วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 438 – Contest (1/2)

Tale of the demon and god novel Chapter 438 – Contest (1/2)

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 438 ประลอง (1/2)


บทที่ 438 ประลอง (1/2)


Several days later
หลายวันหลังจากนั้น.
It was soon time to select the Acting Sect Master. The elders and deacons who’d been stationed to the various corners of the Divine Feathers Sect had all rushed home. The Divine Feathers Sect had become particularly lively.
ใกล้จะถึงวันคัดเลือกรักษาการผู้นำนิกายแล้ว,ด้วยผู้อาวุโสและเหล่าผู้ดูแลจากทั่วสารทิศของนิกายได้เร่งรีบกลับมา,ส่งผลให้นิกายขนนกแห่งทวยเทพกับกลายเป็นคึกคักขึ้นมาทันที.


Those with ability to fight for the Acting Sect Master’s position had all become more active.
เหล่าคนที่มีศักยภาพที่จะต่อสู้แข่งขันในตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกายทั้งหมดล้วนแล้วแต่กระตือรือร้นเป็นอย่างมาก.

An Acting Sect Master would possess solid authority. As long as they made no major mistakes while sitting in that seat, they had a ninety percent chance of becoming the next Sect Master.
ด้วยตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกายนั้นจะครอบครองสิทธิอำนาจที่ยิ่งใหญ่,ตราบเท่าที่พวกเขานั้นไม่ทำเรื่องผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงขณะนั่งตำแหน่งดังกล่าว,เขาเหล่านั้นก็จะมีโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นที่จะกลายมาเป็นผู้นำนิกายคนต่อไป.

Lu Piao, Gu Bei, Li Xingyun and the rest were all gathered, looking worried. Nie Li still hadn’t regained consciousness and Long Yuyin hadn’t taken a single step away from her vigil at his side. She also wasn’t going to take part in the contest. Who else was left who could fight for the Acting Sect Master’s position? The remaining ones definitely weren’t a match for Long Tianming.
หลู่เพียว,กู่เป่ย,หลีชิงหยุนและพรรคพวกคนอื่นๆต่างมารวมตัวกันอยู่,มองดูแล้วยังมีความกังวลใจอยู่.เนี่ยหลีนั้นยังไม่ฟื้นคืนสติเลยและหลงยู่หยิ๋นเองก็ไม่ก้าวออกไปใหนซักก้าวเลยคอยอยู่ข้างๆเขาไม่ห่าง.หล่อนเองก็ปฏิเสธที่เข้ามาร่วมงานการแข่งขันนี้ด้วยเหมือนกัน.จะมีใครอีกล่ะที่ยังคงหลงเหลือพอที่จะสามารถเข้าร่วมต่อสู้ในตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกายนี้กัน?ด้วยที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งนั้นไม่สามารถที่จะต่อกรกับหลงเทียนหมิงอย่างแน่นอน.
“What should we do now? Nie Li still hasn’t regained consciousness. Are we going to watch Long Tianming ascend to the Acting Sect Master’s position?” Lu Piao anguished. “If things turn out like that, then won’t all of Nie Li’s preparations have been in vain?”
"พวกเราควรทำอย่างไรดีในตอนนี้?เนี่ยหลียังไม่ได้สติเลย,พวกเราจะปล่อยให้หลงเทียนหมิงได้รับตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกายอย่างงั้นรึ?"หลู่เพียวปวดร้าวใจ."ถ้าทุกอย่างออกมาในรูปแบบนี้แล้ว,เช่นนั้นทุกอย่างที่เนี่ยหลีได้เตรียมการมาทั้งหมดก็จะต้องเสียเปล่าอย่างงั้นรึ?"

 
“Then what can we do?” Gu Bei bitterly smiled.
"เช่นนั้นพวกเราจะทำอย่างไรได้ล่ะ?"กู่เป่ยยิ้มอย่างขมขื่น.
Li Xingyun’s brows were tightly knit together. He was also thinking about how they should handle the current situation.
หลี่ชิงหยุนขมวดคิ้วแน่นด้วยเหมือนกัน.เขากำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอยู่ว่าพวกเขานั้นควรจะจัดการสถานะการณ์เช่นนี้อย่างไรดี.
Gu Bei thought for a bit, then said, “Even if we can’t compete for the Acting Sect Master’s position, we still can’t allow Long Tianming to have his way. Why don’t we support Situ Beiyan instead! Letting Situ Beiyan take the seat is still better than letting Long Tianming have it.”
กู่เป่ยคิดอยู่ชั่วขณะ,จากนั้นก็กล่าวว่า,"ถึงแม้ว่าพวกเราไม่สามารถที่จะต่อสู้แข่งขันแย่งชิงตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกายได้,พวกเราจะไม่ยอมปล่อยหลงเทียนหมิงไปได้.ทำไมพวกเราไม่สนับสนุนซือถูเป่ยหยานแทนล่ะ!ยอมให้ซือถูเป่ยหยานได้รับตำแหน่งแทนยังดีกว่าที่จะปล่อยให้หลงเทียนหมิงได้รับตำแหน่งนั่นไป."

“Alright, let’s do that!” Li Xingyun nodded after thinking about it.
"ตกลง,ให้เป็นไปตามนั้น!"หลี่ชิงหยุนพยักหน้าหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว.

Center of the Divine Feathers Sect
ที่จุดศูยน์กลางของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.
Various experts of the sect rose into the air.
ผู้เชี่ยวชาญมากหน้าหลายตาของนิกายได้เหอะอยู่บนอากาศ.
The sky above the Divine Feathers Sect was filled with hundreds of bobbing heads.
ด้วยท้องฟ้าเหนือนิกายขนนกแห่งทวยเทพนั้นได้ถูกเติมไปด้วยหลายร้อยผู้เชี่ยวชาญที่ล่องลอยอยู่.
 
After all, the Divine Feathers Sect was one of the supreme major sects. Therefore, they still held rather amazing strength. Aside from the inner sector, there were also more than three hundred sixty outer sectors who’d sent members to take part in the sacred ceremony.
ต้องไม่ลืมว่า,นิกายขนนกแห่งทวยเทพนั้นเป็นหนึ่งในสุดยอดนิกายหลัก.ดังนั้น,พวกเขานั้นยังค่อนข้างที่จะมีความแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ.นอกเหนือจากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ขอบเขตด้านในแล้ว,มีอีกจำนวนมากกว่าสามร้อยหกสิบคนที่อยู่ในขอบเขตด้านนอกพวกเขาเหล่านี้เป็นสมาชิกที่เป็นส่วนหนึ่งในพิธีการศักดิ์สิทธิ์นี้

At the peak of the sky, five massive figures appeared. The five Martial Ancestor Realms of the Divine Feathers Sect; three men, and two women with seven-coloured lights circulating their bodies. You couldn’t clearly see their faces, but you could tell that they were dignified beings.
ที่จุดสูงสุดของท้องฟ้านั่น,ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าร่างได้ปรากฏอยู่,ด้วยระดับเทพสงครามทั้งห้าของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ,ผู้ชายสามคน,และสองคนเป็นผู้หญิงโดยมีแสงเจ็ดสีโคจรอยู่รอบๆร่างกายของพวกเขา.แทบจะไม่สามารถมองเห็นใบหน้าพวกเขาได้อย่างชัดเจนเลย,แต่สามารถบอกได้ว่าใบหน้าของพวกเขานั้นดูเคร่งขรึมเป็นอย่างมาก.

These were the five Hierarchs of the Divine Feathers Sect.
พวกเขาเหล่านี้เป็นห้านักบุญของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.

Their leader was the current Sect Master, Hierarch Martialsky. The others were Hierarch Linglong, Skycloud, Crimsonblood, and Dragonblaze.
โดยนำมาด้วยผู้นำนิกายคนปัจจุบัน,นักบุญนักรบสวรรค์.ตามมาด้วย นักบุญหลิงหลง,นักบุญเมฆาล่องลอย,นักบุญโลหิตสีชาด,และนักบุญเพลิงมังกร

These five Hierarchs held the majestic status as the pillars of the Divine Feathers Sect. Even though there were many grand elders within the sect, those experts usually didn’t leave their seclusion. Therefore, most of the decisions were usually left to the five Hierarchs.
เหล่านักบุญทั้งห้านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวตนที่น่าเกรงขามซึ่งเป็นเสาหลักของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.ถึงแม้ว่ามีผู้อาวุโสหลักจำนวนมากอยู่ในนิกายก็ตาม,ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นปรกติแล้วจะไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับงานภายในนิกาย.ดังนั้นการตัดสินใจเกือบทั้งหมดจึงต้องตกเป็นของนักบุญทั้งห้า.

Hierarch Martialsky’s voice resounded throughout the Divine Feathers Sect. “I believe everyone knows why we’ve gathered the disciples of the sect here, today. In the past few days, my cultivation reached the 7-stage of Martial Ancestor Realm. I’m required to go into seclusion to aim for a higher cultivation. Matters in the sect will be left to the Acting Sect Master. Today, we choose this Acting Sect Master!”
เสียงของนักบุญนักรบสวรรค์ดังก้องไปทั่วทั้งนิกายขนนกแห่งทวยเทพ."ข้าเชื่อว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าทำไมพวกเราถึงได้เรียกเหล่าศิษย์ของนิกายมาชุมนุมกันที่นี่,วันนี้.จากหลายวันที่ผ่านมา,การบ่มเพาะพลังของข้าได้ไปถึงระดับ 7 เทพสงคราม.ข้าต้องการแยกตัวไปเพียงลำพังเพื่อที่จะมุ่งมั่นในการบ่มเพาะพลังให้สูงยิ่งกว่าเดิม.เรื่องราวต่างๆภายในนิกายนั้นจะถูกปล่อยไว้ให้กับรักษาการณ์ผู้นำนิกาย.โดยวันนี้.พวกเราจะทำการคัดเลือกรักษาการณ์ผู้นำนิกายกัน!"


“Sect Master, please reveal!”
"ท่านผู้นำ,โปรดแจ้งไขออกมาเถอะ!"
The voices in Divine Feathers Sect were standardised.
ด้วยเสียงดังกล่าวนั่นยังดังอย่างสม่ำเสมอภายในนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.
 
“The Acting Sect Master must be chosen from the members of the sect. Who do you think is fitting?” Hierarch Martialsky’s burning gaze swept over the crowd.
"ด้วยรักษาการณ์ผู้นำนิกายนั้นจะต้องถูกเลือกจากสมาชิกภายในนิกาย,พวกเจ้าคิดว่าใครเป็นผู้ที่เหมาะสมกัน?"นักบุญนักรบสวรรค์จ้องมองอย่างเร่งร้อนกวาดไปยังฝูงชน.
Hierarch Linglong and Hierarch Skycloud seemed to be conversing on something.
นักบุญหลิงหลงและนักบุญเมฆาล่องลอยดูเหมือนว่าจะสนทนาบางสิ่งบางอย่างกันอยู่.
“Skycloud, why hasn’t that Nie Li, who you’ve spoken of, arrived?”
"เมฆาล่องลอย,ทำไมยังไม่เห็นเนี่ยหลี,คนที่เจ้ากล่าวถึง,ยังมาไม่ถึงรึ?"
“I’m not sure, either. I’m afraid that you should know more than me, right?”
"ข้าไม่แน่ใจ,เหมือนกัน.ข้าเกรงว่าเจ้าควรที่จะรู้มากกว่าข้านะ,ใช่ใหม?"

“Why is that?” Hierarch Linglong was rather curious.
"ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะ?"นักบุญหลิงหลงค่อนข้างใคร่รู้ทีเดียว.

 
“Doesn’t Hierarch Linglong know? That Long Yuyin girl has a strong affection for Nie Li. It’s said that Long Yuyin’s mother even wants to marry them. If this marriage succeeds, that kid would become Hierarch Linglong’s grandson-in-law.” Hierarch Skycloud lightly smiled.
"ไม่ใช่ว่านักบุญหลิงหลงรู้อยู่แล้วหรอกรึ?ที่เด็กสาวหลงยู่หยิ๋นนั่นมีความชอบพอในตัวเนี่ยหลีอยู่.บอกได้เลยว่า,แม้แต่มารดาของหลงยู่หยิ๋นนั่นยังมั่นหมายให้พวกเขาแต่งงานกันด้วย.ถ้าการแต่งงานนี้ประสบผลล่ะก็,เจ้าเด็กนั่นก็จะกลายมาเป็นหลานเขยนักบุญหลิงหลงนะซิ."นักบุญเมฆาล่องลอยเผยยิ้มเล็กน้อย.

“So there was something like that going on? It looks like I’ll have to pay attention to this Nie Li!” Hierarch Linglong’s voice was filled with a sort of charm and allure. If Nie Li heard it, he’d be most curious. Hierarch Linglong’s voice was simply too similar to Long Yuyin’s mother’s.
"มีเรื่องเช่นนั้นเกิดขึ้นอยู่อย่างงั้นรึ?ดูเหมือนว่าข้าจะต้องให้ความสนใจในตัวเนี่ยหลีแล้วซิ!"เสียงของนักบุญหลิงหลงนั้นถูกเติมไปด้วยเสน่หาและเย้ายวนใจ.ถ้าเนี่ยหลีได้ยินเสียงนี้ล่ะก็,เขาจะต้องประหลาดใจอย่างที่สุดแน่,เสียงของนักบุญหลิงหลงนั่นช่างคล้ายคลึงกับเสียงของมารดาหลงยู่หยิ๋นยิ่งนัก.
The four Hierarchs conversed. Only Hierarch Martialsky stayed aside, making arrangements for various affairs.
นักบุญทั้งสี่นั้นต่างสนทนากันอยู่,มีเพียงนักบุญนักรบสวรรค์ที่กำลังจัดเตรียมงานต่างๆที่มากมายอยู่.
“The selection for the Acting Sect Master begins. The elders will state their nominations. Those who’ve been named by at least ten elders qualify to compete for the Acting Sect Master’s position,” Hierarch Martialsky declared.
"การคัดเลือกรักษาการณ์ผู้นำนิกายได้เริ่มขึ้นแล้ว.เหล่าผู้อาวุโสจะเป็นคนเสนอชื่อมา,เหล่าคนที่เสนอชื่อมานั้นอย่างน้อยต้องมีอาวุโสสิบคนถึงจะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะแข่งขันในตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกายได้,"นักบุญนักรบสวรรค์ประกาศ.
There were a little over two hundred elders in the entirety of the Divine Feathers Sect. Therefore, earning those qualifications was actually rather simple.
มีผู้อาวุโสเล็กน้อย กว่าสองร้อยคนที่อยู่ภายในนิกายขนนกแห่งทวยเทพแห่งนี้.การจะได้รับคุณสมบัติดังกล่าวนั่นจึงค่อนข้างง่ายดายจริงๆ.

But what surprised everyone was the fact that the only ones who’d actually earned the qualifications were Long Tianming and Situ Beiyan. Sixty-one elders had nominated Long Tianming, while another fifty-three nominated Situ Beiyan.
แต่เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจกับทุกคนนักที่ความจริงแล้วมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มีคุณสมบัติคือหลงเทียนหมิงและซือถูเป่ยหยาน.หกสิบเอ็ดผู้อาวุโสได้เสนอชื่อของหลงเทียนหมิง,ขณะที่อีกห้าสิบสามผู้อาวุโสได้เสนอชื่อซือถูเป่ยหยาน.

True, those two were the only ones who were truly qualified to compete for the Acting Sect Master’s position. The majority of the other contenders had backed out awkwardly. Regardless of whether it was prestige, personal strength, or forces, no one else could compete against those two.
เป็นความจริง,ที่พวกเขาทั้งสองเป็นเพียงหนึ่งเดียวที่มีคุณสมบัติจริงๆที่จะต่อสู้ในตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกาย.โดยคนส่วนใหญ่ที่เป็นคู่แข่งนั้นต่างก็ได้ถอยออกมาด้วยความอักอ่วน.ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียง,ความแข็งแกร่งส่วนบุคคล,หรือกองกำลัง,ไม่มีกลุ่มใหนเลยที่สามารถแข่งขันต่อสู้กับพวกเขาทั้งสองได้.
“So, we have two candidates for the Acting Sect Master. Let’s wait to see if there might be any more. Otherwise, we shall proceed according to past rituals. Long Tianming and Situ Beiyan are to battle with their forces!” Hierarch Maritalsky declared solemnly.
"เช่นนั้น,พวกเราก็มีผู้เข้าร่วมสมัครสองคนแล้วสำหรับรักษาการณ์ผู้นำนิกาย,รอดูก่อนว่าอาจจะมีใครเพิ่มอีกหรือไม่.ไม่เช่นนั้น,พวกเราจะดำเนินพิธีกรรมเหมือนที่ผ่านมา.หลงเทียนหมิงและซือถูเป่ยหย่ายพวกเขาจะต้องนำกองกำลังมาต่อสู้กัน!"นักบุญนักรบสวรรค์ประกาศด้วยเสียงที่เคร่งขรึม.

Hierarch Skycloud swept his eyes through the crowd, but couldn’t find Nie Li. He was rather curious. Recently, Hierarch Skycloud had been spreading out the base for Nie Li, and he’d received quite a bit of support already. The other Hierarchs were still considering. But now that it was time to select the Acting Sect Master, Nie Li wasn’t here. Hierarch Skycloud had no idea what Nie Li might be doing.
นักบุญเมฆาล่องลอยกวาดสายตาของเขาผ่านไปยังฝูงชน,แต่เขาก็ไม่สามารถพบเนี่ยหลี.เขาค่อนข้างอยากรู้เป็นอย่างมากในตอนนี้,นักบุญเมฆาล่องลอยนั้นได้ปูฐานให้กับเนี่ยหลี.และเขาก็ค่อนข้างได้รับการสนับสนุนมาบ้างเรียบร้อยแล้ว.เหล่านักบุญคนอื่นๆต่างก็ยังกำลังใคร่ครวญอยู่.แต่ในตอนนี้ถึงเวลาที่จะคัดเลือกรักษาการผู้นำนิกายแล้ว,เนี่ยหลีกลับไม่อยู่ที่นี่,นักบุญเมฆาล่องลอยไม่รู้เลยว่าเนี่ยหลีกำลังทำสิ่งใดอยู่.
 
However, he wasn’t worried. Since Long Tianming and Situ Beiyan were fighting for the position of the Acting Sect Master, they’d have to battle. And that would require at least several
hour before a conclusion could be drawn.
แต่ถึงกระนั้น,เขาก็ยังเป็นกังวล,ในเมื่อหลงเทียนหมิงและซือถูเป่ยหยานกำลังต่อสู้กันแย่งชิงตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกายอยู่,ด้วยการต่อสู้ของพวกเขานั้น.และนั่นก็จำเป็นต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงก่อนที่จะได้ผลสรุปออกมา.
“Very well. Now, it’s time to examine your forces and leadership qualities. The two of you may begin!” Hierarch Martialsky smiled and waved his hand.
"เอาล่ะ,ตอนนี้,ถึงเวลาที่จะทดสอบกองกำลังและความเป็นผู้นำของพวกเจ้าแล้ว.พวกเจ้าทั้งสองเริ่มการแข่งขันได้!"นักบุญนักรบสวรรค์ยิ้มออกมาและโบกมือของเขาให้สัญญาณ.

 
The various experts of the Divine Feathers Sect backed off to make space in the center.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญหลากหน้าหลายตาของนิกายขนนกแห่งทวยเทพต่างก็ถอยหลังออกไป เปิดพื้นที่ว่างที่ตรงกลางออกมา.

Long Tianming and Situ Beiyan brought their men and lined up on two sides. Each side had at least tens of thousands of experts.
หลงเทียนหมิงและซือถูเป่ยหยานได้นำคนของพวกเขาและจัดแถวออกเป็นสองฝั่ง.แต่ล่ะฝั่งนั้นมีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยฝั่งล่ะหนึ่งหมื่นคน.
In order to become the Acting Sect Master of the Divine Feathers Sect, not only did you need personal strength, you also had to lead the finest forces. The only way to gain the Acting Sect Master’s seat was to establish your own forces and be capable of leading tens of thousands of soldiers. That’s why no one else had bothered to fight Long Tianming or Situ Beiyan. The only one who’d succeed the Acting Sect Master’s position was the one who’d win that fight and the support of at least three of the five Hierarchs.
เพื่อที่จะกลายเป็นรักษาการผู้นำของนิกายขนนกแห่งทวยเทพนั้น,ไม่เพียงแต่จำเป็นต้องมีความแข็งแกร่งในตัวแล้ว,พวกเขาจะต้องเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมของกองกำลังด้วย.มีเพียงทางเดียวที่จะได้รับตำแหน่งรักษาการผู้นำนิกายได้ด้วยการจัดตั้งกองกำลังของพวกเขาเองและสามารถนำนักรบทั้งหมื่นคนได้,นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่มีใครเลยที่ใส่ใจจะต่อสู้กับหลงเทียนหมิงหรือซือถูเป่ยหยาน.มีเพียงคนเดียวที่จะประสบผลสำเร็จได้รับตำแหน่งรักษาการณ์ผู้นำนิกายซึ่งคือคนที่ได้รับชัยชนะในการต่อสู้พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างน้อยสามคนจากนักบุญทั้งห้า.

There weren’t many in the younger generations of the Divine Feathers Sect who could lead tens of thousands of soldiers.
มีเหล่าเยาวชนไม่มากนักในนิกายขนนกแห่งทวยเทพที่สามารถนำนักรบจำนวนหลายหมื่นคนได้.

Long Tianming was a direct descendent of one of the three major families, the Dragonseal Family. He was fully qualified for the position; meanwhile, Situ Beiyan was the son of the current Sect Master. Anyone who dared to go against those two was simply overestimating themselves.
หลงเทียนหมิงนั้นเป็นทายาทหลักของหนึ่งในสามตระกูลหลัก,ตระกูลผนึกมังกร.เขานั้นมีคุณสมบัติเพียบพร้อมสำหรับตำแหน่ง,ในขณะเดียวกัน,ซือถูเป่ยหยานนั้นเป็นบุตรชายของผู้นำนิกายคนปัจจุบัน.ทุกๆคนใครล่ะจะกล้าที่จะเข้าต่อสู้เหล่าคนทั้งสองที่มีระดับสูงกว่าพวกเขายิ่งนัก.
Everyone had foreseen this ultimate battle between Long Tianming and Situ Beiyan, long before this sacred ceremony even started!
ทุกๆคนนั้นต่างก็ได้คาดการณ์ไว้ก่อนนานแล้วว่านี่จะเป็นการต่อสู้สุดท้ายของหลงเทียนหมิงและซือถูเป่ยหยาน,ก่อนที่พิธีศักดิ์สิทธิ์นี้จะเริ่มขึ้นซะอีก.

Long Tianming stood high up in the sky, his clothes fluttering in the wind. His grand appearance and slender figure were truly outstanding. But, of course, Situ Beiyan wasn’t inferior in the slightest. He, too, stood proudly in his green robes.
หลงเทียนหมิงยืนอยู่จุดสูงสุดบนท้องฟ้า,ชุดของเขานั้นโบกสะบัดไปตามแรงลม.ด้วยท่าทางที่หรูหราและรูปร่างที่เพรียวช่างเป็นคนที่โดดเด่นจริงๆ.แต่,แน่นอนว่า,ซือถูเป่ยหยานก็หาได้ด้อยกว่าแม้เพียงน้อยนิด.เขา,ก็เช่นกัน,ที่ยืนอย่างภาคภูมิในชุดคลุมสีเขียว.
Fighting intent soared up there in the sky. A huge battle will soon unfold.
ด้วยเจตจำนงแห่งการต่อสู้ได้ปะทุขึ้นที่บนท้องฟ้า,การต่อสู้อันยิ่งใหญ่นี้จะเผยออกมาในไม่ช้า.

ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)45 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุนมากๆคัฟ รอตอนต่อไปอยู่คัฟ

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. ขอบพระคุณมากๆครับ โอยๆเนี่ยหลี่จะตกรถป่าวนิ

  ตอบลบ
 4. เนี่ยกลี่ เมื่อไรจะตื่น

  ตอบลบ
 5. อารมณ์ตอนนี้ค้างมากกกกกกกกกกกกกกก

  ตอบลบ
 6. ขอบพระคุณรุนช่อง

  ตอบลบ
 7. ขอบพระคุณรุนช่อง

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 9. น่าเบื่อพระเอกควาย

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมากที่แปลให้อ่านครับ

  ตอบลบ
 11. เกิบจะสุดแล้วครับ ขอบคุณครับผม

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณครับ มีลุ้นอีกแล้ว จะตื่นเมื่อไหร่

  ตอบลบ
 13. เดี่ยวเจอกองทัพ เนี่ยหลี่ นี่ไม่ต้องสืบ เมพๆ ทั้งกอง

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณครับ

  อีก6ตอนก็ทันEngแล้ว
  ขอรวดเดียวเลยได้ไหมแอด (^๐^)♡

  ตอบลบ
 15. ปูทางไว้เพื่ออะไรค่่ะ แล้วก็หมดสติไม่ฟื้นเนี่ย!!!

  ตอบลบ
 16. เฮ้ เนี่ยหลี่ไปไหนของมันฟ่ะ ลงแดงรอตอนต่อไป ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 17. ขอบโต๊ะ ขอบเตียง ขอบกางเกงลิง ขอบใจหลาย

  ตอบลบ
 18. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 19. ใครรอไม่ไหว ตามลิงค์นี้
  http://readtdg2.blogspot.com/p/blog-page_3.html

  ตอบลบ
 20. ใครรอไม่ไหว ตามลิงค์นี้
  http://readtdg2.blogspot.com/p/blog-page_3.html

  ตอบลบ