วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 417 – Pursue

Tale of the demon and god novel Chapter 417 – Pursue

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่  417 ไล่ล่า


บทที่ 417 ไล่ล่า

Within the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting
ภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา
Lu Piao and Gu Bei are still shocked at the powerful might of the Sky Dragon Nine-Blazing Secret Technique Array. Roars of those blazing dragons constantly resounded within their soul realms.
หลู่เพียวและกู่เป่ยยังคงตื่นตะลึงกับค่ายกลวิชาลับเก้าพิโรธมังกรสวรรค์ทีทรงพลังเป็นอย่างมาก.ด้วยเสียงคำรามของมังกรดังก้องเป็นระยะอยู่ภายในเขตแดนวิญญาณของพวกเขา.
Nie Li used the power of the Demon Blood Sacrifice and a million spiritual stones power to lay down the Sky Dragon Nine-Blazing Secret Technique Array. This was used to open up Lu Piao’s and Gu Bei’s soul realms.
เนี่ยหลีนั้นได้ใช้พลังอำนาจของการสังเวยโลหิตอสูรและพลังอำนาจจากหินจิตวิญญาณหนึ่งล้านก้อนที่ใช้ในการวางค่ายกลวิชาลับเก้าพิโรธมังกรสวรรค์.เพื่อใช้ในการพัฒนาเขตแดนวิญญาณของหลู่เพียวและกู่เป่ย.


Time rapidly flowed and three days had passed quickly.
วันเวลาได้ไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วเป็นเวลาถึงสามวัน.
In the boundless outside world
ในดินแดนนอกโลกที่ไม่มีขอบเขต.

Under the escort of his guards, Li Xingyun turned into a ray of light and was flying away.
ภายใต้การคุ้มกันของกลุ่มองค์รักษ์ของเขา,หลี่ชิงหยุนได้กลายเป็นลำแสงและได้บินออกไป.

Far behind them, a group of people were chasing after them. The one leading was the first successor of the Ashen Flames Family, Li Yufeng.
ห่างออกไปข้างหลังพวกเขา,มีคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังไล่ตามมาอย่างห่างๆ.หนึ่งในคนที่นำพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้สืบทอดอันดับที่หนึ่งของตระกูลเถ้าอัคคี,หลี หยูเฟิง.

At this moment, Li Xingyun appeared in a sorry state, as his right arm was chopped off. It only had a simple bandaging and the armour on his body also had several cracked spots. Li Yufeng held some artifact that actually managed to crack his armour.
ในตอนนี้นั้น,หลีชิงหยุนอยู่ในสภาวะที่น่าเศร้า,ขณะที่แขนขวาของเขานั้นถูกตัดออก,เหลือเพียงแค่ผ้าพันแผลและชุดเกราะที่ร่างกายของเขาซึ่งมีรอยแตกอยู่หลายจุดเหมือนกัน.หลีอยูเฟิงนั้นได้ใช้ศิลปะวัตถุบางอย่างที่สามารถเจาะทำลายชุดเกราะของเขาได้.


 
Li Xingyun was extremely sullen. The forces of Li Yufeng was obviously far beneath him. However, Li Yufeng suddenly gained a few hundred Heavenly Axis Realm experts this time, which caught Li Xingyun unprepared. The Heavenly Path League suddenly suffered such a huge blow. The two Deity’s Lakes that they had just taken down have also fallen into Li Yufeng’s hands.
หลีชิงหยุนมีใบหน้าที่โกรธเคืองเป็นอย่างมาก.ด้วยกองกำลังของหลี่หยูเฟิงนั้นอ่อนด้อยกว่าเขาเป็นอย่างมาก.แต่ถึงกระนั้นหลีหยูเฟิงกลับมีผู้เชี่ยวชาญแก่สวรรค์หลายร้อยคนอย่างไม่ทันตั้งตัวในตอนนี้,ซึ่งไล่ตามหลีชิงหยุนไม่ให้เขานั้นได้เตรียมการเลย.พันธมิตรครรลองสวรรค์ได้รับความเสียหายในทันที.ทะเลสาบเทวะสองแห่งที่พวกเขานั้นเพิ่งได้รับมาก็ตกไปอยู่ในมือของหลีหยูเฟิงด้วยเหมือนกัน.


Li Xingyun was extremely depressed.
หลี่ชิงหยุนรู้สึกหดหู่ใจเป็นอย่างมาก.
One of Li Xingyun’s followers made a remark, “Young Master, they’ve suddenly gotten so many experts, there’s something fishy about this!”
หนึ่งในผู้ติดตามของหลี่ชิงหยุนได้ทำการตั้งข้อสังเกต,"นายน้อย,พวกเขามีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากอย่างกะทันหัน,มันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลในเรื่องนี้เป็นแน่!"

 
“It’s indeed fishy. Previously, when we competed against Gu Heng, he also suddenly obtained several hundred Heavenly Axis Realm experts. Among the younger generations of the Divine Feathers Sect, only two people hold such strength. One would be Situ Beiyan and the other would be Long Tianming!” Li Xingyun murmured while he was flying.
"มันต้องมีความผิดปรกติอย่างแน่นอน.ก่อนหน้านี้นั้น,เมื่อตอนที่พวกเราได้ต่อสู้ชิงชัยกับกู่เหิงอยู่นั้น,ก็มีเหล่าผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์หลายร้อยคนเพิ่มขึ้นมากะทันหันด้วยเหมือนกัน.พวกเขาเหล่านี้คงจะเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่ของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ,มีเพียงแค่สองกองกำลังเท่านั้นที่มีความแข็งแกร่งเช่นนี้,หนึ่งคือคนของ ซือถู เป่ยหยาน และอีกหนึ่งกลุ่มคือหลงเทียนหมิง!" หลี่ชิงหยุนพึมพร่ำขณะที่เขากำลังบินอยู่.

“Then, which one does the young master feel to be the higher possibility?”
"เช่นนั้น,นายน้อยคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มไหนมากที่สุดล่ะ?"

“Although Long Tianming is prideful, his relationship with Gu Heng and Li Yufeng isn’t that good and they would often have conflicts. It shouldn’t be Long Tianming that helped Gu Heng and Li Yufeng. As for Situ Beiyan, it doesn’t make any sense for him to deal with us!” Li Xingyun said with his brows frowned.
"แม้ว่าหลงเทียนหมิงนั้นจะทระนงตนอยู่ก็ตาม,ความสัมพันธ์ของเขากับกู่เหิงและหลี่หยุนเฟยก็ไม่ดีนักและบางครั้งพวกเขาก็มีเรื่องขัดแย้งกันด้วย.ไม่น่าจะใช่หลงเทียนหมิงที่ช่วยเหลือกู่เหิงและหลีหยูเฟิง.ในส่วนของซือถูเป่ยหยาน,มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่เขานั้นจะมาจัดการกับพวกเรา!"หลี่ชิงหยุนกล่าวขณะขมวดคิ้ว.
Li Xingyun couldn’t figure out who was helping Gu Heng and Li Yufeng. However, Long Tianming and Situ Beiyan were still targets of suspicion. Except right now, Li Xingyun still doesn’t have the evidence for such an inquiry.
หลี่ชิงหยุนไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาได้ว่าใครเป็นคนช่วยกู่เหิงและหลีหยูเฟิง.อย่างไรก็ตาม,หลงเทียนหมิงและซือถู เป่ยหยานนั้นก็ยังคงเป็นเป้าหมายที่น่าสงสัยที่สุด.เว้นเสียว่าตอนนี้,หลี่ชิงหยุนยังไม่มีหลักฐานใดๆเกี่ยวกับรายระเอียดดังกล่าว.

There were only thirty people left with Li Xingyun at this moment, the rest have all been killed. Behind them, Li Yufeng and his group were pressing towards them.
มีคนแค่เพียงสามสิบคนที่หนีออกมากับหลี่ชิงหยุนในตอนนี้,คนอื่นๆล้วนแล้วแต่โดนสังหารหมด,ข้างหลังพวกเขานั้น,หลีหยูเฟิงและกลุ่มของเขาได้เริ่มกดดันใกล้พวกเข้ามาแล้ว.
Li Yufeng coldly laughed as his voice resounded from the distance, “Li Xingyun, you only had this little capability? Like a mouse fleeing in disarray? Just by you, yourself, also wants to become the Patriarch of the Ashen Flames Family?”
หลี่หยู่เฟิงหัวเราะอย่างเย็นชาขณะที่เสียงของเขานั้นดังก้องมาจากระยะไกล," หลี่ชิงหยุน,เจ้ามีความสามารถเล็กน้อยเพียงแค่นี้อย่างนั้นรึ? เหมือนดังมุสิกที่กำลังหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตสินะ?เจ้ายังเหมาะสม,ตัวเจ้านั้น,ยังต้องการที่จะเป็นผู้นำตระกูลเถ้าอัคคีอย่างงั้นรึ?"

 
A hint of chill flashed through Li Xingyun’s eyes. In these last few days, he had definitely fallen into the hands of Li Yufeng. The Heavenly Path League was broken and in disorder to the point that only these last few remained. However, Li Yufeng was rejoicing too early, it’s just one defeat.
สัญลักษณ์แห่งความเย็นชาผ่านเข้าไปยังดวงตาของหลี่ชิงหยุน,ในหลายวันมานี้,เขาอาจล้มลุกคุกคลานด้วยน้ำมือของหลีหยูเฟิง.พันธมิตรครรลองสวรรค์ได้แตกพ่ายและอยู่ในความวุ่นวายจนไปถึงจุดที่เหลืออยู่ไม่มากนัก,แต่ถึงกระนั้น,หลีหยูเฟิงก็ยินดีเร็วเกินไปแล้ว,นี่เป็นแค่เพียงการพ่ายแพ้ครั้งแรกเอง.


Li Xingyun understood that he wouldn’t be placed with importance in the family and was cast aside by others. This was to the point that even the only God level demon spirit in the family was snatched by someone else with inglorious methods.
หลี่ชิงหยุนเข้าใจดีว่าเขานั้นไม่สามารถที่จะเป็นคนสำคัญภายในตระกูลได้และต้องถูกกำจัดทิ้งโดนคนอื่น.อีกอย่างหนึ่งแม้กระทั่งจิตวิญญาณอสูรระดับการเจริญเติบโตระดับพระเจ้าของตระกูลนั้นก็ถูกฉกฉวยโดยคนอื่นด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง.

However, Li Xingyun had never yielded before nor would he ever yield.
อย่างไรก็ตาม,หลีชิงหยุนนั้นก็ไม่เคยยอมแพ้ไม่ว่าจะก่อนหรือต่อจากนี้ก็ตาม.

 
One fine day, he will get back what he wanted. Even if the Ashen Flames Family couldn’t accept him, he will still fight for his own world, relying on his own strength.
สักวันหนึ่ง,เขาจะต้องนำสิ่งที่เขาต้องการคืนมา.ถึงแม้ว่าตระกูลเถ้าอัคคีนั้นจะไม่ยอมรับเขาก็ตาม,เขาก็จะยังคงต่อสู้ด้วยตัวเขาเองในโลกใบนี้,ด้วยกำลังและความแข็งแกร่งของเขาเอง.
Thinking about the faces of those elders in the clan, Li Xingyun’s heart became extremely cold.
ด้วยการคิดถึงเรื่องที่ต้องเผชิญหน้ากับเหล่าผู้อาวุโสภายในตระกูล,หัวใจของหลี่ชิงหยุนก็บังเกิดความรู้สึกเย็นชาเป็นอย่างมาก.
He can lose, but he will never yield.
เขาอาจจะพ่ายแพ้,แต่เขาก็จะไม่ยอมจำนนเป็นอันขาด.
“They’re catching up. Young Master, you must leave first. We’ll go and hinder them!”
"พวกเขาจะตามทันแล้ว.นายน้อย,ท่านควรที่จะหลบหนีไปก่อน.พวกเราจะขัดขวางพวกเขาไว้เอง!"  


 
*Woosh!* *Woosh!* *Woosh!*
*วูซซ!* *วูซซ!* *วูซซ!*


Dozens of followers pounced at Li Yufeng’s group.
หลายสิบผู้ติดตามกระโจนไปยังกลุ่มของหลีหยูเฟิง.
“Hmph, a bunch of ignorant ants. I’ll have you guys know that following Li Xingyun would be your greatest mistake in your lifetime!” A huge halberd appeared on Li Yufeng’s hand and swung it down before him.
"ฮืม,ไอ้พวกมดปลวกอันโฉดเขลา,ข้าจะทำให้พวกเจ้าได้รู้ว่าการติดตามหลี่ชิงหยุนนั้นเป็นการตัดสินใจผิดพลาดอันใหญ่หลวงในชีวิตพวกแก!" ง้าวขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในมือของหลีหยูเฟิงและตวัดไปยังข้างหน้าพวกเขา.

 
*Boom!*
*บูมม!*
A follower was chopped into two with unparalleled power.
ผู้ติดตามคนหนึ่งได้ถูกสับขาดเป็นสองท่อนด้วยพลังที่ไม่คณานับ.
Previously, Li Xingyun’s right arm was sliced by that weapon in Li Yufeng’s hand. That huge halberd in his hand should be an artifact of Grade 7 or Grade 8.
ก่อนหน้านั้น,แขนขวาของหลี่ชิงหยุนนั้นถูกตัดออกด้วยอาวุธบนมือของหลีหยุนเฟิง.มันเป็นง้าวขนาดมหึมาที่อยู่ในมือของเขามันน่าจะเป็นศิลปะวัตถุระดับ 7 หรือ ระดับ 8 เลยทีเดียว.

Li Yufeng’s state was violent as he killed another five or six in a row and his body became dyed with fresh blood.
สภาพของหลี่หยูเฟิงนั้นดุร้ายเป็นอย่างมาก,ขณะที่เขานั้นสังหารคนทีละห้าหรือหกคนติดต่อกันและร่างกายของเขานั้นก็โชกไปด้วยโลหิตสดๆ.

 
Seeing his loyal brothers being killed by Li Yufeng, Li Xingyun’s eyes were blood-red. He truly has underestimated his enemy this time around, which caused his brothers to suffer so heavily. Looking afar, Li Yufeng’s underlings of the Heavenly Axis Realm experts rapidly surrounded them.
ด้วยการเห็นเหล่าพี่น้องที่ซื่อสัตย์ของเขาต้องโดนหลีหยูเฟิงสังหาร,สายตาของหลี่ชิงหยุนกลายเป็นโลหิตสีแดงฉาน.จริงๆแล้วเขาไม่สนใจคู่ต่อสู้ของเขาที่อยู่รอบๆเลยในตอนนี้,ด้วยเหตุที่พี่น้องของเขานั้นได้รับความเสียหายอย่างหนัก.เมื่อมองจากระยะไกล,ลูกน้องของหลีหยูเฟิงที่มีระดับแก่นสวรรค์ได้เข้าไปล้อมรอบพวกเขาอย่างรวดเร็ว.

Li Xingyun stopped his steps.
หลี่ชิงหยุนหยุดที่จะก้าวต่อไป.
 
“Young Master, it was our incompetence!”
"นายน้อย,พวกเราไร้ความสามารถ!"
At the sight of this, Li Xingyun’s followers couldn’t help having grief and indignation written all over their faces.
ด้วยสิ่งที่ประสบนั้น,เหล่าผู้ติดตามของหลี่ชิงหยุนอดไม่ได้เลยที่จะรู้สึกหดหูและขุ่นเคืองปรากฏไปทั่วใบหน้าของพวกเขา.

Li Xingyun laughed, “It’s not that you guys are incompetent. I was in the wrong. I never thought that Li Yufeng would have so many helpers. At most, it’s just a death. Ten days later, we’ll come out and fight again!”
หลี่ชิงหยุน หัวเราะ,"ไม่ใช่พวกเจ้าหรอกที่ไร้สามารถ.ข้าเองเป็นคนผิด.ข้าไม่คิดเลยว่าหลีหยูเฟิงนั้นจะมีคนช่วยเหลือมากมายเช่นนี้.อย่างมากสุดก็แค่ตาย.สิบวันหลังจากนี้,พวกเราจะกลับมาต่อสู้อีกครั้ง!"
“Yes!” Everyone’s fighting spirits were all blazing.
"ขอรับ!" จิตวิญญาณต่อสู้ของทุกๆคนต่างลุกโชนขึ้นมา.

 
“Go all out! If we managed to kill one, it’ll break even. Killing two, we would have earned more!” Li Xingyun said as he charged forward, towards the direction of Li Yufeng and his men.
"ทำให้เต็มที่! หากพวกเราถูกสังหารหนึ่งคน,พวกเราจะสังหารให้ได้สองคน,พวกเราจะสู้ให้ถึงที่สุด!" หลี่ชิงหยุนกล่าวขณะที่พุ่งไปข้างหน้า,ไปยังทิศทางของหลีหยูเฟิงและคนของเขา.

An intense battle broke out.
การต่อสู้ที่รุนแรงเริ่มลุกโชนขึ้นมา.

Relying on his armour, Li Xingyun took the lead and killed several Heavenly Axis Realm underlings of Li Yufeng.
ด้วยการอาศัยชุดเกาะของเขา,หลี่ชิงหยุนได้นำคนของเขาและสังหารผู้เชี่ยวแก่นสวรรค์ที่เป็นลูกน้องของหลีหยูเฟิงได้หลายคน.

 
“Hmph, you’re seeking death!” A trace of cold light flashed through Li Yufeng’s eyes. He originally wanted to take the armour on Li Xingyun’s body. However, Li Xingyun had entered into a berserk state. Trying to obtain the armour on Li Xingyun’s body was simply too difficult! Since he couldn’t obtain it, he would destroy it instead!
"ฮึม,พวกเจ้าโหยหาความตายสินะ!"ร่องรอยแห่งแสงอันเย็นชาผ่านเข้ามายังดวงตาของหลีหยูเฟิง.ในตอนแรกนั้นเขาต้องการที่จะได้รับชุดเกราะที่อยู่บนร่างกายของหลีชิงหยุน.แต่ถึงกระนั้น,หลี่ชิงหยุนในตอนนี้นั้นได้เขาสู่สภาวะแห่งความบ้าคลั่ง,ด้วยความพยายามที่จะนำเอาชุดเกราะบนร่างของหลี่ชิงหยุนนั้นเป็นเรื่องที่ยากจนเกินไป!ในเมื่อเขาไม่สามารถที่จะนำมันมาได้,เขาจึงต้องการที่จะทำลายมันแทน!

Li Yufeng waved the huge halberd as a grand berserk energy was sent towards Li Xingyun.
หลี่หยูเฟิงโบกง้าวขนาดใหญ่ของเขาซึ่งได้เกิดคลื่นพลังอันบ้าคลั่งขนาดมหึมาถูกส่งไปยังหลี่ชิงหยุน.

*Boom!*
*บูมม!*
 
Li Xingyun’s other arm was chopped off by Li Yufeng after a single strike.
แขนอีกข้างของหลี่ชิงหยุนได้ถูกสับออกมาโดยหลีหยูเฟิง เพียงแค่การโจมตีเดียว.

Li Yufeng’s eyes were flashing ferociously. His strength had obviously surpassed Li Xingyun’s, but the younger members of the Ashen Flames Family were all fond of Li Xingyun, whereas he became an outsider. Even the few closest brothers have all betrayed him to join Li Xingyun. This caused Li Yufeng to harbor extreme hatred towards him. To remove that thorn in his side, he wished he could dismember Li Xingyun into tens of thousands of pieces.
ดวงตาของหลี่หยูเฟิงนั้นมีประกายแสงแห่งความโหดร้าย,ด้วยความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้นั้นเหนือกว่าหลี่ชิงหยุนอย่างชัดเจน,แต่เหล่าสมาชิกรุ่นใหม่ของตระกูลเถ้าอัคคีนั้นทุกคนล้วนแล้วแต่ชื่นชอบในตัวของหลี่ชิงหยุน,แต่ทว่ากลับกลายไปเป็นคนนอก.แม้แต่พี่น้องที่ใกล้ชิดก็ล้วนแล้วแต่ทรยศเขาแล้วเข้าร่วมกองกำลังของหลี่ชิงหยุน.นี่จึงสาเหตุที่หลีหยูเฟิงนั้นเกลียดชังในตัวหลี่ชิงหยุนอย่างที่สุด.ด้วยการลบเสี้ยนหนามในใจเขา,เขาจึงปรารถนาที่จะสับหลี่ชิงหยุนให้กลายเป็นหลายหมื่นชิ้น.
The hatred between them had already accumulated since long ago.
ด้วยความเกลียดชังนี้ของพวกเขาทั้งสองนั้นได้ถูกสะสมเพิ่มพูนมาตั้งนานแล้ว


 
Although both of his arms were chopped, Li Xingyun still used his legs and managed to kill a Li Yufeng follower with a kick.
แม้ว่าแขนทั้งสองข้างของเขาจะถูกตัดออก,หลี่ชิงหยุนก็ยังสามารถใช้ขาทั้งสองข้างของเขาในการสังหารผู้ติดตามของหลีหยูเฟิงด้วยลูกเตะได้.

“Li Yufeng, I will get back whatever was stolen from me. Even if there’s someone protecting you, so what? With your strength, you think that you’d be able to control the Ashen Flames Family? Everything belonging to you was obtained through inglorious methods. Which of the younger members of the Ashen Flames Family would obey you?” Li Xingyun calmly stared at Li Yufeng as a smear of cold aura emitted from his body.
"หลี่หยูเฟิง,ข้าจะต้องกลับมาทวงสิ่งที่เจ้านั้นได้ขโมยไปจากข้า.ถึงแม้ว่าจะมีใครสักคนกำลังปกป้องเจ้าอยู่,แล้วยังไงล่ะ?ด้วยความแข็งแกร่งของเจ้า,เจ้าคิดอย่างงั้นรึว่าจะสามารถควบคุมตระกูลเถ้าอัคคีได้?ทุกๆอย่างที่เจ้าเป็นเจ้าของนั้นล้วนแล้วแต่ได้มาด้วยวิธีการที่น่าอับอาย.จะมีเหล่าสมาชิกเยาวชนของตระกูลเถ้าอัคคีเชื่อฟังเจ้าอีกใหม?" หลี่ชิงหยุนชำเลืองมองอย่างเย็นเยือบมาที่หลี่หยูเฟิงขณะที่เขาปลดปล่อยกลิ่นอายแห่งความเย็นชาออกมาจากร่างกายของเขา.

“A defeated opponent still dares to speak such conceited nonsense?! No matter what methods have I used, all of it belongs to me. From now on, if you dare to take a step out of the Divine Feathers Sect, I’ll destroy you, thoroughly! Now, die!” Li Yufeng brandished the huge halberd and carried with extreme wrath as he slashed towards Li Xingyun.
"ศัตรูผู้พ่ายแพ้ยังกล้าที่จะพูดอวดดีไร้สาระเช่นนี้อย่างงั้นรึ?!ไม่ว่าข้าจะใช้วิธีอะไรก็ตาม,ทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของข้า,จากนี้เป็นต้นไป,ถ้าเจ้ากล้าที่ก้าวออกมาจากนิกายขนนกแห่งทวยเทพล่ะก็,ข้าจะทำลายเจ้าซะ,จงระวังเอาไว้!จากวันนี้,ตาย!" หลี่หยูเฟิงได้กวัดแกว่งง้าวขนาดใหญ่และตวัดมันไปด้วยความโกรธอย่างรุ่นแรงฟาดไปยังหลี่ชิงหยุน.
*Boom!*
*บูมม!"
The huge halberd landed and a berserk energy devoured Li Xingyun.

ง้าวขนาดมหึมาก็แล่นลงไปและพลังงานที่บ้าคลั่งก็กลืนกินหลีชิงหยุน.ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)76 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 2. เดวย้อนอ่านแป้บ ใครเป็นใคร ชักงงๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เหมือนกันอ่านไปอ่านมาก็งงกับตัวละคร ไม่รู้ว่าไครเป็นไคร

   ลบ
  2. เหมือนกันอ่านไปอ่านมาก็งงกับตัวละคร ไม่รู้ว่าไครเป็นไคร

   ลบ
  3. คู่ค้าคนแรกของเนี่ยหลีครับ คนที่ช่วยเหลือตอนยึดทะเลสาบ

   ลบ
  4. หนึ่งในลูกหลานตะกูลใหญ่ทั้งสาม
   ที่เนี่ยหลี่พยามปั้นให้เป็นผู้นำตะกูลไงครับ

   สามคนที่ว่ามี
   กู๋เป่ย ที่พี่สาวโดนวางยาจนป่วยหนัก
   หลี่ชิงหยุน ร่วมค้าขายหินอสูรกับเนี่ยหลี่ในตอนแรกๆ
   แล้วก็สาวมังกร(the m) ที่โดนเนี่ยหลี่ฟาดกลางลานแต่ดันชอบเนี่ยหลี่

   ลบ
 3. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากครับพี่

  ตอบลบ
 5. อะไรคือง่าวก็ควรอธิบายไว้ชักนิดยักหน่อยก็จะดีมากๆเลย (อ่านเเล้วไม่ค้อยรู้เรื่องแต่ก็ขอบคุณคับที่แปลให้อ่าน)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ง้าว ครับ นึกภาพง่ายๆ ก็คือ ประเภทของอาวุธคู่กาย กวนอู นั่นเอง

   ลบ
  2. ง้าว เป็นอาวุธจีนโบราณ สำหรับต่อสู้บนหลังม้า พบว่าส่วนใหญ่ง้าวจะใช้โดยขุนพล แม่ทัพ โดยส่วนมาก ง้าวมีลักษณะเป็นอาวุธด้ามยาว คล้ายกับ ทวน และ หอก แต่จะมีความยาวด้ามจับสั้นกว่า คือสูงเท่าลำตัว ส่วนใหญ่หัวของง้าวนั้นคล้ายจะมีลักษณ์คล้ายลิ้นของมังกร และมีความโค้งเป็นเสี้ยวพระจันทร์
   ref: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7

   ลบ
  3. ง่าว แปลว่าโง่ ภาษาเหนือครับ 555 ผมอ่านแล้วก้รู้เรื่องดีนะ แปลออกมาดีแล้ว แต่ชื่อตัวละครมักผิดบ่อยๆ55 เลยจะทำให้งงบ้าง

   ลบ
  4. แม่นเวลาฮาอ่านกำว่าง่าวก่อเลยขั้ดใจ๋เบอะจะอี้น่ะ กำเมืองอะง่าวคื่อโง ฮาก่อเป็๋นคนเมืองเหมื๋อนกั๋นเด่อ

   ลบ
  5. อ่อ เปิงนะมาถาม ฮานิบะเห้ย 555

   ลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมากๆเลยครับ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณมาก มีค้างนิดๆๆ อยากรู้เนี้ยหลีฟาร์มรอบนี้จะได้ระดับไหน. 😏😏😏

  ตอบลบ
 9. ขอบพระคุณมากๆจ้า กำลังสนุกได้ที่เลย

  ตอบลบ
 10. เดวย้อนอ่านแป้บ ใครเป็นใคร ชักงงๆ

  ตอบลบ
 11. หลี่ชิงหยุน สู้ๆ "พันธมิตรร่วมพันธมิตรอสูธ" (1ใน3ตระกูลที่มีอำนาจในขนนกเทพ) นิสัยเดดเดี่ยวเปงที่รักของบริวาร

  ตอบลบ
 12. หลี่ชิงหยุน สู้ๆ "พันธมิตรร่วมพันธมิตรอสูธ" (1ใน3ตระกูลที่มีอำนาจในขนนกเทพ) นิสัยเดดเดี่ยวเปงที่รักของบริวาร

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณมาก ๆ คร๊าบบบ

  ตอบลบ
 14. ครั้งหน้าเนี่ยหลี่ต้องตามมาล้างแค้นให้แน่ ตอนนี้ฝึกยุทธ์เพิ่มพลังก่อนคงมีการล้างบางแน่ ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เนี้ยลี่เก็บเวลยุว อีกเดี่ยว ก้อยึดเหมืองคืนน 55

   ลบ
 15. ขอบคุณครับ สนุกมาก

  ตอบลบ
 16. ขอบคุณมากกกกกกๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 19. คนที่กลับมาอ่านอาจจะยัง งงๆ ผมนะสรุปสั้นๆว่า
  เนี่ยหลี่ต้องการจะเป็นผู้นำนิกาย เลยสร้างพันธมิตรไว้ 3 ตระกูลหลักของนิกาย
  กู่เป่ย(ตระกูลกู่) เป็นศัตรูกู่เหิง(ถูกเปิดโปงไปแล้ว)
  หลี่ชิงหยุน(ตระกูลเถ้าอัคคี) เป็นศตรู กับหลี่หยูเฟิง
  หลงยู่หยิน(ตระกูลผนึกมังกร) ชิงตำแหน่ง กับหลงเทียนหมิง
  เซี่ยวหยู(บุตรบุญทำของเจ้าใต้ภิภพ)
  หลู่เปียว(น้องร่วมสาบานจากโลกใบเล็ก)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. แล้วคู่แข่งเนี่ยหลี่มีใครบ้างนะครับ ที่เป็นตัวเต็งผู้สืบทอดนิกาย

   ลบ
  2. ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นหลงเทียนหมิงนะครับ ที่ถูกจับตามองว่าอาจเข้าร่วมกับนิกายอสูร(ในอดีตเสียผลประโยชน์น้อยสุดหลังจากนิกายร่มสลาย)

   ลบ
  3. ซือถู หลานผู้นำนิกายอีกคนนะ ตอนนี้มีแค่2คนนี่แหละ

   ลบ
 20. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณมากค่ะ🌸😊

  ตอบลบ
 22. กราบงามๆตีนออกแสง อารมค้างจริงๆ

  ตอบลบ
 23. ตอนนี้คนที่อยู่ในตำรามีแค่4คนที่เป็นศิย์เจ้าพิภพใช่ไหมครับ ส่วนหลี่ชิงหยุนไม่ได้เข้าไป

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มี ยูหนาน กูเป่ย เซี่ยวยู หลูเปี่ยว เจตจำนงของดินแดนแห่งความว่างเปล่า เนี่ยลี่และสัตรเลี้ยงของเนี้ยะลี่ ชื่อไรแลวก้อม่ายรุว ลืม

   ลบ
  2. กู่เป่ยนี่ไม่ใช่ละ 555

   ลบ
 24. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 25. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 26. ต้องรอวันจันทร์ใช่มั้ยคับ

  ตอบลบ
 27. ขอบคุนคับเริ่มอ่านใหม่ก็ไม่เบื่อ

  ตอบลบ
 28. เนี่ยหลี่ออกมาก่อน เพื่อนจะตายแล้ว 555

  ตอบลบ
 29. สงสารพี่หลี่ชิงหยุน แต่ไม่เป็นไรคาดว่า หลังจากที่เนี่ยหลี่ พา กู่เป่ย และ หลู่เปี่ยว ทำพิธีค่ายกลเก้าเถ้ามังกรพิโรจ ในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาเสร็จ คงมีระดับแก่นสวรรค์เป็นอย่างต่ำ เมื่อรวมกับจิตวิญญาณอสูรมังกรพัฒนาการระดับพระเจ้าเข้าไป หายนะได้เกิดกับพันธมิตรของศัตรูอย่างแน่นอน เสียชุดเกราะไปคราวนี้ เดี๋ยวป๋าเนี่ยหลี่จัดเกราะใหม่ที่ดีกว่าให้แน่นอน เพราะได้มาจากตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่ามาเยอะนิ

  ตอบลบ
 30. สงสารพี่หลี่ชิงหยุน แต่ไม่เป็นไรคาดว่า หลังจากที่เนี่ยหลี่ พา กู่เป่ย และ หลู่เปี่ยว ทำพิธีค่ายกลเก้าเถ้ามังกรพิโรจ ในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาเสร็จ คงมีระดับแก่นสวรรค์เป็นอย่างต่ำ เมื่อรวมกับจิตวิญญาณอสูรมังกรพัฒนาการระดับพระเจ้าเข้าไป หายนะได้เกิดกับพันธมิตรของศัตรูอย่างแน่นอน เสียชุดเกราะไปคราวนี้ เดี๋ยวป๋าเนี่ยหลี่จัดเกราะใหม่ที่ดีกว่าให้แน่นอน เพราะได้มาจากตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่ามาเยอะนิ

  ตอบลบ
 31. ขอบคุณครับ (ผมเห็นว่าของ http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods เค้าแปลไปไกลกว่าของ http://www.wuxiaworld.com อะครับแต่ไม่แน่ใจว่าแปลดีกว่าหรือป่าว(เห็นผู้แปลแปลตามของwuxiaจนหมดแล้วเลยลองเอามาให้ดู))

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. แอดบล๊อกนี้แกแปลจาก ลิงค์ ล่าง ครับ
   กว่าตอน 444 จะออก ผมว่า เว็บต้นทาง
   น่าจะแปลทันกันพอดีครับ ผมอ่านที่คนอื่นเอามาแปลแล้ว ผมว่า บล๊อกนี้แปลดีสุดแล้วครับ
   เข้าใจกว่าด้วยครับ ^-^

   ลบ