วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 350 – Grade 6 Artifact Armour

Tale of the demon and god novel Chapter 350 – Grade 6 Artifact Armour

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 350 ชุดเกราะศิลปะวัตถุระดับ 6


บทที่ 350 ชุดเกราะศิลปะวัตถุระดับ 6So Murong Yu had integrated with a Saint Blood Draconic Falcon!
ดังนั้นมู่หลงหยู่รวมร่างเข้ากับเทพเหยี่ยวมังกรโลหิตแล้ว!

Forcing Murong Yu to integrate with his demon spirit, Nie Li already had full grasp of Murong Yu’s strength!
ด้วยการบังคับมู่หลงหยูให้รวมร่างกับจิตวิญญาณอสูร เนี่ยหลีจึงล่วงรู้ความแข็งแกร่งทั้งหมดของมู่หลงหยู่

Murong Yu’s 6-fate cultivation, plus his Saint Blood Draconic Falcon, was actually quite a force. Even if Nie Li was confident that he’d win, he knew that it’d be after a bitter struggle. Maybe Nie Li would even have to reveal his own Dragon Bloodline God Level demon spirit.
การบ่มเพาะพลังของมู่หลงหยู่ 6 ลิขิต,บวกกับเทพเหยี่ยวมังกรโลหิต,เป็นพลังที่น่ากลัวทีเดียว.แม้ว่าเนี่ยหลี่จะมั่นใจว่าเขาสามารถที่จะชนะได้ เขาก็รู้ว่า นั่นต้องหลังจากการต่อสู้อันแสนสาหัส.บางทีเขาอาจจะต้องเปิดเผยจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราเจริญเติบโตระดับพระเจ้าของตัวเองก็ได้.


However, now was still not the time!
อย่างไรก็ตาม,ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะนัก!

Why would Nie Li need to engage in a harsh battle anyways? Before he challenged Murong Yu, he’d already made all the preparations.
ทำใมเนี่ยหลี่ถึงต้องเข้าร่วมต่อสู้ที่รุ่นแรงอย่างนี้กันล่ะ?ก่อนที่จะท้าดวลกับมู่หลงหยู่,เขาได้ทำการเตรียมการพร้อมเรียบร้อยแล้ว.

The corner of Nie Li’s mouth curled into a trace of a smile. Murong Yu was miserable to encounter him. With a wave of his right hand, Nie Li brought out the Thunder God’s Meteorite Sword. Bolts of thick lightning gathered on it, giving it a spectacular appearance. The sword’s lightning energy collided with Murong Yu’s intense energy in a series of explosions.
มุมปากของเนี่ยหลี่แย้มขึ้นเป็นรอยยิ้ม. มู่หลงหยู่ต้องพบกับความอนาถเมื่อต้องพบกับเขา.ด้วยการโบกมือขวาครั้งหนึ่ง,เนี่ยหลี่ได้นำดาบวายุเทพอสนีออกมา.เหล่าสายฟ้าจำนวนมากได้มารวมตัวที่มัน.มีลักษณะรูปร่างที่สวยงามยิ่ง.พลังงานสายฟ้าที่หนาแน่นปะทะเข้ากับพลังที่เข็มข้นของมู่หลงหยู่ เกิดระเบิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง


The two energies weren’t inferior to one another as they collided on the battlefield. The spectators were utterly shocked.
พลังงานทั้งสองนั้นต่างก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยขณะที่พวกมันนั้นได้ปะทะกันที่ลานต่อสู้.เหล่าผู้ชมต่างพากันตกใจอย่างเต็มที

Nie Li was able to match the Saint Blood Draconic Falcon with a weapon?
เนี่ยหลี่นั้นสามารถที่จะเป็นคู่ปรับของเทพเหยี่ยวมังกรโลหิตได้ด้วยอาวุธชิ้นเดียวอย่างนั้นรึ?

That would meant that Nie Li’s weapon was probably a Grade 7 or 8 artifact!
นั่นไม่ได้หมายความว่าอาวุธของเนี่ยหลี่นั้นอาจจะเป็นศิลปะวัตถุระดับ 7 หรือ 8 เลยก็ได้.

Huang Yu and Nanmen Tianhai bitterly smiled as they exchanged looks. There weren’t any restrictions on artifacts in this battle, since artifacts were also considered part of a person’s strength. However, in most cases, the artifacts wield by the senior disciples of the East District were much better than those wielded by the newcomers.
หวง หยูและหนานเหมินเทียนไห่ ต่างยิ้มออกมาอย่างขมขื่นขณะที่พวกเขาต่างมองหน้ากัน.มันไม่ได้มีข้อจำกัดใดๆที่ใช้ศิลปะวัตถุในการต่อสู้,เมื่อศิลปะวัตถุนั้นก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่งของบุคคลนั้นๆอย่างไรก็ตามในกรณีดังกล่าวนั้น.เหล่าศิษย์พี่ในเขตตะวันออกนั้นมักจะมีศิลปะวัตถุที่ดีกว่าของเหล่าผู้มาใหม่

However, Nie Li had become an exception.
ถึงอย่างนั้น,เนี่ยหลี่ก็คงเป็นข้อยกเว้น

Huang Yu and Nanmen Tianhai had no idea what level Nie Li’s battle armour artifact was, but they were certain that it was at least Grade 4. That’s why Murong Yu’s energy fist couldn’t penetrate it.
หวง หยูและ หนานเหมินเทียนไห่ นั้นไม่มีสามารถบอกได้เลยว่าชุดเกราะศิลปะวัตถุที่เนี่ยหลี่ใช้นั้นอยู่ระดับใหน,แต่พวกเขามั่นใจได้ว่าอย่างน้อยมันต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 4. ไม่อย่างนั้นทำใมพลังหมัดของมู่หลงหยู่จึงไม่สามารถที่จะเจาะมันได้.


On top of that, Nie Li brought out another one. An offensive artifact that should be Grade 7, or maybe even Grade 8!
ยิ่งไปกว่านั้น,เนี่ยหลี่ยังนำมันออกมาอีกชินหนึ่ง.เพื่อใช้ในการต่อสู้ ศิลปะวัตถุดังกว่าวอาจจะมีระดับ 7 หรืออาจจะเป็นระดับ 8 เลยก็ได้!

Murong Yu had no idea what kind of artifact Nie Li was wielding. Just what kind of powerful artifact could match his energy? However, with a weapon alone, it should be impossible to win against Murong Yu! A chilly trace flashed through Murong Yu’s eyes. He issued a long whistle, lifted his sharp claws, and clawed at Nie Li.
มู่หลงหยู่ไม่รู้เลยว่าศิลปะวัตถุชนิดใหนกันที่เนี่ยหลี่กำลังใช้อยู่นั่น.เขาใช้แค่เพียงศิลปะวัตถุก็สามารถที่จะต่อกรกับเขาได้อย่างนั้นรึ? ถึงอย่างไร,ด้วยอาวุธเพียงอย่างเดียว.มันเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะการต่อสู้กับมู่หลงหยู่ได้! ประกายตาอันเย็นเยือกผ่านเข้ามาในสายตาของมู่หลงหยู่.เขาปล่อยเสียงหวีดร้องและยกกรงเล็บของเขา,และตวัดไปที่เนี่ยหลี่The razor sharp claws swept through the air with boundless energy. The dispersed shockwaves caused the barrier to tremble violently.
กรงเล็บที่แหลมคมเหมือนดังมีดโกนกวาดผ่านอากาศด้วยพลังงานที่ไม่มีสิ้นสุด.เกิดคลื่นกระแทกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงไปบนกำแพงอากาศ


Murong Yu’s raging attack contained boundless fire energy, like a storm raining down from the horizon.
มู่หลงหยู่โจมตีด้วยความโกรธที่ถูกบรรจุไปด้วยพลังงานไฟที่ไม่มีสิ้นสุด,เหมือนกับพายุฝนที่หล่นลงมาจากขอบฟ้า.

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*Some of the stray flames landed on the ground and instantly caused spiderweb cracks.
บางส่วนของเปลวไฟนั้นหล่นลงไปบนพื้นเป็นเหตุให้พื้นแตกออกมาเหมือนกับไยแมงมุมในทันที

Murong Yu’s powerful display of strength utterly shocked the spectators. They never expected him to be so powerful.
อันทรงพลังของมู่หลงหยู่สร้างความตกใจในความแข็งแกร่งที่แสดงออกมาเป็นอย่างมากที่ต่อเหล่าผู้ชม.พวกเขาไม่คาดคิดเลยว่าเขานั้นจะทรงพลังเช่นนี้

“Nie Li is definitely done for!”
"เนี่ยหลี่ต้องหมดลมหายใจอย่างแน่นอน!"

The spectators discussed in soft voice.
เหล่าผู้ชมต่างวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเสียงแผ่วๆ

They never thought that Nie Li would actually be able to force Murong Yu to go all out. They didn’t think that Nie Li, as a newcomer, could still confront Murong Yu under that kind of situation.
พวกเขาไม่คาดคิดเลยว่าเนี่ยหลี่นั้นจะสามารถกดดันมู่หลงหยู่ให้ปลดปล่อยความสามารถออกมาทั้งหมดจริงๆ.พวกเขาไม่คิดเลยว่าเนี่ยหลี่,จะเป็นผู้มาใหม่ทั้งยังสามารถที่จะเผชิญหน้ากับมู่หลงหยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ได้.

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*


A few flame pillars landed on Nie Li and burned several holes in his clothes, revealing the faint silvery glow of his battle armour.
เสาเปลวเพลิงบางส่วนได้โดนเนี่ยหลี่และทำให้ชุดของเขาบางส่วนเป็นรูด้วยเปลวเพลิง,เผยให้เห็นแสงเปล่งประกายสีเงินเป็นเงาของชุดเกราะต่อสู้ของเขา.

Just as Nie Li was going to be devoured by those frightening flames, a surge of formless energy spread out from Nie Li’s body and formed a protective barrier.
ขณะที่เนี่ยหลี่นั้นกำลังที่จะโดนกลืนกินจากเปลวเพลิงที่น่าสะพรึงกลัว,พลังก็กระจายรวมตัวกันขึ้นพร้อมทั้งแผ่ออกมาจากร่างกายของเนี่ยหลี่และยังรวมตัวเป็นเกราะป้องกันให้กับเขาด้วย

The blazing flames continued to explode, but they were repelled by the protective barrier, unable to even scratch Nie Li.
เปลวเพลิงที่โชติช่วงระเบิดอย่างต่อเนื่อง,แต่พวกมันก็ยังถูกต้านทานโดยกำแพงป้องกัน,ไม่สามารถแม้แต่จะสร้างรอยขีดข่วนให้กับเนี่ยหลี่.

*Bang!*
*เพล้ง!*
The Saint Blood Draconic Falcon’s claws landed on the protective barrier. A powerful rebound caused it to stagger.
กรงเล็บของเทพเหยี่ยวมังกรโลหิตฟาดลงไปที่กำแพงป้องกัน.พลังงานทีทรงพลังกระเด้งออกมาทำให้เขานั้นถึงกับซวนเซเลยทีเดียว


‘That’s impossible!’ Murong Yu roared inwardly. Now that he’d merged with the Saint Blood Draconic Falcon, even a 7-fate expert shouldn’t be able to endure his attack. But when he attacked Nie Li, it hadn’t even caused the slightest bit of damage!
'นั้นเป็นไปไม่ได้'มู่หลงหยู่คำรามอยู่ในใจ.ตอนนี้เขาได้รวมร่างกับเทพเหยี่ยวมังกรโลหิต,แม้แต่ผู้เชียวชาญระดับ 7 ลิขิตยังไม่สามารถที่จะทนการโจมตีนี้ได้เลย.แต่เมื่อเขาทำการโจมตีเนี่ยหลี่,มันกลับไม่สามารถแม้จะทำให้เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยเลย!

The moment Murong Yu’s attack landed on the barrier, the corner of Nie Li’s mouth curled into a light smile. He waved the Thunder God’s Meteorite Sword, gathering lightning onto it.
ชั่วระยะเวลที่มู่หลงหยู่นั้นโจมตีมาที่กำแพงป้องกันของเขา,ที่มุมปากของเนี่ยหลี่ก็ม้วนขึ้นยิ้มออกมาเล็กน้อย.เขาตวัดดาบวายุเทพอสนี,รวบรวมสายฟ้าไปไว้ที่มัน.

With a wave of the sword, a pillar of lightning descended.
ด้วยการตวัดดาบ,เสาสายฟ้าก็ได้ตกลงมา

*Boom!* That pillar of lightning landed on the Saint Blood Draconic Falcon.
*บูมม!*เสาสายฟ้าพุ่งลงไปบนตัวของเทพเหยี่ยวมังกรโลหิต.
Murong Yu instantly felt the powerful current circulate through him, spreading sensations of numbness and intense pain throughout his body.
มู่หลงหยู่รู้สึกได้ทันทีถึงพลังมหาศาลที่ตอนนี้มันหมุนเวียนไปรอบตัวเขา,รู้สึกถึงความมึนงงไปทั่วและความเจ็บปวดอันเข็มข้นทั่วทั้งร่างกายเขา

Although that lightning pillar couldn’t kill him, it still caused him heavy injuries.
แม้ว่าเสาสายฟ้านั่นจะไม่ได้สังหารเขา,มันก็ยังทำให้เขาได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก.

“I’ll kill you!” Even though Murong Yu had suffered heavy injuries, he brandished his sharp claws like a madman and slashed at Nie Li.
"ข้าจะสังหารเจ้า!" แม้ว่ามู่หลงหยู่นั้นจะได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก,เขาก็ยังกวัดแกว่งกรงเล็บอันแหลมคมเหมือนดังคนบ้าฟาดไปที่เนี่ยหลี่

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*


Murong Yu rained blows down on Nie Li.
มู่หลงหยู่กระหน่ำระเบิดลงไปที่เนี่ยหลี

However, he still couldn’t break through Nie Li’s defense; Nie Li was completely ignoring Murong Yu’s attacks. He brandished the Thunder God’s Meteorite Sword again and shot another pillar of lightning at Murong Yu.
อย่างไรก็ตาม,เขายังไม่สามารถที่จะเจาะผ่านการป้องกันของเนี่ยหลี่,เนี่ยหลีไม่ใส่ใจอย่างสมบูรณ์กับการโจมตีของมู่หลงหยู่.เขากวัดแกว่งดาบวายุเทพอสนีอีกครั้งและยิงเสาสายฟ้าอีกอันไปที่มู่หลงหยู่.

“Urghhh! Arghh! Uwaggh!”
"อ๊ากก!อากก! เอืออ!"

Every time a lightning pillar struck Murong Yu, he issued a miserable shriek. Based off of how hoarse his screams were, everyone knew that Murong Yu was definitely suffering an unimaginable pain.
ทุกๆครั้งที่เสาสายฟ้ากระแทกกับมู่หลงหยู่,เขาจะกรีดร้องอย่างน่าเวทนา.ตามออกมาด้วยเสียงแหบแห้งที่เกิดจากการกรีดร้อง,ทุกๆคนรับรู้ว่ามู่หลงหยู่นั้นต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บที่ไม่อาจเห็นได้.


The spectators were all confused. Fire spurts and lightning sparks flew everywhere on the battle stage, so they couldn’t see the situation clearly. The battle looked extremely intense. But why was Murong Yu always the one screaming?
เหล่าผู้ชมต่างสับสนไปหมด.การปะทุของไฟและประกายสายฟ้าที่ปลิวไปทุกที่ บนสนามต่อสู้,ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะเห็นสถานการณ์ตอนนี้ได้อย่างชัดเจน.การต่อสู้มองดูเข้มข้นเป็นอย่างมาก.แต่ทำไม มู่หลงหยู่ถึงได้กรีดร้องอยู่คนเดียวตลอดเลยล่ะ?

Could it be that Murong Yu was being dominated?
มันอาจเป็นไปได้ว่ามู่หลงหยู่นั้นกำลังโดนจัดการอยู่หรือไม่?

But that shouldn’t be possible! Murong Yu was a 6-fate expert and he’d integrated with a Saint Blood Draconic Falcon!
แต่มันไม่น่าที่จะเป็นไปได้!มู่หลงหยู่นั้นเป็นถึงผู้เชียวชาญระดับ 6 ลิขิตและเขายังได้รวมร่างเข้ากับเทพเหยี่ยวมังกรโลหิตอีก!

But even so, he couldn’t win against Nie Li? Then how strong was Nie Li?
แต่กระนั้น,เขาก็ไม่สามารถที่จะชนะต่อต้านเนี่ยหลี่อย่างนั้นรึ? งั้นเนี่ยหลี่มีความแข็งแกร่งเท่าไหร่กัน?

However, the facts had been placed before them.
อย่างไรก็ตาม,ความจริงนั้นต้องปรากฏต่อหน้าพวกเขา.

Huang Yu and Nanmen Tianhai dumbfoundedly watched the dense storm of lightning pillars attack Murong Yu.
หวงหยู และหนานเหมินเทียนไห่ ต่างตกตะลึงเป็นอย่างมากเมื่อมองไปที่พายุที่หนาแน่นของเสาสายฟ้าโจมตีไปที่มู่หลงหยู่.
This…
นั่น...
This was a little too shameless!
มันเป็นเรื่องที่น่าอายเกินไปนิดหน่อยนะ!

Who would’ve thought that Nie Li’s battle armour wasn’t a Grade 4 artifact, but actually a Grade 6 instead? Not only that, it was an entire set!
เขาไม่คิดเลยว่าเนี่ยหลี่จะไม่ใช่แค่สวมชุดเกราะต่อสู้ระดับ 4 ,แต่กลับกลายเป็นระดับ 6 แทนอย่างนั้นรึ?นอกจากนี้.ยังสวมมันทั้งชุดอีกด้วย!

It’d already be impressive if an ordinary person got their hands on a Grade 4 artifact battle armour, but this Nie Li kid had actually gotten himself an entire set of Grade 6 ones!
มันเป็นอะไรที่เหลือเชื่ออย่างมาก แค่บุคคลธรรมดามีชุดเกาะต่อสู้ศิลปะวัตถุระดับสี่ในมือ,แต่เด็กเนี่ยหลี่นั้นกลับมีภายในตัวคนเดียวทั่วร่างกายเป็นระดับ 6!.

Even a Heavenly Axis Realm expert might not be able to penetrate a Grade 6 artifact battle armour!
แม้แต่ผู้เชียวชาญระดับแก่นสวรรค์ยังไม่สามารถที่จะเจาะผ่านศิลปะวัตถุชุดเกาะตู่สู้ระดับ 6 ได้เลย

And Murong Yu was just a 6-fate!
และมู่หลงหยู่อยู่แค่เพียงระดับ 6 ลิขิตBecause Grade 6 artifact battle armours were so rare, most people had never seen one before. The same went for Murong Yu; he had no idea what was going on, so he continued his attacks on Nie Li. He had no idea that his attacks were having no effect.
เพราะว่าศิลปะวัตถุระดับ 6 ชุดเกราะต่อสู้นั้นหายากเป็นอย่างมาก,เกือบทุกคนนั้นไม่เคยมีเกินกว่า 1 ชิ้น.เป็นเหมือนกับเช่นมู่หลงหยู่ทำไป,เขานั้นไม่รู้เลยว่าจะมีเรื่องดังกล่าว,ดังนั้นเขาจึงได้โจมตีเนี่ยหลีอย่างต่อเนื่อง.เขาไม่รู้เลยว่าการโจมตีของเขานั้นไร้ผลกระทบใดๆ

Aside from Nie Li’s Grade 6 artifact battle armour, his Thunder God’s Meteorite Sword was something special too. The lightning pillars that it generated were extremely powerful.
นอกเหนืองจากศิลปะวัตถุระดับ 6 ชุดเกาะต่อสู้ของเนี่ยหลี่แล้ว,ดาบเทพวายุอสนีของเขานั้นก็เป็นสิ่งที่พิเศษด้วย.เสาสายฟ้าที่มารวมตัวกันนั้นช่างทรงพลังเป็นอย่างมาก

Not to mention that Nie Li was only at 4-fate. Even if he were only a 1-fate, he could totally play Murong Yu to death, just with his luxurious equipment.
ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเนี่ยหลี่นั้นมีระดับแค่เพียง 4 ลิขิต.แม้ว่าเขานั้นจะมีเพียงแค่ 1 ลิขิต,เขาก็ยังสามารถที่จะต่อสู้กับมู่หลงหยู่ถึงตายได้,เพียงแค่เขานั้นมีอุปกรณ์ที่หรูหรานี้.


However, the most sinister thing was that Nie Li intended to thoroughly defeat Murong Yu. He continuously sent lightning pillars through Murong Yu, making him scream as he suffered terribly.
อย่างไรก็ตาม,แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่เนี่ยหลี่นั้นได้ตั้งใจที่จะเอาชนะมู่หลงหยู่อย่างราบคาบ.เขาได้ส่งเสาสายฟ้าไปที่มู่หลงหยู่อย่างต่อเนื่อง,ทำให้เขากรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดเป็นอย่างมากที่สุด

That was too evil!
นั่นเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายจนเกินไป!

Huang Yu felt his scalp tingling. He’d heard that some time ago, Murong Yu had trampled over Nie Li. This should be Nie Li’s revenge against Murong Yu.
หวงหยูรู้สึกเสียวซ่านไปทั่วหนังศีรษะ.เขาเคยได้ยินมาก่อนว่า,มู่หลงนั้นเคยกระทืบเนี่ยหลี่.นี่ควรจะเป็นเรื่องที่เนี่ยหลี่นั้นสู้เพื่อแก้แค้นมู่หลงหยู่.


“This is too…shameless!” Nanmen Tianhai was speechless. In the past, no one had encountered such a situation before. A newcomer wearing a set of Grade 6 Artifact bashing his senior of the East District.
"นี่มันช่าง...น่าอายนัก!" หนานเหมิน เทียนไห่ นั้นไร้ซึ้งคำพูด.ในอดีตนั้น.ไม่เคยมีเหตการณ์เช่นนี้มาก่อน.ผู้มาใหม่สวมชุดของศิลปะวัตถุระดับ 6 ทุบตีศิษย์พี่ในเขตตะวันออก.

There wasn’t any precedence for this; therefore, there weren’t any rules regarding this matter.
มันไม่ได้กำหนดเรื่องดังกล่าวมาก่อน,ดังนั้น มันจึงไม่ได้ผิดกฎใดๆในเรื่องดังกล่าว


After this incident, they’d probably need to rewrite the rules and ban high grade artifacts from the field!
หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้,พวกเขาอาจจะต้องการเขียนกฎขึ้นมาใหม่และห้ามเกี่ยวกับศิลปะวัตถุระดับสุงในสนามการแข่งขันแล้ว!

Murong Yu’s miserable screams were endless. As the spectators heard it, they could more or less tell what was happening inside the clouds of fire and lightning. Gu Bei and Lu Piao were secretly laughing as they imagined the miserable state that Murong Yu must be in right now.
มู่หลงหยู่นั้นได้กรีดร้องออกมาอย่างไม่หยุด ขณะที่เหล่าผู้ชมได้ยินเสียงดังกล่าว.พวกเขาสามารถบอกได้ไม่มากก็น้อย เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มควันของไฟและสายฟ้านั่น. กู่เป่ยและหลู่เปียวนั้นแอบที่จะหัวเราะออกมาขณะที่พวกเขานั้นจินตนาการถึงสภาพกรีดร้องของมู่หลงหยู่ที่เป็นอยู่ตอนนี้.


Even Li Xingyun couldn’t help laughing. Nie Li had played Murong Yu miserably!

แม้แต่หลี่ชิงหยุนนั้นยังอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมา,เนี่ยหลี่นั้นได้จัดการกับมู่หลงหยู่อย่างไม่ปราณี


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)48 ความคิดเห็น:

 1. เม้นแรกโอ้เย้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 2. สุดยอด ขอบุณครับ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุนมากคับ รออ่านต่อไปนะคับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุนมากคับ รออ่านต่อไปนะคับ

  ตอบลบ
 5. โอ้วไม่เสียแรงที่อู้งานมาแอบอ่านหายค้างซะทีสะใจอิอิ.. ขอบคุณสำหรับการแปลนิยายดีๆไห้อ่านครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับ(ขอวันละสามตอนก้อพอ)

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณคร้บ สะใจจริง 5555

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมากครับ กำลังค้างตอน 149 พอดีเลย
  นอนตาหลับละ

  ตอบลบ
 8. กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง รอตอนที่351ต่อจ้า

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณคร้บ สะใจจริง 5555 กด F5ทั้งคืนยันตี4 หวังว่าจะมีลงตอนใหม่ อ๊าาาาาาาาาาาาาา......นอนตาหลับซักที...ZzZz..Zz..Zz..z.zz...

  ตอบลบ
 10. ขอบคุนมากกกกกก เลย

  ตอบลบ
 11. ไม่เสียทีที่รอ​ สนุกครับ​ ตอนนี้​

  ตอบลบ
 12. กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ ชาบู ชาบู

  ตอบลบ
 13. ขอบคุนครับ อ่านกำลุงสนุกพอเลื่อนลงมาจบละ ค้างเลยขอบคุนครับ

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณครับ มันส์โว๊ย ๆ เอาคืน ๆ แก้แค้นอย่างสาหัส 55555

  ตอบลบ
 15. เทพทรูชัดๆ ขอบคุณคนแปลมากๆครับ

  ตอบลบ
 16. Forcing = การบังคับ

  Forcing Murong Yu to integrate with his demon spirit, Nie Li already had full grasp of Murong Yu’s strength!
  ด้วยการบังคับมู่หลงหยูให้รวมร่างกับจิตวิญญาณอสูร เนี่ยหลีจึงล่วงรู้ความแข็งแกร่งทั้งหมดของมู่หลงหยูแล้ว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. Even if Nie Li was confident that he’d win, he knew that it’d be after a bitter struggle.
   แม้ว่าเนี่ยหลี่จะมั่นใจว่าเขาสามารถที่จะชนะได้ เขาก็รู้ว่า นั่นต้องหลังจากการต่อสู้อันแสนสาหัส

   ลบ
  2. The corner of Nie Li’s mouth curled into a trace of a smile.
   มุมปากของเนี่ยหลี่แย้มขึ้นเป็นรอยยิ้ม

   อนาจ = อนาถ

   ลบ
  3. สำหรับคำถามที่ว่า ผู้เขียนหยุดเขียนแล้วจริงหรือ... ขอตอบไว้ตรงนี้เลยครับ
   เป็นธรรมดาสำหรับนักเขียน ที่ต้องมีช่วงสมองตัน จินตนาการเดี้ยง
   คำตอบคือ ยังไม่หยุดครับ

   ล่าสุด 6 กรกฏาคม เวลาสี่ทุ่ม มีการโพสบทที่ 440 ชื่อตอน "สงคราม" (สปอยล์ชื่อตอนซะงั้น)
   แฟน ๆ ที่นั่นลงแดงมากกว่าที่นี่เยอะ เพราะนี่ก็ผ่านมากว่าครึ่งเดือนแล้ว
   ช่วยกันส่งกำลังใจไปให้ "ทากพิศดาร"(ฟาเปียว เตอะ วอหนิว) ผู้ประพันธ์ด้วยครับ...

   ลบ
  4. ขอบคุณครับ สุดยอดเลย

   ลบ
  5. ส่งไงครับ เป็นกำลังใจให้ผู้เขียนและผู้แปลนะครับ ขอบคุณมากมาย รวมถึงคุณทองชาติที่มาแก้คำเสมอด้วย

   ลบ
 17. ขอบคุณค่ะ สนุกมากเลย

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณครับ ยอดเยี่ยม รู้สึกว่าจะดีขึ้นทุกๆตอนเลยนะครับ

  ตอบลบ
 19. ทืบแม่งให้หายแค้น

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณมากครับผม

  ตอบลบ
 21. สะใจนแบบไม่ค้างคา ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 22. สมน้ำหน้ามันจริงๆๆ สาแก่ใจเหลือเกิน ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 23. ฮาๆๆๆ ดีงามม ขอบคุณค้าบบ

  ตอบลบ