วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 359 – Back Spikes

Tale of the demon and god novel Chapter 359 – Back Spikes

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 359 เดือยแหลมข้างหลัง


บทที่ 359 เดือยแหลมข้างหลัง

Guo Huai rapidly retreated to create a distance between himself and Nie Li. Then, with a furious roar, his body rapidly expanded and turned into that of a gigantic Nethermoon Draconic Beast.
กัวหวยถอยหลังออกมาอย่างรวดเร็วสร้างระยะห่างระหว่างตัวเขาเองและเหนี่ยหลี.จากนั้นก็คำรามออกมาอย่างโกรธเกรี้ยว.ร่างกายของเขาก็ขยายร่างออกมาอย่างรวดเร็วและกลายเป็นสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์ขนาดมหึมา.

Although the Nethermoon Draconic Beast was shorter than the Bloodwing Saint Jiao-dragon, its aura far surpassed Nie Li’s Bloodwing Saint Jiao-dragon’s. A layer of bone grew around its body, forming an armour of solid bone. The bone emitted a black luster, and a surge of majestic energy rushed out like a flood.
แม้ว่าสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์นั้นจะมีขนาดเล็กกว่าเทพมังกรวารีปีกโลหิต,ปราณพลังของมันกลับเหนือยิ่งกว่าเทพมังกรวารีปีกโลหิตซะอีก.ชั้นของกระดูกโผล่ขึ้นมารอบร่างกายของมัน.มันสร้างเกราะป้องกันเป็นกระดูกแข็ง.กระดูกเหล่านั้นเปล่งแสงเงาสีดำออกมา,และแผ่พลังที่น่าเกรงขามออกมายังกับน้ำไหลหลาก


This was a Dragon Bloodline Extraordinary demon spirit, and a 9-fate one at that!
นี่เป็นจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับมหัศจรรย์และมีระดับ 9 ลิขิต
*Boom!*
*บูมม!*


The Nethermoon Draconic Beast stomped the ground. An explosion sounded as the ground caved in and formed a huge crater. Then, it charged the Bloodwing Saint Jiao-dragon with unrivaled momentum.
สัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์กระทืบพื้น.เกิดเสียงระเบิดดังขณะที่พื้นดินโค้งลงและกลายเป็นปล่องภูเขาขนาดใหญ่.จากนั้นมันก็กระโจนไปที่เทพมังกรวารีปีกโลหิต.ด้วยการเคลื่อนที่ที่ไม่สามารถประเมินได้

Nie Li noticed the powerful rushing energy from the Nethermoon Draconic Beast, so he slightly bent down into a defensive posture.
เนี่ยหลีสังเกตเห็นพลังมหาศาลกำลังวิ่งมาจากสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์,ดังนั้นเขาจึงได้โค้งตัวลงเล็กน้อยอยู่ในท่าป้องกัน

*Boom!*
*บูมม!*

A heavy *boom* sounded like lightning, as majestic energy burst forth.
การชนอย่างหนัก*บูมม*"เสียงเหมือนกับฟ้าผ่า,ขณะที่พลังที่น่าเกรงขามระเบิดออกมาทั่วทุกทิศ.

With a loud noise accompanied by lightning rolls, another huge crater appeared on the solid stage and sent shards of rock flying in all directions. A huge crack expanded from where the two gigantic beasts were standing, and stretched dozens of meters in length. The nearby students immediately fled from it.
ด้วยเสียงที่ดังมาพร้อมกับเสียงสายฟ้า,เกิดปล่องภูเขาขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนเวทีและส่งผลให้เศษหินบินไปทั่วบริเวณทุกทิศทุกทาง.รอยแตกขนาดใหญ่ขยายไปทั่วทุกที่จากการระเบิดของสัตว์อสูรทั้งสองที่ยืนอยู่และเหยียดรอยแตกออกไปเป็นความยาวสิบกว่าเมตร.เหล่านักเรียนที่อยู่ใกล้ๆต่างหนีออกมาจากที่นั่นในทันที.

The stage that was once raised, had now been thoroughly flattened.
เวทีประลองซึ่งครั้งหนึ่งเคยสูงเหนือพื้น ตอนนี้กลับเรียบราบคาบ


What frightening energy!
เป็นพลังที่น่าสะพรึง!

The spectators all showed expressions of shock.
เหล่าผู้ชมทั้งหมดต่างแสดงท่าทางตกตะลึง!

After being hit by the Nethermoon Draconic Beast’s impact, the Bloodwing Saint Jiao-dragon was forced backwards, and almost flew out.
หลังจากถูกโจมตีโดยสัตว์อสูรเงาจันทร์เข้าปะทะ,เทพมังกรวารีปีกโลหิตก็ถูกบังคับให้ถอยหลังและเกือบที่จะลอยออกไป

Nie Li’s strength was still too inferior to the 9-fate strength of Guo Huai.
ความแข็งแกร่งของเนี่ยหลี่นั้นยังคงด้อยกว่าความแข็งแกร่งระดับ 9 ลิขิตของกัวหวย

Guo Huai’s Nethermoon Draconic Beast suppressed Nie Li’s Bloodwing Saint Jiao-dragon. He could tell that Nie Li wasn’t his match in terms of strength. The corner of Guo Huai’s mouth slightly smiled. Just as he had expected, Nie Li wasn’t his proper opponent!
สัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์ของกัวหวยนั้นเหนือกว่าเทพมังกรวารีปีกโลหิตของเนี่ยหลี.เขาบอกได้เลยว่ามันไม่สามารถที่จะสู้กับเขาได้ในแง่ของความแข็งแกร่ง.ที่มุมปากของกัวหวย เผยยิ้มขึ้นมาเล็กน้อย.เช่นเดียวกับที่เขาหวัง,เนี่ยหลีนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่คู่ควรสำหรับเขา!

Nethermoon Strike!
ฝ่ามือเงาจันทร์!


Guo Huai, in his Nethermoon Draconic Beast form, suddenly brandished his palm towards the Bloodwing Saint Jiao-dragon’s neck.
กัวหวย,ในร่างของสัตว์อสูรเงาจันทร์,ทันใดนั้นเขาก็กวัดแกว่งฝ่ามือของเขาไปยังคอของเทพมังกรวารีปีกโลหิต.

When the Nethermoon Draconic Beast’s palm was about to land onto him, Nie Li furiously roared and his body emitted a golden light. Sharp spikes grew out from his back with frightening speed and his body expanded a little.
เมื่อฝามือของสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์เกือบที่จะลงบนตัวเขา,เนี่ยหลีก็คำรามออกมาอย่างโกรธเกรี้ยวและร่างกายของเขาก็เปล่งแสงสีทองออกมา.เดือยที่แหลมคมก็งอกออกมาจากหลังของเขาด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากและร่างกายของเขาก็ขยายตัวเล็กน้อย.

As the Heavenly Energy around them surged, the Bloodwing Saint Jiao-dragon underwent a mutation and became substantially strengthened.
ขณะที่พลังงานสวรรค์ที่อยู่รอบๆตัวของเขาก็เริ่มพลุ้งพล่าน.เทพมังกรวารีปีกโลหิตได้เกิดการกลายพันธุ์และกลายเป็นตัวตนที่มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น

*Fwoosh!*
*ฟวู๊ซซ!*

The Nethermoon Draconic Beast’s palm landed on one of the Bloodwing Saint Jiao-dragon’s neck spikes. The spike ran through his palm and fresh blood splattered.
ฝ่ามือของสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์ลงไปบนเดือยแหลมอันหนึ่งที่คอของเทพมังกรวารีปีกโลหิต.เดือยแหลมนั้นพุ่งผ่านเข้าไปในฝ่ามือและเลือดสดๆก็สาดกระเซ็นออกมา.

*Awooooo!*
*โฮ๊กก!*

The Nethermoon Draconic Beast howled miserably, until his voice went hoarse.
สัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์เห่าหอนออกมาด้วยความเจ็บปวด,จนเสียงของเขานั้นแหบแห้ง.

Everyone was stunned by the sudden change. They’d never seen a Bloodwing Saint Jiao-dragon with spikes on its back before.
ทุกๆคนถึงกับตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่ได้เปลี่ยนไปในทันที.พวกเขาไม่เคยเห็นเทพมังกรวารีปีกโลหิตที่มีเดือยแหลมข้างหลังมาก่อน.

Huang Yu and Nanmen Tianhai both abruptly stood up in utter astonishment.
หวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่ทั้งคู่ต่างลุกขึ้นยืนในทันทีด้วยความตกใจสุดขีด

So Nie Li’s God Level Bloodwing Saint Jiao-dragon was actually a mutated one!
นั่นเทพมังกรวารีปีกโลหิตอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้าของเนี่ยหลีซี่งเป็นตัวหนึ่งที่กลายพันธุ์นะสิ.

A Dragon Bloodline God Level demon spirit was already extremely rare — one in ten million. Since the bloodlines of such demon spirits were already at such frightening heights, the probability of finding a mutated one was even lower!
จิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่หายากมากๆ--โอกาสหนึ่งในสิบล้านเลยทีเดียว.เมื่อสายเลือดมังกรในหมู่จิตวิญญาณอสูรนั้นมีความน่ากลัวเป็นอย่างมาก,ความเป็นไปได้ที่จะพบกับตัวหนึ่งที่กลายพันธุ์จึงต่ำเอามากๆ!
The value of this demon spirit was simply unimaginable!
มูลค่าของจิตวิญญาณอสูรนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้!


To think that such a valuable demon spirit had been obtained by Nie Li. Even Huang Yu and Nanmen Tianhai couldn’t help feeling envious. There were very few who wouldn’t be moved by such a demon spirit! With that mutated Bloodwing Saint Jiao-dragon, Nie Li was poised to become one of the most important geniuses of the Divine Feathers Sect!
ด้วยความคิดดังกล่าวจิตวิญญาณอสูรที่มีค่าขนาดนั้นกลับเป็นของเนี่ยหลี.แม้แต่หวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉา.มีน้อยคนนัก ที่จะไม่หวั่นไหวด้วยจิตวิญญาณอสูรเช่นนี้.ด้วยเทพมังกรวารีปีกโลกหิตกลายพันธุ์ตนนั้น เนี่ยหลีกำลังจะขึ้นเป็นหนึ่งในอัจฉริยะคนสำคัญแห่งนิกายขนนกแห่งทวยเทพ

Venerable Flameless was clenching his fists so hard, that a popping sound can be heard. He never imagined that Nie Li’s God Level Bloodwing Saint Jiao-dragon would actually turn out to be a mutated one. How was Nie Li able to obtain such a precious Dragon Bloodline demon spirit? He felt heavy-hearted. It was unfortunate that integrated demon spirits couldn’t be shifted to another owner; otherwise, he’d definitely try to snatch Nie Li’s.
จ้าวไร้โทสะกำหมัดของเขาแน่นและหนักหน่วง,จนมีเสียงออกมาสามารถที่จะได้ยินได้.เขาไม่คาดคิดเลยว่าเนี่ยหลี่มีเทพมังกรวารีปีกโลหิตที่มีอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้าซ้ำยังเป็นตัวที่กลายพันธุ์อีกด้วย.เนี่ยหลีนั้นสามารถที่จะได้รับจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรที่มีค่าขนาดนั้นมาได้อย่างไร?เขารู้สึกหดหู่ใจเป็นอย่างมาก.มันช่างเป็นเรื่องโชคร้ายนักที่จิตวิญญาณอสูรเมื่อรวมร่างแล้วจะไม่สามารถย้ายไปยังเจ้าของอื่นได้,ไม่เช่นนั้น.เขาจะต้องฉกฉวยมันมาจากเนี่ยหลีอย่างแน่นอน.

Why was Nie Li the one who’d integrated with that God Level Bloodwing Saint Jiao-dragon, and not him? No wonder the old man valued Nie Li so much! However, Venerable Flameless still wasn’t resigned.
ทำใมถึงต้องเป็นเนี่ยหลีที่ได้รวมร่างกับเทพมังกรวารีปีกโลหิตอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้า,และกลับไม่ใช่เขา?ไม่น่าสงสัยเลยที่เจ้าแก่จะให้คุณค่ากับเนี่ยหลีเป็นอย่างมาก!อย่างไรก็ตามจ้าวไร้โทสะก็ยังไม่คิดที่จะยอมแพ้

All of the students were envious and jealous when they saw Nie Li’s Bloodwing Saint Jiao-dragon and its golden luster.
เหล่านักเรียนทั้งหมดต่างพากันอิจฉาและริษยาเมื่อพวกเขาเห็นเทพมังกรวารีปีกโลหิตและยังมีสีทองเป็นเงา

“Oh Heavens! That Bloodwing Saint Jiao-dragon is simply priceless!”
"โอ้ว สวรรค์! เทพมังกรวารีปีกโลหิตช่างล้ำค่ายิ่ง!"

“Before that demon spirit, all ours can simply be destroyed!”
"ต่อหน้าจิตวิญญาณอสูรตนนั้น จิตวิญญาณอสูรพวกเราทั้งหมด ถูกบดขยี้ได้ง่ายดายเลย!!"

Many people couldn’t help sighing at the unfairness of fate. In the Divine Feathers Sect, there were extremely few people who could integrate with a Dragon Bloodline God Level. All of them were undoubtedly children blessed by the heavens, future pillars of the Divine Feathers Sect. Ordinary people, like the spectators themselves, could only look up to them for their entire life.
หลายๆคนอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจและน้อยใจในวาสนา..ในนิกายขนนกแห่งทวยเทพนั้น,มีคนที่สุดยอดไม่กี่คนที่สามารถรวมร่างเข้ากับจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้า.พวกเขาทั้งหมดนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าต้องได้พรจากสวรรค์ตั้งแต่ยังเด็ก.เมื่อโตขึ้นมาก็ได้เป็นเสาหลักของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.คนธรรมดา,ผู้ชมอย่างพวกเขา,คงได้แค่มองพวกเขาขึ้นไปจนชั่วชีวิต.


At that moment, even the big five, who were observing the battle, couldn’t help the ripple that passed through them.
ขณะนั้น,แม้แต่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้า,พวกเขายังคงคอยสังเกตการต่อสู้,อดไม่ได้ที่จะบ่มพึมพำออกมาในหมู่พวกเขา.

A solemn voice sounded, “It’s actually a mutated one. In our few hundred years, we’ve never even seen a mutated Dragon Bloodline God Level demon spirit before. Spread the word, Nie Li will become the most important guardian of the Divine Feathers Sect. Hierarch Skycloud, I’ll leave Nie Li’s teaching to you!”
เสียงดังอันขึงขังก็ดังขึ้น"มันเป็นการกลายพันธุ์อย่างแท้จริง.ในสองสามร้อยปีของพวกเรา.พวกเราไม่เคยเห็นการกลายพันธุ์ในจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้ามาก่อน. บอกออกไป,เนี่ยหลีจะกลายมาเป็นผู้พิทักษ์คนสำคัญของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.นักบุญเมฆาล่อย,ข้าขอมอบเนี่ยหลีให้ท่านได้อบรมสั่งสอน!"

“Yes.” Hierarch Skycloud replied as his gaze fell on Nie Li. Nie Li had indeed given him some unexpected turns.
"ได้สิ"นักบุญเมฆาล่องลอยตอบกลับขณะที่เขาจ้องมองไปที่เนี่ยหลี.จริงๆเนี่ยหลี่นั้นได้ทำให้เขาคาดไม่ถึงอีกครั้งแล้ว.

Lu Piao, Gu Bei, and the rest were rejoicing at Guo Huai’s misfortune. He was in miserable pain, since he’d slammed his hand onto the Bloodwing Saint Jiao-dragon’s spikes. They felt his pain just from imagining it.
หลู่เพียว,กู่เป่ย,และเหล่าพรรคพวกของเขาดีใจที่กัวหวยโชคร้าย.เขาได้รับบาดเจ็บอย่างน่าอนาถ,เมื่อเขานั้นกระแทกมือของเขาไปยังเดือยแหลมของเทพมังกรวารีปีกโลหิต.พวกเขารู้ว่าการบาดเจ็บของเขานั้นแทบจะจินตนาการออกมาได้เลย.

“I was right! Nie Li would never do anything that he’s not certain of!” Lu Piao laughed.
"ข้าคิดแล้ว!เนี่ยหลีนั้นไม่เคยทำอะไรถ้าเขานั้นไม่มั่นใจ!"หลู่เพียวหัวเราะ


The Nethermoon Draconic Beast took several steps back. Guo Huai forcefully endured the pain as his heart trembled. He never thought that Nie Li was concealing so much strength. Nie Li’s Bloodwing Saint Jiao-dragon actually completed its first mutation. A mutated God Level Bloodwing Saint Jiao-dragon! No wonder Venerable Flameless was determined to get rid of him.
สัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์ได้ถอยออกมาหลายก้าว.กัวหวยเค้นความอดทนต่อความเจ็บปวดขณะที่ใจของเขานั้นสั่นระรัว.เขาไม่คาดคิดเลยว่าเนี่ยหลีนั้นจะได้ซ่อนความแข็งแกร่งเอาไว้มากมาย.เทพมังกรวารีปีกโลหิตของเนี่ยหลีนั้นได้กลายพันธ์ครั้งแรกอย่างสมบูรณ์.การกลายพันธุ์ในเทพมังกรวารีปีกโลหิตอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้า! ไม่สงสัยเลยว่าจ้าวไร้โทสะถึงได้ตัดสินใจที่จะกำจัดเขา

Guo Huai’s life had once been saved by Venerable Flameless. He was aware that the consequences of killing Nie Li would definitely be heavy, but he still threw an enraged punch at the Bloodwing Saint Jiao-dragon.
ชีวิตของกัวหวยนั้นเคยถูกช่วยมาครั้งหนึ่งโดยจ้าวไร้โทสะ.เขาได้ตระหนักถึงผลที่จะตามมาในการสังหารเนี่ยหลีต้องเป็นเรื่องที่หนักหนาแน่นอน,แต่เขาก็ยังคงต่อยหมัดที่เต็มไปด้วยความโกรธไปยังเทพมังกรวารีปีกโลหิต.

The Nethermoon Draconic Beast’s huge fist gradually got closer. When it was about to land on Nie Li, Nie Li slightly tilted his body.
หมัดขนาดใหญ่ของสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์กำลังใกล้เข้าไป.เมื่อมันกำลังจะโดนเนี่ยหลี,เนี่ยหลีได้เอียงร่างกายของเขาเล็กน้อย

*Fwoosh!*
*ฟวู๊ซซ!*
Once again, the Nethermoon Draconic Beast’s fist landed on a spike on the Bloodwing Saint Jiao-dragon’s back. These spikes were so sharp that they penetrated the Nethermoon Draconic Beast’s fist.
อีกครั้งหนึ่ง,หมัดของสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์ได้ลงไปที่เดือยแหลมที่หลังของเทพมังกรวารีปีกโลหิต.เหล่าเดือยแหลมเหล่านี้นั้นแหลมคมเป็นอย่างมากพวกมันสามารถที่จะเจาะเข้าไปยังหมัดของสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์ได้.
Guo Huai’s face twisted from the pain. He tried to bash Nie Li’s brain with his other palm, but Nie Li saw the move coming, and turned his head a little
ใบหน้าของกัวหวยนั้นบิดเบี้ยวจากความเจ็บปวด.เขาพยายามที่จะทุบไปที่สมองของเนี่ยหลีด้วยฝ่ามืออีกข้างของเขา,แต่เนี่ยหลีมองเห็นการเคลื่อนไหวดังกล่าวและหมุนศีรษะเล็กน้อย.

*Fwoosh!*
*ฟวู๊ซซ!*

The Nethermoon Draconic Beast’s left palm slammed onto another back spike, this one right behind the Bloodwing Saint Jiao-dragon’s head.
ฝ่ามือด้านซ้ายของสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์ได้กระแทกไปที่เดือยแหลมอีกอันหนึ่งชิ้นนี้อยู่ที่ด้านหลังศีรษะของเทพมังกรวารีปีกโลหิตพอดี.


*Awooooooooooo!*
*โฮ๊กกกกกกก!*

The Nethermoon Draconic Beast painfully howled. The Bloodwing Saint Jiao-dragon had too many spikes growing out of its back! It couldn’t be touched!
สัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์ร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวด.เทพมังกรวารีปีกโลหิตนั้นมีเดือยแหลมจำนวนมากโผล่ขึ้นมาที่หลังของมัน! ทำให้ไม่สามารถที่จะแตะต้องมันได้!

The first time that the Nethermoon Draconic Beast’s palm slammed onto a back spile, everyone thought that it was just a coincidence. However, after the second and third time, they understood that Nie Li was actually consciously using the back spikes to defend against the Nethermoon Draconic Beast. What shocked the spectators was how precise Nie Li was with his defense, as though he already knew where the Nethermoon Draconic Beast was going to attack!
ในการโจมตีครั้งแรกฝ่ามือของสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์ที่กระแทกลงไปที่เดือยแหลมนั้น,ทุกๆคนคิดว่ามันเป็นแค่ความบังเอิญ.อย่างไรก็ตามในครั้งที่สองและครั้งที่สามนั้น,พวกเขาเข้าใจได้เลยว่าเนี่ยหลีนั้นจริงๆมีสติที่จะใช้เดือยแหลมข้างหลังในการป้องกันการโจมตีจากสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์.มันทำให้เหล่าผู้ชมนั้นรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากว่า เนี่ยหลีนั้นรับรู้ได้อย่างแม่นยำในการป้องกันได้อย่างไร,มันราวกับว่าเขานั้นรู้อยู่แล้วว่าสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์นั้นจะโจมตีมาจากที่ไหน

Both of the Nethermoon Draconic Beast’s hands had suffered heavy injuries. Fresh blood poured. At such a miserable scene, the spectators could only imagine how much pain Guo Huai was in. How pitiful!
แขนทั้งสองข้างของสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์นั้นได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก.เลือดสดๆไหลไปทั่ว.มันช่างเป็นฉากที่น่าอนาถยิ่งนัก,เหล่าผู้ชมทำได้แค่เพียงจินตนาการถึงความเจ็บปวดของกัวหวยที่เป็นอยู่.มันช่างน่าสงสารนัก!

*Roar!*
*โฮ๊ก!*

The Nethermoon Draconic Beast wrathfully snarled and took several steps back. The Bloodwing Saint Jiao-dragon’s back spikes were so sharp that even Guo Huai had started to fear them within his heart. Heavenly Energy surged around him in a chaotic and violent storm.
สัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์คำรามออกมาอย่างโกรธเกรี้ยวที่สุดและถอยหลังออกมาหลายก้าว.เดือยแหลมข้างหลังของเทพมังกรวารีปีกโลหิตช่างแหลมคมเป็นอย่างมาก แม้แต่กัวหวยยังเริ่มมองมันด้วยความกลัวภายในใจของเขาเลย.พลังสวรรค์แผ่ออกมารอบๆตัวเขาไม่เป็นระเบียบและรุนแรงยังกับพายุ

Large wind blades formed around the Nethermoon Draconic Beast.
ดาบสายลมขนาดใหญ่รวมตัวขึ้นรอบๆสัตว์อสูรมังกรเงาจันทร์.

“Die!” Guo Huai snarled. He’d been thoroughly enraged by Nie Li.

"ตาย!" กัวหวยคำราม.เขาได้รับความโกรธเกรี้ยวอย่างเต็มที่โดยเนี่ยหลีที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)56 ความคิดเห็น:

 1. มันแค่ extraodinary ไม่ใช่เหรอครับ ยังไม่ใช่ god หนิ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คับ เบลอครับ ขอบคุณมาก

   ลบ
 2. ขอบคุณครับ รออ่านไม่ไหวแล้ว. (ค้าง)

  ตอบลบ
 3. สงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหาารสิ 5555

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับ รอ รอ รอ รอ

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณครับ เนี่ยหลี่ตอบโต้ได้สะใจมาก ตอนนี้มันมาก

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณครับ . มันบอก ตาย ! หลายรอบละ ยังไม่ตายสักที นี่แหละพระเอกตู 5555

  ตอบลบ
 8. ตายยยยย จบซะละกำลังเพลินเลย ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 9. กำลังได้ที ค้างเบย. ขอบคุณมาก

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณครับ #มาด่วน55555

  ตอบลบ
 11. ขอบพระคุณมากๆจ้า

  ตอบลบ
 12. ค้าง.....รอติดตามครับ

  ตอบลบ
 13. เห็นมันบอกว่า ตายๆๆ มา3ทีละ ผมว่านะ มันนั่นแหล่ะที่จะตายๆๆ 55555 แต่ พระเอกเรา นี่ก็โหดเกิ้น แถมตอนนี้ มันช่าง สะใจ ถึง ใจ จริงๆ *ขอ ขอบคุณ ทีมงานผู้แปลด้วยครับ

  ตอบลบ
 14. เห็นมันบอกว่า ตายๆๆ มา3ทีละ ผมว่านะ มันนั่นแหล่ะที่จะตายๆๆ 55555 แต่ พระเอกเรา นี่ก็โหดเกิ้น แถมตอนนี้ มันช่าง สะใจ ถึง ใจ จริงๆ *ขอ ขอบคุณ ทีมงานผู้แปลด้วยครับ

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณมากๆครับ ที่แปลนิยายดีดีให้พวกเราได้อ่าน สู้สู้

  ตอบลบ
 16. กำลังมันส์เลย แง่งงงง โฮ๊กกกกกกกก

  ตอบลบ
 17. ขอวันละ 2 ตอนได้ไหมคับชอบมากๆ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 18. ขอวันละ 2 ตอนได้ไหมคับชอบมากๆ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 19. จะขาดใจขอบคุณค่า

  ตอบลบ
 20. จริงๆผมนี้กะหยุดอ่านซัก7วัน เพื่อที่จะได้อ่านยาวๆ แต่ความเป็นจริงแล้ว แอบมาเปิดดูทุกวันว่าตอนใหม่มายังและก็อ่าน....แล้วก็ค้างทุกวัน 555 ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 21. ที่จริงตอนนี้แปลได้ดีแล้ว คลาดเคลื่อนค่อนข้างน้อย สำนวนก็ลื่นไหล
  แต่ที่ต้องคอมเมนท์ เพราะอยากเห็นนักแปลระดับเทพสงคราม 555

  รณรงค์ภาษาไทย
  กลายพันธ์ = กลายพันธุ์
  กายพันธ์ = กลายพันธุ์
  เกาะ = เกราะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. crater = หลุม
   คำนี้ปกติใช้กับหลุมอุกาบาต อย่าเชื่อ google มากนักครับ ถ้าจะให้ดี ดูคำแปลภาษาอังกฤษ จะแม่นยำกว่า

   ลบ
  2. The stage that was once raised, had now been thoroughly flattened.
   เวทีประลองซึ่งครั้งหนึ่งเคยสูงเหนือพื้น ตอนนี้กลับเรียบราบคาบ

   ลบ
  3. be moved = สะเทือนใจ, หวั่นไหว

   There were very few who wouldn’t be moved by such a demon spirit!
   มีน้อยคนนัก ที่จะไม่หวั่นไหวด้วยจิตวิญญาณอสูรเช่นนี้

   ลบ
  4. poised = กำลังจะ

   With that mutated Bloodwing Saint Jiao-dragon, Nie Li was poised to become one of the most important geniuses of the Divine Feathers Sect!
   ด้วยเทพมังกรวารีปีกโลกหิตกลายพันธุ์ตนนั้น เนี่ยหลีกำลังจะขึ้นเป็นหนึ่งในอัจฉริยะคนสำคัญแห่งนิกายขนนกแห่งทวยเทพ

   ลบ
  5. สวยงาม ขอบคุณครับ

   ลบ
  6. be destroyed = ถูกทำลาย

   “Before that demon spirit, all ours can simply be destroyed!”
   "ต่อหน้าจิตวิญญาณอสูรตนนั้น จิตวิญญาณอสูรพวกเราทั้งหมด ถูกบดขยี้ได้ง่ายดายเลย!"

   ลบ
  7. In our few hundred years,
   ในสองสามร้อยปีของพวกเรา, (ใช้คำว่า ไม่กี่ จะมีความหมายว่าน้อย แต่นี่ทั้งชีวิตนะครับ)

   ลบ
  8. guardian = ผู้พิทักษ์, ผู้ปกครอง (ใช้คำว่า องครักษ์ กลายเป็นแค่บอดี้การ์ด อันนี้คุ้มครองทั้งเมืองครับ)

   Nie Li will become the most important guardian of the Divine Feathers Sect.
   เนี่ยหลีจะกลายมาเป็นผู้พิทักษ์คนสำคัญของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ

   ลบ
  9. first mutation = การกลายพันธุ์ครั้งแรก (แสดงว่า อาจมีครั้งที่สอง ที่สามตามมา)

   Nie Li’s Bloodwing Saint Jiao-dragon actually completed its first mutation.
   เทพมังกรวารีปีกโลหิตของเนี่ยหลีนั้นได้กลายพันธ์ครั้งแรกอย่างสมบูรณ์

   ลบ
  10. right = ตรงเป๊ะ, พอดี
   right behind head = ด้านหลังศีรษะพอดี

   this one right behind the Bloodwing Saint Jiao-dragon’s head.
   ชิ้นนี้อยู่ที่ด้านหลังศีรษะของเทพมังกรวารีปีกโลหิตพอดี

   ลบ
  11. เกินสามทุ่มแล้ว พักผ่อนเยอะ ๆ นะครับ

   ลบ
  12. ขอบคุณ สำหรับความรู้ครับ

   ลบ
 22. ขอบคุณครับ ผู้แปลที่แบ่งปัน สิ่งดีๆๆ

  ตอบลบ
 23. พี่หลี่ มีฮาคิ สินะ 5555

  ตอบลบ