วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 341 – Countermeasure

Tale of the demon and god novel Chapter 341 – Countermeasure

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 341 - ตอบโต้


บทที่ 341 - ตอบโต้

Gu Heng coldly stared at Li Xingyun and said, “Li Xingyun, are you going to stick your neck out for the Demon League?”
กู่เหิงจ้องมองอย่างเย็นชาไปยังหลี่ชิงหยุนและพูดออกไปว่า"หลี่ชิงยุน,เจ้าคิดจะเป็นกางขวางคอให้กับพันธมิตรอสูรอย่างนั้นรึ?

Although Gu Heng’s strength couldn’t be compared to Li Xingyun’s, Gu Heng’s mobilized army was still much stronger than Li Xingyun’s Heavenly Path League. There were only two to three thousand people from the Heavenly Path League, whereas there was ten thousand on Gu Heng’s side!
แม้ว่าความแข็งแกร่งของกู่เหิงจะไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับหลี่ชิงหยุน,แต่กองกำลังรวมของกู่เหิงก็ยังมีมากกว่าและแข็งแกร่งกว่าพันธมิตรครรลองสวรรค์ของหลี่ชิงหยุน.ที่มีแค่เพียง 2 - 3 พันคนเท่านั้นคงจะเทียบกับ 10,000 คนกับฝั่งของกู่เหิงไม่ได้.

Gu Heng snorted as he said with murderous intent, “If you insist on sticking up for them, I don’t mind destroying you too!”
กู่เหิงแค่นเสียงขณะที่เขาพูดออกมาด้วยเจตนาสังหาร,"ถ้าเจ้าต่อต้านและขวางทางพวกเรา,ข้าคงไม่ใส่ใจที่จะทำลายเจ้าด้วย!"Li Xingyun brightly laughed. “I, Li Xingyun, only worship one creed: loyalty. I, Li Xingyun, can endure fire and water for my brothers. Some of my brothers are inside the Demon League. Those who want to go against them will also go against my Heavenly Path League!”
หลี่ชิงหยุนหัวเราะเสียงดังเปิดเผย"ข้า,หลี่ชิงหยุน.,นับถือแค่สิ่งเดียว,ความซื่อสัตย์.ข้า,หลี่ชิงหยุน,สามารถที่จะลุยน้ำลุยไฟเพื่อเพื่อพี่น้องของข้าได้.พี่น้องของข้านั้นอยู่ฝั่งเดียวกับพันธมิตรอสูร.พวกเขาเหล่านั้นถูกคนอื่นทำร้ายมันก็เหมือนกับได้มาทำร้ายพันธมิตรครรลองสวรรค์ของข้านั่นล่ะ!"

Gu Heng sneered, “Li Xingyun, since you want to throw your entire Heavenly Path League into this as well, then don’t blame me!”
กู่เหิงพ่นลมหายใจ" หลี่ชิงหยุน,เมื่อเจ้าต้องการนำทั้งพันธมิตรครรลองสวรรค์มาเข้าร่วมก็ดี,ถ้าอย่างนั้นอย่าได้ตำหนิข้าล่ะ!"

At that moment, the dozens of bosses under Gu Heng began to hesitate.
ในขณะนี้นั้น,กว่า 10 คนของหัวหน้ากองกำลังที่อยู่ใต้คำสั่งของกู่เหิงเริ่มลังเลใจ

It was fine for them to deal with the Demon League, but they felt unsettled within their hearts at the thought of dealing with the Heavenly Path League as well.
มันเป็นการดีกับพวกเขาหากต้องต่อสู้กับพันธมิตรอสูร,แต่พวกเขารู้สึกไม่สบายใจนักหากพวกเขาต้องต่อสู้กับพันธมิตรครรลองสวรรค์ด้วย

Who was Li Xingyun? Although there were only about three thousand people in the Heavenly Path League, Li Xingyun had many brothers who were bigshots. Once they started a war with the Heavenly Path League, and once it escalated, who knew what scales the war would reach?
ถ้าเป็นหลี่ชิงหยุน?แม้ว่าพวกเขาจะมีกำลังแค่เพียง 3000 คน ในพันธมิตรครรลองสวรรค์,เหล่าพี่น้องของเขานั้นถือเขาเป็นคนที่สำคัญยิ่ง.เมื่อพวกเขาเริ่มทำสงครามกับพันธมิตรครรลองสวรรค์ล่ะก็.เมื่อเรื่องบานปลายแล้วใครจะรู้ว่าระดับของสงครามมันจะใหญ่ขนาดใหน?
However, there’s no turning back once you’ve fired the arrows. Even if the small bosses had their own qualms, they still had to take action! If they were to retreat like this, they’d be left with no reputation once the news spread out. Furthermore, the brothers under them would also think that they were afraid of the Heavenly Path League.
แต่ถึงอย่างั้นพวกเขาคงไม่สามารถถอยหลังได้แล้วเมื่อได้ปล่อยลูกธนูที่ยิงออกไปแล้ว.ถึงแม้ว่าหัวหน้ากองกำลังเล็กๆอย่างพวกเขาจะไม่สามารถที่จะปริปากพูดอะไรได้.พวกเขายังต้องทำมันต่อไป!.ถ้าพวกเขาถอยตอนนี้แล้ว.พวกเขาอาจจะเสียชื่อเสียงเมื่อข่าวได้แพร่ออกไป.นอกจากนี้,เหล่าพี่น้องใต้บังคับบัญชาของเขาก็จะคิดว่าเขานั้นเกรงกลัวต่อพันธมิตรครรลองสวรรค์

“Since your Heavenly Path League insists on sticking up for the Demon League, then don’t blame me, Gu Heng, for not leaving you with any face!” A ferocious look flashed through Gu Heng’s eyes as he coldly barked, “I don’t care if they’re from the Demon League or the Heavenly Path League! Kill them without regard! Go!”
"เมื่อพันธมิตรครรลองสวรรค์ยืนยันที่จะอยู่ฝั่งพันธมิตรอสูรล่ะก็,งั้นอย่าได้ตำหนิข้า,กู่เหิง,ที่ไม่เห็นแก่หน้าใครๆ"ประกายแสงอันดุร้ายปรากฏในดวงตาของกู่เเหิงขณะที่เขาตะโกนออกไปด้วยเสียงที่ไร้ซึ่งความรู้สึก"ไม่ต้องสนว่าพวกมันจะเป็นพันธมิตรอสูรหรือพันธมิตรครรลองสวรรค์!สังหารพวกมันให้หมดอย่าให้เหลือ!ไป!"

Gu Heng’s men started intense attacks towards the Heavenly Path League.
เหล่าคนของกู่เหิงเริ่มส่งเจตนาสังหารไปยังเหล่าพันธมิตรครรลองสวรรค์
A great war exploded.
สงครามครั้งใหญ่ระเบิดขึ้นแล้ว

Three thousand people against ten thousand. It was the same disadvantage as before.
3,000 คน ต่อสู้กับ 10,000 คน.มันยังคงเสียเปรียบเหมือนกับก่อนหน้านี้
What the Heavenly Path League lacked in numbers, they made up with quality; many of their members were Heavenly Axis and Heavenly Star Realm experts. They weren’t as easy to deal with. Both armies charged. The seam of contact turned into a huge meat-grinding machine as experts from both sides fell, one after another. Both sides suffered quite a bit of loss.
แม้ว่าพันธมิตรครรลองสวรรค์จะขาดซึ่งจำนวนหากแต่พวกเขานั้นกลับมากด้วยคุณภาพ,เหล่าผู้เชียวชาญจำนวนมากนั้นอยู่ที่ระดับแก่นสวรรค์และระดับดาวสวรรค์. มันไม่ง่ายนักที่จะจัดการกับพวกเขา.กองกำลังทั้งสองต่างกระโจนเข้าหากัน.การเข้าปะทะกันของทั้งสองมันเหมือนกับเครื่องบดเนื้อขนาดใหญ่ที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายค่อยๆลดจำนวนลง.ทั้งสองฝ่ายนั้นต่างได้รับความสูญเสียไม่ใช่น้อย


Palm energies and sword auras exploded in the sky as the battle turned more and more intense. Experts from both sides had their visions dyed red from the massacre.
ฝ่ามือที่ทรงพลังและปราณกระบี่ระเบิดพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าขณะที่การต่อสู้ยิ่งเข็มข้นขึ้นไปเรื่อยๆ.เหล่าผู้เชี่ยวชาญทั้งสองฝ่ายคิดแค่เพียงว่าต้องย้อมสีด้วยเลือดอย่างเลือดเย็นกับฝ่ายตรงข้าม

Li Xingyun took the lead and charged to the front, killing dozens of experts who were the same rank as himself. Several Heavenly Axis Realm experts did their best to guard him, killing as they went.
หลี่ชิงหยุนเป็นผู้นำและกระโจนไปข้างหน้า.สังหาร 10 ผุ้เชียวชาญที่มีระดับเดียวกับเขา.เหล่าผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์หลายคนไม่ดีพอที่จะป้องกันเขาได้.จึงได้ถูกสังหารไป

A short distance away, a group of Heavenly Axis Realm and Heavenly Star Realm experts were also escorting Gu Bei and Lu Piao in a charged out.
ห่างไปอีกไม่ไกล,กลุ่มของผู้เชี่ยวชาญระดับแก่นสวรรค์และดาวสวรรค์ได้ทำการคุ้มกันกู่เป่ยและหลู่เปียวออกไป.

Although the Heavenly Path League was brave and fierce, in the end, they were still outnumbered. The death count continued to accumulate.
แม้ว่าพันธมิตรครรลองสวรรค์จะมีความกล้าหาญและบ้าระห่ำ,ในท้ายที่สุดแล้ว.พวกเขาก็ยังมีจำนวนมากกว่า,คนตายเพิ่มขึ้นมากมายอย่างต่อเนื่อง

“Boss Xingyun, we’re still not their proper match!” One of the Heavenly Axis Realm experts killed a Heavenly Star Realm expert with a palm of energy, then looked at Li Xingyun.
"นายท่านชิงหยุน,มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะสู้!" หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญแก่นสวรรค์คนหนึ่งที่เพิ่งสังหารผู้เชียวชาญดาวสวรรค์ด้วยพลังฝ่ามือ,มองไปที่หลี่ชิงหยุน

As the intense siege wore on, their allies started to feel more and more pressure. They watched as their brothers continued to fall. Of course, they’d also make their enemy pay a painful price.
ขณะที่การต่อสู้ล้อมกรอบเริ่มเข้มข้นขึ้น,เหล่าพันธมิตรเริ่มได้เปรียบและกดดันมากขึ้น.พวกเขานั้นเห็นเหล่าพี่น้องของเขาเริ่มล้มตาย,แน่นอนว่าพวกเขาต้องคืนมันไปด้วยความเจ็บปวดที่สมน้ำสมเนื้อแน่.

Li Xingyun frowned his brows for a brief moment. Indeed, Gu Heng simply had too many people on his side. They’d gathered a total of twenty forces and had come in a hurry. It was impossible to confront them with just the Heavenly Path League’s strength.
หลี่ชิงหยุนขมวดคิ้วชั่วระยะเวลาหนึ่ง.ความเป็นจริงกู่เหิงนั้นมีคนฝั่งเขาเป็นจำนวนมาก.พวกเขาได้รวบรวมกองกำลังกว่า 20 กองและมารวมกันอย่างเร่งรีบ.มันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะเผชิญหน้ากับพวกเขาด้วยความแข็งแกร่งของพันธมิตรครรลองสวรรค์ตอนนี้.

Li Xingyun looked at Gu Heng, who was observing the battle from afar. He coldly snorted, “Since Gu Heng wanted to start a war, then we’ll play with him ‘til the end. We’ll leave for now and look for him next time! Everyone, follow me tightly. We’re charging out!”
หลี่ชิงหยุนจ้องไปที่กู่เหิง.คนที่คอยสังเกตการต่อสู้ของเขาอยู่จากระยะไกล.เขาจึงแค่นเสียงอย่างเย็นชาออกมาว่า "เมื่อกู่เหิงต้องการเริ่มสงคราม,งั้นพวกเราก็จะเล่นกับเขาจนจบ.แต่ตอนนี้พวกเราคงต้องจากไปก่อนและมองหาโอกาสวันหน้า!ทุกคน,ตามข้ามาอย่าให้ห่าง.พวกเราจะฝ่าวงล้อมออกไป!"

In every war that the Heavenly Path League had participated in, Li Xingyun always stood heroically on the frontlines. When his men heard Li Xingyun say that they were going to charge out from the side, everyone followed.
ในทุกสงครามของพันธมิตรครรลองสวรรค์นั้นหลี่ชิงหยุนจะเข้าร่วมและยืนอยู่ข้างหน้าเยี่ยงวีรบุรุษโดยตลอด.เมื่อคนของเขาได้ยินคำสั่งของหลี่ชิงหยุนให้เตรียมที่จะฝ่าวงล้อมออกไป,ทุกๆคนจึงได้ตามเขามา

“Block them!” Gu Heng furiously roared. Since Li Xingyun had showed up on this battlefield, why should they let him leave?
"ขวางพวกมันเอาไว!" กู่เหิงคำรามโกรธเกรี้ยว.เมื่อหลี่ชิงหยุนได้เข้ามาในการต่อสุ้แล้ว,ทำใมเขาต้องหนีด้วยล่ะ?

Thousands of people surrounded Li Xingyun and his men, trying to cut them down.
คนพันกว่าคนได้เข้ามาล้อมกรอบหลี่ชิงหยุน และคนของเขา พยายามที่จะจัดการพวกเขา

“Kill them!”
"สังหารมัน!"

Although Li Xingyun and his group were outnumbered, their morale was high. Under Li Xingyun’s lead, they charged out of the siege and flew away.
แม้ว่าหลี่ชิงหยุนและกลุ่มคนของเขาจะถูกล้อมรอบด้วยคนที่มากกว่า,หากแต่ขวัญกำลังใจของพวกเขากลับมีมากมายนัก.ภายใต้การนำของหลี่ชิงหยุนพวกเขาจึงได้ฝ่าวงล้อมออกมาได้และบินหนีไป

Gu Heng and his group chased after them and killed another five to six hundred people before Li Xingyun managed to escape.
กู่เหิงและกลุ่มคนของเขาพยายามที่จะไล่ตามพวกของหลี่ชิงหยุนและได้สังหารคนของเขาไปบางส่วนประมาณ 5-6 ร้อยคน ก่อนที่หลี่ชิงหยุนจะสามารถหลบหนีไปได้.

Once the Heavenly Path League and Demon League fled too far, Gu Heng became extremely enraged. However, even though Li Xingyun managed to escape, both the Heavenly Path and Demon Leagues still suffered great losses. This was just the beginning. In the future, Gu Heng and his allies would make sure to thoroughly erase the Heavenly Path League and the Demon League from the outside world!
เมื่อพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรได้หนีไปไกลแล้ว,กู่เหิงก็เติมไปด้วยความโกรธแค้น,ถึงอย่างไร.แม้ว่าหลี่ชิงหยุนจะสามารถหนีไปได้,แต่ทั้งพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรก็เสียหายไม่ใช่น้อย.นี่เป็นแค่เพียงการเริ่มต้นเท่านั้น.ในอนาคต.กู่เหิงและพันธมิตรของเขาต้องทำการกวาดล้างพวกเขาเหล่าพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูรให้ออกจากดินแดนนอกโลกอย่างแน่นอน

In the Skysoul Institute, Xiao Yu’s courtyard.
ในสถาบันวิญญาณสวรรค์,ลานที่พักของเซี่ยวหยู๋

A group of people had gathered there.
กลุ่มของพวกเขาได้รวมตัวกันอยู่ที่นั่น

Nie Li had just finished cultivating. However, since his fate soul was still unstable, he didn’t head for the outside world. Therefore, he only heard about what’d happened after Gu Bei, Lu Piao, and Li Xingyun returned.
เนี่ยหลี่เพิ่งเสร็จจากการบ่มเพาะพลัง.อย่างไรก็ตามตั้งแต่ลิขิตวิญญาณของเขานั้นยังไม่คงที.เขาจึงไม่ได้มุ่งหน้าออกไปยังดินแดนนอกโลก.ดังนั้น,เขาจึงแค่เพียงได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นจากกู่เป่ย,หลู่เปียว,และหลี่ชิงหยุน ตอนกลับมาเท่านั้น


“What are our losses?” Nie Li looked at the three of them as he asked. He knew that both the Demon League and the Heavenly Path League had suffered greatly.
"พวกเราสูญเสียอะไรไปบ้าง?"เนี่ยหลี่มองไปยังทั้งสามและถาม.เขารู้ว่าทั้งพันธมิตรอสูรและพันธมิตรครรลองสวรรค์นั้นได้รับความเสียหายอย่างหนัก.

“I’ve summarised the information. Because our Demon League was ambushed, only a few hundred survived, out of the original three thousand men.” Lu Piao bitterly smiled, glanced and Li Xingyun, and continued, “The Heavenly Path League also suffered quite a few losses. They have close to two thousand deaths!”
"ข้าได้สรุปข้อมูลแล้ว,เพราะพันธมิตรอสูรของเรานั้นโดนซุ่มโจมตี.มีเพียงแค่ไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นที่รอดมาได้.จากคนของเราทั้งหมด 3 พันคน"หลู่เปียวยิ้มอย่างขมขื่น.จ้องมองไปยังหลี่ชิงหยุนและพูดต่อ"ส่วนพันธมิตรครรลองสวรรค์ก็เสียหายไม่ต่างกันนัก.คนเกือบ 2000 คนต้องเสียชีวิต!"

Gu Bei apologised, “Actually, Brother Xingyun didn’t have to come and cause the Heavenly Path League such a great loss for our sake!”
กู่เป่ยกล่าวขอโทษ, "ความจริงแล้ว,พี่ชิงหยุนไม่น่าจะต้องมารับผิดชอบกับสิ่งดังกล่าวด้วยเหตุนี้พันธมิตรครรลองสวรรค์จึงได้สูญเสียเป็นอย่างมาก!"

“What are you saying? If the Heavenly Path League knows that our brothers have met trouble in the outside world, how could we hole ourselves up? Although my Heavenly Path League has suffered some losses, Gu Heng’s side has suffered as well. Based on my estimations, we killed at least two thousand of his men!” Li Xingyun said proudly. Although Gu Heng’s side had the advantage of numbers, the Heavenly Path League members had better combat abilities.
"เจ้าพูดอะไรออกมารึ?ถ้าพันธมิตรครรลองสวรรค์รู้ว่าพี่น้องของเราพบกับปัญหาภายในดินแดนนอกโลก,จะให้พวกเราหลบอยู่แล้วเห็นแก่ตัวได้อย่างไร? แม้ว่าพันธมิตรครรลองสวรรค์จะสูญเสียไปจำนวนมาก.แต่ฝั่งของกู่เหิงก็บาดเจ็บไม่ต่างกันนักหรอก.จากที่ข้าได้ประมาณการแล้ว.พวกเราได้สังหารคนของเขาไปไม่ต่ำกว่า 2000 คน!" หลี่ชิงหยุนพูดอย่างภาคภูมิใจ.แม้ว่าฝั่งของกู่เหิงจะได้เปรียบพวกเขาในด้านจำนวน,หากแต่คนของฝั่งพันธมิตรครรลองสวรรค์นั้นมีความสามารถในการต่อสู้ที่มากกว่า

Li Xingyun looked at the situation mildly. After all, this wasn’t the Heavenly Path League’s first day out in the real world. They’d experienced countless battles before; to them, today’s skirmish was relatively small-scale.
หลี่ชิงหยุนมองดูเหตการณ์ตอนนี้ไม่ได้รุนแรงอะไรนัก.ต้องไม่ลืมว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกในดินแดนนอกโลกของพันธมิตรครรลองสวรรค์.พวกเขานั้นมีประสบการณ์มากมายนับไม่ถ้วนในการต่อสู้ก่อนหน้านี้,สำหรับพวกเขานั้น,มันเป็นแค่เพียงการต่อสู้ในความขัดแย้งเล็กๆเท่านั้น


“Gu Heng’s Blood Moon League has gathered a dozen factions to start a war with you guys. How do you plan to deal with them?” Li Xingyun looked at Nie Li as he asked, “If you’re going to start a war with them, I can contact some brothers of mine to deal with the Blood Moon League! We can easily gather eight or nine thousand people!”
"พันธมิตรจันทราสีเลือดของกู่เหิงนั้นได้รวบรวมคนกว่า 10 กองกำลัง เพื่อก่อสงครามกับพวกเจ้า.เจ้ามีแผนการที่จะต่อกรกับพวกเขาอย่างไรรึ?" หลี่ชิงหยุนมองไปที่เนี่ยหลี่และถาม"ถ้าเจ้าต้องการที่จะเริ่มสงครามกับพวกเขา,ข้าสามารถที่จะจัดเตรียมพี่น้องของข้าเพื่อต่อกรกับกองกำลังจันทราสีเลือดได้!ข้าสามารถรวบรวมคนได้ 8-9 พันคนอย่างไม่ยากเย็นนัก!"

Gu Bei and Lu Piao looked at Nie Li as they awaited his decision.
กุ่เป่ยและหลู่เปียวจ้องมองไปที่เนี่ยหลี่ขณะที่พวกเขานั้นรอการตัดสินใจอยู่

Nie Li pondered for a moment, looked at Li Xingyun, then said, “I’ll deal with Gu Heng’s Blood Moon League. There’s no need to gather other factions. It doesn’t seem right to bring more people into our problem. However, I’ll still need Brother Xingyun’s help. I wonder if Brother Xingyun is willing?”
เนี่ยหลี่ขบคิดอยู่ชั่วขณะ,และมองไปที่หลี่ชิงหยุนแล้วพูดว่า"ข้าได้ตัดสินใจที่จะจัดการกับพันธมิตรจันทราสีเลือดของกู่เหิง.แต่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องรวบรวมกองกำลังใดๆ.มันคงไม่ดีนักหากนำคนจำนวนมากมาแก้ปัญหาของพวกเรา.อย่างไรก็ตาม,ข้ายังต้องการความช่วยเหลือจากพี่ชิงหยุนอยู่,ข้าสงสัยว่าพี่ชิงหยุนจะยังยินดีที่จะช่วย?"

“How could I not be willing? As long as Brother Nie Li says the word!” Li Xingyun proudly said as he continued, “You really don’t need me to gather other forces?”
"ทำใมข้าจะไม่ยินดีช่วยล่ะ?ตราบเท่าที่น้องเนี่ยหลี่พูดมา!" หลี่ชิงหยุนพูดอย่างภูมิใจขณะที่เขาพูดต่อไปอีกว่า"เจ้าไม่ต้องการให้ข้ารวบรวมกองกำลังจริงๆอย่างนั้นรึ?"

“Not for the time being.” Nie Li lightly smiled.
"ยังไม่ใช่เวลานี้หรอก."เนี่ยหลี่ยิ้มเล็กน้อย

“You have other plans?” Li Xingyun looked at Nie Li as he curiously asked. With just the Demon and the Heavenly Path Leagues, they were still lacking in manpower.
"เจ้ามีแผนอะไรอย่างนั้นรึ?"หลี่ชิงหยุนจ้องมองไปที่เนี่ยหลี่ขณะที่เขาถามออกไปด้วยความใคร่รู้.ด้วยแค่เพียงคนของพันธมิตรครรลองสวรรค์และพันธมิตรอสูร.พวกเขายังคงขาดซึ่งกำลังคนอยู่.


“Has Brother Xingyun seen how hooligans fight before? An entire group surrounds a single person. How does guy in the middle counterattack?” Nie Li smiled meaningfully.
"พี่ชิงหยุนท่านเคยเห็นการต่อสู้ของอันพาลที่ใช้ต่อสู้มาก่อนหรือไม่? คนทั้งกลุ่มนั้นรอบกรอบคนแค่เพียงคนเดียว.ชายคนนั้นเขาจะตอบโต้กลับไปได้อย่างไรล่ะ?"เนี่ยหลี่ยิ้มอย่างมีความหมาย

“He throws everything else aside, grabs the leader and bashes him to death!” Lu Piao immediately said. Upon finishing his words, his eyes lit up. “Yes! Why should we bother with those factions of his? Since they don’t really have grudges with us anyways, we can just bash those guys from the Blood Moon League.”
"เขาก็จะไม่สนใจอย่างอื่น,แล้วจับตัวหัวหน้าแล้วทุบเขาให้ตาย!" หลู่เปียวพูดขึ้นมาทันที่ก่อนที่เขาจะพูดจบ.ตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นมาทันที "ใช่แล้ว!ทำใมพวกเราต้องไปสร้างความรำคาญกับกองกำลังทั้งหมดของพวกเขากันล่ะ?ในเมื่อพวกเขาจริงๆแล้วไม่ได้มีความแค้นอะไรกับพวกเราอยู่แล้ว,พวกเราแค่เพียงทุบพวกเคนที่มาจากพันธมิตรจันทราสีเลือดก็พอแล้ว."

Li Xingyun was a smart person, so he immediately understand Nie Li’s meaning. The corner of his mouth curled up as he smiled. “That’s a really good method. After we take care of the Blood Moon League, the other factions will probably fear us. Furthermore, Brother Nie Li can also take their Deity Roots. We’ll just take care of all of the Blood Moon League’s Deity’s Lakes! We’ll leave them without a place to even cry in peace!”
หลี่ชิงหยุนเป็นคนที่หลักแหลม,ดังนั้นเขาจึงเข้าใจความหมายของเนี่ยหลี่ในทันที.มุมปากของเขายกขึ้นและยิ้ม."นั่นจริงๆแล้วเป็นความคิดที่ดีเลยทีเดียว.หลังจากที่เราได้ดูแลพันธมิตรจันทราสีเลือดแล้ว,กองกำลังอื่นๆอาจจะกลัวพวกเราก็ได้.นอกจากนี้,น้องเนี่ยหลี่ยังสามารถที่จะได้รับรากเทวะจากพวกเขาอีกด้วย.พวกเราเพียงแค่ดูแลทุกทะเลสาบเทวะของพวกเขาพันธมิตรจันทราสีเลือดให้เท่านั้น! พวกเราก็จะปล่อยให้พวกเขาไม่มีสถานที่แม้แต่จะให้ร้องไห้อย่างสงบเลยล่ะ


Gu Bei added, “Taking their Deity Roots won’t be enough. It’s best if we can bribe some people who are on the inside to closely watch over Gu Heng, and kill him whenever there’s a chance. We can make him so paranoid that he’d fear walking out of his own front door!”
กู่เป่ยรีบเสริม"การเอารากเทวะของพวกเขามายังไม่พอ.ถ้าจะให้ดีถ้าพวกเราสามารถที่จะติดสินบนคนของเขาบางคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาเพื่อที่จะได้จับตาดูเขาและสังหารเขาเมื่อมีโอกาส.พวกเราแค่ทำให้เขานั้นหวาดระแวงและทำให้เขากลัวแม้แต่กระทั่งจะออกมาจากประตูตัวเองเลย!"
The four birds of a feather exchanged glances and evil smiles.

เหล่าสี่สหายร่วมอุดมการณ์ต่างหันหน้ามามองสบตากันและยิ้มออกมาอย่างกับปิศาจที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)55 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับตามมาตลอดสนุกมาก อ่านแล้วเห็นภาพเลย

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณครับ

  ทำไมบรรทัดสุดท้ายมันดูเลวร้ายสุดๆยังไงยั่งงั้นเลย (เลวโดยสันดาน)

  ตอบลบ
 3. ว่าแล้วต้องมา ดึกๆขออีกซักตอนนะคับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครัช. ยิ่งอ่านยิ่งสนุก.

  ตอบลบ
 5. ขอขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 6. สมุกมากครับตอนท้าย โคตรเกรียนอะ 55

  ตอบลบ
 7. สมุกมากครับตอนท้าย โคตรเกรียนอะ 55

  ตอบลบ
 8. ความคิดชั่วร้ายเริ่มมาละ สนุกมากครับ

  ตอบลบ
 9. อ่านสองวัน เต็มๆ ตาเปื่อยเลย ขอบคุณนะคะ รอตอนต่อไป

  ตอบลบ
 10. ค้างครับบอกได้คำเดียวค้างขอบคุนครับ

  ตอบลบ
 11. เลวมากแต่ได้ใจอะชอบพระเอกทำไรก็ไม่น่าเกรียด 555+

  ตอบลบ
 12. ในประโยคแรก
  coldly stared at = จ้องมองอย่างเย็นชา (มีความเป็นศัตรู ถ้าไร้อารมณ์จะเฉย ๆ เป็นกลาง)
  stick your neck out for = ยื่นคอรับดาบแทน, ยอมเสี่ยงให้กับผู้อื่น

  ประโยคคำตอบของหลี่ชิงหยุน ถ้าโดนรุม
  throws everything else aside = ไม่สนใจอย่างอื่น (มุ่งทุบหัวหน้าลูกเดียว ไม่ยุ่งกับลูกน้อง)

  และประโยคสุดท้าย
  birds of a feather = นกที่ใช้ขนเส้นเดียวกัน หมายถึงเพื่อนพ้องร่วมทัศนคติ ความชอบเหมือน ๆ กัน ก็แปลถูกแล้วแต่ไม่ค่อยลื่นไหล
  ถ้าเป็นผมจะแปลว่า สี่สหายร่วมอุดมการณ์

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ทราบเป็นอะไร โพสครั้งแรกตั้งแต่เมื่อคืน แต่ข้อความหายตลอด

   ลบ
  2. ในประโยคแรก
   coldly stared at = จ้องมองอย่างเย็นชา (มีความเป็นศัตรู ถ้าไร้อารมณ์จะเฉย ๆ เป็นกลาง)
   stick your neck out for = ยื่นคอรับดาบแทน, ยอมเสี่ยงให้กับผู้อื่น

   ประโยคคำตอบของหลี่ชิงหยุน ถ้าโดนรุม
   throws everything else aside = ไม่สนใจอย่างอื่น (มุ่งทุบหัวหน้าลูกเดียว ไม่ยุ่งกับลูกน้อง)

   และประโยคสุดท้าย
   birds of a feather = นกที่ใช้ขนเส้นเดียวกัน หมายถึงเพื่อนพ้องร่วมทัศนคติ ความชอบเหมือน ๆ กัน ก็แปลถูกแล้วแต่ไม่ค่อยลื่นไหล
   ถ้าเป็นผมจะแปลว่า สี่สหายร่วมอุดมการณ์

   ขอบคุณครับ

   ลบ
  3. ในประโยคแรก
   coldly stared at = จ้องมองอย่างเย็นชา (มีความเป็นศัตรู ถ้าไร้อารมณ์จะเฉย ๆ เป็นกลาง)
   stick your neck out for = ยื่นคอรับดาบแทน, ยอมเสี่ยงให้กับผู้อื่น

   ลบ
  4. ประโยคคำตอบของหลี่ชิงหยุน ถ้าโดนรุม
   throws everything else aside = ไม่สนใจอย่างอื่น (มุ่งทุบหัวหน้าลูกเดียว ไม่ยุ่งกับลูกน้อง)

   ลบ
  5. และประโยคสุดท้าย
   birds of a feather = นกที่ใช้ขนเส้นเดียวกัน หมายถึงเพื่อนพ้องร่วมทัศนคติ ความชอบเหมือน ๆ กัน ก็แปลถูกแล้วแต่ไม่ค่อยลื่นไหล
   ถ้าเป็นผมจะแปลว่า สี่สหายร่วมอุดมการณ์

   ลบ
  6. ขอบคุณ ครับ ช่วยได้เยอะเลยครับ ช่วงนี้มีสแปมข้อมความเยอะจนคาดไม่ถึงเลยครับ อาจมีขาดหายบ้าง

   ลบ
 13. ดีงาม กราบสวยๆๆขอบคุณฮาๆ

  ตอบลบ
 14. รอตอนใหม่อยู่นะครับ

  ตอบลบ
 15. รอตอน342 ทั้งวันเลยวันนี้

  ตอบลบ
 16. คห.ผมนะ เปลี่ยนจาก4-500คนเปงหลักสิบก้พอ จอมยุทธระดับสวรรค์ทำไมเปงกันง่ายจัง (ลองจินตนาการดูสิ )

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณมากๆค่ะแปลได้ดีมากๆเลยคำสละสลวยแต่อ่านง่ายเข้าใจได้ง่ายเป็นกำลังใจให้ผู้แปลสู้ๆค่ะ

  ตอบลบ