วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 413 – Hear Me Out

Tale of the demon and god novel Chapter 413 – Hear Me Out

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 413 ฟังข้าก่อน


บทที่ 413 ฟังข้าก่อน

Nie Li was still a little disoriented by the disturbance in time.
เนี่ยหลี่นั้นยังคงงุนงงเล็กน้อยกับเวลาที่ไม่ปรกดังกล่าวนี้.

While sitting down at his bitter cultivation, time had flashed by in the blink of an eye. But twenty years was still a long time. Nie Li felt like he’d been pulled back to reality from a long dream.
ขณะที่เขานั้นนั่งบ่มเพาะพลังอย่างขมขื่นนี้,เวลานั้นได้ผ่านไปเพียงแค่กระพริบตาเดียว,แต่ยี่สิบปีนี้ก็ยังคงเป็นเวลาที่ยาวนาน.เนี่ยหลีนั้นรู้สึกว่าเขานั้นได้ถูกฉุดขึ้นมาสู่ความเป็นจริงหลังจากที่ได้ฝันมาเป็นเวลานาน.


Under ordinary circumstances, simply sitting and cultivating would make for extremely slow results — much slower than the usual methods. And if you were standing on the verge of a huge breakthrough, then cultivating that way would simply be an exercise in futility.
ภายใต้การฝึกฝนปรกตินั้น,ด้วยการนั่งบ่มเพาะพลังช่างเป็นผลลัพธ์ที่เชื่องช้าเป็นอย่างมาก-และด้วยความเชื่องช้านี้ก็ยิ่งมากกว่าการใช้วิธีการปรกติ.และถ้ายิ่งยืนอยู่ขอบของการทะลวงไปยังขั้นต่อไปที่สูงชันแล้ว,เช่นนั้นการบ่มเพาะด้วยวิธีการปกตินั้นก็เป็นเหมือนกับการออกกำลังกายที่แทบไม่มีผลอะไรเลย.

He wasn’t far from the Heavenly Axis Realm. All he needed was an opportunity to make the breakthrough!
เขานั้นอยู่ไม่ห่างจากระดับแก่นสวรรค์มากนัก.ทุกอย่างที่เขาต้องการนั้นคือโอกาสที่จะสามารถทะลุผ่านระดับต่อไปได้.

Nie Li consolidated his own cultivation while smiling to Xiao Yu. “I just entered a miraculous state! That’s how I raised my cultivation so quickly!”
เนี่ยหลีได้ทำการรวบรวบการบ่มเพาะพลังของเขาให้มั่นคงขึ้นขณะที่เขานั้นกำลังส่งยิ้มไปยังเซี่ยวหยู๋. "ข้าเพียงเข้าสู่สภาวะมหัศจรรย์!ด้วยสิ่งดังกล่าวนั้น!ทำให้การบ่มเพาะพลังของข้านั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว!"

“Have I disrupted you?” Xiao Yu said apologetically, since she’d called out to Nie Li several times.
"ข้าได้ทำการรบกวนท่านอย่างงั้นรึ?" เซี่ยวหยู่กล่าวขอโทษ,ในเมื่อหล่อนนั้นได้ทำการเรียกเนี่ยหลีออกไปตั้งหลายครั้ง.


Nie Li waved his hand. “It’s fine!”
เนี่ยหลีโบกมือไปมา. "ไม่เป็นไร!"
At the same time, the intent within the Void Illusionary Divine Palace was observing Nie Li.
ในเวลาเดียวกันกัน,เจตจำนงที่อยู่ภายในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าก็ได้เฝ้าสังเกตดูเนี่ยหลี.
“This brat who possesses the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting is like a robber! He emptied my palace of all its treasures! Not even the array was left in peace! I thought my own secrets hidden in the palace were already formidable. I never thought that this kid would harbor even more shocking secrets!” The intent murmured with a strange smile in its voice. “Let’s see what you’re going to do after you’ve broken into my palace!”
"ไอ้สารเลวที่ครอบครองจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขานี้ช่างเหมือนกับขุนโจรซะจริง!มันได้นำตำหนักที่มีสมบัติทั้งหมดเข้ามา!ไม่เว้นแม้แต่ค่ายกลสันติภาพที่เหลืออยู่!ข้าคิดว่าความลับของข้าที่ซ่อนไว้ในตำหนักแห่งนี้น่าสะพรึงกลัวอยู่แล้ว.ไม่คาดคิดเลยว่าเจ้าเด็กนั้นก็ยังมีสิ่งที่ปกปิดไว้อยู่เป็นความลับที่น่าตกตะลึงมากอยู่ด้วย!" เจตจำนงดังกล่าวบ่มพึมพร่ำด้วยรอยยิ้มแปลกประหลาดและกล่าวออกมาว่า"มาดูกันว่าเจ้ากำลังจะทำสิ่งใดหลังจากที่เจ้าได้ทำลายและเข้ามาในตำหนักแห่งนี้!"
The intent left with a flash.
ด้วยเจตจำนงนั้นก็ได้หายไปอย่างรวดเร็ว.
Nie Li sensed something and glanced towards the palace. Now that he had his ninth Fate Star, his senses were much sharper than before.
เนี่ยหลีรับรู้ได้ถึงบางสิ่งและชำเลืองไปยังตำหนักดังกล่าว.ตอนนี้นั้นเขามีระดับเก้าดาวลิขิต,ด้วยการรับรู้ของเขานั้นเฉียบคมกว่าเมื่อก่อนมาก.
Although he didn’t know what that thing was, he was certain it wasn’t a living creature. Otherwise, it wouldn’t have wanted to snatch his body.
แม้ว่าเขานั้นไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร,เขาก็มั่นใจได้ว่าสิ่งดังกล่าวนั้นหาได้มีชีวิตไม่.ไม่เช่นนั้นแล้ว.มันคงไม่ต้องการที่จะฉกฉวยร่างการของเขาเป็นแน่.

The intent of the Void Illusionary Divine Palace?
เจตจำนงตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าอย่างนั้นรึ?

To think that there was something this interesting!
ด้วยความคิดบางอย่างนั้นช่างน่าสนใจยิ่งนัก!

Nie Li understood that with his current abilities, he’d have a hard time unlocking the thousand square meter palace, so he didn’t even bother to try. Either way, he’d be able to open it soon!
เนี่ยหลีนั้นเข้าใจถึงความสามารถของตนในขณะนี้,เขายังมีความยากลำบากที่จะปลดผนึกตำหนักพื้นที่พันตารางเมตรนี้อยู่ ดังนั้นเขาจึงยังไม่คิดที่จะพยายามทำเรื่องดังกล่าว.ยังไงก็ตาม,เขาคงจะสามารถเปิดมันออกมาได้ในเร็ววันนี้.


As long as the intent remained trapped within the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, Nie Li refused to believe it could escape him!
ตราบเท่าที่เจตจำนงดังกล่าวยังคงติดอยู่ในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา,เนี่ยหลีไม่เชื่อว่ามันจะหลบหนีไปจากเขาได้!

But even though Nie Li had formed his ninth Fate Star, it was still far from sufficient.
แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยหลีนั้นมีเพียงระดับเก้าดาวลิขิต,จึงยังไม่เพียงพอที่จะทำได้.

They should hide within the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting for another week or so, to make sure that Hierarch Blacknether was gone. After that, they’d be able to leave the painting.
พวกเขานั้นควรจะซ่อนอยู่.ภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาอีกซักอาทิตย์อีกด้วย.เพื่อที่จะมั่นใจให้ได้ว่านักบุญอเวจีทมิฬได้จากไปแล้ว.หลังจากนั้น,พวกเขาถึงจะสามารถออกไปจากจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาได้.

Nie Li observed the insides of the painting as he flew around. He landed on one of the Deity’s Lakes. With a wave of his hand, the gathered all the spiritual stones in the lake.
เนี้ยหลีเฝ้าสังเกตทั่วทั้งภายในแผ่นภาพขณะที่เขาบินไปรอบๆนั้น,เขาก็บินลงไปยังทะเลสาบเทวะแห่งหนึ่ง.ด้วยการโบกมือของเขา,ก็สามารถรวบรวมหินจิตวิญญาณทั้งหมดขึ้นมาได้.
They’d been collecting there for so long inside the painting. It was time to harvest.
พวกมันทั้งหมดที่ถูกเก็บขึ้นมานั้น ได้อยู่ภายในแผนภาพมาเป็นเวลานาน,นี่จึงเป็นเวลาที่จะต้องเก็บเกี่ยว.

Nie Li harvested roughly three hundred thousand spiritual stones and five hundred essences from the Deity’s Lake.
เนี่ยหลีได้ทำเก็บเกี่ยวมาได้ราวๆสามแสนหินจิตวิญญาณและห้าร้อยแก่นหินจิตวิญญาณสำหรับทะเลสาบเทวะแห่งนี้.
He stored them away and continued towards the second Deity’s Lake.
เขาเก็บพวกมันเสร็จแล้วก็เคลื่อนที่ไปยังทะเลสาบเทวะแห่งที่สองต่อ.
He didn’t stop until he’d harvested all the spiritual stones and essences from his fifty or so Deity’s Lakes.
เขายังคงไม่หยุดจนกระทั้งเขานั้นได้ทำเก็บเกี่ยวหินจิตวิญญาณและแก่นหินจิตวิญญาณทั้งหมดจากทะเลสาบเทวะห้าสิบแห่งประมาณนั้น.

He roughly estimated his wealth to be twenty million spiritual stones and thirty thousand spiritual stone essences. It was definitely an astonishing amount of wealth. Nie Li guessed it was about half of the Divine Feathers Sect’s entire fortune!
ด้วยการประมาณคร่าวๆแล้วความมั่งคั่งของเขานั้นอยู่ที่ยี่สิบล้านหินจิตวิญญาณและสามหมื่นแก่นหินจิตวิญญาณ.มันช่างเป็นจำนวนที่อุดมสมบูรณ์จนน่าอัศจรรย์ใจอย่างแน่นอน.เนี่ยหลีคาดเดาว่ามันคงจะเป็นทรัพย์สินประมาณครึ่งหนึ่งของนิกายขนนกแห่งทวยเทพแห่งนี้เลย.

He had to convert all these spiritual stones into strength!
เขาจะต้องเปลี่ยนหินจิตวิญญาณทั้งหมดของเขาเหล่านี้นั้นให้กลายเป็นความแข็งแกร่ง.
Otherwise, it’d be a waste!
ไม่เช่นนั้นแล้ว,มันคงเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์.

Nie Li thought for a bit, then his eyes lit up. How could he have forgotten about that?
เนี่ยหลีค่อยๆคิดทีละนิดๆ,จากนั้นตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นมา,เขาได้ลืมเรื่องดังกล่าวนั้นได้อย่างไรกัน?Fifteen days later
สิบห้าวันหลังจากนั้น.
The Gu Clan Patriarch and elders were gathered to discuss the matter about Gu Bei destroying others’ Deity’s Lakes.
ผู้นำตระกูลกู่และเหล่าผู้อาวุโสได้มารวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องกู่เป่ยนั้นได้ทำลายทะเลสาบเทวะคนอื่น.

In the vast hall, Gu Tianlong sat in the first seat as the Gu Clan’s Patriarch. On either side of him were the elders. Meanwhile, Gu Bei, Gu Heng, and other descendents stood in the middle of the hall.
ภายในห้องประชุมที่กว้างขวาง,กู่เทียนหลงนั่งอยู่เก้าอี้หน้าสุดขณะที่เขานั้นเป็นผู้นำตระกูลกู่.ในด้านข้างทั้งสองเป็นที่นั่งของเหล่าผู้อาวุโส,ในขณะเดียวกันนี้,กู่เป่ย,กู่เหิงและคนอื่นๆซึ่งเป็นลูกหลานของตระกูลยืนอยู่ที่ตรงกลางของห้อง.

Gu Heng cupped his hands and pitched his argument that he’d been wronged. “I believe that cousin Gu Bei has gone too far in this matter. I beg the Patriarch and elders to uphold justice! We were born of the same roots, so why must he rush for such a kill?! If Younger Cousin Gu Bei succeeds the Patriarch’s position, I’d hope that he’d treat his clansmen much more kindly!”
กู่เหิงประสานมือของเขาและยืนตระเบ็งข้อโต้แย้งของเขาทีโดนเอาเปรียบ."ข้าเชื่อว่าสิ่งที่ญาติผู้น้องกู่เป่ยนั้นได้ทำลงไปมันเป็นเรื่องที่เกินกว่าเหตุ.ข้าขอให้ผู้นำตระกูลและเหล่าผู้อาวุโสทั้งหลายให้ความเป็นธรรมด้วย!พวกเรานั้นต่างก็มาจากตระกูลเดียวกัน,ดังนั้นทำไมเขาถึงได้เร่งรีบในการหักหาญน้ำใจกันเช่นนี้ด้วย?ถ้าญาติผู้น้องกู่เป่ยประสบความสำเร็จได้เป็นผู้นำตระกูล,ข้าก็หวังว่าเขานั้นควรที่จะดูแลเหล่าคนตระกูลของเขาด้วยความเมตตาให้มากขึ้นกว่านี้!"
Gu Heng’s words fell onto the ears of the Gu Clan’s younger generation. They exchanged looks and whispered amongst themselves.
ด้วยคำพูดของกู่เหิงนั้นได้ไปถึงทุกๆคนของเหล่าคนรุ่นใหม่ของตระกูลกู่ด้วย.พวกเขาต่างสบหน้ามองตากันและกระซิบกระซาบระหว่างกันและกัน.
“I never thought that Elder Cousin Gu Heng would suffer such a huge setback!”
"ข้าไม่เคยคิดเลยว่าญาติผู้พี่กู่เหิงนั้นจะได้รับความพ่ายแพ้ที่มหาศาลเช่นนี้!"
“I heard that Younger Cousin Gu Bei recently established his own force and that it’s been developing rapidly! But I never imagined that it could actually defeat Elder Cousin Gu Heng! That’s too hard to imagine!”
"ข้าได้ยินมาว่าเมื่อเร็วๆนี้ญาติผู้น้องกู่เป่ยนั้นได้ทำการสร้างกองกำลังของตัวเองและมันยังมีการพัฒนาที่รวดเร็วเป็นอย่างมาก!แต่ข้าไม่คาดคิดเลยว่ามันจะสามารถโค่นล้มญาติผู้พี่กู่เหิงได้จริงๆ! นั่นเป็นสิ่งที่ยากที่จะจินตนาการยิ่งนัก!"

“Elder cousin Gu Heng wasn’t defeated. Gu Bei just used some method to destroy Elder Cousin Gu Heng’s Deity’s Lake!”
"การที่ญาติผู้พี่กู่เหิงนั้นถูกโค่นล้ม,กู่เป่ยนั้นแค่ใช้วิธีบางอย่างในการทำลายทะเลสาบเทวะของญาติผู้พี่กู่เหิง!"

“Destroying people’s’ Deity’s Lakes? That’s just too cruel. After all, we’re of the same clan!”
"ด้วยการทำลายทะเลสาบเทวะของคนอื่นอย่างนั้นรึ?นี่ช่างเป็นวิธีการที่โหดร้ายจริงๆ.ต้องไม่ลืมนะว่าพวกเรานั้นอยู่ในตระกูลเดียวกัน!"

Someone who was obviously on Gu Heng’s side said in a loud voice, “Elder cousin Gu Heng has always been treating others with kindness. Gu Bei is going overboard. If Gu Bei succeeds the Patriarch, will there still be a living path for us, even though we’re of the same clan?”
มีบางคนที่อยู่ฝั่งของกู่เหิงอย่างแน่นอนได้กล่าวออกมาด้วยเสียงอันดัง,"ญาติผู้พี่กู่เหิงนั้นได้ปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความเอื้อเฟื้อมาตลอด.ส่วนกู่เป่ยนั้นกำลังเสียสติแล้ว.ถ้ากู่เป่ยประสบความสำเร็จได้เป็นผู้นำตระกูล,เขาจะต้องปฏิบัติแบบนี้กับพวกเขาเป็นแน่,ถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะเป็นคนในตระกูลเดียวกันอย่างนั้นรึ?"

After hearing all of that, Gu Bei frowned, then cupped his hands towards Gu Tianlong above him. “In this vast world, everything is a competition. Elder Cousin Gu Heng gathered a force to destroy the Demon League. Am I not permitted to retaliate? Now, that Elder Cousin Gu Heng has lost, he’s run back crying, and has even gathered the elders in an attempt to impeach me. As for his motives, I believe those are clear with just a glimpse!”
หลังจากที่ได้ยินความคิดเห็นทั้งหมด,กู่เป่ยขมวดคิ้ว,จากนั้นก็ประสานมือไปยังกู่เทียนหลงที่อยู่เหนือเขา"ในโลกที่กว้างขวางนี้,ทุกๆที่ล้วนแล้วแต่มีการชิงชัยกัน,ญาติผู้พี่กู่เหิงก็ได้รวบรวมกองกำลังเพื่อที่จะทำลายพันธมิตรอสูร.แล้วข้านั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ตอบโต้ได้อย่างงั้นรึ? ตอนนี้,ศิษย์ผุ้พี่กู่เหิงได้รับความพ่ายแพ้,เขารีบกลับมาร้องไห้,และยังทำแม้กระทั่งรวบรวมเหล่าผู้อาวุโสเพื่อที่จะพยายามกล่าวหาข้า.ในส่วนแรงจูงใจของเขานี้,ข้าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นแค่เพียงเรื่องที่ควรจะมองผ่าน!"
Gu Heng glared at Gu Bei and said, “True, everything in the outside world is a competition. But Younger Cousin Gu Bei has been too cruel in destroying my Deity’s Lakes. How much hatred is in those actions? How many Deity’s Lakes does the Divine Feathers Sect own in total? By destroying the lakes, you have weakened the Divine Feathers Sect! Younger Cousin Gu Bei couldn’t possibly be a spy, right?”
กู่เหิงชำเลืองมองมาทางกู่เป่ยและกล่าวว่า,"จริงอยู่,ทุกอย่างภายในดินแดนนอกโลกนั้นล้วนแล้วแต่มีการชิงชัยกัน.แต่ญาติผู้น้องกู่เป่ยนั้นได้ทำการโหดร้ายจนเกินไปโดยการทำลายทะเลสาบเทวะของข้า.ได้กระทำการด้วยความเกลียดชังมากเท่าไหร่กันรึ?มีจำนวนเท่าไหร่กันของทะเลสาบเทวะที่อยู่ในดินแดนนิกายขนนกแห่งทวยเทพแห่งนี้?ด้วยการทำลายทะเลสาบเทวะ.เจ้าได้ทำให้นิกายขนนกแห่งทวยเทพอ่อนแอลง!ญาติผู้น้องกู่เป่ยนั้นอาจจะเป็นสายลับอยู่,ใช่ใหม?"

“Both of you, silence!” Gu Tianlong ordered. “Members of my Gu Clan should unite and fight against external force. It’s enough that the two of you are trying to destroy each other. The two of you are even quarreling at this clan meeting. If people heard about this, my honor will have been thrown down by you both!”
"พวกเจ้าทั้งสอง,เงียบได้แล้ว!" กู่เทียนหลงออกคำสั่ง."คนของตระกูลกู่นั้นควรที่จะร่วมมือกันและต่อสู้ขัดขวางกองกำลังอื่นจากภายนอก.มันเป็นเพียงแค่พวกเจ้าสองคนนั้นพยายามที่จะทำลายซึ่งกันและกัน,พวกเจ้าทั้งสองยังทะเลาะกันแม้แต่ในการประชุมตระกูลอีกด้วย.ถ้ามีคนอื่นได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว,เกียรติของข้านั้นคงจะถูกดูหมิ่นด้วยพวกเจ้าทั้งสองนี่ล่ะ!"
Gu Tianlong emanated a chilling might that silenced both Gu Heng and Gu Bei. Neither dared to speak another word.
กู่เทียนหลงได้ปล่อยลำแสงแห่งความเย็นเยือบเพื่อที่จะทำให้กู่เหิงและกู่เป่ยเงียบลง.โดยทั้งสองนั้นไม่กล้าแม้แต่จะพูดอะไรสักคำออกมา.

Gu Tianlong swept a glance at the surrounding elders. “Elders, what do you think?”
กู่เทียนหลงกวาดสายตามองชำเลืองไปยังเหล่าผู้อาวุโสทั้งหลาย"ผู้อาวุโส,พวกเจ้าคิดเห็นอย่างไรบ้าง?"
The Third Elder Gu Yuntian coldly said, “Gu Heng is my disciple, so I usually shouldn’t speak in this sort of situation, lest others accuse me of taking sides. But I must say something today. The act of destroying a Deity’s Lake must be severely punished. If such acts were allowed to continue, then the number of Deity’s Lakes will decrease even further!”
ผู้อาวุโสสาม กู่หยุนเทียนกล่าวด้วยความเย็นชาว่า,"กู่เหิงนั้นเป็นศิษย์ของข้า,ดังนั้นข้าจึงไม่ควรที่จะออกความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่เป็นอยู่,อยากน้อยคนอื่นๆจะได้ไม่กล่าวหาว่าข้านั้นได้พูดเข้าข้างเขา,แต่ข้าอยากจะพูดบางสิ่งในวันนี้,ด้วยการกระทำโดยการทำลายทะเลสาบเทวะควรที่จะได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง.ถ้าหากมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก,เช่นนั้นแล้วจำนวนของทะเลสาบเทวะจะต้องลดลงในอนาคต!"

Gu Tianlong looked at the other elders. “What are the others’ opinions?”
กู่เทียนหลงจ้องมองไปที่อาวุโสคนอื่นๆ."มีความคิดเห็นอื่นอีกหรือไม่?"

Gu Ya was silent at first, before he spoke. “The causes and effects of this matter are complex. We must carefully consider our decision as well!”
กู่หยาที่เงียบในตอนแรก,ก่อนที่เขาจะกล่าวออกมาว่า."ด้วยสาเหตุและผลกระทบของเรื่องดังกล่าวนั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก.พวกเรานั้นจะต้องใครครวญอย่างระมัดระวังในการตัดสินใจให้รอบคอบด้วยเหมือนกัน!
Another elder stood up. “Will the audience heard me out?”
ผู้อาวุโสอีกคนก็ได้ขึ้นลุกขึ้น."ทุกๆคนฟังความคิดเห็นของข้าได้หรือไม่?"

It was the eighth elder, Gu Bai!
นี่คือผู้อาวุโสแปด,กู่ไป่
The Eighth Elder had always sided with Gu Heng, so, of course he’d do the same this time. It looked like Gu Heng had come well prepared; Gu Bei was definitely going to land in big trouble. True, Gu Bei was wrong to destroy someone else’s Deity’s Lake. If this matter were pursued to the end, the punishment would definitely be extremely severe!

ผู้อาวุโสแปดนั้นอยู่ข้างเดียวกับกู่เหิงมาโดยตลอด,ดังนั้น,แน่นอนว่าเขานั้นจะต้องทำเหมือนอย่างเช่นครั้งอื่นๆ.ดูเหมือนว่ากู่เหิงนั้นได้เตรียมการมาอย่างดี,กู่ไป่นั้นจะต้องสร้างปัญหาใหญ่อย่างแน่นอน.ความเป็นจริง,กู่เป่ยนั้นได้ทำผิดพลาดแล้วตั้งแต่ได้ทำลายทะเลสาบเทวะของคนอื่น.ถ้าเรื่องนี้ได้ทำการสืบสาวไปจนจบแล้ว,การลงโทษนั้นจะต้องรุ่นแรงเป็นอย่างมากแน่นอน.ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)

ปล.ไม่ได้หยุดแปลครับ เพียงแต่ทาง wuxia ไม่ได้อัพ

67 ความคิดเห็น:

 1. รอดตายไปอีก1ตอนเกือบลงแดง...ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 2. รอดตายไปอีก1ตอนเกือบลงแดง...ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 3. สามารถแปลได้จากเว็บนี่เลยครับ http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ไกลกว่าของ http://www.wuxiaworld.com/ ครับผม
  ปล. ผมไม่ได้สนับสนุนให้มีการลอกผลงานใดๆของท่านใดนะครับไม่ได้มีเจตนาต่างๆใดความขัดแย้งแค่แนะแนวทางในการนำผลงานมาแปล
  ถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษ ไว้ ณ ที่นี่ ด้วยนะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เห็นด้วยเว็บนี้ ไปไกลกว่า wuxiaworld หลายตอนเลย

   ลบ
  2. ผมเป็นคนอ่าน ที่ติดตามมา อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ผู้แปลนะครับว่าผู้แปลจะแปลมาจากเวปไหน และเราผู้อ่านเข้าใจว่าทุกคนอยากอ่านกัน ผมเองก็อยากอ่านให้ไว ๆ แต่เราก็ต้องเข้าใจผู้แปด้วยนะครับ

   อีกอย่างเรื่องเวป http://lnmtl.com/novel/tales-of-demons-and-gods ที่แนะนำมา ผมซึ่งไม่ค่อยสันทัดภาษาปะกิดเท่าไร พอเข้าไปอ่านแล้ว ลักษณะการแปลจะมีความแตกต่างกันกับทางเวปที่ผู้แปลใช้อยู่ ซึ่งจะต่างกันทั้งรูปแบบของประโยค และการใช้คำ

   ผมคิดว่าทางผู้แปลคงจะคุ้นเคยกับเวปที่แปลอยู่ในปัจจุบันมากกว่าครับ

   อย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ผู้แปลนะครับ สำหรับผมผู้รออ่านก็ใจจดใจจ่อรออ่านครับ อย่าเพิ่งหยุดแปลนะครับ

   ขอบคุณครับ

   ลบ
  3. อีกเว็บมันใช้ google translate แปลมาตรงๆเลย อ่านยากมากๆ

   ลบ
 4. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 5. เห้อ..รอตั้งนาน2นาทีอ่านจบ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมากครับ.. กำลังเข้มข้นเลย

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณครับ ที่มีน้ำใจแบ่งปัน

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณมากๆคร้าบบ ที่แปลให้อ่าน
  พวกแย่งเม้น แรกกัน เอาเวลามาขอบคุณ คนแปลดีกว่าคับ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณ สำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้ผู้อ่านนะครับ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณครับกับผลงานการแปลดีๆ (เกือบจะลงแดง)

  ตอบลบ
 11. เนี่ยหลี เลิกฟาร์มแล้วจะมาช่วยทันไหมน้อ ลุ้นตอนต่อไป (ขอบคุณมั๊กๆมากแอด ที่แปลให้พวกเราได้อ่าน)

  ตอบลบ
 12. ไม่ได้อ่าน2-3วัน เหมือนไม่ได้อ่านสัก20-30ปี ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณนักแปลมากๆ

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณนักแปลมากๆ

  ตอบลบ
 15. เกือบลงแดง ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 16. เกือบลงแดง ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณคับ ลุ้นตอนต่อไปเลยนะเนี่ย~

  ตอบลบ
 19. ขอบคุณคับ ลุ้นตอนต่อไปเลยนะเนี่ย~

  ตอบลบ
 20. ขอบระคุณมากครับ

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณมากๆเลยครับ.
  แปลดีมีความเข้าใจได้ง่ายดีครับ แล้วตอนที่มีภาษาอังกฤษ ผมก็ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปในตัวด้วย.เป็นพระคุณมากเลยครับ
  ผมนี่อ่านของคุณไป 2 รอบเลยครับ. ตั้งแต่ตอนที่ 1 ถึง ปัญจุบันเลยครับ. สู้ๆครับมาอีกไวๆนะคร้าบ.

  ตอบลบ
 22. ขอคุณคับรอนะคับ

  ตอบลบ
 23. คำนวนเรื่องบ่อผิดไปไกลเลยแหะเรา
  จากที่อ่านๆมาเรากะว่าเนี้ยหลี่น่าจะมีบ่อราวๆ10+บ่อ
  รายได้น่าจะอยู่ราวๆ2-3ล้านต่อเดือน
  และน่าจะรวยพอๆกะพวกผู้นำตะกูลใหญ่ๆ

  ไปๆมาๆมีตั้ง50บ่อ รวมหินทองอีกรายได้มหาศาล
  หาเพิ่มอีกนิดซื้อนิกายขนนกได้แล้วมั้งนั่น

  ตอบลบ
 24. ชอบคุณมากครับ ดีมี2 ถาษาไก้ฝึกไปในตัวสนุกมากครับ

  ตอบลบ
 25. ฟาร์มเวลว่าโกงล่ะ ....
  เจอฟาร์มรูบี้(หินจิตวิญญาณ) โคตะระโกงเลย ...
  ถ้ามีการประมูลใหญ่อีกครั้ง ... สมบัติทุกอย่างคงไปอยู่ที่อาหลี่หมดแน่ ^^

  ตอบลบ
 26. ขอบคุณมากครับ รอๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 27. ขอบคุณมาก ๆ ครับ

  ตอบลบ
 28. ขอบคุณครับ สนุกมากครับ

  ตอบลบ
 29. เขาได้ลืมเรื่องดังกล่าวนั้นได้อย่างไรกัน? อยากอ่านต่อมันคาใจ ขอบคุณผู้แปลมากครับ

  ตอบลบ
 30. ขอคุณคับรอนะคับ

  ตอบลบ