วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 440 – Joining the Fray

Tale of the demon and god novel Chapter 440 – Joining the Fray

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 440 เข้าร่วมการต่อสู้


บทที่ 440 เข้าร่วมการต่อสู้Long Tianming proudly looked down at Situ Beiyan. “It doesn’t matter whether or not you give up. You weren’t my match since long ago! Furthermore, your forces are far inferior than mine!”
หลงเทียนหมิงทรนงตัวจ้องมองอย่างเหยียดหยันไปที่ซือถูเป่ยหยาน."ไม่ว่าเจ้าจะยอมแพ้หรือไม่ก็ตาม.เจ้าก็หาใช่คู่มือของข้ามาตั้งนานแล้ว!นอกจานี้,กองกำลังของเจ้าก็ยังอ่อนด้อยกว่าข้าเป็นอย่างมาก!"

“Get lost!” Long Tianming furiously barked as his Dark Saint Dragon transformation threw a palm towards the Celestial Saint Dragon, sending the latter flying.
"ไสหัวไป!"หลงเทียนหมิงคำรามอย่างเกรี้ยวโกรธขณะที่เทพมังกรแห่งความมืดที่เขาร่วมร่างด้วยได้แกว่งฝ่ามือไปยังมังกรเทพสวรรค์,ส่งให้มันลอยกระเด้งกระดอนออกไป.


Situ Beiyan was sent back a few hundred meters, before he returned to his original shape. He clutched his chest and vomited blood. Even still, he was unresigned and wanted to continue the battle. However, a broad voice sounded from above them. “Beiyan, you’ve lost. There’s no need to fight, anymore!”
ซือถูเป่ยหยานถูกกระแทกปลิ้วออกมาหลายร้อยเมตร,ก่อนที่เขาจะพยุงตัวขึ้นได้.เขากุมหน้าอกและกระอักเลือดออกมา.แม้ยังคง,ไม่อยากยอมรับและต้องการต่อสู้ต่อ.แต่ถึงกระนั้น,ด้วยเสียงอันหนึ่งดังขึ้นมาจากภายนอกเหนือพวกเขา."เป่ยหยาน,เจ้าพ่ายแพ้แล้ว,ไม่มีความจำเป็นที่จะต่อสู้อีกต่อไป!"

Situ Beiyan was extremely depressed. In the end, he still couldn’t be Long Tianming’s match!
ซือถูเป่ยหยานรู้สึกหดหู่เป็นอย่างมาก,จนแล้วจนรอด,เขาก็ยังไม่สามารถต่อกรกับหลงเทียนหมิงได้เลย!

What was going to happen to the future of the Divine Feathers Sect?
จะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ?

Hierarch Martialsky gazed at Situ Beiyan with a sigh. Then, he swept his eyes over the other disciples of the Divine Feathers Sect. “Long Tianming has won this battle!”
นักบุญนักรบสวรรค์ชำเลืองมองไปที่ซือถูเป่ยหยานพลางถอนหายใจ,จากนั้นเขาก็กวาดสายตาไปยังหล่าศิษย์คนอื่นๆภายในนิกายขนนกแห่งทวยเทพ."หลงเทียนหมิงได้รับชัยชนะในครั้งนี้!"
 
At Hierarch Martialsky’s words, Long Tianming showed a pleased expression. He’d won.
ขณะได้ยินคำพูดของนักบุญนักรบสวรรค์,หลงเทียนหมิงแสดงท่าทางยินดีที่เขาได้รับชัยชนะ.
He’d soon become the Acting Sect Master of the Divine Feathers Sect. He couldn’t help the burning excitement in his heart.
ในไม่ช้าเขาจะกลายเป็นรักษาการณ์ผู้นำนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.เขาอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นร้อนรุ่มในใจเขายิ่งนัก.
The crowd waited for Hierarch Martialsky to declare the final results. As the last one standing, Long Tianming would take unparalleled glory.
เหล่าฝูงชนต่างเฝ้ารอคำประกาศสุดท้ายของนักบุญนักรบสวรรค์,ในขณะที่เขายืนอยู่เป็นคนสุดท้าย,หลงเทียนหมิงช่างมีสง่าราศีอย่างไม่อาจหาอะไรเปรียบได้.

 
All of Long Tianming’s followers had joy written all over their faces. From this moment onwards, they’d be riding on Long Tianming’s success. Once Long Tianming ascended to the Acting Sect Master’s position, they’d be able to walk horizontally straight through the middle of Divine Feathers Sect.
ด้วยผู้ติดตามของหลงเทียนหมิงทั้งหมดต่างแสดงอาการปลาบปลื้มเขียนไว้บนใบหน้าพวกเขาทั้งหมด.จากนี้ไม่นานเป็นต้นไป.พวกเขาจะได้รับบารมีความสำเร็จของหลงเทียนหมิง.เมื่อหลงเทียนหมิงได้ขึ้นเป็นรักษาการณ์ผู้นำนิกายแล้ว.พวกเขาก็จะสามารถเชิดหน้าชูตาโดดเด่นเป็นสง่าเป็นศูนย์รวมของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.
Hierarch Martialsky searched the crowd. Nie Li still didn’t shown up. If that’s the case, then the Acting Sect Master’s position would default to Long Tianming. Just as he was about to announce the results, a group flew over to him.
นักบุญเทพสวรรค์สอดส่องไปยังฝูงชน.เนี่ยหลีหาได้แสดงตัวออกมา.ถ้าเป็นกรณีเช่นนี้แล้ว,เช่นนั้นรักษาการณ์ผู้นำนิกายต้องตกเป็นของหลงเทียนหมิง, เพียงแค่เขาจะประกาศผลในขั้นสุดท้ายเท่านั้น,กลุ่มๆหนึ่งได้บินข้ามมาหาเขา.
As far as he could tell, the young man leading them should be Nie Li.
ไกลออกไปเขาบอกได้ว่า,ชายหนุ่มที่มุ่งหน้ามาทางเขานั้นควรจะเป็นเนี่ยหลี.
The words paused at the tip of Hierarch Martialsky’s tongue.
ด้วยคำพูดที่ค้างขณะอยู่ที่ปลายลิ้นของนักบุญเทพสวรรค์.
Long Tianming started growing anxious. Even though he’d clearly won, Hierarch Martialsky was delaying the announcement for some reason.
หลงเทียนหมิงเริ่มกังวลใจขึ้นมา.ถึงแม้ว่าเขาจะชนะได้อย่างชัดเจน,นักบุญนักรบสวรรค์กลับประวิงที่จะประกาศออกไปด้วยเหตุผลบางอย่าง.

Was Hierarch Martialsky going to go against his words?
นักบุญนักรบสวรรค์กำลังจะกลับคำพูดของเขาหรือไม่?
Suddenly, a loud cry was heard. “Wait! I still haven’t participated. Why is it ending already?”
ทันใดนั้น,ด้วยเสียงร้องดังลั่นได้ยินไปทั่ว"ช้าก่อน!ข้ายังไม่ได้มีส่วนร่วมเลย.ทำไมถึงได้จบเรียบร้อยแล้วล่ะ?"

Everyone’s eyes settled on that person.
สายตาทุกคนที่ค้างอยู่จ้องมองไปที่คนๆนั้น.

“It’s Nie Li!”
"นั่นเนี่ยหลี!"
 
“Haha! Nie Li has arrived!”
"ฮ่าฮ่า!เนี่ยหลีมาถึงแล้ว!"
Upon seeing Nie Li, Lu Piao, Gu Bei, Li Xingyun and the rest all flared up. The entire Demon League also flared up.
เมื่อมองเห็นเนียหลี,หลู่เพียว,กู่เป่ย,หลีชิงหยุนและพรรคพวกคนอื่นต่างสว่างวาบขึ้นมา.รวมทั้งพันธมิตรอสูรด้วยเหมือนกัน.                                                                                                     

Nie Li had finally regained consciousness!
ในที่สุดเนี่ยหลีก็ฟื้นคืนสติแล้ว!
Long Yuyin’s eyes turned red and misty as she thought about it.
ดวงตาของหลงยู่หยิ๋นกลายเป็นสีแดงและน้ำตาคลอขณะที่หล่อนคิดถึงเรื่องดังกล่าว.

They couldn’t wait any longer.
พวกเขาไม่สามารถที่จะรอได้นานกว่านี้อีกต่อไปแล้ว.

Nie Li landed a few hundred meters in front of Long Tianming with a light smile. “My Demon League still hasn’t joined this battle. How could it end before then?”
เนี่ยหลีร่อนลงไม่กี่ร้อยเมตรข้างหน้าหลงเทียนหมิงพร้อมกับเผยยิ้มเล็กน้อย."พันธมิตรอสูรของข้ายังไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้เลย.จะจบการแข่งขันเช่นนั้นก่อนได้อย่างไร?

Long Tianming noticed Nie Li’s confidence and had a dark premonition. “Your Demon League didn’t even participate in the primary selections. What makes you qualified to participate in this one?”
หลงเทียนหมิงสังเกตเห็นความมั่นอกมั่นใจของเนี่ยหลีและมีลางสังหรที่อึมครึม "พันธมิตรอสูรของเจ้าไม่ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหลัก.ด้วยตัวเจ้ามีคุณสมบัติอะไรเพียงพอที่จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในนั้นด้วยอย่างงั้นรึ?"

The other disciples heard Long Tianming’s words and began spiritedly discussing amongst themselves.
ด้วยศิษย์คนอื่นๆได้ยินคำพูดของหลงเทียนหมิงและเริ่มที่จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างเมามันในกลุ่มพวกเขา.

Before the discussions ceased, Long Tianming spoke again. “Not to mention that you only joined the Divine Feathers Sect a little while ago. Furthermore, your origins are unknown. Who knows if you’re a spy from the Demon God’s Sect? You’re fine as an ordinary disciple, but you don’t qualify to fight for the seat of the Acting Sect Master!”
ก่อนจะหยุดวิพากษ์วิจารณ์ลง,หลงเทียนหมิงได้พูดออกมาอีกครั้ง"ไม่ต้องกล่าวถึงเลยว่าเจ้าเพียงเข้าร่วมนิกายขนนกแห่งทวยเทพได้เล็กน้อยไม่นานมานี้เอง,นอกจากนี้,ต้นกำเนิดของเจ้าก็ไม่มีใครรู้.ใครจะทราบล่ะเจ้าอาจเป็นสายลับที่มากจากนิกายเทพอสูรก็ได้?อย่างดีเจ้าเพียงแค่เป็นศิษย์สามัญทั่วไปแต่เจ้าไม่มีคุณสมบัติที่จะต่อสู้ในตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกายได้!"

The discussions increased. Indeed, Nie Li’s origins were unknown and no one knew where he’d come from. Such a person was unsuitable to become the Acting Sect Master.
ด้วยเสียงวิจารณ์ก็ได้เพิ่มขึ้น.ในความเป็นจริง,ต้นกำเนิดของเนี่ยหลีไม่มีใครทราบแน่ชัดและไม่มีใครรู้เลยว่าเขานั้นมาจากที่ไหน,บุคคลเช่นนี้ไม่เหมาะสมที่จะกลายมาเป็นรักษาการณ์ผู้นำนิกาย.

“Get lost!”
"ไสหัวไป!"
 
“You don’t have the qualifications!” Long Tianming’s underlings hissed.
"เจ้าไม่มีคุณสมบัติ!"ลูกน้องของหลงเทียนหมิงส่งเสียงขู่.
Nie Li, however, lightly smiled. “As to whether if I possess the qualifications, you don’t get to decide that. You should ask the five Hierarchs whether or not I possess the qualifications.”
เนี่ยหลี,ถึงกระนั้นก็เผยยิ้มออกมา."ในเรื่องนั้นไม่ว่าข้าจะมีคุณสมบัติยังไงก็ตาม,เจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเรื่องดังกล่าว.เจ้าควรที่จะสอบถามนักบุญทั้งห้าว่าข้านั้นมีคุณสมบัติหรือไม่มี."
At those words, Long Tianming cupped his hands towards Hierarch Martialsky and the others. “Sect Master and esteemed Hierarchs, Nie Li’s origins are unknown and we must be cautious of that. Furthermore, the Demon League has not participated in the primary selections. Therefore, they do not possess the qualifications to join the final battle. I plead for the Hierarchs’ wisdom!”
ด้วยคำพูดเหล่านั้น,หลงเทียนหมิงได้ประสานมือของเขาไปยังนักบุญนักรบสวรรค์และคนอื่นๆ."ท่านเจ้านิกายและนักบุญผู้ทรงเกรียรติ,ด้วยต้นกำเนิดของเนี่ยหลีนั้นล้วนแล้วแต่ไม่รู้และพวกเราควรที่จะเฝ้าระวังเรื่องดังกล่าว.นอกจากนี้,พันธมิตรอสูรนั้นไม่ได้เข้าการคัดเลือกหลัก.ดังนั้น,เขาจึงไม่มีคุณสมบัติในการร่วมการต่อสู้สุดท้าย.ข้าวิงวอนท่านนักบุญวินิจฉัยด้วย!"
As Long Tianming finished those words, a cold smile showed itself at the corner of his mouth. Even if Nie Li was capable, it’d be impossible for the Hierarchs to feel at ease with a person like Nie Li. Victory was already in his hands!
ขณะที่หลงเทียนหนิงกล่าวคำพูดเหล่านั้นเสร็จ,รอยยิ้มที่เย็นชาของเขาได้เผยออกมาที่มุมปาก.ถึงแม้ว่าเนี่ยหลีจะสามารถ,ก็เป็นไปไม่ได้ที่เหล่านักบุญจะไว้วางใจกับบุคคลเช่นเนี่ยหลี.ด้วยชัยชนะนั้นอยู่ในมือของเขาเรียบร้อยแล้ว!

Then, Hiearch Martialsky faintly smiled. “I can guarantee Nie Li’s character. There is no problem. I permit the Demon League to participate in the final battle! However, this decision isn’t mine, alone. We must hear the opinions of the other Hierarchs!”
จากนั้น,นักบุญนักรบสวรรค์ก็เผยยิ้มเล็กน้อย."ข้าสามารถรับประกันตัวตนของเนี่ยหลีได้.ไม่มีปัญหาใด.ข้าอนุญาตให้พันธมิตรอสูรเข้าร่วมการต่อสู้รอบสุดท้ายได้!,แต่ถึงกระนั้น,ด้วยการตัดสินใจนี้ไม่ใช่ของข้าเพียงลำพัง,พวกเราจำเป็นจะต้องฟังความคิดเห็นของนักบุญคนอื่นๆด้วย!"
Long Tianming’s expression turned dark at Hierarch Martialsky’s words. Hierarch Martialsky was the Sect Master and Situ Beiyan’s father. He was probably doing this because he was unhappy with the fact that Situ Beiyan had lost. That’s why he was pushing Nie Li up. After all, Nie Li would be much easier to control.
ใบหน้าของหลงเทียนหมิงเปลี่ยนเป็นมืดมนกับคำพูดของนักบุญนักรบสวรรค์.ด้วยนักบุญนักรบสวรรค์ที่เป็นผู้นำนิกายและยังเป็นบิดาของซือถูเป่ยหยาน.เขาอาจจะทำเรื่องดังกล่าวเพราะเขาไม่พอใจในความเป็นจริงที่ซือถูเป่ยหยางพ่ายแพ้.นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงได้ผลักดันเนี่ยหลี.ต้องไม่ลืมว่า,เนี่ยหลีนั้นจะง่ายที่จะควบคุมมากกว่า.

Now, they had to listen to opinions of the other Hierarchs.
ตอนนี้,พวกเขาจะต้องฟังความเห็นของนักบุญคนอื่นๆ.
Nie Li, however, held a bright smile in his heart. These Hierarchs had accepted his gift. The gifts that could allow a Martial Ancestor Realm expert’s strength grow by leaps and bounds. Forget about the position of Acting Sect Master. With so many elixirs, he could probably buy the entire Divine Feathers Sect, if he wanted to. How could Hierarch Martialsky possibly say no?
แต่ถึงกระนั้น,เนี่ยหลี,ก็ยิ้มพลายอยู่ภายในใจเขา.ด้วยเหล่านักบุญเหล่านั้นได้ยอมรับของกำนัลของเขา.ด้วยของขวัญดังกล่าวนั่นซึ่งยอมให้ความแข็งแกร่งระดับเทพสงครามเพิ่มพูนก้าวกระโดดและพุ่งทะยาน.ลืมไปได้เลยสำหรับตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกาย.ด้วยยาทิพย์จำนวนมากนั่น,บางทีเขาอาจจะสามารถที่จะซื้อนิกายขนนกแห่งทวยเทพได้ทั้งหมดก็ได้,ถ้าเขาต้องการ,นักบุญนักรบสวรรค์จะสามารถตอบว่าไม่ ได้อย่างไรกัน?
A moment later, Hierarch Linglong spoke up. “I agree and allow the Demon League to participate in the final battle!”
ชั่วขณะหลังจากนั้น,นักบุญหลิงหลงกล่าวออกมา."ข้าเห็นด้วยและยอมให้พันธมิตรอสูรเข้าร่วมการต่อสู้รอบสุดท้ายได้!"
Everyone was dazed at Hierarch LinglongLinglong’s words. Hierarch LinglongLinglong was from the Dragonseal Family. Long Tianming was a direct descendent of that family. So why would she stand on Nie Li’s side?
ทุกๆคนต่างงงงันกับคำพูดนักบุญหลิงหลง.ด้วยนักบุญหลิงหลงนั้นมาจากตระกูลผนึกมังกร.หลงเทียนหมิงต่างก็เป็นลูกหลานสายตรงของตระกูล.เช่นนั้นทำไม่หล่อนถึงได้ยืนอยู่ข้างเนี่ยหลีล่ะ?

Everyone started getting a vague feeling that the situation might see an unexpected reversal.
ทุกๆคนต่างเริ่มรู้สึกคลุมเครือกับสถานการณ์ที่พวกเขาได้เห็นได้พลิกผันอย่างคาดไม่ถึง!
“I agree as well!”
"ข้ายอมรับได้เหมือนกัน!"

“So do I!”
"เห็นด้วย!"
 
The three other Hierarchs also firmly expressed their thoughts.
ทั้งสามนักบุญคนอื่นๆต่างก็ยืนยันความคิดของพวกเขาเหล่านั้น.
This outcome shocked all the disciples present. They directed their eyes at Nie Li with bewilderment. How did Nie Li manage to gain the support of all five Hierarchs? Regardless of whether or not Nie Li won the battle and took the seat of the Acting Sect Master, after today, no one would ever look at him the same again.
ด้วยผลลัพท์ช่างตกตะลึงกับศิษย์ทั้งหมดในตอนนี้.พวกเขาจ้องสายตาไปยังเนี่ยหลีด้วยความสับสน.เนี่ยหลีสามารถทำให้ได้รับการสนับสนุนจากนักบุญทั้งห้าได้อย่างไร?ไม่ต้องคำนึงเลยไม่ว่าเนี่ยหลีจะชนะการต่อสู้หรือไม่ได้รับตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกาย,หลังจากวันนี้.ไม่มีใครสักคนที่จะมองไปที่เขาเหมือนเดิมอีกครั้งตลอดไป.

Nie Li was the only one who’d obtained the acknowledgment of all five Hierarchs! Didn’t that carry much more meaning than the seat of the Acting Sect Master?
เนี่ยหลีเป็นเพียงคนเดียวที่ได้รับการยอมรับจากห้านักบุญ!นั่นไม่ได้หมายความว่ามีความหมายยิ่งกว่าได้รับตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกายหรอกรึ?
 
Nie Li smiled as he looked at Long Tianming. “Since all five Hierarchs have agreed, then can we, the Demon League, participate in this battle?”
เนี่ยหลียิ้มขณะที่เขาจ้องมองไปที่หลงเทียนหมิง."ในเมื่อนักบุญทั้งห้าต่างยอมรับแล้ว,เช่นนั้นพวกเรา,พันธมิตรอสูร,เข้าร่วมการต่อสู้นี้ได้หรือยัง?"
Long Tianming was furious. He didn’t know what methods Nie Li might’ve used to convince the five Hierarchs. By right, Nie Li’s identity should’ve made it impossible to even see the faces of those five Hierarchs. However, this impossibility had become the reality and there was nothing that Long Tianming could do about it!
หลงเทียนหมิงโกรธเกรี้ยว.เขาไม่รู้เลยว่าเนี่ยหลีใช้วิธีใดโน้มน้าวเหล่านักบุญทั้งห้า.ด้วยความถูกต้อง,การยืนยันตัวตนเนี่ยหลีควรที่จะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมองข้ามจากสายตาของนักบุญทั้งห้า.แต่ถึงกระนั้น,ด้วยความเป็นไปไม่ได้นี้กับกลายเป็นความจริงและไม่มีสิ่งใดที่หลงเทียนหมิงจะสามารถทำอะไรได้!

Long Tianming coldly snorted, “Hmph! Since the five Hierarchs have agreed, then I have nothing to say. But, even though your Demon League has joined the battle, I will make sure you lose miserably!”
หลงเทียนหมิงแค่นเสียงอย่างเย็นชา,"ฮึม!ในเมื่อนักบุญทั้งห้าเห็นด้วย,เช่นนั้นข้าก็ไม่มีสิ่งใดที่จะพูด.แต่,ถึงแม้ว่าพันธมิตรอสูรของเจ้าจะเข้าร่วมการต่อสู้,ข้าจะทำให้เจ้าได้รับความพ่ายแพ้อย่างทรมานอย่างแน่นอน!"
ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)71 ความคิดเห็น:

 1. ชอบสุดๆ สนุกมากๆ ติดตามๆ

  ตอบลบ
 2. ติดลมบนเลยเงี้ย แท้งกิ้ววว

  ตอบลบ
 3. ค้างเลย แต่ก็ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 4. ไวจริงๆตรงเวลาแปะเลย

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากคับเริ่มมันแว่ว

  ตอบลบ
 6. ชนะตั้งแต่อยู่ในมุ้งละ เนี่ยหลีมีลูกน้องระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรตั้งสามร้อยกว่าคน โครตรโกง เงินซื้อได้ทุกอย่างจริงๆ 555+

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เห็นด้วย 555+ เหมือนมี ไพ่ รอยัล สเตรท ฟลัช คู่สิบหรือจะริอาจมาสู้

   ลบ
  2. อีกฝ่ายมีแค่ไม่กี่คน 5555 เดี๋ยวเจอ300รุม1หมื่น

   ลบ
  3. ถูกคับ เทพทรู แล้วก้อชอบที่ อัปรีย์ชน คนกันเอง บอก 300 รุม หมื่น เรื่องจริงเรย555

   ลบ
 7. ขอบพระคุณมากๆจ้า

  ตอบลบ
 8. เด๋วจะรู้สึก ต่อให้20-1 มึงกะเป็นได้แค่ขี้เล็บเขา หลงเทียนหมิง

  ตอบลบ
 9. อ๊ากกกก ค้าง จังเลย ขอเพิ่มอีกตอนนะคะ อิอิ

  ตอบลบ
 10. อยากให้พรุ่งนี้มาไวๆจัง

  ตอบลบ
 11. พรุ่งนี้มันสาดแน่นอนน55555555555 ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณจากใจจริงๆนะครับ

  ลำพังการอ่านให้เข้าใจก็ว่ายากแล้ว
  แต่การต้องเรียบเรียงให้เป็นประโยคคำที่สวยงาม
  ให้คนอื่นอ่านเข้าใจนี้ นับว่าลำบากยิ่งกว่า

  หากทีมผู้แปลผ่านมาเห็น ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมแปลนะครับสู้ๆ


  #สปอย
  .......ไม่สปอยดีกว่า อีกไม่กี่ตอนก็ตันแล้ว

  ปล.รอแปลไทยว่าทรมานแล้ว รอแปลENGนี้โคตรทรมานยิ่งกว่า (T.T)

  ตอบลบ
 13. ได้เวลา ตะบั้นหน้าไอ่ชาติชั่ว หลงเทียนหมิง แล้วววววว
  อ้ะ ขอบคุณนะคร้าบ~ท่านผู้แปล ท่านคือ ผู้ที่เป็นที่รักของเรา คนอ่าน จริงๆครับ ขอบคุณอีกครั้งด้วยครับ

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณค้าบบบ !!

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณค้าบบบ !!

  ตอบลบ
 16. ไกล้จะซัดกันมันหยดละ ดีใจมากที่พระเอกมาซะทีลุ้นหนักเลย ขอบคุณคนแปลมากๆครับ

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณมากมากมากมากครับ

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณมากมากมากมากครับ

  ตอบลบ
 19. ขอบคุณมากครับ รักการอ่านขึ้นมาทันที

  ตอบลบ
 20. ค้างครับ
  ขอบคุณที่แปลให้อ่านครับ
  ^^

  ตอบลบ
 21. เจด ๆ ๆ มันส์ ๆ

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 22. ขอบคุณมากครับ ตอนหน้าสู้แล้วสินะมันส์ๆ

  ตอบลบ
 23. ขอบคุณมากๆเลยคร้าบ

  ตอบลบ
 24. ขอบคุณมากมายๆๆๆ

  ตอบลบ
 25. ขอบคุณครับ

  เพิ่งตามอ่านทัน ^^

  ตอบลบ
 26. ขอบคุณมากจร้า กำลังสนุกเลย

  ตอบลบ
 27. มาทันจนได้ เย้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 28. wuxia ไม่อัพตอนใหม่เลย มาอีกทีวันจันทร์แน่ ๆ

  ตอบลบ
 29. กดเข้ามาดูตอน 441 มารึยัง รีเฟซ ทุก 1 ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานเย็น 555 (กำลังมันค้างคา) สู้ๆครับ แอ๊ด

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คนแปลอิ้งเค้าเพิ่งจบหลักสูตรตำรวจครับ วานซืนเค้ารายงานตัว เมื่อวานเค้าเก็บข้าวเก็บของ เดี๋ยว weekend นี้เค้ามีเวลาว่างมากขึ้นจะแปล2ตอนที่ค้างไว้ให้ครับ (คนแปลจีนเป็นอิ้งนะ)

   ลบ
 30. 441 ครับ มาไว ๆ นะ จะลงแดงแล้ว เข้ามาดูทุกเวลาเลยที่ว่าง ขอบคุณคนแปลครับ

  ตอบลบ
 31. มีเรื่องไหนสนุกๆอ่านแก้ลงแดงไหมครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. http://www.hellfact.com/novel/against-the-gods/

   ลบ
  2. http://www.hellfact.com/novel/against-the-gods/

   ลบ
 32. ถามหน่อยครับ ผมตามมาจากการ์ตูน แล้วค่อยมาอ่านครับ เลยไม่รู้ว่า ออกวันละกี่ตอนครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. จีนไม่แต่ใจแต่อิ้งปกติออกวันละตอนครับ กำลังตามจีนใกล้จะทันแล้ว ส่วนไทยออกตามอิ้งภายในวันเดียวกันหรือถัดไป1วันครับ 2-3วันมานี้คนแปลอิ้งไม่ว่างครับ

   ลบ
  2. ขอบคุณที่แปลให้อ่านนะคับ นานแค่ใหนก้รอคับ
   ขอเป็นกำลังใจให้นะคับ....ถึงคณะผู้แปลทุกท่านเลยคับ

   ลบ
 33. ขอบคุณครับ แถบรอตอนต่อไปไม่ไหว้แล้วสิ

  ตอบลบ
 34. ขอบคุณครับ แถบรอตอนต่อไปไม่ไหว้แล้วสิ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ทำให้เจ้านั้นพ่ายแพ้อย่างน่าสมเพช ข้าควรจะเป็นฝ่ายที่พูดเสียมากกว่า” เนี่ยลี่พูดพร้อมกับเผยรอยยิ้มเล็กน้อย


   ทันใดนั้นหลงเทียนหมิงและเนี่ยลี่ก็จับจ้องกันราวกับพยัคฆ์ที่พร้อมจะขย้ำกัน


   ยอดฝีมือของหลงเทียนหมิงเริ่มที่จะมารวมตัวกัน ส่วนทางเนี่ยลี่นั้น มีเพียงแค่เนี่ยลี่ที่ทะยานขึ้นไป

   “เหตุใดเจ้าจึงไม่จัดเตรียมกำลังคน ที่จะมาต่อสู้กับเหล่ายอดฝีมือของข้า?” หลงเทียนหมิงมองไปทางเนี่ยลี่และพูดขึ้นมาอย่างเย็นชา พร้อมกับหัวเราะด้วยความดูถูก คนของเขาหกคนมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับวิถีแห่งมังกร และที่เหลือเป็นยอดฝีมือระดับแก่นแท้แห่งสวรรค์ แน่นอนว่าสามารถขยี้กองกำลังอสูรได้อย่างไม่ยากนัก

   ลบ
 35. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ