วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 323 – Dispute

Tale of the demon and god novel Chapter 323 – Dispute

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 323 -โต้เถียง


บทที่ 323 -โต้เถียง


Chapter 323 – Dispute
These days, Nie Li had been using spiritual stones to tempt Jindan and he’d finally been able to thoroughly establish a firm connection with it. Basically, he didn’t have to worry about Jindan getting out of his control anymore.
วันนี้,เนี่ยหลี่ได้ใช้หินจิตวิญญาณที่จะล่อจินตัน,และเขาก็ต้องการที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการเชื่อมต่อกับมัน.โดยปรกติแล้ว,เขาไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับจินตันที่จะหลุดจากการควบคุมของเขาก็ตาม


After Jindan entered the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, it immediately awoke to the rich Heavenly Energy. It appeared extremely excited as it opened it’s mouth and started to frantically suck the energy in. Instantly, Jindan turned into a huge round ball twice its former size. Even the face shrank back until it almost disappeared.
หลังจากที่จินตัน เข้ามาในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.มันก็ตื่นขึ้นมาด้วยพลังงานสวรรค์ที่อุดมสมบูรณ์.มันรู้สึกตื่นเต้นที่สุดขณะที่มันอ้าปากกว้างและเริ่มที่จะดูดมันเข้ามาอย่างเมามัน ทันทีนั้นตัวของจินตันก็พองขึ้นเป็นลูกบอลกลมเป็น2 เท่าจากขนาดเดิม.แม้ว่าหน้าของมันจะจมลงไปและเกือบที่จะหายไปThat little guy became round and plump and was no longer able to move. It landed on the flat ground between the hills. It’d probably take a long time to digest the Heavenly Energy within its body.
ตัวเล็กๆของมันได้กลายเป็นอวบอ้วนและกลมจนไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปใหนได้.มันได้แต่นั่งอยู่บนพื้นที่ราบเรียบบนเนินเขา.มันอาจจะต้องใช้เวลานานทีเดียวที่จะย่อยพลังงานสวรรค์ภายในตัวของมัน

This little guy’s ability to absorb Heavenly Energy was simply too powerful. Originally, Nie Li was a little worried that Jindan’s terrifying appetite might suck the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting dry. However, he realised that Jindan only absorbed a small portion of the Heavenly Energy within the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting and that the painting was still producing Heavenly Energy.


เจ้าตัวเล็กนี้มีความสามารถที่จะดูดซับพลังงานสวรรค์ที่ทรงพลังจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย.โดยเริ่มต้นนั้นเนี่ยหลี่กังวลว่าด้วยความตระกละของจินตันนั้นจะทำให้ดูดพลังงานจากจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาจนแห้ง.อย่างไรก็ตามเขาก็ตระหนักได้ว่าจินตันนั้นดูดซับพลังงานสวรรค์ได้แค่ส่วนเล็กน้อยเท่านั้นและแผนภาพมันยังผลิตพลังงานสวรรค์ออกมาเรื่อยๆ

Although Jindan still looked like a little guy, according to in Nie Li’s estimations, its strength shouldn’t be below a 3-fate expert. Its physical body was nearly invincible; right now, even a Martial Ancestor Realm expert would have an extremely hard time killing it.
แม้ว่าจินตันนั้นจะมองดูเหมือนเจ้าตัวเล็ก ตามที่เนี่ยหลี่ได้ประมาณ.มันน่าจะมีความแข็งแกร่งไม่น้อยกว่าระดับ 3 ลิขิตผุ้เชี่ยวชาญ.แต่ร่างกายของมันก็ใกล้เคียงกับระดับที่ไม่สามารถที่จะทำลายได้,ตอนนี้แม้แต่ระดับผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามก็ยังยากลำบากเป็นอย่างมากที่จะสังหารมัน

As of now, Jindan’s body wasn’t fully developed yet, and was still unable to enter combat. But if Jindan continued to absorb Heavenly Energy at this rate, then who knows?
ณ ตอนนี้,ร่างกายของจินตันนั้นยังไม่พัฒนามากนัก,และยังไม่สามารถที่จะเข้าร่วมต่อสู้ได้,แต่ถ้าจินตันสามารถที่จะดูดพลังงานสวรรค์ด้วยอัตรานี้แล้วล่ะก็,ดังนั้นใครจะรู้ได้ล่ะ?

Yu Yan also looked extremely excited upon entering the painting. Her body was ignited with golden flames that burned several times stronger than when she was outside.
ยู่หยานก็มองดูตื่นเต้นเป็นอย่างมากเหมือนกันเมื่อเธอเข้ามายังแผนภาพ.ร่างกายของเธอก็จุดเปลวเพลิงสีทองขึ้นหลายครั้งและมันก็แข็งแกร่งยิ่งกว่าอยู่ภายนอกอีกด้วย
Her cultivation had been increasing extremely fast and she’d already reached the 3-fate realm, at least. As to her actual level, Nie Li still couldn’t be sure. Furthermore, the might of those golden flames that Yu Yan unleashed were so frightening that even Nie Li couldn’t figure out their origins.
การบ่มเพาะพลังของเธอนั้นได้เพิ่มขึ้นในระดับที่รวดเร็วเป็นอย่างมากและเธอยังไปถึงระดับ3 ลิขิตสวรรค์แล้ว,นอกจากนี้ ด้วยระดับความสามารถของเธอตอนนี้,เนี่ยหลี่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนอกจากนี้เขายังไม่รู้ว่าเจ้าเพลิงสีทองที่ยู่หยานปล่อยออกมานั้นช่างน่าเกรงกลังยิ่งแม้แต่เนี่ยหลี่เองก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันมาจากใหน


“Big Sister Yu Yan, you can stay here to cultivate!” Nie Li lightly smiled.
"พี่สาวยู่หยาน,ท่านสามารถที่จะอยุ่ในนี้ได้เพื่อที่จะบ่มเพาะพลัง!"เนี่ยหลี่ยิ้มออกมา
Yu Yan opened her eyes, pursed her lips into a smile, and nodded. “Okay.”
ยู่หยานเปิดตาของเธอกว้างและเม้มริมฝีปากพร้อมกับยิ้มและพยักหน้า" ตกลงจ้า."

Nie Li looked at the distant Myriad Miles Rivers and Mountains. This place was equivalent to a realm of his own, where he could do quite a few stuff!
เนี่ยหลี่มองดู เหล่าหมื่นแม่น้ำและขุนเขา,สถานที่แห่งนี้มันเหมือนกับเขตแดนวิญญาณของเขาที่เขาสามารถที่จะทำอะไรหรือใส่อะไรเข้ามาได้เยอะพอสมควรทีเดียว


A few thoughts flashed through Nie Li’s brain and he smiled. He’d already formulated his plans.
มีอะไรบางอย่างผ่านเข้ามาในสมองของเนี่ยหลี่และเขาก็ยิ้มออกมา,เขาพร้อมแล้วที่กำหนดอะไรบางอย่างสำหรับแผนของเขา

Nie Li exited the Myriad Miles Rivers and Mountains Paint and walked out of his room.
เนี่ยหลี่ออกมาจากจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาและเดินออกมาจากห้องของเขา

Xiao Ning’er hadn’t moved a step as she guarded the door. When Nie Li came out, she finally loosened herself up and asked, “Nie Li, how did it go?”
เสี่ยวหนิงเอ๋อไม่ได้เดินไปใหนเธอยังทำหน้าที่ป้องกันประตูให้กับเขาอยู่.เมื่อเนี่ยหลี่ออกมา,ในที่สุดเธอก็ผ่อนคลายตัวเองและถามออกไปว่า"เนี่ยหลี่,มันเป็นอย่างไรบ้าง?"

“It’s done. It’s already merged with my soul realm.” Nie Li nodded.
"ข้าทำมันเสร็จแล้ว.มันสามารถที่จะรวมเข้ากับเขตแดนวิญญาณของข้าได้"เนี่ยหลี่พยักหน้า


Xiao Ning’er was a little astonished. She never imagined that Nie Li could actually break the seal on the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting. She started to admire him even more because of that fact. That was something that even that higher-up couldn’t accomplish. Nie Li had always been their leader, whether it was in the Tiny World or in the Draconic Ruins Realm. Therefore, her heart was filled with adoration towards him.
เสี่ยวหนิงเอ๋อรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย.เธอไม่คาดคิดเลยว่าเนี่ยหลี่จะสามารถปลดผนึกของจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาได้.เธอนั้นชื่นชมเขามากขึ้นไปอีกเพราะว่าในความเป็นจริงนั้น.มันเป็นสิ่งที่ผู้อาวุโสระดับสูงไม่สามารถที่จะทำมันได้สำเร็จ.เนี่ยหลี่นั้นเคยเป็นผู้นำของพวกเธอเมื่อครั้งอยู่ที่โลกใบเล็กก่อนที่จะมาดินแดนซากมังกร.ดังนั้นในหัวใจของเธอนั้นจึงเต็มไปด้วยการเคารพและบูชาในตัวของเขา

Nie Li was together with Xiao Ning’er and he also tactfully declined a few gathering invitations. Xiao Ning’er also wanted to cherish the time she had with him.
เนี่ยหลี่กับเสี่ยวหนิงเอ๋อนั้นปฏิเสธอย่างแนบเนียนเพื่อที่จะไปร่วมงานชุมนุม.เสี่ยวหนิงเอ๋อนั้นต้องการที่จะใช้เวลาที่เธอมีอยู่กับเขาให้มากด้วย


Nie Li and Xiao Ning’er stopped by Gu Bei’s courtyard to pass the counterfeit Myriad Miles Rivers and Mountains Painting to Gu Bei and remind him that this Myriad Miles Rivers and Mountains Painting was to quietly “disappear”.
เนี่ยหลี่และเสี่ยวหนิงเอ๋อหยุดอยู่ที่สนามของกู่เป่ยโดยเขาได้ส่งจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาของเทียมไปให้กับกู่เป่ยและเขาได้ย้ำเตือนกู่เป่ยว่าให้มันหายไปเงียบๆ"หายไป"

Nie Li had forged this Myriad Miles Rivers and Mountains Painting after he’d noticed the trance of intent left behind by that Martial Ancestor Realm expert. Gu Bei was shocked; at the same time, he couldn’t help admiring Nie Li a little. He never thought that Nie Li could actually come up with such an ingenious idea.
เนี่ยหลี่ได้แปลงจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาหลังจากที่เขานั้นได้สังเกตเห็นเจตจำนงที่ใช้ติดตามอยู่ภายในมันโดยผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงคราม.กู่เป่ยก็ตกใจเป็นอย่างมาก,และขณะเดียวกัน,เขาก็อดที่จะชื่นชมเนี่ยหลี่เล็กน้อย.เขาไม่เคยคิดเลยว่าเนี่ยหลี่จะเหนือล้ำที่มีความคิดที่แยบยล

“I understand! You can leave this to me! By the way, here are the newly acquired Dragon Bloodline Ordinary Level growth rate demon spirits!” Gu Bei passed an interspatial ring to Nie Li before getting busy with other matters.
"ข้าเข้าใจแล้ว! ให้ข้าจัดการเอง! จะว่าไป มีข่าวดีข้าได้รับจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรระดับสามัญ! "กู่เป่ยได้ส่งแหวนเก็บของไปให้เนี่ยหลี่ก่อนที่เขาจะง่วนกับเรื่องอื่นๆ

After receiving all those demon spirits from Gu Bei, Nie Li found a secluded place and started refining them inside the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
หลังจากรับจิตวิญญาณอสูรทั้งหมดจากกู่เป่ย,เนี่ยหลี่ได้พบกับสถานที่เงียบๆและสามารถที่จะหลอมรวมพวกมันได้ภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา

Twilight slowly descended.
ยามสนธยาเริ่มที่จะคลืบคลานมาอย่างช้าๆ

Unlike the usual night, today’s night in Skysoul Institute was especially bustling. Almost all the institute’s students were moving along the paths that wound through the forest.
มันก็เหมือนทุกคืนปรกติ,คืนวันนี้ในสถาบันวิญญาณสวรรค์คึกคักเป็นอย่างยิ่ง แม้แต่นักเรียนเกือบทั้งหมดของสถานบันยังเดินทางไปยังเส้นทางผ่านเข้าไปในป่า


The geniuses of the Skyblaze and Divine Feathers Sects were organising a grand gathering. Rumors claimed that there’d be sparring matches between the geniuses. The higher-ups of the three major sects had apparently arranged a generous award for the winner.
เหล่าอัจฉริยะจากนิการองค์การฟ้าและนิกายขนนกแห่งทวยเทพได้มีการจัดชุมนุมใหญ่ขึ้น.จากข่าวลือนั้นอ้างว่ามีการจับคู่กันประลองชิงชัยความเป็นหนึ่งระหว่างเหล่าอัจฉริยะขึ้น.เหล่าผู้อาวุโสชั้นสูงของทั้งสามนิกายได้เตรียมมอบมอบรางวัลเป็นกำลังใจแก่คนที่ชนะ

However, Nie Li wasn’t interested that kind of sparring.
อย่างไรก็ตาม,เนี่ยหลี่หาได้มีความสนใจในการจับคู่ประลองไม่


Nie Li and Xiao Ning’er returned to their courtyard just as Xiao Yu walked in with his head lowered. When Xiao Yu raised his head, he saw them.
เนี่ยหลี่และเสี่ยวหนิงเอ๋อกลับมายังสนามเพิ่งได้เจอกับเซี่ยวหยู๋เดินมุ่งตรงมา.เมื่อเซี่ยวหยู๋ยกศีรษะขึ้น.เขาก็มองเห็นพวกเขา

“Ning’er, you’re here too?” Xiao Yu was rather surprised and showed an embarrassed and unnatural expression on his face.
"หนิงเอ๋อ,เจ้าก็มาที่นี่ด้วยเหรอ?"เซี่ยวหยู๋ค่อนข้างที่จะประหลาดใจและแสดงท่าทีเขินอายและแสดงท่าทีที่ผิดปกติบนใบหน้าของเขา

“Yep! Xiao Yu, we meet again.” Xiao Ning’er said with her lips pursed.
"จ้า! เซี่ยวหยู๋,พวกเราพบกันอีกแล้ว"เสี่ยวหนิงเอ๋อพูดขณะที่เม้มริมฝีปากของเธอ

“Xiao Yu, where have you been for past two days? Why haven’t I seen you at all?” Nie Li suddenly felt that there was something wrong with Xiao Yu‘s aura and he couldn’t help frowning. “Wait, you already reached 4-fate a while back. So, why have you dropped back to 3-fate? You’ve gone to the outside world?”
"เซี่ยวหยู๋,เจ้าหายไปใหนมาไม่เห็นตั้ง 2 วัน?ทำใมข้าถึงไม่เห็นเจ้าเลยล่ะ?ทันใดนั้นเนี่ยหลี่ก็รู้สึกถึงสิ่งผิดปรกติกับปราณของเซี่ยวหยู๋และเขาอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้ว"ช้าก่อน,เจ้าไปถึงระดับ 4 ลิขิตสวรรค์แล้วแต่ตอนนี้,ทำทำไมมันลดลงมาเหลือแค่ 3 เอง?เจ้าออกไปยังดินแดนนอกโลกมารึ?"

“Yeah.” Xiao Yu replied as he bitterly smiled. He’d wanted to conceal that fact, but he’d been instantly exposed by Nie Li.
"ใช่"เซี่ยวหยู๋ ตอบพร้อมกับยิ้มอย่างขมขื่น.เขาต้องการที่จะปกปิดความจริง,แต่เขากลับถูกพบเข้าโดยเนี่ยหลี่ในทันที

“Who was it?” Nie Li’s face suddenly darkened as he emitted killing intent. With a flash of his thoughts, he understood that there was only one person who might go after Xiao Yu. Nie Li sought confirmation, “Was it Hua Ling?”
"มันเป็นใคร?"ใบหน้าของเนี่ยหลี่เปลี่ยนเป็นขึงขังทันทีขณะที่เขาปล่อยรังสีการฆ่าฟันออกมา.ด้วยประกายความคิดของเขานั้น.เขาเข้าใจว่ามีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จัดการเซี่ยวหยู่,เนี่ยหลี่ถามเพื่อความมั่นใจ"มันคือฮวาหลิงใช่ใหม?"

Nie Li had experienced too many stuff in his previous life. Because of those experiences, the one thing he couldn’t tolerate was people hurting his friends!
เนี่ยหลี่มีประสบการณ์พวกนี้มากจนเกินไปในชีวิตก่อนหน้านี้ของเขา.และด้วยประสบการณ์เหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่สามารถยอมรับได้คือมีคนอื่นมาทำร้ายเพื่อนของเขา!

“Yeah.” Xiao Yu knew that he couldn’t hide it any longer and smiled bitterly. “I made a trip to the outside world. Originally, I wanted to send some stuff to an uncle of mine, but I never thought that Hua Ling would track me. After several twists and turns, I got killed by one of his underlings.”
"ใช่" เซี่ยวหยู๋รู้ว่า เขาไม่สามารถที่จะปกปิดมันได้อีกต่อไปพร้อมทั้งยิ้ม"ข้าได้เดินทางไปยังดินแดนนอกโลก.โดยเริ่มต้นนั้นข้าต้องการที่จะไปสมทบเข้ากับลุงของข้า,แต่ข้าไม่คาดคิดเลยว่าฮวาหลิงจะติดตามข้าไป.หลังจากนั้น,หลังจากที่ได้พยายหลบและเลี่ยง,ข้าก็ได้โดนสังหารโดนหนึ่งในลูกน้องของเขา."

Luckily, before Xiao Yu headed for the outside world, he’d placed his fate soul in the soul hall.
โชคดี,ก่อนที่เซี่ยวหยู๋จะเดินทางออกไปดินแดนนอกโลก,เขาได้วางลิขิตวิญญญาณไว้ในห้องโถงวิญญาณ


“How many forces does Hua Ling control in the outside world? What’s their location?” Nie Li asked while furrowing his brows.
"กองกำลังของฮวาหลิงที่ควบคุมอยู่นอกดินแดนโลกมีเท่าไหร่?และพวกมันตั้งอยู่ที่ใด?"เนี่ยหลี่ถามขณะที่เขาขมวดคิ้วเข้าหากัน“Hua Ling’s forces in the outside world are pretty much concentrated in the norther region, near the Ling Jade Deity’s Lake. He has about sixty people, all of whom are Heavenly Fate Realm experts. Ninety percent of them are from the Little Heaven Realm,” said Xiao Yu. His heart trembled when he saw how enraged Nie Li was acting. Nie Li looked to be truly enraged; Xiao Yu was worried that he’d take rash actions. “Forget about it. They have too many people. With our strength, it’s impossible for us to confront them!”
"กองกำลังของฮวาหลิงภายนอกโลกนั้นค่อนข้างที่จำนวนมากรวมกันอยู่ในดินแดนภาคเหนือ,ใกล้กับทะเลสาบเทวะหลิงหยก.เขามีคนประมาณ 60 คน,พวกเขาทั้งหมดเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับลิขิตสวรรค์,90 เปอร์เซ็นต์ของพวกเขามาจากดินแดนอนุสวรรค์"เซี่ยวหยู่พูด.หัวใจของเขาเต้นไม่เป็นจังหวะเมื่อเขาเห็นท่าทางโกรธเกรี้ยวของเนี่ยหลี่,เนี่ยมองดูแล้วโกรธเป็นอย่างมาก.เซี่ยวหยู๋จึงกังวลว่าเขาจะรีบร้อนโดยไม่คิด"ลืมมันเถอะ"พวกเขามีคนมากเกินไป.ด้วยความแข็งแกร่งของพวกเรา.มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเผชิญหน้ากับพวกเขา


Xiao Ning’er also jumped to try and calm down Nie Li. “Nie Li, you haven’t reached 2-fate yet. Heading to the outside world is still too dangerous; furthermore, the other party has so many people!”
เสี่ยวหนิงเอ๋อก็พยายามเหมือนกันเพื่อให้เนี่ยหลี่ใจเย็นลง"เนี่ยหลี่,เจ้ายังไปไม่ถึงระดับ 2 ลิขิตสวรรค์เลย.การออกไปยังดินแดนนอกโลกเป็นเรื่องที่อันตรายมาก,นอกจากนี้,กลุ่มของพวกเขาก็มีคนมาก!"

Nie Li was well aware of the Ling Jade Deity’s Lake. It was a low-grade Deity’s Lake that was on the verge of drying up. Originally, it’d be impossible for people like Hua Ling to gain control of an entire Deity’s Lake. The only reason why Hua Ling could occupy it was because it produced too few spiritual stones!
เนี่ยหลี่ตระหนักได้ว่าทะเลสาบเทวะหลิงหยงนั้น.มันเป็นทะเลสาบเทวะระดับต่ำที่เกือบจะแห่งแล้ว.โดยเริ่มต้นนั้น,มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนอย่างฮวาหลิงนั้นจะได้ประโยชน์จากการควบคุมทะเลสาบเทวะทั้งหมด.มันมีแค่เพียงเหตุผลเดียวว่าทำใมฮวาหลิงนั้นถึงได้ยึดครองมันอยู่นั่นเป็นเพราะว่ามันสามารถที่จะผลิตหินจิตวิญญาณจำนวนหนึ่งได้

In the outside world, all kinds of forces were fighting for Deity’s Lakes. The more Deity’s Lakes a force could occupy, the more underlings they’d be able to recruit and expand their power. A small force like Hua Ling’s group was basically the pit bottom in the outside world.
ในภายนอกโลกนั้น,ยิ่งกองกำลังใดได้ครอบครองทะเลสาปเทวะมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งสามารถว่าจ้าง และขยายกองกำลังมากขึ้นเท่านั้น เป็นธรรมดาที่กองกำลังเล็ก ๆ อย่างฮวาหลิงจะอยู่ปลายแถวในโลกภายนอก

Hmph!
ฮึ่ม!
“They killed someone from my side! How could I possibly not make them pay the price?” A chilling light flashed from Nie Li’s eyes as he patted Xiao Yu’s shoulders. “Don’t worry, I’ll help you get revenge!”
"พวกมันสังหารคนฝั่งของข้า!แล้วจะไม่ให้พวกมันได้ชดใช้ได้อย่างไร?"สายตาที่เย็นชาผ่านออกมาจากสายตาของเนี่ยหลี่ขณะที่เขาตบไปที่ไหล่ของเซี่ยวหยู๋"อย่างได้กังวล,ข้าจะช่วยเจ้าแก้แค้นแน่!"

When Nie Li patted his shoulders, Xiao Yu’s face turned slightly red as he winced a little, appearing embarrassed.
เมื่อเนี่ยหลี่ตบไปที่หลี่ของเซี่ยวหยู่,ใบหน้าของเซี่ยวหยู๋ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยขณะที่เขานั้นสะดุ้งเล็กน้อยและออกการเขินอาย
Nie Li and Xiao Ning’er did not notice his expression.
เนี่ยหลี่และเสี่ยวหนิงเอ๋อเองก็ไม่ทันได้สังเกตเห็นท่าทางดังกล่าว


“Nie Li, what are you planning to do?” Xiao Ning’er asked as she looked at him. She’s worried that Nie Li might be acting rashly. After all, Nie Li is just a 1-fate.
"เนี่ยหลี่,เจ้ามีแผนที่จะทำอะไรอย่างนั้นรึ?"เสี่ยวหนิงเอ๋อถามเนี่ยหลี่ขณะที่เธอนั้นจ้องมองไปที่เขา.เธอเป็นกังวลกับท่าทางที่มุทะลุของเขาและต้องไม่ลืมว่าเนี่ยหลี่เพิ่งจะมีแค่ 1 ลิขิตวิญญาณเท่านั้น

“Don’t worry, I know my limits. I won’t be the one to take actions!” Nie Li pondered for a brief moment, then continued, “Follow me, we’re going to meet someone!”
"ไม่ต้องกังวล,ข้ารู้ขีดจำกัดของข้าดี.ข้าไม่ไม่ทำมันแค่คนเดียวหรอก!"เนี่ยขบคิดอยู่ชั่วขณะ จากนั้นก็พูดต่อว่า"ตามข้ามา,พวกเรากำลังที่จะไปพบใครคนหนึ่ง!"
With Xiao Yu and Xiao Ning’er in tow, Nie Li headed to Li Xingyun’s courtyard.
ด้วยกันกับเซี่ยวหยู๋และเสี่ยวหนิงเอ๋อได้ถูกลาก,โดยเนี่ยหลี่นำไปยังลานของหลี่ชิงหยุน

Li Xingyun’s courtyard.
ลานของหลี่ชิงหยุน

One of Li Xingyun’s underlings, Li Hu, led the party inside. When they entered, they heard a dispute echoing from the hall.
หนึ่งในผุ้ใต้บัญชาของลี่ชิงหยุน,หลี่ ฮู,นำกลุ่มของพวกเขาไปข้างใน.เมื่อพวกเขาเข้าไปข้างใน,พวกเขาก็ได้ยินเสียงโต้เถียงกันอยู่ในห้องโถง
“Young Master Li has a guest?” Nie Li asked, looking at Li Hu with a puzzled expression.
"นายน้อยหลี่มีแขกรึ?"เนี่ยหลี่ถาม และมองไปยังหลี่ฮูด้วยท่าทางงงวย

“Yes.” Li Hu nodded. His mood didn’t seem too good. “Please wait outside.”
"ใช่แล้ว"หลี่ ฮูพยักหน้า,แต่สีหน้าของเขาไม่ใคร่ดีนัก"รบกวนพวกท่านอยู่ข้างนอก."

Nie Li looked in the direction of the hall and concentrated his attention on the dispute.
เนี่ยหลี่มองเข้าไปยังข้างในห้องโถงด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความสนใจในข้อโต้แย้ง

Inside the hall were two well-dressed elders. One of them was having a dispute with Li Xingyun.
ภายในห้องโถงนั้นมี 2 ผู้เฒ่าที่แต่งตัวดี.หนึ่งในพวกเขากำลังโต้เถียงกับหลี่ชิงหยุนอยู่

The elder said in a solemn voice, “Xingyun, even we have to admit that your talent is indeed pretty good. But compared to Li Yufeng’s, it’s still inferior. Among the ten elders of our Ashen Flames Family, six of them have already decided that Li Yufeng should be the next Patriarch. As for the remaining four elders, two of them support Li Liushui, one supports you, and the other one gave up his vote. Li Liushui has already decided to step down from the Patriarch’s competition and is fully assisting Li Yufeng. We all wish for you to take the big picture into consideration.”
ผู้เฒ่พูดด้วยเสียงที่ขึงขัง"ชิงหยุน,แม้ว่าพวกเราจะรู้ว่าพรสวรรค์ของเจ้าความเป็นจริงจะค่อนข้างดี.แต่เมื่อเทียบกับ หลี่ หยูเฟิงแล้ว.มันยังด้วยอยู่.ท่ามกลางผู้เฒ่าทั้งสิบของตระกูลเถ้าอัคคี.6 ในพวกเขานั้นได้ตัดสินใจที่จะให้หลี่ หยูเฟิงเป็นผู้นำตระกูลคนต่อไปขณะที่ผู้เฒ่าอีก 4 คนนั้น,สองคนสนับสนุนหลี่ หลุยซัว.อีกหนึ่งคนสนับสนุนเจ้าและอีกหนึ่งคนไม่ออกเสียง.หลี่ หลุยซัวนั้นได้ตัดสินใจที่จะไม่แข่งขันในการเป็นผู้นำตระกูลแล้วและเต็มใจที่จะเสนอหลี่ หยูเฟิงด้วย,พวกเราจึงอยากให้เจ้าเห็นแก่่ส่วนรวมและพิจารณามันด้วย


Li Xingyun’s face was dull, but he looked unresigned, “Third elder, since Li Liushui has withdrawn from the competition, I’ll withdraw as well. However, I cannot agree to what you’ve requested. On what basis should I, Li Xingyun pass all my forces and business to Li Yufeng? How is he qualified to command my brothers and my businesses?”
ใบหน้าของหลี่ชิงหยุนแสดงออกถึงความน่าเบื่อ,แต่เขาก็มองแบบไม่ยินดีที่จะรับนัก"ท่านผู้เฒ่า,เมื่อ หลี่ หลุยซัวได้ถอนตัวจาการเป็นผู้แข่งขันแล้ว,ข้าต้องถอนตัวถึงจะดีสินะ อย่างไรก็ตามข้าไม่ตกลงในสิ่งที่พวกท่านต้องการ,สำหรับที่จะให้ข้า,หลี่ชิงหยุนส่งกองกำลังทั้งหมดและธุรกิจของข้าให้หลี่ หยูเฟิงรึ?เขามีสิทธิ์ที่จะควบคุมพี่น้องของข้าและธุรกิจของข้าได้อย่างไร?

The third elder’s voice went cold, “In the Ashen Flames Family, only one Patriarch is enough!”
ผู้เฒ่าสามพูดด้วยเสียงเย็นชา"ในตระกูลเถ้าอัคคี,มีผู้นำคนเดียวก็เพียงพอแล้ว!"

“I never said that the Ashen Flames Family requires two Patriarchs. For all the previous patriarchs, none of them have ever taken over the forces of successor candidates. Why should I?” Li Xingyun said proudly.
"ข้าไม่เคยพูดเลยว่าตระกูลเถ้าอัคคีต้องการผู้นำตระกูล 2 คน.ผู้นำที่แล้วมาทั้งหมด ไม่เคยมีใครยึดกองกำลังของคู่แข่งผู้สืบทอด ทำไม่ข้าจะต้องถูกยึด หลี่ชิงหยุนกล่าวอย่างทระนง.

“Li Xingyun, are you pretending not to know?”
"หลี่ชิงหยุน,ทำใมเจ้าถึงได้ทำท่าทางไม่รู้เยี่ยงนี้?

“Pretending not to know? I don’t understand. He, Li Yufeng, is indeed stronger than me in terms of strength. But his underlings are pitiful! He wants to have all my brothers follow him? Sure! If he can gain the consent of all my brothers. No matter what terms you offer, as long as they are willing to leave, I will not prevent them!” Li Xingyun said in a solemn voice as he looked at the third elder.
"ท่าทางไม่รู้?ข้าไม่เข้าใจ,เขา,หลี่ หยูเฟิงความจริงเขาเก่งกว่าข้าในเรื่องของความแข็งแกร่ง.แต่ในร้องของผู้ใต้บังคับบัญชาช่างน่าสงสารนัก! เขาต้องการให้พี่น้องของข้าทั้งหมดไปติดตามเขารึ?ถ้าเขาสามารถที่จะได้รับความยินยอมจากพี่น้องของข้าทั้งหมดได้.ไม่มีปัญหาตามที่ท่านได้เสนอมา,ตราบเท่าที่พวกเขายินยอมที่จะไป,ข้าจะไม่รั้งพวกเขาไว้!"หลี่ชิงหยุนพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังขณะที่เขามองไปยังผู้เฒ่าสาม.

The third elder frowned. Even he couldn’t help admiting that Li Xingyun was indeed capable, since all of his underlings were unswerving in loyalty. They’d all tried several methods to threaten and bribe them, but no one was willing to submit to Li Yufeng.
ผู้เฒ่าสามขมวดคิ้ว.แม้ว่าเขาจะไม่อยากที่จะยอมรับในสิ่งที่หลี่ชิงหยุนมีความสามารถนั้นเป็นเรื่องจริง.ในเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาของเขานั้นมีความซื่อสัตย์ที่แน่วแน่.พวกเขาจะพยายามหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่หรือให้สินบน,แต่ก็ไม่มีใครที่ยินดีจะยอมรับหลี่หยู๋เฟิง


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/


#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)

35 ความคิดเห็น:

 1. งงนิดๆๆขออ่านอีกรอบขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 2. ขออีก ขออีก ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 3. บออีกฮ่าๆๆคนเเปลดูเเลตัวเองด้วยนะครับรอผลงานดีๆๆอยุ่

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับ แปลได้ยอดเยี่ยมมากครับ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณครับ อยากอ่านต่อจังครับ

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณครับ อยากอ่านต่อจังครับ

  ตอบลบ
 7. ขอสองแห่งก่อนครับ

  The only reason why Hua Ling could occupy it was because it produced too few spiritual stones!

  เหตุผลเดียวที่ฮวาหลิงครอบครองมันได้ ก็เพราะมันผลิตหินวิญญาณได้น้อยเกินไป (กองกำลังอื่นก็เลยไม่สนใจ)

  ประโยคต่อมาค่อนข้างไม่ตรง ก็เลยทำให้ผู้อ่านบางท่านงง

  In the outside world, all kinds of forces were fighting for Deity’s Lakes. The more Deity’s Lakes a force could occupy, the more underlings they’d be able to recruit and expand their power. A small force like Hua Ling’s group was basically the pit bottom in the outside world.

  ตั้งแต่ประโยคที่สอง
  ยิ่งกองกำลังใดได้ครอบครองทะเลสาปเทวะมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งสามารถว่าจ้าง และขยายกองกำลังมากขึ้นเท่านั้น เป็นธรรมดาที่กองกำลังเล็ก ๆ อย่างฮวาหลิงจะอยู่ปลายแถวในโลกภายนอก

  ถ้าแก้ไขได้ แฟน ๆ ผู้ติดตามอ่าน ก็จะได้เข้าใจมากขึ้นครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. Big Picture ไม่ได้แปลว่า ภาพพจน์ หากแต่แปลว่า ภาพรวม หรือแปลว่า ส่วนรวมก็ได้ครับ

   ลบ
  2. “I never said that the Ashen Flames Family requires two Patriarchs. For all the previous patriarchs, none of them have ever taken over the forces of successor candidates. Why should I?” Li Xingyun said proudly.

   ประโยคที่สองขึ้นไป
   ผู้นำที่แล้วมาทั้งหมด ไม่เคยมีใครยึดกองกำลังของคู่แข่งผู้สืบทอด ทำไม่ข้าจะต้องถูกยึด หลี่ชิงหยุนกล่าวอย่างทระนง (ที่กล่าวมา ไม่มีอะไรน่าภูมิใจเลยครับ)

   ลบ
  3. ขอบคุณครับ เยี่ยมเลย

   ลบ
 8. เพจนี้อับถึง333ละนะ ใครค้าง 555

  https://www.facebook.com/Tale.of.the.demon.god/

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมากๆค่ะแปลได้ดีมากๆเลยคำสละสลวยแต่อ่านง่ายเข้าใจได้ง่ายเป็นกำลังใจให้ผู้แปลสู้ๆค่ะ

  ตอบลบ