วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 324 – A good show

Tale of the demon and god novel Chapter 324 – A good show

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 324 - การแสดงที่น่าสนใจ


บทที่ 324 - การแสดงที่น่าสนใจ


“If you wholeheartedly follow Li Yufeng, everyone else will heed you!” the third elder growled, slightly enraged by Li Xingyun.
"ถ้าเจ้าติดตามหลี่หยุนเฟยด้วยความจริงใจล่ะก็,มีรึที่ทุกคนจะไม่สนใจ!"  อาวุโสสามรู้สึกโกรธเป็นอย่างมาก,ที่โดนยั่วยุโดยหลี่ชิงหยุน

“If you want my loyalty towards the family, consider it done. But if you want me to become Li Yufeng’s dog, he’s not qualified! In the recent years, only one Dragon Bloodline God Level growth rate demon spirit has appeared in the Ashen Flames Family. Speak from your hearts. Back then, was my talent any inferior to Li Yufeng’s? That demon spirit was originally meant for me, but just because he was the son of the previous Patriarch, he used an underhand method to merge with that demon spirit. I’ll admit, in these last few years, my strength can’t be compared to his, but I’m not resigned to it!” Li Xingyun’s voice carried traces of indignation.
"ถ้าท่านต้องการความภักดีของข้าต่อกระกูลล่ะก็,พิจารณาว่ามันใช่,แต่ถ้าท่านต้องการให้ข้าไปเป็นสุนัขของหลี่หยุนเฟยล่ะก็,เขาไม่มีคุณสมบัติพอ! หลายปีทีผ่านมา,ตระกูลเถ้าอักคีมีจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราการเจริญเติบโตระดับพระเจ้าเพียงอันเดียว.ถามใจพวกท่าน,ก่อนหน้านั้นพรสวรรค์ของข้านั้นด้อยกว่าหลี่หยุนเฟยรึ.จิตวิญญาณอสูรตอนตนนั้นจึงไม่ได้มีสำหรับข้า.แต่มันคงไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาเป็นลูกชายของผู้นำตระกูลคนก่อน.เขาได้ใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องในการรวมร่างเข้ากับจิตวิญญาณอสูร.ข้ายอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมานี้,ความแข็งแกร่งของข้าไม่สามารถเทียบกับเขาได้,แต่ข้าจะไม่ยอมรับความไม่ถูกต้อง"เสียงของหลี่ชิงหยุนนั้นมีร่องรอยของคามขุ่นเคืองปนอยุ่ด้วย

For someone in Li Xingyun’s position, he shouldn’t be saying those words. However, with a character like his, it was impossible for him to endure the injustice.
สำหรับคนตำแหน่งอย่างหลี่ชิงหยุน.เขานั้นไม่ควรที่จะพูดคำเหล่านั้น.อย่างไรก็ตามด้วยบุคลิกของเขาแล้ว.มันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะทนในความไม่ยุติธรรมได้

The third elder’s face was sullen. “Li Xingyun, you’ve still not resigned from that matter? Back then, your talent was indeed inferior to Li Yufeng’s. Everything is just a misunderstanding.”
อาวุโสสามพูดด้วยใบหน้าที่ขุ่นมัว."หลี่ชิงหยุน,เจ้ายังไม่รามือจากเรื่องดังกล่าวอีกรึ?ก่อนหน้านั้น,พรสวรรค์ของเจ้าความจริงแล้วด้อยกว่าหลี่หยุนเฟย.ทุกๆคนแค่เพียงเข้าใจผิด"

“Regardless of whether it really is a misunderstanding, I don’t want to pursue this any further. Even for elders like you, don’t you have your own forces? Why should I let Li Yufeng have my brothers?” Li Xingyun looked at the other elder and said, “Fifth elder, why don’t you tell me the reason. Is there such a rule in our Ashen Flames Family?’
"ไม่ต้องพูดถึงว่าความจริงจะเข้าใจผิดอย่างไร,ข้าไม่ต้องการที่จะสืบความอีกต่อไป.แม้ว่าผู้อาวุโสเช่นท่าน,ท่านไม่มีกองกำลังของตัวเองรึ?ทำใมต้องให้ข้าส่งพี่น้องข้องข้าให้กับหลี่หยุนเฟย?"หลี่ชิงหยุนจ้องไปยังเหล่าอาวุโสและพูดอีกว่า"ผู้อาวุโสห้า,ทำใมท่านไม่บอกถึงเหตุผลล่ะ,นี้มันก็เป็นกฏของตระกูลเถ้าอัคคีด้วยหรือไม่?


“Li Xingyun, this is the decision of the family. The forces that you wield are definitely a danger to the future of the Ashen Flames Family!” The fifth elder said with his brows scrunched up.
"หลี่ชิงหยุน,นี้เป็นการตัดสินใจของตระกูล.กองกำลังของเจ้ามันเป็นเรื่องที่แปลกและแน่นอนมันจะนำอันตรายมาสู่ตระกูลเถ้าอัคคีในอนาคต!"ผู้อาวุโสห้าพูดพร้อมกับขมวดคิ้วขึ้นจนย่น
“Haha, you’ve finally said the words in your heart. Although that kid, Li Yufeng, is indeed stronger than I am, he couldn’t capture the hearts of the people and no one is willing to heed his orders.
You guys are worried that as my brothers grow, I’ll start competing with him; therefore, you guys are trying to nip the problem in the bud, right?” Li Xingyun coldly laughed. “You guys have indeed put in a lot of effort to give Li Yufeng that position!”
"ฮ่าๆ ในสุดพวกท่านก็พูดในสิ่งที่อยู่ในใจแล้วสินะ,แม้จะเป็นเรื่องที่ตลก.หลี่หยุนเฟยความจริงก็แข็งแกร่งกว่าข้า.เขาไม่สามารถที่จะครองใจของคนอื่นและไม่มีใครเลยสักคนที่ยินดีที่จะรับคำสั่งของเขา.พวกท่านจึงได้กังวลกับพี่น้องของข้าที่กำลังเติบโต.ข้ากำลังจะสามารถแข่งขันกับเขาได้ ดังนั้นพวกท่านจึงได้คว้าปัญหาดังกล่าวและจะโยนลงไปในโคลนตม,ใช่หรือไม่?"หลี่ชิงหยุนหัวเราะอย่างเย็นชา"พวกท่านนั้นความจริงแล้วให้ความช่วยเหลือมากมายเกี่ยวกับตำแหน่งของเขาสินะ!"

The two elders furrowed their brows. Li Xingyun was being too arrogant and unyielding. Trying to force Li Xingyun to agree would probably be very hard. After all, there was still an elder who stood behind him, so it wasn’t good for them to do things too harsh.
อาวุโสทั้งสองต่างขมวดคิ้วหากัน,หลี่ชิงหยุนนั้นช่างจองหองและไม่ยอมอ่อนข้อเลย.การพยายามที่จะให้กองกำลังของหลี่ชิงหยุนยอมรับอาจจะเป็นเรื่องที่ยาก.ต้องไม่ลืมว่ายังมีผู้อาวุโสคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังเขา,ดังนั้นมันคงไม่ดีนักที่พวกเขานั้นจะทำรุนแรงเกินไป

However, Li Xingyun was indeed a cause for the family’s uneasiness, especially since he’d recently acquired a huge quantity of demon spirits and had greatly enhanced the strength of his underlings. The danger towards their future had grown larger.
อย่างไรก็ตาม หลี่ชิงหยุนนั้นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจในตระกูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เขาเพิ่งซื้อจิตวิญญาณอสูรจำนวนมากและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้กับพวกเขา.เป็นภัยอย่างยิ่งในอนาคตข้างหน้าหากพวกเขาเติบใหญ่

Nie Li heard the conversation from outside the hall and lightly smiled. So that was the situation. According to Nie Li’s previous life, Li Xingyun had eventually broken away from the family, probably because he’d been pressured to his limits. However, that wouldn’t happen anytime soon, since Li Yufeng hadn’t become Patriarch yet. Li Xingyun would only break away after that happened.
เนี่ยหลี่ได้ยินบทสนทนาพวกเขาจากภายนอกห้องและเผยยิ้มออกมา.ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้,เกี่ยวกับชาติที่แล้วของเนี่ยหลี่,หลี่ชิงหยุนในตอนท้ายได้ตัดความสัมพันธ์กับตระกูล,อาจเป็นเพราะว่าเขานั้นถูกกดดันจนเกินความอดทนของเขา.อย่างไรก็ตาม,นั่นก็ยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ,เมื่อหลี่หยุนเฟยนั้นยังไม่ได้เป็นผู้นำตระกูล.หลี่ชิงหยุนอาจจะตีจากหากว่าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น
Nie Li rather admired Li Xingyun. He highly values loyalty and that’s also why Li Xingyun had been able to assemble such an unyielding following of brothers. Often, when a group of people follows a leader, it’s not because their leader is stronger, but because their leader is reliable and would never do them injustice!
เนี่ยหลี่นั้นค่อนข้างที่จะชื่นชมหลี่ชิงหยุน.เข้าเป็นคนที่มีความจริงใจเป็นอย่างมากและนั้นเป็นเหตุผลว่าทำใมหลี่ชิงหยุนถึงได้รวมรวมพี่น้องพี่พร้อมจะติดตามเขาอย่างถวายหัว.นอกจากนี้การที่คนๆหนึ่งนั้นจะเป็นผู้นำของกลุ่มๆหนึ่งได้นั้น,มันไม่ใช่เป็นเพาะว่าเขานั้นแข็งแกร่งอย่างเดียวแต่นั้นเป็นเพราะว่าผู้นำนั้นต้องเชื่อถือได้และไม่เคยทำกับพวกเขาอย่างไร้ความเป็นธรรม

“Two elders, I must ask you to leave. No matter what, asking me to give away my brothers’ loyalty and become Li Xingyun’s dog — that’s absolutely impossible!” Li Xingyun coldly snorted.
"ท่านอาวุโสสอง,ข้าคงต้องขอให้ท่านไปแล้ว,ไม่มีอะไรที่จะทำให้พี่น้องของข้านั้นจงรักภัคดีและเป็นสุนัขของหลี่หยุนเฟย-ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้"หลี่ชิงหยุนพูดอย่างเย็นชา
“Li Xingyun, don’t ‘refuse a toast and have wine shoved down your throat’!” said the third elder, enraged.
"หลี่ชิงหยุน,เจ้าได้ปฏิเสธความหวังดีและบีบบังคับให้พวกเขากล้ำกลืน!" ผู้อาวุโสสามพูดด้วยความโกรธ
“I, Li Xingyun, have not violated any family rules. Third elder, fifth elder, do you two want to pressure me with your strength?” A chill of light flashed through Li Xingyun’s eye. “In that case, go look for my Uncle!”
"ข้า หลี่ชิงหยุนไม่เคยที่จะผิดต่อกฏของตระกูล,ผู้อาวุโสสาม,ผู้อาวุโสห้า,พวกท่านต้องการบังคับข้าด้วยความแข็งแกร่งอย่างนั้นรึ?"ประกายตาที่เย็นชาผ่านออกมาจากแววตาหลี่ชิงหยุน,"เรื่องดังกล่าวนี้,ถามลุงของข้ารึยัง!"

Li Xingyun’s uncle was the second elder of the Ashen Flames Family, an existence right beneath the Patriarch.
ลุงของหลี่ชิงหยุนนั้นเป็นผู้อาวุโสสองของตระกูลเถ้าอัคคี,และเป็นมือขวาของผู้นำตระกูลด้วย

“Hmph, there’ll definitely be a day when you regret this!” The third and fifth elder stood up in anger and left the premises.
"ฮึม,เจ้าจะต้องเสียใจในวันนี้อย่างแน่นอน!" ผู้อาวุโสสามและห้า ลุกขึ้นด้วยความโกรธก่อนที่จะออกไป
After the third and fifth elder left, Nie Li and his group walked in.
หลังจากที่อาวุโสสามและห้า จากไปแล้ว,เนี่ยหลี่และพวกเขาก็เดินเข้าไป


“Brother Nie Li, I never thought that you guys would come!” Li Xingyun showed a smile.
"น้องเนี่ยหลี่,ข้าไม่คาดคิดเลยว่าเจ้าจะมาเยี่ยมเยือนข้า"หลี่ชิงหยุน แสดงยิ้มออกมา


“And you can still smile.” Nie Li smiled in reply.
"แล้วท่านยังยิ้มได้อีกรึ."เนี่ยหลี่ยิ้มตอบ

“Why can’t I? Should I be crying then? It seems like you guys overheard from outside. However, it’s nothing much even if you guys hear it. It’s just a family spat. It must have been a joke to you guys.” Li Xingyun shrugged as he continued, “I wonder what Brother Nie Li is here for? I’ve already prepared a hundred thousand spiritual stones!” Li Xingyun threw an interspatial ring towards Nie Li.
"ข้าจะทำอย่างไรได้?จะให้ข้าร้องไห้อย่างนั้นรึ? ดูเหมือนว่าเจ้าจะได้ยินจากข้างนอกแล้ว.ถึงอย่างไร,มันก็ไม่มีอะไรมากนักแม้ว่าเจ้าจะได้ยินมัน.มันเป็นเพียงการกระทบกระทั่งภายในตระกูล.มันคงเป็นเรื่องตลกสำหรับเจ้านั่นล่ะ"หลี่ชิงหยุนยักไหล่ขณะที่เขาพูดต่อ"ข้าสงสัยว่าน้องเนี่ยหลี่มาหาข้าที่นี้ด้วยธุระอันใด?ข้าได้เตรียม 100,000 หินจิตวิญญาณไว้ให้เรียบร้อยแล้ว!"หลี่ชิงหยุนส่งแหวนเก็บของไปให้เนี่ยหลี่

Nie Li caught the interspatial ring and quickly swept an eye inside and noted that there were indeed a hundred thousand spiritual stones inside. He lightly smiled and said, “You’re not afraid that I’d go back on my word upon receiving the money?”
เนี่ยหลี่หยิบแหวนและมองผ่านมันอย่างรวดเร็วเข้าไปภายในนั้นมี 100,000 หินจิตวิญญาณอยู่ในนั้นจริงๆ เขาเผยยิ้มและพูดว่า"ท่านไม่กลัวว่าข้าจะกลับคำหลังจากได้รับเงินแล้วอย่างงั้นรึ?"

“Hilarious. I, Li Xingyun, have no other talent except for using my eyes to see the truth in people. I believe in Brother Nie Li!” Li Xingyun straightforwardly laughed.
"ช่างน่าขัน.ข้า.หลี่ชิงหยุน,ไม่ได้มีความสามารถอื่นๆยกเว้นการดูคนเป็นด้วยตาของข้า.ข้าเชื่อในตัวน้องเนี่ยหลี่!" หลี่ชิงหยุนมองตรงไปข้างหน้าและหัวเราะ

“I’ve already gotten the thing that you wanted!” With a flick of his right hand, Nie Li threw a demon spirit stone over to Li Xingyun.
"ข้าได้จัดเตรียมสิ่งที่ท่านต้องการไว้เรียบร้อยแล้ว!"ด้วยการสะบัดมือขวา,เนี่ยหลี่ก็ยื่นหินจิตวิญญาณไปให้กับ หลี่ชิงหยุน

“So fast?” Li Xingyun was stunned for a moment upon receiving it in his hands. Originally, he thought that Nie Li would need at least half a month to get a demon spirit of this level! Li Xingyun quickly checked the contents of the stone in his hand and saw the Gold-Scarlet Blood Jiao-dragon inside. It really did have a God Level growth rate.
"ช่างรวดเร็วเพียงนี้เลยรึ?"หลี่ชิงหยุนตกตะลึงไปครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะรับมันมาอยู่ในมือ.ตอนแรกนั้น,เขาคิดว่าเนี่ยหลี่นั้นจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งเดือนที่จะได้รับจิตวิญญาณอสูรระดับนั้น! หลี่ชิงหยุนได้ตรวจสอบของที่อยุ่ภายในหินจิตวิญญาณอย่างรวดเร็วและมองเห็นมังกรเลือดแดง-ทองวารีอยู่ภายใน.นี้มันคืออัตราการเจริญเติบโตระดับพระเจ้าจริงๆ.
“Furthermore, it’s also a mutated one. I guarantee that it’s much stronger than the one that Li Yufeng’s integrated with!” Nie Li lightly smiled.
"นอกจากนี้,มันยังเป็นสายพันธ์ที่กลายพันธ์อีกด้วย.ข้ารับรองว่ามันมีความแข็งแกร่งมากว่าตัวที่หลี่หยุนเฟยร่วมร่างด้วยแน่นอน"เนี่ยหลี่เผยยิ้มออกมา

Li Xingyun clenched his right fist and gave Nie Li a deep look. After a few moments of silence, he finally opened his mouth and said, “I wouldn’t say any thankful words, if there’s anything that you need from me, Brother Nie Li can just say the word!”
หลี่ชิงหยุนกำหมัดขวาของเขาแน่นและมองเนี่ยหลี่ด้วยความลึกซึ้ง.หลังจากเงียบไปชั่วขณะในที่สุดเขาก็พูดและกล่าวว่า"ข้าไม่สามารถที่จะหาคำใดมาขอบคุณ,ถ้าเจ้ามีสิ่งใดที่เจ้าต้องการ,น้องเนี่ยหลี่เพียงแค่เจ้าเอ่ยมา!"

“Actually, I do need some help from you this time around. This friend of mine was killed by one of Hua Ling’s underlings in the outside world and I want to borrow some men from you to annihilate them!” Nie Li said as he looked at Li Xingyun.
"ในความเป็นจริง,ข้าต้องการความช่วยเหลือบางอย่างในช่วงเวลานี้.เพื่อนของข้าคนหนึ่งได้ถูกสังหารโดยหนึ่งในลูกน้องของฮวาหลิงภายในดินแดนนอกโลกและข้าต้องการยืมคนของท่านเพื่อที่จะจัดการกับพวกเขา!"เนี่ยหลี่พูดขณะที่มองไปที่หลี่ชิงหยุน

Li Xingyun looked at Nie Li as he said straightforwardly, “Friends of Brother Nie Li are also my friends. How many men do you need? When do you need them?”
หลี่ชิงหยุนมองไปยังเนี่ยหลี่และพูดออกมาว่า"เพื่อนของน้องเนี่ยหลี่ก็เป็นเพื่อนของข้าเหมือนกัน.เจ้าต้องการคนเท่าไหร่กันล่ะ?แล้วเจ้าต้องการพวกเขาเมื่อไหร่?

“At least two hundred. It’s best if there are several Heavenly Star Realm experts. I’ll need them the day after tomorrow,” said Nie Li.
"อย่างน้อย 200 คน.มันคงเป็นการดีถ้าพวกเขาหลายคนเป็นผู้เชียวชาญระดับดาวสวรรค์.ข้าต้องการให้พวกเขาช่วยมะรืนนี้"เนี่ยหลี่พูด

“Rest assured, leave it to me. I’ll send several Heavenly Axis Realm brothers as well!” Li Xingyun said with his brows slightly twitched.
Indeed, Hua Ling’s forces were simply incomparable to Li Xingyun’s.
"โปรดวางใจ.ให้เป็นหน้าที่ข้า.ข้าจะส่งบางคนที่มีระดับแก่นสวรรค์ไปกับพี่น้องของข้าด้วย"หลี่ชิงหยุนพูดพร้อมกับกระตุกคิ้วเล็กน้อย

“Thanks!” Nie Li lightly smiled.
"ชอบคุณเป็นอย่างมาก!เนี่ยหลี่เผยยิ้มออกมาเล็กน้อย

“Is there really a need to thank me? If so, how many thanks should I say to Brother Nie Li?” Li Xingyun smiled. Nie Li had done him a huge favor. Li Xingyun wasn’t terribly strong only because he’d been stuck with an Extraordinary Level growth rate demon spirit. It was a rather depressing fact for him. But now, he’d finally got ahold of a God Level one!
"จำเป็นที่เจ้าจะขอบคุณข้ารึ?ข้าต่างหากที่ไม่รู้ว่าจะต้องบอกขอบคุณน้องเนี่ยหลี่มากเท่าไหร่?"หลี่ชิงหยุนยิ้ม  เนี่ยหลี่สิ่งที่ทำให้เขานั้น เป็นพระคุณอย่างมาก.หลี่ชิงหยุนจะไม่เพียงแค่แข็งแกร่งอย่างมาก เพราะเขาจะไม่ต้องจมอยู่กับจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราการเจริญเติบโตระดับมหัศจรรย์.ซึ่งมันค่อนข้างน่าผิดหวังกับเขา.แต่ตอนนี้ในที่สุดเขาก็ได้ถือครองระดับอัตราการเจริญเติบโตระดับพระเจ้าแล้ว.
There would come a day when he’d prove to all his clansmen in the Ashen Flames Family that he, Li Xingyun, definitely wasn’t inferior to Li Yufeng. He wanted to crush that despicable man beneath his feet!
ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่เขาจะได้พิสูจน์ให้ทุกคนในตระกูลเถ้าอัคคีว่าเขา,หลี่ชิงหยุนนั้นจริงๆแล้วไม่ได้ด้อยกว่าหลี่หยุนเฟย.เขาไม่จำเป็นที่จะต้องทนทุกข์อยู่ใต้เท้าคนที่น่ารังเกียจได้.

Nie Li’s group conversed with Li Xingyun for a while before leaving his place.
กลุ่มของเนี่ยหลี่ได้พูดคุยกลับหลี่ชิงหยุนก่อนที่พวกเขาจะกลับออกมา

Now that Xiao Ning’er knew that Nie Li was making use of Li Xingyun’s forces, she felt much more at ease. Since Nie Li was only a 1-fate, it was too dangerous for him to head outside by himself. After all, frightening demon beasts occasionally appeared that even a Heavenly Axix Realm or even more powerful experts falling prey to them.
ตอนนี้เสี่ยวหนิงเอ๋อรู้แล้วเนี่ยหลี่นั้นจะใช้กองกำลังของหลี่ชิงหยุน,เธอก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น.แต่แต่เนี่ยหลี่นั้นมีเพียงแค่ 1 ระดับลิขิตสวรรค์นั้น.มันอันตรายมากเกินไปสำหรับเขาที่จะเดินทางไปนอกโลกด้วยตัวเขาเอง.ต้องไม่ลืมว่า มีโอกาสที่สัตว์อสูรที่น่าหวาดหวั่นจะปรากฏตัวออกมาแม้แต่ระดับแก่นสวรรค์และผู้เชียวชาญจำนวนมากยังตกเป็นเหยื่อของมันได้

“Nie Li, are you going out as well?” Xiao Ning’er asked in concern.
"เนี่ยหลี่,เจ้าจะเดินทางไปกับพวกเขาด้วยอย่างนั้นรึ?"เสี่ยวหนิงเอ๋อถามด้วยความกังวล

“That’s for sure, but don’t worry about it. In two days time, I’ll reach 2-fate, since I reached the pinnacle of 1-fate just recently. And by using a certain method as a catalyst, it won’t take more than a few hours for me to break through to 2-fate!” Nie Li lightly smiled. After merging with the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, Nie Li sensed that his strength had undergone an obvious rise. With just a little more time, he’d be able to make a breakthrough. And all he had to do was spend a few hours inside the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting to cultivate.
"เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้ว,แต่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้น,ในเวลาสองวัน,ข้าจะไปถึงระดับ 2 ลิขิตสวรรค์.ตั้งแต่ที่ข้าไปถึงจุดสูงสุดของเพียงระดับ 1 ลิขิตสวรรค์เมื่อเร็วๆนี้.และด้วยวิธีการที่แน่นอนโดยใช้ตัวเร่งแล้ว.มันไม่ต้องใช้เวลามากนักแค่ไม่กี่ชั่วโมงสำหรับข้าก็คงไปถึงระดับ 2 ลิขิตสวรรค์ได้!"เนี่ยหลี่เผยยิ้มม.หลังจากที่เขาได้รวมเข้ากับจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา,เนี่ยหลี่ก็รับรู้ได้ถึงความแข็งแกร่งของเขาที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน.ด้วยเวลาเพียงเล็กน้อย.เขาก็สามารถที่จะเลื่อนระดับได้.ด้วยการเขาใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาในการบ่มเพาะพลัง
At Nie Li’s words, Xiao Ning’er lightly smiled and felt more assured. As long as Nie Li reached 2-fate, even if anything happened in the outside world, it shouldn’t be too much of a problem. At most, he’d only a drop a stage in cultivation.
ขณะที่เนี่ยหลี่พูด,เสี่ยวหนิงเอ๋อก็ยิ้มเล็กน้อยและรู้สึกวางใจมากขึ้น.ตราบเท่าที่เนี่ยหลี่นั้นไปถึงระดับ 2 ลิขิตสวรรค์.แม้ว่าจะมีเหตุใดเกิดขึ้นที่ภายนอกโลก.มันก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากนัก,อย่างมากที่สุด,เขาก็แค่เพียงลดระดับการบ่มเพาะพลังลงเท่านั้น

Xiao Yu felt touched in the heart. Nie Li was out to seek justice for him. However, after he saw the smooth dynamic between Nie Li and Xiao Ning’er, his heart became tangled.
เซี่ยวหยู๋รู้สึกหัวใจหวิวๆ.เนี่ยหลี่นั้นได้หาความยุติธรรมแก่เขา.อย่างไรก็ตามหลังจากที่เขามองให้ความโอนโยนที่แฝงอยู่ระหว่างเนี่ยหลี่และเสี่ยวหนิงเอ๋อ.หัวใจของเขาก็กลายเป็นความสับสนวุ่นวาย

After Nie Li and his group returned to the yard, they saw Gu Bei anxiously waiting for them. When he saw Nie Li and his group return, Gu Bei’s brows loosened.
หลังจากเนี่ยหลี่และกลุ่มของเขากลับมายังสนาม,เขามองเห็นกู่เป่ยกำลังใจจดใจจ่อรอพวกเขาอยู่,เมื่อเขามองเห็นเนี่ยหลี่และกลุ่มของพวกเขากลับมา,กู่เป่ยก็เลิกขมวดคิ้ว

“I’ve been waiting for you guys for a long time!” Gu Bei said excitedly.
"ข้ากำลังรอพวกเจ้าอยู่เป็นเวลานานแล้ว!"กู่เป่ยพูดออกมาด้วยความตื่นเต้น

Nie Li looked at Gu Bei and asked, “Is there a problem for you to be waiting for us here?”
เนี่ยหลี่มองไปที่กู่เป่ยและถามว่า"มีปัญหาอะไรรึถึงได้มารอเราที่นี่?"
“I’ll bring you guys to see a good show!” Gu Bei mysteriously smiled as he continued, “Quick, follow me!”
"ข้าจะพาพวกเจ้าไปดูการแสดงที่น่าสนใจ"กู่เป่ยยิ้มอย่างมีเลศนัยขณะที่เขาพูดต่อว่า"เร็วเข้า,ตามข้ามา"

Although they had no idea what Gu Bei was talking about, they still followed him.
แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความคิดใดที่กู่เป่ยพูด,พวกเขาก็ยังตามกู่เป่ยมา

“I’ve already sent someone to finish the matter you asked of me, so rest assured. I’ll definitely finish the task beautifully! Something’s going to happen tonight!” Gu Bei revealed a meaningful smile as his eyes flashed across a chilling trace.
"ข้าได้ส่งใครบางคนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่เจ้าไหว้วานข้า,โปรดวางใจได้.ข้ารับรองว่ามันต้องออกมาสวยแน่! คืนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบางอย่าง! "กู่เป่ยเผยยิ้มที่มีความหมายแฝงอยู่สายตาของเขามีประกายร่องรอยของความเย็นชาผ่านออกมา

Hearing Gu Bei’s words, Nie Li gained a vague sense of understanding as the three of them followed behind Gu Bei.
ได้ยินคำพูดของกู่เป่ย, เนี่ยหลี่ก็รับรู้และเข้าใจในความคลุมเครือขณะที่พวกเขาเดินตามหลังกู่เป่ย

Skysoul Institute, Martial Field.
สถาบันวิญญาณสวรรค์,สนามต่อสู้
Tens of thousands of people were gathered in an arena that were all lit up. Roughly fifty to sixty battles were happening simultaneously, each surrounded by their own little crowds. A sea of heads bobbed around. This was the sparring gathering between the three major sects.
กว่า 10,000 คนที่มาชุมนุมกันในสนามแห่งนี้ที่มีการจัดขึ้น.เกือบ50-60 การต่อสู้ที่เกิดการต่อสู้จำลองขึ้น.โดยแต่ละสนามก็มีฝูงชนเล็กๆรายล้อม.โดยมีทะเลสาบล้อมรอบเวทีต่อสู้โดยรอบ.นี้เป็นการซ้อมต่อสู้ระหว่าง 3 นิกายหลัก

“Over here!” Gu Bei smiled.
"มาทางนี้!"กู่เป่ยยิ้ม

Nie Li turned to look. He saw Gu Lan sitting on a chair with a blanket covering her legs. Her face was no longer the ashen white that she’d had previously, and there were also several touches of pink that made her look more energetic.
เนี่ยหลี่หันไปมอง.เขามองเห็นกู่หลานนั้นนั่งอยุ่บนเก้าอี้โดยมีผ้าคลุมไปทั่วขาของเธอ.ใบหน้าของเธอนั้นไม่ได้มีสีซีดขาวเหมือนก่อนหน้านี้และยังมองเห็นสีชมพูดอยู่ด้วยเหมือนกันซึ่งทำให้เธอนั้นดูมีพลังยิ่งขึ้น

The party walked to Gu Lan’s side.
ทั้งกลุ่มก็เดินไปข้างๆกู่หลาน

“Big Sister Gu Lan’s colour seems much better!” Nie Li lightly smiled.
"พี่กู่หลาน.ดูเหมือนว่าท่านจะดีขึ้นมากแล้วนะ!"เนี่ยหลี่เผยยิ้มเล็กน้อย

“I have to thank this good sir for bestowing that to me!” Gu Lan lightly nodded as her gaze fell onto Xiao Yu and Xiao Ning’er who were standing behind Nie Li and lightly smiled with a nod at them.
"ข้าต้องขอขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่ที่เจ้ามอบให้ข้า!"กู่หลานพยักหน้าเล็กน้อยขระที่เธอจ้องไปยังเซี่ยวหยู๋และเสี่ยวหนิงเอ๋อที่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยหลี่และยิ้มเล็กน้อยพร้อมกับพยักหน้าให้กับพวกเขา

Nie Li looked out towards the front of the arena and noticed that everyone was paying close attention to the stage, where some people were sparring. People were yelling and cheering from the sidelines. The brother-sister duo of Gu Bei and Gu Lan were here. Were they planning something? Nie Li couldn’t help smiling as he thought inwardly.
เนี่ยหลี่มองไปด้านหน้าของเวทีและสังเกตเห็นว่าทุกๆคนนั้นต่างให้ความสนใจกับเวทีดังกล่าว,ที่มีคนกำลังซ้อมการต่อสู้กันอยู่.พวกเขาต่างก็ตะโกนและมีเสียงเชียร์มาจากข้างสนาม.น้องชายและพี่สาวทั้งคู่,กู่เป่ยและกู่หลาน พวกเขาอยู่ที่นี้.พวกเขามีแผนอะไรสักอย่าง?เนี่ยหลี่อดยิ้มไม่ได้ขณะที่เขานั้นคิดอยู่ในใจ

“More than ninety percent of the people of the Gu Clan are here and there are also a few elders present. Right now, it’s the battle between the newcomers of the Gu Clan.” Gu Bei said in a soft voice.
"มากกว่า 90 เปอร์เซ็นของคนเหล่านั้นเป็นคนของตระกูลกู่ที่อยุ่ที่นี้และก็มีผู้อาวุโสปัจจุบันด้วยเหมือนกัน.ตอนนี้.มันเป็นการต่อสู้ของสมาชิกใหม่ของตระกูลกู่"กู่เป่ยพูดด้วยเสียงที่อ่อนนุ่ม

“Oh.” Nie Li nodded as he glanced into the distance. Watching from the front was Gu Heng who was smiling and chatting with several seniors who sat beside him. Those seniors should be the elders of the Gu Clan.
"โอ้."เนี่ยหลี่พยักหน้าขณะที่เขานั้นเหลือบมองจากระยะไกล.ดูจากแถวข้างหน้านั้น กู่เหิงกำลังยิ้มและพูดคุยอยู่กลับเหล่าศิษย์พี่บางคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆเขา.เหล่าศิษย์พี่เหล่านั้นคงจะเป็นผู้อาวุโสของตระกูลกู่


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/


#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)

26 ความคิดเห็น:

 1. ได้เวลาโชว์เมพแล้วซินะ กู่เป่ยและกู่หลาน

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณครับมันส์ขึ้นเรื่อย ๆ เลยเรื่องนี้

  ตอบลบ
 3. มันๆๆๆลุยเลยเนี่ยลี่....ได้เริกพาพวกถล่มละอิอิขอบคุณทีมงานแปลครับฟินสุดๆๆ

  ตอบลบ
 4. กำลังเจ้มจ้นเลยครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 5. มันเจ้มจ้นมาก อิอิ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมากๆค่ะแปลได้ดีมากๆเลยคำสละสลวยแต่อ่านง่ายเข้าใจได้ง่ายเป็นกำลังใจให้ผู้แปลสู้ๆค่ะ

  ตอบลบ