วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 386 – Celestial Bound Inscription Pattern Array

Tale of the demon and god novel Chapter 386 – Celestial Bound Inscription Pattern Array

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 386 ค่ายกลรูปแบบอักขระพันธะสวรรค์


บทที่ 386 ค่ายกลรูปแบบอักขระพันธะสวรรค์


The trio stepped into the side chamber and were greeted by the sight of a grand hall, hundreds of meters in radius, supported by towering stone pillars that were dozens of meters high.
ทั้งสามได้ก้าวเข้าไปยังห้องด้านข้างและประสบพบเห็นเข้ากับห้องโถงขนาดใหญ่,รัศมีหลายร้อยเมตร,ปกคลุมไปด้วยแท่งหินที่สูงตระหง่านหลายสิบเมตร.

Everything, from the ground to the pillars to the walls, was filled with mysterious inscription patterns.
ทุกๆสิ่ง,จากพื้นไปยังแท่งเสาหินไปจนถึงผนัง,ต่างเต็มไปด้วยรูปแบบอักขระลึกลับ.
The designs spiderwebbed over every surface and filled every possible crack and crevice.
ลวดลายใยแมงมุมอยู่บนทุกพื้นผิว และในทุกร่องทุกรอยแตกที่มี


Dozens of chests, forged of pure gold, were scattered throughout the hall. Each one was tightly shut, concealing its contents from prying eyes. Embedded into the lid of each chest was a Luster Pearl, magnificent and dazzling to the eyes.
หลายสิบหีบ,หลอมมาจากทองคำบริสุทธิ์,ที่กระจัดกระจายไปทั่วทั้งห้อง,หีบแต่ล่ะอันนั้นต่างถูกปิดแน่น,ปกปิดสิ่งที่อยู่ข้างในจากสายตาอยากรู้อยากเห็น.สิ่งที่ฝังอยู่บนฝาหีบแต่ละใบคือไข่มุกทีเงาวาววับ,สวยงามและสุกใสดึงดูดสายตายิ่งนัก.

One could tell that the chest’s contents definitely weren’t ordinary, just by looking at the craftsmanship of the chest.
ไม่ว่าผู้ใดก็สามารถบอกได้ว่า สิ่งที่อยู่ในหีบนั้นต้องไม่ไช่ของธรรมดาอย่างแน่นอน,แค่เพียงมองที่ศิลปการของหีบนั่น.

Wu Yazi’s eyes glowed with greed when he laid eyes on the chests. He wanted to immediately rush forward and open them.
สายตาของอู๋หยาจื่อส่องรัศมีความโลภออกมาเมื่อเขานั้นได้จ้องมองไปที่หีบ.เขาต้องการที่จะเร่งรีบเข้าไปและเปิดพวกมันออกมาในทันที.

Nie Li extended a hand to stop Wu Yazi. “Do you want to die?”
เนี่ยหลียื่นมือออกไปหยุดอู๋หยาจื่อเอาไว้ " เจ้าต้องการที่จะตายอย่างนั้นรึ?"

“What?” Wu Yazi asked him in confusion.
"อะไร?" อู๋หยาจื่อ ถามด้วยความสับสน.

“The floor, the walls, and even the pillars are filled with inscription patterns. Those are all part of the Celestial Bound Inscription Pattern Array. One wrong step will set off the trap. The patterns will melt into formless chains that will bind you, causing you unable to breath and in the end, dying from burnout. And by that, I mean they’ll wring you out until even the last drop of flesh is gone from your body.” Nie Li answered darkly. “Not even Heavenly Axis nor Dao of Dragon Realm experts can escape it!”
"ทั้งพื้น,ผนัง,และแม้แต่เสาหินต่างเต็มไปด้วยค่ายกลรูปแบบอักขระ.พวกมันทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของค่ายกลรูปแบบพันธะสวรรค์.ก้าวพลาดเพียงก้าวก็จะติดกับได้.รูปแบบดังกล่าวจะปล่อยโซ่ไร้รูปออกมามัดตัวเจ้า,เป็นเหตุให้ไม่สามารถที่จะหายใจได้และในท้ายที่สุด,จะตายจากการถูกแผดเผา.และด้วยเรื่องนั้น,ข้าหมายถึงว่า มันจะรัดตัวเจ้าจนกว่าหยาดหยดสุดท้ายของเลือดเนื้อจะสิ้นไปจากกายเจ้า"เนี่ยหลีตอบด้วยความมืดมน "แม้แต่ระดับแก่นสวรรค์หรือกระทั่งผู้เชี่ยวชาญระดับชาญรอบรู้แห่งมังกรก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้!"

Wu Yazi looked back at the densely packed designs on the wall, and his heart quivered. He stared at them for a moment, then shook his head and said, “In that case, could we fly over them?”
อู๋หยาจื่อจ้องมองกลับไปที่ลวดลายที่รวมกันอยู่อย่างหนาแน่นบนกำแพงและใจของเขาก็สั่นสะท้าน.เขาจ้องไปยังพวกมันชั่วขณะ,ก่อนที่จะสายหัวและพูดออกมาว่า "ถ้าอย่างนั้น,พวกเราบินเหนือพวกมันได้ใหม?"

Nie Li looked at Wu Yazi with a cold smile. “You can try.”
เนี่ยหลีจ้องมองไปที่อู๋หยาจื่อด้วยรอยยิ้มที่เย็นชา"เจ้าสามารถลองได้."
Wu Yazi caught the message in Nie Li’s tone, so he asked, “Then, does that mean we can’t get to those chests? They’re overflowing with Heavenly Energy, so there should definitely be some remarkable treasures inside. It’d be such a waste to leave them!”
อู๋หยาจื่อจับข้อความในโทนเสียงของเนี่ยหลีได้,ดังนั้นเขาจึงได้ถามออกไปว่า"เช่นนั้น,นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเราไม่สามารถที่จะเก็บเหล่าหีบสมบัติได้อย่างนั้นรึ? พลังงานสวรรค์ได้หลั่งไหลออกมา,ดังนั้นมันอาจจะมีสมบัติบางอย่างที่พิเศษอยู่ข้างในอย่างแน่นอน,จะไร้ซึ่งประโยชน์เช่นนี้ถ้าต้องปล่อยมันไป!"

Nie Li looked back at him and said, “I did say that you can’t walk around freely. But I didn’t say that there’s no way to get them. I told you to listen to me once we got inside, remember? But there’s one other thing; how are we going to split the treasures after we get them? I won’t go for fifty-fifty!”
เนี่ยหลีจ้องมองกลับไปที่เขาและพูดว่า"ข้าเคยบอกแล้วว่าเจ้าไม่สามารถที่จะเดินไปรอบๆได้อย่างอิสระ.แต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีทางที่จะเอาพวกมันมาได้.ข้าได้บอกเจ้าให้รับฟังข้าเมื่อตอนที่พวกเราอยุ่ข้างใน,จำได้ใหม? แต่มีอีกหนึ่งสิ่ง,พวกเราจะทำการแบ่งสมบัติที่มีค่าอย่างไรหลังจากที่พวกเราได้มันมาแล้วล่ะ?ข้าไม่ต้องการที่จะแบ่งห้าสิบ-ห้าสิบ!หรอก"
Wu Yazi was silent for a brief moment, then he raised his head and said, “Fine. In that case, you guys can take the first pick. Sixty percent. Is that alright?” Wu Yazi still planned to kill Nie Li and Xiao Yu, and under those circumstances, he’d get the treasures back anyways. Therefore, it made no difference to him whether Nie Li and Xiao Yu got first pick.
อู๋หยาจื่อเงียบไปชั่วขณะ,จากนั้นเขาก็เงยหน้าและพูดออกมาว่า"ก็ดี,ถ้าเช่นนั้น,พวกเจ้าสามารถที่จะเลือกได้เป็นคนแรก.หกสิบเปอร์เซ็นต์ ตกลงไหม?" อู๋หยาจื่อยังคงมีแผนที่จะสังหารเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋,และด้วยสภาพการณ์ดังกล่าว,เขาย่อมจะได้สมบัติคืนอยู่นั่นเอง.เช่นนั้นแล้ว,มันก็ไม่มีความแตกต่างไม่ว่าเขาจะให้เนี่ยหลีและเซี่ยวหยู่ได้เลือกเป็นคนแรก.

Nie Li looked at Wu Yazi and said, “First pick? That’s not what I meant. I made a quick count; it looks like there are twenty-six Gold Jade Treasure Chests. We don’t even know their contents. But whoever opens them gets the items. Does that sound fair?”
เนี่ยหลี่จ้องมองไปที่อู๋หยาจื่อและพูดว่า"เลือกเป็นคนแรกรึ?นั่นไม่ใช่สิ่งที่ข้าหมายถึง.ข้าได้นับอย่างรวดเร็ว,ดูเหมือนว่าจะมีทั้งหมด ยี่สิบหกหีบสมบัติหยกทอง.พวกเราไม่รู้สิ่งที่อยู่ข้างใน.แต่ใครก็ตามที่เปิดหีบใดก็จะได้ของในหีบนั้น.ดูเหมือนว่าจะยุติธรรมใช่ไหม?"

Wu Yazi thought things over briefly, then replied, “Fair.”
อู๋หยาจื่อคิดบางสิ่งไปชั่วขณะ,จากนั้นก็ตอบกลับไปว่า "ยุติธรรม."
“Alright then. Now you have to listen to my instructions. Take seven steps forward. Three to the right. Six forward… Make sure your steps are three feet wide!” Nie Li commanded.
"เอาล่ะถ้าเช่นนั้น.ตอนนี้เจ้าจะต้องฟังเกี่ยวกับคำแนะนำของข้า.เดินไปข้างหน้าเจ็ดก้าว.สามก้าวทางขวาและหกก้าวด้านหน้า...เจ้าต้องแน่ใจนะว่าที่เจ้าก้าวไปนั้นมีสามก้าวทีกว้างเกินไป!"เนี่ยหลีสั่ง

Wu Yazi looked at Nie Li, then back at the inscription patterns. “Is that really going to work? You’re not lying to me, right?”
อู๋หยาจื่อจ้องมองไปที่เนี่ยหลี,แล้วก็หันกลับไปยังรูปแบบอักขระ"มันจะได้ผลจริงๆหรือไม่?เจ้าไม่ได้หลอกข้าอยู่,ใช่ไหม?"

This chamber was filled with Celestial Bound Inscription Pattern Array. One misstep and he’d be strangled to death. What if Nie Li was planning to use it to get rid of him?
ห้องแห่งนี้ต่างเต็มไปด้วยค่ายกลอักขระพันธะสวรรค์.ก้าวพลาดเพียงก้าวก็พร้อมที่จะบีบให้ไปสู่ความตายได้เลย.สมมติว่าเนี่ยหลีวางแผนที่จะใช้มันในการที่จะกำจัดเขาล่ะ?

Nie Li placated him. “Don’t worry about that. There’s no benefit in killing you. We’re just two Heavenly Fate Realm experts. Even if we got the treasures, we wouldn’t be able to bring it out of the Void Illusionary Divine Palace without your backing. If we get killed during escape, then others would steal our treasures. We wouldn’t do anything that stupid.”
เนี่ยหลีได้ปลอบเขา."อย่าได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว.ไม่มีประโยชน์ใดที่จะสังหารเจ้า.พวกเราเป็นแค่เพียงผู้เชี่ยวชาญลิขิตสวรรค์.สมมติว่าพวกเราได้สมบัติไป,พวกเราคงไม่สามารถที่จะนำมันออกไปจากตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าโดยไร้การสนับสนุนจากเจ้า.ถ้าพวกเราสังหารเจ้าได้ระหว่างหลบหนี,เช่นนั้นแล้วคนอื่นๆจะต้องขโมยสมบัติพวกเราแน่.พวกเราย่อมไม่ทำอะไรที่โง่เขลาเช่นนั้น."

Wu Yazi considered Nie Li’s words and realised that there was some sense in his logic. Without his protection, these two Heavenly Fate Realms definitely wouldn’t be able to enter the Void Illusionary Divine Palace. His death wouldn’t benefit Nie Li!
อู๋หยาจื่อใคร่ครวญคำพูดของเนี่ยหลีและตระหนักได้กับสิ่งดังกล่าวมีความรู้สึกที่มีเหตุมีผลตามเขา.หากไร้ซึ่งการป้องกัน,คนทั้งสองระดับลิขิตสวรรค์คงไม่สามารถที่จะเข้ามายังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าแน่นอน.การตายของเขาไม่มีประโยชน์อะไรต่อเนี่ยหลีเลย!

“Alright!” Wu Yazi replied, as he moved per Nie Li’s instructions.
"ตกลง!" อู๋หยาจื่อตอบกลับ,ขณะที่เขาได้เคลื่อนที่ตามคำแนะนำของเนี่ยหลี.
Everything was just as Nie Li had said. The inscription patterns under him remained inactivated has he reached the first Gold Jade Treasure Chest, leaned down, and opened it.
ทุกๆสิ่งเป็นเช่นเดียวกับที่เนี่ยหลีได้พูด.รูปแบบอักขระ ข้างใต้ที่เขาอยู่ไม่ทำงานทำให้เขานั้นสามารถที่จะไปถึงหีบสมบัติหยกทองใบแรกได้,เขาโน้มตัวลง,และเปิดมัน.
A golden-armoured puppet popped out and brandished its fist towards Wu Yazi.
หุ่นเชิดชุดเกราะทองคำได้โผล่ออกมาและกวัดแกว่งหมัดชกไปยังอู่หยาจื่อ
This puppet was at least of the Heavenly Axis Realm!
หุ่นเชิดตัวนี้มีระดับแก่นสวรรค์เป็นอย่างน้อย.
There was no treasure; instead, Wu Yazi had been attacked. Wu Yazi was surprised and he returned the puppet’s fist.
ไม่มีสมบัติล้ำค่า,อยู่ข้างใน,อู๋หยาจื่อโดนโจมตี.เขาถึงกับตกตะลึงและโจมตีกลับคืนไปที่หมัดของหุ่นเชิด.

*Boom!*
*บูมม!*

A shockwave resulted from the powerful impact. Even though the golden-armoured puppet had a 5-stage Heavenly Axis Realm strength, it was still too weak compared to Wu Yazi. He destroyed it in a single punch.
ส่งผลให้เกิดคลื่นพลังปล่อยออกมาจากการปะทะที่ทรงพลัง,ถึงแม้ว่าหุ่นเชิดชุดเกราะทองคำจะมีระดับ 5 แก่นสวรรค์.มันก็ยังอ่อนแอมากเมื่อเทียบกับอู๋หยาจื่อ.เขาได้ทำลายมันในหมัดเดียว.

Wu Yazi patted his chest, sighed in relief, and said, “That startled me! There wasn’t any treasure at all! I almost got killed by that damn thing instead!”
อู๋หยาจื่อตบเบาๆที่หน้าอกของเขา,ถอนหายใจด้วยความโล่งใจ,และพูดว่า"ทำเอาข้าตกใจเลย!ไม่มีสมบัติล้ำค้าใดๆ!ข้ากลับเกือบถูกฆ่าโดยเจ้าสิ่งชั่วช้านั้นแทน!"

Nie Li smiled and said, “The master of the Void Illusionary Divine Palace must be playing a prank on you! Stay where you are. I’ll let Xiao Yu go next!”
เนี่ยหลียิ้มและพูดว่า "ท่านปรมาจารย์ของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าจะต้องเล่นพิเรนกับเจ้าเป็นแน่!เจ้าอยู่ตรงนั้นล่ะ.ข้าจะให้เซี่ยวหยู่เป็นคนต่อไป!"
Wu Yazi called to them, “There aren’t any treasures in these chests, only these damned things. You’re just a Heavenly Fate Realm. Aren’t you afraid of getting killed? It’ll be safer if you leave them to me!”
อู๋หยาจื่อเรียกพวกเขาไว้" ไม่มีสมบัติใดๆในหีบดังกล่าว,มันเป็นแค่เพียงสิ่งที่บ้าบอ.เจ้าเป็นแค่เพียงระดับลิขิตสวรรค์.เจ้าไม่กลัวว่ามันจะสังหารเจ้าหรอกรึ? มันคงจะปลอดภัยกว่าถ้าเจ้าปล่อยเป็นหน้าที่ของข้า."
“The first chest has been opened. You can go ahead and take a step, but I’ll guarantee you a gruesome death! The only way you can move is if we open the second chest! Xiao Yu, make sure you move according to my instructions!”
"หีบใบแรกนั้นได้ถูกเปิดแล้ว.เจ้าสามารถไปข้างหน้าด้วยการก้าว,แต่ข้าจะรับรองการตายอย่างสยดสยองของเจ้า! เจ้ามีทางเดียวที่จะก้าวไปข้างหน้าถ้าพวกเราเปิดหีบใบที่สอง!เซี่ยวหยู๋,เจ้าจะต้องก้าวไปอย่างมั่นใจตามคำแนะนำของข้า!".
Xiao Yu nodded. She didn’t know if there’d be another golden puppet hidden in the second chest, but she had extreme confidence in Nie Li; she didn’t doubt his words in the slightest. Either way, the most that would happen was that she’d be sent back upon death.
เซี่ยวหยู๋พยักหน้า.เธอไม่รู้หากมีหุ่นเชิดทองคำอีกตัวหนึ่งซ่อนอยู่ภายในหีบใบที่สอง,แต่เธอนั้นเชื่อใจอย่างมากในเนี่ยหลี,เธอไม่สงสัยในคำพูดของเขาแม้แต่น้อย.ไม่ว่าอย่างไร อย่างมากสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือนางจะส่งถูกส่งกลับเพราะการตาย.
“Forward three steps. Left six. Back two. Left three…” Nie Li commanded Xiao Yu.
"ไปข้างหน้าสามก้าว.ซ้ายหกก้าว.ถอยหลังสองก้าว.ซ้ายอีกสามก้าว..."เนี่ยหลีสั่งเซี่ยวหยู๋.

Xiao Yu moved forward, arrived before the second chest, and carefully lifted the lid.
เซี่ยวหยู๋เคลื่อนไปด้านหน้า,ก่อนที่จะไปถึงหีบใบที่สองและยกฝาขึ้นมาอย่างระมัดระวัง.
A brilliant sheen lit the room and a majestic Heavenly Energy poured out, both stemming from the treasure within the chest.
แสงสว่างที่สุกใสก็สว่างจ้าไปทั่วทั้งห้องและพลังงานสวรรค์ที่น่าเกรงขามก็พวยพุ่งออกมา,ด้วยทั้งสองนั้นออกมาจากสมบัติล้ำค่าภายในหีบดังกล่าว.

Xiao Yu peered into the chest and exclaimed in astonishment, “They’re gold spiritual stone essences! There must be dozens of them!”
เซี่ยวหยู๋มองดูเข้าไปในหีบและอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจ "พวกมันคือ แก่นหินทองจิตวิญญาณ! จะต้องมีอยู่กว่าสิบก้อน!"

Gold spiritual stone essences are extremely rare and can be used for cultivation, much like ordinary spiritual stones. A single piece of gold spiritual stone essence is equivalent to a hundred spiritual stone essences, which is also equivalent to hundreds of thousands of regular spiritual stones. If used to forge artifacts, the results would be Grade 8 or 9, at the very least!
แก่นหินทองจิตวิญญาณล้วนแล้วแต่เป็นของหายากเป็นอย่างมากและสามารถที่จะใช้ในการบ่มเพาะพลังได้,มากกว่าหินจิตวิญญาณทั่วไปมาก.แก่นหินทองจิตวิญญาณเพียงชิ้นเดียวเทียบเท่ากับแก่นหินจิตวิญญาณได้ถึงร้อยก้อน,สามารถที่จะเทียบเท่าได้กับหินจิตวิญญาณทั่วไปถึงหลายแสนก้อน.ถ้าใช้หลอมเป็นศิลปวัตถุละก็,ผลที่ได้จะ มีระดับถึง 8 หรือ 9 ,เป็นอย่างน้อยที่สุด
The Heavenly Energy had been thinning out over the past tens of thousands of years. Even regular spiritual stone essence had become hard to come by, not to mention gold spiritual stone essence!
พลังงานสวรรค์ได้นั้นได้ถูกทำให้เบาบางลงในกว่าหลายหมื่นปีที่ล่วงมา.แม้แต่แก่นหินจิตวิญญาณทั่วไปยังหาได้ยากนัก,ไม่ต้องพูดถึงแก่นหินทองจิตวิญญาณ!
Dozens of precious gold spiritual stone essence!
หลายสิบแก่นหินทองจิตวิญญาณที่ล้ำค่า.

That was an absolutely frightening wealth!
นั่นจึงแน่นอนว่ามันช่างอุดมสมบูรณ์จนน่ากลัวอย่างแน่นอน!
Wu Yazi’s eyes turned red the instant he saw them. Even a single piece of gold spiritual stone essence would be extremely valuable, not to mention dozens of them!
ตาของอู๋หยาจื่อเปลี่ยนเป็นสีแดงในทันที ที่เขามองเห็นพวกมัน.แม้แค่เพียงชิ้นเดียวของแก่นหินทองจิตวิญญาณยังเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเป็นอย่างมาก,ไม่ต้องพูดถึงพวกมันหลายสิบชิ้นเลย!

Xiao Yu stored them away.
เซี่ยวหยู่เก็บพวกมันออกไป.

Wu Yazi watched Xiao Yu put the spiritual stone essences away in her interspatial ring, and couldn’t help trying to console himself.
อู๋หยาจื่อมองไปที่เซี่ยวหยู่ที่เก็บแก่นหินทองจิตวิญญาณลงไปในแหวนเก็บของ,และอดไม่ได้เลยที่จะพยายามปลอบใจตัวเอง.
‘It’s stored inside Xiao Yu’s ring, so it’ll be mine, sooner or later!’ He felt a little better when he thought that.
'มันไปอยู่ในแหวนของเซี่ยวหยู๋แล้ว,ดังนั้นมันจะต้องเป็นของข้า,ในไม่ช้าหรือหลังจากนั้น' เขารู้สึกขมขื่นเล็กน้อยเมื่อเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว.
He couldn’t wait to open another one. He then turned back to Nie Li and said, “Hurry up, can we get to the third chest?”
เขาแทบรอบไม่ได้ที่จะเปิดอันต่อไป.เขาจึงได้หันกลับมายังเนี่ยหลีและพูดว่า"เร็วเข้า,พวกเราจะเปิดหีบที่สามได้หรือยัง?"
Nie Li glanced at Wu Yazi and said, “The third one is mine…” before he took his steps toward the third treasure chest.

เนี่ยหลีชำเลืองมาที่อู๋หยาจื่อและพูดว่า" "ใบที่สามเป็นของข้า..." ก่อนที่เขาจะก้าวเดินไปยังหีบสมบัติใบทีสาม.


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)

**วันนี้ง่วงนิดหน่อย ตรงใหนแปลกๆบอกด้วยนะครับ...

52 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับ รอต่อไปครับ

  ตอบลบ
 2. เสร็จเนี่ยหลีอีกรายละ ฮะๆ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับ ค้างเหมือนเดิมอีกและ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากกกกกกกกครับ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมักๆๆๆมากกกก. รีบมาอ่านเช้าตรู่ของอีกวัน (ถึงขั้นติดงอมแงม 555 ) ^_^

  ตอบลบ
 8. นี้มันเปิดชากาปองนิ
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมากๆครับ ติดตามตลอดเลยแปลได้สนุกมากๆ

  ตอบลบ
 10. fill = เติม (ถ้า"เต็มไปด้วย"ต้องมี suffix -fully)

  The designs spiderwebbed over every surface and filled every possible crack and crevice.
  ลวดลายใยแมงมุมอยู่บนทุกพื้นผิว และในทุกร่องทุกรอยแตกที่มี

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. prying eyes = สายตาอยากรู้อยากเห็น

   concealing its contents from prying eyes.
   ปกปิดสิ่งที่อยู่ข้างในจากสายตาอยากรู้อยากเห็น

   ลบ
  2. ย่อหน้านี้แสดงให้เห็นชัดว่า จ่าแพนด้าไม่รู้จัก "ไข่มุกราตรี" เพราะไปอ่านต้นฉบับจีนแล้ว บ่งบอกชัดว่าเรืองแสง แต่แกบรรยายแค่ว่าเป็นมันวาววับ ก็แปลตามแกแล้วกัน เพราะเรากำลังฝึกภาษาอังกฤษ
   lid = ฝา

   Embedded into the lid of each chest was a Luster Pearl,
   สิ่งที่ฝังอยู่บนฝาหีบแต่ละใบคือไข่มุกทีเงาวาววับ

   ลบ
  3. One = ใครๆ, ไม่ว่าใคร (ถ้าจะแปลว่า"สิ่งเดียว" สังเกตว่าต้องมี the นำหน้า)

   One could tell that the chest’s contents definitely weren’t ordinary,
   ไม่ว่าผู้ใดก็สามารถบอกได้ว่า สิ่งที่อยู่ในหีบนั้นต้องไม่ไช่ของธรรมดาอย่างแน่นอน

   ลบ
  4. flesh = เลือดเนื้อ (ถ้าเลือกคำแปลว่า"เนื้อ" จะไม่เข้ากับคำว่า drop)

   I mean they’ll wring you out until even the last drop of flesh is gone from your body.
   ข้าหมายถึงว่า มันจะรัดตัวเจ้าจนกว่าหยาดหยดสุดท้ายของเลือดเนื้อจะสิ้นไปจากกายเจ้า

   ลบ
  5. "สั่นเครือ" ใช้กับน้ำเสียงเท่านั้นครับ

   and his heart quivered.
   และใจของเขาก็สั่นสะท้าน

   ลบ
  6. จากนั้นเขาก็ยกศีรษะ = จากนั้นเขาก็เงยหน้า

   ลบ
  7. get back = ได้คืน

   he’d get the treasures back anyways.
   เขาย่อมจะได้สมบัติคืนอยู่นั่นเอง

   ลบ
  8. ประโยคนี้แปลแปร่งไปหน่อยลองอ่านทวนดูนะครับ เสริมความเข้ามาให้เข้าใจ

   But whoever opens them gets the items.
   แต่ใครก็ตามที่เปิดหีบใดก็จะได้ของในหีบนั้น

   ลบ
  9. ทุกสำนวนภาษาตลาด มีภาษาสละสลวยแทนได้เสมอ

   พวกเราไม่ทำอะไรที่มันโง่เง่าเช่นนั้นแน่ = พวกเราย่อมไม่ทำอะไรที่โง่เขลาเช่นนั้น

   ลบ
  10. I almost got killed by that damn thing instead!
   ข้ากลับเกือบถูกฆ่าโดยเจ้าสิ่งชั่วช้านั้นแทน

   ลบ
  11. the most = อย่างมาก

   Either way, the most that would happen was that she’d be sent back upon death.
   ไม่ว่าอย่างไร อย่างมากสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือนางจะส่งถูกส่งกลับเพราะการตาย

   ลบ
  12. hundreds of thousands = หลายแสน

   เทียบเท่าได้กับหินจิตวิญญาณทั่วไปถึงหมื่นก้อน = เทียบเท่าได้กับหินจิตวิญญาณทั่วไปถึงหลายแสนก้อน

   ลบ
  13. thinning = เบาบาง, เจือจาง

   The Heavenly Energy had been thinning out over the past tens of thousands of years.
   พลังงานสวรรค์ได้นั้นได้ถูกทำให้เบาบางลงในกว่าหลายหมื่นปีที่ล่วงมา

   ลบ
  14. ประโยคสุดท้าย
   ลักษณะนาม หีบ = ใบ, ลูก

   “The third one is mine…” before he took his steps toward the third treasure chest.
   "ใบที่สามเป็นของข้า..." ก่อนที่เขาจะก้าวเดินไปยังหีบสมบัติใบทีสาม

   ลบ
 11. ขอบคุณครับ โดนพระเอก โกงแน่ๆ

  ตอบลบ