วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 376 – Wu Yazi

Tale of the demon and god novel Chapter 376 – Wu Yazi

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 376 อู๋หยาจื่อ


บทที่ 376 อู๋หยาจื่อ

Nie Li couldn’t help being amused at Xiao Yu’s sulky attitude. He never expected the situation to turn out like this. He’d always thought of Xiao Yu as a man, who knew that she had hidden the truth so well.
เนี่ยหลีอดไม่ได้ที่จะรู้สึกขบขันกับท่าทางโกรธเคืองของเซี่ยวหยู๋.เขาไม่เคยคาดเลยว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นรูปแบบดังกล่าว.เขาคิดมาโดยตลอดว่าเซี่ยวหยู่นั้นเป็นชายคนหนึ่ง,ใครจะรู้ล่ะว่าหล่อนนั้นได้ซ่อนความจริงเอาไว้เหมือนกัน.

It was probably related to the inscription patterns on her chest.
มันอาจจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบอักขระบนหน้าอกของหล่อนด้วยก็ได้.
Nie Li looked at Xiao Yu and asked, “How are your wounds?”
เนี่ยหลีจ้องมองไปที่เซี่ยวหยู๋และถามว่า"บาดแผลของเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง?"
The scenes from earlier flashed across Xiao Yu’s mind. She turned away with with her face boiling.
ด้วยเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้ผ่านเข้าไปในจิตใจของเซี่ยวหยู๋,หล่อนได้เบือนหน้าออกไปกับใบหน้าที่ร้อนผ่าวของหล่อน.


“I’m fine,” Xiao Yu answered quietly.
"ข้าสบายดี"เซี่ยวหยู๋ตอบออกมาเบาๆ.
“That’s good!” Nie Li nodded, “Since your wounds are already healed, then let’s go back!”
"ก็ดีแล้ว!" เนี่ยหลีพยักหน้า,"เมื่อบาดแผลของเจ้าได้รับการรักษาแล้ว,งั้นกลับกันเถอะ!"

“Alright,” Xiao Yu replied.
"ตกลง,"เซี่ยวหยู๋ตอบกลับ.

Just as Nie Li stood up and prepared to leave, several powerful auras swooped in their direction.
ขณะที่เนี่ยหลียืนขึ้นและเตรียมตัวที่จะออกไป,ปราณที่ทรงพลังหลายจุดก็โผเข้ามายังทิศทางของพวกเขา.

“Careful!” Nie Li immediately pulled Xiao Yu by the hand and hid in the nearby forest. Then, he dipped his right hand in a little demon blood and quickly wrote down a few inscription patterns. As he wrote them, he pointed at Xiao Yu’s chest.
"ระวัง!"เนี่ยหลีดึงเซี่ยวหยู๋เข้ามาอยู่ในอ้อมแขนและเข้าไปซ่อนอยู่ใกล้ๆป่าในทันที.จากนั้น,เขาก็ใช้มือขวาจุ่มลงไปที่เลือดอสูรเล็กน้อยและเขียนรูปแบบอักขระบางอย่างด้วยความรวดเร็ว.ขณะที่เขาเขียนพวกมัน,เขาก็จ่อไปที่หน้าอกของเซี่ยวหยู๋.

“Lecher!” Xiao Yu’s face was ashen. Nie Li had already taken advantage of her earlier. Now, he wanted to do it again?
"เจ้าคนบ้ากาม!"ใบหน้าของเซี่ยวหยู๋ถึงกับขาวซีด.เนียหลีนั้นได้เอาเปรียบหล่อนก่อนหน้านี้แล้ว.ตอนนี้เขายังต้องการที่จะทำมันอีกครั้งรึ?

With a grave expression, Nie Li grabbed Xiao Yu’s wrist with his left hand, covered her mouth with his right, and softly growled in her ear, “Be quiet, unless you want to die!”
ด้วยท่าทีที่จริงจัง,เนี่ยหลีได้จับไปที่ข้อมือของเซี่ยวหยู๋ด้วยมือซ้าย,ปิดปากของหล่อนไว้ด้วยมือขวา,และส่งเสียงขู่ที่หูของหล่อน"เงียบ!,ถ้าเจ้าไม่อยากตาย!!"

Nie Li was hugging her from behind, and she couldn’t break free, no matter how much she struggled. Shame crossed her face. She could only stay in that position, with Nie Li hugging her from behind as that peculiar feeling made her cheeks boil.
เนี่ยหลีได้กอดหล่อนเอาไว้ข้างหลัง,และหล่อนก็ไม่สามารถที่จะหลุดเป็นอิสระได้,ไม่ว่าหล่อนจะพยายามอย่างไรก็ตาม.ความอดสูก็ผ่านเข้ามายังใบหน้าของหล่อน.หล่อนทำได้เพียงแค่อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวโดยที่มีเนี่ยหลีนั้นโอบกอดอยู่ด้านหลัง ขณะที่ความรู้สึกแปลกๆก็ทำให้แก้มของหล่อนถึงกับร้อนผ่าว.

Nie Li and Xiao Yu peered out from behind a tree while holding their breaths. They knew that they were not in a position to confront the owners of those powerful auras. As for whether Nie Li’s inscription patterns could successfully conceal them from the other party, Nie Li was still unsure.
เนี่ยหลี่และเซี่ยวหยู๋มองผ่านออกมาจากหลังต้นไม้ขณะที่ยังกลั้นลมหายใจ.พวกเขารู้ว่าพวกเขานั้นไม่อยู่ในสถานะที่จะเผชิญหน้ากับเจ้าของปราณที่ทรงพลังเหล่านั้น.ขณะที่ ไม่ว่ารูปแบบอักขระของเนี่ยหลีจะสามารถปกปิดพวกเขาได้สำเร็จจากฝ่ายตรงข้าม,เนี่ยหลีเองก็ยังไม่มั่นใจมากนัก.

They spent so much effort just to survive up until now. It’d be a waste to be killed right then and there.
พวกเขานั้นได้ใช้ความพยายามอย่างมากเพียงเพื่อมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้,มันคงเป็นเรื่องที่สูญเปล่าหากถูกสังหารในทันทีทันใด.

Thanks to Xiao Yu’s struggling, Nie Li was distinctly aware of her perky, smooth, and soft rear that was currently pressed against his leg. He suddenly remembered events from back in the Nether Realm, when they explored the Death God’s tomb.
จากการดิ้นรนของเซี่ยวหยู,เนี่ยหลีรุ้สึกตัวอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความมีชีวิตชีวาของเธอ,นุ่มนวล,และหลังที่อ่อนนุ่มได้ดันไปติดกับขาของเขาตอนนี้.เขาจำมันได้ในทันทีถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่ดินแดนใต้พิภพ,เมื่อพวกเขานั้นได้ไปสำรวจสุสานเทพแห่งความตาย.


Back then, Nie Li had thought that Xiao Yu was a male; therefore, he hadn’t had much of a reaction. But right now, Nie Li couldn’t help secretly cursing himself.
ก่อนหน้านั้น,เนี่ยหลีได้คิดว่าเซี่ยวหยู๋นั้นเป็นผู้ชาย,ดังนั้น,เขาจึงไม่ได้มีปฏิกิริยามากมายนัก.แต่ตอนนี้นั้น,เนี่ยหลีอดไม่ได้ที่จะแอบสาบแช่งตัวเองอยู่.
In all honestly, Xiao Yu was still heart-stoppingly gorgeous, even though she was dressed in men’s clothes.
บอกตรงๆเลยว่า,เซี่ยวหยู๋ยังคงงดงามจนหัวใจแทบหยุดเต้น,แม้ว่าเธอนั้นจะสวมชุดผู้ชายก็ตาม.

Nie Li had to restrain himself as he stared into the distance.
เนี่ยหลียั้งยั้งตัวเองขณะที่เขาจ้องมองออกไปยังที่ไกลออกไป.

Some distance away from their hiding spot, two people landed on a patch of grass.
ห่างออกไปจากจุดที่พวกเขานั้นซ่อนตัว,มีคนสองคนยืนอยู่บนผืนหญ้า.

These two experts were of some other race: one had a body covered in fur, while the other had scarlet-red ears. Both were clearly experts of some demon clan.
สองผู้เชี่ยวชาญต้องมาจากบางเผ่าพันธุ์,หนึ่งในนั้นร่างกายมีขนปกคลุมไปทั่ว,ขณะที่อีกคนนั้นมีใบหูสีแดงเข้ม,แน่ชัดว่าทั้งสองนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญจากบางเผ่าอสูร
“There were obviously two auras here just a short while ago. Where could they’ve escaped to?”
"เห็นได้ชัดว่ามีสองปราณที่อยู่ตรงนี้ไม่นานมานี้เอง.พวกเขาหนีไปที่ไหนกัน?"

“Those two auras shouldn’t have any connections with that kid. That guy’s aura wasn’t so weak!”
"ทั้งสองปราณนั่นไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าเด็กนั่นหรอก.ปราณของพวกเขาไม่น่าจะอ่อนแอปานนั้น!"

The two demon clan experts conversed with each other.
สองผู้เชี่ยวชาญของเผ่าอสูรได้สนทนากันกับเรื่องต่างๆ.
They seemed to be pursuing someone.
พวกเขาดูเหมือนว่าจะกำลังหาใครบางคนอยู่.
“That kid killed so many of our men! If I don’t kill him myself, I’ll never be able to extinguish the hatred in my heart!” one of the demon clan experts said as he grounded his teeth and scanned his surroundings.
"เจ้าเด็กนั่นมันสังหารคนของเราจำนวนมาก!ถ้าข้าไม่ได้สังหารมันด้วยตัวเองล่ะก็,ข้าคงไม่สามารถที่จะดับความเกลียดชังในใจของข้าได้!"หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูรพูด ขณะที่เขาขบฟันแน่นและตรวจหาไปโดยรอบ.

They’d clearly sensed two weak auras just now, so they’d chased after them. But why couldn’t they sense them anymore? It should be impossible for such weak auras to escape their senses!
พวกเขานั้นรับรู้ได้อย่างชัดเจนกับปราณที่อ่อนแอสองจุดเมื่อสักครู่นี้,ดังนั้นพวกเขาจึงได้ไล่ตามมา.แต่ทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถรับรู้ได้อีกต่อไปล่ะ?มันไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับปราณที่อ่อนแอเช่นนั้นที่จะหลบหนีไปจากการรับรู้พวกเขาได้!
The two demon clan experts briefly searched their surroundings.
ผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูรสองตนได้พยายามค้นหาอยู่รอบๆอยู่ชั่วขณะ.

Only now did Xiao Yu understand what was going on. So Nie Li had sensed those two demon clan experts, while she hadn’t. That’s why he’d acted like that. Although her current posture with Nie Li was very ambiguous, Xiao Yu held her breath and didn’t dare to move.
ถึงตอนนี้เซี่ยวหยูเพิ่งจะเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้น เนี่ยหลีรู้สึกถึงสองผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูรนั้น ขณะที่เธอไม่ได้สำเหนียก นั่นเป็นเหตุให้เขาทำเช่นนั้น.แม้ว่าท่าทางของเธอตอนนี้กับเนี่ยหลีช่างน่าสงสัยเป็นอย่างมาก,เซี่ยวหยู่ก็กลั้นหายใจและไม่กล้าที่จะขยับ.

Nie Li realised that one of the experts had signs of approaching in their direction, and his heart rate sped up a little. According to his perceptions, those two should be Heavenly Axis Realm experts, at the very least. If they got within ten meters or so, they’d be able to break the concealment inscriptions and discover Nie Li and Xiao Yu.
เนี่ยหลีตระหนักได้ว่าหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญได้มีสัญญาณที่ใกล้เข้ามายังทิศทางของพวกเขา.และหัวใจของเขาก็เต้นเร็วขึ้นเล็กน้อย.ด้วยการรับรู้ของเขา.เหล่าผู้เชี่ยวชาญทั้งสองต้องเป็นผุ้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์,อย่างน้อยที่สุด ถ้าพวกเขาเข้าใกล้ภายในระยะประมาณสิบเมตร,พวกเขาจะสามารถทำลายอักขระปกปิดและค้นพบเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋ได้.

If that happened, it’d be an impossible fight with Nie Li and Xiao Yu’s strength. Those two Heavenly Axis Realm experts could easily kill them!
ถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว,มันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะต้อสู้ด้วยความแข็งแกร่งของเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋.เหล่าสองผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์สามารถที่จะสังหารพวกเขาได้อย่างง่ายดาย!
The demon clan expert drew closer to Nie Li and Xiao Yu, but he suddenly stopped and stared into the distance.
ผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูรเข้าใกล้ยังเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู่,แต่ทันใดนั้นก็หยุดและชำเลืองออกไปยังที่ห่างออกไป.
“Over there!” An expression of joy crossed that demon clan expert’s eyes.
"อยู่ตรงนั้น!"ท่าทางแห่งความปราบปลื้มผ่านเข้ามาในตาของผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูร.

*Woosh!* *Woosh!*
*วู๊ซซ!* *วู๊ซซ!*

The two figures flew away at frightening speeds.
ทั้งสองร่างบินออกไปด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัว.
Once the two demon clan experts left, Nie Li let out a breath of relief.
เมื่อผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูรทั้งสองได้จากไปแล้ว,เนี่ยหลีก็หายใจออกด้วยความโล่งใจ.
“Let me go already!” Xiao Yu struggled and complained in a soft voice. The experiences today ran through her mind again. She wanted to find a hole to crawl into and never come back out.
"ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะ!"เซี่ยวหยู๋พยายามและบ่นออกมาด้วยเสียงที่อ่อนนุ่ม.ด้วยสิ่งที่ประสบมาวันนี้ วิ่งผ่านเข้ามาในจิตใจของเธอ.เธอต้องการที่จะหาหลุมสักแห่งเพื่อที่จะคลานเข้าไปและไม่ต้องกลับออกมาอีกเลย.
Nie Li released Xiao Yu and said, “The situation was urgent. I really didn’t have an alternative!”
เนี่ยหลีปล่อยเซี่ยวหยู๋และพูดออกมาว่า"ด้วยสถานการณ์เร่งด่วน.ข้าไม่มีทางเลือกจริงๆ!"
Xiao Yu glanced at him with a depressed attitude. Of course she knew that Nie Li hadn’t done it one purpose; however, there was no way she could just not mind it.
เซี่ยวหยู๋ชำเลืองมองไปที่เขาด้วยท่าทางที่เศร้าซึม.แน่นอนเธอรู้แน่นอนว่าเนี่ยหลี่นั้นไม่ได้มีจุดประสงค์อย่างอื่น,แต่ถึงกระนั้น,ไม่มีทางที่หล่อนจะสามารถทำเป็นแค่เพียงไม่คิดเกี่ยวกับมัน.
“Those two demon clan experts are gone, but this place still isn’t safe. We should leave quickly!” Nie Li said. He turned around to leave, and received a scare when he found himself face-to-face with someone else.
"เหล่าผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูรได้ไปแล้ว,แต่ที่แห่งนี้ก็ยังไม่ปลอดภัย,พวกเราควรที่จะออกไปให้เร็ว!" เนี่ยหลีพูด.เขาหันกลับหลังเพื่อจะจากไป,และต้องตื่นตระหนก เพื่อพบว่าตนกำลังประจันหน้ากับบุคคลอื่นอยู่

Nie Li observed the other party. It was a child. Aside from a pair of sharp and furry ears, all his other features were human-like. He appeared thirteen or fourteen years-old and carried himself elegantly.
เนี่ยหลีสังเกตุเห็นฝ่ายตรงข้าม.เป็นเด็กอยู่.นอกเหนือจากคู่ของหูที่แหลมคมและมีขนยาวออกมา,รูปร่างโดยรวมแล้วดูเหมือนกันมนุษย์.เขาน่าจะอายุ สิบสามหรือสิบสีปี แลดูแล้วฉลาดหลักแหลม.
But even if he looked like he was thirteen or fourteen, it was highly possible that he was an ancient monster who’d lived for thousands of years!
แต่แม้ว่าเขานั้นจะมองดูแล้วเหมือนมีอายุสิบสามหรือสิบสี่ก็ตาม,มันก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันที่เขาจะเป็นสัตว์ประหลาดโบราณที่สามารถที่มีอายุอยู่ได้ถึงพันปี!


The child blinked and examined Nie Li and Xiao Yu with clear eyes.
เจ้าเด็กนั่นกระพริบตาพร้อมตรวจสอบเนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋ด้วยตาที่ใสแจ๋ว

Nie Li didn’t know what the other party was intending to do, so he put on a blank face and stretched his senses out on full alert. He couldn’t tell exactly how strong his opponent was, but he knew that this guy was stronger than those two demon clan experts from earlier!
เนี่ยหลีไม่รุ้เลยว่าฝั่งตรงข้ามนั้นมีความตั้งใจที่จะทำอะไร,ดังนั้นเขาจึงได้แสดงสีหน้างงงวยและขยายการรับรู้ของเขาออกไประวังภัยอย่างเต็มรูปแบบ.เขาไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าฝ่ายตรงข้ามของเขานั้นแข็งแกร่งเพียงใด,แต่เขารู้ได้ว่าคนดังกล่าวนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าสองผู้เชี่ยวชาญจากเผ่าอสูรก่อนนี้อีก!

This guy had approached within a few meters, and Nie Li hadn’t noticed at all. If he wanted to kill them, it’d be no effort at all!
ด้วยการที่เขานั้นเข้ามาใกล้ได้ภายในระยะไม่กี่เมตรและเนี่ยหลีไม่สามารถที่จะสังเกตด้วย.ถ้าเขาต้องการที่จะสังหารพวกเขา,ก็ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก.

“Which divine sect are you two from? The Divine Feathers Sect? Or the Skyblaze Sect?” He looked at Nie Li and Xiao Yu and narrowed his eyes with a smile.
"พวกเจ้าทั้งสองมาจากนิกายศักดิ์สิทธิ์ไหน?นิกายขนนกแห่งทวยเทพ?หรือนิกายอัคคีสวรรค์รึ?"เขาจ้องมองไปที่เนี่ยหลีและเซี่ยวหยู๋และหรี่ตามองด้วยรอยยิ้ม

Nie Li looked at him and asked, “Who are you?”
เนี่ยหลีจ้องมองไปที่เขาและถามว่า"เจ้าเป็นใครอย่างนั้นรึ?"

He still couldn’t understand the other party’s intentions.
เขายังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ถึงจุดมุ่งหมายของฝ่ายตรงข้าม.
“My name is Wu Yazi. I’m already over eighty years-old. That means that you two should address me as “grandfather”. I asked you a question. Not only did you not answer, but you turned around and asked me a question instead?” Wu Yazi said, puffing his chest as he announced his age.
"ข้ามีชื่อว่า อู๋หยาจื่อ.ข้านั้นมีอายุมากกว่าแปดสิบปีแล้ว.นั่นหมายความว่าพวกเจ้าทั้งสองควรที่จะเรียกข้าเช่น "คุณปู่" ข้าถามคำถามเจ้า,ไม่เพียงเจ้าไม่ตอบ,แต่กลับถามคำถามข้าแทนอย่างนั้นรึ?"อู๋ หยาจื่อ พูดพร้อมกับยืดอกขณะที่เขานั้นได้ประกาศอายุของเขา.

Nie Li smiled inwardly at Wu Yazi’s words. This guy was only a little over eighty years old; as far as the demon clans were concerned, he was still just a brat. However, most demon clan experts his age wouldn’t have gained their spiritual wisdoms yet; meanwhile, this Wu Yazi possessed quite a high one. At least Wu Yazi’s tone didn’t contain any malice. Either way, if Wu Yazi had wanted to kill them, they’d already be dead.
เนี่ยหลียิ้มอยู่ภายในใจกับคำพูดของอู๋หยาจื่อ.ชายผู้นี้อายุมากกว่าแปดสิบปีเพียงเล็กน้อย,ตามความคิดของเผ่าอสูรนั้น,เขายังเป็นแค่เด็กเหลือขอ.แต่ถึงกระนั้นผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูรของเขาส่วนมากจะยังไม่ได้รับความฉลาดทางจิตวิญญาณ.ในขณะเดียวกัน,สิ่งที่อู๋หยาจื่อมีก็ค่อนข้างสูงคนหนึ่งทีเดียว.อย่างน้อยด้วยสุ้มเสียงของอู๋หยาจื่อก็ไม่ได้คิดปองร้าย.อีกอย่างหนึ่ง,ถ้าอู๋หยาจื่อต้องการที่จะสังหารพวกเขา,พวกเขาคงได้ตายเรียบร้อยแล้ว.

“You demon clan people aren’t the same as us, humans. An eighty year-old demon is still just a kid!” Nie Li shrugged.
"คนของเผ่าอสูรของเจ้าไม่เหมือนกับพวกเรา,เผ่ามนุษย์.  แปดสิบปีของเผ่าอสูรนั้นยังเป็นเพียงแค่เด็ก!"เนี่ยหลียักไหล่
Wu Yazi was clearly rather annoyed by that, as his expression turned rather stern. “Aren’t you two just kids too? Aren’t you worried that I’ll kill you? After all, you two are just Heavenly Fate Realm experts!”

อู๋หยาจื่อค่อนข้างขุ่นเคืองชัดเจนกับสิ่งดังกล่าว,ขณะที่เขาแสดงท่าทางค่อนข้างเอาจริง"พวกเจ้าไม่เป็นแค่เพียงเด็กด้วยเหมือนกันอย่างนั้นรึ? เจ้าไม่เป็นห่วงว่าข้านั้นจะสังหารพวกเจ้าอย่างนั้นรึ?ต้องไม่ลืมนะว่า,พวกเจ้าทั้งสองเป็นแค่เพียงผู้เชี่ยวชาญระดับลิขิตสวรรค์!"ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)40 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 4. แปลเร็วโคตรครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 5. เลข0เกินมารึป่าวเนี่ย

  ตอบลบ
 6. เลข0เกินมารึป่าวเนี่ย

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณครับ สนุกมากครับ อ่านจนติดงอมแงมเลย

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 9. อักขณะ = อักขระ

  ถ้าเจ้าไม่อยากหายใจ! = ถ้าเจ้าไม่อยากตาย!

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. Thanks to = เนื่องจาก (เคยบอกแล้วครับ)
   struggling = การดิ้นรน

   Thanks to Xiao Yu’s struggling,
   จากการดิ้นรนของเซี่ยวหยู

   ลบ
  2. ย่อหน้านี้ เหลือประโยคท้ายๆเท่านั้นครับที่ถูกต้อง อิอิ
   That’s why = นั่นเป็นเหตุให้ (วางตำแหน่งนี้ เป็นคำถามไม่ได้ครับ)

   Only now did Xiao Yu understand what was going on. So Nie Li had sensed those two demon clan experts, while she hadn’t. That’s why he’d acted like that.
   ถึงตอนนี้เซี่ยวหยูเพิ่งจะเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้น เนี่ยหลีรู้สึกถึงสองผู้เชี่ยวชาญเผ่าอสูรนั้น ขณะที่เธอไม่ได้สำเหนียก นั่นเป็นเหตุให้เขาทำเช่นนั้น

   ลบ
  3. received a scare = ตื่นตระหนก
   face-to-face = ประจันหน้า

   and received a scare when he found himself face-to-face with someone else.
   และต้องตื่นตระหนก เพื่อพบว่าตนกำลังประจันหน้ากับบุคคลอื่นอยู่

   ลบ
  4. Skyblaze Sect = นิกายอัคคีสวรรค์

   ลบ
 10. ได้พันธมิตรเพื่มขึ้นแน่ๆ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณครับ รออยู่นะครับจัดมาอีกครับท่าน สนุกมากครับ

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณครับ ทีแปลนิยายดีดี

  ตอบลบ
 13. แก่แดดจริงน้อ อายุแค่ราวๆ 8(0)ขวบเอง

  ตอบลบ
 14. ตลกสมัยที่เจอเซี่ยวหยูครั้งแรกๆ เนี่ยหลี่หึงหนิงเอ๋อขั้นเจ้าขั้นมหาหึง ณจุดนั้นคือรักทั้งจื้อหวินและหนิงเอ๋อ ในอนาคตคงเพิ่มอีกซัก2คน

  ตอบลบ