วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 377 – Thousand Illusionary Array

Tale of the demon and god novel Chapter 377 – Thousand Illusionary Array

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 377 ค่ายกลพันมายา


บทที่ 377 ค่ายกลพันมายา


Nie Li smiled, looked at Wu Yazi and said, “If you wanted to kill us, we’d already be dead.”
เนี่ยหลียิ้ม,จ้องมองไปที่อู๋หยาจื่อ แล้วพูด"ถ้าเจ้าต้อการที่จะสังหารเรา,พวกเราคงตายไปแล้วล่ะ."

It was true. Nie Li and Xiao Yu were only Heavenly Fate Realm experts. An even match against Wu Yazi was impossible.
เป็นเรื่องจริง.เนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋นั้นเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญระดับลิขิตสวรรค์.แม้แต่จะคู่ควรเป็นคู่ต่อสู้กับอู๋หยาจือก็เป็นไปไม่ได้.

“Thank your lucky stars that I’m the one you encountered,” Wu Yazi shrugged.
"ต้องขอบคุณดวงดาวแห่งโชคที่เป็นข้าที่ได้พบกับพวกเจ้า" อู๋หยาจือยักไหล่
Nie Li calmly looked ahead at Wu Yazi. “Since we came to the outside world, we’re prepared to die. Luck has no part in this.”
นี่ยหลีนิ่งสงบมองตรงไปยังอู๋หยาจื่อ"เมื่อพวกเราอยู่ในดินแดนนอกโลก,พวกเราก็พร้อมที่จะตาย.โชคไม่มีส่วนกับเรื่องดังกล่าว"


Nie Li had no idea about the origins of this demon clan youth.
เนี่ยหลีไม่รู้ถึงที่มาของเด็กหนุ่มเผ่าอสูรนี่เลย.
Wu Yazi swept his eyes over the pair. “The two of you have some traces of space-time aura on you!”
อู๋หยาจื่อได้กวาดสายตาไปยังทั้งคู่"พวกเจ้าทั้งสองมีชิ้นส่วนของปราณกาลอวกาศบนตัวเจ้า!"

A peculiar light flashed through his eyes.
แสงที่แปลกประหลาดผ่านเข้าไปในตาของเขา.

Nie Li heart trembled; he never thought that Wu Yazi would have such sharp senses. He paid close attention to the changes in expression on Wu Yazi’s face.
หัวใจของเนี่ยหลีเต้นโครมคราม,เขาไม่คาดคิดเลยว่าอู๋หยาจื่อจะมีความรู้สึกที่แหลมคมเช่นนั้น.เขาใส่ใจตรวจสอบอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเปลี่ยนท่าทีมองไปที่ใบหน้าของอู๋หยาจื่อ.
Xiao Yu silently stood beside Nie Li. She understood that Wu Yazi’s strength far surpassed their own. If she said too much, they could be killed; therefore, she remained silent.
เซี่ยวหยู๋ยังคงนิ่งเงียบยืนอยู่ข้างๆเนี่ยหลี.หล่อนเข้าใจได้ถึงความแข็งแกร่งของอู๋หยาจือที่เหนือกว่าพวกเขามากนัก.ถ้าหล่อนพูดมาก,พวกเขาอาจจะโดนสังหาร,ดังนั้นหล่อนจึงยังคงสงบเงียบ.
“Don’t worry. I don’t have any grudges with either of you, and I wouldn’t do anything to you without a reason,” Wu Yazi shrugged. He looked back at them and continued, “So the two of you are also here for the Void Illusionary Divine Palace?”
"ไม่ต้องกังวลไป,ข้าหาได้มีความแค้นใดๆกับพวกเจ้าทั้งสองไม่,และข้าไม่คิดที่จะทำอะไรกับพวกเจ้าโดยไร้ซึ่งเหตุผล,"อู๋หยาจือยักไหล่.เขาหันหลังกลับให้พวกเขาและพูดต่อ"เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าทั้งสองมาที่นี่เพื่อตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าด้วยเหมือนกันรึ?

Void Illusionary Divine Palace?
ตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าอย่างนั้นรึ?

Nie Li knitted his brows slightly as he thought over those words.
เนี่ยหลีขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะที่เขาคิดเกี่ยวกับคำพูดดังกล่าว.
Wu Yazi was confused for a moment when he saw Nie Li and Xiao Yu’s blank faces. “So you aren’t here for the Void Illusionary Divine Palace? Then, what are you doing here? Don’t you know that this area is really dangerous?”
อู๋หยาจื่อรู้สึกสับสนไปชั่วขณะ เมื่อเขาเห็นเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู่ทำหน้างงงวย"งั้นพวกเจ้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าล่ะซินะ? ถ้างั้น,เจ้ามาอยู่ที่นี่ทำอะไรอย่างนั้นรึ? พวกเจ้าไม่รู้รึว่าพื้นที่แห่งนี้อันตรายเป็นอย่างมาก?

Nie Li recalled his information on the Void Illusionary Divine Palace. It was a grand palace left behind by a supreme expert from ancient times. The doors to the palace only opened once every six years. Countless experts flocked to it whenever that happened, because there were many treasures concealed within.
เนี่ยหลีนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.มันเป็นตำหนักขนาดมหึมาที่ถูกทิ้งไว้ให้ชนรุ่นหลังจากสุดยอดผู้เชี่ยวชาญจากยุคโบราณ.ประตูที่เข้าไปยังตำหนักจะเปิดครั้งเดียวทุกๆหกปี.เหล่าผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากได้แห่กันมา เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเปิด,เพราะมันมีสมบัติล้ำค่ามากมายที่ถูกปกปิดอยู่ในนั้น.

In his previous life, Nie Li had heard many legends about the Void Illusionary Divine Palace. There were many treasures hidden there, as well as many dangers.
ในชาติที่แล้วของเขา,เนี่ยหลีได้ยินตำนานมากมายเกี่ยวกับตำหนักเทพแห่งความว่างเปล่า.มีสมบัติล้ำค่าซ่อนอยู่มากมายข้างในนั้น,เท่าที่รู้ก็มีอันตรายมากมายเช่นกัน.

In roughly sixty years, the Demon God’s Sect would invade the Void Illusionary Divine Palace and open that ancient almighty’s treasury.
ในราวหกสิบปีมานี้ นิกายเทพอสูรอยากจะบุกเข้าไปยังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า และเปิดสมบัติโบราณอันยิ่งใหญ่

Wu Yazi considered something for a moment, then said, “I’m asking you too many unnecessary questions. You’re only Heavenly Fate Realm experts, after all; entering the Void Illusionary Divine Palace is simply walking to your deaths.” He then waved his hand and said, “You two should leave this place. Quickly!”
อู๋หยาจื่อได้พิจารณาบางสิ่งบางอย่างอยู่ชั่วขณะ,ก่อนที่จะพูดว่า"ข้ากำลังถามเจ้าในเรื่องไม่จำเป็นมากเกินไป.เจ้าเป็นแค่เพียงผู้เชี่ยวชาญระดับลิขิตสวรรค์,ต้องไม่ลืมว่า,การเข้าไปยังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่านั้นเหมือนกับพวกเจ้าได้เดินไปสู่ความตาย" เขาได้โบกมือของเขาไปมาและพูดว่า"เจ้าทั้งสองควรที่จะไปจากที่แห่งนี้.โดยเร็ว!"

It’d be extremely difficult for Nie Li and Xiao Yu to enter the Void Illusionary Divine Palace with their current strength. If they ran into another demon clan expert, they’d definitely die.
มันคงเป็นการยากเกินไปที่เนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋จะเข้าไปยังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าด้วยความแข็งแกร่งของเพวกเขาตอนนี้.ถ้าพวกเขาวิ่งเข้าไปหาผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูรคนอื่นๆ,พวกเขาคงต้องตายอย่างแน่นอน.

Nie Li pretended to be casual as he asked, “Why were those two demon clan experts chasing you?”
เนี่ยหลีแกล้งถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปโดยถามว่า"ทำไมเหล่าผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูรสองตนถึงไล่ล่าเจ้าล่ะ?"

“Pshhh! How could those two morons be my opponents? There are a total of six spiritual halls in the Demon God’s Sect. Those guys are from the Fire Spiritual Hall, while I’m from the Water Spiritual Hall. A while ago, I found an unknown item close to the Void Illusionary Divine Palace. Some guys tried to snatch it from me, so I killed a few of them. After that, they started chasing me! I could easily kill them just by playing around, but I can’t afford to reveal myself. That’s why I can’t be bothered to swat them out!” Wu Yazi said with a prideful attitude.
"ชิ! จะเอาพวกปัญญาอ่อนสองตนนั้นมาเป็นคู่ต่อสู้ของข้าได้อย่างไรกัน?นิกายเทพอสูรนั้นมีคฤหาสน์วิญญาณรวมทั้งหมด หกหลัง.พวกเขาเหล่านั้นมาจากคฤหาสน์วิญญาณแห่งอัคคี,ขณะที่ข้านั้นมาจากคฤหาสน์วิญญาณแห่งวารี,ขณะที่ผ่านมา,ข้าได้พบกับสิ่งของที่ไม่รู้จักอยู่ใกล้ๆกับตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า.ใครบางคนได้พยายามที่จะยึดมันจากข้า,ดังนั้นข้าจึงได้สังหารพวกมันไปจำนวนหนึ่ง,หลังจากนั้น,พวกมันก็จ้องแต่จะไล่ตามข้า!ข้าสามารถที่จะสังหารพวกมันได้ง่ายๆข้าเพียงแค่เล่นสนุกกับพวกมันเท่านั้น,แต่ข้าไม่ต้องการที่จะเปิดเผยตัวตนของข้าด้วย.นั่นเป็นเหตุที่ข้าคร้านจะไปตบตีกับพวกมัน!"อู๋หยาจื่อพูดออกมาด้วยท่าทีภาคภูมิใจ.
“An unknown item? What was it?” Nie Li asked after some pondering.
"สิ่งของที่ไม่รู้จักรึ?มันคืออะไรหรือ?" เนี่ยหลีถามหลังจากขบคิดแล้ว.
“Since you two are just Heavenly Fate Realm experts, there’s no harm in showing you.” Wu Yazi obviously didn’t think very highly of either of them; he wasn’t even on guard against them. With a smile, he brought a round and sparkling red stone, roughly the size of a fist. Although there weren’t any energy ripples coming from it, the surface of the stone looked like it was boiling.
"ในเมื่อพวกเจ้าเป็นแค่ผู้เชี่ยวชาญระดับลิขิตสวรรค์,ไม่มีความเสียงใดที่จะให้พวกเจ้าดู" อู๋หยาจื่อไม่ได้คิดอย่างจริงจังอะไรมากนักเกี่ยวกับพวกเขาทั้งสอง,เขาไม่มีเรื่องที่จะต้องป้องกันการต่อสู้กับพวกเขา.ด้วยรอยยิ้ม.เขานำศิลารูปร่างกลม และสีแดงเป็นประกายออกมา.ขนาดค่อนข้างเท่ากับกำปั้น.แม้ว่าจะไม่ได้มีพลังงานใดๆถูกปล่อยออกมาจากมัน,แต่พื้นผิวของศิลานั่นดูเหมือนว่าจะกำลังแผ่ความร้อนอยู่.

“This is the item! I don’t know what it is, but I can tell that it’s something good!” Wu Yazi said in an excited tone. He’d decided that there wouldn’t be a problem in chatting with Nie Li and Xiao Yu, especially since he didn’t have anything else to do while he was hiding. He’d hide here for just a little while longer. As for Nie Li and Xiao Yu, he’d probably forget that they even existed.
"นี่คือสิ่งของดังกล่าว!ข้าไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร,แต่ข้าบอกได้ว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งแน่นอน!" อู๋หยาจื่อพูดออกมาด้วยความตื่นเต้น.เขาได้ตัดสินใจที่จะทำอย่างนี้นั่นไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการสนทนากับเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู่,โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขานั้นไม่มีอะไรจะทำขณะที่เขานั้นซ่อนตัวอยู่.เขานั้นได้ซ่อนตัวที่นี่นานกว่าเล็กน้อย.ส่วนเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋,ตัวเขานั้นอาจจะลืมไปว่าพวกเขาทั้งสองก็มีชีวิตอยู่.

Nie Li looked at the rock in Wu Yazi’s hand and involuntarily let out a laugh. “Scarlet Mist Rock?”
เนี่ยหลี่จ้องมองไปที่ศิลาในมือของอู๋หยาจื่อและก็ปล่อยเสียงหัวเราะออกมาอย่างไม่ตั้งใจ "ศิลาหมอกสีชาดอย่างนั้นรึ?"
“You know what this is?” Wu Yazi’s mood instantly brightened as he looked at Nie Li with expectation.
"เจ้ารู้อย่างนั้นรึว่านี่คืออะไร?"อารมณ์ของอู๋หยาจื่อสดใสขึ้นในทันทีขณะที่เขานั้นจ้องมองไปที่เนี่ยหลีด้วยความคาดหวัง.
Nie Li shrugged and said, “Yeah, I know what it is. It’s a Scarlet Mist Rock. It’s rather uncommon, but it’s no treasure. At the very best, you can use it to forge a Grade 5 artifact.”
เนี่ยหลียักไหล่และพูด"ใช่,ข้ารู้ว่ามันคืออะไร.มันเป็นศิลาหมอกสีชาด,มันเป็นของค่อนข้างจะพิเศษ,แต่มันหาได้ใช่สมบัติล้ำค่า.อย่างดีที่สุด,เจ้าสามารถที่จะใช้มันหลอมเป็นศิลปะวัตถุระดับ 5 ได้."

“That’s impossible! Are you lying to me?” Wu Yazi instantly glared at Nie Li on alert. “I don’t believe it! There’s no way that something uncommon or rare isn’t a treasure!”
"นั่นเป็นไปไม่ได้หรอก!เจ้ากำลังโกหกข้าอยู่รึ?"อู๋หยาจื่อชำเลืองมายังเนี่ยหลีเพื่อเตือน"ไม่มีทางที่สิ่งดังกล่าวจะไม่ใช่สิ่งธรรมดา หรือหายากไม่ใช่สมบัติล้ำค่า!"

“Just because it’s hard to find doesn’t mean it’s a treasure. If you don’t believe me, feel free to flip through the Craftgods Book at the Gods Craft Pavilion, page seven hundred sixty-one,” Nie Li replied with an indifferent shrug.
"เพียงเพราะว่ามันยากที่หาเจอไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นสมบัติล้ำค้า.ถ้าเจ้าไม่เชื่อข้า.ก็เชิญเจ้าไปเปิดดูตำราเทวหัตถกรรม ที่ศาลาหัตถกรรมเทวะ,หน้าที่เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ด"เนี่ยหลีตอบกลับพร้อมยักไหล่อย่างไม่แยแส.
“Craftgods Book? I think I have a copy with me!” Wu Yazi immediately started searching in his interspatial ring. A while later, he pulled out a tattered book. “I ripped out a few pages for toilet paper, but it’s still readable. I wonder if page seven hundred sixty-one is still here?”
"หนังสือรวมสิ่งประดิษฐ์พระเจ้ารึ? ข้าคิดว่าข้ามีฉบับคัดลอกอยู่!"อู๋หยาจื่อพยายามที่จะจ้องมองหาภายในแหวนเก็บของในทันที.ชั่วระยะเวลาต่อมา,เขาได้ดึงหนังสือที่ขาดรุ่งริ่งออกมา."ข้าได้ดึงมันออกไปหลายหน้าเพื่อใช้เป็นกระดาษชำระ.แต่มันก็ยังพอจะอ่านได้.ข้าสงสัยว่าหน้าที่เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดจะยังคงอยู่ดีรึป่าวนะ?"

Wu Yazi flipped to the right page, and there it was — an introduction on the Scarlet Mist Rock, which accurately described the stone he was holding.
อู๋หยาจื่อเปิดหาหน้าดังกล่าว,และหาสิ่งที่มีอยู่--ว่าด้วยเรื่องศิลาหมอกสีชาด,ด้วยสิ่งที่บรรยายเกี่ยวกับศิลานั้นถูกต้องเขาแทบที่จะกลั้นเอาไว้ไม่อยู่.

His expression instantly turned ugly, as though accidently he’d swallowed a fly.
ท่าทางของเขาได้เปลี่ยนเป็นน่าเกลียดน่ากลัวในทันที,ราวกับว่าเกิดอุบัติเหตุว่าเขานั้นได้กลืนกินแมลงวันเข้าไป.
“I wasted so much effort on this crap? I killed a dozen guys over this?” Wu Yazi said, indignantly. He felt dejected as he recalled the earlier pursuit.
"ข้าต้องสิ้นเปลืองความพยายามอย่างมากกับของไร้ค่านี้อย่างนั้นรึ? ข้าได้สังหารคนไปหลายสิบเพื่อสิ่งนี้รึ?"อู๋หยาจื่อพูด,อย่างไม่พอใจ.เขารู้สึกสลดใจขณะที่เขานึกถึงการไล่ตามก่อนหน้านี้.

Nie Li laughed and said, “Next time, you should read a few more books before you fight!1
เนี่ยหลีหัวเราะและพูด"ต่อไป,เจ้าควรที่จะอ่านหนังสือมากกว่านี้ก่อนที่เจ้าจะต่อสู้นะ!"

Wu Yazi made a dismissive motion with his hand and said, “Get lost! I hate reading. The old man at home makes me read stuff every single day. I’m almost annoyed to death!” He stopped to ponder something for a brief moment, then looked their way, and said, “Well, it’s in my possession, anyways. Even if it’s not a treasure, it’s still rare. I’ll probably make quite a profit if I sell it to my friends. They definitely won’t recognise it!”
อู๋หยาจื่อแสดงท่าทีไม่สนใจใยดีด้วยการเคลื่อนมือของเขาไปมาและพูดว่า "เสียเปล่า! ข้าเกลียดการอ่าน.ตาแก่ที่บ้านข้าบังคับให้ข้าอ่านทุกวันไม่มีเว้น,ข้าเกือบหงุดหงิดจนตาย!" เขาหยุดและขบคิดบางอย่างอยู่ชั่วขณะ,จากนั้นก็จ้องมองมายังพวกเขา,และพูด,"เอาล่ะ,มันเป็นสิทธิ์ของเข้า,อย่างไรก็ตาม,แม้ถ้ามันจะไม่ใช่สมบัติล้ำค่า,มันก็ยังคงหายาก.ข้าอาจจะหากำไรจากมันได้ถ้าข้าขายมันให้กับเพื่อนของข้า,พวกเขาจะต้องไม่รู้จักมันอย่างแน่นอน!"

Nie Li and XiaoYu were speechless at Wu Yazi’s words. You probably had to sin in eight lifetimes for fate to arrange Wu Yazi as your friend.
เนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋ถึงกับพูดไม่ออกกับคำพูดของอู๋หยาจื่อ.อาจจะมีตราบาปไปแปดชั่วคน ที่โชคชะตาชักพาให้มาคบเป็นสหายกับอู๋หยาจือ
Wu Yazi re-examined Nie Li and said, “You might be only a Heavenly Fate Realm, but who would’ve thought that you’d be so knowledgeable?”
อู๋หยาจื่อต้องประเมินเนี่ยหลีใหม่ และกล่าวว่า"เจ้าอาจจะเป็นเพียงแค่ระดับลิขิตสวรรค์,แต่ใครจะคิดล่ะว่าเจ้าจะมีความรู้ที่มากมายขนาดนี้?"

Xiao Yu also couldn’t help glancing at Nie Li. She, too, extremely admired Nie Li for his knowledge.
เซี่ยวหยู๋อดไม่ได้เหมือนกันที่จะชำเลืองมองเนี่ยหลี.หล่อน,ก็คิดเหมือนกัน,พร้อมทั้งชื่นชมในความรอบรู้ของเนี่ยหลี.

Nie Li looked at Wu Yazi, smiled, and said, “If you go into the Void Illusionary Divine Palace like that, you definitely won’t be able to find anything.”
เนี่ยหลีจ้องมองไปที่อู๋หยาจือ,แล้วยิ้ม,พร้อมพูดว่า"ถ้าเจ้าเข้าไปในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่านั่น,เจ้าจะต้องไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดได้อย่างแน่นอน."

“Do you know about the Void Illusionary Divine Palace too?” Wu Yazi couldn’t help looking at Nie Li with eagerness.
"เจ้ารู้เกี่ยวกับตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าด้วยอย่างนั้นรึ?"อู๋หยาจื่ออดไม่ได้ที่จะจ้องมองเนี่ยหลี่ด้วยความกระหาย.

Nie Li thought things over, then said, “I do know a few things.” Wu Yazi didn’t seem to be a reliable person. Even if they entered the Void Illusionary Divine Palace and obtained a few treasures, Wu Yazi would definitely steal them for himself!
เนี่ยหลี่คิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว,จากนั้นก็พูดว่า"ข้ารู้เกี่ยวกับมันนิดๆหน่อยๆ" อู๋หยาจื่อไม่ได้ดูเหมือนที่จะเป็นบุคคลที่ไว้วางใจได้.แม้ถ้าพวกเขาเข้าไปในตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าและได้รับสมบัติล้ำค่าบางอย่างมา,อู๋หยาจื่อจะต้องขโมยมันจากพวกเขาอย่างแน่นอน.
Wu Yazi’s brows twitched, “In hundreds of thousands of years, countless Martial Ancestor Realm experts couldn’t even break the Thousand Illusionary Array outside the Void Illusionary Divine Palace. They weren’t able to enter it. However, there have been a few who’ve managed to get in by accident and returned with quite a few good items.” Wu Yazi’s eyes rolled and continued, “Do you guys want to go in with me?”
คิ้วของอู๋หยาจือกระตุก"ในหลายแสนปี,เหล่าผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามมากมายไม่สามารถที่จะทำลายค่ายกลพันมายาที่อยู่ภายนอกของตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่าได้.พวกเขานั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปยังข้างในได้.แต่ถึงกระนั้น,ก็มีคนหลายคนที่ได้รับมันมาอย่างบังเอิญและกลับออกมาพร้อมกับสิ่งของที่ดีมาเล็กน้อย."สายตาของอู๋หยาจือกลมโตและพูดว่า"พวกเจ้าต้องการที่จะเข้าไปข้างในกับข้าด้วยหรือไม่?"

Nie Li shook his head and firmly replied, “The Ten Thousand Illusionary Array isn’t that hard to break. However, the two of us are only Heavenly Fate Realm experts. We’d be walking to our deaths. I’d rather not go.”


เนี่ยหลีส่ายหัวยืนยันกลับไป"ค่ายกลหมื่นมายาไม่ยากเย็นนักที่จะทำลาย.แต่ถึงอย่างไร,พวกเราทั้งสองนั้นเป็นแค่เพียงผู้เชี่ยวชาญระดับลิขิตสวรรค์.พวกเราคงจะเป็นเหมือนกำลังเดินเข้าสู่ความตาย. ข้าไม่ค่อยอยากที่จะไป"


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)36 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 2. ล่าสมบัติหรือ สงสัยจะเก็บไว้สร้างฮาเร็ม ระวังจะได้สาวจากเผ่าอสูรอีกนะเนี่ยหลี ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 3. เนี่ยหลี่จะล่าสมบัติรึล่าสมาชิกฮาเร็มเพิ่มกันแน่
  ..โปรดติดตามตอนต่อไป..

  ตอบลบ
 4. นิกายเทพอสูรยังบุก และเปิดสมบัติไม่ได้ครับ

  roughly = ประมาณหยาบๆ, ราวๆ
  would = อยากจะ

  In roughly sixty years, the Demon God’s Sect would invade the Void Illusionary Divine Palace and open that ancient almighty’s treasury.
  ในราวหกสิบปีมานี้ นิกายเทพอสูรอยากจะบุกเข้าไปยังตำหนักเทพมายาแห่งความว่างเปล่า และเปิดสมบัติโบราณอันยิ่งใหญ่

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. I’m asking you too many unnecessary questions.
   ข้ากำลังถามเจ้าในเรื่องไม่จำเป็นมากเกินไป

   ลบ
  2. นิการเทพอสูร = นิกายเทพอสูร

   ลบ
  3. can’t be bothered to = ขึ้เกียจที่จะ

   That’s why I can’t be bothered to swat them out!
   นั่นเป็นเหตุที่ข้าคร้านจะไปตบตีกับพวกมัน!

   ลบ
  4. and เชื่อมคำขยาย ใช้ขยาย stone ทั้งสองกลุ่มคำ

   he brought a round and sparkling red stone,
   เขานำศิลารูปร่างกลม และสีแดงเป็นประกายออกมา

   ลบ
  5. feel free to flip through the Craftgods Book at the Gods Craft Pavilion,
   ก็เชิญเจ้าไปเปิดดูตำราเทวหัตถกรรม ที่ศาลาหัตถกรรมเทวะ

   ลบ
  6. every single day = ทุกวันไม่มีเว้น

   The old man at home makes me read stuff every single day.
   ตาแก่ที่บ้านข้าบังคับให้ข้าอ่านทุกวันไม่มีเว้น

   ลบ
  7. You ไม่ต้องแปล
   eight lifetimes = แปดชั่วอายุคน
   Wu Yazi's friend = เพื่อนของหวูหยาจือ (ไม่ปรากฏในที่นี้)
   arrange Wu Yazi as your friend = คบเป็นเพื่อนกับหวูหยาจือ

   You probably had to sin in eight lifetimes for fate to arrange Wu Yazi as your friend.
   อาจจะมีตราบาปไปแปดชั่วคน ที่โชคชะตาชักพาให้มาคบเป็นสหายกับหวูหยาจือ

   ลบ
  8. re-examined = ประเมินใหม่ (เพราะฉลาดเกินคาด)

   Wu Yazi re-examined Nie Li and said
   หวูหยาจื่อต้องประเมินเนี่ยหลีใหม่ และกล่าวว่า

   ลบ
  9. หยูหยาจือ = หวูหยาจือ

   จริงแล้วคำอ่านที่ฮิต และใกล้เคียงกว่า สำหรับ Wu คือ "อู๋" ตัวละครที่เราคุ้นหูเช่น อู๋หมิง อู๋คง อู่ซันซื่อ
   การใช้ หวู เป็นการประกาศตัวว่า เป็นมือใหม่ภาษาจีนครับ

   ลบ
  10. จากคำตอบของสหาย Tongchat "การใช้ หวู เป็นการประกาศตัวว่า เป็นมือใหม่ภาษาจีน" จากคำกล่าวนี้ ย่อมยืนยันได้ว่าแอดมิน หาได้ก๊อปการแปลของใครมา อย่างแน่นอนสินะ อ่า...นับถือนับถือ

   ลบ
 5. (^o^) ขอบคุณครับ สวยงามมาก

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณครับ เริ่มตื่นเต้นอีกแล้ว

  ตอบลบ