วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 439 – Contest (2/2)

Tale of the demon and god novel Chapter 439 – Contest (2/2)

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 439 ประลอง (2/2)


บทที่ 439 ประลอง (2/2)
Situ Beiyan glanced out at the crowd. He didn’t know why Nie Li wasn’t there.
ซือถูเป่ยหยานชำเลืองมองออกไปที่ฝูงชน.เขาไม่รู้เลยว่าทำไมเนี่ยหลีจึงไม่อยู่ที่นี่.

Could Long Tianming have pulled some underhanded method and rendered Nie Li unable to attend?
เป็นไปได้ว่าหลงเทียนหมิงจะใช้วิธีที่สกปรกและจัดการเนี่ยหลีจนไม่สามารถมาเข้าร่วมใช่หรือไม่?


Either way, Nie Li’s warning about Long Tianming had raised Situ Beiyan’s vigilance. He definitely wasn’t going to let Long Tianming take the Sect Master’s position of the Divine Feathers Sect.
ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม,ด้วยคำเตือนของเนี่ยหลีเกี่ยวกับหลงเทียนหมิงทำให้ซือถูเป่ยหยานต้องยกระดับเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น.เขาไม่ต้องการปล่อยให้หลงเทียนหมิงได้รับตำแหน่งผู้นำนิกายขนนกแห่งทวยเทพอย่างแน่นอน.

Situ Beiyan coldly growled. With a wave of his hand, a group of experts whistled through the air and began their probing attacks towards Long Tianming’s men.
ซือถูเป่ยหยานคำรามออกมาอย่างเย็นชา.ด้วยการโบกมือให้สัญญาณ,เสียงหวีดหวิวจากการเคลื่อนที่ในอากาศของผู้ชายกลุ่มหนึ่งและเริ่มต้นหยั่งเชิงการโจมตีไปยังคนของหลงเทียนหมิง.

“Who do you think will win? Situ Beiyan or Long Tianming?” The crowd of disciples were discussing amongst themselves.
"เจ้าคิดว่าใครจะเป็นคนชนะรึ?ซือถูเป่ยหยานหรือหลงเทียนหมิงกัน?"บรรดากลุ่มของเหล่าศิษย์ต่างพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์กัน.
“Of course it’s going to be brother Situ!”      
"แน่นอนจะต้องเป็นพี่ซือถูแน่!"

Situ Beiyan was the son of the Sect Master. His forces had always been pressing down on Long Tianming’s; that’s why everyone thought better of Situ Beiyan.
ซือถูเป่ยหยานนั้นเป็นบุตรชายของผู้นำนิกาย.ด้วยกองกำลังของเขานั้นสามารถที่จะกดดันหลงเทียนหมิงได้อยู่แล้ว,นั่นจึงเป็นเหตุว่าทำไมทุกคนถึงได้คิดว่าซือถูเป่ยหยานนั้นดีกว่า.

 
“But Long Tianming isn’t a weak competitor!”
"แต่หลงเทียนหมิงก็หาได้เป็นคู่แข่งที่อ่อนแอไม่!"

Lu Piao, Li Xingyun, Gu Bei and the rest were all watching from the sides, feeling depressed in their hearts. They’d spent so long making preparations; but now, all they could do was watch as Long Tianming and Situ Beiyan fought it out. There was nothing they could do. But if they had to make a choice between Long Tianming and Situ Beiyan, they would naturally support Situ Beiyan.
หลู่เพียว,หลี่ชิงหยุน,กู่เป่ย,และพรรคพวกคนอื่นๆต่างเฝ้าดูอยู่ด้านข้าง,ด้วยความรู้สึกที่หดหู่ในหัวใจยิ่งนัก.พวกเขานั้นได้ใช้เวลาเตรียมการมาอย่างยาวนาน,แต่ตอนนี้,พวกเขาทั้งหมดทำได้เพียงเฝ้ามองขณะที่หลงเทียนหมิงและซือถูเป่ยหยานต่อสู้แย่งชิงกัน,ไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาสามารถทำได้เลย.แต่หากเขาต้องเลือกระหว่างหลงเทียนหมิงและซือถูเป่ยหยาน,เป็นเรื่องปรกติอยู่แล้วที่พวกเขาจะต้องสนับสนุนซือถูเป่ยหยาน.
Long Yuyin stood among the crowd, glaring at Long Tianming with pure disgust and loathing. She’d only stepped out to get a quick look at the situation before returning to Nie Li’s side.
หลงยู่หยิ๋นยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชน,ชำเลืองมองไปยังหลงเทียนหมิงด้วยความรังเกียจเดียดฉันท์อย่างมาก.หล่อนเพียงแค่ก้าวออกมาดูสถานการณ์คร่าวๆก่อนที่หล่อนจะกลับไปเฝ้าดูแลเนี่ยหลี.

Everyone’s eyes were gathered on the center of the conflict.
สายตาของทุกๆคนต่างก็จ้องมองไปยังจุดศูนย์กลางการต่อสู้.
This battle would likely decide the fate of the entire Divine Feathers Sect.
ด้วยการต่อสู้นี้ก็เป็นเหมือนกับการตัดสินชะตากรรมของนิกายขนนกแห่งทวยเทพทั้งหมดนั่นเอง.

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
บูม * * * * * * * * * * * * บูม! * * * * * * * * บูม! *

Long Tianming and Situ Beiyan’s forces had become one disorganised mass. The two sides were equally matched.
กองกำลังของหลงเทียนหมิงและซือถูเป่ยหยานต่างก็เข้าต่อสู้กลายเป็นกลุ่มก้อนขนาดมหึมาลามกระจายไปทั่ว,ด้วยทั้งสองฝังนั้นเป็นคู่ต่อสู้ที่คู่คี่สูสีกันมาก.

*Woosh!* *Woosh!* *Woosh!*     
* วูซซ! * * * * * * * * วูซซ! * * * * * * * * วูซซ! *
Six Dao of Dragon Realm experts suddenly shot out and started a frantic massacre.
ทันใดนั้นผู้เชี่ยวชาญญาณรอบรู้แห่งมังกรหกคนก็ได้ปรากฏออกมาและเริ่มสังหารฝ่ายตรงข้ามเป็นจำนวนมาก.

“Six Dao of Dragon Realm experts!” Situ Beiyan’s heart slightly shook. Situ Beiyan had realised that, in addition to these six Dao of Dragon Realm experts, Long Tianming still had some other experts hidden away. A rough estimation told him that there should be three more Dao of Dragon Realm experts.
"ผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรหกคน!"ใจของซือถูเป่ยหยานสั่นไปมา,ซือถูเป่ยหยานตะหนักได้ถึงบางสิ่ง,นอกเหนือจากเหล่าหกคนของผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรแล้ว,หลงเทียนหมิงก็ยังคงซ่อนผู้เชี่ยวชาญบางคนไว้อยู่,ด้วยการคาดเดาคราวๆบอกได้เลยว่าพวกเขาเหล่านั้นควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมักกรมากกว่าสามคน.
Just when had Long Tianming recruited so many experts?
เมื่อไหร่กันที่หลงเทียนหมิงได้รับผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเป็นจำนวนมากขนาดนี้?

Situ Beiyan angrily roared and the five Dao of Dragon Realm experts under him charged into the battle.
ด้วยความโกรธเกรี้ยวของซือถูเป่ยหยานได้คำรามลั่นและผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรห้าคนภายใต้การนำของเขาได้พุ่งเข้าสู่การต่อสู้.
The fight between the Dao of Dragon Realm experts was simply a total mess.
ด้วยการต่อสู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรเป็นการต่อสู้ที่มีโกลาหลอย่างมาก.

The Big Five conversed between themselves.
เหล่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าต่างก็สนทนาระหว่างพวกเขาเอง.
 
A woman’s voice resounded, Hierarch Linglong. She’s Long Yuyin’s grandmother and an influential figure in the Divine Feathers Sect.
ด้วยเสียงของหญิงคนหนึ่งสั่นสะท้านไปทั่ว,นักบุญหลิงหลง,หล่อนเป็นยายของหลงยู่หยิ๋นและเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลอย่างมากในนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.

“It seems like Situ Beiyan is going to lose. Is my Dragonseal Family going to have the Acting Sect Master’s position?” Hierarch Linglong’s voice was extremely charming and resembled Long Yuyin’s mother’s voice, Long Shuyun’s. Her voice could soften the bones of anyone who heard it.
"ดูเหมือนว่าซือถูเป่ยหยานกำลังจะพ่ายแพ้แล้วซินะ.ตระกูลผนึกมังกรของข้าคงจะได้รับตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกายใช่หรือไม่?"เสียงของนักบุญหลิงหลงนั้นช่างทรงเสน่ห์ยิ่งนักและคล้ายคลึงกับเสียงของมารดาหลงยู่หยิ๋น,หลงชูหยุนยิ่งนัก.ด้วยเสียงดังกล่าวนั่นสามารถทำให้ร่างกายทุกๆคนอ่อนระทวยเมื่อได้ยินมัน.

Hierarch Martialsky lightly smiled. “The position of the Acting Sect Master is for those who are capable. What harm is there to letting the Dragonseal Family have it?”
นักบุญนักรบสวรรค์เผยยิ้มเล็กน้อย."ด้วยตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกายนั้นมีไว้สำหรับผู้คนที่มีความสามารถ.จะเสียหายอะไรหากตระกูลผนึกมังกรได้รับมันไป?"

“Sect Master, you’re putting it the wrong way. My Dragonseal Family has clearly taken it with strength; how could you say you ‘let’ it happen? The only strange thing is that that Nie Li kid worked so hard to prepare. So much so that he even gave us so many sacred medicines. Why didn’t he show up to fight for it? What a disappointment!”
"ท่านผู้นำ,ที่ท่านได้กล่าวนั่นหาได้ถูกต้องไม่,ตระกูลผนึกมังกรของข้านั้นมีความแข็งแกร่งอย่างชัดเจน,ท่านจะกล่าวว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอย่างงั้นรึ?มีบางสิ่งที่แปลกประหลาดนักเกี่ยวกับเจ้าเด็กเนี่ยหลีที่ได้เตรียมการณ์มาอย่างยากลำบาก.มากเสียจนว่าแม้แต่มอบยาศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากแด่พวกเรา.ทำไมเขาถึงไม่แสดงตัวเพื่อที่จะต่อสู้ในตำแหน่งดังกล่าวล่ะ?ช่างเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังซะจริง!"

The other Hierarch, Hierarch Dragonblaze, spoke up. “Linglong, if Nie Li were here, wouldn’t he snatch the Acting Sect Master’s position from Long Tianming?”
นักบุญคนอื่นๆ,นักบุญเพลิงมักกร,โพล่งออกมา."หลิงหลง,หากแม้เนี่ยหลีอยู่ที่นี่,ไม่ใช่ว่าเขาจะสามารถฉกฉวยตำแหน่งรักษาการผู้นำนิกายจากหลงเทียนหมิงได้หรอกนะ?"
“Dragonblaze, am I really such a petty person? Nie Li has given elixirs strong enough to raise our ranks. That alone makes him far more valuable than any Acting Sect Master. If he was here, what’d be the harm in letting him have it?”
"เพลิงมังกร,ก็จริงไหมกับบุคคลที่ดีเช่นนี้?เนี่ยหลีได้มอบยาทิพย์ที่แข็งแกร่งมากพอจะยกระดับของพวกเรา.เพียงแค่เหตุผลนั่นอย่างเดียวก็มีมูลค่ามากมายยิ่งกว่ารักษาการณ์ผู้นำนิกายใดๆ.ถ้าเขาอยู่ที่นี่,จะเป็นการเสียหายอันใดถ้าจะปล่อยให้เขาได้ตำแหน่งนั่นไป?"
“Linglong, you better not forget those words!”
"หลิงหลง,เจ้าไม่ควรลืมคำพูดเหล่านั้นนะ!"
 
“That’s for sure!”
"นั่นมันแน่อยู่แล้ว!"

The five Hierarchs of the Divine Feathers Sect, Hierarchs Martialsky, Skycloud, Dragonblaze, Linglong, and Crimsonblood, were the pinnacle existences of the Divine Feathers Sect. Their presence was the reason why the demonic sects like the Demon God’s Sect, didn’t dare to invade. Each enhancement to their cultivation had great impacts for the fate of the sect.
ด้วยห้านักบุญของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ,นักบุญนักรบสวรรค์,นักบุญเมฆาล่องลอย,นักบุญเพลิงมังกร,นักบุญหลิงหลง,และนักบุญโลหิตสีชาด,พวกเขานั้นต่างก็เป็นตัวตนที่อยู่สูงสุดของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.ด้วยการคงอยู่ของพวกเขานั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนิกายอสูรดั่งเช่นนิกายเทพอสูรจึงไม่กล้าที่จะกล้ำกรายเข้ามา.ด้วยการเพิ่มพูนการบ่มเพาะพลังของพวกเขาแต่ละคนนั้นส่งผลที่ยิ่งใหญ่สำหรับชะตากรรมของนิกายเลยทีเดียว.

When Hierarch Skycloud first gave them the elixirs, a few of them still had doubts. But after consuming the elixirs, each and every one of them was shocked by the powerful medicinal effects. The slowest among them had advanced one rank. Hierarch Martialsky advanced two ranks. Hierarch Skycloud had advanced three.
ในตอนแรกเมื่อนักบุญเมฆาล่องลอยได้มอบยาทิพย์ให้แก่พวกเขา,ไม่กี่คนในพวกเขานั้นยังคงสงสัยอยู่.แต่หลังจากที่ได้ดื่มยาทิพย์นั่นแล้ว.แต่ละคนในพวกเขาต่างก็ตื่นตะลึงในผลของยาที่ทรงพลังยิ่ง.โดยช้าที่สุดในพวกเขามีระดับเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับ.นักบุญนักรบสวรรค์ระดับสูงขึ้นสองขั้น.นักบุญเมฆาล่องล่อยนั้นมีระดับสูงขึ้นสามขั้น.

In the Martial Ancestor Realm, each level would be as hard to reach as ascending the heavens. At the same time, every advancement to their rank would increase their cultivation by many times!
ด้วยระดับเทพสงครามนั้น,ในแต่ล่ะขั้นที่เพิ่มขึ้นนั้นยากราวกับการขึ้นชั้นสวรรค์.ในขณะเดียวกัน.ทุกๆการเพิ่มขึ้นในแต่ล่ะขั้นนั้นการบ่มเพาะพลังจะยากเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าอีกด้วย.

You could say that Nie Li’s contributions towards the Divine Feathers Sect had far surpassed anyone else’s. Even if Nie Li’s origins were unknown, he definitely qualified to become the Acting Sect Master.
อาจจะกล่าวได้ว่าด้วยการสนับสนุนของเนี่ยหลีที่มีต่อนิกายขนนกแห่งทวยเทพส่งผลให้เหนือกว่าคนอื่นๆ.ถึงแม้ว่าพื้นเพของเนี่ยหลีจะไม่มีใครรู้,เขาก็ยังมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกายอย่างแน่นอน.

By now, Long Tianming and Situ Beiyan’s fight had already reached its climax. Long Tianming and Situ Beiyan, themselves, had already joined the battle. The two of them were already Dao of Dragon Realm experts.
โดยตอนนี้นั้น,การต่อสู้ของหลงเทียนหมิงและซือถูเป่ยหยานได้มาถึงจุดสำคัญเรียบร้อยแล้ว.พร้อมกันนี้พวกเขาทั้งสองก็เข้าร่วมการต่อสู้แล้ว.ด้วยทั้งสองนั้นต่างก็เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร.

Situ Beiyan furiously roared as he merged with his demon spirit, a Celestial Blood Dragon bathed in flames. Its razor-sharp claws reflected a heart-stabbing chill of light. This Celestial Blood Dragon was tens of meters in height and emitted a frightening aura.
ด้วยความโกรธเกรี้ยวของซือถูเป่ยหยานได้คำรามลั่นขณะเขาได้ผสานร่างเข้ากับจิตวิญญาณอสูร,มังกรโลหิตสวรรค์ตนหนึ่งซึ่งอาบไปด้วยเปลวเพลิง,ด้วยกรงเล็บที่คมราวใบมีดโกนสะท้อนแสงอันเย็นชาทิ่มแทงเข้ามายังจิตใจได้.ด้วยมังกรโลหิตสวรรค์นี้มีความสูงหลายสิบเมตรและปลดปล่อยกลิ่นอายที่น่าสะพรึงกลัวออกมา.
A few Divine Feathers Sect’s disciples cried out in surprise, “It’s a Celestial Blood Dragon! It’s one of the most outstanding among God-level growth rate Demon Spirits!”
บรรดาศิษย์สองสามคนของนิกายขนนกแห่งทวยเทพร้องออกมาด้วยความประหลาดใจ"นั่นมันมังกรโลหิตสวรรค์!มันเป็นหนึ่งในจิตวิญญาณอสูรที่โดดเด่นที่สุดในระดับอัตราการเจริญเติบโตระดับพระเจ้า.

Long Tianming saw that Situ Beiyan had integrated with a Celestial Blood Dragon, and the corner of his mouth raised into a disdainful smile. He also snarled as he transformed. In an instant, a massive black dragon appeared in front of everyone’s eyes.
หลงเทียนหมิงเฝ้ามองไปที่ซือถูเป่ยหยานที่ได้ผสานร่างเข้ากับมังกรโลหิตสวรรค์,และที่มุมปากของเขาก็ยกขึ้นยิ้มอย่างเหยียดหยัน.ด้วยเขาก็คำรามออกมาด้วยเหมือนกันพร้อมกับเปลี่ยนร่าง.แทบจะทันที,ปรากฏร่างเป็นมังกรทมิฬขนาดมหึมาตนหนึ่งต่อหน้าสายตาของทุกๆคน.
This black dragon was much larger than Situ Beiyan’s Celestial Blood Dragon.
ด้วยมังกรทมิฬตนนี้มีขนาดตัวที่ใหญ่โตมากว่ามังกรโลหิตสวรรค์ของซือถูเป่ยหยานซะอีก.

 
At the same time, a mysterious golden luster covered its body.
ในเวลาเดียวกันนั้น,แสงอันแพรวพราวสีทองที่ลึกลับก็ฉาบไปทั่วร่างกายของมัน.
“How is that possible?”
"เป็นแบบนั้นได้อย่างไร?"
 
“Long Tianming merged with his demon spirit? It’s actually a Dark Saint Dragon!”
"หลงเทียนหมิงได้รวมร่างเข้ากับจิตวิญญาณของเขาแล้วรึ?จริงๆแล้วนั่นมันมังกรเทพแห่งความมืด!"
God-level growth rate Demon Spirits with Dragon Bloodlines were already extremely rare. However, there still existed some Dragon Bloodline Demon Spirits that were far more powerful than that, such as Nie Li’s Bloodwing Saint Jiao-dragon and Long Tianming’s Dark Saint Dragon. They were pinnacle existences.
ด้วยจิตวิญญาณอสูรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้าที่หายากนั่นเป็นสายเลือดมังกรที่หายากอย่างที่สุด.อย่างไรก็ตาม,ด้วยความหายากนั่นยังเป็นจิตอสูรสายเลือดมังกรที่ทรงพลังเป็นอย่างมาก,ดั่งเช่นเทพมังกรวารีปีกโลหิตของเนี่ยหลีและมังกรเทพแห่งความมืดของหลงเทียนหมิง.พวกมันเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนจุดสูงสุด.

“Situ Beiyan, admit defeat. You’re not my match!” Long Tianming issued a long roar as he waved his black steel-like claws towards Situ Beiyan’s Celestial Blood Dragon.
"ซือถูเป่ยหยาน,ยอมรับความพ่ายแพ้เถอะ.เจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้า!"หลงเทียนหมิงปล่อยเสียงคำรามลั่นขณะที่เขาฟาดกงเล็บสีดำที่แข็งแรงราวกับเหล็กไหลไปยังมังกรโลหิตสวรรค์ของซือถูเป่ยหยาน.
*Boom!*
* บูม! *
The Dark Saint Dragon’s claw landed on the Celestial Blood Dragon and sent it flying.
ด้วยกงเล็บของเทพมังกรเทพแห่งความมืดพุ่งลงไปยังร่างของมังกรโลหิตสวรรค์พร้อมทั้งส่งผลให้มันลอยออกไป.

 
Situ Beiyan was filled with an unwilling sense of defeat. He remembered Nie Li’s words. If he lost, then there’d be no one to stop Long Tianming.
ซือถูเป่ยหยานถูกเติมไปด้วยการไม่ยอมรับในความรู้สึกพ่ายแพ้.เขาจดจำคำพูดของเนี่ยหลีได้ดี.ถ้าเขาแพ้,เช่นนั้นแล้วจะไม่มีใครเลยที่จะสามารถหยุดหลงเทียนหมิงได้.

He issued a furious roar, circulated the Celestial Blood Dragon’s energy through his soul realm, and charged at Long Tianming.
เขาปลดปล่อยเสียงคำรามอันเกรี้ยวโกรธ,ด้วยการโคจรพลังงานของมังกรโลหิตสวรรค์ผ่านเข้าไปยังเขนแดนวิญญาณของเขา,และพุ่งไปยังหลงเทียนหมิง.
Before, Long Tianming’s strength had always been below Situ Beiyan’s. But, for some reason, his current strength was far above expectations. Furthermore, Long Tianming possessed such a powerful Dragon Bloodline Demon Spirit — the Dark Saint Dragon. If anyone told Situ Beiyan that Long Tianming didn’t have a sponsor behind him, he wouldn’t believe them.
ก่อนหน้านี้,ความแข็งแกร่งของหลงเทียนหมิงนั้นอยู่ต่ำกว่าซือถูเป่ยหยานมาโดยตลอด.ด้วยเหตุผลบางอย่าง,ความแข็งแกร่งของเขาตอนนี้กับเหนือไปไกลอย่างคาดไม่ถึง.นอกจากนี้,หลงเทียนหมิงยังครอบครองจิตวิญญาณอสูรที่ทรงพลังเช่นนี้ได้-มังกรเทพแห่งความมืด.ถ้าใครๆบอกซือถูเป่ยหยานว่าหลงเทียนหมิงนั้นไม่มีคนคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแล้วล่ะก็,เขาจะไม่เชื่อพวกเขาเลย.

Nie Li’s words might actually be true!
ด้วยคำพูดของเนี่ยหลีนั่นอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้!
He definitely had to stop Long Tianming!

เขาจะต้องหยุดหลงเทียนหมิงให้ได้ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)56 ความคิดเห็น:

 1. คำตอบ
  1. แนะนำครับลองไปอ่านดู
   http://readtdg2.blogspot.com/p/blog-page_3.html

   ลบ
 2. ขอบคุณครับ แต่เนี้อเรื่องเริ่มน่าเบื่อแล้วล่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ช่วงนี้คงประมาณยื้อเนื้อเรื่องไปก่อน ...
   เด่วสักพักเนี่ยหลีคงจะมาโชว์เทพล่ะมั้งครับ

   ลบ
  2. ผมก้ว่างั้นครับ

   ลบ
  3. ก็ไม่ต้องอ่าน ไม่เห็นต้องเขียนตัดกำลังใจคนแปล

   ลบ
  4. ใช่ครับ น่าเบื่อมากกับพระเอกยื้อมากแต่ก้อขอบตุณที่แปลให้อ่านครับ รอลุ้นต่อไป

   ลบ
  5. สู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ (ตอนหน้าก็มาละ)
   พวกที่เบื่อก้ไปอ่านอิงเลยสิครับไม่ต้องตัดกำลังใจคนแปล ผมไปอ่านอิงละ100%ผมเข้าใจแค่35%การที่จะแปลได้ต้องมีความรู้และความสามารถพอสมควรผมนับถือคนที่แปลจริงๆ

   ลบ
  6. จะให้พระเอกเทพอย่างเดียวก็ง่ายเกินไปไหมครับ ?
   มันก็ต้องมีช่วงให้ลุ้นหน่อยสิ
   #ขอบคุณคนแปลคนับ

   ลบ
  7. ตอนหน้าก็มาแล้ว จะบ่นกันทำไม ถ้ามีคนมาพูดแบบนี้ต่อ คุณก็อ่านตอนหน้าไม่สนุกอีก แต่ผมพูดจริงนะ หรือจะเอามากกว่านี้

   ลบ
  8. เขาไม่ได้ตัดกำลังใจคนแปลหรอก...ขอบคุณผู้แปลให้อ่านอย่างสูงติดตามทุกวัน...ที่เขาว่าน่าเบื่อนั้นขึ้นอยู่กับนักเขียนนักแปลไม่ได้เกียวด้วย^^

   ลบ
  9. ไม่น่ามาตัดกำลังใจนักแต่งเลย ถ้าเค้าได้มาอ่านจะหมดกำลังใจแค่ไหน

   ขอบคุณครับ แปลสนุกเหมือนเดิม

   ลบ
  10. เหตุที่เนื้องเรื่อง ดูยืดๆออกไป และตอนใหม่ ออกช้า ก็เพราะ คนแต่งไปเขียนเรื่องนี้อยู่ครับ
   https://star-martial-god-technique.blogspot.com/?m=1

   ลบ
 3. ขอบคุณครับ..ผมก็ว่างั้น Yoto Maki

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หาเรื่องอื่นอ่านเถอะ เขาแปลให้อ่านก็ดีแล้ว

   ลบ
  2. หาเรื่องอื่นอ่านเถอะ เขาแปลให้อ่านก็ดีแล้ว

   ลบ
 4. ค้างอีกและ
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 5. สงสัยโผล่มาตอน ซือถูสิ้นชีพ

  ตอบลบ
 6. ขอบมากๆเลยครับ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมั๊กๆๆมาก ใกล้จะถึงต้นฉบับแล้ว เฮ้อต้นฉบับไม่ขยับเลย แอบไปส่งมา

  ตอบลบ
 8. ถ้าอาจารย์ มาเข้าฝันเเล้วลูกศิษย์จะหลับยาว ขนาดนี้ก็มาเข้าฝันที่หลังก็ได้นะครับ
  TT^TT

  ตอบลบ
 9. ค้างสุดๆๆเรยกล้วยทอด..แต่รอลุ้นพระเอกจะมาทันไหมหวาา.ขอบคุนมากคับ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 11. ขอบพระคุณมากๆครับ เนื้อเรื่องเข้มข้นไปทุกที

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณครับแอดด

  #สปอย
  ตอนต่อไปพระเอกออกโรงแบ้วววว

  ตอบลบ
 14. ถึงจะยังไงก้ไม่ควรจะสปอยนะครับ...

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณครับแอด

  ตอบลบ
 16. เนี่ยหลี่ยุไหน

  ตอบลบ
 17. เนี่ยหลี่ยุไหน

  ตอบลบ
 18. เนี่ยหลี่ยุไหน

  ตอบลบ
 19. แวะมาอ่านตอนเช้า🌸😊

  ตอบลบ
 20. นั่นยังอีก... ยังไม่ตื่นอีก เตรียมการมาซะอย่างดี พระเอกกุนี่
  ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 21. มันส์มากต้องตามไปอ่าน Eng กันเลยทีเดียว

  ตอบลบ