วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 414 – Betrayal right before the battle!

Tale of the demon and god novel Chapter 414 – Betrayal right before the battle!

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 414 ปันใจก่อนที่จะต่อสู้แล้ว!


บทที่ 414 ปันใจก่อนที่จะต่อสู้แล้ว!

The Eighth Elder spoke solemnly. “It’s true that Gu Bei has gone too far in destroying the Deity’s Lakes.”
อาวุโสแปดกล่าวอย่างเคร่งขรึม."มันเป็นเรื่องจริงที่กู่เป่ยนั้นได้ทำเกินกว่าเหตุมากนักในการทำลายทะเลสาบเทวะ."

The corner of Gu Heng’s mouth slightly rose at those words. The Eighth Elder had always been one of his supports.
มุมปากของกู่เหิงเขยิบเล็กน้อยกับคำพูดเหล่านั้น,อาวุโสแปดนั้นเป็นหนึ่งคนที่คอยช่วยเหลือเขามาโดยตลอด


“However!” The course of Gu Bai’s speech suddenly changed, “There’s a reason he’s done so. A reason that I believe the elders of the Gu Clan are well aware of. We’ve observed Gu Heng’s actions for years. Conflicts, naturally, have their own endings. I have always stood by Gu Heng, but today, even I cannot stand with him!”
"อย่างไรก็ตาม!"แนวทางการพูดของกู่ไป่ก็เปลี่ยนไปในทันที,"มีเหตุผลอย่างเดียวที่เขานั้นต้องทำอยู่ด้วย.เหตุผลอย่างเดียวนั้นซึ่งข้าเชื่อว่าเหล่าผู้อาวุโสของตระกูลทุกคนนั้นต่างก็สามารถตระหนักถึงได้.พวกเรานั้นต่างคอยเฝ้าดูการกระทำของกู่เหิงมาหลายปี.มีความขัดแย้งอยู่เป็นประจำ,เรื่องของเขาเหล่านั้นล้วนแล้วแต่สิ้นสุดแล้ว.ข้าได้ยืนอยู่ข้างกู่เหิงมาโดยตลอด,แต่วันนี้,แม้แต่ข้าก็ไม่สามารถที่จะอยู่ข้างเขาได้!"


Everyone was dumbfounded by Gu Bai’s words.
ทุกๆคนต่างตกตะลึงกับคำพูดของกู่ไป่.
Gu Bai had a close relationship with Gu Heng — the entire clan knew that. Gu Bai was definitely one of the few elders who’d join hands to impeach Gu Bei. So why’d he change directions so suddenly?
กู่ไป่นั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกู่เหิง-จนทุกคนทั่วทั้งตระกูลรับรู้ว่า,กู่ไปนั้นเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสหลายคนที่จับมือกันกล่าวหากู่เป่ย.ดังนั้นทำไมเขาถึงได้เปลี่ยนเส้นทางอย่างทันทีทันใดอย่างนี้ล่ะ?

Gu Heng was enraged by Gu Bai’s words and he furiously glared. He never expected Gu Bai to act so extremely, to have attacked him, instead.
กู่เหิงโมโหกับคำพูดของกู่ไป่และเขาก็ได้ชำเลืองมองด้วยความเกรี้ยวโกรธ.เขาไม่คาดคิดเลยว่ากู่ไป่นั้นจะแสดงท่าทีที่รุนแรงขนาดนี้,เพื่อที่จะโจมตีมาที่เขา,แทน.

The Third Elder Gu Tianyun frowned his brows for a brief moment. What’s wrong with Gu Bai? Why did he suddenly choose to help Gu Bei?
ผู้อาวุโสสามกู่เทียนหยุนขมวดคิ้วของเขาแน่นอยู่ชั่วขณะ.มีบางสิ่งที่ผิดปรกติกับกู่ไป่อย่างงั้นรึ?ทำไมเขาถึงได้เลือกที่จะช่วยเหลือกู่เป่ยทันทีทันใดล่ะ?
Just after Gu Bai’s words landed, the Ninth Elder couldn’t hold himself back anymore. He thought to himself,: Gu Bai truly picked the right time. He clearly wants more benefits, so that’s why he jumped out so quickly!
หลังจากกู่ไป่พูดไปสักครู่,ผู้อาวุโสเก้าก็ไม่สามารถที่จะรั้งรอได้อีกต่อไปแล้ว.เขาคิดกับตัวเองว่า,จริงๆแล้วกู่ไป่นั้นได้เลือกช่วงเวลาที่ถูกต้อง.เป็นการชัดเจนแล้วว่าเขานั้นต้องการผลประโยชน์มากกว่าเดิม,จึงเป็นเหตุให้ว่าทำไมเขาถึงได้กระโดดออกจากกลุ่มอย่างรวดเร็ว.


Gu Feng also stood up and said, “I agree with Gu Bai’s words. This entire time, Gu Heng has gone too far. It’s true that Gu Bei also overdid it with his vengeance, but he has shown the brave and unyielding qualities of our Gu Clan’s members. He’s definitely the most suitable candidate to be the Gu Clan’s successor!”
กู่เฟิงยืนขึ้นเหมือนกันและกล่าวออกมาว่า"ข้าเห็นด้วยกับคำพูดของกู่ไป่,ด้วยเวลาทั้งหมดนี้,กู่เหิงก็ได้ทำเกินกว่าเหตุอยู่เหมือนกัน,มันอาจเป็นความจริงที่กู่เป่ยนั้นจะทำเกินเลยเนื่องด้วยความแค้นของเขา,แต่เขาก็ได้แสดงถึงคุณสมบัติความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวในฐานะสมาชิกตระกูลกู่ของพวกเรา.เขาจึงมีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นผู้นำตระกูลกู่อย่างแน่นอน!"

Gu Feng snorted in disdain,. “Furthermore, the acts of fighting and killing each other in the outside world has been approved by the entire Divine Feathers Sect. Just because he suffered a little, he chose to run home crying. What does that say about the Gu Clan?”
กู่เฟิงแค่นเสียงอย่างเหยียดหยัน."นอกจากนี้,การต่อสู้และสังหารคนอื่นในดินแดนนอกโลกนั้นก็ได้รับการยอมรับแล้วจากทั่วทั้งนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.แค่เพียงเพราะเขานั้นได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย,กลับเลือกที่จะวิ่งกลับบ้านร้องไห้.นี่คือสิ่งที่คู่ควรกับตระกูลกู่ของเราอย่างนั้นรึ?"

Gu Heng was so enraged by their words that he wanted to vomit blood. “Elder Gu Feng, aren’t you supposed to be trying to impeach Gu Bei? You two-faced rat!”
กู่เหิงนั้นกราดเกรี้ยวกับคำพูดเหล่านั้นซึ่งเขานั้นแทบกระอักเลือดออกมา"อาวุโสกู่เฟิง,ท่านไม่ได้สนับสนุนเพื่อที่จะพยายามกล่าวหากู่เป่ยหรอกรึ?เจ้านี้มันคนเนรคุณตีสองหน้า!"

He’d taken great pains to build relationships with those two elders. But, for some unknown reason, they’d both turned their backs on him!
เขาได้รับความเจ็บปวดจากการสร้างความสัมพันธ์กับเหล่าผู้อาวุโสทั้งสอง.แต่,ด้วยเหตุผลใดไม่รุ้เลยว่า,พวกเขาทั้งคู่นั้นได้หักหลังเขา!
The Third Elder knitted his brows briefly. He never expected GuU Bai and Gu Feng to join the other side at the last minute. It looked like Gu Heng was done for. The Third Elder was Gu Heng’s master, so he was obligated to back Gu Heng. At the same time, he was well aware of Gu Heng’s bad reputation within the clan. Now that the elders who’d been supporting him had deserted, Gu Heng had lost all fighting chance for the Patriarch’s position.
ผู้อาวุโสสามขมวดคิ้วแน่นอยู่ชั่วขณะ.เขาไม่คาดคิดเลยว่า กู่ไป่และกู่เฟิงจะร่วมมือกันอยู่อีกฝั่งเมื่อสักครู่นี้.ดูเหมือนว่ากู่เหิงนั้นจบสิ้นแล้ว.อาวุโสสามนั้นเป็นอาจารย์ของกู่เหิง,ดังนั้นเป็นการแน่อยู่แล้วที่เขาจะไม่หักหลังกู่เหิง.ในขณะเดียวกันนั้น,เขาก็ตระหนักได้ดีว่ากู่เหิงนั้นมีชื่อเสียงที่ไม่ดีนักภายในตระกูลกู่.ในตอนนี้นั้นผุ้อาวุโสทั้งหลายที่คอยสนับสนุนเขาได้ละทิ้งเขาแล้ว,กู่เหิงนั้นพ่ายแพ้โอกาสที่จะต่อสู้ทั้งหมดแล้วในตำแหน่งผู้นำตระกูลนี้.
Gu Feng’s face went cold. “Gu Heng, watch your words. It’s true that I initially planned to impeach Gu Bei for his mistakes. But if I compare his mistakes to yours, they pale in their insignificance!”
ใบหน้าของกู่เฟิงช่างเย็นชานัก."กู่เหิง,ระวังคำพูดของเจ้าบ้าง.เป็นความจริงที่ข้านั้นได้เริ่มแผนที่จะกล่าวหากู่เป่ยสำหรับความผิดพลาดของเขา.แต่ถ้าเอามาเปรียบเทียบระหว่างเจ้ากับเขาแล้ว,มันยังบางเบาจนเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย!"

Gu Heng was so angry that his lungs nearly exploded.
กู่เหิงนั้นโกรธเกรี้ยวจนปอดของเขานั้นใกล้จะระเบิดออกมาแล้ว.
“I support Gu Bai and Gu Feng.”
"ข้าได้ช่วยเหลือพวกท่านกู่ไป่และกู่เฟิง."
“Same goes for me!”
"กลับช่วยกันทำเยี่ยงนี้กับข้า!"

The elders who were supposedly there to impeach Gu Bei all declared their positions. There were several elders who Gu Bei hadn’t paid visits to, but after seeing the situation, they also moved to his side. They’d seen Gu Bei’s disposition, and seen the fact that he’d swayed even the Eighth and Ninth elders. The Patriarchy was solidly in his grasp. They knew exactly how to judge the hour.
เหล่าผู้อาวุโสที่คอยสนับสนุนให้มีการกล่าวหากู่เป่ยได้เปิดเผยสถานะออกมา.มีผุ้อาวุโสหลายคนที่กู่เป่ยนั้นไม่ได้ให้ความสนใจไปเยี่ยม,แต่หลังจากมองเห็นสถานการณ์ในตอนนี้.พวกเขาต่างก็ย้ายมาอยู่ฝั่งเขาเหมือนกัน.พวกเขาต่างเห็นวิธีจัดการของกู่เป่ย,และมองเห็นความจริงที่ว่าเขานั้นสามารถที่จะทำให้แม้แต่อาวุโสแปดและเก้าเอนเอียงมาได้.ตำแหน่งผู้นำตระกูลนั้นเป็นเอกฉันท์แล้วว่าจะต้องเป็นเขาอย่างแน่นอน.พวกเขารับรู้ความจริงที่ว่าควรที่จะตัดสินใจอย่างไรในชั่วโมงนี้.


Everyone was kicking Gu Heng while he was down.
ทุกๆคนต่างก็ได้เขี่ยกู่เหิงทิ้งขณะที่เขานั้นกำลังตกต่ำ.
Gu Heng’s relationship with those elders had been established through money. Since Gu Bei had offered a high price, of course they’d stir.
ความสัมพันธ์ของกู่เหิงกับเหล่าผู้อาวุโสเหล่านั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาผ่านเงินตรา.ในเมื่อกุ่เป่ยนั้นสามารถที่จะเสนอให้ในราคาที่สูงกว่า,แน่นอนว่าพวกเขาจะต้องเข้าร่วมเป็นแน่.
Gu Tianlong, Gu Ya, and the other elders all exchanged looks. No one needed to say a word. Their actions were already equivalent to waving flags and shouting battle cries. Each one had an expression of gratified on their face. It looked like Gu Bei had secretly made preparations to get so many elders on his side. It was enough to prove that Gu Bei possessed the power to control the clan!
กู่เทียนหลง,กู่หยา,และคนอื่นๆต่างมองหน้าพร้อมกับสบตากัน,ไม่มีใครเลยที่ต้องการที่จะพูดอะไรออกมา.ด้วยการกระทำทุกอย่างก็เทียบเท่ากับกับว่าได้โบกธงและได้ยินโห่ร้องในผลการต่อสู้แล้ว.สีหน้าของแต่ละคนนั้นต่างแสดงออกถึงความพึงพอใจ.ดูเหมือนว่ากู่เป่ยนั้นได้มีการเตรียมการลับๆเพื่อที่จะดึงเอาเหล่าผู้อาวุโสจำนวนมากให้มาอยู่ข้างเขา.ด้วยสิ่งเหล่านี้ก็เพียงพอแล้วว่ากู่เป่ยนั้นได้ครอบครองอำนาจที่จะควบคุมตระกูล

As for the still neutral elders, of course they’d choose Gu Bei over Gu Heng.
ขณะเดียวกันสำหรับเหล่าผู้อาวุโสที่ยังคงวางตัวเป็นกลาง,แน่นอนอยู่แล้วว่าพวกเขานั้นจะต้องเลือกกู่เป่ยมากกว่ากู่เหิง.

Even though Gu Bei had destroyed someone else’s Deity’s Lake, at least he was doing it in the light. He was completely unlike Gu Heng, who’d poisoned another simply to reduce the competition! Gu Lan was Gu Bei’s sister; of course Gu Bei would harbor such hatred towards Gu Heng!
ถึงแม้ว่ากู่เป่ยนั้นจะได้ทำลายทะเลสาบเทวะของคนอื่นก็ตาม,อย่างน้อยเขาก็ยังทำการในที่แจ้ง.เขาไม่ได้กระทำการเหมือนดั่งกู่เหิงที่ได้ทำการวางยาพิษคนอื่นเพื่อที่จะลดคู่แข่งขัน! กู่หลานนั้นเป็นพี่สาวของกู่เป่ย,แน่นอนว่ากู่เป่ยนั้นต้องแอบซ่อนดังเช่นความเกลียดชังต่อกู่เหิงแน่!

But even under such circumstances, Gu Heng hadn’t expected this to go this way and felt quite dazed. How did things turn out like this?!
แต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้,กู่เหิงกับไม่เคยคิดเลยว่าผลจะออกมาเช่นนี้และเขายังคงรู้สึกค่อนข้างมึนงง,สิ่งที่เผยออกมานั้นจะเป็นเหตุการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร?
He’d been planning for so many years, and he thought that the Patriarch’s position was already in his grasp. He never imagined such an outcome!
เขาได้ทำการวางแผนการณ์เหล่านี้มาหลายปีเหมือนกัน,และเขาคิดว่าตำแหน่งผู้นำตระกูลนั้นจะต้องอยู่ในมือของเขาอย่างแน่นอน.เขาไม่เคยจิตนการณ์ว่าจะได้ผลลัทธ์เช่นนี้.


“Since the matter has gotten here, then I’ll go ahead and declare punishment!” Gu Tianlong announced. “Gu Bei was indeed being inappropriate for destroying Gu Heng’s Deity’s Lakes. However, that’s pardonable and I will exempt you from punishment. However, you must reimburse the Divine Feathers Sect with five hundred thousand spiritual stones, and the Gu Clan with one million spiritual stones. You must repay the sum within three years; delays are not permitted. As for Gu Heng, you didn’t repent your wrongs, but dared to be the first to cry thief. You are sentenced to thirty years facing the wall1!”
"ในเมื่อเรื่องต่างๆได้เกิดขึ้นมาแล้ว,เช่นนั้นข้าคงมีแต่ต้องก้าวไปข้างหน้าและบอกกล่าวบทลงโทษ!"กู่เทียนหลงประกาศ."กุ่เป่ยในความเป็นจริงนั้นเจ้าไม่สมควรที่จะทำลายทะเลสาบเทวะของกู่เหิง.แต่อย่างไรก็ตาม.นั่นก็ยังพอที่จะให้อภัยได้และข้าจะละเว้นการลงโทษเจ้า.แต่ถึงกระนั้นเจ้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อนิกายขนนกแห่งทวยเทพ ห้าแสนหินจิตวิญญาณ,และตระกูลกู่อีก หนึ่งล้านหินจิตวิญญาณ.เจ้าจะต้องชดใช้คืนทั้งหมดภายในสามปี,ไม่อนุญาตให้ล่าช้ากว่านี้,ในส่วนของกู่เหิงนั้นเจ้าไม่เคยที่จะสำนึกในความผิดตัวเอง,แต่ยังกล้าที่จะทำตัวเยี่ยงโจรร้องทุกข์.เจ้าจะต้องถูกกักบริเวณให้สำนึกผิดเป็นเวลาสามสิบปี!"


“Patriarch, wait…” The Third Elder opened his mouth to say something, but was interrupted by Gu Tianlong.
"ท่านผู้นำ,รอก่อน..."อาวุโสสามอ้าปากเพื่อที่จะกล่าวอะไรบางอย่าง,แต่ได้ถูกหยุดไว้โดยกู่เทียนหลง.
“I’ve already made my decision. If anyone wishes to stand out for him, consider the consequences!” Gu Tianlong announced.
"ข้าได้ทำการตัดสินใจเรียบร้อยแล้ว.ถ้าใครต้องการขอร้องแทนเขาให้ออกมายืนข้างหน้า,จงใคร่ครวญถึงผลที่จะตามมาด้วย!" กู่เทียนหลงประกาศ.
Gu Heng’s expression showed that he was at a loss. He still couldn’t figure out why things had gone the way they did.
ท่าทางของกู่เหิงนั้นแสดงออกมาถึงความพ่ายแพ้ของเขา,เขายังไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาได้ว่าทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการ.

Gu Tianlong had fined Gu Bei quite a sum of spiritual stones. You could say it was to reimburse the Divine Feathers Sect. But Gu Tianlong also knew that Gu Bei was loaded. It was just an excuse to fill the clan’s treasury. But Gu Tianlong didn’t know exactly how rich Gu Bei was. Otherwise he wouldn’t have issued such a light fine.
กู่เทียนหลงได้ทำการปรับโทษกู่เป่ยด้วยหินจิตวิญญาณจำนวนมากทีเดียว.เขาสามารถที่จะกล่าวได้ว่าเป็นการชดใช้คืนนิกายขนนกแห่งทวยเทพ,แต่กู่เทียนหลงนั้นก็รับรู้เหมือนกันว่ากู่เป่ยนั้นมีความสามารถที่จะจ่ายได้.มันจึงเป็นแค่เพียงข้ออ้างในการที่จะเพิ่มทรัพยากรของตระกูลกู่เท่านั้น,หากแต่กู่เทียนหลงนั้นไม่ได้รู้จริงๆเลยว่ากู่เป่ยนั้นร่ำรวยมากเท่าใด.ไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะไม่ทำการปรับเพียงแค่เล็กน้อยเช่นนี้.

one million and five hundred thousand spiritual stones. To an ordinary person, that was indeed a shocking wealth!
หนึ่งล้านห้าแสนหินจิตวิญญาณ.สำหรับคนทั่วไปแล้ว,มันเป็นทรัพย์สมบัติที่น่าตกตะลึงจริงๆ.

True, Gu Bei had been fined a pretty sum of spiritual stones. However, that was light punishment as far as he was concerned. Meanwhile, Gu Heng had been sentenced to face the wall for thirty years. A cultivator’s most important time was their youth — thirty years of training and rank-ups. But instead, he had to face the wall. By the time Gu Heng’s punishment ended, his cultivation would be so far behind that he’d never be able to catch up to Gu Bei or the others!
ความเป็นจริง,กู่เป่ยได้เสียค่าปรับเป็นหินจิตวิญญาณพอควร,อย่างไรก็ตาม.ก็เป็นเพียงการลงโทษที่เล็กน้อยเท่านั้นในส่วนที่เขามีส่วนเกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน,กู่เหิงกลับถูกกักบริเวณสำนึกผิดเป็นเวลาสามสิบปี.ด้วยคนที่บ่มเพาะพลังคนหนึ่งนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับพวกเขาในวัยหนุ่มสาว-สามสิบปีแทนทีจะได้ฝึกฝนและเพิ่มอันดับ,เขากับต้องสำนึกผิด,เมื่อถึงเวลาที่การลงโทษของกู่เหิงเสร็จสิ้น,การบ่มเพาะพลังของเขานั้นก็จะตามหลังคนอื่นอย่างมากซึ่งเขานั้นจะไม่สามารถที่จะตามกู่เป่ยและคนอื่นๆทันแน่!

Gu Heng was no longer a threat to Gu Bei. The majority of the elders already stood on Gu Bei’s side. What did Gu Heng have to compete against him?
กู่เหิงจะไม่สามารถคุกคามเขาได้อีกต่อไป.ด้วยเหล่าผู้อาวุโสหลักนั้นต่างก็ยืนอยู่ข้างเขาเรียบร้อยแล้ว.จะมีสิ่งไหนที่กู่เหิงนั้นจะมาแข่งขันต่อสู้ได้ล่ะ?

In thirty years, when Gu Heng finished his sentence, Gu Bei will probably be sitting in the Patriarch’s seat!
ภายในสาบสิบปี,เมื่อการกักบริเวณกู่เหิงสิ้นสุด,กู่เป่ยอาจจะกำลังนั่งเป็นผู้นำตระกูลอยู่ก็ได้.
But regardless, the transactions were done. Gu Heng had summoned so many elders to impeach Gu Bei, but his attempt had backfired and doomed himself instead. If instead, those elders had chosen to support Gu Heng, then even Gu Tianlong wouldn’t be able to do anything against him. But who would’ve expected all those elders to turn to Gu Bei?
แต่ไม่ต้องคำนึงถึงเลย,ผลการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว.กู่เหิงนั้นได้ทำการรวบรวมเหล่าผู้อาวุโสจำนวนมากเพื่อที่จะกล่าวหากู่เป่ย,แต่เขากลับต้องโดนซ้อนแผนและส่งตัวเองเข้าสู่ความมืดมนแทน,หากเหล่าอาวุโสเลือกสนับสนุนกู่เป่ย,เช่นนั้นแล้วแม้แต่กู่เทียนหลงก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรขัดขวางเขาได้.แต่เขากลับคาดไม่ถึงว่าเหล่าผู้อาวุโสเหล่านั้นกลับหันไปเข้าข้างกู่เป่ยได้อย่างไร?

Gu Heng had been too arrogant and overlooked things. He thought that his relationships with the elders, cultured over so many years, was something that would never crumble; the reality was outside of his expectations!
กู่เหิงนั้นเป็นคนที่ทะนงในตัวเองอย่างมากและมองข้ามทุกๆสิ่ง.เขาคิดว่าเขานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเหล่าผู้อาวุโส,ได้ติดต่อกันมานานหลายปี,จะมีสิ่งใดที่จะทำให้พังทลายลงได้,ซึ่งในความเป็นจริงแล้วได้ต่างออกไปจากที่เขานั้นคาดหวังมาก!
The Third Elder, Gu Yu, stood up, swept an eye at Gu Bei, and left the room.
ผู้อาวุโสสาม,กู่หยู๋,ลุกขึ้น,กวาดสายตาไปยังกู่เป่ย,ก่อนที่เขานั้นจะออกจากห้องไป.
Gu Bei watched Gu Yu’s retreating silhouette and his expression turned deep as he was thinking.

กู่เป่ยเฝ้ามองเงาข้างหลังของกู่หยู๋ที่ล่าถอยออกไปและท่าทางของเขานั้นก็กลับมาลุ่มลึกขณะที่เขากำลังคิดบางอย่างอยู่ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)64 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากๆเลยคร้าบบบบ
  อยู่รอดไปอีกวันละ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับ เสร็จไปหนึ่งตระกูลแล้ว เหลืออีกสอง สนุกมากครับ

  ตอบลบ


 4. ขอบคุณครับ สนุกมาก

  ตอบลบ
 5. ขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูง

  ตอบลบ
 6. ห้าแสนหินจิตวิญญาณ,และตระกูลกู่อีก หนึ่งล้านหินจิตวิญญาณ.

  หนึ่งแสนห้าหมื่นหินจิตวิญญาณ.สำหรับคนทั่วไปแล้ว,มันเป็นทรัพย์สมบัติที่น่าตกตะลึงจริงๆ

  สรุป โดนปรับ หนึ่งล้านห้าแสน หรือ หนึ่งแสนห้า หรอครับ หรือผมเข้าใจผิด(ถ้าเข้าใจผิดขอโทษทีครับ)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขออนุญาตตอนแทนผู้แปลนะครับ
   น่าจะแปลผิดตามengนะครับ อ้างอิงจากอันแรกที่เขียนว่า"five hundred thousand spiritual stones, and the Gu Clan with one million spiritual stones" ก็คือ 500kหินวินญาณแก้นิกาย(kแทนที่1พัน หรือthousandนะครับ)และ1mแก่ตระกูล(mแทนที่1ล้าน หรือmillionนะครับ)ก็คือทั้งหมดเป็น1ล้าน5แสนหินวันญาณ และอันต่อมาคือ "A hundred and fifty thousand spiritual stones." ก็แปลได้ว่า 150kหรือแค่แสนห้านั่นเอง เลยไม่รู้ว่าอันไหนผิด

   ลบ
  2. ขอตอบเพื่อความชัดเจนนะครับ เนื่องจากภาษาจีน ใช้คำว่า หนึ่งร้อยห้าสิบ หมื่น (150 หมื่น)ซึ่งเท่ากัน 1,500,000
   ซึ่งภาษาอักกฤษที่แปลมานั้น คงแปลผิดเป็น 150พัน(150,000)แทน

   สรุป ภาคภาษาจีนใช้ "หนึ่งร้อยห้าสิบหมื่น (150 หมื่น)ซึ่งเท่ากัน 1,500,000" นะครับ

   ลบ
 7. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณครับ สู้ๆ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณครับ สู้ๆ

  ตอบลบ
 10. คุยกันในตะกูลจนจบตอน

  ตอบลบ
 11. คิดถึงพวก ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 12. สนุกมากครับ ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณคับ รอตอนต่อไป

  ตอบลบ
 14. ขาดแค่วิเดียวก็ถึงตายได้นะครับนิยายเรื่องนี้ ตอนต่อปายยยยยย

  ตอบลบ
 15. อาทิตย์นี้ 5 ตอน ใกล้แล้ว
  ใกล้จะตามต้นฉบับทันแล้ว ^-^

  ขอบคุณที่แปลให้อ่านครัชชช

  ตอบลบ
 16. ขอบพระคุณมากๆเลยคร้าบ. ชาตินี่จะไม่ลืมเลยคร้าบมาอีกไวๆนะคร้าบ

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณครับ แอดมิน+ผู้แปล

  ตอบลบ
 19. ขอบพระคุณมากคับ

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณมากครับ ติดงอมแงมเลย ^_^

  ตอบลบ