.ในทวีปหยานกวงนี้,ไม่ว่าจะเป็นทั้งห้าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่.นักเวทย์ระดับไหนก็เป็นเหมือนกันหมด.จากระดับต่ำไปถึงระดับสูง,นักเวทย์ระดับต้น,นักเวทย์ระดับกลาง,นักเวทย์ชั้นสูง,บรมจารย์นักเวทย์,นักเวทย์ระดับรอบรู้,ปรมาจารย์นักเวทย์,สกุลเทวะ. ในตอนนี้นั้นเขาเป็นเพียงนักเวทย์ระดับต้นเท่านั้น.ด้วยเหตุผลว่าทำไมป้อมปราการหิมะเหมันต์สามารถที่จะปกป้องอาณาจักรจันทราเหมันต์ได้นั้น,เนื่องจากพวกเขามีนักเวทย์ที่ทรงพลังระดับสกุลเทวะ.โดยความสามารถของพ่อเขานั้นอยู่ในระดับเพียงนักเวทย์ระดับรอบรู้.เมื่อต้องต่อสู้กับระดับสกุลเทวะ.เขาจะไม่สามารถที่จะต้านทานได้เลย.ถึงแม้ว่าความเกลียดชังจะยิ่งเติบโตขึ้นมากกว่าเดิมแต่ก็จะสามารถทำอะไรได้ล่ะ?

[TL Note: (神降) Divine Descendant, means a descended god, not the offspring of a god. ]
TL: ผู้สืบทอดเทพ,หมายความว่าได้รับการสืบทอดจากเทพเจ้า,ไม่ใช่ลูกหลานของเทพเจ้า.


Nian Bing’s mind was somewhat cold. With regards to what magic cultivators have said, Divine Descendants were an unobtainable summit. You cannot reach such a realm through pure cultivation. It requires comprehension and destiny’s favor. You must also be supported by the experience of an innumerable amount of expert battles, go through many years of diligent training, and become one with heaven and earth. Only then would it become possible to become a descended god. In the entire continent there is only one Divine Descendant that does not belong to the Ice God Pagoda. It is said that there are two more, but it is only speculation for no one has confirmed their existence. The Ice Moon Empire in their area of the Yang Guang Continent possessed a tremendous position.
ภายในจิตใจของเหนี่ยนปิงอาจจะเย็นชา,ด้วยการฝึกฝนเวทย์มนต์จากที่เขากล่าว,ระดับสกุลเทวะเป็นจุดสุดยอดที่จะไปถึง,เขาจะไม่สามารถไปถึงเขตแดนเช่นนั้นได้ด้วยการฝึกฝนอย่างเดียว.จะต้องสามารถเข้าใจมันได้ได้อย่างลึกซึ้งพร้อมทั้งโชคชะตาที่ชักนำด้วย,จำต้องได้รับการสนับสนุนจากประสบการณ์การต่อสู้อย่างมากมายกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญ,จำต้องทำการฝึกฝนอย่างเอาจริงเอาจังอีกหลายปี,และสามารถที่จะเข้าใจได้ถึงสวรรค์และโลก,นั่นอาจจะพอที่จะกลายเป็นระดับสกุลเทวะได้,ในทั่วทั้งทวีปนั้นระดับสกุลเทวะนั้นไม่ได้มีแค่เพียงป้อมปราการเทวะเหมันต์.อาจจะมีระดับนี้มากกว่าสองคน,แต่ทั้งนี้ก็เป็นแค่เพียงการคาดเดาเนื่องด้วยไม่มีใครที่สามารถยืนยันการคงอยู่ของพวกเขา.อาณาจักรจันทราเหมันต์ที่อยู่ในทวีปหยางกวงนี้จึงครองครองตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่อย่างมาก.

Relying on oneself’s meager power, how could one possible contend against a Divine Descendant? It would undoubtedly be courting death. Grandpa Zha Ji was right. Unless my magic reaches a level such that I can annihilate my foes, wouldn’t my hatred have no meaning? Perhaps I should have my own hatred sealed. When we had faced the Ice God’s Pagoda, my father had said before, do not blind your reason with hate, only then would it be possible to rescue your mother. I will also do as such. Temporarily let go of your hatred, and perhaps it is in the future you will best be able to seize your revenge.
ด้วยการอาศัยพลังอำนาจอันน้อยนิดที่มีนี้,จะเพียงพอที่จะต่อสู้กับระดับสกุลเทวะได้อย่างไร?ไม่จำเป็นต้องสงสัยเลยว่าเป็นเพียงแส่หาความตาย,ท่านตาซาไจ๋นั้นทำถูกต้องแล้ว,เว้นแต่พลังเวทย์ของข้าจะไปถึงระดับที่สามารถไล่ล่าศัตรูได้,ไม่ว่าข้าจะเกลียดชังอย่างไรก็ไม่มีความหมายเลยไม่ใช่รึ?บางทีข้าควรที่จะผนึกความเกลียดชังเอาไว้.เมื่อตอนที่พวกเราได้ต่อสู้กับป้อมปราการหิมะเหมันต์,ท่านพ่อเคยบอกข้ามาก่อนแล้ว,'อย่าได้ตามืดบอดเพราะความเกลียดชัง,เพียงแค่นั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะช่วยเหลือแม่ของเจ้าได้,หากแต่ยังมีความเกลียดชังเช่นนั้น.ชั่วประเดียวเดียวก็จะจมไปในความเกลียดชัง,และบางทีในอนาคตข้างหน้าเจ้ายังมีโอกาสที่จะแก้แค้นได้อยู่.

Thinking of it here, Nian Bing heart suddenly became clear. His eyes displayed a faint happiness and said to himself, “Grandpa Zha Ji, although you haven’t sealed my innermost hatred, Nian Bing will seal it himself. I will wait until the day I am able to contend with a Divine Descendant. Then I will bear the name father bestowed upon me. Father, Mother, Are you happy that Nian Bing is letting go of his hatred? Be at ease. One day… One day I will inevitably seize justice on your behalf.”
ด้วยสิ่งที่คิดเหล่านี้,หัวใจของเหนี่ยนปิงก็กลายเป็นชัดแจ้ง,สายตาของเขาก็มีเศษเสี้ยวของความสุข,และกล่าวกับตัวเองว่า"ท่านตาซาไจ๋,แม้ว่าท่านจะไม่ได้ผนึกความเกลียดชังที่มากมายนี้ไว้,เหนี่ยนปิงก็จะผนึกมันด้วยตัวเอง.ข้าจะรอคอยจนถึงวันนั้นวันที่ข้าสามารถที่จะต่อสู้กับระดับสกุลเทวะได้.จากนั้นข้าถึงจะเผยชื่อสกุลที่ท่านพ่อมอบให้แก่ข้า.ท่านพ่อ,ท่านแม่,ท่านมีความสุขไหมที่เหนี่ยนปิงได้ล่ะทิ้งความเกลียดชังแล้ว?ท่านโปรดสบายใจได้,สักวันหนึ่ง..เมื่อวันนั้นมาถึงข้าจะต้องเป็นตัวแทนทวงความยุติธรรมให้กับพวกท่านอย่างแน่นอน."


He tightly grasped his fists. The Ice and Snow Goddess’s Stone and the Flame God’s Stone deeply dug into his skin, immersing itself with Nian Bing’s resolve until they could no longer be seen. Just then, the surrounding ice and fire elements conducted a wonderful interaction with his body.  He then lied flat down on the bed and began his essential daily meditation. Father had once said to me, there are no shortcuts in the cultivation of magic. Only through the means of continuous meditation, continuous interaction with magic elements can you gradually increase the strength of your magic power. In order to use magic power your own attributes must resonate with the identical magic elements. Through the use of an incantation, you could discharge even stronger magic.
เขากำหมัดตัวเองแน่น.ศิลาเทพธิดาหิมะเหมันต์และศิลาเทพเปลวเพลิงถูกกดจมลึกเข้าไปในผิวหนังของเขา.แช่มันลงเข้าไปข้างในด้วยความตั้งใจของเหนี่ยนปิงจนกระทั่งมันจมลงไปจนไม่สามารถมองเห็นพวกมันได้อีกต่อไป.แค่เพียงหลังจากนั้น,รอบๆน้ำแข็งและเปลวเพลิงธาตุทั้งสองได้รวมตัวอย่างมหัศจรรย์สื่อสารระหว่างกันและกันกับร่างกายของเขา.จากนั้นเขาก็นอนราบไปบนเตียงและเริ่มที่จะบำเพ็ญเพียรเหมือนที่เคยทำ.ครั้งหนึ่งท่านพ่อได้บอกกับเขา,มันไม่มีทางลัดที่จะบ่มเพาะพลังเวทย์.มีแค่เพียงเส้นทางเดียวคือต้องบำเพ็ญเพียรอย่างต่อเนื่อง.ด้วยการสื่อสารกับธาตุเวทย์มนต์ก็จะสามารถค่อยๆเพิ่มความแข็งแกร่งของเวทย์มนต์ขึ้น.เพื่อที่จะใช้คุณสมบัติเวทย์มนต์มันจำเป็นต้องสอดคล้องกับตัวตนของธาตุเวทย์มนต์ด้วย.ผ่านการร่ายคาถา,จะทำให้ยิ่งสามารถที่จะปล่อยพลังเวทย์มนต์ให้รุนแรงยิ่งขึ้น.

Before, Nian Bing had only cultivated fire magic. But at the start of events at that mountain peak, his mother staked it all and used all her strength to give him something, that is the Ice and Snow Goddess’s stone in his hand. After he possessed this stone, he was surprised to discover that a portion of the fire magic power within his body had unexpectedly changed into ice magic power. Observing the status of his body, the magic power within had divided into two completely separate sides. At the center of his body, a gap separated either side, appearing extremely strange. That was why at such a critical moment, he was able cast elementary magic .
ก่อนหน้านี้,เหนี่ยนปิงทำได้แค่เพียงบ่มเพาะพลังเวทย์ไฟ.แต่ตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้ก็ไปถึงระดับสูงเทียมเขาแล้ว,ท่านแม่ของเขาได้เพิ่มมันเขามาและใช้ความแข็งแกร่งของหล่อนทั้งหมดมอบบางอย่างให้,ซึ่งก็คือศิลาเทพธิดาหิมะเหมันต์ที่อยู่ในมือเขา,หลังจากที่เขาได้ครอบครองศิลาก้อนนี้แล้ว,เขาต้องประหลาดใจซึ่งเขาได้พบเข้ากับบางส่วนของพลังเวทย์ไฟที่อยู่ภายในร่างกายได้ปรับเปลี่ยนกลายเป็นพลังเวทย์น้ำแข็งอย่างคาดไม่ถึง.จากความสำเร็จนั่นสถานะร่างกายของเขา.พลังอำนาจที่อยู่ในร่างกายนั้นได้ถูกแยกออกเป็นสองส่วนโดยสมบูรณ์เป็นคนล่ะฝั่ง.ที่จุดศูนย์กลางของเขา,มีช่องว่างเกิดขึ้นแบ่งพลังเวทย์ทั้งสองออก,ปรากฏเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมาก,นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในชั่วขณะที่อยู่สภาวะวิกฤติ,เขาจึงสามารถที่จะร่ายเวทย์ระดับต้นออกมาได้.


Today was the first time he had used both stones to cultivate. Eyes closed, Nian Bing called out to the magic elements in the air. Inside his body, a blue half and a red half emerged. The magic fire element absorbed into his body naturally melted into the right half of his body, and the absorbed magic ice elements floated toward the left half of his body. Aside from his head, a line of red and blue color divided through the center of Nian Bing’s body, each side existing harmoniously without conflict.
วันนี้เป็นครั้งแรกที่เขานั้นใช้ศิลาทั้งสองก้อนในการบ่มเพาะพลัง,ดวงตาปิด,เหนี่ยนปิงเรียกธาตุเวทย์ออกมาในอากาศ.ภายในตัวของเขานั้น,ครึ่งหนึ่งเป็นสีน้ำเงินและอีกครึ่งเป็นสีแดงรวมกันอยู่.ด้วยเวทย์ธาตุไฟถูกดูดซับละลายเข้ามาในร่างกายของเขาในซีกด้านขวาของร่างกาย,และเวทย์ธาตุน้ำแข็งที่ล่องลอยอยู่ไหลผ่านเข้ามายังซีกด้านซ้ายของร่างกาย.นอกเหนือจากศีรษะของเขาแล้ว,เกิดเส้นแบ่งสีแดงและสีน้ำเงินแบ่งแยกออกจากกันผ่านศูนย์กลางร่างของเหนี่ยนปิง,การคงอยู่ของทั้งสองนั้นประสานกันโดยไร้ซึ่งการต่อต้านซึ่งกันและกัน.At this moment, Nian Bing was able to still his mind and reflect upon the situation of his current magic. He could not help but become baffled at the state of his interior body. When he was taught magic in the past by his father, Rong Tian, he was told that as a mage it was best to cultivate only one type of magic. If you do this, it was possible to reach the pinnacle of magic. If you were to scatter your cultivation with many types of magic, it would undoubtedly cause your spiritual power to scatter as well, causing it to become extremely difficult to improve. In addition, of the seven known magic types, there are two opposing types.
ในขณะนี้,เหนี่ยนปิงยังคงสามารถจดจำและระลึกถึงสภาวะเวทย์มนต์ของเขาได้,ช่วยไม่ได้เลยที่จะงงงันกับสภาวะภายในร่างกายของเขาได้.เมื่อเขาได้รับการสั่งสอนเวทย์มนต์จากพ่อของเขาในอดีต,หรงเทียน.เขาคอยบอกโดยตลอดว่าเป็นเรื่องดีถ้าทำการบ่มเพาะเวทย์มนต์เพียงธาตุเดียว.ถ้าทำอย่างนั้นแล้ว,มีความเป็นไปได้ที่จะไปถึงจุดสุดยอดของเวทย์มนต์นั้นได้.ถ้าหากว่าเขาแยกการบ่มเพาะเวทย์มนต์ด้วยจำนวนหลายธาตุ,ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะเป็นเหตุให้พลังอำนาจวิญญาณกระจัดกระจายไปด้วย,ซึ่งนั่นก็จะทำให้ยากที่จะพัฒนาไปในระดับที่สูงกว่าเดิมได้.อีกอย่าง,เวทย์มนต์ทั้งเจ็ดที่เป็นที่รู้จัก,ก็มีประเภทที่ต่อต้านกันด้วยสองชุด

They are ice and fire, light and dark. Ice and water are considered one type of magic. Ice and water magic are variations of each other. Ice and Fire are complete opposites. No one has been able to simultaneously possess these two extreme magics. If one cultivates them simultaneously, it is possible to cause harm to one’s self as they would struggle to overturn each other. When Nian Bing had began to learn magic, Rong Tian had him choose which type of magic to study. Because Nian Bing’s body could already receive fire and ice elements, Nian Bing chose the one easier to begin, fire magic. Following Rong Tian, he continuously cultivated. However, his body’s ice compatibility hadn’t disappeared. Rong Tian believed that after Nian Bing’s fire magic reaches a certain level his ice compatible physique could be ignored.
นั่นคือน้ำแข็งและไฟ,แสงสว่างและความมืด.น้ำแข็งและน้ำนั้นอาจจะตัดสินได้ว่าเป็นเวทย์มนต์ประเภทเดียวกัน,น้ำแข็งและน้ำเป็นเวทย์ประเภทผันเปลี่ยนสถานะของกันและกัน.น้ำแข็งและไฟจึงเป็นปฏิปักษ์กันอย่างสมบูรณ์.ไม่มีใครที่จะสามารถครอบครองเวทย์ทรงพลังทั้งสองได้พร้อมๆกัน,อาจจะเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายได้หากว่าใครพยายามเพื่อที่จะผนึกไว้ด้วยกัน.เมื่อเหนี่ยนปิงได้เริ่มเรียนเวทย์มนต์นั้น,หรงเทียนได้เลือกเวทย์ให้เขาได้เรียนรู้แล้ว.เพราะว่าร่างกายของเหนี่ยนปิงนั้นสามารถรองรับธาตุไฟและธาตุน้ำแข็ง,เหนี่ยนปิงได้เลือกเวทย์ที่ง่ายดายก่อนเพื่อเริ่มต้น,นั่นคือธาตุไฟ.ด้วยการติดตามหรงเทียน,เขาได้ทำการบ่มเพาะพลังเวทย์อย่างต่อเนื่อง.แต่ถึงกระนั้น,ร่างที่สอดคล้องรองรับธาตุน้ำแข็งก็ไม่ได้หายไป.หรงเทียนเชือว่าหลังจากที่เวทย์ไฟของเหนี่ยนปิงได้ไปถึงระดับที่แน่นอนแล้ว,ร่างที่เหมาะสมกับธาตุน้ำแข็งจึงได้เพิกเฉยไป.

That is why it had not been given much attention. However, he hadn’t been aware that every time that Nian Bing meditated, Nian Bing’s ice compatible physique had secretly influenced him.
นั่นจึงเป็นเหตุว่าทำไมเขาจึงไม่ได้ให้ความสนใจ.แต่ถึงกระนั้น,เขาก็ไม่ได้ตระหนักเลยว่าทุกๆเวลานั้นเหนี่ยนปิงได้ครุ่นคิดถึงร่างกายที่เข้ากันได้กับธาตุน้ำแข็งของตัวเองที่มีอิทธิพลกับเขาอย่างลับๆ.
ที่มาจาก http://www.novelupdates.com/series/magic-chef-of-ice-and-fire/

#นิยาย พ่อครัวจอมเวทย์#Magic Chef of Ice and Fire#นิยายแปลไทย
Author(s)1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณครับ
    ตอนนี้มังงะผู้วาดหยุดวาดไปแล้วครับ

    ตอบลบ