วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 407 – Out of Options

Tale of the demon and god novel Chapter 407 – Out of Options

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 407 ไม่มีทางเลือก


บทที่  407 ไม่มีทางเลือก


When they saw the scene before them, those who were still planning to bluff their way out began trembling in fear.
เมื่อพวกเขานั้นได้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา,เหล่าคนที่กำลังวางแผนที่จะตบตาพวกเขาอยู่นั้นเริ่มที่จะสั่นเครือด้วยความกลัว.

If they wanted to leave, then the only way was to obediently hand over their treasures!
ถ้าพวกเขานั้นต้องการที่จะจากไป,เช่นนั้นแล้วคงมีเพียงแค่ต้องมอบทรัพย์สมบัติของพวกเขาทั้งหมดนั้นออกไป!


Wu Yazi flew around with furrowed brows, searching for Nie Li and Xiao Yu. This Hierarch Blacknether was being extremely difficult. Of all the people in the Demon God’s Sect, he was the one who Wu Yazi wanted to encounter the least. This thought lowered his spirits. Even if he managed to kill Nie Li and take his treasures, those treasures would probably end up in Hierarch Blacknether’s hands.
อู๋หยาจื่อบินไปรอบๆด้วยการขมวดคิ้วของเขาแน่น,กำลังค้นหาเนี่นหลีและเซี่ยวหยู๋. นักบุญอเวจีทมิฬนั้นยากที่จะจัดการเป็นอย่างมาก.ทั่วทั้งนิกายเทพอสูรนั้น,เขาคนนั้นเป็นคนหนึ่งที่อู๋หยาจื่อไม่ต้องการที่จะเจอมากที่สุด.ด้วยความสามารถที่มองผ่านเข้าไปได้ในจิตวิญญาณของเขา.ถึงแม้ว่าเขานั้นจะสามารถสังหารเนี่ยหลีและแย่งสมบัติทุกอย่างกลับมาได้,เหล่าสมบัติทั้งหมดนั้นก็อาจจะยังตกไปอยู่ในมือของนักบุญอเวจีทมิฬ.

He’d even have to give up all the treasures he’d obtained for himself!
เขานั้นจะต้องยอมแพ้อย่างจำใจกับสมบัติที่เขาควรที่จะได้รับซินะ!

So in the end, he’d have to return empty-handed, having gained nothing?
เนื่องจากในท้ายที่สุดนั้น,เขาจะต้องกลับไปมือเปล่า,ไม่มีอะไรที่จะได้รับมาเลยอย่างนั้นรึ?

He was extremely dejected. He was still unwilling to resign!
เขารู้สึกหดหู่ใจเป็นอย่างมาก,เขายังไม่อยากจะยอมรับและถอดใจเลย!.

As he flew along, he ran into two figures flying out of the palace: Nie Li and Yan Yang. Nie Li had already returned to his human form.
ขณะที่เขาบินอยู่นานเหมือนกัน,เขาได้เห็นร่างสองร่างที่วิ่งออกมาพร้อมกับกำลังจะบินออกไปจากตำหนัก,เนี่ยหลีและหยานหยาง,เนี่ยหลีนั้นได้คืนร่างเป็นรูปแบบมนุษย์แล้ว.

Wu Yazi twitched his brows, then placed himself in their path. He stared at Nie Li and proclaimed, “Nie Li, we meet again!”
คิ้วของอู๋หยาจื่อกระตุกไปมา,จากนั้นเขาก็นำตัวเขาไปยังเส้นทางดังกล่าว,เขาจ้องไปยังเนี่ยหลีและเอ่ยประกาศออกไปว่า"เนี่ยหลี,พวกเราได้พบกันอีกแล้วนะ!"

Yan Yang and Nie Li paused their steps. Yan Yang glanced at Nie Li and transmitted, “Who’s this guy? Should I kill him?”
หยานหยางและเนี่ยหลีหยุดก้าวต่อไป.หยานหยางชำเลืองไปที่เนี่ยหลีและส่งเสียงผ่านลมปราณไปถามว่า"ชายคนนี้เป็นใครรึ? ข้าควรที่จะสังหารเขาหรือไม่?"

Nie Li considered the situation for a moment, then shook his head and said, “No need for that!”
เนี่ยหลีใคร่ครวญถึงสถานการณ์ตอนนี้แล้ว,จากนั้นก็ส่ายหัวและกล่าวว่า,"ไม่จำเป็นที่ต้องทำเช่นนั้น!"

Wu Yazi looked at Yan Yang with his guard on full alert. He’d already seen Yan Yang’s strength. If Yan Yang chose to interferes, Wu Yazi knew he wasn’t Yan Yang’s opponent.
อู๋หยาจื่อจ้องมองไปที่หยานหยางที่เฝ้าระวังป้องกันเขาอยู่,เขาได้เห็นความแข็งแกร่งของหยานหยางมาก่อนแล้ว.ถ้าหยานหยางนั้นเลือกที่จะแทรกแซงกับเรื่องนี้ล่ะก็,อู๋หยาจื่อรู้ได้เลยว่าเขานั้นไม่ใช่คู่มือของหยานหยาง.

Nie Li lightly smiled, “Brother Wu Yazi, our deal is complete. We’ll go our separate ways now. I hope that next time we meet, it won’t be as enemies!”
เนี่ยหลีเผยยิ้มเล็กน้อย "พี่อู๋หยาจื่อ,ข้อตกลงของพวกเรานั้นได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว,ตอนนี้พวกเราคงจะต้องแยกทางกันแล้ว.ข้าหวังว่าโอกาสหน้าคงได้พบกัน,และไม่ใช่ในฐานะศัตรูนะ!"

Wu Yazi swept an eye over his surroundings with question marks in his heart. Why wasn’t Xiao Yu with Nie Li? Could he have somehow offended Nie Li? Nie Li hadn’t brought him out of the stone array; could Xiao Yu have died in there?
อู๋หยาจื่อกวาดสายตาของเขาไปรอบๆด้วยคำถามมากมายในใจเขา.ทำไมเซี่ยวหยู๋ถึงไม่ได้อยู่กับเนี่ยหลีกันล่ะ? เขานั้นได้ทำการหักหลังเนี่ยหลีแล้วอย่างนั้นรึ? เนี่ยหลีไม่ได้นำเขาออกมาจากค่ายกลหินผา,เซี่ยวหยู๋นั้นได้ตายที่นั่นแล้วหรือไม่?

Wu Yazi looked at Nie Li and said, “We had a pact earlier. We said that we’d split all the treasures we found. But I haven’t received my share!”
อู๋หยาจื่อจ้องมองไปที่เนี่ยหลีและกล่าวว่า"พวกเราได้ตกลงกันแล้วก่อนหน้านี้.พวกเราได้กล่าวว่าจะทำการแบ่งสมบัติที่พบให้แก่กันและกัน.แต่ข้ายังไม่ได้รับส่วนของข้าเลย!"

Nie Li smiled bitterly and spread out his hands. “What’s the point in arguing about that? One of your Martial Ancestor Realm experts has already taken control of this palace. Even if I gave you the treasures, you wouldn’t be able to sneak them out!”
เนี่ยหลียิ้มอย่างขมขื่นและค่อยๆโบกมือของเขาไปมา"ในเรื่องดังกล่าวนั้นเราอย่าได้โต้เถียงกันเลย?หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามของท่านได้ทำการควบคุมตำหนักแห่งนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว.ถึงแม้ว่าข้าจะมอบสมบัติให้กับเจ้า,เจ้าก็ไม่สามารถที่จะฉกฉวยมันออกไปได้!"Wu Yazi raised his eyebrows. “You don’t have to worry about that!”
อู๋หยาจื่อเงยหน้าของเขาขึ้น"เจ้าไม่จำเป็นต้องเป็นกังวลกับเรื่องดังกล่าว!"
Nie Li indifferently replied, “This isn’t as you think. I didn’t take any treasures from the palace. Even if you searched me, there’s nothing I can give!”
เนี่ยหลีตอบกลับอย่างไม่แยแส"มันไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดหรอก.ข้าไม่ได้นำสมบัติใดๆออกมาจากตำหนักเลย.ถึงแม้ว่าเจ้าจะค้นร่างกายข้า,ก็ไม่มีสิ่งใดที่ข้าจะสามารถมอบให้ได้!"

Nie Li definitely wouldn’t allow Wu Yazi to search him. After all, Wu Yazi had seen Nie Li take those treasures with his own eyes. If the interspatial ring was empty, then Wu Yazi would definitely be suspicious.
เนี่ยหลีไม่ยอมให้เขานั้นค้นตัวเขาอย่างแน่นอน.ต้องไม่ลืมว่า,อู๋หยาจื่อนั้นได้เห็นเนี่ยหลีนั้นเก็บเหล่าสมบัติต่างๆด้วยตาตัวเอง,ถ้าแหวนเก็บของนั้นว่างเปล่า,เช่นนั้นแล้วอู๋หยาจื่อจึงได้สงสัยอย่างแน่นอน.

“As if I’d believe you!” Wu Yazi felt extremely depressed. All this time, Wu Yazi had believed himself to have control over everything; only now did he realise that Nie Li had already made counter-preparations. And Nie Li had an expert like Yan Yang next to him. There was nothing that Wu Yazi could do to Nie Li.
"ดูเหมือนว่าข้าจะต้องเชื่อเจ้ารึ!"อู๋หยาจื่อนั้นรู้สึกหดหู่ใจ.ด้วยทุกเวลานั้น,อู๋หยาจื่อเชื่อว่าตัวเขาเองนั้นจะสามารถควบคุมทุกๆอย่างได้,เพียงแต่ตอนนี้นั้นเขาได้ตระหนักแล้วว่าเนี่ยหลีได้ทำการโต้กลับเขาเรียบร้อยแล้ว,และเนี่ยหลีนั้นยังมีผู้เชี่ยวชาญอย่าง หยานหยางอยู่ข้างตัวเขา.มันจึงไม่มีสิ่งใดที่อู๋หยาจื่อนั้นจะสามารถทำได้อีกแล้ว.

Was he going to let Nie Li bring the Demon Blood Sacrifice with him, out of the palace?
เขาจะต้องยอมปล่อยให้เนี่ยหลีนั้นนำการสังเวยโลหิตอสูรไปกลับเขา,แล้วออกจากตำหนักอย่างนั้นรึ?

Wu Yazi glanced at Yan Yang and transmitted his voice to Nie Li. “I’ll forego the treasures you have. But I want you to return the power of the Demon Blood Sacrifice!”
อู๋หยาจื่อชำเลืองไปที่หยานหยางและส่งเสียงผ่านลมปราณไปยังเนี่ยหลี"ข้าจะปล่อยเรื่องสมบัติที่เจ้ามีไปก่อน.แต่ข้าต้องการที่จะได้รับพลังอำนาจในการสังเวยโลหิตอสูรนั้นกลับมา!"

He tried to think of ways he could kill Nie Li before Yan Yang could react.
เขาพยายามที่จะคิดหาวิธีที่เขานั้นจะสามารถสังหารเนี่ยหลีก่อนที่หยานหยางนั้นจะทำอะไรออกมา.
However, Yan Yang’s cold stare told him that he wouldn’t have that chance to do so.
อย่างไรก็ตาม,หยานหยางกลับจ้องมองเขาอย่างเย็นชาเป็นการบอกเขาว่า เขานั้นไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรเช่นนั้น.

Nie Li looked at Wu Yazi and said, “It’s impossible for me to return the Demon Blood Sacrifice. If you want to keep me from leaving the Void Illusionary Divine Palace, then why don’t we have a talk with Hierarch Blacknether or the Holy Son Li Huo?”
เนี่ยหลีจ้องมองไปที่อู๋หยาจื่อและกล่าวว่า,"มันเป็นไปไม่ได้สำหรับข้าที่จะคืนการสังเวยโลหิตอสูรกลับไป.ถ้าเจ้าต้องการที่จะป้องกันไม่ให้ข้านั้นออกไปจากตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าล่ะก็,เช่นนั้นทำไมพวกเราไม่ไปพูดคุยกับนักบุญ อเวจีทมิฬหรือเทพบุตรลิฮัวกันล่ะ?

Nie Li already had his fingers around Wu Yazi’s Achilles Heel.
เนี่ยหลี่นั้นได้พูดจี้ไปยังจุดอ่อนของอู๋หยาจื่อ.
Wu Yazi’s face turned ashen grey. Going to Hierarch Blacknether or the Holy Son Li Huo and having a talk? Wasn’t that he same as seeking death?
ใบหน้าของอู๋หยาจื่อนั้นเปลี่ยนเป็นสีเทาอ่อน.ด้วยการไปหานักบุญอเวจีทมิฬหรือเทพบุตรลิฮัว ได้พูดอะไรออกมาล่ะนั่น?นั่นไม่ได้หมายความว่ากำลังมองหาความตายอย่างนั้นรึ?

If either of them found out that he’d given the Demon Blood Sacrifice to a human, then the only option left for him would be death.
ถ้าใครคนใดคนหนึ่งในพวกเขานั้นรู้ว่าเขาได้มอบการสังเวยอสูรให้แก่มนุษย์,เช่นนั้นแล้วคงมีทางเลือกเดียวสำหรับเขานั่นคือความตาย.

Nie Li transmitted his voice to Wu Yazi. “I know what you’re thinking. You’re probably thinking about how to kill me. You know that even though I have Yan Yang, you still have a chance. You can even find someone stronger than Yan Yang to do the job for you. But don’t you find it strange? Where is Xiao Yu? Xiao Yu has safely left the palace with my arrangements. Why don’t we both keep our mouths shut? Let’s pretend nothing happened and mind our own business from now on. But if you insist on provoking trouble, then you might get a life and death struggle!”
เนี่ยหลีได้ส่งเสียงผ่านลมปราณไปหาอู๋หยาจื่อ"ข้ารู้นะว่าเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่.เจ้าอาจจะกำลังคิดที่จะหาวิธีในการสังหารข้าอยู่สินะ.เจ้ารู้ว่าต่อให้ข้ามีหยานหยาง,เจ้าก็ยังคงมีโอกาส.เจ้าสามารถที่จะหาใครบางคนที่แข็งแกร่งกว่าหยานหยางเพื่อที่จะช่วยงานของเจ้า.แต่เจ้าไม่คิดว่ามันมีอะไรที่แปลกไปอย่างนั้นรึ?เซี่ยวหยู๋นั้นหายไปใหนแล้ว?เซี่ยวหยู่นั้นได้ออกไปจากตำหนักอย่างปลอดภัยด้วยการจัดเตรียมของข้าแล้ว.ทำไมพวกเราไม่ปิดปากของพวกเราเอาไว้ซะล่ะ?นั่นมันจะทำให้ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นและเก็บความลับซึ่งกันและกันตั้งแต่ตอนนี้ไป,แต่ถ้าเจ้ายังคงขัดขวางและกระตุ้นปัญหาดังกล่าว,เช่นนั้นแล้วเจ้าอาจจะได้ทิ้งชีวิตนั้นและเป็นการดิ้นรนไปสู่ความตายก็ได้!"

Even though Yan Yang didn’t have a clue as to what they were talking about, he could tell from Wu Yazi’s expression that Nie Li was negotiating with him.
ถึงแม้ว่าหยานหยางนั้นจะไม่รู้ถึงปัญหาที่พวกเขานั้นได้คุยกันนั่นคืออะไร,เขาก็สามารถบอกได้ว่าท่าทางของอู๋หยาจื่อนั้นจะต้องกำลังถูกเนี่ยหลีต่อรองอยู่เป็นแน่.

Wu Yazi fixed his eyes on Nie Li. “That’s impossible! Hierarch Blacknether has already taken over the entire Void Illusionary Divine Palace. There’s no way you could’ve sent Xiao Yu out. Besides, if you had a way to get out, then why are you still here?”
อู๋หยาจื่อจ้องมองสายตาของเขาไปที่เนี่ยหลี"เป็นไปไม่ได้หรอก! นักบุญอเวจีทมิฬนั้นได้ทำการควบคุมทั่วทั้งตำหนักเทพมายาแห่งความเปล่า.ไม่มีทางที่เจ้าจะสามารถส่งเซี่ยวหยู๋ออกไปได้.ถ้าเจ้านั้นมีวิธีที่จะทำสิ่งดังกล่าว,เช่นนั้นทำไมเจ้าถึงยังอยู่ที่นี่ล่ะ?"
“Impossible? There’s nothing that’s impossible!” Nie Li looked at Wu Yazi with a smile that wasn’t a smile.
"เป็นไปไม่ได้อย่างนั้นรึ? ไม่มีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรอก!" เนี่ยหลีจ้องมองไปที่อู๋หยาจื่อด้วยยิ้มไม่คล้ายยิ้ม.

Wu Yazi recalled all of Nie Li’s miracles and felt himself torn. If Xiao Yu really had escaped, then Wu Yazi would meet a rather tragic end, even if he took Nie Li with him.
อู๋หยาจื่อนั้นนึกถึงเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับปาฏิหารย์ของเนี่ยหลีและรู้สึกเหมือนตัวเองถูกฉีกออกมา.ถ้าเซี่ยวหยู๋นั้นได้หลบหนีไปแล้วจริงๆ,เช่นนั้นแล้วอู๋หยาจื่อจะต้องพบกับเรื่องที่น่าเศร้าอย่างที่สุด,ถึงแม้ว่าเขานั้นจะเก็บเนี่ยหลีไว้กับเขาก็ตาม.

“You said that from now on, we’ll mind our own business?” Wu Yazi looked at Nie Li. Leaving Nie Li alive was a huge risk for Wu Yazi, but he’d have to tolerate it.
"เจ้าบอกว่านับตั้งแต่ตอนนี้,พวกเราจะเก็บเรื่องของพวกเราเอาไว้ในใจอย่างนั้นรึ?"อู๋หยาจื่อจ้องมองไปที่เนี่ยหลี.การที่จะปล่อยให้เนี่ยหลี่นั้นมีชีวิตอยู่มีความเสี่ยงเป็นอย่างมากสำหรับอู๋หยาจื่อ,แต่เขานั้นกลับจะต้องทนกล้ำกลืน.

“That’s right.” Nie Li nodded.
"ถูกต้องแล้ว"เนี่ยหลีพยักหน้า.
Wu Yazi rolled his eyes and nodded, “Fine!”
อู๋หยาจื่อกรอกตาไปมาและพยักหน้า,"งั้นก็ดี!"
Nie Li looked at him again with that “smiling” expression. “Don’t think of using Hierarch Blacknethe to kill me, either. Either way, if I don’t get back alive, I’ll let Xiao Yu spread the news about the Demon Blood Sacrifice. Go ahead and test it, if you like!”
เนี่ยหลีจ้องมองไปที่เขาอีกครั้งด้วยท่าทาง"อมยิ้ม". "ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะให้นักบุญอเวจีทมิฬสังหารข้าใดๆ,อย่างไรก็ตาม.ถ้าข้าไม่สามารถกลับไปทั้งที่ยังมีชีวิต,ข้าจะปล่อยให้เซี่ยวหยู๋ปล่อยข่าวเกี่ยวกับเรื่องสังเวยโลหิตอสูร.เอาเลยและทดสอบดู,ถ้าเจ้าชอบแบบนั้น!"
Wu Yazi felt extremely depressed. Nie Li had seen through every idea that’d flashed through his mind.
อู๋หยาจื่อนั้นรู้สึกหดหู่ใจเป็นอย่างมาก.เนี่ยหลีนั้นได้มองเห็นความคิดของเขาออกทุกอย่างที่เขาได้คิดเอาไว้ในใจ.

“Do whatever you want! Either way, if I die, you won’t be any better off. The demon clans will definitely do all they can to kill any humans who’ve received the Demon Blood Sacrifice! If I confess, then you two won’t be able to find a place to live, even if you run to the ends of the earth! Your sects won’t be able to protect you!” Wu Yazi coldly snorted as he turned around. What the eyes don’t see, the heart doesn’t grieve over.
"ไม่ว่าเจ้าจะทำอย่างที่เจ้าต้องการก็ตาม!อย่างไรก็ตาม,ถ้าข้าตาย,มันก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมา.ด้วยเผ่าอสูรจะต้องทำทุกๆอย่างแน่นอน.พวกเขาสามารถจะสังหารมนุษย์ทุกคนที่ได้รับการสังเวยโลหิตอสูร!ถ้าข้าสารภาพออกไป,เช่นนั้นแล้วเจ้าทั้งสองคนนั้นจะไม่สามารถที่จะหาที่ใดๆเพื่อหลบหนีได้.ถึงแม้ว่าเจ้าจะวิ่งไปจนสุดขอบโลก,นิกายของเจ้านั้นก็ไม่สามารถที่จะปกป้องพวกเจ้าได้!"อู๋หยาจื่อแค่นเสียงอย่างเย็นชาขณะที่เขาหันหลังกลับ.โดยที่ไม่มองออกมาเลย,ด้วยหัวใจของเขาที่ไม่สามารถเก็บความเศร้าหมองเอาไว้ได้.

Nie Li smiled and transmitted his voice. “Brother Wu Yazi, I wouldn’t want you to die. Who knows if we might see each other again? I would rather us become friends than enemies!”
เนี่ยหลียิ้มและส่งเสียงของเขาผ่านลมปราณ"พี่อู๋หยาจื่อ,ข้านั้นไม่ได้ต้องการทีจะให้เจ้าต้องตายเลย.ใครจะรู้ล่ะว่าพวกเรานั้นอาจจะได้พบกันอีกครั้งก็ได้?ข้าค่อนข้างอยากที่จะให้พวกเรานั้นเป็นเพื่อนกันมากกว่าศัตรูนะ!"

Wu Yazi nearly tripped. Friends? What kind of person double-crosses his friends the way Nie Li does?
อู๋หยาจื่อเกือบเดินสะดุด.เพื่อนอย่างนั้นรึ?คนแบบไหนกันที่เอาเพื่อนของตัวเองไปวางไว้บนไม้กางเขนเหมือนดั่งที่เนี่ยหลี่ทำอย่างนั้นรึ?
After Wu Yazi left, Yan Yang turned to Nie Li and asked, “So, have you finished settling your matters?”
หลังจากอู๋หยาจื่อจากไปแล้ว,หยานหยางหันกลับมาที่เนี่ยหลีและสอบถาม"เช่นนั้น,เจ้าก็สะสางปัญหาของเจ้าเสร็จแล้วอย่างนั้นรึ?"

“Yeah.” Nie Li nodded and lightly smiled. As he watched Wu Yazi’s retreating silhouette, Nie Li had the feeling that they’d meet again sooner or later.
"ใช่แล้ว"เนี่ยหลีพยักหน้าพร้อมกับยิ้มเล็กน้อย,ขณะที่เขานั้นถอนสายตาของเขาออกมาจากเงาข้างหลังของอู๋หยาจื่อ,เนี่ยหลีกำลังรู้สึกว่าพวกเขานั้นจะต้องกลับมาพบกันอีกไม่นานหลังจากนี้เป็นแน่.

Even though Yan Yang hadn’t heard the conversation that happened between Wu Yazi and Nie Li, he had the feeling that Nie Li had somehow played Wu Yazi. Yan Yang didn’t know what Nie Li had done to make someone from the demon clan cover for him. More and more, Yan Yang realised that he couldn’t see through this person called Nie Li!
ถึงแม้ว่าหยานหยางนั้นจะไม่ได้ยินบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างอู๋หยาจื่อและเนี่ยหลี,เขานั้นก็รู้สึกว่าเนี่ยหลีนั้นได้หลอกใช้อู๋หยาจื่ออยู่.หยานหยางไม่รู้เลยว่าเนี่ยหลีนั้นได้ใช้วิธีใดที่ทำให้คนบางคนในนิกายเทพอสูรนั้นมาคุ้มกันเขาได้.มากและมากขึ้น,หยานหยางตระหนักได้ว่าเขานั้นไม่สามารถที่จะมองได้ทะลุปุโปร่งกับบุคคลที่มีชื่อว่าเนี่ยหลีได้เลย.

“We have to leave now. If the Holy Son Li Huo catches up, things might get troublesome!” said Nie Li.
"พวกเราคงต้องไปแล้วตอนนี้.ถ้าเทพบุตรลิฮัวตามพวกเราทันแล้ว,อาจจะทำให้มีปัญหามากขึ้นก็ได้!"เนี่ยหลี กล่าว
“Alright.”
"ตกลง."
The two of them flew off.

ทั้งสองคนก็บินออกไป.


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)47 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับ วันนี้คนแรกเลยแฮะ

  ตอบลบ
 2. ขอบพระคุณมากๆจ้า สนุกมากมาย

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับ สนุกมาก

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณค้าบบบบบบบ
  กางเต๊นท์นอนรอตอนที่ 408 เลยค้าบบ ลวกเพี่ย

  ตอบลบ
 6. ขอบพระคุณครับ

  ตอบลบ
 7. สนุกจริงๆๆเลยครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณครับ รอตอนต่อไป...

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมาก ที่เสียสละเวลาแปลให้อ่าน ^_^

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 11. นั่นไงๆ เสร็จพี่หลี่อีกรายตามเคย(โดนหลอกใช้ยังกะทาส) เห่อๆๆๆๆๆๆ อ้ะ...ขอบคุณที่เสียสละเวลาแปลให้เราๆได้อ่านกันนะครับ ท่านผู้แปล สู้ๆต่อไปเป็นกำลังใจให้ล้นๆครับ อิๆๆ

  ตอบลบ
 12. นั่นไงๆ เสร็จพี่หลี่อีกรายตามเคย(โดนหลอกใช้ยังกะทาส) เห่อๆๆๆๆๆๆ อ้ะ...ขอบคุณที่เสียสละเวลาแปลให้เราๆได้อ่านกันนะครับ ท่านผู้แปล สู้ๆต่อไปเป็นกำลังใจให้ล้นๆครับ อิๆๆ

  ตอบลบ
 13. อยากให้หลี่สร้างนิกายของตัวเองง ฮุฮุ

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณมากครับ ^^~

  ตอบลบ
 16. สงสารอู๋หย่าจื่อ

  ตอบลบ