วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 365 – Wait!

Tale of the demon and god novel Chapter 365 – Wait!

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 365 รอก่อน


บทที่ 365 รอก่อน

It’s useless even with Xiao Yu in the room. Long Shuyun was a 9-stage Dao of Dragon Realm expert, whereas Xiao Yu was just a Heavenly Fate Realm. It was impossible for Xiao Yu to save him!
มันไร้ซึ่งประโยชน์ใดๆแม้ว่าจะมีเซี่ยวหยู๋อยู่ในห้อง.หลงซูหยุนนั้นเป็นผู้เชียวชาญระดับเก้าญาณรอบรู้แห่งมังกร,แต่ทว่าเซี่ยวหยู่อยู่แค่เพียงระดับลิขิตสวรรค์.มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เซี่ยวหยู่จะช่วยเขาได้!

“Thank you, Big Sister. Big Sister has worked hard!” Although he was depressed in his heart, Nie Li still managed to pay lip service.
"ขอบคุณ,พี่สาว,พี่สาวได้ทำงานอย่างหนักเลย!"แม้ว่าเขาจะรู้สึกหดหู่ในหัวใจ,เนี่ยหลีก็ยังจัดการพูดสนับสนุน.


Xiao Yu’s face turned black as he scolded Nie Li. “Nie Li, you’re filthy! Earlier, it was Long Yuyin and now, it’s another woman! You’re simply shameless!” He slammed the door shut with a loud bang.
ใบหน้าของเซี่ยวหยู๋เปลี่ยนเป็นดำมืดขณะที่เขาด่าเนี่ยหลี." เนี่ยหลี,เจ้าช่างน่ารังเกียจนัก!ก่อนนี้,ก็เป็นหลงยู่หยิ๋นและตอนนี้,ก็ยังมีผู้หญิงอีกคน!เจ้าช่างไม่มียางอายยิ่งนัก!"เขากระแทกปิดประตูเสียงดัง.

Long Shuyun watched Xiao Yu make his exit, patted Nie Li between the thighs, and chuckled, “Not bad! You’re still rather tactful.”
หลงซูหยุน มองดูเซี่ยวหยู๋เดินออกไป,เธอตบไปที่ระหว่างต้นขาของเนี่ยหลีและหัวเราะชอบใจ,"ไม่เลวนิ! เจ้ายังค่อนข้างฉลาดนิ"

Nie Li bitterly smiled as he couldn’t figure this woman out. Was Long Shuyun really Long Yuyin’s mother? Why were the personalities of mother and daughter so different? Although Long Yuyin did have a fiery temper, she still managed to restrain it. In the eyes of others, Long Yuyin was a cold iceberg. However her mother was bold and unrestrained.
เนี่ยหลียิ้มอย่างขมขื่นขณะที่เขาไม่สามารถที่จะคิดให้ผู้หญิงคนนี้ออกไปได้.หลงซูหยุ่นเป็นมารดาของหลงยูหยิ๋นจริงๆหรือไม่?ทำไมบุคลิกภาพของมารดาและลูกสาวถึงได้แตกต่างกันล่ะ?แม้ว่าหลงยูหยิ๋นนั้นเธอจะหงุดหงิดโมโหร้าย,เธอก็ยังจัดการควบคุมมันได้.ในสายตาของคนอื่นนั้น,หลงยู่หยินเป็นเหมือนภูเขาน้ำแข็ง.อย่างไรก็ตามแม่ของเธอนั้นกลับเด็ดเดี่ยวและยากที่จะควบคุม

Xiao Yu probably thought that he was having an illicit relationship with Long Shuyun!
เซี่ยวหยู๋อาจจะคิดว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ผิดศิลธรรมกับหลงซูหยุนอยู่!
“However, that boy said something about ‘earlier, it was Long Yuyin.’ What was he talking about?” Long Shuyun looked at Nie Li with a smile that wasn’t a smile.
"ถึงกระนั้น เจ้าเด็กนั่นได้พูดอะไรบางอย่าง ทำนองว่า 'ก่อนหน้านี้ ก็เป็นหลงยู่หยิ๋น' เขาพูดถึงเรื่องอะไรรึ?"หลงซูหยุนจ้องมองไปที่เนี่ยหลีด้วยรอยยิ้มแต่ไม่ได้ยิ้ม.

Nie Li was inwardly depressed. He didn’t expect Xiao Yu to save him anyways, but why did he have to throw stones at someone who’d already fallen down a well 1? Nie Li really had been too reckless with picking his friends!
เนี่ยหลีแสนรันทดใจ เขาก็ไม่ได้หวังกับเซี่ยวหยู่หรอกว่า จะช่วยเขาได้ แต่ทำไมต้องมาโยนหินทับคนที่ตกบ่ออยู่แล้วด้วย?เนี่ยหลีช่างขาดความระมัดระวังจริงๆเลยที่เลือกเขามาเป็นเพื่อน!


“Brat! You think you can just eat the cookie, wipe your mouth, and intend to deny what you did? My daughter might be a little weak, but if you think we’re that easy to push around… Hmph, hmph!” Long Shuyun snorted.
"สารเลว! เจ้าคิดว่ากินขนมแล้วเพียงเช็ดปาก ก็หมายว่าจะปฏิเสธสิ่งที่เจ้าทำได้รึ? ลูกสาวของข้าอาจจะอ่อนแอเล็กน้อย.แต่ถ้าเจ้าคิดว่าพวกเราจะยอมให้เจ้าข่มเหงง่ายๆ....ฮึมม,ฮึมม!"หลงซูหยุนแค่นเสียง.
What was she talking about? Long Shuyun seemed convinced that there was something going on between Nie Li and Long Yuyin. However, Nie Li was innocent! At most, they only had a master-disciple relationship. Everything they did was according to the rules. The one who Nie Li loved most was still Ye Ziyun. However, now that he knew that Xiao Ning’er was also bound to him by his previous life, there’d, more or less, been space for her growing inside his heart as well. But as for Long Yuyin, they only had a master-disciple relationship between them. Furthermore, just how long had Nie Li known Long Yuyin anyways? How could any affection manage to engrave itself upon his heart in such a short time?
เธอพูดถึงอะไรอยู่?หลงซูหยุนดูเหมือนว่าจะมั่นใจมีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างเนี่ยหลีและหลงยู่หยิ๋น.อย่างไรก็ตาม,เนี่ยหลีนั้นเป็นผู้บริสุทธิ!ที่สำคัญที่สุด,พวกเขานั้นมีสัมพันธ์แค่เพียงศิษย์และอาจารย์.ทุกๆอย่างนั้นพวกเขาทำตามกฎเกณฑ์.คนๆเดียวที่เนี่ยหลีรักมากที่สุดยังคงเป็นเย่จื้อหวิ๋น.อย่างไรก็ตาม.ตอนนี้เขาก็รู้ว่าเสี่ยวหนิงเอ๋อก็มีความสัมพันธ์กับเขาเหมือนกันในชาติที่แล้ว.ไม่มากก็น้อย พื้นที่ของนางก็เติบโตขึ้นทุกทีในหัวใจของเขา.แต่ขณะที่หลงยู่หยิ๋น,พวกเขายังคงมีเพียงความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์และอาจารย์.นอกจากนี้.เนี่ยหลีเพิ่งรู้จักกับหลงยู่หยิ๋นนานเท่าไร่กันล่ะ?จะเป็นได้อย่างไรที่จะทำให้เกิดความประทับใจและให้เข้ามาอยู่ในใจเขาในเวลาสั้นๆเช่นนี้ล่ะ?

As for what Long Shuyun had said, “don’t think that they’re easy to bully”. What was that based on? Who dared to bully Long Shuyun anyways? That, by itself, meant that they were looking to die.
ขณะที่หลงซูหยุนยังคงพูด"อย่าได้คิดที่จะรังแกกันอย่างง่ายๆล่ะ" เอาอะไรมายึดถือรึ?ใครจะกล้าไปข่มเหงหลงซูหยุนกันล่ะ?นั่น,ด้วยตัวมันเอง,มันหมายความว่าพวกเขากำลังมองหาความตายอยู่.

“Auntie, I think it’s better if you ask for Long Yuyin’s opinion on this matter, don’t you think?” Nie Li bitterly he looked at Long Shuyun and said, “I don’t want to insult her innocence!”
"ท่านน้า,ข้าคิดว่าคงจะเป็นการดีถ้าท่านถามเรื่องดังกล่าวกับหลงยู่หยิ๋นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น.ไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดหรอก?"เนี่ยหลีจ้องมองไปที่หลงซูหยุนอย่างขมขื่นและพูด"ข้าไม่ต้องการลบหลู่ความบริสุทธิ์ของนาง"

“So, you want to see my daughter. Well, I’ve just happened to bring her with me!” Long Shuyun looked at Nie Li with that “smile” again. She waved her right hand and a figure appeared. Long Yuyin quietly stood a few meters away from him.
"งั้น,เจ้าต้องการที่จะพบลูกสาวของข้าซินะ.ดี.ข้าแค่บังเอิญได้นำเธอมากับข้าด้วย" หลงซูหยุน มองไปยังเนี่ยหลีด้วย"รอยยิ้ม" เช่นนั้นอีกครั้ง..หล่อนโบกมือขวาของเธอและก็มีร่างๆหนึ่งปรากฏขึ้นมา.หลงยู่หยิ๋นยืนอยู่เงียบๆห่างออกไปไม่กี่เมตรจากตัวเขา.

Long Yuyin was looking at Nie Li with a complicated expression.
หลงยู่หยิ๋นจ้องมองมายังเนี่ยหลี้ด้วยท่าทางยากที่จะอธิบาย.

Nie Li was stunned. So Long Shuyun had brought Long Yuyin along. It’s just that she’d used some method to conceal Long Yuyin’s presence so that he couldn’t see her.
เนี่ยหลีถึงกับตกตะลึง.งั้นหลงซูหยุนก็นำหลงยู่หยิ๋นมาด้วยนานแล้ว.มันคงเป็นเพียงวิธีบางอย่างที่เธอได้ใช้ปกปิดการมีอยู่ของหลงยู่หยิ๋นดั้งนั้นเขาจึงไม่สามารถมองเห็นเธอได้.
He had to admit that mother and daughter looked quite similar. Long Yuyin possessed ninety percent of Long Shuyun’s attractiveness, at least. However, Long Shuyun was a little more charming, whereas Long Yuyin appeared more indifferent of her beauty. Furthermore, Long Yuyin’s figure wasn’t as fiery as Long Shuyun’s. However, Long Yuyin wasn’t fully grown, yet; therefore, she wasn’t necessarily inferior to Long Shuyun’s looks. At least, that’s what happened in his previous life.
เขาต้องยอมรับเลยว่ามารดาและลูกสาวนั้นมองดูค่อนข้างเหมือนกันเลย.หลงยู่หยิ๋นนั้นได้รับมาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับความดึงดูดใจของหลงซูหยุน,เป็นอย่างน้อย,อย่างไรก็ตาม,หลงซูหยุนก็มีเสน่ห์มากกว่านิดหน่อย,แต่ทว่าหลงยู่หยิ๋นมีความสวยงามที่แตกต่างออกมา.นอกจากนี้รูปร่างของหลงยู่หยิ๋นไม่ได้ร้อนแรงเช่นรูปร่างของหลงซูหยุน.อย่างไรก็ตาม,หลงยุ่หยิ๋นนั้นยังไม่เติบโตเต็มที่,ดังนั้นเธอจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะน่ามองนั้นด้อยกว่าหลงซูหยุน.เป็นอย่างน้อย,นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชาติที่แล้วของเขา.


That also meant that, since the beginning, Long Yuyin had heard the conversation between Nie Li and Long Shuyun!
นั่นมันหมายความเหมือนกันว่าอยู่ตั้งแต่เริ่มต้น,หลงยู่หยินก็ได้ยินบทสนทนาของเนี่ยหลีกับหลงซูหยุนด้วย!

What was that all about? Long Shuyun was dealing with Nie Li. But as his disciple, Long Yuyin didn’t help her Master out?
เรื่องทั้งหมดนั้นเกี่ยวพันถึงอะไร? หลงซูหยุนกำลังจัดการกับเนี่ยหลี แต่ในฐานะศิษย์ หลงยู่หยิ๋นกลับไม่ได้เข้ามาช่วยกันเลยรึ?“Mother, please don’t force him anymore. There was nothing between us! Last time, he only used acupuncture needles to open up my meridians!” a dull look crossed Long Yuyin’s eyes. She hadn’t shown herself because she wanted to see Nie Li’s reply. However, Nie Li’s intentions were obvious in the way he evaded her mother’s questions. Long Yuyin didn’t know why, but she felt terrible in her heart.
"ท่านแม่,อย่าได้บังคับเขาต่อไปอีกเลย.ไม่มีอะไรระหว่างพวกเรา!ที่ผ่านมา,เขาแค่เพียงใช้การฝังเข็มเพื่อเปิดจุดปราณให้ข้าเท่านั้น!"ความเศร้าหมองผ่านเข้ามาในตาของหลงยู่หยิ๋น.เธอไม่ได้แสดงตัวของเธอออกมาเพราะเธอต้องการที่จะเห็นการตอบสนองของเนี่ยหลี.อย่างไรก็ตามความตั้งใจของเนี่ยหลีได้แสดงออกมาชัดเจนในเรื่องดังกล่าวเขาได้หลบเลี่ยงคำถามของมารดาของเธอ.หลงยู่หยิ๋นไม่รู้ว่าทำไม,แต่เธอรู้สึกไม่อยากยอมรับในใจของเธอ.

In the past, even if men approached her with ulterior motives, she didn’t place them with much regard, nor would their actions have the slightest effect on her mood. Hu Yong included. However, when she heard Nie Li come up with all sorts of excuses to decline her mother’s offer, she felt a pain in her heart.
ในอดีตที่ผ่านมา,แม้ถ้ามีผู้ชายเข้าใกล้เธอด้วยแรงจูงใจแอบแฝง,เธอก็ไม่ได้นำเขามาใสใจมากนัก.ไม่ว่าพวกเขานั้นจะกระทำอะไรก็หาได้มีผลกับอารมณ์ของเธอนัก.ฮูหยงก็รวมอยู่ในนั้น.อย่างไรก็ตาม,เมื่อเธอได้ยินสิ่งที่เนี่ยหลี่ได้สรรหาข้อแก้ตัวมาเพื่อที่จะปฏิเสธข้อเสนอมารดาของเธอนั้น,เธอรู้สึกเจ็บปวดหัวใจเป็นอย่างมาก.

Could it be that Nie Li thought she was a terrible woman? Even if her mother forced him, Nie Li was still unwilling to marry her?
มันอาจจะเป็นไปด้ว่าเนี่ยหลีคิดว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่แย่หรือไม่?แม้ว่ามารดาของเธอจะบังคับเขา,เนี่ยหลีก็ยังคงไม่ยินดีที่จะแต่งงานกับเธออย่างนั้นรึ?.
However, if she thought about it rationally, it all made sense. She’d only known Nie Li for a few months, and the impression that she’d given him at the beginning was an overbearing and rude person. However, Nie Li had always been the one giving to her, and she didn’t have anything that she could give back to him. Nie Li had taken her in as a disciple and released the power that was in her bloodline. He’d already shown her extreme benevolence. How could she possibly be deserving of his affection?
อย่างไรก็ตาม.หากเธอคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าว,มันก็รู้สึกได้ทั้งหมดว่า.เธอรู้จักกับเนี่ยหลีแค่เพียงไม่กี่เดือน,และความประทับใจที่เธอให้กับเขานั้นมันเริ่มต้นด้วยการเป็นคนเอาแต่ใจและโมโหร้าย.อย่างไรก็ตามเนี่ยหลียังให้ทุกอย่างแก่เธอฝ่ายเดียวตลอด,และเธอไม่มีสิ่งใดเลยที่เธอสามารถที่จะมอบมันกลับคืนต่อเนี่ยหลี.เนี่ยหลีได้รับเธอมาเป็นศิษย์ขณะที่เขาได้ปลดปล่อยพลังจากสายเลือดของเธอ.เขาได้แสดงความกรุณาต่อเธออย่างมากมายนัก.มันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เธอจะคู่ควรกับความรักของเขา?

“Master Nie Li, my mother was joking with you. Please don’t be too bothered by it!” Long Yuyin apologised.
"อาจารย์เนี่ยหลี,มารดาของข้าเพียงแค่หยอกล้อท่านเท่านั้น.โปรดอย่าได้ใส่ใจเกี่ยวกับมันมากเกินไป!"หลงยู่หยิ๋นปลอบใจ

Nie Li felt relieved. It’s good that it was a joke. He had been miserably joked by Long Shuyun.
เนี่ยหลี่รู้สึกโล่งอก.มันคงดีถ้านั่นเป็นแค่เพียงเรื่องล้อเล่น.เขารู้สึกทุกข์ทรมานกับเรื่องล้อเล่นโดย หลงซูหยุน

Long Shuyun nearly lost it when she saw Nie Li’s expression, as if he was being released from a burden. She understood her daughter very well. Nie Li obviously had a place Long Yuyin’s heart; she was just cowering.
หลงซูหยุนแทบจะสิ้นหวังเมื่อได้เห็นการแสดงออกของเนี่ยหลี ที่ราวกับได้รับการปลดปล่อยจากภาระ.เธอเข้าใจลูกสาวของเธอเป็นอย่างดี.เนี่ยหลีได้เข้าไปอยู่ภายในหัวใจของหลงยู่หยิ๋น,เธอทำได้แค่เพียงกำลังตื่นกลัว.

“Yin’er, are we going to let this brat go, just like that? Absolutely not! Since we’re already here, how can we return empty-handed? That’s not my style, the style of Long Shuyun!” She coldly snorted as she continued, “Yin’er, since you’re fond of this kid, then go ahead and get pregnant with his child. If he doesn’t admit that the child is his, then I’ll slaughter him. Back then, I also used this method with your father! In the past, your father also flirted around, but I was the one who subdued and collared him. Too bad that man was rather unlucky and wound up dead at the hands of the Demon God’s Sect. Well, anyways, it just so happens that I’m here. I’ll teach you everything, hands-on!”
"หยินเอ๋อ,พวกเราจะปล่อยเจ้าเด็กเหลือขอนี่ไป,เพียงแค่นี้นะรึ?ไม่อย่างแน่นอน!เมื่อพวกเรามาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้ว,พวกเราจะกลับไปมือเปล่าอย่างนั้นรึ?นี่ไม่ใช่รูปแบบของข้า,รูปแบบของหลงซูหยุน!"เธอแค่นเสียงเย็นชา ขณะที่เธอพูดต่อ "หยินเอ๋อ เมื่อเจ้ารักเจ้าเด็กนี้ก็เอาเลย ตั้งครรภ์บุตรของเขา,ถ้าเขาไม่ยอมรับเด็กในท้องนั้น!.งั้นข้าจะสังหารเขาเอง.ก่อนหน้านั้นข้าก็ใช้วิธีนี้กับพ่อของเจ้าเหมือนกัน! ในอดีตนั้น,พ่อของเจ้าก็เจ้าชู้ไปทั่วเหมือนกัน.แต่ข้าก็เป็นคนเดียวที่กำราบและจับเขาใส่ปลอกคอ.โชคร้ายที่บุรุษผู้นั้นค่อนข้างอับโชคและต้องบาดเจ็บจนตายในมือของนิกายเทพอสูร,กระนั้นถึงจะไม่น่าเชื่อ ข้าก็ยังอยู่ที่นี่.ข้าจะสอนเจ้าทุกๆอย่าง จงฝึกฝน!!"

Nie Li stared at Long Shuyun, speechlessly. Of all the people living under the heavens, who teaches their own daughter like that? How was her brain wired?
เนี่ยหลี่จ้องมองไปที่หลงซูหยุน,ถึงกับพูดไม่ออกเลย,ในบรรดาผู้คนต่ำใต้สวรรค์ ผู้ใดจะสอนบุตรสาวเยี่ยงนั้น?สมองของเธอนั้นแปลกแยกไปหรืออย่างไร?

Hearing Long Shuyun’s words, Long Yuyin bashfully stomped her feet and anxiously said, “Mother, what are you saying?!”
ได้ยินคำพูดของหลงซูหยุน หลงยู่หยิ๋นกระทืบเท้าด้วยความเหนียมอาย และกล่าวอย่างร้อนรน"ท่านแม่,ท่านพูดอะไรน่ะ?!"

Long Shuyun firmly said, “Yin’er, all men are hateful wretches. Listen to your mother’s advice!”
หลงซูหยุนทวนคำพูดอีกครั้ง"หยินเอ๋อ,ผู้ชายทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่น่ารังเกียจไร้ค่า.ฟังคำแนะนำของแม่ซะ!"

“Enough!” Long Yuyin yelled with anger and total embarrassment.
"พอแล้ว!!!"หลงยู่หยิ๋นตะโกนด้วยความโกรธ และความอับอายทั้งมวล
Long Yuyin’s furious voice made Long Shuyun silent. Her daughter had never spoken to her like that before.
ด้วยเสียงแห่งความโกรธของหลงยู่หยิ๋นทำให้หลงซูหยุนเงียบ.ลูกสาวของเธอไม่เคยพูดอย่างนี้กับเธอมาก่อน.

“What happens between me and him is our business. You don’t have to get involved!” Long Yuyin scowled. She really was a little angry. Long Shuyun had never cared about how her heart felt!
"สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องของข้ากับเขาและเป็นเรื่องของพวกเรา ท่านอย่าได้ยุ่ง!,"หลงยู่หยิ๋นทำหน้าบึ้งตึง.เธอรู้สึกค่อนข้างโกรธจริงๆ.หลงซูหยุนไม่เคยใส่ใจว่าหัวใจของเธอจะรู้สึกอย่างไร!


Long Shuyun looked at her daughter and lightly sighed. “Fine. If that’s the case, then forget about it!” Somehow, Long Shuyun felt like she’d let her daughter down. Since Long Yuyin was about to get violent on the subject, the only thing she could do was let it go.
หลงซูหยุนจ้องมองไปที่ลูกสาวของเธอและถอนหายใจเล็กน้อย" ก็ได้.ถ้ามันเป็นเรื่องของเจ้า,งั้นก็ลืมเกี่ยวกับมันเถอะ!"อย่างไรก็ตามหลงซูหยุนรู้สึกเหมือนเธอปล่อยให้ลูกสาวของตัวเองตกต่ำ.เมื่อหลงยู่หยิ๋นต้องการอย่างจริงจังที่จะจัดการกับเรื่องดังกล่าว.หลงซูหยุนจึงทำได้แค่เพียงปล่อยให้เธอจัดการและปล่อยมันไป.
Long Shuyun glanced at Nie Li and coldly snorted, “I’ll let you go, for now. If I hear that you’ve bullied Long Yuyin again, then don’t blame me for being impolite to you!” With a twitch of her right hand, she released him.
หลงซูหยุนชำเลืองมองไปที่เนี่ยหลีและแค่นเสียงอย่างเย็นชา"ข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อน,ตอนนี้.ถ้าข้าได้ยินว่าเจ้าทำให้หลงยู่หยิ๋นอับอายอีกครั้ง.งั้นอย่าได้ตำหนิข้าล่ะ ถ้าข้าไม่สุภาพกับเจ้า"ด้วยการกระตุกมือขวาของเธอ.เธอก็ปลดปล่อยเขาลง.

Finally freed from his bonds, Ni Li landed on the ground and sucked in heavy breaths. He couldn’t understand Long Shuyun at all. Well, at least, he wasn’t being threatened anymore by her dagger. He finally felt some relief.
ในที่สุดเขาก็เป็นอิสระจากการยึดเหนี่ยว,เนี่ยหลี่หล่นลงบนพื้นและเริ่มหายใจเข้าอย่างแรง.เขาไม่เข้าใจในตัวของหลงซุหยุนได้ทั้งหมด.แต่ก็ดี,อย่างน้อย,เขาก็ไม่ต้องถูกคุกคามด้วยมีดสั้นของเธออีกต่อไป.ในที่สุดเขาก็รู้สึกโล่งอก


“I’m leaving!” Long Shuyun turned and started walking out. Her expression was a little desolate.
"ข้าไปแล้ว!"หลงซูหยุนหันหลังกลับและเริ่มที่จะเดินออกไป.ท่าทางของเธอนั้นรู้สึกหดหู่ใจเล็กน้อย.

“Wait!” Nie Li called out.
"ช้าก่อน!"เนี่ยหลีตะโกนออกมา

“What do you want?” Long Shuyun turned her head as she looked at Nie Li. Hadn’t he been through enough of her “lesson”?

"เจ้าต้องการอะไรรึ?" หลงซูหยุนหันหลังของเธอกลับขณะที่เธอจ้องมองไปที่เนี่ยหลี.เขายังไม่เพียงพอกับบทเรียนที่เธอมอบให้ ใช่หรือไม่?.ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)62 ความคิดเห็น:

 1. ที่ 4 แงะ จะมีโอกาสเม้นแรกไหมนะ

  ตอบลบ
 2. โอ้วววว ค้าง...!!5555 ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับ นึกว่าจะไม่ได้อ่านอีกตอนสะแล้ว นั่งกด F5 ตั้งนาน อยากต่อใจจะขาด ว่าแล้วคนแปลคงไม่ให้ผิดหวังในวันหยุดจิงๆๆๆ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณคร้าบบบ

  ตอบลบ
 5. สนุกมากๆและขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณครับ มีให้ลุ้นตลอดเลบ สนุกมากครับ

  ตอบลบ
 7. ขอขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 8. ตบมือซิคับรออะๅร

  ตอบลบ
 9. เรียกทำไมกันน่าๆๆ

  ตอบลบ
 10. โอ้วววว ค้างอย่างแรงงงงงงงแค่คุยกันก็สนุกแล้วยิ่งตอนสู้กันมันกว่าอีก...!!5555 ติกนิยายเรื่องนี้มากกกกก ตี 3 ยังรออ่านได้เลย
  ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณครับ กระจ่างแจ้งอีกตอน เอ๋ตอนนี้รู้สึกกลมกล่อมดีจัง เฝ้ารอตอนต่อไปคับ

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณมากๆคับ

  ตอบลบ
 13. เนี่ยหลี่แม่งโง่

  ตอบลบ
 14. Iค้างโว้ย!!!! รีบๆรับเถอะตรูไหว้ละ

  ตอบลบ
 15. เย้ๆๆ ไม่ต้องเป็นขันทีแล้ว พระเอกเรา ปล.สุดยอดเลยครับทานข้าวเช้าเสร็จก็ได้อ่านเลย อิๆๆ

  ตอบลบ
 16. What happens between me and him is our business. You don’t have to get involved!

  เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างข้าและเนี่ยหลี่ เป็นเรื่องของพวกเรา ท่านอย่าได้ยุ่ง!!

  : แก้คำว่า ไม่ ออกก็ยังดีนะครับกระผม

  ขอบคุณมากคร้าบ

  ตอบลบ
 17. ชื่อตอน " รอก่อน " รอก่อนจริงๆ จบตรงนี้เลย (ผมนิลั่นเลย) 555+

  ตอบลบ
 18. เอิ่ม ค้างครับแอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

  ตอบลบ
 19. มันจะเอาแม่ยายเข้าฮาเลมด้วยป่าวเนี่ย 555 ขอบคุนครับ

  ตอบลบ
 20. ถึงจะอ่านเลยไปจนจบภาคภาษาอังกฤษ รวมถึงอ่านภาษาจีนไปบ้างแล้ว
  แต่การเข้ามาช่วยอ่านช่วยแปลก็สนุก และเพิ่มพูนความรู้เช่นกันครับ

  ตอบลบ
 21. about = ประมาณว่า, ทำนองว่า

  “However, that boy said something about ‘earlier, it was Long Yuyin.’ What was he talking about?”
  "ถึงกระนั้น เจ้าเด็กนั่นได้พูดอะไรบางอย่าง ทำนองว่า 'ก่อนหน้านี้ ก็เป็นหลงยู่หยิ๋น' เขาพูดถึงเรื่องอะไรรึ?"

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เกือบถูกแล้วครับ พลาดไปนิดเดียว
   สำนวนนี้คือการซ้ำเติมคนที่ชะตาเลวร้ายอยู่แล้วให้ยิ่งเคราะห์ซ้ำกรรมซัด

   Nie Li was inwardly depressed. He didn’t expect Xiao Yu to save him anyways, but why did he have to throw stones at someone who’d already fallen down a well 1?
   เนี่ยหลีแสนรันทดใจ เขาก็ไม่ได้หวังกับเซี่ยวหยู่หรอกว่า จะช่วยเขาได้ แต่ทำไมต้องมาโยนหินทับคนที่ตกบ่ออยู่แล้วด้วย?

   ลบ
  2. cookie = ขนมอบ (แปลทับศัพท์ก็ไม่ผิด แต่บริบทคือนิยายจีนครับ คนแปลภาคภาษาอังกฤษนั่น ปล่อยแกเถอะ)

   Brat! You think you can just eat the cookie, wipe your mouth, and intend to deny what you did?
   "สารเลว! เจ้าคิดว่ากินขนมแล้วเพียงเช็ดปาก ก็หมายว่าจะปฏิเสธสิ่งที่เจ้าทำได้รึ?

   ลบ
  3. อย่างไรก็ตามก็ตาม = อย่างไรก็ตาม

   ลบ
  4. there’d, more or less, been space for her growing inside his heart as well.
   ไม่มากก็น้อย พื้นที่ของนางก็เติบโตขึ้นทุกทีในหัวใจของเขา

   ลบ
  5. her = ของเธอ

   “I don’t want to insult her innocence!”
   ข้าไม่ต้องการลบหลู่ความบริสุทธิ์ของนาง

   ลบ
  6. ประโยคนี้แปลมองข้ามความการเน้นของผู้แต่งไปครับ สังเกตที่เครื่องหมายคำพูดเป็นการเน้นย้ำ

   Long Shuyun looked at Nie Li with that “smile” again.
   หลงซูหยุน มองไปยังเนี่ยหลีด้วย"รอยยิ้ม" เช่นนั้นอีกครั้ง. (หมายถึงยิ้มไม่คล้ายยิ้มนั่นเอง)

   ลบ
  7. help out = ร่วมช่วยกัน

   What was that all about? Long Shuyun was dealing with Nie Li. But as his disciple, Long Yuyin didn’t help her Master out?
   เรื่องทั้งหมดนั้นเกี่ยวพันถึงอะไร? หลงซูหยุนกำลังจัดการกับเนี่ยหลี แต่ในฐานะศิษย์ หลงยู่หยิ๋นกลับไม่ได้เข้ามาช่วยกันเลยรึ?

   ลบ
  8. deserve = คู่ควร
   affection = ความรัก (ไม่ใช่ effect ผลกระทบ)

   How could she possibly be deserving of his affection?
   มันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เธอจะคู่ควรกับความรักของเขา?

   ลบ
  9. be joked = ถูกล้อเล่น

   He had been miserably joked by Long Shuyun.
   เขาถูกหยอกล้ออย่างอเน็จอนาถจากหลงซูหยุน

   ลบ
  10. lost it = สิ้นหวัง

   Long Shuyun nearly lost it when she saw Nie Li’s expression, as if he was being released from a burden.
   หลงซูหยุนแทบจะสิ้นหวังเมื่อได้เห็นการแสดงออกของเนี่ยหลี ที่ราวกับได้รับการปลดปล่อยจากภาระ

   ลบ
  11. หยุนเอ๋อ = หยินเอ๋อ
   หยิ๋อเอ๋อ = หยินเอ๋อ
   ปอกคอ = ปลอกคอ

   ลบ
  12. คงไม่ค่อยได้อ่านนิยายกำลังภายในมั้งครับ สำนวนวัยรุ่นไปนิด
   กำลังภายในรุ่นแรก สรรพนามคำว่า "เขา" ก็ไม่มี ใช้ "มัน" ตลอด มาช่วงหลังที่ น.นพรัตน์เริ่มใช้ "เขา"
   ส่วน "เธอ" ไม่เคยมีครับ ใช้ "นาง" ได้อรรถรสกำลังภายในกว่าเยอะ

   ตอนแปลเสร็จ ลองอ่านทบทวนดูอีกครั้ง ลองนับคำว่า "เขา" "ของเขา" ว่าเยอะไปมั้ย ตรงไหนที่ตัดได้ โดยที่ไม่เสียความ แถมยังทำให้อ่านลื่นไหล สมเป็นภาษาไทย ก็ตัดมันไปเถอะครับ

   ลบ
  13. get pregnant with his child = ตั้งครรภ(ด้วย)บุตรของเขา

   Yin’er, since you’re fond of this kid, then go ahead and get pregnant with his child.
   หยินเอ๋อ เมื่อเจ้ารักเจ้าเด็กนี้ก็เอาเลย ตั้งครรภ์บุตรของเขา

   ลบ
  14. ขอบคุณครับ ตั้งแต่ตอน 430 ขึ้นไปยังไม่อ่านเลยครับ เอาเวลามาแปลอย่างเดี่ยว 555+ ถ้าหยุดสัก 3-4 วันจะเป็นไรใหมนะ(^o^)

   ลบ
  15. 3-4 วัน!? แฟนๆคงลงแดง โดนหามเข้าวัดถ้ำกระบอกแน่ๆครับ 555

   ลบ
  16. Too bad = Unfortunate = โชคร้าย

   Too bad that man was rather unlucky
   โชคร้ายที่บุรุษผู้นั้นค่อนข้างอับโชค

   ลบ
  17. เจอสำนวนนี้ ไปไม่เป็นเลยครับ
   it just so happens = ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ, เรื่องไม่น่าเกิดแต่ก็เกิดขึ้นแล้ว

   Well, anyways, it just so happens that I’m here.
   (พ่อเจ้าตายในการรบ ข้าก็น่าจะตายไปแล้วด้วย) กระนั้นถึงจะไม่น่าเชื่อ ข้าก็ยังอยู่ที่นี่

   ลบ
  18. hand-on = ฝึกฝน

   I’ll teach you everything, hands-on!
   ข้าจะสอนเจ้าทุกๆอย่าง จงฝึกฝน!

   ลบ
  19. Of all = ในบรรดา

   Of all the people living under the heavens, who teaches their own daughter like that?
   ในบรรดาผู้คนต่ำใต้สวรรค์ ผู้ใดจะสอนบุตรสาวเยี่ยงนั้น

   ลบ
  20. bashfully = เหนียมอาย, กระมิดกระเมี้ยน

   Hearing Long Shuyun’s words, Long Yuyin bashfully stomped her feet and anxiously said
   ได้ยินคำพูดของหลงซูหยุน หลงยู่หยิ๋นกระทืบเท้าด้วยความเหนียมอาย และกล่าวอย่างร้อนรน

   ลบ
  21. embarrassment = กระดากอาย

   Long Yuyin yelled with anger and total embarrassment.
   หลงยู่หยิ๋นตะโกนด้วยความโกรธ และความอับอายทั้งมวล

   ลบ
 22. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 23. ขอบคุณครับ ผู้แปลที่แบ่งปัน

  ตอบลบ