วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 336 – Failed to Steal the Chicken

Tale of the demon and god novel Chapter 336 – Failed to Steal the Chicken

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 336 -ขโมยไก่ไม่ได้,แต่กลับเสียข้าวเปลือก


บทที่ 336 -ขโมยไก่ไม่ได้,แต่กลับเสียข้าวเปลือก


Chapter 336 – Failed to Steal the Chicken 1
Nie Li violently charged into the middle of Gu Heng’s group.
เนี่ยหลี่พุ่งกระโจนอย่างแรงเข้าไปยังตรงกลางกลุ่มของกู่เหิง

An instant later, the Infernal Lightning Winged Snake Emperor caught up and smashed into them too.
ในเวลาต่อมา,จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ได้วิ่งกวดและกระแทกเข้าไปในกลุ่มของพวกเขาด้วย.


“Mommy!”
"แม่จ๋า!"
“Save me!”
"ช่วยด้วย!"

Gu Heng’s large army instantly devolved into chaos.
กองกำลังขนาดใหญ่ของกู่เหิงตกลงไปสู่ความวุ่นวายในทันที

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
บูม * * * * * * * * * * * * บูม! * * * * * * * * บูม! *


The Infernal Lightning Winged Snake Emperor was simply going way too fast. When its titanic body slammed into Gu Heng’s army, it instantly crushed dozens of them. When it bellowed out flames, dozens more were instantly turned into ashes.
จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์เคลื่อนที่ได้เร็วเป็นอย่างมาก.ด้วยร่างกายขนาดมหึมากระแทกเข้าไปในกองกำลังของกู่เหิง.มันบดขยี้คน 10 คนไปในทันที.เมื่อพวกเขาโดนเพลิงที่ปล่อยออกมาจากตัวมัน,มากกว่า 10 ชีวิตก็กลายเป็นขี้เถ้าในทันทีIt was a was an invincible existence!
มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ยงคงกระพัน!
Gu Heng was dumbstruck as he stared at the scene. He lead a small group of people, turned tail, and fled.
กู่เหิงถึงกับเป็นใบ้พูดไม่ออกขณะที่เขามองเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว.เขานำคนกลุ่มเล็กๆ,ออกมาข้างหลัง,ปลีกตัวออกมา


Gu Heng didn’t have any thoughts about confronting that Infernal Lightning Winged Snake Emperor. After all, it was a Dao of Dragon Realm existence!
กู่เหิงนั้นไม่มีความคิดที่จะเผชิญหน้ากับจักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ต้องไม่ลืมว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีระดับญาณรับรู้แห่งมังกร!

Nie Li’s eyes located Gu Heng. The slight lift at the corner of his mouth turned into a faint smile. Nie Li knew that he couldn’t escape death. But since Gu Heng was here, then Nie Li have to be sorry. He flapped his black and white wings, turned into a streak of light, and charged in Gu Heng’s direction.
เนี่ยหลี่จ้องไปยังกู่เหิง.มุมปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มจางๆ.เนี่ยหลี่รู้ว่าเขานั้นไม่สามารถที่จะหลบหนีจากความตายได้.แต่เมื่อกู่เหิงอยู่ที่นี่แล้ว.ดังนั้นเนี่ยหลี่จึงไม่ได้รู้สึกเสียใจ.เขาหมุนตัวกลับและกระพือปีกสีขาวดำ,มุ่งตรงเป็นแสงพร้อมทั้งพุ่งไปยังทิศที่กู่เหิงอยู่


Realising that Nie Li was behind him, Gu Heng started cursing in rage. “Bastard! Don’t follow me! If you follow me, I’ll guarantee you a gruesome death! Nie Li, I’ll definitely have your soul destroyed!”
เขารู้ได้ว่าเนี่ยหลี่กำลังตามมาข้างหลังเขา,กู่เหิงเริ่มสาปแช่งด้วยความโกรธ"ไอ้เวร! อย่าได้ตามข้ามา!ถ้าเจ้าตามข้ามา,ข้ารับรองเลยว่าเจ้าจะต้องตายอย่างอนาถ!เนี่ยหลี่ข้าจะทำลายจิตวิญญาณของเจ้าอย่างแน่นอน"

Although Nie Li was only at Heavenly Fate Realm, he was extremely fast. His speed wasn’t any inferior to Gu Heng’s!
แม้ว่าเนี่ยหลี่นั้นจะอยู่แค่เพียงระดับลิขิตสวรรค์,หากแต่ความเร็วของเขากลับรวดเร็วเป็นอย่างมาก.ความเร็วของเขานั้นไม่ได้ด้อยไปกว่ากู่เหิงเลย!

However, what made Gu Heng even more afraid was the Infernal Lightning Winged Snake Emperor’s speed. It was gaining on them.
แต่ถึงอย่างนั้น,กู่เหิงนั้นกับกลัวความเร็วของจักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์มากกว่าอีก,มันกำลังถูกดึงดูดเข้ามาหาพวกเขา

Nie Li flapped his wings as he charged onward, closely tailing Gu Heng. He said fakely, “Young Master Gu, I’m not going this on purpose. That Infernal Lightning Winged Snake Emperor keeps following me and I have no idea where to run!”
เนี่ยหลี่กระพือปีกของเขาขณะที่พุ่งไปข้างหน้าพร้อมเข้าใกล้กับตัวของกู่เหิง.เขาพูดออกมาหน้าตาย"นายน้อยกู่,ข้าหาได้มีจุดประสงค์อันใด.เจ้าจักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์มันตามข้ามาและข้าก็ไม่มีรู้ว่าจะวิ่งไปที่ไหนได้"

“Go die by yourself! Don’t drag me down with you!” Gu Heng continued cursing as he flew.
"อยากตายก็ไปตายคนเดียว!อย่าได้ลากข้าไปด้วยกับเจ้า"กู่เหิงยังคงสาปแช่งต่อขณะที่เขายังบินอยู่

“I’m not trying to drag Young Master Gu down, I don’t really have a choice. Why don’t you send some men over to delay it for a bit? If you’ll do that for me, then I won’t follow you anymore!” Nie Li was grinning. He couldn’t help feeling joy at the sorry state of Gu Heng and his men.
"ข้าไม่ได้พยายามลากนายน้อยกู่ไปด้วย,ข้าไม่มีทางเลือกจริงๆ.ทำไมท่านไม่ส่งคนของท่านเพื่อที่จะทำให้มันช้าลงสักหน่อยล่ะ?ถ้าท่านทำอย่างนั้นเพื่อข้า,นั่นก็จะทำให้ข้าไม่ต้องตามท่านอีกต่อไป!"เนี่ยหลี่ทำหน้าเป็น,เขาอดที่จะรู้สึกปิติในความเสียใจของกู่เหิงและพวกเขาไม่ได้เลย

Gu Heng’s lungs nearly exploded from the anger. Nie Li was simply shameless! He wants him to send people to delay that snake so that he can escape?
ปอดของกู่เหิงอัดแน่นด้วยความโกรธจนเกือบจะระเบิดออกมา.เนี่ยหลี่ช่างหน้าไม่อายยิ่งนัก!เขาต้องการให้ตัวเขาส่งคนเพื่อที่จะลดความเร็วของเจ้าอสรพิษนั่นเพื่อที่เขาจะสามารถหนีได้อย่างนั้นรึ?

“Everyone, delay that man! Stop him here!” Gu Heng roared. Several of his underlings turned around and went to stop Nie Li.
"ทุกคน,ลดความเร็วของชายคนนี้,หยุดเขาไว้ตรงนี้!" กูเหิงคำราม.ลูกน้องเขาหลายคนได้กลับหลังและไปหยุดเนี่ยหลี่ไว้.

Powerful aura locked onto Nie Li, which slowed him a little.
ปราณที่ทรงพลังเล็งไปที่เนี่ยหลี่,ทำให้เขาลดความเร็วลงเล็กน้อย

After all, Nie Li was only a 3-fate while Gu Heng had many Heavenly Star Realms serving him. They thoroughly blocked his path.
อย่างไรก็ตาม,เนี่ยหลี่มีระดับแค่เพียง 3 ลิขิตสวรรค์ขณะที่กู่เหิงมีคนระดับดาวสวรรค์จำนวนมาก,พวกเขาจึงหยุดเส้นทางของเนี่ยหลี่อย่างไม่ยากเย็นนัก

It looked like Nie Li wasn’t going to be able to escape. However, everything had already gone as expected. Making Gu Heng lose so many men was the cherry on top.
ดูเหมือนว่าเนี่ยหลี่จะไม่สามารถที่จะหนีได้แล้ว,แต่ถึงอย่างนั้น,ทุกๆอย่างก็เป็นไปตามที่เขาหวังไว้.ที่สามารถทำให้กู่เหิงสูญเสียคนไปจำนวนมากพร้อมกับสิ่งสำคัญที่เขาหวัง
The Infernal Lightning Winged Snake Emperor behind them suddenly opened its mouth and breathed out blazing flames.
จักรพรรดิ์อสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ที่อยู่ข้างหลังพวกเขาได้อ้าปากพร้อมทั้งพ่นลมหายใจเพลิงออกมา

*Boom!*
*บูมม!*

The flames penetrated through Nie Li’s body. He instantly blacked out.
เพลิงนั้นพุ่งผ่านร่างของเนี่ยหลี่.ทันใดนั้นสติของเนี่ยหลี่ก็ดับลง

Since coming to the outside world, this was his first death.
ตั้งแต่ออกมายังดินแดนนอกโลก,นี้คือการตายครั้งแรกของเขา


After killing Nie Li, the Infernal Lightning Winged Snake Emperor was confused for a moment. Nie Li’s aura had completely disappeared; however, nothing fell from his body. This human definitely took something from the Deity’s Lake. So why couldn’t it find the stolen object?
หลังจากที่สังหารเนี่ยหลี่,จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์รู้สึกสับสนไปชั่วขณะ,ปราณของเนี่ยหลี่นั้นได้หายไปอย่างสมบูรณ์ แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีสิ่งใดเลยที่ตกออกมาจากร่างของเขา.ชายคนนี้ต้องนำบางสิ่งออกมาจากทะเลสาบเทวะอย่างแน่นอน.ดังนั้นทำไมจึงไม่สามารถหาสิ่งที่เขาขโมยมาล่ะ?

From a distance, the Infernal Lightning Winged Snake Emperor could see its Deity’s Lake crumbling, but it didn’t know why or how to stop it. Its heart was filled with rage.
จากระยะไกลนี้,จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์มองเห็นทะเลสาบเทวะได้พังทลายลงแล้ว,แต่มันไม่รู้เลยว่าทำไมหรือจะหยุดมันได้อย่างไร.หัวใจของมันนั้นถูกเติมไปด้วยความโกรธอย่างมาก

This bunch of cunning humans! That one must have passed the item to someone else while escaping!
เหล่ามนุษย์พวกนี้ช่างมีเล่ห์เหลี่ยมนัก! มันจะต้องส่งสิ่งของดังกล่าวไปให้อีกคนหนึ่งขณะหลบหนีเป็นแน่!

A ferocious light flashed through the Infernal Lightning Winged Snake Emperor’s eyes. In a fit of rage, it turned into a streak of light and massacred the surrounding people.
ประกายแสงอันดุร้ายได้ผ่านเข้ามาในตาของจักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์.มันยิ่งโกรธมากกว่าเดิม.มันหันกลับมาเป็นแนวแสงและเริ่มที่จะพิฆาตคนที่อยู่รอบๆ

Gu Heng felt a sense of peace when he saw Nie Li die. That hateful fellow finally wasn’t chasing after him anymore. That means that the Infernal Lightning Winged Snake Emperor should stop chasing them too!
กู่เหิงรู้สึกมีความสุขเมื่อเขาเห็นว่าเนี่ยหลี่ได้ตายแล้ว.ในที่สุดคนที่น่ารังเกียจไม่สามารถไล่หลังเขาได้อีกแล้ว.นั่นก็หมายความว่าจักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ก็จะหยุดไล่ตามพวกเขาด้วยเช่นกัน!

However, when Gu Heng turned around to look, he was frightened stiff. After Nie Li was killed, the Infernal Lightning Winged Snake Emperor had gone on a rampage and started a massacre. It chased after his men and killed them one by one.
แต่ถึงอย่างนั้นเมื่อกู่เหิงหันกลับไปมองข้างหลัง,เขาถึงกลับกลัวจนตัวแข็ง.หลังจากที่เนี่ยหลี่โดนสังหารแล้ว จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์กลับอาละวาดยิ่งกว่าเดิมและเริ่มที่จะสังหารทุกคน.มันเริ่มที่จะไล่หลังพวกของเขาและสังหารไปทีละคนๆ

After all, it was an Infernal Lightning Winged Snake Emperor of the Dao of Dragon Realm; Gu Heng’s underlings didn’t stand a chance.
ต้องไม่ลืมว่าจักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์มันอยู่ถึงระดับญาณรอบรู้แห่งมังกร,ลูกน้องของกู่เหิงไม่มีโอกาสที่จะหนีได้.

After it’d killed several dozen of his men, and started coming towards Gu Heng himself. Gu Heng became scared stiff.
หลังจากที่มันสังหารคนของเขาไปหลายสิบคนแล้ว,และมันเริ่มหันความสนใจมาที่ตัวของกู่เหิง.กู่เหิงถึงกลับกลัวตัวแข็งทื่อเลย.

“Hurry! Protect me as we retreat!” Gu Heng barked.
"เร็วเข้า!มาปกป้องข้าและถอนกำลังได้แล้ว!"กู่เหิงตะโกน


Gu Heng’s men nearby gathered around him, desperately running while protecting him.
คนของกู่เหิงก็มาล้อมรอบเขา,พร้อมทั้งหนีแบบหมดท่าขณะที่ปกป้องตัวของกู่เหิงไปด้วย

After that Infernal Lightning Winged Snake Emperor killed dozens of people, its eyes landed on Gu Heng’s small entourage. Thanks to its intelligence, a single look told it that Gu Heng was the most important person among that group. All the others were protecting him in his escape!
หลังจากที่จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ได้สังหารคนไปหลายสิบคนแล้ว.สายตาของมันจ้องไปยังกู่เหิงที่แวดล้อมไปด้วยผู้ติดตาม.ด้วยความฉลาดของมัน.แค่มองครั้งเดียวมันก็สามารถบอกได้ว่ากู่เหิงนั้นจะต้องเป็นคนสำคัญในกลุ่มพวกเขาเป็นแน่.ถึงได้มีคนหลายคนคอยที่จะปกป้องเขาขณะหนี

The Infernal Lightning Winged Snake Emperor flapped its wings, ignoring the other experts and chased after Gu Heng.
จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ได้กระพือปีก,โดยไม่สนใจผู้เชียวชาญคนอื่นพร้อมทั้งไล่ตามหลังกู่เหิง.

At the sight of this, Gu Heng instantly understood what was going on and gloomily cursed, “Don’t follow me, lure that snake away!”
เมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น,กู่เหิงก็สามารถเข้าใจได้ทันทีว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมทั้งสาบแช่งความเศร้าโศกของเขา"อย่าตามข้ามา,ล่อเจ้าอสรพิษนั้นไปไกลๆ!"

*Woosh!* *Woosh!* *Woosh!*
*วูซซ!* *วูซซ!* *วูซซ!*


The group dispersed.
กลุ่มของเขาก็แยกกันออกไป
But even after the group had dispersed, the Infernal Lightning Winged Snake Emperor continued to chase after Gu Heng.
แต่แม้ว่ากลุ่มของเขาได้แยกย้ายกันไป,จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ก็ยังคงไล่ตามหลังกู่เหิงต่อไป

At the sight of this, Gu Heng was simply speechless. There were so many people, so why was this Infernal Lightning Winged Snake Emperor going after him? He felt the urge to cry.
ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้น,กู่เหิงแทบจะพูดอะไรไม่ออก.มีคนตั้งหลายคน,ทำใมจักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์ถึงได้ไล่ตามเขาล่ะ?เขารู้สึกแทบจะร้องไห้.

The Infernal Lightning Winged Snake Emperor quickly pounced on him.
จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์กระโจนเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็ว

As that was going on, Li Xingyun had completed the evacuation with his subordinates. They’d lost over two hundred men this time. As for Gu Heng’s side, Li Xingyun didn’t give a damn. It’d be wiser for them to leave before the Infernal Lightning Winged Snake started eyeing them.
ขณะที่ทุกอย่างได้ดำเนินขึ้นอยู่,หลี่ชิงหยุนได้ทำการอพยพลูกน้องของเราเรียบร้อยแล้ว.พวกเขาสูญเสียกำลังคนไปกว่า 200 คน ตอนนี้.ขณะที่ฝั่งของกู่เหิง,เขาหาได้สนใจเกี่ยวกับมัน,คงจะเป็นการฉลาดถ้าพวกเขาสามารถหนีออกมาได้ก่อนที่จักรพรรดิอสรพิษอสนีบาตไฟโลกันต์จะเจอพวกเขา

Soul Hall of the Skysoul Institute
ห้องโถงวิญญาณ,สถาบันวิญญาณสวรรค์

The Soul Hall was a majestic construct, with a spacious interior. Pitch-black metal boxes hovered around, densely packing the air. The few hundred of them crowded together looked like a strange world.
ห้องโถงวิญญาณนั้นเป็นสิ่งก่อสร้างที่โอ่อ่า,ด้วยเขตภายในที่กว้างขวาง.กล่องเหล็กที่ดำมืดบินไปมาอยู่รอบๆ,รวมตัวกันอย่างหนาแน่ในอากาศ.เกือบร้อยของพวกมันแออัดอยู่ด้วยกันดูเหมือนกับโลกที่แปลกประหลาด.

Suddenly, a yellow soul emitted a dazzling luster as a body gradually formed.
ทันใดนั้น,จิตวิญญาณสีเหลืองก็บังเกิดแสงแพรวพราวขณะที่ร่างกาย ร่างหนึ่งกำลังรวมตัวเองขึ้นมา

Six to seven hours later, Nie Li walked out from the Soul Hall.
6-7 ชั่วโมงต่อมา,เนี่ยหลี่ก็ได้เดินออกมาจากห้องโถงวิญญาณ

His cultivation had dropped to 2-fate. For the time being, his fate soul was still unstable; therefore, he couldn’t place it in the soul hall. Which meant that he couldn’t head for the outside world.
การบ่มเพาะพลังของเขาลดลงไปที่ 2 ลิขิต.ในช่วงเวลานี้,ลิขิตวิญญาณของเขานั้นยังไม่คงที่ดังนั้นเขาจึงยังไม่สามารถที่จะนำลิขิตวิญญาณไปวางที่ห้องโถงวิญญาณได้.นั่นก็หมายความว่าเขานั้นไม่สามารถที่จะเดินทางไปยังดินแดนนอกโลกได้

He had to wait for his fate soul to stabilize!
เขายังคงต้องรอให้ลิขิตวิญญาณของเขานั้นคงทีเสียก่อน

Although his cultivation had returned to 2-fate, Nie Li felt that something was off. There were still three fate souls inside him: red, blue, and yellow. Except that the yellow fate soul seemed to be slightly weaker.
แม้ว่าการบ่มเพาะพลังของเขานั้นจะกลับไปที่ 2 ลิขิตวิญญาณ,เนี่ยหลี่ก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ผิดไป.มันยังคงมี 3 ลิขิตวิญญาณอยู่ภายในเขตแดนวิญญาณของเขา,แดง,น้ำเงินและเหลือง,ยกเว้นลิขิตวิญญาณสีเหลืองที่ดูเหมือนว่ามันจะค่อนข้างอ่อนแอมาก.

Usually, when dropping from 3-fate to 2-fate, a fate soul should be extinguished. However, Nie Li’s fate soul was still there.
โดยปรกติทั่วไป,เมื่อลิขิตวิญญาณลดลงจาก 3 ลิขิตไปที่ 2 ลิขิตนั้น.ลิขิตวิญญาณนั้นจะต้องระเหิดหายไป.แต่ถึงอย่างนั้น ลิขิตวิญญาณของเนี่ยหลี่กลับยังคงอยู่ที่เดิม

Since his fate soul hadn’t been extinguished, he could cultivate it back very quickly!
เมื่อลิขิตวิญญาณของเขานั้นไม่ได้ระเหิดหายไป,เขาจึงสามารถที่จะบ่มเพาะพลังกลับมาได้อย่างรวดเร็ว


Nie Li stretched his body a little. The profits from this trip to the outside world this time were enormous. He’d acquired a medium grade Deity Lake’s Deity Root. He wondered how many spiritual stones that Deity Root could produce in the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting? Even though he’d died to get it, it was still worth it.
เนี่ยหลี่บิดร่างกายของตัวเองเล็กน้อย.กำไรจากการเดินทางไปยังดินแดนนอกโลกครั้งนี้ถือว่ามหาศาลนัก.เขาได้รับรากเทวะจากทะเลสาบเทวะระดับกลาง.เขาสงสัยว่ามากเท่าไหร่กันสำหรับหินจิตวิญญาณที่จะผลิตได้จากรากเทวะที่อยู่ในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา?แม้ว่าเขาจะตายเพื่อที่จะรับมันมา,มันก็ยังคงคุ้มค่าอยู่นั่นเอง

Li Xingyun and his men saw Nie Li from far away and stood up.
หลี่ชิงหยุนและคนของเขามองเห็นเนี่ยหลี่ที่อยู่ห่างออกไปพร้อมกับลุกขึ้นยืน

“Pity, we weren’t able to protect you. That Deity Root was also lost, right?” Li Xingyun bitterly smiled at Nie Li.
"ช่างน่าเศร้านัก,พวกเราไม่สามารถที่จะปกป้องเจ้าได้.รากเทวะก็คงจะสูญหายไป,ใช่ใหม?" หลี่ชิงหยุนยิ้มอย่างขมขื่นไปที่เนี่ยหลี่

Nie Li shook his head as he smiled, “I still have the Deity Root! Many thanks to Brother Xingyun!”
เนี่ยหลี่ส่ายหัวพร้อมกับยิ้ม"ข้ายังคงมีรากเทวะอยู่!ต้องขอบคุณพี่ชิงหยุนเป็นอย่างมาก!"

Hearing Nie Li’s words, Li Xingyun was slightly stunned. He didn’t know how Nie Li had kept the Deity Root, even when he died. However, since he had the Deity Root, this trip wasn’t wasted.
ได้ยินคำพูดของเนี่ยหลี่,หลี่ชิงหยุนถึงกับตกตะลึงเล็กน้อย.เขาไม่รู้ว่าเนี่ยหลี่ทำได้อย่างไรที่เก็บรากเทวะได้ขณะที่เขาตาย.แต่ถึงอย่างไร,เมื่อรากเทวะยังคงอยู่,การเดินทางครั้งนี้จึงถือได้ว่าไม่ได้สูญเปล่าซะทีเดียว.

“Let’s head to Brother Xingyun’s courtyard!” Nie Li lightly smiled.
"ไปลานที่พักของพี่ชิงหยุนเถอะ!" เนี่ยหลี่ยิ้มเล็กน้อย

“Okay.” Li Xingyun nodded.
"ตกลง"หลี่ชิงหยุนพยักหน้า
Just as they were about to leave, a stream of people flowed out from the Soul Hall.
ขณะที่พวกเขากำลังจะออกไป,กลุ่มของผู้คนก็ได้ออกมาจากห้องโถงวิญญาณ

They were all Gu Heng’s men!
พวกเขาคือคนของกู่เหิงนั่นเอง!

From far away, they saw Gu Heng coming out with a black expression. When he saw Nie Li and Li Xingyun, he was as if he’d seen his enemy.
จากที่ตรงนี้,พวกเขาเห็นกู่เหิงกำลังเดินมาด้วยใบหน้าที่ดำมืด.เมื่อเขาเห็นเนี่ยหลี่และหลี่ชิงหยุน,เขาทำเหมือนกับว่าได้มองเห็นศัตรูอย่างไงอย่างงั้น

Li Xingyun smiled when he Gu Heng’s condition. “Oh, if it isn’t Young Master Gu? What happened to you? Why’d you come out from the Soul Hall?”
หลี่ชิงหยุนยิ้มขณะที่เขาเห็นสภาพของกุ่เหิง."โอ้ว,นั้นคุณชายกู่ไม่ใช่รึ?เกิดอะไรกับท่านอย่างนั้นรึ? ทำใมพวกท่านถึงได้ออกมาจากห้องโถงวิญญาณกันล่ะ?"

“Li Xingyun, Nie Li, remember this. I’ll definitely remember this!” Gu Heng said as he ground his teeth.
"หลี่ชิงหยุน,เนี่ยหลี่,จำไว้ให้ดี,ข้าจะไม่มีวันลืมมันแน่! " กู่เหิงพูดขณะที่เขาขบฟันแน่น.

“Young Master Gu is too heavy with your words. How have we offended you, that you’d say something so heartless?” said Li Xingyun as he faked innocence. But in his heart, he was beyond happy. Gu Heng and his men tried to steal his peaches while his back was turned. But in the end, they failed to steal the chicken and ended up losing the rice; they paid for it with their lives.
"นายน้อยกู่ท่านพูดหนักเกินไปแล้ว.พวกเราหาได้ไปทำร้ายท่านอย่างนั้นหรือ.ที่ท่านพูดนั่นไม่ดูใจร้ายไปหน่อยรึ?"หลี่ชิงหยุนพูดขณะที่เขาทำหน้าไร้เดียงสา,แต่ในใจของเขานั้น,ค่อนข้างที่จะปิติยินดีเลยทีเดียว .กู่เหิงและคนของเขาพยายามที่จะฉกฉวยผลประโยชน์ขณะที่พวกเขาเดินทางกลับ,แต่ในที่สุดแล้ว,พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะขโมยไก่ได้แล้วยังต้องเสียข้าวเปลือกอีกด้วย,พวกเขาคงจะจดจำไปตลอดชีวิต

Gu Heng felt like his heart was bleeding. He’d brought over seven hundred people with him. Although he didn’t know how many had died, he knew that it was more than just three or four hundred. He knew that if he stayed in front of the Soul Hall, he’d only be mocked by Li Xingyun and Nie Li. He said with a sullen face, “Don’t get too happy. Better start watching your backs from now on!”
กู่เหิงรู้สึกว่าหัวใจของเขากำลังมีเลือดไหล.เขาได้นำคนของเขากว่า 700 คนไปกับเขา.แม้ว่าเขาจะไม่รู้จำนวนคนที่ตายอย่างแน่นอน.เขาก็สามารถบอกได้ว่าอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า 300 หรือ 400 คนเป็นแน่.เขารู้ถ้าเขายังคงยืนอยู่ที่ห้องโถงวิญญาณต่อไป.เขาต้องถูกหัวเราะเยาะโดยหลี่ชิงหยุนและเนี่ยหลี่แน่.เขาจึงได้พุดออกมาด้วยใบหน้าที่บูดบึ้ง"อย่างเพิ่งมีความสุขไป.มันแค่เริ่มต้น ให้ดูหลังจากต่อไปนี้เถอะ!"

Gu Heng led his men and left.
กุ่เหิงได้นำคนของเขาออกไป

As they watched Gu Heng and his men leave, the corner of Li Xingyun’s mouth turned up. In the outside world, he’d experienced all sorts of battles. At least tens of thousands of them, or at the very least, thousands. There wasn’t anyone who he feared!
ขณะที่พวกเขามองดูกู่เหิงและคนของเขาจากไป,มุมปากของหลี่ชิงหยุนก็ยกขึ้นเบาๆ.ในดินแดนนอกโลก.เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการต่อสู้มามากมาย.อย่างน้อยก็หลายร้อยการต่อสู้หรือแม้แต่พันกว่าการต่อสู้. ไม่เคยมีใครเลยที่จะทำให้พวกเขานั้นกลัวได้

Nie Li smiled, “This will probably make Gu Heng depressed for a long time. Let’s go!”
เนี่ยหลี่ยิ้ม,"นี่อาจจะทำให้คุณชายกู่เศร้าใจไปนานเลยทีเดียว.ไปกันเถอะ!"

Together, they headed for Li Xingyun’s courtyard. Nie Li did a few quick calculations and estimated that he’d spent at least tens of thousands of spiritual stones for Li Xingyun’s subordinates. However, that was nothing but a hair from nine oxes to Nie Li.
ทุกคนได้ไปรวมตัวที่ลานที่พักของหลี่ชิงหยุน.เนี่ยหลี่ได้คำนวณอย่างรวดเร็วพร้อมกับประมาณหินจิตวิญญาณที่เขาต้องใช้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหลายหมื่นก้อนสำหรับลูกน้องของหลี่ชิงหยุน.อย่างไรก็ตามมันก็หาได้ทำให้ขนหน้าแข้งของเนี่ยหลี่ร่วงได้

After finishing his business, Nie Li returned to Xiao Yu’s courtyard and concentrated on his cultivation.
หลังจากเสร็จสิ้นธุระ,เนี่ยหลี่ได้กลับไปที่ลานที่พักของเซี่ยวหยู๋และตั้งสมาธิในการบ่มเพาะพลัง.
The day gradually darkened and the bright moon rose into the sky.
ความมืดมิดกำลังคืบคลานมาและแสงของดวงจันทร์ค่อยๆโผล่ขึ้นมาบนท้องฟ้า.

*Knock!* *Knock!* *Knock!*
*ก๊อกๆ!* *ก๊อกๆ!* *ก๊อกๆ!*


The sound came from outside.
มีเสียงมาจากข้างนอก

Nie Li opened his eyes and stood up. When he opened the door, he saw Long Yuyin standing there. She wore a white dress and appeared so different from her usual self that Nie Li was almost unable to recognise her. Usually, she like to wear tight-fitting clothes, which made her look heroic and formidable. But today, she gave a different impression.
เนี่ยหลี่เปิดตาของเขาและยืนขึ้น.เมื่อเขาเปิดประตู.เขามองเห็นหลงยู่หยิ๋นยืนอยู่ตรงนั้น.เธอได้แต่งตัวด้วยชุดสีขาวซึ่งดูแล้วแตกต่างจากปรกติที่เคยเป็นเนี่ยหลี่นั้นแทบที่จะจำไม่ได้เลยว่าคือเธอ.โดยปรกติแล้ว,เธอจะชอบสวมชุดที่รัดกระฉับกระเฉง,ทำให้ดูเหมือนกับนักรบและดูน่าเกรงขาม แต่ตอนนี้,เธอกับสวมชุดที่ดูแล้วน่าประทับใจยิ่ง

The white dress gave her a touch of gentleness. Nie Li had to admit that Long Yuyin truly was a beauty. No matter what she wore, she’d always look good in it.
ชุดสีขาวที่เธอสวมใส่นั้นดูค่อนข้างโอนโยน.เนี่ยหลี่ถึงกับยอมรับเลยว่าหลงยู่หยิ๋นนั้นช่างเป็นหญิงที่สวยงามนัก.แม้จะไม่เกี่ยวกับชุดที่เธอสวมใส่,เธอก็ยังคงดูดีอยู่นั่นเอง

“Master, could you help me open my meridians today?” Long Yuyin looked at Nie Li with eyes of hope. Nie Li had told her that he could open her meridians and unleash all of her potential. For someone like her, who was obsessed with the Martial Dao, there was no way that she could endure waiting. She rushed over the moment she’d heard that Nie Li had returned.
"อาจารย์,ท่านจะช่วยทะลวงเส้นปราณของข้าวันนี้ได้หรือไม่?" หลงยู่หยิ๋นมองไปที่เนี่ยหลี่ด้วยสายตาแห่งความหวัง.เนี่ยหลี่เคยบอกกับเธอว่าเขาสามารถที่จะทะลวงจุดปราณและปลดปล่อยศักยภาพของเธอได้.ด้วยคนอย่างเธอแล้ว.เป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับญาณรับรุ้แห่งการต่อสู้เป็นอย่างมาก.มันจึงไม่มีทางที่จะทำให้เธอสามารถที่จะทนรอได้.ตอนนี้เธอร้อนรนเป็นอย่างมาก.เมื่อเธอได้ยินว่าเนี่ยหลี่นั้นได้เดินทางกลับมาแล้ว


She wondered what it’d feel like once her meridians were opened.
เธอสงสัยว่าเธอจะเป็นอย่างไรเมื่อเส้นปราณของเธอได้ถูกทะลวงแล้ว.
ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/

#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)37 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับ ตอนนี้ค้างมากเลย

  ตอบลบ
 2. โห้วว..เนี่ยกลี่จะทะลวง...หลงยู๋หยินแล้วววว

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณที่มาเร็ว

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมากๆเลยครับ ที่แปลมาให้อ่านกัน

  ตอบลบ
 7. ทะลวงอะไรกันน๊ะ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 8. ทะลวงอะไรกันน๊ะ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 9. หลงหยู๋หยินแต่งตัวสวย มาขอให้เฮียหลี่ทะลวง 555 ขอบคุณผู้แปลครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อันนี้ ลึกซึ้งที่สวด

   ลบ
 10. ขอบคุณครับ ตอนนี้ค้างมากเลย

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 12. ทะลวงเอ็น เอ๋ยยยเส้นปรานซินะ อือ....อือออ....

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. โอ้.....แสดงว่าพี่มีวิชาทะลวงเอ็น โปรดรับข้อเป็นศิทสอนวิชาทะลวงเอ็นระดับสูงสุดด้วยเถิด...555

   ลบ
  2. 555555ทลวงจุดติงอ่ะดิ

   ลบ
 13. ตั้งแต่ตอนที่แล้ว แล้ว
  [หลงยู่หยิ๋นขบริมฝีปากตัวเองเบาๆ,ก่อนที่จะถามไปว่า"แล้วก็,อาจารย์,ข้าขอดู"กระบี่"ของท่านได้ใหม?"]
  ตอนนี้มาขอให้ทะลวงอีก..... ซีดดดดด....
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 14. ทะลวงเสนกันมันเลย

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณ ผู้แปลที่แบ่งปัน ครับ

  ตอบลบ
 16. จะทะลวงแล้ว!!!! ฟินล่วงหน้าเลยครับ

  ตอบลบ