วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 374 – Void Spiritual Array

Tale of the demon and god novel Chapter 374 – Void Spiritual Array

 นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 374 ค่ายกลวิญญาณแห่งความว่างเปล่า


บทที่ 374 ค่ายกลวิญญาณแห่งความว่างเปล่า

Xiao Yu struggled for quite a while before he finally realised that there was no point. The only thing he could do was widen his eyes and helplessly resign himself to his fate.
เซี่ยวหยู๋พยายามอยู่ชั่วขณะก่อนที่เขาจะรับรู้ได้ว่าไม่มีประโยชน์อันใด.มีแค่เพียงสิ่งเดียวที่เขานั้นทำได้คือเบิกตาของเขาให้กว้างและยอมรับอย่างหมดหนทางกับโชคชะตาของตัวเอง.
After Nie Li treated Xiao Yu’s back, he turned his friend over and leaned him on the tree.
หลังจากเนี่ยหลีได้รักษาด้านหลังของเซี่ยวหยู๋,เขาได้พยุงเพื่อนของเขาออกมาและนำเขาไปพิงที่ต้นไม้.
What Nie Li caught sight of there stunned him.
บางสิ่งที่เนี่ยหลี่ได้พบเห็นนั้นทำให้เขาตกตะลึงเลยทีเดียว.

Xiao Yu was extremely slim, and his chest was flat and smooth. Although there were several burn wounds, it wasn’t terribly serious. A huge portion of his pearly white skin could be seen.
เซี่ยวหยู๋นั้นช่างผอมเพรียวนัก,และหน้าอกของเขานั้นแบนเรียบและนุ่มนวล.แม้ว่าจะมีรอยไหม้หลายจุด,มันก็ไม่ได้ร้ายแรงเท่าใดนัก.ส่วนใหญ่ของผิวที่ขาวเนียนราวไข่มุกสามารถที่จะมองเห็นได้.


There wasn’t the slightest injury on him chest and his pearly white chest were covered by a mysterious tattoo.
ไม่มีอาการบาดเจ็บมากมายนักที่หน้าอกของเขาและหน้าอกที่ขาวราวไข่มุกของเขานั้นปกคลุมไปด้วยรอยสักลึกลับ.
The design was extremely complex, as though it was crafted from high-level inscription patterns.
รูปแบบดังกล่าวสมบูรณ์แบบมาก,ขณะที่มันถูกสร้างขึ้นด้วยรูปแบบอักขระชั้นสูง.  
Even Nie Li couldn’t make any sense of it; however, he intuitively sensed that those inscription patterns were probably linked to Xiao Yu’s origins.
แม้แต่เนี่ยหลียังไม่สามารถที่จะรับรู้เกี่ยวกับมันได้,แต่ถึงกระนั้นเขาก็สังหรณ์ใจได้ว่าเหล่ารูปแบบอักขระดังกล่าวนั้นอาจจะเชื่อมโยงกับต้นกำเนิดของเซี่ยวหยู๋ก็ได้.

A strange ring with power over space-time, and a set of mysterious and profound inscription patterns. Nie Li guessed that Xiao Yu probably had a formidable background!
แหวนประหลาดที่มีพลังของกาลอวกาศ และยังมีชุดของอักขระที่ลึกลับและลึกซึ้ง.เนี่ยหลี่นั้นอาจจะพอคาดเดาได้ว่าบางทีเซี่ยวหยู๋นั้นอาจจะมีภูมิหลังที่น่าสะพรึงกลัว
Since Nie Li was staring at his front, Xiao Yu turned red all the way down to his neck. He could only slightly tilt his head away slightly.
เมื่อเนี่ยหลีมาอยู่ต่อหน้าของเขา,ใบหน้าของเขาก็กลายเป็นสีแดงลงไปจนถึงลำคอ,เขาทำได้แค่เพียงเอียงคอของเขาออกไปได้เพียงเล็กน้อย.

“We’re both guys, what’s there to be embarrassed about?” Nie Li shrugged.
"พวกเราทั้งคู่เป็นผู้ชาย,มีอะไรที่เจ้าต้องอายอย่างนั้นรึ?"เนี่ยหลียักไหล่.
Xiao Yu still appeared a little indignant at Nie Li’s words.
เซี่ยวหยู๋ยังคงไม่พอใจกับคำพูดของเนี่ยหลี.
He began treating Xiao Yu’s front side. He slowly smeared the medicinal paste on his friend’s wounds and massaged it in. He was cautious with every wound.
เขาเริ่มที่จะรักษาฝั่งด้านหน้าของเซี่ยวหยู๋.เขาค่อยๆทายาที่เป็นเหมือนแป้งเปียกไปบนบาดแผลของเพื่อนเขาและเริ่มที่จะนวดมัน.เขาให้ความระมัดระวังกับบาดแผลทุกๆแห่ง.

Nie Li had a serious expression on his face as he looked down on Xiao Yu’s wounds. Xiao Yu was finally looking back at him with a less dazed expression. Tears flickered in his eyes. Who knew what he was trying to say?
เนี่ยหลีแสดงท่าทางจริงจังบนใบหน้าขณะที่เขาจ้องลงไปที่บาดแผลของเซี่ยวหยู๋.ในที่สุดเซี่ยวหยู๋ได้จ้องมองกลับมายังเนี่ยหลี่ด้วยท่าทางงงงันเล็กน้อย.น้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเขา
“Could you not look me in the eye? You’re making my hair stand.” Nie Li said, a little disheartened. No. Xiao Yu wouldn’t happen to have a special hobby of being interested in men, right?
"เจ้าอย่าได้มองข้าด้วยสายตาเช่นนั้น? เจ้าทำให้ข้าถึงกับขนลุกเลยนะ."เนี่ยหลีพูด,ขวัญเสียเล็กน้อย.ไม่.เซี่ยวหยู่ไม่ได้เป็นอย่างเช่นมีงานอดิเรกในการสนใจผู้ชาย,ใช่ใหม?.
Either way, Nie Li continued treating Xiao Yu’s wounds, and only left a few private parts for Xiao Yu to do for himself.
อย่างไรก็ตาม,เนี่ยหลียังคงรักษาบาดแผลของเซี่ยวหยู๋ต่อไปและปล่อยไว้แค่จุดส่วนตัวบางส่วนของเซี่ยวหยู๋ที่จะต้องให้เขาทำมันด้วยตัวเอง.

Just as Nie Li prepared to unlock Xiao Yu’s meridians, his eyes fell back to the mysterious inscription pattern arrays on Xiao Yu’s chest.
ขณะที่เนี่ยหลีเตรียมที่จะคลายจุดของเซี่ยวหยู,สายตาของเขาก็ถอยกลับไปที่รูปแบบค่ายกลอักขระลึกลับที่อยู่บนหน้าอกของเซี่ยวหยู๋.

He could faintly sense a mysterious ripple of energy spreading out from the design on Xiao Yu’s chest. It was as though the surrounding time and space had stopped.
เขาสามารถที่จะรับรู้ได้ถึงพลังงานลึกลับที่ปล่อยระลอกคลื่นออกมาจากรูปแบบบนหน้าอกของเซี่ยวหยู๋.ราวกับว่ากาลอวกาศรอบๆ ได้หยุดลง.
When Nie Li’s eyes fell on the tattoo, he felt like he was being sucked in. He couldn’t look away.
เมื่อสายตาของเนี่ยหลีได้มองลงไปที่ลายสักนั่น,เขารู้สึกเหมือนว่ากำลังโดนดูดเข้าไป,เขาไม่สามารถที่จะมองไปที่อื่นได้.

Nie Li’s heart was filled with curiosity. Just what were these inscription pattern arrays?
หัวใจของเนี่ยหลีเต็มไปด้วยความอยากรู้.รูปแบบค่ายกลอักขระนี้มันคืออะไรกัน?
He unconsciously extended his hand and touched Xiao Yu’s chest.
เขาไม่รู้สึกตัวและยื่นมือของเขาออกไปสัมผัสที่หน้าอกของเซี่ยวหยู๋.
His body no longer listened to him, and was being pulled by the ungraspable energy.
ร่างกายของเขานั้นไม่รับฟังคำสั่งของเขาอีกต่อไป,และถูกดึงดูดโดยพลังที่ไม่รู้จัก.

“Wu…wu…wu…” Xiao Yu thrashed violently.
"อู๊ๆ..อู๊ๆ.อู๊ๆ."เซี่ยวหยู่ดิ้นไปมาอย่างรุนแรง
However, Nie Li couldn’t hear his friend’s protests. His right hand was already over the mysterious inscription patterns.
แต่ถึงกระนั้น,เนี่ยหลีก็ไม่สามารถที่จะได้ยินการห้ามของเพื่อนเขา.มือขวาของเขานั้นได้อยู่บนรูปแบบอักขระลึกลับเรียบร้อยแล้ว.

*Boom!*
*บุมม!"

The mysterious energy surged violently. The inscription patterns on Xiao Yu’s chest began spinning rapidly. Mysterious inscription pattern chains snaked out in all direction and latched onto Nie Li.
พลังงานลึกลับ พลุ้งพล่านออกมาอย่างรุนแรง.รูปแบบอักขระบนหน้าอกของเซี่ยวหยู่เริ่มที่จะหมุนไปมาอย่างรวดเร็ว.สายโซ่แห่งรูปแบบอักขระลึกลับแผ่คดเคี้ยวออกมาทุกทิศทาง และรัดไปที่ตัวเนี่ยหลี.
A deep vortex sucked his mind inside.
น้ำวนลึกลับก็ได้กลืนจิตใจของเขาเข้าไปภายใน.


Nie Li thoroughly lost consciousness.
เนี่ยหลีได้หมดสติโดยสมบูรณ์.

After a long period of time, Nie Li entered a dark and endless space.
หลังจากเวลานานเหมือนกัน,เนี่ยหลีก็ได้เข้าไปยังความมืดและพื้นที่ไร้ขอบเขต.

He quietly seated himself in the place without edges. It was a void that made one feel vulnerable and exposed from all directions.
เขานั่งเงียบๆในสถานที่ไม่มีขอบ,มันเป็นความว่างเปล่าที่ทำให้รู้สึกอ่อนแอและเปลือยเปล่ามาจากทุกทิศทุกทาง
“Where is this?” Nie Li furrowed his brows. Why did this happen when he touched the inscription pattern arrays on Xiao Yu’s chest?
"นี่มันที่ใหนกัน?"เนี่ยหลีขมวดคิ้ว.ทำไมถึงเกิดขึ้น เมื่อเขานั้นสัมผัสกับค่ายกลรูปแบบอักขระบนหน้าอกของเซี่ยวหยู๋อย่างนั้นรึ?
He sensed a powerful intent permeating the surrounding space. His own intent was like a drop in the ocean compared to it.
เขารับรู้ได้ได้ถึงเจตจำนงอันทรงพลังเอิบอาบอยู่รายรอบพื้นที่แห่งนี้เมื่อเทียบกันแล้ว เจตจำนงของเขาเหมือนเพียงหยดน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทร.
A deep and hoarse voice sounded from the endless time-space. “This is the space within the Void Spiritual Array!”
เสียงที่ลึกและแหบแห้งดังขึ้นจากกาลอวกาศที่ไม่มีขอบเขต"นี่เป็นช่องว่างภายในค่ายกลวิญญาณแห่งความว่างเปล่า!"
“The Void Spiritual Array?” Nie Li knitted his brows. The information flowed into his mind as he recalled the Void Spiritual Array. Only someone who’d cultivated the [Heaven’s Divination] technique to a very high level could lay that kind of inscription pattern array.
"ค่ายกลวิญญาณแห่งความว่างเปล่ารึ?"เนี่ยหลีขมวดคิ้ว.ด้วยข้อมูลที่ไหลเข้ามาในจิตใจของเขา ขณะที่เขานั้นนึกถึงค่ายกลวิญญาณแห่งความว่างเปล่า.มีเพียงคนที่บ่มเพาะพลังด้วยเทคนิค [ทำนายชะตาสวรรค์]ที่มีระดับสูงเท่านั้นถึงจะสามารถวางชนิดของรูปแบบค่ายกลดังกล่าวได้.

[Heaven’s Divination] technique was a mysterious and forbidden technique.
เทคนิค [ทำนายชะตาสวรรค์] เป็นเทคนิคที่ลึกลับ และต้องห้าม

Within the time-space controlled by the Sage Emperor, the [Heaven’s Divination] technique was something that absolutely should not be learned. Those who’d learned it would eventually be discovered, and then the Sage Emperor’s Deity Generals would pursue them to the ends of the earth. However, even if the [Heaven’s Divination] technique couldn’t be practiced, there were still many people with lofty ideals who preserved and passed it down. Therefore, there were still many who knew it.
ภายในกาลอวกาศนั้นถูกควบคุมด้วยจักรพรรดิแห่งปราชญ์, เทคนิค[ทำนายชะตาสวรรค์]จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะศึกษาเป็นที่สุด.เหล่าบุคคลที่ศึกษามันจะถูกค้นพบในท้ายที่สุด,และจากนั้นนายพลเทพของจักรพรรดิแห่งปราชญ์จะไล่ตามพวกเขาจนไปสุดขอบโลกเลย.แต่ถึงกระนั้น.แม้ว่าเทคนิค [ทำนายชะตาสวรรค์]ไม่ควรที่จะฝึก,แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่มีความคิดอันสูงส่งที่จะเก็บและส่งต่อไปยังคนข้างหลัง.ดังนั้นจึงยังมีคนจำนวนมากที่รู้จักมัน.

It was said that the [Heaven’s Divination] technique could allow one to climb the Heavenly Dao and break the space-time seal placed by the Sage Emperor.
เคยกล่าวกันว่าเทคนิค [ทำนายชะตาสวรรค์]สามารถที่จะยอมให้คนๆหนึ่งขึ้นไปถึงญาณรอบรู้แห่งสวรรค์และสามารถที่จะทำลายผนึกกาลอวกาศ ที่ถูกวางไว้โดยจักรพรรดิแห่งปราชญ์เลย.

However, once those who’d cultivated the [Heaven’s Divination] technique reached a certain level, they’d be discovered by the Sage Emperor. After that, death was destined. Therefore, there were only a few throughout history who were powerful enough to lay down a Void Spiritual Array. All of them possessed great strength and had attained unimaginable heights. To some degree, all of them were strong enough to fight the Sage Emperor.
อย่างไรก็ตาม,เมื่อมีเหล่าคนที่ได้ฝึกเทคนิค [ทำนายชะตาสวรรค์]จนถึงระดับที่พอสมควรแล้ว,พวกเขาล้วนแล้วแต่ถูกค้นพบโดยจักรพรรดิแห่งปราชญ์,หลังจากนั้น,ความตายก็มุ่งมาหาพวกเขา.ดังนั้นจึงมีแค่เพียงส่วนน้อยจากประวัติศาสตร์เท่านั้นจึงจะทรงพลังเพียงพอที่จะสามารถวางค่ายกลวิญญาณแห่งความว่างเปล่าได้.พวกเขาทั้งหมดล้วนครอบครองความแข็งแกร่งที่ยอดเยี่ยม และบรรลุระดับสูงส่งเกินกว่าจะจินตนาการได้.ด้วยระดับดังกล่าว.พวกเขาทั้งหมดนั้นจึงมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะต่อสู้กับจักรพรรดิแห่งปราชญ์.

“Indeed. Before I died, I laid this Void Spiritual Array upon the body of my daughter. However, that was already several million years ago. My confrontation with the Sage Emperor ended with my fall. To protect my only daughter, I sent her through time and space with a secret technique, and she arrived in the present, several million years later. I chose this time because I sensed a powerful time-space aura from here. Someone has managed to cultivate the [Heaven’s Divination] technique to my level.”
"เป็นความจริง,ก่อนที่ข้าจะตาย,ข้าได้วางค่ายกลวิญญาณแห่งความว่างเปล่าในขณะนั้น ลงบนร่างกายบุตรสาวของข้า.ถึงกระนั้น,มันก็ผ่านมาหลายล้านปีมาแล้ว.ข้าได้เผชิญหน้ากับจักรพรรดิแห่งปราชญ์ ท้ายที่สุดแล้วข้าก็พ่ายแพ้.เพื่อคุ้มครองลูกสาวเพียงคนเดียว,ข้าได้ส่งหล่อนผ่านกาลอวกาศด้วยเทคนิคลับ,และนางได้เดินทางมาถึงยุคปัจจุบัน คือหลายล้านปีต่อมา.ข้าได้เลือกช่วงเวลานี้เพราะว่าข้ารับรู้ได้ถึงปราณที่ทรงพลังของกาลอวกาศจากที่นี่.บางคนได้ทำการบ่มเพาะพลังเทคนิค [ทำนายชะตาสวรรค์]จนถึงระดับของข้า"
“Your daughter?” Nie Li couldn’t help knitting his brows. Could this “daughter” be Xiao Yu?
"ลูกสาวท่านอย่างนั้นรึ?"เนี่ยหลีอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้ว.นี่หรือว่า"ลูกสาว"คือเซี่ยวหยู๋อย่างนั้นรึ?
Nie Li had suspected that Xiao Yu was a woman, but he couldn’t confirm it. He bitterly smiled as he thought about her flat chest. Back then, he’d thought that he’d confirmed that Xiao Yu was male!
เนี่ยหลีสงสัยว่าเซี่ยวหยู่นั้นจะเป็นผู้หญิง,แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้.เขายิ้มอย่างขมขื่นขณะที่เขาคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับหน้าอกที่แบนราบ.ก่อนนั้น,เขาได้คิดเรื่องที่เขาจะยืนยันเกี่ยวกับเซี่ยวหยู่คือผู้ชาย!

The voice didn’t seem too bothered by what Nie Li was thinking, as it said, “I do not know where that expert is, but I sense a powerful space-time aura from you.”
เสียงดังกล่าวดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนเกี่ยวกับสิ่งที่เนี่ยหลีนั้นได้คิดอยู่,ขณะที่มันพูดออกมาว่า"ข้าไม่รู้ว่าผู้เชียวชาญผู้นั้นอยู่ที่ใด,แต่ข้ารับรู้ได้ถึงพลังอำนาจปราณกาลอวกาศจากตัวเจ้า"

Nie Li’s body contained a powerful time-space aura? Could it be from the two remnant pages of the Temporal Demon Spirit Book? Or was it something else?
ร่างกายของเนี่ยหลีนั้นถูกบรรจุด้วยพลังอำนาจปราณกาลอวกาศอย่างนั้นรึ? มันอาจจะเป็นการะดาษสองหน้าของหนังสือภูติกาลลี้ลับหรือไม่?หรือว่ามันมีสิ่งอื่นด้วยอย่างนั้นรึ?

Nie Li stared into the void and asked, “I’d like to ask Senior, what’s your motive for placing the Void Spiritual Array onto your daughter’s chest?”
เนี่ยหลีจ้องมองไปยังเสียงดังกล่าวและสอบถาม"ข้ามีเรื่องที่อยากถามผู้อาวุโส,ท่านนั้นมีแรงจูงใจอะไรที่ได้วางค่ายกลวิญญาณแห่งความว่างเปล่าลงไปบนหน้าอกของลูกสาวอย่างนั้นรึ?
The intent replied, “Through this Void Spiritual Array, my wife and I have sealed our lifetime’s worth of cultivation within our daughter’s bloodline. As time passes, our daughter’s bloodline will slowly awaken, and she will become an expert that surpasses even ourselves. However, she still won’t be strong enough to confront the Sage Emperor. We can only wait for that expert that have reached the pinnacle of the [Heaven’s Divination] technique!”
เจตจำนงดังกล่าวได้ตอบกลับว่า"ด้วยการวางค่ายกลวิญญาณแห่งความว่างเปล่า,ภรรยาของข้าและข้าได้ผนึกการบ่มเพาะพลังตลอดชีวิตของพวกเราลงไปในสายเลือดลูกสาว.ขณะที่เวลาได้ผ่านไป,สายเลือดลูกสาวของพวกเราก็จะค่อยๆตื่นขึ้น,และหล่อนจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เหนือยิ่งกว่าพวกเรา.แต่ถึงกระนั้นหล่อนก็ยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเผชิญหน้ากับจักรพรรดิแห่งปราชญ์.พวกเราเพียงรอแค่ให้ความเชี่ยวชาญนั้นไปถึงระดับสูงสุดของเทคนิค [ทำนายชะตาสวรรค์]!

“I wonder… how can I help you?” Nie Li said after he considered the voice’s words. The Void Spiritual Array had sucked his consciousness inside; that expert must have intended it to happen. He must have a motive behind it.
"ข้าสงสัยว่า....ข้าจะสามารถช่วยท่านได้อย่างไร?" เนี่ยหลีพูดหลังจากที่ได้ใคร่ครวญเกี่ยวกับคำพูดของเสียงดังกล่าว.ค่ายกลวิญญาณแห่งความว่างเปล่านั้นได้จมอยู่ภายในจิตสำนึกของเขา,ผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีเจตจำนงที่จะทำให้มันเกิดขึ้น.เขาจะต้องมีแรงจูงใจอยู่เบื้องหลังเป็นแน่.
“I do not know of your origins, but I can sense that you have a more than ordinary relationship with my daughter,” the voice said.
"ข้าไม่รู้ที่มาของเจ้า,แต่ข้าสามารถรับรู้ได้ว่าเจ้าต้องมีความสัมพันธ์มากกว่าธรรมดากับลูกสาวของข้า" เสียงดังกล่าวพูดออกมา.

*Cough* *cough*
*ไอ*    *ไอ*

Nie Li couldn’t help feeling a little awkward. Just a little while ago, he didn’t even know that Xiao Yu was a woman. Now that he knew, he couldn’t help the awkwardness. He’d touched Xiao Yu’s entire body!
เนี่ยหลีอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอึกอักเล็กน้อย.แค่เพียงไม่นานมานี้เอง,เขาไม่ได้รู้เลยว่าเซี่ยวหยู๋นั้นเป็นผู้หญิง.ตอนนี้เขาได้รู้แล้ว,เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเคอะเขิน.เขานั้นได้สัมผัสไปทั่วทั้งร่างกายของเซี่ยวหยู๋


“Well… we’re just really close friends.” Nie Li awkwardly smiled.
"ประมาณว่า....พวกเรานั้นจริงๆเป็นแค่เพียงเพื่อนสนิทกัน."เนี่ยหลียิ้มอย่างเคอะเขิน.

“Since you’re her close friend, I’d like to entrust a matter to you,” the voice said.
"เมื่อเจ้านั้นเป็นเพื่อนสนิทของหล่อน,ข้าอยากที่จะมอบหมายเรื่องหนึ่งแก่เจ้า"เสียงดังกล่าวพูดออกมา.
“Senior, please speak. As long as it’s something I can accomplish, I’ll do my best!” Nie Li straightforwardly answered. After all, his relationship with Xiao Yu wasn’t that bad. Earlier, he’d been saved by Xiao Yu. He’d even touched her. If he couldn’t agree to her father’s request, then he’d be too cruel and shameless.

"ผู้อาวุโส,โปรดพูดมา,ตราบเท่าที่มันเป็นเรื่องที่ข้าสามารถทำได้.ข้าจะทำมันให้ดีที่สุด!"เนี่ยหลีตอบอย่างตรงไปตรงมา.ต้องไม่ลืมว่า,ความสัมพันธ์ของเขากับเซี่ยวหยู๋ก็ไม่ได้แย่นัก.ก่อนหน้านี้.เขาได้ถูกช่วยโดยเซี่ยวหยู๋.เขายังได้สัมผัสกับร่างกายหล่อน.ถ้าไม่ยอมรับคำขอของบิดาของหล่อนแล้วล่ะก็,เช่นนั้นเขาคงจะเป็นคนที่ชั่วร้ายและไร้ยางอายเป็นอย่างมาก.ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)61 ความคิดเห็น:

 1. -ขอบคุณครับ รี รั่วๆเลยครับ

  ตอบลบ
 2. พ่อตาจะฝากลูกสาวอ 5555

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณมากครับ เสี่ยวหยู๋ ผญ.. 555

  ตอบลบ
 4. พ่อของเซี่ยวหยู่มาเเล้ว

  ตอบลบ
 5. สนุกเย่ๆๆๆส฿้ๆครับ

  ตอบลบ
 6. อิอิอิ เมียคนที่สาม ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 7. ค้างมากเลยคับ แต่ก็ขอบคุณมากคับที่แปล

  ตอบลบ
 8. มาอีกหนึ่งนาง พระเอกนี่ดวงดีเรื่องผู้หญิงจริงๆ 55555 ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 9. เอาแล้วโดนพ่อเค้าจับเชือดแน่พระเอกเรา ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 10. เริ่มนอกเรื่อง บุตรีวาลิเรียมาไง 555

  ตอบลบ
 11. สาวสายกระดานนี้เอง
  ถ้าเนี่ยหลีฝังเข็มแล้วขยายขนาด(ปราณ)ตรงนั้่นได้จะพีคมาก


  ขอบคุณทีมแปลมากๆครับ

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณครับ เรื่องเริ่มขยายกว้างขึ้นอีกแล้ว สนกมากครับ

  ตอบลบ
 13. เมียคนที่สี่ มาแว้ว เสียงยู๋

  ตอบลบ
 14. สุดยอดเลยยเนี้ยหลี่ อิจฉาว่ะ

  ตอบลบ
 15. ค้างหนักมากกก
  แต่ก็ ขอบคุณมากขอรับที่แปล

  ตอบลบ
 16. 555 คุยกับพ่อตา เลยนะครับพี่หลี่...

  ตอบลบ
 17. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อาจจะเป็นสัตว์หางที่อยู่ในตัวก็ได้ หลบตีนแพ้บ

   ลบ
 18. ขอบคุณครับที่แปลให้อ่าน ค้างเลย อยากอ่านต่อ แต่ก็รอได้ครับ สนุกมาก หืม สงสัยเนี่ยหลี่จะมีภรรยามากกว่า 4 คนแน่ ๆ

  ตอบลบ
 19. ขอบคุณครับที่แปลให้อ่าน ค้างเลย อยากอ่านต่อ แต่ก็รอได้ครับ สนุกมาก หืม สงสัยเนี่ยหลี่จะมีภรรยามากกว่า 4 คนแน่ ๆ

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 21. นี่มันฮาเลมชัดๆ 555555

  ตอบลบ
 22. ขอบคุณมากครับ ยาวๆไปเลยครับ รออย่างใจจดใจจ่อ

  ตอบลบ
 23. several = หลาย

  Although there were several burn wounds,
  แม้ว่าจะมีรอยไหม้หลายจุด

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ลักษณะนามของบาดแผล คือ แห่ง หรือแผล

   เขาให้ความระมัดระวังกับบาดแผลทุกๆอัน = เขาให้ความระมัดระวังกับบาดแผลทุกๆแห่ง

   ลบ
  2. สกัดจุด ก็ต้องคู่กับ คลายจุด

   unlock Xiao Yu’s meridians = คลายจุดของเซี่ยวหยู

   ลบ
  3. ใช้คำเกินครับ และคำว่า "มัน" ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องแปล
   กาล = เวลา

   It was as though the surrounding time and space had stopped.
   ราวกับว่ากาลอวกาศรอบๆ ได้หยุดลง

   ลบ
  4. snaked = คดไปคดมา (มี -ed ต่อท้าย มันคือกริยา จึงไม่ได้แปลว่า"งู")

   Mysterious inscription pattern chains snaked out in all direction and latched onto Nie Li.
   สายโซ่แห่งรูปแบบอักขระลึกลับแผ่คดเคี้ยวออกมาทุกทิศทาง และรัดไปที่ตัวเนี่ยหลี

   ลบ
  5. powerful = ทรงพลัง
   permeating = เอิบอาบ, กำซาบ

   He sensed a powerful intent permeating the surrounding space.
   เขารับรู้ได้ได้ถึงเจตจำนงอันทรงพลังเอิบอาบอยู่รายรอบพื้นที่แห่งนี้

   ลบ
  6. a drop = หยดน้ำหยดหนึ่ง (มี article นำหน้าจะเป็นกริยาไม่ได้)
   ocean = มหาสมุทร

   His own intent was like a drop in the ocean compared to it.
   เมื่อเทียบกันแล้ว เจตจำนงของเขาเหมือนเพียงหยดน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทร

   ลบ
  7. forbidden = ต้องห้าม

   [Heaven’s Divination] technique was a mysterious and forbidden technique.
   เทคนิค [ทำนายชะตาสวรรค์] เป็นเทคนิคที่ลึกลับ และต้องห้าม

   ลบ
  8. It was said that = เคยกล่าวกันว่า

   It was said that the [Heaven’s Divination] technique
   เคยกล่าวกันว่าเทคนิค [ทำนายชะตาสวรรค์]

   ลบ
  9. unimaginable heights = สูงส่งเกินจินตนาการ

   All of them possessed great strength and had attained unimaginable heights.
   พวกเขาทั้งหมดล้วนครอบครองความแข็งแกร่งที่ยอดเยี่ยม และบรรลุระดับสูงส่งเกินกว่าจะจินตนาการได้

   ลบ
  10. เครื่องหมายวรรคตอนแบบนี้ หลังจุลภาคคือคำขยายความของคำท้ายสุด (present ในที่นี้)

   and she arrived in the present, several million years later.
   และนางได้เดินทางมาถึงยุคปัจจุบัน คือหลายล้านปีต่อมา

   ลบ
  11. เรียกพ่อตาให้มันสุภาพหน่อยครับ อายุก็มากกว่าหลายล้านปี

   "ลูกสาวเจ้าอย่างนั้นรึ?" = "ลูกสาวท่านอย่างนั้นรึ?"

   ลบ
  12. I do not know where that expert is,
   ข้าไม่รู้ว่าผู้เชียวชาญผู้นั้นอยู่ที่ใด

   ลบ
  13. (^o^) ขอบคุณมากเลยครับ

   ลบ
 24. ขอบคุณค่ะ สนุกมาก ว่าแล้วว่าต้องเป็นหญิง

  ตอบลบ
 25. หวังว่าตอนจบของเรื่องเสี่ยวหยูคงหาทางกลับไปเมื่อล้านปีก่อนได้นะ อยู่เป็นภรรยาเนี่ยหลีอีกคนเถอะ

  ตอบลบ
 26. บางสิ่งที่เนี่ยหลี่ได้พบเห็นนั้นทำให้เขาตกตะลึงเลยทีเดียวเซี่ยวหยู๋นั้นช่างผอมเพรียวนัก,และหน้าอกของเขานั้นแบนๆๆๆๆเรียบๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 27. ถึงจะแบนไปหน่อยแต่ก็ใช้ได้อยู่ฮ่าๆ

  ตอบลบ