วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 395 – Reincarnation

Tale of the demon and god novel Chapter 395 – Reincarnation

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 395 การกลับชาติ


บทที่ 395 การกลับชาติ.

Ancestral Master Daozang’s voice drifted. “I am only a remnant of intent left behind inside the Void Illusionary Divine Palace. Like the others, I also have a reincarnation. However, I do not know where my reincarnation is, at this moment.”
เสียงของปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋าลอยมา"ข้าเป็นแค่เพียงเจตจำนงอันเล็กน้อยที่ถูกทิ้งไว้ภายในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.เหมือนกับคนอื่นๆ,ข้าก็ได้ทำการกลับชาติด้วยเหมือนกัน.แต่ถึงกระนั้น,ข้าก็ไม่รู้ว่าร่างกลับชาติของข้าอยู่ที่ไหน,ในเวลานี้."
How would it be easy to find the reincarnations of six people?
มันอาจจะเป็นการง่ายที่จะหาร่างกลับชาติของทั้งหกนั้นได้อย่างไร?
If Nie Li couldn’t break the Sage Emperor’s seal on time and space, then he wouldn’t be able to kill the Sage Emperor. Nie Li felt even more pressured.
ถ้าเนี่ยหลีไม่สามารถที่จะทำลายผนึกกาลอวกาศของจักรพรรดิแห่งปราชญ์,เช่นนั้นแล้วเขาคงไม่สามารถที่จะสังหารจักรพรรดิแห่งปราชญ์ได้.เนี่ยหลี่รู้สึกอัดอั้นเป็นอย่างมาก.


After all, the Sage Emperor had controlled this space-time for tens of millions of years already. No matter how Nie Li tried to plan things out, destroying the Sage Emperor’s law was still a momentous task. However, his chances would increase if he could find those six reincarnations.
ต้องไม่ลืมว่า,จักรพรรดิแห่งปราชญ์นั้นได้ควบคุมกาลอวกาศมากว่าสิบล้านปีมาแล้ว.ไม่ว่าสิ่งที่เนี่ยหลีพยายามที่จะวางแผนอะไรออกมา,การทำลายกฏของจักรพรรดิแห่งปราชญ์นั้นยังคงเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่ง.อย่างไรก็ตาม,ลู่ทางของเขานั้นก็ได้เพิ่มขึ้นแล้วถ้าเขานั้นสามารถที่จะหาเหล่าคนกลับชาติทั้งหกนั้นได้
After all, those six were supreme experts from ancient times. Even though they were reincarnations, they’d still possess frightening bloodlines.
ต้องไม่ลืมว่า,เหล่าคนทั้งหกนั้นเป็นสุดยอดผู้เชี่ยวชาญจากยุคโบราณ,ถึงแม้ว่าพวกเขาจะกลับชาติมาเกิดใหม่.พวกเขาก็ยังครอบครองสายเลือดที่น่าสะพรึงกลัว.

Nie Li asked, “Is there no other way to challenge the Sage Emperor?”
เนี่ยหลีได้ถาม "ไม่มีหนทางอื่นที่จะต่อกรกับจักรพรรดิแห่งปราชญ์ได้เลยอย่างนั้นรึ?"
Ancestral Master Daozang pondered a little, then replied, “There are other methods. If you could find a supreme treasure…”
ปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋าขบคิดอยู่ชั่วขณะ,จากนั้นก็ตอบกลับ" มีวิธีอื่นอีก.ถ้าเจ้าสามารถที่จะค้นหาสุดยอดสมบัติล้ำค่า.."

“Supreme treasure? What supreme treasure?” Nie Li’s heart skipped a beat.
"สุดยอดสมบัติล้ำค่า? สมบัติล้ำค่าอะไรรึ?"หัวใจของเนี่ยหลีเต้นไม่เป็นจังหวะ.

Ancestral Master Daozang reminisced. “Back in the primordial times, when the six of us fought the Sage Emperor, we’d only recently stepped into the Deity rank. However, an absolute expert suddenly descended to this realm. He’d escaped from a huge battle and was grievously injured, on the verge of death. He brought a mysterious book with him, which contained boundless energy and could control time and space.”
ปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋ารำพึง "ย้อนกลับไปในยุคเริ่มต้นนั้น,เมื่อพวกเราทั้งหกได้ต่อสู้กับจักรพรรดิแห่งปราชญ์นั้น,พวกเราเพิ่งจะก้าวไปสู่ระดับเทวะได้.แต่ถึงกระนั้น,ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงของดินแดนนี้ในทันใดนั้น.เขาได้หลบหนีออกมาได้จากการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่และได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก,ก่อนที่เขาจะตายลงไปนั้น.เขาได้นำตำราลึกลับที่อยู่กับเขา.มันมีพลังที่ไม่มีขอบเขตและสามารถที่จะควบคุมกาลอวกาศได้.

Nie Li’s heart shook at Ancestral Master’s words. A book that could control time and space? Was Ancestral Master Daozang talking about the Temporal Demon Spirit Book?
หัวใจของเนี่ยหลีสั่นไปมากับคำพูดของปรมาจารย์เซียนเต๋า.ตำราดังกล่าวสามารถที่จะควบคุมกาลอวกาศได้อย่างนั้นรึ? สิ่งที่ปรมาจารย์เซียนเต๋าพูดถึงอาจะเป็นตำราภูติกาลลี้ลับหรือไม่?
“What happened next?” Nie Li couldn’t help asking.
"เกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น?" เนี่ยหลีอดไม่ได้ที่จะถามออกไป.
The Demon Lord also listened attentively, in silence.
จ้าวอสูรก็สนใจที่จะรับฟังด้วยเหมือนกัน,อย่างเงียบๆ
“That absolute expert tried to steal our soul essences to treat his wounds. Naturally, we counterattacked. The seven of us fought as one and finally defeated him. However, before he died, he tore the mysterious book to shreds. Some of the pages streaked across the sky and disappeared from our reaches. Only eight remained in our hands, which we divided amongst ourselves.” Ancestral Master Daozang calmly explained.
"ผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงคนนั้นได้พยายามที่จะฉกชิงแก่นวิญญาณเพื่อที่จะรักษาบาดแผลของเขา.เป็นเรื่องปรกติ,พวกเราได้ทำการโจมตีกลับ.เหล่าคนทั้งเจ็ดและหนึ่งในพวกเราในที่สุดก็ได้โค่นล้มเขาได้.อย่างไรก็ตาม,ก่อนที่เขาจะตาย,เขาได้ฉีกตำราลึกลับออกเป็นชิ้นๆ.หลายหน้าได้ลอยข้ามไปยังท้องฟ้าและหายไปจากพวกเราที่จะเอื้อมถึงได้.มีแค่เพียงแปดหน้าที่ยังคงอยู่ในมือพวกเรา,พวกเราได้แบ่งมันออกระหว่างพวกเราเอง"ปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋าอธิบายอย่างสงบนิ่ง.

A book that could streak across the sky. Nie Li was certain that Ancestral Master Daozang was speaking of the Temporal Demon Spirit Book.
ตำราที่ได้กลายเป็นแสงลอยข้ามท้องฟ้านั่น.เนี่ยหลี่มั่นใจว่าสิ่งที่ปรมาจารย์เซียนเต๋ากล่าวถึงคือตำราภูติกาลลี้ลับ.
However, Nie Li didn’t know where the book was, either.
อย่างไรก็ตาม,เนี่ยหลีไม่รู้เลยว่าตำรานั้นอยู่ที่ไหนด้วยเหมือนกัน.
“What became of the remaining eight pages?”
"แปดหน้าที่ยังคงอยู่เป็นอย่างไรบ้าง?"
“Three of them are the hands of the Sage Emperor. One is here, inside the Void Illusionary Divine Palace. As for the remaining four, I do not know. However, the Sage Emperor’s ability to seal space-time must be thanks to the pages in his hands. He must have comprehended the power of space-time from them.”
"สามหน้าในพวกมันอยู่ในมือของจักรพรรดิแห่งปราชญ์.หนึ่งในนั้นอยู่ที่นี่,ภายในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าแห่งนี้.ขณะที่อีกสี่หน้าที่คงอยู่นั้น.ข้าก็ไม่รู้.อย่างไรก็ตาม,ความสามารถของจักรพรรดิแห่งปราชญ์นั้นที่ผนึกกาลอวกาศจะต้องเกิดจากหน้าของตำรางที่อยู่ในมือของเขา.เขาจะต้องสามารถเข้าใจในอำนาจกาลอวกาศจากพวกมัน."
Nie Li’s heart shook. He had two of the Temporal Demon Spirit Book’s pages.
หัวใจของเนี่ยหลีนั้นส่ายไปมา.เขานั้นมีสองหน้าของตำราภูติกาลลี้ลับ.
Nie Li pondered briefly, then said, “Ancestral Master Daozang, would you be willing to bestow your page to me?”
เนี่ยหลีขบคิดอยู่ชั่วขณะ,จากนั้นก็พูดว่า "ท่านปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋า,ท่านยินดีที่จะยกหน้าที่อยู่กับท่านให้ข้าได้หรือไม่?"

The Demon Lord also spoke up. “Lord Master, would you pass it to me?”
จ้าวอสูรก็พูดออกมาด้วยเหมือนกัน"ท่านปรมาจารย์,ช่วยส่งมันให้กับข้าได้หรือไม่?"
Now that the Demon Lord was Ancestral Master Daozang’s disciple, he definitely couldn’t let such a treasure fall into someone else’s hands.
ด้วยขณะนี้จ้าวอสูรนั้นเป็นลูกศิษย์ของปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋า,เขาไม่สามารถที่จะปล่อยให้สมบัติเช่นนี้ตกอยู่ในมือของผู้อื่นได้อย่างแน่นอน.

Ancestral Master Daozang said to the Demon Lord, “You’ve already inherited my legacy. Besides, the remaining page is an extremely dangerous item. Even if you had it, you wouldn’t be able to comprehend its power of space-time. It could also implicate with karma easily.”
ปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋ากล่าวแก่จ้าวอสูร,"เจ้านั้นได้กลายเป็นผู้สืบทอดสมบัติของข้าเรียบร้อยแล้ว.นอกจากนี้หน้าตำราที่คงอยู่นั้นเป็นสิ่งของที่มีอันตรายเป็นอย่างมาก.ถึงแม้ว่าเจ้าจะได้มันไป.เจ้าก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจในพลังอำนาจของกาลอวกาศได้.มันยังสามารถที่จะทำให้เจ้าผูกมัดกับบาปกรรมของเจ้าได้โดยง่ายอีกด้วย."


The Demon Lord fell silent. He understood that the words of supreme experts like Ancestral Master Daozang held enormous weight and they would not go back on the words that they have said. Therefore, the Demon Lord could only give up.
จ้าวอสูรได้แต่เงียบ.เขาเข้าใจในคำพูดของสุดยอดผู้เชี่ยวชาญดั่งเช่นปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋าที่มีความหนักแน่นเป็นอย่างมากและเขาคงจะไม่กลับคำพูดที่ได้พูดเป็นแน่.ดังนั้นจ้าวอสูรจึงทำได้แค่เพียงต้องยอมแพ้.
Ancestral Master Daozang’s intent then turned to Nie Li. “I can give you the page, if you provide sufficient evidence to persuade me. However, the page will only attract trouble for you without giving you benefits. Are you certain you want it?”
เจตจำนงของปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋าได้กลับมายังเนี่ยหลี "ข้าสามารถมอบมันให้กับเจ้าได้,ถ้าเจ้ามีหลักฐานเพียงพอที่จะโน้มน้าวข้าได้.แต่ถึงอย่างนั้น,หน้ากระดาษดังกล่าวมีเพียงแค่จะนำปัญหามาให้เจ้าโดยไร้ซึ่งประโยชน์ใดๆ.เจ้าแน่ใจนะว่าเจ้านั้นต้องการมัน?"

Nie Li lightly smiled and said, “I already have two of the other pages…”
เนี่ยหลีเผยยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่า"ข้ามีหน้าอื่นๆอีกสองหน้าอยู่เรียบร้อยแล้ว..."
The intent seemed to be dazed. He clearly hadn’t expected Nie Li to already have two of the other pages.
เจตจำนงดังกล่าวรู้สึกงงงวย.เป็นการแน่ชัดที่เขานั้นไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าเนี่ยหลี่นั้นจะมีอีกสองหน้าด้วยเหมือนกัน.
“In that case, I might as well give you the third. But you must be cautious. Do not let yourself be caught by the Sage Emperor!” As long as Nie Li held the remnant pages, he would be pursued. There would be no difference whether he had two or three.
ถ้าเป็นเช่นนั้น,ข้าจะมอบหน้าที่สามให้กับเจ้าด้วย.แต่เจ้าต้องระมัดระวัง.อย่าได้ปล่อยให้จักรพรรดิแห่งปราชญ์จับตัวเจ้าได้!" ตราบเท่าที่เนี่ยหลีถือครองหน้ากระดาษส่วนที่เหลือ.เขาสามารถที่จะถูกติดตามได้นั่นเอง.ไม่มีความแตกต่างไม่ว่าเขานั้นจะมีสองหรือสาม.
The Demon Lord looked at Nie Li in astonishment.
จ้าวอสูรจ้องมองไปที่เนี่ยหลีด้วยความประหลาดใจ.
A single piece of paper slowly drifted down and landed before Nie Li.
เศษหน้ากระดาษหน้าหนึ่งค่อยๆลอยและลงไปอยู่ข้างหน้าของเนี่ยหลี.

Nie Li reached out, grabbed it, and stored it away.
เนี่ยหลีเอื้อมมือออกไป,จับมัน,และเก็บมันเอาไว้.
The Demon Lord didn’t get the remnant page, but he didn’t mind it too much. As Nie Li received the page, the Demon Lord received a cultivation technique. The details slowly seeped into his mind as Nie Li stored away the piece of paper. It was an extremely powerful technique that surpassed his imagination. If he could successfully cultivate it, he’d definitely be able to surpass the Martial Ancestor Realm within a short amount of time.
จ้าวอสูรไม่สามารถได้รับหน้าที่เหลือได้,แต่เขาก็หาได้ใส่ใจมากนัก.ขณะที่เนี่ยหลีได้รับหน้าดังกล่าว,จ้าวอสูรก็ได้รับเทคนิคการบ่มเพาะพลัง.รายละเอียดต่างๆค่อยๆซึมเข้ามาภายในจิตใจของเขาในขณะที่เนี่ยหลีนั้นได้เก็บหน้ากระดาษส่วนที่เหลือไป.มันช่างเป็นเทคนิคบ่มเพาะพลังที่ทรงพลังเหนือยิ่งกว่าจินตนาการมาก.ถ้าเขานั้นสามารถที่จะสำเร็จการบ่มเพาะพลังนี้ได้,เขาจะสามารถเหนือยิ่งกว่าระดับเทพสงครามภายในเวลาไม่มากนักอย่างแน่นอน.
“Many thanks, Master!”
"ขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างมาก!"
The Demon Lord cupped his hands towards the void.
จ้าวอสูรประสานมือคำนับไปยังความว่างเปล่า.
Nie Li clenched his fists until veins popped from his arms. The Demon Lord had inherited Ancestral Master Daozang’s legacy. He’d be much harder to deal with in the future.
เนี่ยหลีกำหมัดของเขาแน่นจนกระทั่งหลอดเลือดดำโป่งขึ้นมาจากแขน.จ้าวอสูรนั้นได้รับมรดกสืบทอดจากปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋า.มันคงเป็นการยากมากที่จะจัดการเขาในอนาคตข้างหน้า.

The Demon Lord sat down and his figure gradually faded away.
จ้าวอสูรนั่งลงและร่างกายของเขาก็ค่อยๆจางหายไป.

Nie Li knew that the Demon Lord had entered the Void Illusionary Divine Palace’s secret location to cultivate.
เนี่ยหลีรู้ว่าจ้าวอสูรนั้นเข้าไปยังสถานที่บ่มเพาะพลังลับของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.
He remained silent. He wasn’t happy with how things had played out, but there was nothing he could do. The Demon Lord had obtained Ancestral Master Daozang’s legacy. It’d be much harder to avenge Ye Zong, but he definitely wouldn’t give up!
เขายังคงเงียบอยู่.เขาไม่มีความสุขเลยเกี่ยวกับสิ่งที่น่าเหน็ดเหนื่อยนี้,แต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่เขานั้นทำได้.จ้าวอสูรนั้นได้รับมรดกตกทอดจากปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋า.คงจะเป็นการยากแล้วที่จะแก้แค้นให้กับเย่ ซ่ง,แต่เขาจะไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอน.
Ancestral Master Daozang’s intent returned to Nie Li and lightly asked, “Are you curious as to why I accepted him as a disciple?”
เจตจำนงของปรมาจารย์เซียนเต๋าหันกลับมายังเนี่ยหลีและถามเบาๆ"เจ้าอยากรู้ไหมว่าทำไมข้าถึงได้ยอมรับเขานั้นเป็นศิษย์?"

“Yes.” Nie Li nodded. Ancestral Master Daozang is someone that possessed vast knowledge. Why would he choose to pass his legacy to the Demon Lord? The Demon Lord never hesitated to achieve power by fair means or foul, and even used the Spiritual Constellation Technique and sacrificed countless lives.
"ขอรับ."เนี่ยหลีพยักหน้า.ปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋านั้นเป็นที่ครอบครองความรู้ที่กว้างขวาง.ทำไมเขาถึงได้เลือกที่จะส่งมรดกไปยังจ้าวอสูรล่ะ?จ้าวอสูรไม่เคยลังเลยเลยที่จะรับพลังมาโดยวิธีที่ยุติธรรมหรือน่ารังเกลียด,และแม้แต่ใช้เทคนิคย้ายร่างเปลี่ยนจิตวิญญาณและสังเวยชีวิตนับไม่ถ้วนก็ตาม.

“In the vast Dao of heaven and earth, life and death are nothing more than a brief experience.” Ancestral Master Daozang sighed. “Even a pinnacle expert cannot escape death.”
"ภายในญาณรอบรู้แห่งสวรรค์และโลกมนุษย์ที่กว้างใหญ่นั้น.ชีวิตและความตายล้วนแล้วแต่ไม่มีอะไรมากกว่าประสบการณ์เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง" ปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋าถอนหายใจ "แม้แต่สุดยอดผู้เชี่ยวชาญยังไม่สามารถหนีพ้นไปจากความตาย."

Nie Li’s brows twitched. “Then from Ancestral Master’s point of view, were those people fated as sacrifices to the Spiritual Constellation Technique?” He definitely wouldn’t agree to that view: that the lives of other people are no more than grass.
คิ้วของเนี่ยหลีกระตุก"เช่นนั้นในมุมองของท่านปรมาจารย์บรรพชน,พวกเขาเหล่านั้นมีชะตาที่จะต้องสังเวยไปกับเทคนิคย้ายร่างเปลี่ยนจิตวิญญาณอย่างนั้นรึ?" เขาไม่สามารถยอมรับมุมมองดังกล่าวได้อย่างแน่นอน,ด้วยการเห็นว่าชีวิตคนอื่นๆนั้นไม่ได้มีอะไรมากกว่าใบหญ้า.
“That is correct. Life and death are old news. But there’s no need for us to argue over this!” Ancestral Master Daozang seemed to shake his head and he continued, “I know that you have grand motives. But If you wish to defeat the Sage Emperor, then you must seek my disciple’s help, for he is one of the six reincarnations you are seeking!”
"ถูกต้อง,ชีวิตและความตายล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เศร้า.แต่ไม่มีความจำเป็นที่พวกเราจะโต้เถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป!" ปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋าดูเหมือนจะส่ายหัวของเขาไปมาและเขาก็พูดต่อว่า "ข้ารู้ว่าเจ้านั้นมีเหตุผลที่สำคัญมาก.แต่ถ้าเจ้านั้นปรารถนาที่จะโค่นล้มจักรพรรดิแห่งปราชญ์,เช่นนั้นแล้วเจ้าจะต้องมองหาศิษย์ข้าเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือ,เนื่องจากเขานั้นเป็นหนึ่งในหกที่กลับชาติที่เจ้ากำลังตามหาอยู่!"
Nie Li’s eyes widened. He never expected the Demon Lord to be one of the six.
สายตาของเนี่ยหลีเบิกกว้าง.เขาไม่คาดคิดเลยว่าจ้าวอสูรนั้นจะเป็นหนึ่งในหก.

Then… Nie Li had to cooperate with the Demon Lord if he wanted to defeat the Sage Emperor?
เช่นนั้น..เนี่ยหลีจะต้องร่วมมือกับจ้าวอสูรถ้าเขานั้นต้องการโค่นล้มจักรพรรดิแห่งปราชญ์อย่างนั้นรึ?
A chilling ray of light flashed through Nie Li’s eyes. “I definitely won’t work with him! Cooperating with the Demon Lord is impossible!”
แสงแห่งความเย็นชาผ่านเข้ามาในดวงตาของเนี่ยหลี. "ข้าไม่ต้องการที่จะร่วมมือกับเขาอย่างแน่นอน! การร่วมมือกับจ้าวอสูรมันเป็นไปไม่ได้!"

Ancestral Master Daozang sighed. “Your grudge is only personal. The matter of the Sage Emperor concerns all lives between heaven and earth. Can you not put aside your differences for their sake?”
ปรมาจารย์บรรพชนเซียนเต๋าถอนหายใจ "เจ้ามีแค่เพียงความแค้นส่วนตัว.เรื่องของจักรพรรดิแห่งปราชญ์นั้นเกี่ยวพันถึงชีวิตทั้งหมดระหว่างสวรรค์และโลกมนุษย์เลยทีเดียว.เจ้าไม่คิดที่จะล้มเลิกความผิดใจของเจ้าเพื่อเป้าหมายเหล่านั้นหรอกรึ?
“Absolutely not!” Nie Li replied. “The Demon Lord and the Sage Emperor are the same! They’re both scum who walk over lives like grass!”

"ไม่อย่างแน่นอน!" เนี่ยหลีตอบกลับ "จ้าวอสูรและจักรพรรดิแห่งปราชญ์นั้นล้วนแล้วแต่เหมือนกัน!พวกเขานั้นเป็นคนเลวที่เดินไปบนชีวิตของคนอื่นเหมือนกับใบหญ้า.ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)53 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมาก ๆ ครับ เป็นกำลังใจให้ต่อไปครับ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณครับ สนุกมากครับ ขอบคุณที่แบ่งปันครับ

  ตอบลบ
 3. จ้าวอสูรเป็น1ในหก ผมคิดว่าอีก1 อาจจะเป็น เอียมัว

  ตอบลบ
 4. กำ กำกายเป็นตัวละครในตำนานซะงั้น กำลังคิดว่าจะสู้กันแล้วนะนิ
  ขอบคุณนะครับ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากคับ กำลุงสนุกเลยค้างๆ มาเร็วๆนะคับ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมากคับ กำลุงสนุกเลยค้างๆ มาเร็วๆนะคับ

  ตอบลบ
 7. ระทึกใจจริงๆๆ ใจเต้นรัวๆๆ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 8. เดียวๆแอด รูปนี้มัน ผู้อาวุโสจากเรื่อง Dd

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 10. สนุกมาก ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 11. สนุกมาก ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 12. ขอบพระคุณครับ

  ตอบลบ
 13. อ้าว กลายเป็นคนสำคัญไปซะได้

  ตอบลบ
 14. น่าติดตามขึ้นเรื่อยๆ

  ตอบลบ
 15. กำลังสนุก ค้าง ขอบคุณคับ

  ตอบลบ
 16. กำลังสนุก ค้าง ขอบคุณคับ

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณมากครับ ค้างครับ

  ตอบลบ
 18. กำลังสนุกเบย ค้าง นิดๆๆ ขอบคุณหลายๆเด้อ

  ตอบลบ
 19. ขอบคุณกันเยอะแล้ว Thank you บ้างหละกัน ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ

  ตอบลบ
 20. คิดว่าคงจะคล้าย ๆ โงกุน กับ เบจิต้า ในดาก้อนบอลรึเปล่า ตอนแรกเป็นศัตรูกัน สุดท้ายพอเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่าก็กลายเป็นพวกเดียวกัน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 21. ไม่น่าเป็นพวกเดียวกันได้นะครับ เพราะเป็นคงสังหารพ่อนางเอก พระเอกคงไม่ยอมยกโทษให้ง่ายๆหรอกครับ

  ตอบลบ
 22. ขอบคุณครับ มาเร็วดีมากๆ

  ตอบลบ
 23. ขอบคุณครับ มาเร็วดีมากๆ

  ตอบลบ
 24. อีกคนเป็นถังซาน

  ตอบลบ
 25. อีกคนเป็นถังซาน

  ตอบลบ
 26. เอะใจตั้งกะปรมจารบอกว่ามีอีกหลายคนที่กลับชาติมาเกิดละ
  แล้วก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆ เผลอๆ2นางเอกก็รวมอยู่ด้วยเพราะเหมือนจะมีพลังระลึกชาติ

  ตอบลบ