วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 404 – Take! Take! Take!

Tale of the demon and god novel Chapter 404 – Take! Take! Take!

 นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 404 หยิบ! หยิบ! หยิบ!


บทที่ 404 หยิบ! หยิบ! หยิบ!


Wu Yazi looked around. Xiao Yu was missing. Even his corpse was missing.
อู๋หยาจื่อจ้องมองไปรอบๆ,เซี่ยวหยู๋นั้นได้หายไปแล้ว,แม้แต่ศพของเขายังหายไป.

Wu Yazi wandered around and found himself back to where he started. He couldn’t even find an exit.
อู๋หยาจื่อตระเวณไปรอบๆและพบว่าตัวของเขานั้นก็วนกลับมายังจุดเริ่มต้น.เขาไม่สามารถที่จะหาได้แม้แต่ทางที่จะออกไป.

In the depths of the stone array
ภายในส่วนลึกของค่ายกลหินผา.


Xiao Yu received a fright when someone suddenly pulled her away. She tried to cry out, but a hand covered her mouth and a pair of arms embraced her tightly.
เซี่ยวหยู๋รุ้สึกถึงความน่ากลัวเมื่อหล่อนนั้นอยู่คนเดียว ทันใดนั้นหล่อนก็ถูกดึงออกไป.หล่อนพยายามที่จะร้องออกมา.แต่ก็มีมือมาปิดไว้ที่ปากของหล่อนและอีกมือก็เข้ามาสวมกอดหล่อนอย่างแน่น.

“Don’t make a sound!” Nie Li transmitted his voice. Wu Yazi was trapped in the array. If he heard Xiao Yu yell, he’d find them.
"อย่าส่งเสียง!" เนี่ยหลีส่งเสียงผ่านลมปราณ.อู๋อยาจื่อได้ติดกับดักภายในค่ายกล.ถ้าเขาได้ยินเสียงตะโกนของเซี่ยวหยู๋,เขาจะต้องพบพวกเขาแน่.

Xiao Yu’s heart relaxed when she heard Nie Li’s voice. However, her face turned red at their ambiguous posture. Nie Li had already taken advantage of her several times. Even though they were last resort situations, Nie Li didn’t have a conscience in the way he couldn’t keep his distance.
จิตใจของเซี่ยวหยู๋ผ่อนคลายเมือได้ยินเสียงของเนี่ยหลี.แต่ถึงกระนั้น,ใบหน้าของหล่อนก็เริ่มที่จะกลายเป็นสีแดงกับท่าทางที่กำกวมในตอนนี้.เนี่ยหลีได้หาผลประโยชน์กับหล่อนหลายครั้ง.ถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะอยู่สถานการณ์ถูกชักพาไปก็ตาม,เนี่ยหลีก็หาได้รู้สึกผิดที่ไม่รักษาระยะห่างเลย.

Nie Li only let go once Xiao Yu stopped struggling.
เนี่ยหลีได้ปล่อยมือเมื่อเซี่ยวหยู๋นั้นหยุดที่จะดิ้นรน.


Nie Li began leaping from one stone to the next. “I didn’t have a choice. If I hadn’t covered your mouth, you would’ve yelled out. Come with me and make sure you stay within two meters. Take note of which stones I step on!”
เนี่ยหลีเริ่มที่จะกระโดดจากหินก้อนหนึ่งไปยังหินก้อนถัดไป "ข้าไม่มีทางเลือก,ถ้าข้าไม่ปิดปากของเจ้าไว้,เจ้าอาจจะตะโกนออกมา. ตามข้ามาและอย่าได้ออกห่างจากข้าในระยะสองเมตร,จดจำเกี่ยวกับหินที่ข้านั้นได้ก้าวผ่านไปด้วยล่ะ!"

Xiao Yu followed Nie Li. She watched his back and something flickered in her eyes. She sighed to herself.
เซี่ยวหยู่ได้ติดตามเนี่ยหลีไป.หล่อนเฝ้ามองข้างหลังเขาและบางสิ่งบางอย่างก็ผ่านเข้ามายังสายตาของหล่อน.หล่อนได้แต่ทอดถอนหายใจกับตัวเอง.

About half an hour later, Nie Li passed through the stone array, reaching the other side.
จากนั้นครึ่งชั่วโมงถัดมา,เนี่ยหลีได้ผ่านเข้าไปยังค่ายกลหินผา,เข้าไปถึงยังอีกฝั่งได้.

All sorts of treasures floated around above them. Among them were gold spiritual stone essences and artifacts of various grades. Some distance away hung an exotic pearl that sparkled and glowed with a bright luster.
สมบัติทั้งหมดรายเรียงกันอยู่ ล่องลอยอยู่เหนือพวกเขา.ในจำนวนนั้นมีแก่นหินทองจิตวิญญาณและศิลปะวัตถุอีกหลากหลายระดับ,ที่ห่างออกไปนั้นมีไข่มุกขนาดมหึมาที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ได้เปล่งประกายและส่องแสงที่สดใสวับวาว.
The strange pearl constantly shifted colours and glowed with multicolored lights.
ด้วยไข่มุกที่แปลกประหลายยังคงมีแสงสีออกมาไม่หยุดและเปล่งประกายโชติช่วงด้วยสีที่หลากหลาย.

Nie Li’s heart shivered at the sight of that pearl. It was obviously the Spiritual Illusionary Pearl, only spoken of in legends.
หัวใจของเนี่ยหลีนั้นถึงกับสั่นไปมาด้วยการประสบพบเข้ากับไข่มุกนี้.มันเป็นไข่มุกมายาแห่งจิตวิญญาณอย่างแน่แท้,ซึ่งได้ยินว่าเป็นแค่เพียงตำนาน.

The Spiritual Illusionary Pearl is an extremely powerful treasure used in combat. Upon activation, it traps anyone stronger than its wielder inside an illusion. Even though it isn’t deadly, it’s still a special and valuable treasure.
ไข่มุกมายาแห่งจิตวิญญาณนี้เป็นสมบัติที่ทรงพลังเป็นอย่างมากที่ใช้ในการต่อสู้,เมื่อใส่พลังเข้าไป,มันสามารถดักจับคนที่แข็งแกร่งมากกว่าให้เข้าไปอยู่ภายในภาพลวงตา.ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทำให้ถึงตาย,มันก็ยังพิเศษและเป็นสมบัติที่ล้ำค่าเป็นอย่างมาก.

Aside from confusing its enemies, the pearl also possesses other abilities. It was a treasure from ancient times.
นอกเหนือจากทำให้ศัตรูสับสนแล้ว,ไข่มุกนี้ยังครอบครองความสามารถอื่นๆอีกมาก.มันเป็นสมบัติจากยุคโบราณเลยทีเดียว.
The corner of Nie Li’s mouth twitched upwards. This Spiritual Illusionary Pearl was definitely stronger than the Green Poison Pearl.
ที่มุมปากของเนี่ยหลีนั้นกระตุกขึ้น.นี่คือไข่มุกมายาแห่งจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าไข่มุกพิษเขียวขจีอย่างแน่นอน.

Nie Li glanced at Xiao Yu. “I’ll retrieve the treasure. You take care of those gold spiritual stone essences and the artifacts!”
เนี่ยหลีชำเลืองไปที่เซี่ยวหยู่."ข้าจะไปเก็บสมบัติชิ้นนั้น.เจ้าจงไปเก็บเหล่าแก่นหินทองจิตวิญญาณและศิลปะวัตถุแล้วกัน!"

“En!” Xiao Yu nodded and immediately moved to collect all the gold spiritual stones essences and artifacts. There were enough items around to keep her busy for a while.
"อืม!!" เซี่ยวหยู่พยักหน้าและทันใดนั้นก็เริ่มเก็บแก่นหินทองจิตวิญญาณและศิลปะวัตถุต่างๆ.ด้วยสมบัติดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะทำให้เธอนั้นยุ่งไปซักพักเลยทีเดียว.

Nie Li quickly approached the Spiritual Illusionary Pearl, which was glowing with a dazzling light.
เนี่ยหลีเข้าใกล้ไข่มุกมายาแห่งจิตวิญญาณอย่างรวดเร็ว,สมบัติชิ้นนี้นั้นกำลังส่องแสงออกมาโชติช่วงแวววาว.

He felt as though he’d suddenly arrived in a burning hell. Flames surrounded him and raged, as if they wanted to roast him into jerky.
เขาได้รู้สึกราวกับว่า เขากำลังเริ่มโดนเพลิงนรกเผาไหม้รอบๆร่างกายของเขาในทันทีด้วยความเกรี้ยวโกรธ.ราวกับว่าต้องการที่จะให้เขานั้นถูกย่างให้กลายไปเป็นเนื้อแดดเดียว.


“Hmph! Trying to trap me with this standard of illusion?” Nie Li quickly activated the Heavenly Energy in his soul realm and sent it into his Lingtai1, running through two meridians. Two rays of light shined from his eyes and the flames quickly dissipated. Nie Li extended his hand towards the Spiritual Illusionary Pearl.
"ฮืม!!พยายามที่จะดักจับข้าด้วยภาพลวงตาทั่วไปอย่างนั้นรึ?" เนี่ยหลี่กระตุ้นพลังงานสวรรค์ภายในเขตแดนวิญญาณของเขาอย่างรวดเร็วและส่งไปยังจุดฝังเข็มหลิงไท,ด้วยการวิ่งผ่านไปยังสองจุดปราณ.แสงสองสายนั้นได้ส่องแสงออกมาจากตาของเขาและเปลวเพลิงนั้นหายไปอย่างรวดเร็ว.เนี่ยหลียืดแขนของเขาออกไปข้างหน้ายังไข่มุกมายาแห่งจิตวิญญาณ.

The Spiritual Illusionary Pearl was much weaker without a wielder.
ไข่มุกมายาแห่งจิตวิญญาณอ่อนกำลังลงไร้ซึ่งผู้ใช้.
Just as Nie Li was about to close his fingers around the pearl, it turned into a ray of light and streaked away.
ในขณะที่เนี่ยหลีได้วางนิ้วมือของเขาทาบไปรอบๆไข่มุก,มันก็กลายเป็นแสงและพุ่งออกไป.

“Trying to run? It’s not that easy!” Nie Li snorted as he summoned his Myriad Miles Rivers and Mountains Painting from his soul realm and soared from his hands.
"พยายามที่จะวิ่งหนีรึ?มันไม่ง่ายนักหรอก!"เนี่ยหลีแค่นเสียงของเขาขณะที่ได้เรียกจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาในเขตแดนวิญญาณของเขาและพุ่งออกมาจากมือของเขา.

The Myriad Miles Rivers and Mountains Painting was entirely under Nie Li’s control!
จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาเกือบทั้งหมด!

A pocket dimension opened up around the Spiritual Illusionary Pearl. The pearl tried to break free, but was caught in an invisible shield. Sounds of collisions echoed, but the pearl remained trapped.
มิติขนาดพกพาอันหนึ่งได้เปิดขึ้นรอบๆไข่มุกมายาแห่งจิตวิญญาณ.ไข่มุกดังกล่าวนั้นพยายามที่จะเป็นอิสระ.แต่ด้วยการจับด้วยเกาะที่มองไม่เห็น.เกิดเสียงถูกชนทำให้เกิดเสียงสะท้อนไปทั่ว.แต่ว่าไข่มุกดังกล่าวนั้นก็ได้ถูกจับไว้แล้ว.
The corner of Nie Li’s mouth twitched into a faint smile. He’d already made his preparations. Even if the Spiritual Illusionary Pearl refused to obey him, he had other methods to subdue it.
ที่มุมปากของเนี่ยหลีนั้นได้กระตุกกลายไปเป็นรอยยิ้ม.เขาได้ทำการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว,ถึงแม้ว่าไข่มุกมายาแห่งความว่างเปล่าจะปฏิเสธไม่เชื่อฟังเขาก็ตาม,เขาก็ยังมีวิธีอื่นๆที่จะจัดการมัน.

The Spiritual Illusionary Pearl was a great treasure, but compared to a primordial treasure like the Myraid Miles Rivers and Mountains Painting, the difference was simply too huge!
ด้วยไข่มุกมายาแห่งจิตวิญญาณนั้นเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่มาก,แต่เมื่อเทียบกับสมบัติดั้งเดิมอย่างเช่นจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำแห่งขุนเขา,ก็ยังคงมีความแตกต่างกันอยู่มากนัก!

“Take it!” Nie Li extended his right hand and the Myriad Mile Rivers and Mountains Painting rapidly returned to his palm, bringing the Spiritual Illusionary Pearl with it.
"จับได้แล้ว"เนี่ยหลียื่นมือขวาของเขาและจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาก็กลับเข้ามายังฝ่ามือของเขาอย่างรวดเร็ว,ไข่มุกมายาแห่งจิตวิญญาณได้ถูกนำไปไว้ข้างในแล้ว.

Everything inside the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting was Nie Li’s territory. As long as it was inside the painting, escape was only a dream. Once Nie Li escaped the Void Illusionary Divine Palace, he could take his time to subdue the Spiritual Illusionary Pearl!
ทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขานั้นล้วนแล้วแต่เป็นอาณาเขตของเนี่ยหลี.ตราบเท่าที่มันยังอยู่ภายในแผนภาพนั้น.การหลบหนีออกมาก็เป็นแค่ความฝัน.เมื่อเนี่ยหลีสามารถที่จะหลบหนีออกไปจากตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าได้แล้ว,เขาก็สามารถมีเวลาที่จะปราบปรามไข่มุกมายาแห่งจิตรวิญญาณนี้ได้!

Nie Li flew on and quickly collected one treasure after another, things like the gold spiritual stone essences. Everything was sucked into the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting. There were several hundred Grade 4 artifacts alone. Gold spiritual stone essences are over a hundred. All kinds of treasures here are simply a feast to the eyes.
เนี่ยหลีบินขึ้นไปและเก็บรวบรวมสมบัติอื่นๆอย่างรวดเร็ว,สิ่งที่เหมือนดังแก่นหินทองจิตวิญญาณนั้น.ทุกๆสิ่งล้วนแล้วแต่ถูกเก็บเข้าไปไว้ในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.หลายร้อยชิ้นที่เป็นศิลปะวัตถุระดับ 4 เพียงอย่างเดียว.แก่นหินทองจิตวิญญาณมากกว่าหนึ่งร้อย,สมบัติมีค่าหลากหลายมากมายช่างเพลิดเพลินแก่สายตายิ่งนัก.
It was an absolutely frightening wealth!
ช่างเป็นความมั่งคั่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแน่นอน.
But none of them could compare with the Spiritual Illusionary Pearl, of course!
แต่ไม่มีอะไรเลยในพวกมันสามารถจะเปรียบเทียบได้กับไข่มุกมายาแห่งจิตวิญญาณได้อย่างแน่นอน!

What depressed Nie Li was the fact that the intent of Void Illusionary Divine Palace seemed to have vanished, even though he was helping himself to these treasures.
สิ่งที่เนี่ยหลีไม่สบายใจอยู่นั้นเป็นความจริงที่ว่าเจตจำนงแห่งตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าดูเหมือนว่าจะได้หายไปแล้ว,ถึงแม้ว่ามันจะช่วยให้เขานั้นสามารถที่จะเก็บสมบัติเหล่านี้ได้ก็ตาม.


Earlier, the Void Illusionary Divine Palace had flown into a rage, just because Nie Li had taken a single piece of gold spiritual stone essence. Now, Nie Li was taking more than that, but the intent wasn’t showing any reaction…
ก่อนหน้านั้น,ตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าแห่งนี้ได้เต็มไปด้วยความเกรี้ยวโกรธ.เพียงแค่เนี่ยหลีนั้นได้รับชิ้นส่วนของแก่นหินทองจิตวิญญาณก้อนเดียว.ตอนนี้.เนี่ยหลีได้มากยิ่งกว่านั้น,แต่ไม่เห็นว่าเจตจำนงดังกล่าวจะแสดงปฏิกิริยาใดๆ...
Nie Li looked to the sky and his attention was attracted to several hundred pillars towering in the distance. Each one was tens of meters in height and filled with all kinds of inscription patterns. Those mottled traces testified that they had stood for millions of years!
เนี่ยหลีได้จ้องมองไปยังท้องฟ้าและความสนใจของเขานั้นได้ถูกดึงดูดด้วยหลายร้อยเสาที่ตั้งตระหง่านไกลออกไป.แต่ล่ะเสานั้นสูงหลายสิบเมตรและถูกเติมเต็มไปด้วยรูปแบบอักขระหลายชนิด.เหล่าร่องรอยเป็นลวดลายด่างพร้อยหลากหลายได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกมันนั้นได้คงอยู่มาแล้วหลายล้านปี!

Nie Li frowned when he saw those pillars. They formed a great and massive array!
เนี่ยหลีขมวดคิ้วเมื่อเขานั้นจ้องมองไปยังเสาเหล่านั้น.พวกมันได้รวมตัวขึ้นมาเป็นค่ายกลสุดยอดและขนาดมหึมา!
Even though he couldn’t tell exactly how powerful it was, he was certain that it wasn’t an ordinary array!
ถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่สามารถที่จะบอกความจริงได้ว่ามันทรงพลังมากเท่าใดกันแน่,เขาก็มั่นใจได้ว่ามันต้องไม่ใช่ค่ายกลธรรมดาอย่างแน่นอน!

Even a Dao of Dragon or Martial Ancestor Realm expert would suffer a catastrophe if they entered!
ถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญระดับญาณรอบรู้แห่งมังกรหรือผู้เชี่ยวชาญเทพสงครามก็ตามก็ยังได้รับความพินาศเป็นแน่ถ้าพวกเขานั้นได้เข้าไป!

The array floated in the sky, roughly several hundred meters in radius.
ค่ายกลแห่งนี้นั้นได้ลอยอยู่บนท้องฟ้า,ราวๆรัศมีหลายร้อยเมตร.

“I haven’t clearly studied this array, but I’ll go ahead and take it!” Nie Li extended his right hand and the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting shot forward. It turned into a screen of light and shrouded the massive array.
"ข้าไม่สามารถที่จะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งเกี่ยวกับค่ายกลแห่งนี้,แต่ข้าจะนำมันไปศึกษาและเก็บมันเอาไว้!" เนี่ยหลีได้ยืดมือขวาของเขาออกมาและจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาก็พุ่งไปข้างหน้า.มันเริ่มที่จะกลายเป็นฉากแสงและเงาขนาดมหึมาล้อมรอบค่ายกลขนาดยักษ์แห่งนั้น.

With a *Woosh!*, Nie Li swept the entire array into the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
ด้วย *วูซซ!* เนี่ยหลีกวาดทั่วทั้งค่ายกลแห่งนั้นเข้าไปในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.
Nie Li thought to himself, ‘Wait until I’ve finished with that array. Who knows? It might contain some miraculous usage to it! ‘
ด้วยความคิดของตัวเขานั้น,'รอให้เสร็จสิ้นในการเรียนรู้ค่ายกลแห่งนี้ก่อน.ใครจะรู้?มันอาจจะซ่อนการใช้งานที่สุดมหัศจรรย์บางอย่างไว้ก็ได้'
Now that he’d finished taking the array, he continued scanning the skyline.
ตอนนี้นั้นเขาได้เสร็จสิ้นในการเคลื่อนย้ายค่ายกลเข้ามาแล้ว,เขายังคงค้นหาต่อไปในแนวของขอบฟ้า.

A multicoloured light that could penetrate a thousand fathoms attracted Nie Li’s eye. A massive and majestic palace appeared in Nie Li’s line of sight.
แสงสีอันหลากหลายจำนวนหนึ่งลอดผ่านรับรู้ได้พันกว่าเมตรได้ดึงดูดสายตาของเนี่ยหลี.มันเป็นสถานที่ขนาดมหึมาและน่าเกรงขามได้ปรากฏเข้ามาในเส้นสายตาเนี่ยหลี.

Nie Li flew towards the majestic palace. It was a perfect miniature replica of the Void Illusionary Divine Palace. Everything was exactly the same, only much smaller. The model only occupied a few thousand meters squared. The palace itself was only a few meters tall.
เนี่ยหลีบินไปข้างหน้ายังสถานที่น่าเกรงขามดังกล่าว.มันเป็นแบบจำลองที่สมบูรณ์แบบของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.ทุกๆอย่างนั้นช่างเหมือนกับของจริงเป็นอย่างมาก,มีเพียงแค่ขนาดเท่านั้นที่เล็กกว่ามาก.รูปจำลองดังกล่าวนั้นมีขนาดพื้นที่แค่เพียงไม่กี่พันตารางเมตร.สถานที่ดังกล่าวนั้นมีความสูงแค่เพียงไม่กี่เมตรเท่านั้น
Nie Li thought to himself, ’This must be the Void Illusionary Divine Palace’s core!’ Although he had no idea what it really know what it was, but he’ll take it first and study it later!
ด้วยความคิดของเนี่ยหลีเองนั้น.'นี่อาจจะเป็นแกนกลางของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าก็ได้' แม้ว่าเขานั้นจะไม่มีความคิดใดๆด้วยสิ่งที่เขารู้นั้นคืออะไรกันแน่,แต่เขาคงต้องเก็บมันเอาไว้ก่อนและค่อยๆศึกษาในภายหลัง.
The Myriad Miles Rivers and Mountains Painting once again flew out of his hands!

ด้วยการใช้จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาอีกครั้งหนึ่งได้ก็ลอยออกมาจากมือของเขา.


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)52 ความคิดเห็น:

 1. หมด ๆ ๆ หมดกัน เจอเทพเนี่ยหลี่เข้าไป 5555+

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากมายครับ

  ตอบลบ
 3. เก็บทุกสิ่งให้เลือกสรร

  ตอบลบ
 4. ตกลงจิตรกรรม หรือ กระเป๋าโดเรม่อนเนี่ย โกยเอาๆ 555

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณครับ
  นึกถึงTemple of the ancient ใน FF7 เลย

  ตอบลบ
 6. มีอะไรที่เนียหรี่เอาไม่ได้มั้งวะ

  ตอบลบ
 7. รวยเละเลยครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 8. ขอบพระคุณมากๆครับ เนี่ยลี่นี่ยิ่งกว่าปลิงอีก ดูดเท่าไรก็ไม่อิ่ม เอาทุกอย่างเลย

  ตอบลบ
 9. เก็บให้หมดอย่าให้เหลือ 5555 (กระเป๋าโดเรม่อน)

  ขอบคุณครัชที่แปลให้อ่าน

  ตอบลบ
 10. ชอบที่มีภาษาอังกฤษ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 11. ชอบที่มีภาษาอังกฤษ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณครับ แปลสนุกดีครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณครับ เก็บได้ขนาดนี้ไมไม่เก็บทะเลสาบตั้งแต่แรกนะไม่ต้องทำลายอยู้ อิอิ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เพราะเก็บต้นกำเนิดทะเลสาบไปครับ เก็บแล้วทะเลสาบจะพัง ลองย้อนกลับไปอ่าน ตอน 330 ดูนะครับ

   ลบ
 14. เนี่ยหลี่ โคตรโลภอะ
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 15. เนี่ยหลี่ก็คือโจรดีๆนี่เอง ฟุฮ่าๆๆๆ

  ตอบลบ
 16. ตอนใหม่จะมาเมื่อไหร่ครับ

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณครับๆๆ แหม่ๆๆ ลูกพี่เนี่ยหลี่ นี่หน่อ หยิบได้หยิบเอาแบบนี้ โหพี่ จอมโจรที่ไหนยังต้องพ่าย เลยครับ กระเป๋าพี่นี่เกินกว่า เฮียโดร่า อีกมั้งเนี่ยๆๆ

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณครับๆๆ แหม่ๆๆ ลูกพี่เนี่ยหลี่ นี่หน่อ หยิบได้หยิบเอาแบบนี้ โหพี่ จอมโจรที่ไหนยังต้องพ่าย เลยครับ กระเป๋าพี่นี่เกินกว่า เฮียโดร่า อีกมั้งเนี่ยๆๆ

  ตอบลบ
 19. สุดยอดจอมโจรเนี่ยหลี่ ไม่มีอะไรที่เค้าทำไม่ได้

  ตอบลบ
 20. เก็บเรียบเลย รวยเละแล้วพระเอกเรา ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณครับ สนุกมากๆๆ

  ตอบลบ
 22. เก็บทุกอย่างจริงๆ แค่มีจิตกรรม(ไอเท็มมอล) ไม่ต้องกลัวคนอื่นเเย่ง

  ตอบลบ
 23. ถ้าเนี่ยหลี่จะเก็บค่ายกลได้แล้ว ตอนแรกจะเสียเวลาแก้ค่ายกลทำไมฮะ ไม่เก็บให้หมดเลยละ =_=
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ