วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 337 – Opening the Meridians

Tale of the demon and god novel Chapter 337 – Opening the Meridians

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 337 - ทะลวงเส้นปราณ


บทที่ 337 - ทะลวงเส้นปราณ


Long Yuyin was deeply curious about Nie Li’s mysterious cultivation technique and the Martial Dao intent that he grasped.
หลงยู่หยินนั้นอยากรู้อยากมากนักเกี่ยวกับเทคนิคการบ่มเพาะพลังที่ลึกลับของเนี่ยหลี่และเจตจำนงญาณรอบรู้แห่งการต่อสู้ที่เขานั้นมีอยู่

This was the Martial Dao realm that she’d never come in contact with before!
มันเป็นเขตแดนญาณรอบรู้แห่งการต่อสู้ที่เธอนั้นไม่เคยสัมผัสมาก่อน!

Long Yuyin was filled with admiration towards Nie Li.
หลงยู๋หยิ๋นนั้นถูกเติมเต็มไปด้วยความชื่นชมในตัวของเนี่ยหลี่


After Nie Li asked her to start fighting for the Dragonseal Family’s Patriarch position, she sent the news to her father’s old subordinates. They’d probably return before long.
หลังจากที่เนี่ยหลี่ได้ขอให้เธอนั้นเริ่มที่จะต่อสู้เพื่อตำแหน่งผู้นำของเตระกูลผนึกมังกร
Long Yuyin raised her head to look at Nie Li.
หลงยู่หยิ๋นได้ยกศีรษะของเธอขึ้นมองไปยังเนี่ยหลี่

Next on the list, he was supposed to help her open up her meridians. Nie Li removed a set of acupuncture needles from his interspatial ring.
เขาได้เตรียมสิ่งต่างๆเพื่อที่จะช่วยในการทะลวงปราณของเธอ.เนี่ยหลี่ได้นำชุดของการฝังเข็มออกมาจากแหวนของเขา


Long Yuyin appeared nervous; her face looked like it was slightly boiling and her state of mind was a mess. After all, this was the first time she’d been alone with a boy in the room.
หลงยู่หยิ๋นรู้สึกประหม่าเป็นอย่างมาก,ใบหน้าของเธอนั้นถึงกับร้อนผ่าวและจิตใจของเธอตอนนี้เตลิดเปิดเปิงไปทั่ว.ต้องไม่ลืมว่า,นี้เป็นครั้งแรกเลยที่เธอนั้นได้อยู่เพียงลำพังกับผู้ชายAfter Nie Li finished his preparations, he turned to Long Yuyin and said, “Take off your clothes.”
หลังจากที่เนี่ยหลี่ได้เตรียมสิ่งต่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว,เขาได้กลับมาหาหลงยู่หยิ๋นและพูดว่า "ถอดชุดของเจ้าออกสิ."

“What?” Long Yuyin cried out in shock.
"อะไรนะ?" หลงยู่หยิ๋นร้องออกมาด้วยความตกใจ

“If you don’t take off your clothes, how am I supposed to put the needles in?” Nie Li said. As far as he was concerned, she was only a young girl; therefore, he wasn’t too bothered by it.
"ถ้าเจ้าไม่ถอดชุดของเจ้าออก,แล้วข้าจะทำการฝังเข็มได้อย่างไรล่ะ?"เนี่ยหลี่พูดขณะที่เขานั้นเป็นกังวล,เธอนั้นเป็นแค่เพียงเด็กหญิง,ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ใส่ใจกับมันมากจนเกินไป.

Long Yuyin’s face started boiling even more, all the way down to her neck. After a brief moment, she grit her teeth and slowly removed her dress. As the silk fell away, it revealed the smooth skin of her shoulders. A white bandage tightly bound her chest, but you could still see that astonishing curve, plump and full.
ใบหน้าของหลงยู่หยิ๋นก็เริ่มแดงขึ้นกว่าเดิมอีก.จนลามไปจนถึงคอของเธอเลยทีเดียว.หลังจากนั้นชั่วครู่.เธอขบฟันเธอและค่อยๆถอดชุดของเธอออก.ขณะที่ชุดผ้าไหมกำลังหลุดออกไป.มันก็เผยให้เห็นผิวที่เนียนนุ่มบนไหล่ของเธอ.มีผ้าพันสีขาวผูกแน่นที่หน้าอกของเธอ.แต่มันก็ยังสามารถที่จะมองเห็นรูปร่างที่น่าตื่นตะลึง,ทีอูมและเต็มของเธอ.

It was hard to imagine how they’d look once released.
มันยากที่จะจินตนการเมื่อได้มองสิ่งดังกล่าวที่ได้เผยออกมา

She raised her head, snuck a glanced at him, and ground her teeth in hesitation. Since Nie Li still didn’t say anything else, she extended her hand to the white bandage on her chest.
เธอยกศีรษะของเธอขึ้น.แอบเหลือบไปมองที่เขาและขบฟันในความลังเลใจ,เมื่อเนี่ยหลี่ไม่ได้พูดอะไรอีก.เธอจึงได้ย้ายมือของเธอดึงผ้าขาวที่พันหน้าอกของเธอออก.

“Hold on, that’s enough!” Nie Li immediately stopped her. He couldn’t help being drenched in sweat. This was good enough; he didn’t need any more to put the needles in. In fact, if she went any further, he wasn’t sure he’d be able to control the situation anymore.
"แค่นั่นล่ะ,นั่นคงไม่จำเป็น" เนี่ยหลี่หยุดเธอไว้ทันที.เขาอดไม่ได้ที่เหงื่อของเขาจะออกมาจนเปียกชุ่มไปหมด.นี่คงจะเพียงพอแล้ว,เขาไม่จำเป็นที่จะฝังเข็มเพิ่มแต่อย่างใด.ในความจริงนั้น.ถ้าเธอยังทำมันต่อไป.เขาก็ไม่มั่นใจว่าเขานั้นจะยังสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ตอนนี้ยังไงต่อไป.


Long Yuyin retracted her hands, but she was still nervous. Luckily, the bandage on her chest didn’t need to be removed. Otherwise, it’d be way too awkward.
หลงยู่หยิ๋นถอนมือของเธอออกมา.แต่เธอนั้นยังคงประหม่าอยู่.โชคดีที่ผ้าพันที่หน้าออกของเธอไม่จำเป็นที่ต้องนำมันออก,มิฉะนั้นแล้วมันคงเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจเป็นอย่างมาก

Nie Li walked to her side and. Under the candlelight, her skin looked like smooth gemstone. She used a blue ribbon to tie her hair up into a bun, which added another kind of charm to her.
เนี่ยหลี่เดินไปข้างๆเธอ.ภายใต้แสงเทียนนั้น,ผิวของเธอดูนุ่มนวลเหมือนกับอัญมณีเลยทีเดียว.เธอได้ผูกริบบิ้นรัดผมที่ศีรษะของเธอเป็นมวยผม,มันทำให้เธอมีเสน่ห์ไปอีกอย่างหนึ่ง

As Nie Li moved behind her, his gaze fell onto Long Yuyin’s pearly white neck. He took a long, thin needle and slowly pierced the skin in the middle of her spine, a little off to the side.
ขณะที่เนี่ยหลี่ขยับไปข้างหลังเธอ,เขาได้จ้องมองไปที่คอที่ขาวราวกับไข่มุก.เขาได้จ้องอยู่นานเหมือนกัน,ก่อนที่เข็มเล็กๆและบางจะค่อยๆผ่านเข้าไปในผิวของเธอเข้าไปยังจุดตรงกลางของกระดูกสันหลังของเธอ,ที่มีขนาดเล็กอยู่ด้านข้าง

“En.” Long Yuyin couldn’t help letting out a moan. Under normal circumstances, she shouldn’t feel the pain from just this needle, especially with her Dragon Blood lineage. However, when Nie Li’s needle pierced her, Long Yuyin felt a strong pain circulate through her entire body. It felt like tens of thousands of ants biting her body.
"อือ." หลงยุ่หยิ๋นเผลอครางออกมาเบาๆ,เมื่อเนี่ยหลี่ได้ฝังเข็มเข้ามาที่เธอ,หลงยู่หยิ๋นรู้สึกความเจ็บที่รุนแรงแผ่ไปทั่วทั้งร่างกายของเธอเลยทีเดียว

After the pain came a warm current that flowed from her spinal column, which also circulated through her body and ended at her limbs.
หลังจากความเจ็บปวดตอนนี้ร่างของเธอเริ่มอุ่นขึ้นมันไหลผ่านไปยังกระดูกสันหลังเป็นแนวตรง,พร้อมกับกระจายผ่านไปทั่วทั้งร่างกายไปจนถึงแขนของเธอ

What shocking energy!
เป็นพลังที่น่าตกใจเป็นอย่างยิ่ง!

Long Yuyin couldn’t quite wrap her head around the fact that such powerful energy was actually hidden within her bloodline.
หลงยู่หยิ๋นไม่สามารถปกปิดความคิดที่ว่าความจริงแล้วพลังงานทีทรงพลังนั้นจริงๆแล้วมันถูกซ่อนไว้อยู่ภายในสายเลือดของเธอ

Nie Li took the second needle and placed it in her spinal column.
เนี่ยหลี่ได้นำเข็มที่สองฝังลงไปยังแนวกระดูกสันหลังของเธอ.

Third needle, fourth needle, fifth needle…
เข็มที่ 3,เข็มที่ 4 ,เข็มที่ 5......

Very quickly, there were dozens of needles poking out of Long Yuyin. Her skin was slightly blushed. The heavy sweat on her body made her seem as if she was boiling.
ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,เกือบ 10 กว่าเข็มก็อยู่เป็นไปหมดที่ตัวของหลงยู่หยิ๋น.ผิวของเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อย.เหงื่อที่เปียกชุ่มบนร่างกายของเธอดูราวกับว่ามันทำให้เธอนั้นร้อนขึ้น

“I’ve already placed acupuncture needles in your important meridians. Your Blood Dragon lineage should be slowly awakening. Once it does, it’ll rush to all of your meridians. Concentrate on cultivating!” Nie Li said as he exhaled a mouthful of air. It was finally done.
"ข้าได้ฝังเข็มไปยังจุดสำคัญของเส้นปราณของเจ้าแล้ว.สายเลือดมังกรที่สืบทอดมา มันจะค่อยๆตื่นขึ้น.เมื่อมันถูกปลุกขึ้นมาแล้ว,มันจะวิ่งไปทั่วทุกเส้นปราณของเจ้า.จงรวบรวมพลังในการบ่มเพาะพลังซะ!." เนี่ยหลี่พูดขณะที่เขาถอนหายใจออกมา,ในที่สุดมันก็เสร็จจนได้.

Nie Li had used quite a bit of energy on Long Yuyin’s acupuncture. He looked at her, who was sitting cross-legged as she cultivated. Then he opened the door, walked out, and softly closed it behind him.
เนี่ยหลี่ใช้พลังไปค่อนข้างมากในการฝังเข็มให้กับหลงยู่หยิ๋น.เขามองไปที่เธอ,ที่นั่งไขว้ขาขณะที่เธอกำลังบ่มเพาะพลัง.จากนั้นเขาก็เปิดประตูและเดินออกมา.พร้อมทั้งปิดประตูที่อยู่หลังเขาเบาๆ.

Suddenly a figure appeared beside Nie Li, which startled him. It was Xiao Yu.
ทันใดนั้นก็มีร่างๆหนึ่งปรากฏอยู่ข้างเนี่ยหลี่,มองมาที่เขา.เซี่ยวหยู๋นั่นเอง

“You frightened me. What combat ability did you use? There wasn’t any sound when you appeared?” Nie Li couldn’t help asking. He wasn’t really on guard for Xiao Yu’s aura; therefore, Xiao Yu was able to get so close without him noticing.
"เจ้าทำให้ข้าตกใจนะ.เจ้าใช้ความสามารถอะไรกัน?ถึงได้ไม่มีเสียงเวลาปรากฏตัว?"เนี่ยหลี่อดที่จะถามออกไป.เขาไม่ได้ป้องกันปราณของเซี่ยวหยู๋,ดังนั้นเซี่ยวหยู๋จึงสามารถที่จะเข้ามาใกล้เขาได้โดยที่เขาไม่ได้สังเกต.

Xiao Yu’s face was black with an annoyed expression on his face.
ใบหน้าของเซี่ยวหยู่นั้นจืดชืดไม่มีอารมณ์พร้อมกับแสดงท่าทางกระฟัดกระเฟียดอกมาทางสีหน้า

Seeing how furious Xiao Yu was, Nie Li asked, “What’s going on? You couldn’t have been killed by someone else in the outside world again, right?”
เมื่อเห็นท่าทางโกรธของเซี๋ยวหยู๋,เนี่ยหลี่จึงได้ถามออกไปว่า"เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นรึ?เจ้าไม่ได้โดนใครสังหารมาอีกจากดินแดนนอกโลกใช่ใหม?"

Xiao Yu stared at Nie Li as he said in a solemn voice, “Nie Li, how could you be doing these things? Aren’t you letting Ning’er down?”
เซี่ยวหยู๋มองไปที่เนี่ยหลี่ขณะที่เขาพูดออกมาด้วยเสียงที่เคร่งขรึม,"เนี่ยหลี่,เจ้าทำสิ่งนี้ไปได้อย่างไร? มันไม่เป็นการทำร้ายหนิงเอ๋ออย่างนั้นรึ?"

“What did I do? What’s the matter?” Nie Li was stunned for a moment, before he immediately realised what Xiao Yu was talking about. He smiled, “Is this about Long Yuyin? Hahaha, what are you talking about? How is that letting Ning’er down?”
"ข้าทำอะไรอย่างนั้นรึ?เรื่องอะไรอย่างนั้นรึ?"เนี่ยหลี่รู้สึกตกตะลึงไปชั่วขณะ.ก่อนที่เขาจะรับรู้ได้ว่าเซี่ยวหยู๋นั้นพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไร.เขายิ้มออกมา "เจ้าหมายถึงหลงยู่หยิ๋นอย่างนั้นรึ? 555,เจ้าพูดถึงเรื่องอะไรกัน?ข้าทำร้ายหนิงเอ๋ออย่างไรรึ?"

“You know exactly what you’ve done!” Xiao Yu snorted as he turned around and stalked off.
"เจ้ารู้แก่ใจอยู่แล้วว่าเจ้าทำอะไร!" เซี่ยวหยู่แค่นพูดขณะที่เขาหันกลับหลังและเดินออกไป

“Hey, Xiao Yu, you’ve misunderstood!” Nie Li yelled facing Xiao Yu’s back.
"เฮ้,เซี่ยวหยู๋,เจ้ากำลังเข้าใจผิดอยู่นะ!"เนี่ยหลี่ตะโกนอยู่ข้างหลังเซี่ยวหยู๋.

However, Xiao Yu wasn’t willing to listen to Nie Li as he quickly returned to his own room and shut the door.
อย่างไรก็ตาม,เซี่ยวหยู่ก็ไม่ยินดีที่จะรับฟังเนี่ยหลี่ขณะที่เขากลับไปห้องของเขาอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งปิดประตูลง

Nie Li was stunned. What was up with Xiao Yu? He didn’t even give him a chance to explain himself! Furthermore, this wasn’t really something that Xiao Yu should care about, right? Could it be that Xiao Yu was interested in Long Yuyin? If that was the case, then it’s reasonable for Xiao Yu to be angry. But how many times had Xiao Yu and Long Yuyin seen each other anyways? Did they even know each other?
เนี่ยหลี่ตกตะลึง,เกิดอะไรขึ้นกับเซี่ยวหยู๋กัน?เขาไม่ได้ให้โอกาสให้เขาได้อธิบายเลย!นอกจากนี้.จริงๆแล้ว มันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เซี่ยวหยู๋ต้องใส่ใจเลย,ใช่ใหม?หรือว่าเซี่ยวหยู่จะสนใจหลงยู่หยิ๋นอย่างนั้นรึ? ถ้าเป็นอย่างนั้น,มันก็คงมีเหตุผล ถ้าเขาจะรู้สึกโกรธ.แต่กี่ครั้งกันนะที่เซี่ยวหยู่และหลงยู่หยิ๋นได้เจอกัน? หรือยังมีเรื่องอื่นอีกที่เขายังไม่รู้?

That sissy couldn’t be interested in myself, right? Nie Li couldn’t help feeling a chill run down his spine. Could it be that Xiao Yu swung that way? Not interested in only women, but also in men?
เจ้าเด็กชายใจหญิงคงไม่ได้สนใจในตัวเขา,ใช่ใหม?เนี่ยหลี่อดที่จะเสียวสันหลังไม่ได้,มันอาจเป็นไปได้ว่าเซี่ยวหยู๋จะฝักใฝ่ทางนั้นหรือไม่?ไม่ได้สนใจเฉพาะผู้หญิง,แต่ผู้ชายด้วยเหมือนกันหรือไม่?

Nie Li had once suspected that Xiao Yu was a woman. After all, that fellow was simply too beautiful. However, Nie Li had already confirmed that Xiao Yu wasn’t a woman. That left “sissy” as the only option.
เนี่ยหลี่เคยสงสัยเซี่ยวหยู่ว่าเป็นผู้หญิง.ต้องไม่ลืมว่าเพื่อนของเขาคนนี้นั้นเหมือนกับผู้หญิงอยู่เหมือนกัน.อย่างไรก็ตามเนี่ยหลี่ก็ได้ยืนยันแล้วว่าเซี่ยวหยู๋นั้นไม่ใช่ผู้หญิง.คงมีเหตุผลเดียวคือ."เด็กชายใจหญิง"

After pondering over it for awhile, Nie Li shook his head and pushed those thoughts away. He must be overthinking it.
หลังจากที่ขบคิดอยู่ชั่วขณะ,เนี่ยหลี่ก็ส่ายหัวผลักดันความคิดเหล่านั้นให้ออกไป.เขาควรที่จะคิดมันให้มากกว่านี้.

Roughly an hour later, a powerful aura surged from within Nie Li’s room.
เกือบชั่วโมงต่อมา,ปราณที่ทรงพลังก็ได้พลุ้งพล่านอยู่ในห้องของเนี่ยหลี่.

The Blood Dragon lineage within Long Yuyin’s body had been unleashed. According to this aura, she should be at least 5-fate now; furthermore, her future cultivation would continue to soar in leaps and bounds.
ร่างกายของหลงยู่หยิ๋นที่สืบทอดสายเลือดมังกรได้ถูกปลดปล่อย,ด้วยปราณดังกล่าวนั้น,เธอควรจะมีระดับอยู่ที่ ระดับ 5 ลิขิตในทันที,นอกจากนี้,การบ่มเพาะพลังของเธอในอนาคตข้างหน้าจะทะยานก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องแน่นอน

Nie Li knew that Long Yuyin had finished opening her meridians, so he pushed opened the door and walked in.
เนี่ยหลี่รุ้ว่าหลงยู่หยิ๋นนั้นได้เสร็จสิ้นการทะลวงเส้นปราณเรียบร้อยแล้ว,ดังนั้นจึงได้ผลักประตูและเดินเข้าไป

“Ah!” Long Yuyin shrieked.
"อ๊ายยย!"หลงยู่หยิ๋นกรี๊ดออกมา

Nie Li was stunned as he stared into the room. All of Long Yuyin’s clothes had been burnt to ashes. She’d covered herself from Nie Li’s view, but she couldn’t cover up the radiance of “spring”1. Nie Li immediately looked away and awkwardly walked out.
เนี่ยหลี่ถึงกับตกตะลึงเมื่อเขามองเข้าไปในห้อง.ชุดทั้งหมดของหลงยู่หยิ๋นนั้นถูกเผาไหม้เป็นขี้เถ้า.เนี่ยหลีมองเห็นรูปร่างและสัดส่วนของเธอทั้งหมด.ซึ่งเธอนั้นไม่สามารถที่จะปกปิดความแจ่มใสของวัยแรกแย้มของเธอได้ เนี่ยหลี่รีบมองไปที่อื่นพร้อมทั้งเดินออกมาอย่างเชื่องช้า.

A brief moment later, Long Yuyin finished changing into a new set of clothes and walked out with her head lowered and a red face.
ชั่วระยะเวลาต่อมา,หลงยู่หยิ๋นก็ได้เปลี่ยนเป็นชุดใหม่และเดินออกมาพร้อมกับก้มหน้าลงต่ำด้วยใบหน้าที่แดงกล่ำ

The atmosphere was a little weird.
บรรยากาศชวนให้อึดอัดใจเล็กน้อย

Nie Li scratched his head and changed the topic. “How is it? Have your meridians all opened up?”
เนี่ยหลี่เกาศีรษะของเขาพร้อมกับเปลี่ยนเรื่องคุย "เป็นอย่างไรบ้าง?จุดปราณของเจ้าได้ทะลวงเรียบร้อยแล้วรึ?"

“En, they’re all open.” Long Yuyin’s face was faint red as she nodded. Nie Li’s method was powerful. It’d allowed her cultivation to soar by several stages. She felt like she was dreaming.
"อืม,มันเปิดหมดแล้ว"ใบหน้าของหลงยู่หยิ๋นยังคงมีสีแดงจางๆ ขณะที่เธอพยักหน้า.วิธีของเนี่ยหลี่ช่างทรงพลังนัก.มันทำให้การบ่มเพาะพลังของเธอก้าวไปตั้งหลายขั้น.เธอรู้สึกเหมือนกับกำลังฝันอยู่ทีเดียว.

“That’s good now that they’re all unlocked.” Nie Li gave her a small smile.
"ตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีทีเดียวที่พวกมันโดนทะลวงแล้วทั้งหมด"เนี่ยหลี่ยิ้มเล็กๆให้กับเธอ

Long Yuyin softly nodded in acknowledgement. She was filled with gratitude towards Nie Li. But aside from that, there was also something else in her heart. A weird emotion that she couldn’t figure out.
หลงยู่หยิ๋นพยักหน้าเล็กน้อยรับทราบเรื่องดังกล่าว,เธอเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณเนี่ยหลี่.แต่นอกเหนือจากนี้.มันยังมีบางสิ่งในหัวใจของเธอ.ความรู้สึกแปลกๆที่เธอนั้นไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาได้

“When you get home, consolidate your cultivation a little. Your cultivation will definitely continue to soar by leaps and bounds!” Nie Li smiled as he continued, “Your cultivation is already so strong, I’m no longer suitable to be your Master!”
"เมื่อเจ้ากลับบ้านไปแล้ว,เจ้าจงบ่มเพาะพลังให้มั่นคงขึ้น.การบ่มเพาะพลังของเจ้าต่อไปจะต้องก้าวกระโดดอย่างแน่นอน!"เนี่ยหลี่ยิ้มและพูดต่อ "การบ่มเพาะพลังของเจ้านั้นก็แข็งแกร่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ข้าคงไม่เหมาะที่จะเป็นอาจารย์ของเจ้าอีก!"


Long Yuyin raised her head as she looked at Nie Li and said in an urgent voice, “No matter what, you’ll always be my Master!”
หลงยู่หยิ๋นยกศีรษะของเธอขึ้นขณะที่เธอจ้องมองไปที่เนี่ยหลี่และพูดด้วยเสียงที่ร้อนรน,"ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร,ท่านก็ยังเป็นอาจารย์ของข้าเสมอ!"


Nie Li laughed, “I’m just joking. It’s getting late, so you should probably head back soon. If someone sees you at this time of night, who knows what they might think?”
เนี่ยหลี่หัวเราะ"ข้าแค่เพียงล้อเล่น.นี่คงได้เวลาแล้ว.เจ้าควรที่จะรีบกลับไปซะเถอะ.ถ้ามีใครเห็นเจ้าในเวลากลางคืนเช่นนี้,ใครจะรู้ว่าพวกเขาอาจจะคิดว่า?"
“Okay,” Long Yuyin’s face boiled as she nodded. She took several steps forward before she turned back. “Master, I’ll be back again soon!”
"ค่ะ"ใบหน้าของหลงยู่หยิ๋นร้อนผ่าวขณะที่เธอพยักหน้า.เธอก็ก้าวไปข้างหน้าก่อนที่จะหันหลังกลับมา" อาจารย์,ข้าจะกลับมาอีกครั้งเร็วๆนี้!"

She sprung out the door and was very quick with her steps, as she feared that Nie Li would try to stop her.
เธอดีดตัวออกไปที่ประตูและก้าวอย่างรวดเร็ว,ขณะที่เธอนั้นกลัวว่าเนี่ยหลี่จะพยายามหยุดเธอเอาไว้

Nie Li retracted his gaze and couldn’t help smiling bitterly. This was the first time she’d come here, and Xiao Yu had already misunderstood. If she showed up at night, again, who knows what might happen?
เนี่ยหลี่ถอนสายตาออกมาเขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างขมขื่น.นี้เป็นครั้งแรกที่เธอมาที่นี้เป็นครั้งแรก.และทำให้เซี่ยวหยู๋เข้าใจผิด.ถ้าเธอนั้นปรากฏตัวเวลากลางคืนอีกครั้งล่ะก็,ใครจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น

Long Yuyin left Nie Li’s place and started down the small path towards the Skysoul Institute.
หลงยู่หยิ๋นออกมาจากบ้านของเนี่ยหลี่และเริ่มเดินไปยังเส้นทางเล็กมุ่งไปยังสถาบันวิญญาณสวรรค์

A figure suddenly stood out and blocked Long Yuyin. It was Hu Yong. His face was black and his eyes were fixed on Long Yuyin.
ทันใดนั้นก็มีร่างหนึ่งยืนขวางทางหลงยู่หยิ๋นอยู่.เขาคือ ฮู่ หยงนั่นเอง.ใบหน้าของเขามืดมนและตาของเขาจ้องมองไปที่หลงยู่หยิ๋น

“Long Yuyin, where did you go in the middle of the night?” His hands were clenched into fists and veins popped out from his arms. His expression also looked enraged.
"หลงยู่หยิ๋น,เจ้าไปที่ใหนมาในเวลาค่ำคืนเช่นนี้?" เขานั้นกำหมัดจนหลอดเลือดดำจะระเบิดออกมาจากมือของเขา.ท่าทีของเขานั้นดูเหมือนโกรธแค้นเป็นอย่างมาก

“You followed me?” A chill flashed through Long Yuyin’s eyes. She walked to the side and coldly snorted, “It’s none of your business where I go! If you follow me again, don’t blame me for being impolite!”
"เจ้าตามข้ามารึ?"ความเย็นชาผ่านเข้ามาในตาของหลงยู่หยิ๋น.เธอเดินไปด้านข้างและพูดแค่นเสียงอย่างเย็นชา."มันไม่ใช่ธุระของเจ้าว่าข้าจะไปไหน! ถ้าเจ้ายังตามข้ามาอีกครั้งล่ะก็,อย่าหาว่าข้าไม่เตือนที่จะไม่สุภาพกับเจ้า"

“Long Yuyin, I’ve thoroughly seen through you. You’re a slut inside. You actually find other men in the middle of the night! You’re just shameless!” Hu Yong pointed a finger at Long Yuyin as he insulted her. He couldn’t endure it anymore.
"หลงยู่หยิ๋น,ข้าเห็นนะว่าเจ้าทำอะไรมา.เจ้ามันเป็นผู้หญิงหากิน.เจ้าวิ่งไปหาผู้ชายกลางดึก!เจ้าช่างน่าไม่อายนัก!"ฮู่หยงชี้นิ้วไปที่หลงยู่หยิ๋นพร้อมกับดูถูกเธอ.เขาไม่สามารถที่จะทนมันได้อีกต่อไป

“What did you say? Say that again?” Long Yuyin coldly stared at Hu Yong.
"เจ้าพูดอะไร?พูดมันอีกครั้งซิ?" หลงยู่หยิ๋นมองด้วยสายตาที่เย็นชาไปที่ฮู่หยง

Hu Yong pointed at Long Yuyin as he threw more insults. “Long Yuyin, so what if I’ve insulted you? Don’t forget that you’re my fiancée! Since you’re unfaithful, I’ll kill that man of yours sooner or later!”
ฮู่หยงชี้นิ้วไปที่หลงยุ่หยิ๋นขณะที่เขาได้ดูถูกเป็นอย่างมาก"หลงยู่หยิ๋นทำใมข้าจะดูถูกเจ้าไม่ได้?อย่างลืมว่าข้านั้นเป็นคู่หมั้นของเจ้า!ในเมื่อเจ้านอกใจข้า,ข้าจะสังหารผู้ชายของเช้าเร็วนี้แน่!"

Long Yuyin’s expression turned ugly, but she wasn’t the kind who’d quarrel with the likes of Hu Yong. Her aura locked onto him as she approached with a face of anger.
ท่าทางของหลงยู่หยิ๋นเปลี่ยนเป็นน่าเกียจน่ากลัว.แต่เธอก็ไม่ต้องการทะเลาะกับคนอย่างฮู่หยง.ปราณแห่งความโกรธเล็งไปที่เขาขณะที่เธอเดินเข้าไปใกล้เขาด้วยใบหน้าที่โกรธ.

Sensing Long Yuyin’s frightening murderous aura, Hu Yong couldn’t help swallowing a large mouthful of saliva. A few moments ago, he was blinded by anger; that’s why he dared to say such things. But now, he felt a trace of fear.
ความรู้สึกอันน่าหวาดกลัวปราณแห่งการฆ่าฟันของหลงยู่หยิ๋นถูกปล่อยออกมา,ฮู่หยงอดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายคำใหญ่เข้าไป.เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเขาตาบอดเพาะความโกรธ,ไม่งั้นเขาคงไม่กล้าที่จะพูดออกไปเช่นนั้น.แต่ตอนนี้เขารู้สึกถึงร่องรอยแห่งความหวาดกลัว

“You trash, how could you possibly be my match? You think that you’re something with your family supporting you. Is a weakling like you suited to be my fiancé?” Long Yuyin walked towards Hu Yong. Her right, slender leg suddenly lashed out, landing on his crotch.
"เจ้าขยะ,เจ้าคิดจะมาจับคู่กับข้าได้อย่างไร?เจ้าคิดหรือว่าเจ้าเป็นอะไรที่ครอบครัวของเจ้าจะสนับสนุน.คนอ่อนแอเช่นเจ้าเหมาะที่จะเป็นคู่หมั้นของข้าอย่างนั้นรึ?"หลงยู่หยิ๋นเดินไปข้างหน้าฮู่หยง.ขาข้างขวาที่เรียวทันใดนั้นก็เตะออกไป,บนเป้าของเขา

Hu Yong’s mouth turned into an ‘O’ shape, but he couldn’t issue any sound. His face slowly turned ashen white. Both his hands trembled as he held onto his crotch. Both his legs trembled as he fell to the ground and assumed fetal position.
ปากของฮู่หยงเปลี่ยนเป็นรูปตัว โอ,แต่มันก็หาได้มีเสียงใดๆออกมา.หน้าของเขาเปลี่ยนไปช้าๆเป็นขาวซีด.มือทั้งสองข้างของเขาสั่นไม่หยุดขณะที่เขากุมมันไปที่เป้าของเขาเอง.ขาทั้งสองข้างสั่นไม่หยุดขณะที่เขาทรุดลงไปกับพื้นและคิดว่าคงใช้งานไม่ได้อีกแล้ว

Cold sweat formed on him. Long Yuyin’s leg had landed nicely on his crucial point, just like last time.
เหงืออันเย็นยะเยือกรวมตัวขึ้นที่เขา,ขาของหลงยู่หยิ๋นนั้นพุ่งลงไปยังจุดสำคัญของเขาเหมือนกับเช่นครั้งที่แล้วมา

The pitiful Hu Yong had been crippled by Long Yuyin before. And it looked like he hadn’t learned his lesson.
ฮู่หยงผู้น่าเวทนาได้ถูกทำให้พิการโดยหลงยู่หยิ๋น.ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากบทเรียนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว


“Young Master, are you alright?”
"นายน้อย,ท่านเป็นอะไรใหม?"
“Young Master!”
"นายน้อย!"
Several followers cried out in concern as they appeared from the bushes nearby.
เหล่าผู้ติดตามต่างร้องออกมาด้วยความกังวลขณะที่พวกเขาปรากฏตัวออกมาจากพุ่มไม้ด้านข้าง.

Long Yuyin took one more look at Hu Yong, who was surrounded by his underlings. Then she snorted and flew off.

หลงยู่หยิ๋นหันมามองที่ฮู่หยง อีกหนึ่งครั้ง,ที่ถูกรายล้อมด้วยลูกน้องของเขา.จากนั้นเธอก็สบถและบินจากไป


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)41 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณคับ อูมเเละ เต็ม 555

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากๆเลยครับ วันนี้ได้อ่าน 2 ตอนแล้ว รอบดึกจะมีโอกาสได้อ่านอีกตอนไหมครับ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณนะคับ ฮาเรมมาเต็มอีกแล้วเฮีย ลี่ เรา

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับบบบ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 6. มาครั้งที่สองได้โดนทะลวงอีกแน่ หลงยู่หยิน อิอิ ขอบคุณผู้แปลครับ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมากครับวันนี้อ่าน 2 ตอนชิวมากๆ

  ตอบลบ
 8. รวดเร็วจริง ขอบคุณ แต่ถ้ามีอีกตอนจะขอบคุณมากๆเลย

  ตอบลบ
 9. เป็นไงอยากได้เป็นเมียมากโดนเต็มรักเลย

  ขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณครับ ได้อ่านทุกวันเลย 😆

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณคับ มาเร็วมากๆ

  ตอบลบ
 12. แม่นางโหด ทำให้สูญพันธ์กันเลยทีเดียว

  ตอบลบ
 13. Long Yuyin took one more look at Hu Yong, who was surrounded by his underlings. Then she snorted and flew off.

  หลงยู่หยิ๋นหันมามองที่หลงยู่หยิ๋นอีกหนึ่งครั้ง,ที่ถูกรายล้อมด้วยลูกน้องของเขา.จากนั้นเธอก็สบถและบินจากไป

  น่าจะเป็น หลงยู่หยิ๋นหันมามองที่ฮูหยงอีกหนึ่งครั้ง

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณ ผู้แปลที่แบ่งปัน ครับ

  ตอบลบ
 15. ตอนนี้โคตรหวาดเสียวเลยชวนให้คิดลึกตอนฝังเข็ม ยังมีการบรรยายสรรพคุณความงามหลงหยู่หยิน ปักธงรายที่4แล้วสินะ

  ตอบลบ
 16. ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ

  ตอบลบ
 17. มันกินข้าวกันบ้างไหม เรื่องนี้ --"

  ตอบลบ
 18. เฮือกกก!!!เจ็บแทนฮู่หยง

  ตอบลบ