วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 351 – New Assessment

Tale of the demon and god novel Chapter 351 – New Assessment

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 351 ประเมินใหม่


บทที่ 351 ประเมินใหม่


Chapter 351 – New Assessment
While Nie Li and Murong Yu were fighting, two people were quietly seated in another corner of the field, enjoying tea as they watched the fight.
ขณะที่เนี่ยหลีและมู่หลงหยู่นั้นต่อสู้กันอยู่.มี 2 คนที่นั่งอยู่เงียบๆที่มุมแห่งหนึ่งของสนาม.เพลิดเพลินอยู่กับการจิบชาขณะที่พวกเขาชมการต่อสู้

One of them was Long Tianming. The other one wore a silvery long robe and bore a graceful manner that was even higher than Long Tianming’s.
หนึ่งในพวกเขานั้นคือหลงเทียนหมิง. อีกคนหนึ่งนั้นสวมชุดคลุมสีเงินยาวซึ่งมีลักษณะที่สง่างามยิ่งกว่าหลงเทียนหมิงมากนัก

“I never thought that Brother Beiyan would be interested in these newcomers.” Long Tianming looked at the youth next to him and lightly smiled. His words carried thorns; his relation with the other party was obviously not harmonious.
"ข้าไม่คาดคิดเลยว่าพี่เป่ยหยาน จะมีความสนใจในเหล่าผู้มาใหม่ด้วย " หลงเทียนหมิงมองไปที่ชายหนุ่มที่นั่งถัดไปจากเขาและยิ้มบางๆ.ด้วยคำพูดที่ทิ่มแทง,ความสำพันธ์ของเขากับกลุ่มอื่นๆนั้นเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าไม่ได้มีความสามัคคีนัก


“I only came to watch. But the fact that even Long Tianming yourself would care about this makes me wonder which is the formidable genius.” Situ Beiyan was calmly seated. “It seems that this youth is interesting indeed.”
"ข้าแค่เพียงชมการแข่งขัน.แต่ความจริงนั้น แม้แต่หลงเทียนหมิงเจ้าเองก็สนใจนี่ ยิ่งทำให้ข้าสงสัยนักเกี่ยวกับอัจฉริยะที่น่ายำเกรง" ซือถู เป่ยหยาน นั่งอยู่อย่างใจเย็น "ดูเหมือนว่าจะมีชายหนุ่มที่น่าสนใจจริงๆ"

“The only reason he won against Murong Yu was because of his full-body artifact,” Long Tianming said with a smile. “So he’s also gained Brother Beiyan’s appreciation?”
"แค่เพียงที่เขาเอาชนะมู่หลงหยู่เพราะสวมศิลปะวัตถุทั้งตัว."หลงเทียนหมิงพูดด้วยรอยยิ้ม."ดังนั้นเขาเลยได้รับความชื่นชมจากพี่เป่ยหยานอย่างนั้นรึ?"

“This boy came from the Tiny World without any background worth speaking of. Yet, he managed to get himself a set of Grade 6 artifact battle armour before he entered the East District and also became Hierarch Skycloud’s disciple. Isn’t that enough?” Situ Beiyan smiled and continued, “I also heard that he’s established a force with Gu Bei, and that it grew to a few thousand members within a few days. It looks like the outside world is bustling with activity!”
"เด็กชายคนนี้มาจากโลกใบเล็กที่ไม่ได้มีคนหนุนหลังก็สมควรที่จะพูดถึง. เขายังสามารถที่จะมีชุดเกราะต่อสู้ศิลปะวัตถุระดับ 6.ก่อนที่จะเข้ามายังเขตภาคตะวันออกอีกและได้กลายเป็นลูกศิษย์ของนักบุญเมฆาล่องลอยอีกด้วย.นี่มันยังไม่เพียงพออีกรึ?" ซือถู เป่ยหยาน ยิ้มและพูดต่อ "ข้าเคยได้ยินเหมือนกันว่าเขาได้ร่วมก่อตั้งกองกำลังกับกู่เป่ย,และมันยังเติบโตกว่าหลายพันภายในไม่กี่วัน.ดูเหมือนว่าดินแดนโลกภายนอกจะมีอะไรให้ทำอย่างมากมากเลยล่ะ!"

Long Tianming looked at Situ Beiyan in confusion. Situ Beiyan should be on alert if someone was rising up. However, he was sitting there and just enjoying the show. Therefore, Long Tianming didn’t know what Situ Beiyan was planning.
หลงเทียนหมิงจ้องมอง ซือถู เป่ยหยานด้วยความสับสน.ซือถู เป่ยหยานควรที่จะระมัดระวังถ้ามีใครที่เป็นดาวรุ่ง.อย่างไรก็ตามเขากลับนั่งอยู่ตรงนั้นและเพลิดเพลินอยู่กับการแสดง.ดังนั้น,หลงเทียนหมิงจึงไม่รู้เลยว่า ซือถู เป่ยหยาน นั้นกำลังวางแผนอะไรอยู่.

But regardless of what Situ Beiyan thought, Long Tianming wasn’t going to allow the Demon League to rise. Long Yuyin had just established her Profound Note League 1 which was probably instigated by Nie Li. Although Long Tianming didn’t know what Nie Li’s motives were, he could sense that Nie Li’s goal wasn’t a simple one. Whatever it was, it was threatening him! At the very least, Long Tianming wasn’t going to let Long Yuyin threaten his position as the future Patriarch of the Dragonseal Family!
แต่ยังมีสิ่งที่ซือถู เป่ยหยานคิดไม่ถึง,หลงเทียนหมิงนั้นจะไม่ยอมให้พันธมิตรอสูรได้เติบโต.หลงยู่หยิ๋นนั้นก็เพิ่งตั้งกองกำลังพันธมิตรบันทึกการหยั่งรู้ของตัวเธออาจจะเกิดจากการยุยงของเนี่ยหลี่.แม้ว่าหลงเทียนหมิงนั้นจะไม่รู้ว่าเนี่ยหลีนั้นมีเจตนาใด.เขาก็รับรู้ได้ว่าเป้าหมายของเนี่ยหลี่จะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน.จะเป็นอะไรก็ตาม.มันจะต้องคุกคามเขาเป็นแน่! ก่อนที่มันจะไปถึงจุดนั้น,หลงเทียนหมิงจะไม่ยอมปล่อยให้หลงยู่หยิ๋นนั้นเขย่าตำแหน่งของเขาในตำแหน่งผู้นำตระกูลผนึกมังกรในอนาคต!

Back then, Nie Li had gifted him three words. However, Long Tianming still didn’t see the profound intent in them, and was starting to think that he’d been tricked; however, he couldn’t verify it. Therefore, he didn’t have a very good impression of Nie Li.
ก่อนนั้น,เนี่ยหลีได้มอบของขวัญต่อเขาเป็นอักษร 3 ตัว.อย่างไรก็ตาม หลงเทียนหมิงยังไม่สามารถที่จะค้นพบความลึกซึ้งที่อยู่ในพวกมันได้.และเริ่มที่จะคิดว่าเขานั้นอาจจะโดนหลอก,แต่ถึงอย่างนั้น,เขาก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์มันได้.ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ประทับใจในตัวเนี่ยหลีเลย.

Right now, there were only three people qualified to fight for the Sect Master’s position: Situ Beiyan, Long Tianming, and Li Yufeng. However, recently, there had been a few others who’d popped out from nowhere and thrown things into disarray. Especially Gu Bei, who’d just become the first-in-line successor to the Gu Clan. Now, Long Yuyin had also emerged and Li Xingyun didn’t look very resigned either. All three of them were related to Nie Li!
ตอนนี้นั้น,มีแค่เพียง 3 คนที่มีคุณสมบัติที่จะแข่งขันในตำแหน่งผู้นำนิกาย,ซือถู เป่ยหยาน,หลงเทียนหมิง,และหลี่หยูเฟิง.อย่างไรก็ตาม,เมื่อเร็วนี้ก็ได้มีอีกหลายคนที่โผล่มาจากใหนก็ไม่รู้และทำให้เกิดความสับสนยุ่งเหยิงไปหมด.โดยเฉพาะกู่เป่ย,ที่เพิ่งจะกลายมาเป็นผู้สืบทอดอันดับ 1 ของตระกูลกู่.ตอนนี้หลงยู่หยิ๋นก็เริ่มปรากฏตัวออกมาและหลี่ชิงหยุน ที่ไม่สามารถจะมองข้ามได้.พวกเขาทั้ง 3 นั้นล้วนแล้วมีความสัมพันธ์กับเนียหลีทั้งนั้น!

Since Situ Beiyan was also here to observe Nie Li, it proved that he wasn’t as indifferent as he claimed. Well, at least he was paying some attention to the rising Nie Li!
เมื่อซือถู เป่ยหยานนั้นมาที่นี่เพื่อที่จะสังเกตการณ์เนี่ยหลี,มันก็พิสูจน์ได้ว่าเขานั้นทำเป็นอ้างถึงว่าไม่แยแส.เอาเถอะ,อย่างน้อยเขาก็คงคำนึงถึงอะไรที่น่าสนใจของการปรากฏตัวออกมาของเนี่ยหลี่นั่นเอง.

About half an hour later, the battle between Nie Li and Murong Yu finally ended. The flames and lightning also died down.
ราวๆครึ่งชั่วโมงต่อมา,การต่อสู้ระหว่างเนี่ยหลี่และมู่หลงหยู่ก็จบลง.เปลวเพลิงและสายสายฟ้าทั้งหมดได้หายไปแล้ว

Nie Li appeared in the field, already wearing a new and tidy set of clothes. Murong Yu was a short distance away, laying on the ground like a dead dog without a scrap of cloth on his body. He was covered in wounds and looked unconscious.
เนี่ยหลี่ปรากฏกายบนลานต่อสู้,เขาได้สวมชุดใหม่แล้วและสวมชุดคลุมอย่างเรียบร้อย.มูหลงหยู่ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกล.นอนกองอยู่บนพื้นดูเหมือนกับหมาตายที่ไร้ซึ่งเศษส่วนของเสื้อผ้าบนร่างกายของเขา.เขาเต็มไปด้วยบาดแผลและไร้ซึ้งสติ.

The spectators blankly stared at the scene.
เหล่าผู้ชมทั้งหลายถึงกับหน้าซีดไปตามๆกันเมื่อเห็นฉากดังกล่าว.

“Heavens! What happened?”
"โอ้สวรรค์! มันเกิดอะไรขึ้น?"

“Murong Yu lost?”
"มู่หลงหยู่พ่ายแพ้อย่างนั้นรึ?"

“He’d already merged with his Saint Blood Draconic Falcon, so why is he still in such a miserable state?”
"เขานั้นรวมร่างเข้ากับเทพเหยี่ยวมังกรโลหิตเรียบร้อยแล้วดังนั้นทำไมเขายังต้องอยู่ในสภาพน่าสังเวชอย่างนี้ล่ะ?

They all looked at Nie Li with reverence in their eyes. Murong Yu was an expert ranked within the top two hundred of the East District. He was the most talented expert from their previous year. But he was actually beaten so miserably by Nie Li? Didn’t that mean that Nie Li would be ranked within the top two hundred upon entering the East District?
พวกเขาทั้งหมดจ้องมองไปที่เนี่ยหลี่ด้วยความกลัวในสายตาของพวกเขา.มู่หลงหยู่นั้นเป็นผู้เชียวชาญที่มีอันดับอยู่ใน 200 รายการแรกของเขตตะวันออก.เขาเป็นผู้เชียวชาญที่มากพรสวรรค์ในปีที่แล้ว.แต่เขากับโดนสยบอย่างน่าสังเวชโดยเนี่ยหลี่รึ? นั่นไม่ได้หมายความว่าเนี่ยหลี่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในอันดับ 200 รายการแรกในเขตตะวันออกอย่างนั้นหรอกรึ?

Seeing the naked Murong Yu on the ground, many of the East District’s girls blushed red and immediately looked away.
เมื่อมองเห็นร่างที่เปลือยเปล่าของมู่หลงหยู่ที่อยู่บนพื้นแล้ว,เหล่าหญิงสาวจากเขตตะวันออกก็มีอาการหน้าแดงและหันไปมองทางอื่นในทันที.

Xiao Yu couldn’t help feeling his face boil. He looked at Nie Li. That guy was definitely doing this on purpose!
เซี่ยวหยู๋ก็อดไม่ได้เลยที่จะรู้สึกหน้าร้อนผ่าว.เขามองไปที่เนี่ยหลี่.ชายคนนึ้ทำด้วยจุดประสงค์บางอย่างแน่นอน!

Even the usually cold Long Yuyin’s face was red.
แม้แต่หน้าที่เย็นชาปรกติของหลงยู่หยิ๋น ยังต้องกลายเป็นสีแดงเลย
Once Murong Yu regained consciousness and realised what was going on, he probably wouldn’t have the decency to look anyone in the eye anymore. That humiliation was definitely worse than death.
เมื่อมู่หลงหยู่ฟื้นคืนสติขึ้นมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะ,เขาอาจจะไม่กล้ามองหน้าคนอื่นได้อีกต่อไป.นั่นมันคือความอัปยศอดสูเลวร้ายยิ่งกว่าตายอย่างแน่นอน

“Back then, you stole my soul scales in the Ghastly Ruins. Today, I’ve gotten back at you in the martial field. We’re considered even,” Nie Li lightly said as he glanced at Murong Yu, who was still laying on the ground.
"ก่อนนั้น,เจ้าได้ขโมยเกล็ดวิญญาณของข้าในซากปรักหักพังภูติโบราณ.วันนี้ข้าได้รับมันกับคืนแล้วที่สนามต่อสู้แห่งนี้.พวกเราไม่มีอะไรต่อกันแล้ว"เนี่ยหลี่ยิ้มพร้อมเผยยิ้มบางๆขณะที่เขาเหลือบมองไปที่มู่หลงหยู่,คนที่ยังนอนกองอยู่บนพื้น

When the nearby students of the East District heard what Nie Li had said, they felt the urge to vomit blood. It was normal to have your soul scales stolen. But Nie Li had stolen Murong Yu’s clothes!
เมื่อเหล่านักเรียนเขตตะวันออกที่อยู่ใกล้ๆได้ยินสิ่งที่เนี่ยหลีพูด,พวกเขารู้สึกเหมือนอยากจะอาเจียนออกมาเป็นเลือด.มันเป็นแค่เรื่องธรรมดาที่เขานั้นโดนขโมยเกล็ดวิญญาณ.แต่เนี่ยหลี่กับขโมยเสื้อผ้าของมู่หลงหยู่!.


Nie Li leapt down from the stage and walked towards Gu Bei and the rest.
เนี่ยหลีกระโดนลงจากเวทีและเดินไปหากู่เป่ยและพรรคพวก

Gu Bei and Lu Piao winked at Nie Li. This move from Nie Li really had the right flavour!
กู่เป่ยและหลู่เปียวขยิบตาให้กับเนี่ยหลี.จริงๆการกระทำของเนี่ยหลีนั้นช่างมีรสชาติยิ่งนัก!.

Huang Yu and Nanmen Tianhai couldn’t help smiling bitterly. They had to set new rules now. Otherwise, wouldn’t Nie Li end up challenging the entire East District? After all, Nie Li owned an entire set of Grade 6 artifacts!
หวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่อดที่จะยิ้มอย่างขมขื่นออกมาไม่ได้.ตอนนี้พวกเขาจะต้องตั้งกฏใหม่.ไม่เช่นนั้น. เนี่ยหลี่จะไม่ลงเอยด้วยการท้าดวลไปทั่วทั้งเขตตะวันออกอย่างนั้นรึ?ต้องไม่ลืมว่า,เนี่ยหลีนั้นได้สวมศิลปะวัตถุระดับ 6 ทั่วทั้งร่างกายของเขา

As Huang Yu and Nanmen Tianhai were discussing amongst themselves, Venerable Flameless walked to their side and spoke in low voice, “Elders, Hierarch Skycloud has called me to pass on a few words. He wants you to send several people to test Nie Li!”
ขณะที่หวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่ กำลังปรึกษาหารือกันระหว่างพวกเขานั้น, จ้าวไร้โทสะก็เดินมาข้างๆพวกเขาและพูดออกมาด้วยเสียงต่ำ"ท่านอาวุโส,นักบุญเมฆาล่องลอยนั้นเรียกข้าไปและฝากคำพูดมาหลายคำ.เขาต้องการที่จะส่งบางคนเพื่อที่จะทดสอบเนี่ยหลี!"

Upon hearing Venerable Flameless’s words, Huang Yu and Nanmen Tianhai were shocked within their hearts.
เมื่อได้ยินคำพูดของจ้าวไร้โทสะ,หวงหยูและหนานเหมินเทียนไห่ก็รู้สึกตกตะลึงในหัวใจของพวกเขา.

Who was the Hierarch Skycloud, you ask? He was one of the five major existences in the Divine Feathers Sect! People of Nanmen Tianhai and Huang Yu’s level didn’t even have the qualifications to meet Hierarch Skycloud!
ใครเป็นนักบุญเมฆาล่องลอย,ถามหน่อย?เขาเป็นหนึ่ง 1 ใน 5 ของอาวุโสหลักของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ! คนระดับอย่างหนานเหมินเทียนไห่และหวงหยูไม่มีแม้แต่คุณสมบัติที่จะเข้าพบกับนักบุญเมฆาล่องลอยได้.

Venerable Flameless was the eldest disciple of Hierarch Skycloud; therefore, his words couldn’t be doubted. Furthermore, how would they dare question Hierarch Skycloud’s words?
จ้าวไร้โทสะนั้นเป็นศิษย์คนโตของนักบุญเมฆาล่องลอย,ดังนั้น,คำพูดของเขาจึงไม่จำเป็นต้องสงสัย.นอกจากนี้.พวกเขานั้นจะกล้ามีคำถามกับคำพูดของนักบุญเมฆาล่องลอยได้อย่างไร?


“Rest assured, Venerable Flameless. We’ll make arrangements for it!” Huang Yu immediately replied.
"โปรดวางใจ,จ้าวไร้โทสะ.พวกเราจะทำตามข้อเสนอดังกล่าว!" หวงหยู ตอบกลับไปในทันที.

“Very well.” Venerable Flameless lightly replied as he sat down in the seat behind them. A chilly light flashed through his eyes as he swept them over Nie Li, who was sitting with Gu Bei. He coldly smiled.
"ดีมาก." จ้าวไร้โทสะตอบกลับเล็กน้อยขณะที่เขานั่งลงด้านหลังพวกเขา.ประกายแสงที่เย็นชาผ่านเข้าไปในตาของเขาขณะที่เขากวาดตามองไปยังพวกเขาเหล่านั้นโดยเฉพาะเนี่ยหลี่,คนที่นั่งอยู่ข้างๆกับกู่เป่ย.เขายิ้มออกมาอย่างเย็นชา

The competition continued.
การแข่งขันเริ่มต่อได้
Nanmen Tianhai stood up and his voice echoed throughout the entire stage. “Take Murong Yu away. A new rule has been made for this competition. No one is allowed to use any artifact above Grade 3!”
หนานเหมินเทียนไห่ยืนขึ้นและส่งเสียงของเขาไปทั่วทั้งเวที"นำมู่หลงยูออกไป.จะมีกติกาใหม่ในการแข่งขัน.ห้ามไม่ให้ผู้ใดใข้ศิลปะวัตถุที่เหนือกว่าระดับ 3 ขึ้นไป!"

At Nanmen Tianhai’s words, the students of the East District were slightly stunned. There wasn’t such a rule before. Could it be because of Murong Yu’s case? As they thought about the Thunder God’s Meteorite Sword in Nie Li’s hands, they realised that Nie Li had used artifacts to win against Murong Yu! Even Elder Nanmen Tianhai couldn’t put up with it any longer and, therefore, forbid the use of artifacts above Grade 3!
ขณะที่หนานเหมินเทียนไห่พูด,เหล่านักเรียนในเขตตะวันออกต่างตกตะลึงเล็กน้อย.มันไม่เคยมีกฎแบบนี้มาก่อน.มันคงเป็นเพราะกรณีของมู่หลงหยู่หรือไม่?ขณะที่ทุกคนกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องดาบวายุเทพอสนีที่อยู่ในมือของเนี่ยหลี.พวกเขาก็รู้ได้ว่าเนี่ยหลีนั้นได้ใช้ศิลปะวัตถุในการเอาชนะมู่หลงหยู่!เมื่อผู้อาวุโสหนานเหมินเทียนไห่ไม่สามารถที่จะทนมันได้อีกต่อไป ดังนั้นจึงได้ห้ามใช้ศิลปะวัตถุที่เหนือกว่าระดับ 3!

No wonder Nie Li was able to win against Murong Yu! Only then did the students of the East District understand what was going on. Based on strength alone, Nie Li probably wasn’t Murong Yu’s proper opponent!
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าที่เนี่ยหลีสามารถที่จะเอาชนะมู่หลงหยู่นั้น มีเพียงเหล่านักเรียนของเขตตะวันออกเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น.ด้วยความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียว,เนี่ยหลีอาจจะไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของมู่หลงหยุ่ก็ได้!

When Nie Li heard this, he looked towards Nanmen Tianhai and Huang Yu. One familiar figure in that direction made him narrow his eyes.
เมื่อเนี่ยหลีได้ยินเรื่องดังกล่าว,เขามองไปยังหนานเหมินเทียนไห่และหวงหยู.หนึ่งคนที่เขาคุ้นเคยนั่นกำลังจ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาหรีเล็ก.

He never expected Venerable Flameless, who he’d confrontated in the Skycloud Hall, had also arrived!
เขาไม่คาดคิดเลยว่าจ้าวไร้โทสะ,คนที่เขาได้เผชิญหน้าในคฤหาสน์เมฆา,จะมาที่นี่เหมือนกัน
“So we can’t use artifacts anymore. I planned to bully those people from the East District like Nie Li was doing!” Lu Piao said a little regretfully. He never thought that they’d forbid the use of artifacts so quickly. How boring!
"งั้นพวกเราก็ไม่สามารถใช้ศิลปะวัตถุได้อีกแล้วสิ.ข้าวางแผนที่จะอัดพวกคนจากเขตตะวันออกเหมือนที่เนียหลี่ทำด้วย!"หลู่เปรียวพูดด้วยความเสียใจเล็กน้อย.เขาไม่คาดคิดเลยว่าพวกเขาจะถูกห้ามไม่ให้ใช้ศิลปะวัตถุอย่างรวดเร็ว.ช่างน่าเบื่อยิ่งนัก.

Li Xingyun couldn’t help rolling his eyes. If Nie Li, Gu Bei, and Lu Piao were to wear their Grade 6 Artifacts in battle against the students of the East District, then it’d be weird if Nanmen Tianhai and Huang Yu didn’t do anything. Li Xingyun remembered when he first arrived in the East District; back then, he’d also gotten beaten by his seniors. He couldn’t bear remembering that experience. However, Nie Li and the other two didn’t show up to get bashed; they were there to bash others!
หลี่ชิงหยุนอดไม่ได้เลยที่จะกรอกตาไปมา.ถ้าเนี่ยหลี,กู่เป่ยและหลู่เปียวนั้นสวมศิลปะวัตถุระดับ 6 ในการต่อสู้กับเหล่านักเรียนจากเขตตะวันออก.งั้นคงแปลกถ้าหนานเหมินเทียนไห่และหวงอยูไม่ทำอะไรเลย.หลีชิงหยุนยังคงจำได้ว่าเมื่อเขามายังเขตตะวันออกเป็นครั้งแรก,ก่อนนั้น,เขาก็โดนจัดการโดยเหล่าศิษย์พี่.เขาไมสามารถที่จะลืมประสบการณ์นั่นได้เลย.อย่างไรก็ตาม,เนี่ยหลีและคนทั้งสองยังไม่ได้แสดงให้เห็นว่าถูกปราบ,พวกเขาต้องโดนปราบเหมือนคนอื่นๆสินะ


This was simply untolerable?!
นี่มันเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะทนได้อย่างนั้นรึ?!

Nanmen Tianhai coughed and calmly said, “By right, Nie Li should replace Murong Yu in rank, now that he’s defeated Murong Yu. However, after discussing it with Elder Huang Yu, we’ve decided that Nie Li should undergo another test. He may only replace Murong Yu’s position if he passes that test!”
หนานเหมินเทียนไห่ ไอแห้งๆและพูดออกมาอย่างสงบ "โดยปกติ,เนี่ยหลีควรที่จะไปแทนทีระดับของมู่หลงหยู่.ที่เขานั้นสามารถที่จะล้มมู่หลงยู่ลงได้.อย่างไรก็ตามจากการปรึกษาหารือกับผู้อาวุโสหวงหยู,พวกเราได้ตัดสินใจว่าเนี่ยหลี่ควรที่จะได้รับการทดสอบอีกอย่าง.เขาถึงจะเพียงพอที่จะไปแทนตำแหน่งของมู่หลงหยู่ได้ถ้าเขาผ่านการทดสอบนี้!"

It seemed that Elder Nanmen Tianhai couldn’t stand it either; therefore, he’d given Nie Li a difficult problem. Everyone wondered what kind of test it’d be?
มันดูเหมือนว่าผู้อาวุโสหนานเหมินเทียนไห่ นั้นจะไม่สามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปาก,ดังนั้น,เขาจึงได้ให้เนี่ยหลี่เจอกับปัญญาที่ยากจะแก้.ทุกๆคนสงสัยว่าเป็นการทดสอบแบบใดที่เขาต้องเจอ?

The students of the East District couldn’t help raising their expectations. Earlier on, Nie Li had beaten Murong Yu up so badly, and left the students of the East District like themselves with no pride. It looked like Nie Li was going to pay the price now!
เหล่านักเรียนในเขตตะวันออกอดไม่ได้ที่จะมีความคาดหวัง.ก่อนหน้านี้เนี่ยหลี่ได้หวดมู่หลงหยู่ลงอย่างไม่สวยงามนัก,และเหล่านักเรียนในเขตตะวันออกดูเหมือนว่าพวกเขาได้สูญเสียความภาคภูมิใจของพวกเขาไป.มันเหมือนว่าจะต้องให้เนี่ยหลีนั้นต้องได้รับบทเรียนที่เหมาะสมตอนนี้บ้าง
ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)49 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณมากครับกำลังมัน

  ตอบลบ
 2. ขอบคุนมากคับ รออ่านตอนต่อไปอยู่นะคับ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุนมากคับ รออ่านตอนต่อไปอยู่นะคับ

  ตอบลบ
 4. แปลต่อเลย ครับติดตามๆ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากครับ อ่านแล้วสนุกมาก

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมากครับ สนุกมาก ผมติดตามตลอดเลย

  ตอบลบ
 7. โอ้วววว ค้าง ค้างหนักมาก กำลังมันส์ เป็นกำลังใจให้แปลต่อครับ !

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณคัับ แต่ จบตอนแบบค้างๆ ขออีกตอนทีคับผม

  ตอบลบ
 9. โดนหวดลงไปนอนกองกับพื้น สะใจจิงๆ
  ขอบคุณผู้แปลคับ

  ตอบลบ
 10. 5555 มันส์ๆๆๆ เอาอีกๆๆๆ ^__^

  ตอบลบ
 11. 5555 มันส์ๆๆๆ เอาอีกๆๆๆ ^__^

  ตอบลบ
 12. ของกุเทพก็บอกกุโกง ตัวเปล่าตีเรยม่สาสสสส

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณครับ บ่ายมา รีเฟซรัวๆ ขนาดเม้นท์ก่อนอ่าน ยังไม่ทันเม้นท์แรก

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้อ่านจบแล้วอารมณ์ยังค้างอยู่เลย จะรอลุ้นในตอนต่อไปนะค่ะ แปลมาอีกเยอะๆเลยนะ คริๆๆ

  ตอบลบ
 15. ตอนต่อไป สปิริตที่3ของเนี่ยหลี่ไกล้จะได้ออกมาล่ะ
  รอๆๆ

  ตอบลบ
 16. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 17. ไวมาก ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณค่ะ รอๆๆ กำลังนุกเลย

  ตอบลบ
 19. วันนี้ 3 ตอนเลย
  เนื้อเรื่องมันขึ้นเรี่อยๆ เลยครับ
  (อ่านตอนที่ 350 นอนตาหลับ มาเจอตอน 351 ค้างต่ออีกละ 5555)
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณครับ สนุกมากเรื่องกะลังมันเรยรอติดตามตอนต่อไปครับ

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณครับ อิ่มสบายละได้อ่าน 2 ตอน ^_^

  ตอบลบ
 22. Situ Beiyan = ซือถูเป่ยหยาน
  Lu Piao = หลู่เพียว

  พินอินสำหรับพยัญชนะที่อาจสับสน
  B = ป
  P = พ, ผ
  D = ต
  T = ท, ถ

  ไม่มี 'ด', 'บ' ในภาษาจีนกลางครับ

  ตอบลบ
 23. ขอบคุณคับ ปักธงนั่งรออ่านที่352ต่อคับ

  ตอบลบ
 24. กลายเป็นลุ้นตัวโก่งเลย ว่าจะจบการแข่งยังไง ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 25. ขอบคุณผูัแปลครับผม ติดตามตลอดนะตรับ เยิฟฟฟ

  ตอบลบ
 26. ขอคุณครับ เป็นกำลังใจให้นักแปลเด๋อ

  ตอบลบ
 27. แมร่งโครตเอาเปรียบ ทีข้างตะวันออกรวมร่างกับสัตว์อสูร ระดับมหัศจรรย์แมร่งไม่ห้าม

  ตอบลบ
 28. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 29. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ