วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 379 – Void Illusionary Divine Palace

Tale of the demon and god novel Chapter 379 – Void Illusionary Divine Palace

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 379 ตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า


บทที่ 379 ตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า

Wu Yazi asked Nie Li, “What did you do with the rest of the demon blood?”
อู๋หยาจื่อสอบถามเนี่ยหลี"เจ้าจะทำอะไรกับโลหิตอสูรที่เหลืออย่างนั้นรึ?

Nie Li waved his right hand and said, “I’m keeping it safe in my interspatial ring!”
เนี่ยหลีโบกมือขวาและพูดว่า"ข้าจะเก็บมันไว้ในที่ปลอดภัยภายในแหวนของข้าเอง!"
Wu Yazi pondered over it a little, then said, “Alright.”
อู๋หยาจื่อใคร่ครวญไปชั่วขณะ,จากนั้นก็พูดว่า"ตกลง"
He didn’t bother to argue with Nie Li over the matter; after all, he planned to kill them as soon as they exited the Void Illusionary Divine Palace. He’d get his demon blood back, along with Nie Li’s interspatial ring.
เขาไม่ได้กังวลที่จะโต้เถียงกับเนี่ยหลีกับเรื่องดังกล่าว,ต้องไม่ลืมว่า,เขานั้นวางแผนที่จะสังหารพวกเขาในเวลาอีกไม่นานหลังจากที่ออกมาจากตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.เขาก็จะนำเลือดอสูรของเขากลับคืน,ตราบเท่าที่มันยังอยู่ในแหวนของเนี่ยหลี.


Wu Yazi knew that he was being underhanded, but he really didn’t have any other choice. If Nie Li and Xiao Yu managed to run away with the effects of the Demon Blood Sacrifice, it would definitely cause many unforeseeable dangers.
อู๋หยาจื่อรู้ว่าเขานั้นกำลังถูกเอาเปรียบ,แต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆ.ถ้าเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋สามารถที่จะหนีไปได้ ด้วยผลของการสังเวยโลหิตอสูร.มันจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายอย่างคาดไม่ถึงมากมายอย่างแน่นอน.
Once upon a time, a member of the demon clan secretly helped a human complete the Demon Blood Sacrifice. In the end, the two were pursued to death by the experts of the demon clan. No one who obtained the Demon Blood Sacrifice would have a happy ending.
ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว,มีสมาชิกของเผ่าอสูรได้แอบช่วยเหลือมนุษย์ด้วยการสังเวยโลหิตอสูร.ในท้ายที่สุด,ทั้งสองได้ถูกความตายไล่ตาม โดยผู้เชี่ยวชาญของเผ่าอสูร.ไม่มีใครที่ได้ทำการสังเวยโลหิตอสูรแล้วจะมีความสุขจนถึงตอนจบ.

The Demon Blood Sacrifice was an extremely mysterious thing, so much that even Wu Yazi himself didn’t quite understand it. It was such an importantly guarded secret that only a few pinnacle experts of the Demon God’s Sect might know of its true uses.
การสังเวยโลหิตอสูรนั้นเป็นสิ่งที่ลึกลับเป็นอย่างมาก,อย่างมากที่สุดแม้แต่ตัวของอู๋หยาจื่อเองก็ไม่ค่อยจะเข้าใจในตัวมันมากนัก.มันเป็นดั่งเช่นสิ่งสำคัญ เป็นความลับที่ต้องป้องกัน จึงมีเพียงแค่สุดยอดผู้เชี่ยวชาญระดับสุดยอดของนิกายเทพอสูรที่จะรู้ความจริงของวิธีใช้
On top of the usual dangers, Wu Yazi himself had inherited the Primordial Bloodline. It was all the more reason he couldn’t allow his blood to fall into the hands of humans.
เป็นเรื่องปกติที่ต้องรับผิดชอบเรื่องอันตราย,ตัวของอู๋หยาจื่อนั้นได้รับสืบทอดสายเลือดดั้งเดิมมา.มันจึงมากด้วยเหตุผลที่เขาไม่สามารถที่จะยอมให้โลหิตของเขานั้นต้องตกไปอยู่ในมือของมนุษย์.
Once the treasure hunt in the Void Illusionary Divine Palace was over with, he’d have to kill Nie Li and Xiao Yu. If it came down to it, he’d repay them with a few treasures next time they met.
เมื่อการล่าสมบัติในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเหล่านั้นจบสิ้น.เขาจะต้องสังหารเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋.ถ้ามันลงเอยเช่นนั้น,เขาค่อยจ่ายคืนพวกเขาด้วยสมบัติเล็กๆน้อยในครั้งหน้าที่เจอกัน

Wu Yazi glanced at Nie Li and Xiao Yu and said, “Alright! Let’s go!”
อู๋หยาจื่อชำเลืองมองไปที่เนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋และพูดว่า"เอาล่ะ! ไปกันได้แล้ว!"

Nie Li looked at Xiao Yu with a light smile. “According to what I heard, if you activate the demon blood and let it flow through your body, you can change your physical appearance and aura!”
เนี่ยหลีจ้องมองไปที่เซี่ยวหยู่ด้วยรอยยิ้มเล็กน้อย"เกี่ยวกับที่ข้าได้ยินมา,ถ้าเจ้ากระตุ้นโลหิตอสูรและนำมันผ่านเข้าไปยังร่างกาย,เจ้าจะสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ทางร่างกายและกลิ่นอายได้!"

Nie Li activated the demon blood within his own body and his form rapidly changed. His face morphed into a totally different one. A pair of furry ears sprouted from the top of his head, similar to Wu Yazi’s. Nie Li studied his reflection in a nearby creek. The appearance of those two furry ears made him feel like vomiting blood.
เนี่ยหลีกระตุ้นโลหิตอสูรในร่างกายของเขาและรูปร่างของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว..ใบหน้าของเขาก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง.หูทั้งสองที่เต็มไปด้วยขนก็โผล่ออกมาจากส่วนบนของศีรษะ.ดูคล้ายกับอู๋หยาจื่อ.เนี่ยหลีพิเคราะห์เงาสะท้อนของเขาในลำห้วยใกล้ๆ.หูปุกปุยสองข้างที่ปรากฏทำให้เขารู้สึกแทบจะกระอักเลือด.

He glanced at Xiao Yu, who had a similar pair of ears sprouting from her head. However, they made her look even more adorable and gentle.
เขาชำเลืองไปที่เซี่ยวหยู๋,มีหูทั้งสองข้างที่โผล่ออกมาจากศีรษะเหมือนกัน.แต่ถึงกระนั้น,หูทั้งสองข้างของหล่อนนั้นก็ดูจะน่ารักและอ่อนโยนเป็นอย่างมาก.

The power of the Demon Blood Sacrifice had changed their appearances so much that even Lu Piao wouldn’t be able to recognise them.
อำนาจของการสังเวยโลหิตอสูรได้เปลี่ยนรูปโฉมภายนอกของพวกเขาไปมาก ขนาดที่แม้แต่หลู่เพียวก็ไม่อาจจดจำพวกเขาได้.

Nie Li touched the ears on his head and asked, “Wu Yazi, what clan on you from? Are you from the Rabbit Clan?”
เนี่ยหลีแตะไปที่ใบหูบนศีรษะของเขาและถามว่า "อู๋หยาจื่อ,เจ้ามาจากเผ่าใดรึ? หรือว่าเจ้ามาจากเผ่ากระต่ายอย่างรึเปล่า?"
Wu Yazi’s expression turned dark at Nie Li’s words. “You’re the rabbit.1 I’m from the Divine Blooded Fox clan. Our ancestors are from a heavenly lineage. Primordial Bloodline. Understand?”
ท่าทางของอู๋หยาจื่อก็เปลี่ยนเป็นดำมืดกับคำพูดของเนี่ยหลี."เจ้านะสิมาจากเผ่ากระต่าย,ข้ามาจากเผ่าจิ้งจอกสายเลือดศักดิ์สิทธิ์.บรรพบุรุษของพวกเรานั้นมีสายเลือดของเทพ .สายเลือดดั้งเดิม.เข้าใจใหม?"
Nie Li’s heart slightly shook. He’d guessed that Wu Yazi was from the Nine Nether Fox clan, which was an Ancient Bloodline. He never imagined that Wu Yazi would actually be from the Divine Blooded Fox Clan, which had a Primordial Bloodline and heavenly lineage. He’d really hit the jackpot!
หัวใจของเนี่ยหลีสั่นไปมาเล็กน้อย.เขาคาดเดาว่าอู๋หยาจื่อนั้นมาจากเก้าเผ่าจิ้งจอกอเวจีลับ ซึ่งเป็นสายเลือดโบราณ.,เป็นสายเลือดโบราณ.เขาไม่คาดคิดเลยว่าอู๋หยาจื่อนั้นจริงๆแล้วมาจากเผ่าจิ้งจอกเทพโลหิต,เป็นสายเลือดดั้งเดิมและสืบเชื้อสายมาจากเทพ.เขาเจอเข้ากับรางวัลใหญ่จริงๆ!

Now that Nie Li had the Divine Blooded Fox’s Demon Blood Sacrifice, what should he do with it?
ขณะนี้เนี่ยหลีนั้นมีการสังเวยเลือดอสูรจิ้งจอกเทพโลหิตอยู่,เขาควรที่จะทำอะไรกับมันดี?
Nie Li activated the demon blood within his body and felt it flow like an endless river towards his soul realm.
เนี่ยหลีกระตุ้นสายเลือดอสูรที่อยู่ภายในร่างกายของเขาและรู้สึกเหมือนว่ามันจะเป็นดั่งแม่น้ำที่ไม่มีสิ้นสุดไหลผ่านเข้าไปยังเขตแดนวิญญาณของเขา.

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*


The majestic energy within the demon blood stimulated Nie Li’s soul realm and charged it. He felt like his soul realm was boiling.
พลังงานที่น่าเกรงขามภายในสายเลือดอสูรได้ถูกปลุกเร้า เขตแดนวิญญาณของเนี่ยหลีและมันก็เพิ่มขึ้น.เขารู้สึกเหมือนว่าเขตแดนวิญญาณของเขาเริ่มที่จะร้อนขึ้น.
A Primordial Bloodline is indeed an extraordinary thing!
สายเลือดดั้งเดิมนั้นช่างน่าอัศจรรย์จริงๆ.

The vine within him began growing at an insane pace, stimulated by the Primordial Bloodline. A white flower quietly blossomed open. After that came the second, the third… all the way to the fifth flower, which quietly blossomed a pure white, just like the others.
เถาว์พลังภายในเริ่มที่จะเจริญเติบโตด้วยความเร็วที่บ้าระห่ำ,ถูกกระตุ้นด้วยสายเลือดดั้งเดิม.ดอกไม้สีขาวค่อยๆบานออกมาช้าๆ.หลังจากนั้นก็ดอกที่สอง,ดอกที่สาม...ทั้งหมดต่างบานออกจนมาถึงดอกที่ห้า,ค่อยๆบานช้าๆเป็นสีขาวบริสุทธิ์,เหมือนกับดอกอื่นๆ
The energy also seemed to have linked itself with the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, as well as the three demon spirits within his soul realm.
พลังงานนั่นดูเหมือนว่ามันจะเชื่อมตัวมันเองกับจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาเหมือนกัน,รวมถึงจิตวิญญาณอสูรที่อยู่ภายในเขตแดนวิญญาณของเขาด้วย.

*Wooooosh!*
*วูซซ!*
Next to his red, blue, yellow, black, and purple fate souls, a sixth, green, fate soul quickly formed.
ถัดไปจากลิขิตวิญญาณสีแดง,น้ำเงิน,เหลือง,ดำ,และม่วง,ลำดับที่หก สีเขียว,ลิขิตวิญญาณก็เริ่มรวมตัวกันอย่างรวดเร็ว.

6-fate!
6-ลิขิตวิญญาณ.
Wu Yazi sensed the changes in Nie Li’s aura and asked out of curiosity, “Oh? You’ve made a breakthrough?”
อู๋หยาจื่อรับรู้ได้ถึงปราณที่เพิ่มขึ้นมาของเนี่ยหลีและถามออกไปด้วยความอยากรู้,"โอ้ว?เจ้าได้ทำการเลื่อนระดับอย่างนั้นรึ?"
Nie Li’s face was blank, showing that he was also at a loss. “I don’t know why, but it looks like I’ve made a breakthrough. Maybe I was just hovering at the pinnacle of 5-fate without even knowing it, and somehow accidentally made a breakthrough.”
สีหน้าของเนี่ยหลีงงงวย แสดงอาการอับจนปัญญาเช่นกัน"ข้าไม่รู้ว่าทำไม,แต่ดูเหมือนว่าข้าจะได้เลื่อนระดับขึ้นมา.บางทีข้าแค่เพียงอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดของระดับที่ 5-ลิขิต มันจึงไม่อาจรู้เวลาไหนได้,และด้วยเหตุความบังเอิญข้าจึงเลื่อนระดับได้."

“Oh!” Wu Yazi nodded.
"โอ้ว!" อู๋หยาจื่อพยักหน้า
Under Wu Yazi’s lead, the three of them flew towards the Void Illusionary Divine Palace. Wu Yazi stayed close to Nie Li and Xiao Yu throughout the entire trip. The two of them were only at the Heavenly Fate Realm, and with Wu Yazi’s powerful Heavenly Axis Realm strength, escape was impossible. However, Wu Yazi still didn’t feel assured.
ภายใต้การนำของอู๋หยาจื่อ,พวกเขาทั้งสามก็บินตรงไปยังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.อู๋หยาจื่อนั้นจะคอยอยู่ใกล้พวกเขาทั้งสองตลอดทั้งการเดินทางครั้งนี้.พวกเขาทั้งสองนั้นเป็นแค่เพียงผู้เชี่ยวชาญระดับลิขิตสวรรค์และด้วยพลังอำนาจของอู๋หยาจื่อที่มีความแข็งแกร่งระดับแก่นสวรรค์,การหลบหนีจากเขาจึงเป็นไปไม่ได้เลย.แต่ถึงกระนั้น,อู๋หยาจื่อยังคงรู้สึกไม่ค่อยวางใจนัก.
A demon clan expert’s cultivation is contained entirely within their blood. With Wu Yazi’s help, Nie Li had completed the Demon Blood Sacrifice; that was equivalent to having part of Wu Yazi’s demon blood. If Nie Li unleashed its full power, he’d be able to obtain a cultivation on par with Wu Yazi’s with a frightening speed.
การบ่มเพาะพลังของผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูรนั้นได้ถูกบรรจุเข้าไปภายในโลหิตของพวกเขา.ด้วยการช่วยเหลือของอู๋หยาจื่อ,เนี่ยหลีได้รับการสังเวยโลหิตอสูร,นั่นทำให้มีความสัมพันธ์ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของสายเลือดอสูรของอู๋หยาจื่อ.ถ้าเนี่ยหลีสามารถที่จะปลดปล่อยพลังของมันได้อย่างเต็มที่,เขาสามารถที่จะได้รับการบ่มเพาะพลังเทียบเท่ากับของอู๋หยาจื่อ ด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงเลยทีเดียว.
It might not even require three months!
มันอาจจะไมต้องใช้เวลาถึงสามเดือนเหมือนเมื่อก่อน.
Furthermore, Wu Yazi possessed the Primordial Bloodline from a heavenly lineage. An innumerable number of Wu Yazi’s ancestors had hidden their intents within his blood. Once Nie Li opened the seal within the blood, he’d be able to obtain the Primordial Bloodline’s power and reform his body with it!
นอกจากนี้,อู๋หยาจื่อนั้นได้ครอบครองสายเลือดดั้งเดิมที่มาจากเชื้อสายของเทพ.มีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนของบรรพบุรุษอู๋หยาจื่อนั้นได้ซ่อนเจตจำนงของพวกเขาเอาไว้ในโลหิต.เมื่อเนี่ยหลีสามารถที่จะคลายผนึกภายในโลหิตได้.เขาจะสามารถที่ได้รับพลังอำนาจจากสายเลือดดั้งเดิม และเคลื่อนย้ายเส้นเอ็นปรับกระดูกได้ด้วย.

The demon clans have always had the most powerful physiques. Although humans could obtain strength through integration with demon spirits, those were still a far cry from a real demon’s physique. Humans were especially vulnerable before the transformation, and could easily be killed. However, once a human gained possession of some demon blood, then he’d be able to slowly reform his physical body and obtain the demon clan’s Primordial Bloodline physique!
เผ่าอสูรทุกเผ่าล้วนแล้วแต่มีร่างกายที่ทรงพลัง.แม้ว่ามนุษย์จะสามารถได้ความแข็งแกร่งนั้นมาโดยรวมร่างเข้ากับจิตวิญญาณอสูรก็ตาม,สิ่งดังกล่าวยังห่างไกลกับความแข็งแกร่งทางร่างกายของอสูรตัวจริง.มนุษย์นั้นอ่อนแอเป็นอย่างมากก่อนที่จะทำการรวมร่างและสามารถโดนสังหารได้โดยง่าย.แต่ถึงกระนั้น,เมื่อมนุษย์ได้ครอบครองโลหิตอสูร,เช่นนั้นแล้ว เขาจะสามารถปรับเปลี่ยนความแข็งแกร่งทางร่างกายอย่างช้าๆและรับความแข็งแกร่งทางร่างกายจากสายเลือดหลักของเผ่าอสูรนั้นมาได้.
The Sage Emperor was extremely powerful because he was also from a Primordial Bloodline. However, Nie Li didn’t know if the Sage Emperor’s Primordial Bloodline was stronger or weaker than the Divine Blooded Fox’s Primordial Bloodline.
จักรพรรดิแห่งปราชญ์นั้นทรงพลังเป็นอย่างมากเพราะว่าเขานั้นได้รับสายเลือดดั้งเดิมมาเหมือนกัน,แต่ถึงกระนั้น,เนี่ยหลีก็ไม่รู้ว่าสายเลือดดั้งเดิมของจักรพรรดิแห่งปราชญ์นั้นจะแข็งแกร่งหรืออ่อนแอกว่าสายเลือดดั้งเดิมของจิ้งจอกเทพโลหิต.
This was just a small part of the Demon Blood Sacrifice’s true uses!
มันเป็นแค่เพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของการสังเวยโลหิตอสูร!
Nie Li finely manipulated the demon blood within him, and simultaneously refined it to remove any impurities. Its nourishing effects slowly washed over him, as his meridians toughened and acquired a metallic sheen.
เนี่ยหลีโคจรโลหิตอสูรภายในกายอย่างประณีต และขัดเกลากำจัดสิ่งไม่บริสุทธิ์ไปพร้อมกัน การหล่อเลี้ยงของมันไหลไปทั่วร่างอย่างแช่มช้า ขณะที่ลมปราณของเขาแกร่งกร้าว และสุกปลั่งราวโลหะ
*Wooooosh!*
*วู๊ซซ!*

In addition to the sixth green fate soul, a seventh cyan fate soul slowly ignited within him. A surge of majestic energy radiated from Nie Li’s body. He couldn’t hide it, even if he wanted to.
นอกเหนือจากลิขิตวิญญาณที่หกสีเขียวของเขาแล้ว,ลิขิตวิญญาณที่เจ็ดสีฟ้าก็ค่อยๆถูกจุดขึ้นอย่างช้าๆภายในร่างกายเขา.พลังงานที่น่าเกรงขามแผ่รัศมีออกมาจากร่างกายของเนี่ยหลี.เขาไม่สามารถที่จะซ่อนมันเอาไว้ได้,ถึงแม้ว่าเขาจะต้องการก็ตาม
The Primordial Bloodline was simply too powerful!
สายเลือดดั้งเดิมนั้นช่างทรงพลังยิ่งนัก.
Nie Li couldn’t help thinking to himself that this was only a tiny portion of its true power!
เนี่ยหลีอดคิดกับตัวเองไม่ได้ถ้านี่เป็นแค่เพียงส่วนเล็กๆของพลังที่แท้จริง!
Wu Yazi was startled mid-flight, and he glanced back at Nie Li. “You ranked up again?”
อู๋หยาจื่อถึงกับสะดุ้งในระหว่างการเหินบิน,และเขาก็ชำเลืองมาทางเนี่ยหลี"ระดับของเจ้าเพิ่มขึ้นอีกครั้งแล้วอย่างนั้นรึ?"
Nie Li pondered for a brief moment, then said, “I have no idea. Maybe it’s because of my cultivation technique.”
เนี่ยหลีขบคิดอยู่ชั่วครู่,จากนั้นก็พูดว่า"ข้าไม่รู้หรอก,บางทีมันอาจจะเป็นเทคนิคในการบ่มเพาะพลังของข้าก็ได้."

Something flickered for a moment in Wu Yazi’s eyes. No matter what happened, they still had to visit the Void Illusionary Divine Palace. After that was settled, then he’d kill Nie Li and Xiao Yu. Otherwise, he’d never be able to rest easy while knowing his demon blood was running through other people’s veins.
บางสิ่งบางอย่างเกิดประกายอยู่ชั่วขณะในสายตาของอู๋หยาจื่อ.ไม่ว่าจะเกิดเรื่องใดขึ้น,พวกเขายังต้องไปยังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.หลังจากที่ได้ตัดสินใจไว้แล้ว,เช่นนั้นเขาจะต้องสังหารเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋.ไม่อย่างนั้น,เขาจะไม่สามารถวางใจได้อย่างง่ายๆขณะที่เขารับรู้ว่าเลือดอสูรของเขาได้วิ่งอยู่ภายในหลอดเลือดของคนอื่น.

Nie Li had made two breakthroughs, but he was still a 7-fate. That was still within his control.
เนี่ยหลีได้เลื่อนระดับไปสองระดับ,แต่เขายังคงอยู่ที่ระดับ 7-ลิขิตสวรรค์.นั่นยังคงอยู่ภายในการควบคุมของเขา.
Wu Yazi definitely couldn’t allow the situation to spiral out of hand.
อู๋หยาจื่อจะไม่ยอมให้สถานการณ์ในตอนนี้หลุดออกจากการควบคุมของเขาอย่างแน่นอน.

The three of them flew onwards to the Void Illusionary Divine Palace, which was located in a far off mountain range. It was a majestic construct that shined with seven colors, and looked extremely magnificent. Its image was only faintly discernable, like a mirage.
พวกเขาทั้งสามบินมุ่งหน้าไปยังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า,ซึ่งตั้งอยู่ไกลออกไประหว่างภูเขา.มันเป็นสิ่งก่อสร้างสูงตระหง่านที่เปล่งประกายเจ็ดสี,มองดูงดงามเป็นอย่างมาก.มันเป็นเหมือนภาพวาดที่งดงามและมองเห็นได้,เหมือนกับภาพลวงตา.
They’d arrived at the Void Illusionary Divine Palace!

พวกเขาได้มาถึงที่ตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)55 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับ เม้นแรก

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากครับ. จัดเต็มเลยวันนี้

  ตอบลบ
 3. คนที่สองขอบคุณมากครับจะมีอีกตอนไหมเนี่ย

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับ
  ดูทรงแล้วอู๋หยาจือน่าจะโดนแบบกิเลน
  ที่เนี่ยหลี่เอาไปเป็นจิตอสูรให้เพื่อนแน่ๆ

  ตอบลบ
 5. / ขอบคุณครับ จะเรยอิ้งมั้ยเอ่ย ลุ้นๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณครับ
  ดูทรงแล้วอู๋หยาจือน่าจะโดนแบบกิเลน
  ที่เนี่ยหลี่เอาไปเป็นจิตอสูรให้เพื่อนแน่ๆ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุนคับ..สนุกมาก

  ตอบลบ
 9. หลังจากไม่ได้ใช้สกิลโกงเวลมานาน สุดท้ายนายก็ทำมันจนได้

  ขอบคุณครับที่แปลให้

  ตอบลบ
 10. เวลอัพ 2 เลย ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณครับ พระเอก ฉลาดมากจริงๆ

  ตอบลบ
 12. เวลไวไปปาวพี่ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุุณที่แปลมาให้อ่านกันครับผม

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณมากครับ ที่สละเวลา

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณมากครับ ที่สละเวลา

  ตอบลบ
 16. เวลไวไปแล้ว พี่หลี่ จอมหลี่หญิง อ้ะขอบพระคุณที่แปลให้อ่านกันคร้าบ~

  ตอบลบ
 17. เวลไวไปแล้ว พี่หลี่ จอมหลี่หญิง อ้ะขอบพระคุณที่แปลให้อ่านกันคร้าบ~

  ตอบลบ
 18. came down to = ลงเอย

  If it came down to it.
  ถ้ามันลงเอยเช่นนั้น

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. จริงๆแล้วก็เกี่ยวกับลมปราณด้วย แต่นั่นอยู่ในส่วนของความลับครับ พูดไม่ได้
   aura = กลิ่นอาย

   you can change your physical appearance and aura!
   เจ้าจะสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ทางร่างกายและกลิ่นอายได้!

   ลบ
  2. แปลไปไกลขนาดนั้นได้ไง สุดจะหยั่งจริงๆ อิอิ
   reflection = เงาสะท้อน
   creek = ลำห้วย

   Nie Li studied his reflection in a nearby creek.
   เนี่ยหลีพิเคราะห์เงาสะท้อนของเขาในลำห้วยใกล้ๆ

   ลบ
  3. appearance = รูปโฉมภายนอก
   that = ที่, ซึ่ง, อัน (คำเชื่อม)
   recognise = จดจำได้

   The power of the Demon Blood Sacrifice had changed their appearances so much that even Lu Piao wouldn’t be able to recognise them.
   อำนาจของการสังเวยโลหิตอสูรได้เปลี่ยนรูปโฉมภายนอกของพวกเขาไปมาก ขนาดที่แม้แต่หลู่เพียวก็ไม่อาจจดจำพวกเขาได้

   ลบ
  4. เปลี่ยนต้นฉบับภาษาอังกฤษ ไปเอาของอีกเว็บมาแปะดื้อๆ เดี๋ยวจะไปฟ้องแพนด้าน้อย อิอิ
   I’m from the Divine Blooded Fox clan. = I’m from the Divine Blooded Raccoon clan.

   ถือว่าเปลี่ยนพอได้ครับ รากศัพท์โบราณเดียวกัน คำแปลจริงๆ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ก็คือแรคคูนนั่นแหละ แต่คนไทยไม่คุ้น
   ลองไปดูในการ์ตูน หรือนิยายญี่ปุ่น สัตว์มีฤทธิ์ที่สามารถแปลงร่างได้คือ ทานุกิ นั่นแหละครับ แรคคูน
   ถือว่าเป็นสัตว์เทพอีกประเภทในเอชียตะวันออกไกล

   ลบ
  5. ถ้าจิ้งจอกเก้าหางเนี่ย จิ้งจอกเทพเทียบไม่ติดครับ แต่ก็ต้องขอยกย่องจินตนาการ
   Nether = ภายใต้, ภายใน, ลึกลับ

   He’d guessed that Wu Yazi was from the Nine Nether Fox clan, which was an Ancient Bloodline.
   เขาคาดเดาว่าอู๋หยาจื่อนั้นมาจากเก้าเผ่าจิ้งจอกอเวจีลับ ซึ่งเป็นสายเลือดโบราณ.

   ลบ
  6. อย่าแปลทีละตัวครับ เห็นมาเป็นสำนวน ก็ต้องหาคำแปลสำนวน
   at a loss = อับจนปัญญา, พูดไม่ออก

   Nie Li’s face was blank, showing that he was also at a loss.
   สีหน้าของเนี่ยหลีงงงวย แสดงอาการอับจนปัญญาเช่นกัน

   ลบ
  7. Wu Yazi’s = ของอู๋หยาจื่อ
   จบแค่นี้ ไม่ต้องไปสัมพันธ์กับวลีข้างหลังครับ เพราะมี with ซึ่งเป็นคำเชื่อมคั่นอยู่

   he’d be able to obtain a cultivation on par with Wu Yazi’s with a frightening speed.
   เขาสามารถที่จะได้รับการบ่มเพาะพลังเทียบเท่ากับของอู๋หยาจื่อ ด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงเลยทีเดียว

   ลบ
  8. ไม่ใช่เปลี่ยนรูปลักษณ์ครับ เรื่องนั้นทำได้แล้วตั้งแต่ปัจจุบัน
   ตรงนี้ใช้ศัพท์เทคนิคกำลังภายใน หวังว่าคงเข้าใจนะครับ

   he’d be able to obtain the Primordial Bloodline’s power and reform his body with it!
   เขาจะสามารถที่ได้รับพลังอำนาจจากสายเลือดดั้งเดิม และเคลื่อนย้ายเส้นเอ็นปรับกระดูกได้ด้วย

   ลบ
  9. demon blood = โลหิตอสูร (ถ้าสายเลือด ใช้ bloodline)

   once a human gained possession of some demon blood,
   เมื่อมนุษย์ได้ครอบครองโลหิตอสูร

   ลบ
  10. ย่อหน้านี้ทั้งสำนวน ทั้งลีลาประพันธ์ละเมียดละมุนมาก ขอแปลทั้งหมดเลยนะครับ
   simultaneously = พร้อมกัน
   Its nourishing = การหล่อเลี้ยงของมัน
   washed over = ไหลผ่าน

   Nie Li finely manipulated the demon blood within him, and simultaneously refined it to remove any impurities. Its nourishing effects slowly washed over him, as his meridians toughened and acquired a metallic sheen.
   เนี่ยหลีโคจรโลหิตอสูรภายในกายอย่างประณีต และขัดเกลากำจัดสิ่งไม่บริสุทธิ์ไปพร้อมกัน การหล่อเลี้ยงของมันไหลไปทั่วร่างอย่างแช่มช้า ขณะที่ลมปราณของเขาแกร่งกร้าว และสุกปลั่งราวโลหะ

   ลบ
  11. เนี่ยหลีอดคิดไม่ได้กับตัวเอง = เนี่ยหลีอดคิดกับตัวเองไม่ได้

   ลบ
  12. ใช้คำว่า "เที่ยวบิน" ต้องบอกสายการบินด้วยครับ อิอิ

   อู๋หยาจื่อถึงกับสะดุ้งกลางเที่ยวบิน = อู๋หยาจื่อถึงกับสะดุ้งในระหว่างการเหินบิน

   ลบ
  13. มองหา"แท่นบูชา"อยู่สักพัก... อ๋อ คงเบลอเห็นคำว่า shined เป็น shrine อิอิ
   พักผ่อนเยอะๆนะครับ
   shine = ส่องแสง, ส่องประกาย

   It was a majestic construct that shined with seven colors,
   มันเป็นสิ่งก่อสร้างสูงตระหง่านที่เปล่งประกายเจ็ดสี

   ลบ
  14. ตกไปข้อความนึง โพสครั้งแรกไม่ติดครับ
   furry = มีขนยาว
   vomiting blood = กระอักเลือด

   The appearance of those two furry ears made him feel like vomiting blood.
   หูปุกปุยสองข้างที่ปรากฏทำให้เขารู้สึกแทบจะกระอักเลือด

   ลบ
  15. 555+ อ่านแล้วขำ ขอบคุณอย่างแรงเลยครับ

   ลบ