วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 409 – Hiding

Tale of the demon and god novel Chapter 409 – Hiding

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 409 ซ่อนตัว


บทที่ 409 ซ่อนตัว

A few minutes later, Hierarch Blacknether’s intent swept over the vast earth. He quickly found Yan Yang, who was in the process of flying away.
ไม่กี่นาทีหลังจากนั้น,นักบุญ อเวจีทมิฬก็กวาดเจตจำนงไปทั่วทั้งพื้นโลก,เขามองไปยังหยานหยางอย่างรวดเร็ว,คนที่กำลังบินอยู่ไกลๆ


A powerful aura locked onto Yan Yang.
ปราณที่ทรงพลังได้ยึดไปที่ตัวของหยานหยาง.

“Why has Hierarch Blacknether decided to catch up?” Yan Yang cupped his hands. Things were going exactly as Nie Li had predicted. Nie Li had also asked him to delay Hierarch Blacknether for as long as possible.
"ทำไมท่านนักบุญอเวจีทมิฬตัดสินใจที่จะจับข้าแล้วอย่างนั้นรึ?" หยานหยางประสานมือคารวะ,ซึ่งเป็นจริงตามที่เนี่ยหลีนั้นได้คาดการไว้แล้วนั่นเองๆ,เนี่ยหลีนั้นได้ขอให้เขาถ่วงเวลานักบุญอเวจีทมิฬให้นานเท่าที่จะเป็นไปได้.


Hierarch Blacknether coldly snorted at him, “Yan Yang, did you take any treasures with you from the palace? If you hand them over right now, I won’t kill you. But if you insist on being stubborn, you should know the outcome!”
นักบุญอเวจีทมิฬแค่นเสียงอย่างเย็นชามาที่เขา"หยานหยาง,เจ้าได้นำสมบัติจากตำหนักมาด้วยใช่หรือไม่?ถ้าอยู่ในมือเจ้าให้เอาออกมาตอนนี้เลย,ข้าจะไม่สังหารเจ้า,แต่ถ้าเจ้ายังขัดขืนไม่เชื่อฟังล่ะก็,เจ้าควรจะรู้นะว่าผลจะออกมาอย่างไร!"

Yan Yang gave a slight bow at Hierarch Blacknether’s words. “I don’t quite understand, Hierarch Blacknether. I’ve already given you everything. I have nothing else with me!”
หยานหยางได้คำนับเล็กน้อยต่อคำพูดของนักบุญอเวจีทมิฬ"ข้าไม่ค่อยเข้าใจ,ท่านนักบุญ อเวจีทมิฬ.ข้าได้มอบทุกสิ่งให้กับท่านไปแล้ว,ไม่มีอะไรอยู่กับข้าแล้วในตอนนี้!"


Hierarch Blacknether growled in anger, “Yan Yang, you dared to deceive me, don’t blame me for not showing your master respect!”
นักบุญอเวจีทมิฬคำรามออกมาด้วยความโกรธ,"หยานหยาง,เจ้ากล้าหลอกลวงข้า,อย่าได้ตำหนิข้าล่ะหากข้าไม่ยำเกรงอาจารย์ของเจ้า!"

“I wouldn’t dare to deceive Hierarch Blacknether. Please tell me what have I done wrong?” Yan Yang said with his hands cupped.
"ข้านั้นจะกล้าที่จะหลอกลวงท่านนักบุญอเวจีทมิฬหรอก,ช่วยบอกด้วยเถิดว่าข้านั้นได้ทำอะไรผิดอย่างนั้นรึ?"หยานหยางกล่าวพลางประสานมือคารวะ.

Yan Yang’s expression was calm, as if he’d planned all of this in advance. Hierarch Blacknether was a little confused. Did Yan Yang really not have any treasures? Then he remembered. There was someone next to Yan Yang, when they passed him earlier. That person was only a Heavenly Fate Realm, so he hadn’t paid him any attention. But that Heavenly Fate Realm had suddenly disappeared! This was extremely suspicious!
ท่าทางของหยานหยางนั้นสงบนิ่ง,ราวกับว่าเขานั้นได้เตรียมตัวมาอย่างดีแล้ว,นักบุญอเวจีทมิฬสับสนเล็กน้อย.จริงๆแล้วหยานหยางนั้นไม่มีสมบัติใดๆเลยอย่างนั้นรึ?จากนั้นเขาก็นึกอะไรได้,มีใครบางคนที่อยู่ข้างกายหยานหยาง,ตอนที่พวกเขานั้นได้ผ่านไปก่อนหน้านี้.คนๆนั้นเป็นแค่เพียงระดับลิขิตสวรรค์,ดังนั้นจึงไม่ได้ทำให้เขานั้นใส่ใจอะไรนัก,แต่ทันใดนั้นผุ้เชี่ยวชาญระดับลิขิตสวรรค์นั้นก็ได้หายไปแล้ว! นี่จึงเป็นสิ่งที่น่าสงสัยยิ่งนัก!

Hierarch Blacknether knitted his brows and solemnly demanded, “Yan Yang, where’s that person who was with you earlier?”
นักบุญอเวจีทมิฬขมวดคิ้วแน่นและสบถออกมาอย่างแรง,"หยานหยาง,แล้วคนที่อยู่กับเจ้าก่อนหน้านี้ล่ะ?"
“The person who was with me? Are you talking about that Heavenly Fate Realm servant?” Yan Yang paused for a moment and continued, “Oh, so you were talking about him? That brat was being impudent, so I killed him!”
"คนที่อยู่กับข้าอย่างนั้นรึ?ท่านพูดถึงเจ้าคนรับใช้ระดับลิขิตสวรรค์นั่นรึ?"หยานหยางหยุดชั่วขณะก่อนที่จะกล่าวต่อไปว่า"อ๋อ,เช่นนั้นแล้วท่านอยากรุ้เรื่องดังกล่าวอย่างนั้นรึ?เจ้าเวรนั่นช่างอวดดีจองหองนัก,ดั้งนั้นข้าจึงได้สังหารเขาไปแล้ว!"
 
Killed?
สังหารแล้วรึ?
As if Hierarch Blacknether would take his words for it!
ดูเหมือนว่านักบุญอเวจีทมิฬจะได้ยินสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว!
There was definitely something fishy about that Heavenly Fate Realm. Maybe Yan Yang had already given the treasures to him!
มีบางอย่างที่มันผิดแปลกไปอย่างแน่นอนเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญลิขิตสวรรค์นั่น,บางทีหยานหยางอาจจะมอบสมบัติไว้ที่เขาเรียบร้อยแล้ว.
“Hmph! I doubt that a Heavenly Fate Realm can escape my reach anyways!” Hierarch Blacknether fanned his intent through the area, scanning for traces of Nie Li.
"ฮึมม!,ข้าสงสัยว่าเจ้าลิขิตสวรรค์นั่นจะสามารถหนีจากข้าไปถึงไหนกัน!" นักบุญอเวจีทมิฬได้กระตุ้นเจตจำนงของเขาควานไปทั่วบริเวณ,เพื่อที่จะหาร่องรอยของเนี่ยหลี.

 
By right, with Hierarch Blacknether’s strength and adding on to the fact that he came in contact with Nie Li’s aura earlier on, he should be able to search for Nie Li very quickly! However, he couldn’t find Nie Li’s trace in the surrounding area!
ในความเป็นจริง,ด้วยความแข็งแกร่งของนักบุญอเวจีทมิฬแล้วและนอกเหนือจากนั้นเขายังเคยสัมผัสกับกลิ่นอายของเนี่ยหลีมาก่อนหน้านี้แล้ว,เขาจึงควรที่จะสามารถค้นหาเนี่ยหลีได้อย่างรวดเร็ว! แต่ถึงกระนั้น,เขาก็ไม่สามารถที่จะหาร่องรอยของเนี่ยหลีได้ในบริเวณรอบๆนี้เลย!
He couldn’t find him!
เขาไม่สามารถที่จะค้นหาเนี่ยหลีได้พบ!

Rage filled Hierarch Blacknether’s head. He waved his right hand and a majestic aura wrapped itself around Yan Yang. Then, Hierarch Blacknether flew off, dragging Yan Yang with him.
ความโกรธเกรี้ยวที่ถูกเติมเข้าไปในหัวของนักบุญอเวจีทมิฬ,เขาได้โบกมือขวาของเขาและปราณที่น่าเกรงขามของตัวเขาได้ล้อมรอบหยานหยาง,จากนั้น,นักบุญอเวจีทมิฬบินออกไป,พร้อมกับลากหยานหยางไปกับเขาด้วย.

After several hours of searching, Hierarch Blacknether still couldn’t find a trace of Nie Li. Regardless of how fast a Heavenly Fate Realm could travel, there was no way one could escape Hierarch Blacknether’s reach!
หลังจากที่ค้นหามาหลายชั่วโมง.นักบุญอเวจีทมิฬยังคงไม่สามารถที่จะหาร่องลอยของเนี่ยหลีได้.ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าระดับลิขิตสวรรค์จะรวดเร็วสามารถที่จะหลบไปได้,ไม่มีทางที่จะมีใครจะสามารถหนีจากนักบุญอเวจีทมิฬไปได้.

Yan Yang feigned innocence and said, “Hierarch Blacknether, I already told you, but you refused to believe me. I’ve already killed him!”
หยานหยางแกล้งทำเป็นไร้เดียงสาและกล่าวว่า"นักบุญอเวจีทมิฬ,ข้าได้บอกท่านไปแล้ว,แต่ท่านยังปฏิเสธไม่เชื่อข้า,ข้าได้สังหารมันไปแล้ว!"

“You’re dancing with death!” Hierarch Blacknether’s face was a frightening shade of black as he pulled Yan Yang through the air.
"เจ้ากำลังร่ายรำอยู่กับความตายนะ!"ใบหน้าของนักบุญอเวจีทมิฬที่มีเงาแห่งความมืดมนที่น่าสะพรึงกลัวขณะที่เขานั้นดึงหยานหยางขึ้นไปบนอากาศ.
He was going to vent all his anger onto Yan Yang. Since Yan Yang refused to reveal Nie Li’s location, then there was no point in keeping him alive!
เขากำลังจะระบายความโกรธทั้งหมดของเขาไปที่หยานหยาง.ตั้งแต่ที่เขานั้นปฏิเสธที่จะเผยที่ซ่อนของเนี่ยหลี,เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องไว้ชีวิต.

The moment Hierarch Blacknether was about to grab Yan Yang, his energy was repelled with a sudden *Bang!*.
ชั่วขณะที่นักบุญอเวจีทมิฬได้จับหยานหยางอยู่นั้น,พลังของเขานั้นก็โดนผลักออกมาในทันที *แบง!*

 
A resonant voice sounded throughout the skies. “Blacknether, I wonder how has my disciple offended you, so much that you want to lay your hands on him?”
เกิดเสียงดังก้องไปทั่วทั้งท้องฟ้า"อเวจีทมิฬ,ข้าสงสัยจังว่าศิษย์ของข้านั้นได้ไปล่วงเกินสิ่งใดเจ้า,มันจะเกินไปแล้วนี่เจ้าต้องการที่จะแตะต้องเขาอย่างนั้นรึ?"

Hierarch Blacknether’s heart chilled. That old fart had come! He’d suffered a setback from the palace just a little while ago; with his current strength, he wouldn’t have any odds of winning and he might even be killed! He definitely couldn’t afford to play it hard!
หัวใจของนักบุญอเวจีทมิฬเย็นเยือบ.เจ้าแก่ตดเหม็นนั้นกำลังมา!เขาจะต้องกลับไปตั้งหลักซักเล็กน้อยก่อนที่เขาจะพร้อม,ด้วยความแข็งแกร่งในตอนนี้,เขาไม่สามารถที่จะชนะหรืออาจจะโดนสังหารด้วยก็ได้!เขาไม่สามารถที่จะให้เกิดเหตุการณ์ยากลำบากนั้นเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน!
However, Hierarch Blacknether definitely wasn’t going to show any weakness in case he was seen through. “Old fart, your disciple has deceived me. Killing him is only a light punishment!”
อย่างไรก็ตาม,นักบุญอเวจีทมิฬนั้นไม่คิดที่จะแสดงความอ่อนแอใดๆออกมาให้เห็นได้อย่างแน่นอน."เจ้าแก่,ศิษย์ของเจ้านั้นได้หลอกลวงข้า,การสังหารเขาเป็นเพียงการลงโทษเล็กน้อย!"
The voice sounded again from the horizon. “Hierarch Blacknether, let my disciple go now that I’m here. Otherwise. neither of us would benefit from a battle!”
ด้วยเสียงที่ดังเกิดขึ้นอีกครั้งที่ขอบฟ้า"นักบุญอเวจีทมิฬ,ปล่อยศิษย์ของข้าเดี๋ยวนี้,ก่อนที่ข้าจะไปถึง.นอกจากนี้.ไม่มีประโยชน์ใดเลยที่พวกเราต้องต่อสู้กัน!"

 “Hmph! Consider his luck good today. I’ll let him go, for now!” In truth, Hierarch Blacknether had already searched Yan Yang from top to bottom. He’d done such a thorough job that he’d even used his Heavenly Energy to inspect Yan Yang’s physique. However, he hadn’t found a thing. If there were any treasures, Yan Yang had probably already sent them away!
"ฮึมม!คิดซะว่าเจ้าโชคดีแล้วกันในวันนี้.ข้าจะปล่อยเจ้าไป,ตอนนี้!" ในความเป็นจริงนั้น,นักบุญอเวจีทมิฬได้ทำการค้นตัว หยานหยางไปทั่วจากล่างขึ้นบน.เขาได้ทำสิ่งดั่งกล่าวนั้นอย่างละเอียดทั้งการใช้พลังงานสวรรค์ตรวจสอบร่างกายของหยานหยางด้วย,แต่ถึงกระนั้น,เขาก็ไม่สามารถค้นพบสิ่งใด.ถ้าจะมีสมบัติใดๆแล้ว,หยานหยางอาจจะได้ส่งพวกมันออกไปแล้ว!

Since that old fart was here, he’d have to pay a huge price if he wanted to kill Yan Yang.
ในเมื่อเจ้าแก่นั่นอยู่ที่นี่,มันอาจจะไม่คุ้มเสียถ้าเขานั้นได้สังหารหยานหยาง.

Hierarch Blacknether turned around and flew off.
นักบุญอเวจีทมิฬได้หันหลังกลับและบินจากไป.


 
“Master!” Yan Yang faced the sky and cupped his hands.
"อาจารย์!" หยานหยางเงยหน้าไปทีท้องฟ้าและประสานมือคารวะ.
The voice sounded. “Blacknether seems a little off today. He gave up too easily. Well, forget it. Since you’re safe, let’s just go back!”
ด้วยเสียงดังกล่าวนั้นดังขึ้นมาว่า"อเวจีทมิฬดูเหมือนว่าวันนี้จะแปลกไปเล็กน้อยนะ.เขายอมง่ายจนเกินไป.เอาล่ะ,ลืมมันซะ,ในเมื่อเจ้าปลอดภัยแล้ว,รีบกลับมาซะ!"

“Yes!” Yan Yang nodded and flew off
"ขอรับ!" หยานหยางพยักหน้าและบินจากไป.

Void Illusionary Divine Palace
ตกหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า

The Holy Son Li Huo looked at his returning master and bowed, “Master, how was it? Did you manage to capture Yan Yang?”
เทพบุตรลิฮัวจ้องมองอาจารย์ของเขากลับมาและโค้งคำนับ"อาจารย์,เป็นอย่างไรบ้าง?ท่านได้จับตัวหยานหยางหรือไม่?"
Hierarch Blacknether replied, “Yan Yang didn’t have any treasures on him!”
นักบุญอเวจีทมิฬได้ตอบกลับ,"หยานหยางไม่ได้มีสมบัติใดๆอยู่กับเขา!"

His head was only filled with rage as he thought of this trip to the palace. He hadn’t obtained any treasures and he’d even suffered a setback, since so much of his intent had been burned away by those black flames.
ภายในหัวของเขานั้นเต็มไปความโกรธขณะที่เขานั้นได้ค้นไปทั่วภายในตำหนัก.เขาไม่ได้รับสมบัติใดๆเลยและเขายังต้องกลับมาตั้งหลัก,ตั้งแต่เจตจำนงจำนวนมากของเขานั้นได้ถูกเผาหายไปด้วยเหล่าเพลิงสีดำ.

“No treasures?” Holy Son Li Huo slightly frowned. “Then, did Master see anyone with Yan Yang?”
"ไม่มี สมบัติรึ?"เทพบุตรลิฮัวขมวดคิ้วเล็กน้อย.
"เช่นนั้นแล้ว,อาจารย์เห็นอีกคนที่อยู่กับหยานหยางหรือไม่?"
Hierarch Blacknether was even more certain at those words. There was definitely something fishy with that Heavenly Fate Realm who was by Yan Yang’s side!
นักบุญอเวจีทมิฬก็รู้สึกมั่นใจเหมื่อนกันกับคำพูดเหล่านั้น.มีบางอย่างผิดปรกติกับเจ้าคนลิขิตสวรรค์ที่อยู่ข้างหยานหยาง อย่างแน่นอน.
“I’ve already memorised his aura. Even if he managed to escape this time, I’ll definitely capture him next time!” Hierarch Blacknether coldly snorted as his gaze turned deep. Since that kid was next to Yan Yang, he must be from the Skyblaze Sect. He’d definitely send someone to the Skyblaze Sect to investigate the matter! “On top of that, we should find a chance to kill Yan Yang at least once. That person has the treasures right now, and who knows when he might hand them over to Yan Yang!”
"ข้าได้จดจำกลิ่นอายของมันไว้แล้ว.ถึงแม้ว่ามันจะสามารถหนีไปได้ในเวลานี้.ข้าจะจับมันกลับมาคราวหน้าอย่างแน่นอน!"นักบุญอเวจีทมิฬแค่นเสียงอย่างเย็นชาขณะที่เขาเพิ่งพิศเข้าไปข้างในอย่างลึกซึ้ง.ในเมื่อเจ้าเด็กนั่นไปกับหยานหยาง,เขาจะต้องเป็นคนของนิกายอัคคีสวรรค์แน่!,เขาจะต้องส่งคนไปยังนิกายอัคคีสวรรค์เพื่อสืบเรื่องดังกล่าวอย่างแน่นอน! "ยิ่งไปกว่านั้น,พวกเราควรที่จะหาโอกาสในการสังหารหยานหยางสักครั้ง.บุคคลดังกล่าวที่มีสมบัติอยู่ตอนนี้นั้น,และใครจะรู้ว่าเขาอาจจะส่งพวกมันเหล่านั้นไปให้หยานหยางเมื่อไหร่!"

 
“Yes!” Holy Son Li Huo replied.
"ขอรับ!" เทพบุตรลิฮัวตอบกลับ.
Wu Yazi was searched until he was empty, and he’d even been interrogated once. In the end, he returned home in a sorry state. He was extremely dejected. He’d followed and helped Nie Li and Xiao Yu for so long, but he’d gained nothing in the end.
อู๋หยาจื่อนั้นได้ถูกค้นจนกระทั่งเขานั้นไม่มีอะไรเหลือ,และเขายังต้องถูกสอบสวนอีกด้วยเหมือนกัน,ท้ายที่สุด,เขาจะต้องกลับบ้านด้วยความเสียใจ.เขานั้นในตอนนี้นั้นรู้สึกหดหู่ใจเป็นอย่างมาก,เขานั้นได้ติดตามช่วยเหลือเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋เป็นเวลานาน,แต่เขากับไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยในตอนท้าย.


Roughly a few dozen li away from the palace, there was a scroll buried more than thirty meters underground.
ราวๆหลายสิบลี้ห่างจากตำหนัก,มีม้วนคัมภีร์ถูกฝังอยุ่ใต้ดินมากกว่าสามสิบเมตร.

It was the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
มันคือจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.
Hierarch Blacknether had search for a trace of Nie Li’s aura, but what he didn’t know was that Nie Li had already hidden himself inside the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting. Thanks to the painting’s ability to mask energies, it appeared no different from any ordinary scroll.
นักบุญอเวจีทมิฬได้ทำการค้นหาร่องรอยของกลิ่นอายเนี่ยหลี,แต่สิ่งที่เขาไม่รู้นั้นว่าเนี่ยหลีนั้นได้ทำการซ่อนตัวของเขาอยู่ภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.เนื่องจากแผ่นภาพนั้นมีความสามารถในการปกปิดพลัง,จึงไม่สามารถแยกความต่างๆอะไรจากม้วนคัมภีร์ธรรมดาได้.

Nie Li was worried that Hierarch Blacknether might still be nearby, so he’d spent his time cultivating inside the painting.
เนี่ยหลีกังวลเกี่ยวกับนักบุญอเวจีทมิฬที่อาจจะยังอยู่ใกล้ๆ,ดังนั้นเขาจึงจะใช้เวลาดังกล่าวบ่มเพาะพลังอยู่ภายในแผนภาพ.
Nie Li sat cross-legged in the sky as he borrowed the power of the Demon Blood Sacrifice to continuously condense his cultivation.
เนี่ยหลีนั่งสมาธิบนท้องฟ้าขณะที่เขานั้นยืมพลังมาจากการสังเวยโลหิตอสูรเพื่อที่จะทำให้สามารถที่จะควบแน่นการบ่มเพาะพลังได้อย่างต่อเนื่อง
 
Earlier, he had received several rank-ups in a row, just by activating a small portion of that energy. But to prevent Wu Yazi from killing him, Nie Li didn’t dare to let his cultivation advance too fiercely. But now that he was inside the painting, so he would naturally be impatient to unleash the entire force of the Demon Blood Sacrifice!
ก่อนหน้านี้,เขาได้รับการเพิ่มอันดับอย่างต่อเนื่อง,เพียงแค่ได้ทำการกระตุ้นสัดส่วนของพลังงานเพียงเล็กน้อย.แต่เนื่องจากต้องการที่จะป้องการที่จะไม่ให้อู๋อยาจื่อสังหารตัวเขา,เนี่ยหลี่จึงไม่กล้าที่จะบ่มเพาะพลังงานที่รุนแรงจนเกินไป.แต่ตอนนี้เขาอยู่ภายในแผนภาพ,ดังนั้นเขาจึงร้อนรุ่มกว่าปรกติที่จะเผยพลังที่มีทั้งหมดของการสังเวยโลหิตอสูรออกมา!

This was Primordial Demon Blood!
นี่เป็นโลหิตอสูรต้นกำเนิด.
Thanks to this trip to the Void Illusionary Divine Palace, Nie Li felt his urgent lack of strength.
เนื่องด้วยการผจญภัยภายในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่านี้,เนี่ยหลีรู้สึกว่าจะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งโดยด่วน.

But now, he’d soon step into the Heavenly Star Realm!

แต่ตอนนี้,เขากำลังที่จะก้าวไปยังระดับดาวสวรรค์!


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)50 ความคิดเห็น:

 1. สุดยอดนุกๆๆ ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 2. สู้ๆ ลูกพี่ เหนื่อยก็พัก ผมจะคอยติดตามผลงานพี่

  ตอบลบ
 3. ขอบพระคุณมากๆจ้า สนุกมากมายจริงๆ

  ตอบลบ
 4. สวดยอดครับนั้งอ่านตั้งแต่ตอนแรกๆเลย

  ตอบลบ
 5. ขอคุณคับรอมา2วัน

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณ ม๊ากกกครับ พยายามไปอ่าน แปลเอง เเล้ว เเต่สกิลยังไม่ถึง เลยไม่เข้าใจ อิอิ

  ตอบลบ
 8. สุดท้ายรอด สมบัติเต็มกระเป๋า ชัดเจนทุกรอบพระเอกเรา ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมากครับ กี่วันอัพก็ได้ครับ ผมจะติดตามครับ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณครับ สนุกมากครับ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 12. โคตรมีความสุขจริงๆๆที่ได้อ่าน ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบพระคุณมากครับ.

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณครับ ที่1ไม่ไหว

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณมากๆ ครับ
  จะติดมากและเป็นกำลังใจให้ต่อๆๆๆไป
  สู้ๆๆ

  ตอบลบ
 16. ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง ตอนนี้ติดมากๆๆๆ รอตอนต่อไปไม่ไหวแล้วอยากให้ลงแบบ 10ตอนทีเดียวเลยได้ไหมค่ะ (แอบโลภ)

  ตอบลบ
 17. ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง ตอนนี้ติดมากๆๆๆ รอตอนต่อไปไม่ไหวแล้วอยากให้ลงแบบ 10ตอนทีเดียวเลยได้ไหมค่ะ (แอบโลภ)

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณครับ รู้้ไม....เขามารออยู่หน้าคอมทุกวันเลย ..T^T..

  ตอบลบ
 19. สุดท้ายก็กวาดเรียบสินะ ขนาดตัวหยานหยางเองยังไม่ได้อะไรติดมือกลับไปเลย แถมยังเสียของที่มีอีก

  ตอบลบ
 20. สงสาร อู่หย๋าจือ จัง T_T... ขอบคุณครับผม

  ตอบลบ