วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 391 – Spiritual Void Wall

Tale of the demon and god novel Chapter 391 – Spiritual Void Wall

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 391 แผ่นกำแพงจิตวิญญาณแห่งความว่างเปล่า


บทที่ 391 แผ่นกำแพงจิตวิญญาณแห่งความว่างเปล่า


They walked for another several hundred meters before they finally reached a set of stairs and headed up.
พวกเขาได้เดินต่อไปอีกหลายร้อยเมตร ก่อนที่ในที่สุดก็ไปถึงบันไดที่เรียงขึ้นไปยังด้านบน.
The trio slowly ascended the flight of steps and entered a majestic hall.
กลุ่มคนทั้งสามค่อยๆตะเกียกตะกายเดินขึ้นไปและเปิดห้องโถงที่น่าเกรงขามนั่น.

This hall was several hundred meters in radius, and extremely spacious without a single stone pillar in sight. At the other end of the hall was a mysterious mural depicting a fierce demon beast and a shirtless human in intense combat. Behind them was a vast starry sky where a pair of eyes calmly observed everything.
ห้องโถงนั่นมีรัศมีหลายร้อยเมตร,และกว้างขวางเป็นอย่างมากไร้ซึ่งเสาหินบดบัง.และปลายอีกด้านของห้องโถงนั้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพวาดของสัตว์อสูรลึกลับและรูปมนุษย์ผู้ชายไม่สวมเสื้อกำลังต่อสู้อย่างดุเดือด.ซึ่งข้างหลังพวกเขานั้นเป็นดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เปรียบเหมือนกับดวงตาที่เงียบสงบกำลังจ้องมองทุกสิ่งทุกอย่างอยู่.


Nie Li stared at the painting. It wasn’t the demon beast or the human that caught his attention; it was the eyes in the starry sky. An existence akin to the king of gods.
Even though it was only a mural, Nie Li felt a massive pressure bearing down on him, so heavy that it nearly stopped his breathing.
เนี่ยหลี่จ้องไปยังจิตรกรรมดังกล่าว.ไม่ใช่สัตว์อสูรหรือรูปมนุษย์ที่ทำให้เขาสนใจ,แต่เป็นดวงตาที่อยู่ภายในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว.เปรียบดั่งการคงอยู่ของเทพแห่งกษัตริย์.ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่เพียงภาพวาด,เนี่ยหลีกลับรู้สึกถึงความกดดันที่ถาโถมลงมาที่ตัวเขา,ช่างรุนแรงจนแทบที่จะหยุดหายใจ.

Even though it was just a pair of eyes, Nie Li knew that they belonged to the Sage Emperor.
ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่เพียงดวงตา,เนี่ยหลีก็รู้ว่าพวกมันนั้นเป็นของจักรพรรดิแห่งปราชญ์.

Some people claimed that the Sage Emperor wasn’t all that powerful. However, countless numbers of supreme experts had challenged him in the past tens of thousands of years; yet the Sage Emperor still stands, while those supreme experts vanished.
มีบางคนอ้างว่าจักรพรรดิแห่งปราชญ์ไม่ได้ทรงพลังที่สุด,แต่ถึงกระนั้นเหล่าสุดยอดผุ้เชี่ยวชาญที่ได้ต่อสู้กับเขาในอดีตหลายหมื่นปีที่ผ่านมา,จักรพรรดิแห่งปราชญ์ก็ยังคงอยู่,ในขณะที่เหล่าสุดยอดผู้เชี่ยวชาญได้ล้มหายตายจากไป.

This so-called endless realm of space and time was completely under the Sage Emperor’s control.
นี่ถึงจะเป็นอย่างที่เขาเรียกว่าดินแดนที่ไม่มีสิ้นสุดของกาลอวกาศที่อยู่ภายใต้การควบคุมของจักรพรรดิแห่งปราชญ์

No one could threaten his absolute authority.
ไม่มีใครที่จะสามารถคุกคามอำนาจของเขาได้อย่างแน่นอน.

In Nie Li’s previous life, the Sage Emperor had incited a massacre right after the destruction of the Ancestral God Land. The Draconic Ruins Realm were slaughtered until there were only a few hundred thousand people left alive. Countless experts gathered from the four corners in an attempt to defeat the Sage Emperor, but they all perished. However, back then, Nie Li had single-handedly torn through the limits of humanity and obtained the godlike power that allowed him to fight on par with the Sage Emperor. Even so, he still died by the Sage Emperor’s hands.
ในชีวิตก่อนหน้านี้ของเนี่ยหลี่นั้น,จักรพรรดิ์แห่งปราชญ์ได้ปลุกปั่นการสังหารหมู่อย่างถูกต้องหลังจากที่ได้ทำลายดินแดนบรรพบุรุษแห่งพระเจ้า.ดินแดนซากมังกรได้โดนไล่ล่าสังหารจนเหลือคนไม่กี่แสนคนที่ยังมีชีวิตอยู่.เหล่าผู้เชี่ยวชาญนับไม่ถ้วนจากทั่วทิศได้พยายามที่จะโค่นล้มจักรพรรดิแห่งปราชญ์,แต่พวกเขาทั้งหมดก็ต้องสูญสิ้น,อย่างไรก็ตาม,ก่อนหน้านั้น,เนี่ยหลีเป็นแค่คนเดียวที่ยังต่อสู้อย่างเดียวดายเลยขีดจำกัดของมนุษย์และได้รับการอวยพรพลังจากพระเจ้าให้สามารถต่อสู้เทียบเคียงกับจักรพรรดิแห่งปราชญ์.แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังตายด้วยน้ำมือของจักรพรรดิแห่งปราชญ์.
If it hadn’t been for the Temporal Demon Spirit Book, Nie Li would’ve turned to ashes long ago.

ถ้าเขานั้นไม่ได้มีตำราภูติกาลลี้ลับแล้วล่ะก็,เนี่ยหลีก็คงกลายเป็นขี้เถ้าไปนานแล้ว.

“What’s with those eyes? I’m only looking at them, but I can still feel a frightening pressure, like thousands of fine needles pricking my skin.” Xiao Yu asked Nie Li in a soft voice.

"สายตาพวกนั้นคืออะไรกัน?แค่เพียงข้าจ้องไปยังพวกมัน,ก็ยังทำให้ข้ารู้สึกถึงความกดดันที่น่าสะพรึงกลัว,เหมือนกับเข็มแหลมพันเล่มทิ่มแทงมายังผิวหนังเลยทีเดียว" เซี่ยวหยู๋ถามเนี่ยหลีด้วยเสียงที่อ่อนนุ่ม.
“Are you asking about those eyes? Those belong to the great God Ancestor!” Wu Yazi smiled. “He’s the almighty ruler of the ancestral Demonic Saint Land and the most sincerely worshipped amongst our demon clans. There’s no human who could ever compare to our God Ancestor!”
"เจ้าถามถึงดวงตาเหล่านั้นหรอกรึ?ดวงตาเหล่านั้นเป็นของบรรพบุรุษเทพอันสุดยอด!"อู่หยาจื่อยิ้ม "เขานั้นเป็นบรรทัดฐานของผู้ทรงอำนาจของดินแดนเทพอสูรบรรพบุรุษที่ได้รับความเคารพและบูชาเป็นอย่างมากท่ามกลางเผ่าอสูรของพวกเรา.ไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถเปรียบเทียบได้กับเหล่าบรรพบุรุษเทพของพวกเรา!"

Nie Li’s brows slightly twitched. The demon clans worshipped the Sage Emperor; however, the Sage Emperor probably didn’t care about the demons in the least. They were nothing but tools to him. But even if Nie Li told them that, none of the demons would ever believe him.
เนี่ยหลีขมวดคิ้วเข้าหากันเล็กน้อย.เผ่าอสูรสักการบูชาจักรพรรดิแห่งปราชญ์,แต่ถึงกระนั้นจักรพรรดิแห่งปราชญ์อาจจะไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับเหล่าพวกอสูรเลยแม้แต่น้อย.พวกเขานั้นไม่ได้รุ้เลยว่าเป็นได้แค่เครื่องมือ.แต่ถึงแม้ว่าเนี่ยหลีจะบอกเรื่องนี้แก่พวกเขา,ก็คงไม่มีเหล่าอสูรตนไหนที่จะเชื่อเขาอยู่แล้ว.
He had no idea why such a painting would be inside the Void Illusionary Divine Palace.
เขาไม่รู้เลยว่าทำไมถึงได้มีจิตรกรรมเช่นนี้อยู่ภายในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.

Nie Li thought about everything that the Sage Emperor had done, back in his previous life, and unconsciously clenched his fist so hard that veins popped out from his arm. Indeed, confronting the Sage Emperor wasn’t an easy feat.
เนี่ยหลีได้พยายามคิดไปทุกๆสิ่งที่เกี่ยวกับจักรพรรดิแห่งปราชญ์ที่ได้กระทำ,ในก่อนชีวิตที่แล้วของเขา,จนทำให้เขากำหมัดของเขาอย่างแน่นจนหลอดเลือดดำปูดออกมาจากแขนโดยไม่รู้ตัว.ในความเป็นจริงนั้น,การเผชิญหน้ากับจักรพรรดิแห่งปราชญ์นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายๆ.

Therefore, Nie Li would slowly lay down his plans over the next two hundred years. He wouldn’t be rushing into things as he’d done in his previous life.
ดังนั้น,เนี่ยหลีจะต้องค่อยๆดำเนินการและวางแผนของเขาอย่างช้าๆต่อไปอีกสองร้อยปี.เขาจะต้องไม่รีบร้อนในสิ่งดังกล่าวอย่างที่เขาได้ทำในชีวิตที่แล้ว.

A single crystal jade wall, five or six meters tall, stood in the center of the main hall. The jade wall was sparkling and translucent as illusions flowed off its surface in rays of multicoloured lights. It was a truly magnificent and dazzling sight.
แผ่นกำแพงหยกแก้วผลึกอันหนึ่ง,สูงห้าหรือหกเมตร,ตั้งอยู่ใจกลางของห้องโถง.แผ่นกำแพงหยกนี้ได้ส่องแสงเป็นประกายและโปร่งแสงขณะที่ปล่อยลำแสงหลายสีออกมาจากพื้นผิว.มันเป็นสิ่งที่งดงามอย่างแท้จริงพร้อมทั้งส่องแสงแวววาว.

Over a hundred experts, both human and demon, sat cross-legged on the ground, staring at the crystal jade wall that loomed above them. Each had an expression of strenuous pondering.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญกว่าหนึ่งร้อยคน,ทั้งมนุษย์และอสูร,ได้นั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้น,จ้องมองไปที่แผ่นผนังของแผ่นหยกแก้วผลึกที่ปรากฏอยู่เหนือพวกเขา.แต่ละคนนั้นมีท่าทางแสดงออกว่ากำลังขบคิดอย่างหนัก.

Wu Yazi was surprised by the sight. “Why are there so many people in here?”
อู๋หยาจื่อประหลาดใจกับสิ่งที่เห็น "ทำไมถึงได้มีผู้คนจำนวนมากในที่แห่งนี้กัน?"
There were some Heavenly Star, Heavenly Axis, and even Dao of Dragon Realm experts mixed in the crowd. But for some reason, all of them were quietly seated under the crystal jade walls, thinking hard over something.
มีผู้เชี่ยวชาญดาวสวรรค์,แก่นสวรรค์,และแม้แต่ญาณรอบรู้แห่งมังกรก็ยังอยู่รวมในฝูงชนดังกล่าว.แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง,พวกเขาทั้งหมดได้นั่งอยู่เงียบๆข้างใต้แผ่นผนังหยกแก้วผลึก,ใคร่ครวญอย่างหนักกับบางสิ่ง.
How did these people get here?
ผู้คนเหล่านี้มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร?

To Nie Li’s best guess, these experts had entered the palace during previous events. However, after entering, they became trapped as they tried to comprehend the crystal jade wall before them.
ด้วยการคาดเดาที่เป็นไปได้ที่สุดของเนี่ยหลี,เหล่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้เข้ามายังตำหนักช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมา.อย่างไรก็ตามหลังจากที่เข้ามาแล้ว,พวกเขาก็ติดเข้าไปในกับดักขณะที่พวกเขานั้นพยายามที่จะเข้าใจในแผ่นผนังหยกแก้วผลึกให้ได้ก่อน.

This crystal jade wall was a Spiritual Void Wall. Only by deciphering the puzzle on the wall could they gain access to the true interior of the Void Illusionary Array!
แผ่นผนังหยกแก้วผลึกดังกล่าวนั้นเป็นแผ่นผนังจิตวิญญาณแห่งความว่างเปล่า.มีเพียงแค่คนที่สามารถถอดรหัสปริศนาที่กำแพงได้เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปข้างในค่ายกลมายาแห่งความว่างที่แท้จริงได้.
Nie Li and co. continued forward towards the crystal jade wall, until they were within fifty meters of it. They sensed no changes to their cultivation, but the three of them suddenly realised that the Heavenly Energy within their bodies had become stagnant, as though they had frozen over.
เนี่ยหลีและพรรคพวก.ได้เดินไปข้างหน้าต่อ ไปยังแผ่นผนังหยกแก้วผลึก,จนกระทั่งพวกเขาอยู่ในระยะห้าสิบเมตรจากมัน.พวกเขาก็รับรู้ได้ว่าการบ่มเพาะพลังของพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร,แต่พวกเขาทั้งสามนั้นก็ตระหนักในทันทีว่าพลังงานสวรรค์ที่อยู่ภายในร่างกายของพวกเขานั้นได้เกิดการหยุดนิ่ง,ราวกับว่าพวกมันนั้นได้ถูกแช่แข็งไปแล้ว.

If they got too close to the crystal jade wall, they’d lose all of their combat abilities!
ถ้าพวกเขานั้นยิ่งเข้าไปใกล้กับแผ่นผนังหยกแก้วผลึก,พวกเขาคงจะต้องสูญเสียความสามารถในการต่อสู้เป็นแน่.

So that’s why all those humans and demons could sit there peacefully, without any sort of conflict.
นั่นจึงเป็นเหตุว่าทำไมเหล่ามนุษย์และอสูรจึงได้นั่งอย่างสงบ,โดยไร้ซึ่งความขัดแย้งใดๆ.

The other experts only briefly afforded a glance to the newcomer trio, before returning their attentions to the puzzle on the crystal jade wall.
เหล่าผู้เชี่ยวชาญคนอื่นนั้นแค่เพียงชำเลืองมายังพวกเขาทั้งสามที่มาใหม่ชั่วอึดใจเดียว,ก่อนที่จะหันไปให้ความสนใจกับปริศนาที่อยู่บนแผ่นกำแพงหยกแก้วผลึก.

Wu Yazi was astounded by the scene. What could possibly keep all these experts in such a place for so long?
อู๋หยาจื่อได้ประหลาดใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว.อะไรที่สามารถทำให้เหล่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดอยู่ในสถานที่เช่นนี้เป็นเวลานานได้?

He too, sat down and raised his head towards the crystal jade wall above him. Inscribed on its surface was a set of mysterious inscription patterns, as well as some chants. The latter attracted his attention.
เขาด้วยเหมือนกัน,ได้นั่งและยกศีรษะของเขาไปยังผนักหยกแก้วผนึกที่อยู่เหนือเขา.ด้วยจารึกที่อยู่บนผิวหน้าของมันเป็นชุดของรูปแบบอักขระลึกลับ,ตลอดจนคาถาอาคมบางอย่าง.ที่อยู่ถัดมาได้ดึงดูดความสนใจของเขา.
Could it be a record of some amazing cultivation technique?
เป็นไปได้ว่าบันทึกดังกล่าวเป็นเทคนิคบ่มเพาะพลังที่น่าอัศจรรย์หรือไม่?

Wu Yazi instantly showed an expression of deep contemplation as he beheld the crystal jade wall before him.
อู๋หยาจื่อแสดงท่าที่ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งในทันทีขณะที่เขามองไปยังแผ่นผนังหยกแก้วผลึกที่อยู่ข้างหน้าเขา

Nie Li was rather surprised by Wu Yazi’s actions, and copied him. He also sat cross-legged on the floor and prepared to comprehend the Spiritual Void Wall before him.
เนี่ยหลีค่อนข้างประหลาดใจกับการปฏิบัติของอู๋หยาจื่อ,และก็ทำตามเขา.เขาได้นั่งขัดสมาธิบนพื้นเหมือนกันและเตรียมพร้อมที่จะทำความเข้าใจแผ่นผนังจิตวิญญาณแห่งความว่างเปล่าที่อยู่ต่อหน้าพวกเขา.
Xiao Yu also lowered herself down, next to Nie Li.
เซี่ยวหยู๋ก็ได้นั่งลงด้วยเหมือนกัน,ซึ่งอยู่ถัดไปจากเนี่ยหลี.

A demon clan youth sitting nearby glanced up and asked, “Which sect are you guys from? I haven’t seen a new demon for a while now. I wonder how many years it’s been?”
ชายหนุ่มเผ่าอสูรที่อยู่ถัดไปชำเลืองมองมาและถามว่า"พวกเจ้านั้นมาจากนิกายใดอย่างนั้นรึ? ข้าไม่เคยเห็นเหล่าอสูรใหม่เลยในขณะนี้.ข้ารู้สึกสงสัย มันได้ผ่านมาหลายปีแล้ว?

He’d apparently mistaken Nie Li and Xiao Yu to be demon clan members, as well.
เห็นได้ชัดเจนว่าเขานั้นต้องเข้าใจผิดเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู่นั้นเป็นสมาชิกของเผ่าอสูร,ด้วยเหมือนกัน.

“We’re from the Demon God’s Sect.” Nie Li replied, since they were still disguised as demons.
"พวกเรานั้นมาจากนิกายเทพอสูร"เนี่ยหลีตอบกลับ,ในเมื่อพวกเขานั้นยังคงแปลงกายเป็นอสูรอยู่.
“I’m from the Demon God’s Sect, too!” Excitement reflected on that demon clan youth’s face.
"ข้าก็มาจากนิกายเทพอสูร,ด้วยเหมือนกัน!" ด้วยความตื่นเต้นสะท้อนออกมาจากใบหน้าของชายหนุ่มเผ่าอสูร.

“How long have you been comprehending this crystal jade wall for?” Nie Li asked that demon clan youth.
"นานเท่าไหร่แล้วที่เจ้าได้ทำความเข้าใจในแผ่นผนังหยกแก้วผลึกนี่รึ?"เนี่ยหลีถามชายหนุ่มเผ่าอสูร.

“I don’t know myself, but I’d say at least six years. It’s a pity that I’m not very bright. I still can’t comprehend the profound intent on this crystal jade wall!” he replied as he shook his head. The corner of his mouth curled into a smile. “However, my cultivation speed is extremely fast in this place. I was originally a 1-stage Heavenly Axis Realm, but I’m already a 3-stage!”
"ข้าไม่รู้ตัวเองเหมือนกัน,แต่ข้าสามารถบอกได้ว่าอย่างน้อยก็หกปี.มันช่างน่าสงสารที่ข้าไม่ฉลาดมากนัก,ข้ายังไม่สามารถที่จะเข้าใจในความลึกซึ้งที่อยู่ภายในผนังแผ่นหยกแก้วผลึกได้!" เขาตอบกลับขณะที่เขานั้นส่ายศีรษะ.ที่มุมปากของเขายกขึ้นยิ้มนิดหนึ่ง"อย่างไรก็ตาม,การบ่มเพาะพลังของข้านั้นรวดเร็วเป็นอย่างมากในสถานที่แห่งนี้.ข้าในตอนแรกอยู่ที่ระดับ 1 แก่นสวรรค์,แต่ข้าก็ไปถึงระดับ 3 ได้เรียบร้อยแล้ว.

His cultivation had risen two stages in six years; under normal circumstances, that’d be extremely fast. No wonder he’d stayed here for six years, reluctant to leave.
การบ่มเพาะพลังของเขานั้นได้เพิ่มขึ้นสองระดับในหกปี,ภายในสถานการณ์ปรกติ,นั่นเป็นเรื่องที่รวดเร็วมาก.ไม่สงสัยเลยว่าเขาจึงได้อยู่ที่นี่ถึงหกปีเลย,และไม่เต็มใจที่จะออกไป.

It wasn’t just this demon clan youth; the others were also unwilling to leave.
ไม่ใช่แค่เพียงชายหนุ่มเผ่าอสูรนี่เท่านั้น,คนอื่นๆก็ไม่ยินดีที่จะออกไปเหมือนกัน.

Wu Yazi pulled his eyes away from the crystal jade wall. “I wonder what this Senior Brother’s name is?”
อู๋หยาจื่อถอนสายตาของเขาออกมาจากผนังแผ่นหยกแก้วผนึก."ข้าสงสัยว่าศิษย์พี่มีนามว่าอะไรรึ?"

The demon clan youth smiled as he replied, “Zhen Yuan.”
ชายหนุ่มเผ่าอสูรได้ยิ้มขณะที่เขาตอบกลับ,"เจิ้นหยวน "

“Senior Brother Zhen Yuan, could I ask what’s recorded on this crystal jade wall?” Wu Yazi probed. He sensed that the chants were extraordinary, so he wanted to gather some information to avoid missteps.
"ศิษย์พี่ เจิ้นหยวน ,ข้าขอถามได้หรือไม่ว่าอะไรคือสิ่งที่บันทึกไว้บนแผ่นผนังหยกแก้วผลึกนั่น?" อู๋หยาจื่อถามหยั่งเชิง.เขารับรู้ว่าคาถาอาคมดั่งกล่าวนั้นช่างน่าอัศจรรย์,ดังนั้นเขาจึงต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด

“It’s the record of an extraordinary cultivation technique that probably belonged to the owner of the Void Illusionary Divine Palace. If you can comprehend a tenth, or two-tenths, then you’d be the strongest expert in your entire region!” Zhen Yuan sighed. “I grew from 1-stage to 3-stage Heavenly Axis Realm just by comprehending one verse of the chant. If only I could comprehend more of it… *sigh*”
"มันเป็นบันทึกเทคนิคการบ่มเพาะพลังที่มหัศจรรย์ยิ่ง ที่อาจจะเป็นของเจ้าของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าก็ได้,ถ้าเจ้าสามารถที่จะเข้าใจได้ทั้งสิบส่วน,หรือสองในสิบ,เช่นนั้นแล้วเจ้าจะสามารถมีความแข็งแกร่งกว่าผู้เชี่ยวชาญทั่วทั้งดินแดน!" ชิน เหยียน ถอนหายใจ "เขาสามารถเพิ่มระดับจากขั้นที่ 1 ไปถึง ขั้นที่ 3 แก่นสวรรค์ แค่เพียงข้านั้นเข้าใจได้แค่เพียงหนึ่งบท.ถ้าเพียงข้านั้นสามารถเข้าใจมันได้มากกว่านี้นะ....*ถอนหายใจ*"

Wu Yazi’s heart skipped a beat at Zhen Yuan’s words in excitement. If that was true, then this was truly an extraordinary find!
หัวใจของอู๋หยาจื่อเต้นไม่เป็นจังหวะกับคำพูดของ ชิน เหยียน ด้วยความตื่นเต้น.ถ้านั่นเป็นจริงล่ะก็,เช่นนั้นแล้วมันเป็นความอัศจรรย์จริงๆที่ได้พบ.

Wu Yazi didn’t know what kind of existence the owner of the Void Illusionary Divine Palace was, but he knew that they must’ve been some supreme expert who surpassed their imaginations. He or she definitely couldn’t have been a simple person, if they could afford leave behind such an extraordinary cultivation technique!

อู๋หยาจื่อไม่รู้เลยว่าเจ้าของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าเป็นคนเช่นใด,แต่เขารู้ว่าเขาจะต้องเป็นสุดยอดผู้เชี่ยวชาญที่เหนือกว่าพวกเขาจนไม่สามารถจินตนาการถึงได้.เขาหรือหล่อน นั้นต้องไม่ใช่บุคคลธรรมดาอย่างแน่นอน,ถ้าเขาสามารถใช้สิ่งที่ถูกทิ้งไว้ ในเทคนิคบ่มเพาะพลังที่อัศจรรย์เช่นนี้แล้วล่ะก็!


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)อาณาจักรซากมังกร

นิกายศักดิ์สิทธิ์ทั้งหก

 • Heavenly Note Sect!=นิกายองค์การฟ้า
 • Divine Feathers= นิกายขนนกแห่งทวยเทพ,
 • Heavenly Note= นิกายเสียงสวรรค์
 • Phaseless= นิกายไร้รูป
 • Thousand Flowers= นิกายพันบุฟผา
 • Sky Origin= นิกายกำเนิดสวรรค์
 • skyblaze Sects= นิกายอัคคีสวรรค์นิกายอสูรทั้งสาม

 • the Demon God’s= นิกายเทพอสูร
 • Pentabolt Demon= นิกายอสูรห้าอสนีบาต
 • Scarlet Moon Sects= นิกายจันทราสีชาดไม่สังกัดฝ่ายใด.

 • the Ancestral God Land = ดินแดนพระเจ้าพรรพชน
 • the Ancestral Demonic Saint Land= ดินแดนเทพอสูรบรรพชน

39 ความคิดเห็น:

 1. อาณาจักรซากมังกร

  นิกายศักดิ์สิทธิ์ทั้งหก

  Heavenly Note Sect!=นิกายองค์การฟ้า
  Divine Feathers= นิกายขนนกแห่งทวยเทพ,
  Heavenly Note= นิกายบันทึกฟ้า
  Phaseless= นิกายไร้หน้า
  Thousand Flowers= นิกายพันบุฟผา
  Sky Origin= นิกายกำเนิดสวรรค์
  skyblaze Sects= นิกายอัคคีสวรรค์

  ตรง phaseless น่าจะผิด phase ไม่ใช่ face ที่แปลว่าหน้า ครับ

  ตอบลบ
 2. Wu Yazi pulled his eyes away from the crystal jade wall. “I wonder what this Senior Brother’s name is?”
  The demon clan youth smiled as he replied, “Zhen Yuan.”
  อู๋หยาจื่อถอนสายตาของเขาออกมาจากผนังแผ่นหยกแก้วผนึก."ข้าสงสัยว่าศิษย์พี่มีนามว่าอะไรรึ?"
  .
  .
  .วรรคนี้ขาดบรรทัดสุดท้ายครับ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 4. สงสัยเดี๋ยวเนี่ยหลี่ต้องโชว์เทพบ่มเพาะพลังได้ทุกบท เลื่อนระดับเป็นไปนู่นแก่นสวรรค์เลย 555

  ตอบลบ
 5. เหมือนนิกายจะเพิ่มขึ้นตามเผ่าวินะครับ

  ตอบลบ
 6. Zhen Yuan อ่านตามพินอินเป็น เจิ้นหยวน จะเหมาะกว่านะครับ

  ตอบลบ
 7. ชอบมาก ไม่เคยอ่านมาก่อน ติดเลยครับ ขอบคุณครับ..

  ตอบลบ
 8. ขอบเตียงมากๆจ่ะ

  ตอบลบ
 9. Wu Yazi didn’t know what kind of existence the owner of the Void Illusionary Divine Palace was

  อู๋หยาจื่อไม่รู้เลยว่าเจ้าของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าเป็นคนเช่นไร

  ตอบลบ
 10. บล็อกTDG ของเว็ป ENG ลองดูกันครับ
  blogsaefi.blogspot.com

  ตอบลบ