วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 322 – Myriad Miles Rivers and Mountains

Tale of the demon and god novel Chapter 322 – Myriad Miles Rivers and Mountains

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 322 -จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา


บทที่ 322 -จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา


Nie Li laid inscription patterns arrays down on the fake Myriad Miles Rivers and Mountains Painting. Forming layers upon layers of inscription pattern locks. The outer layer was a Myriad Spiritual Lock. This lock alone could even keep out a Martial Ancestor Realm expert, given they weren’t proficient with inscription patterns. There were also many other inscription patterns concealed inside it.
เนี่ยหลี่ได้วางรูปแบบจารึกลงไปในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาของปลอม.จากรูปแบบอยู่ข้างบนแต่ละชั้นซึ่งเป็นรูปแบบอักขระปิดล๊อก.ด้านภายนอกชั้นของจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาก็มีการล๊อกอีกชั้นหนึ่ง.ด้วยการปิดล๊อกนี้แม้แต่ระดับผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามที่ไม่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถเกี่ยวกับรูปแบบอักขระ,ไม่มีทางที่จะเปิดมันได้

A little over two hours later, an identical Myriad Miles Rivers and Mountains Painting appeared on the table. Nie Li then slowly shifted that expert’s intent from the genuine Myriad Miles Rivers and Mountains Painting to the fake one.
มากกว่า 2 ชั่วโมงเล็กน้อย,จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาที่เหมือนกันก็วางอยู่บนโต๊ะ.จากนั้นเนี่ยหลี่ได้พยายามย้ายเจตจำนงติดตามจากจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาของแท้ ไปยังอีกอันที่เป็นของปลอม
“Not a bad counterfeit!” Nie Li lightly smiled as he looked at his replica. Secretly, he thought that he have to find an opportunity to get Gu Bei’s men to bring this fake Myriad Miles Rivers and Mountains Painting to the outside world, feigning injury and drop this Myriad Miles Rivers and Mountains Painting in the middle of escape. Then, this fake will make its way into the hands of experts from the other sects. That way, it’ll be hard for that Martial Ancestor Realm expert to guess the location of the genuine article.
"เป็นของปลอมที่ไม่เลว"เนี่ยหลี่เผยยิ้มขณะที่เขามองไปยังแบบจำลองของเขา.เหลือการอำพราง,เขาคิดไปว่าเขานั้นจะหาโอกาสให้คนของกู่เป่ยนั้นนำจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาของเทียมไปยังดินแดนนอกโลก.แกล้งทำว่าบาดเจ็บและทำจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาหล่นหายขณะที่กำลังหนี,ดังนั้นของปลอมนี้จะต้องตกไปอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญของนิกายอื่นเป็นแน่.นั้นเป็นทางที่จะทำให้ผู้เชียวชาญระดับเทพสงครามจะไม่สามารถเดาได้ว่าบทความของแท้นั้นอยู่ใหน.


‘But, it’ll be a problem if that Martial Ancestor Realm expert can see through the counterfeit!’
แต่มันคงจะเป็นปัญหาได้ถ้าหากว่าผุ้เชียวชาญระดับเทพสงครามสามารถมองออกว่ามันเป็นของเทียม

Nie Li didn’t dare underestimate a Martial Ancestor Realm expert. After all, a Martial Ancestor Realm expert still had rather brilliant methods up their sleeve. Who knows? He might even be able to track the fake back to the original.
เนี่ยหลี่เองก็ไม่กล้าที่จะประมาทผู้เชียวชาญระดับเทพสงคราม.ต้องไม่รู้ลืมว่า ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามนั้นค่อนข้างฉลาดและมีวิธีหลายอย่างซ่อนไว้อยู่.ใครจะรู้?เขาอาจจะสามารถนำตัวติดตามที่อยู่กับของปลอมกลับไปยังของจริงอีกทีก็ได้.‘At least this counterfeit can buy me some time. Since that Martial Ancestor Realm expert has sold the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, as long as he can sense the existence of his intent, he’ll most likely wait for a certain period of time. He’ll wait a bit for someone to decipher the painting after breaking it open and adding on to the time that it would take for him to track back here. It would take quite a bit of time by the time he tracked me. It’s best to let this Myriad Miles Rivers and Mountains Painting transfer hands several times. This way, it’ll be a lot safer,’ Nie Li inwardly thought.
อย่างน้อยของเทียมนี้มันก็สามารถที่จะซื้อเวลาได้.เมื่อผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามได้ขายจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา ตราบเท่าที่เขานั้นยังรับรู้ตัวตนของเจตจำนงของมันอยู่.เขาคงจะต้องรอจนกว่าจะมั่นใจ.เขาจะต้องรอจนกว่ามีใครสักคนที่สามารถที่จะถอดรหัสแผนภาพหลังจากที่มีคนสามารถที่จะเปิดมันได้และเขาก็จะต้องรอเวลาที่เขานั้นจะตามมันกลับมาโดยใช้ตัวติดตาม.มันคงดีที่สุดหากว่าจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขานั้นได้เปลี่ยนมือไปหลายคน.ด้วยวิธีนี้.มันน่าจะเป็นการปลอดภัยกว่า,เนี่ยหลี่คิดอยู่ในใจ

Nie Li placed the counterfeit Myriad Miles Rivers and Mountains Painting into his interspatial ring. He lightly smiled and began using his intent to fumble the various sealing inscription patterns on the original Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
เนี่ยหลี่นำจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาของเทียมลงไปในแหวนมิติเก็บของ.เขาเผยยิ้มเล็กน้อยและเริ่มต้นที่จะเพิ่มจตจำนงของเขาลงไปในเพื่อคลำหารูปแบบอักขระผนึกที่มีอยู่มากมายในต้นฉบับจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา

This Myriad Spiritual Lock was only a small portion of it that a Martial Ancestor Realm expert could sense it. However, there were still many layers of sealing inscription patterns concealed within the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, aside from that Myriad Spiritual Lock. Rashly breaking the Myriad Spiritual Lock could lead to a rebound.
ผนึกหมื่นวิญญาณมันเป็นแค่เพียงส่วนเล็กๆที่ผู้เชียวชาญระดับเทพสงครามสามารถที่จะรับรู้มันได้.อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีอักขระผนึกอีกหลายชั้นที่ปกปิดมันไว้ภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.นอกเหนือจากผนึกหมื่นวิญญาณ.หากรีบร้อนในการปลดผนึกหมื่นวิญญาณไปแล้วล่ะก็ มันจะนำมาซึ่งการถูกดีดกลับออกมาก็ได้

The Myriad Spiritual Lock on the outside had traces of being touched. This proved that someone had tried to break open the Myriad Spiritual Lock sealing inscription patterns. However, that person probably suffered quite a big backlash, because inside the Myriad Spiritual Lock were even more profound sealing inscription pattern arrays! Once anyone tried to open the Myriad Spiritual Lock, it will stir up the rebound energy from those sealing inscription patterns behind.
ผนึกของจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาดูจากภายนอกนั้นมีร่องรอยของการสัมผัส.นี่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีใครบางคนที่พยายามที่จะเปิดผนึกหมื่นวิญญาณที่ถูกปกปิดด้วยรูปแบบของอักขระ.อย่างไรก็ตามบุคคลดังกล่าวอาจจะได้รับบาดเจ็บค่อนข้างมากจากการดีดกลับ,เพราะว่าภายในผนึกหมื่นวิญญาณนั้นมีรูปแบบอักขระค่ายกลที่ลึกซึ่งปกปิดไว้อยู่!หากมีใครสักคนพยายามที่จะปลดผนึกหมื่นวิญญาณแล้วล่ะก็,มันจะกระต้นให้เกิดพลังในการที่จะดีดกลับจากรูปแบบอักขระที่ปิดผนึกอยู่เบื้องหลัง“Even if it’s a Martial Ancestor Realm expert, without fifty to sixty years of studying, trying to break these sealing inscription patterns is simply finding a way to suffer!” Nie Li lightly smiled. This was also why that Martial Ancestor Realm expert ended up selling it. There was really nothing else he could do.
"แม้ถ้าผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามไม่ได้ศึกษามันสัก 50-60 ปีล่ะก็.หากพยายามที่จะปลดล๊อกรูปแบบอักขระที่ปิดปิดอยู่โดยวิธีทั่วไปมีแต่จะทำให้ได้รับบาดเจ็บเท่านั้น!" เนี่ยหลี่เผยยิ้ม.นี้คงเป็นเหตุผลทำใมผู้เชี่ยวชาญระดับเทพสงครามถึงได้ขายมันไปในที่สุด.มันไม่มีสิ่งที่เขาสามารถทำอะไรกับมันได้เลย


A supreme expert once said, “Only those who are virtuous are deserving of treasures”. However, he was wrong. Instead, it should be “Those who are capable should deserve them”.
เคยมีผู้เชียวชาญที่สุดยอดคนหนึ่งได้กล่าวไว้"มีเพียงแค่คนที่มือสะอาดเท่านั้นที่จะสมควรได้รับสมบัติ".อย่างไรก็ตาม,สิ่งที่เขาพูดนั้นผิด.มันควรที่จะแทนด้วยคำว่า"มีเพียงเหล่าคนที่มีความสามารถเท่านั้นที่ควรจะได้รับสมบัติ"


Only with sufficient capability could one have the qualifications to use such a treasure. That Marital Ancestor Realm expert couldn’t break the sealing inscription patterns on the Myriad Miles Rivers and Mountains painting; he must not be destined with this treasure.
มีเพียงแค่คนที่มีความสามารถที่เพียงพอคนเดียวเท่านั้นที่จะมีคุณสมบัติที่จะใช้สมบัติ.ผู้เชียวชาญระดับเทพสงครามไม่สามารถที่จะปลดรูปแบบอักขระที่ปกปิดมันอยู่บนจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา,เขาจึงไม่มีโชคชะตาเกี่ยวกับสมบัตินี้

Nie Li had spent hundreds of years in solitude within the Temporal Demon Spirit Book, constantly studying inscription patterns. If it wasn’t for that, it’d be hard for him to unlock the inscription patterns on the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
เนี่ยหลี่นั้นใช้เวลาเกือบ 100 ปีคนเดียวในตำราภูติห้วงกาลลี้ลับ.ศึกษารูปแบบอักขระอย่างต่อเนื่อง.ถ้ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว.มันก็คงยากที่เขาจะสามารถปลดผนึกรูปแบบอักขระในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาได้

Nie Li took up his brush, dipped it in demonic blood, and started to write down inscription patterns. The lines emitted a lustrous light before they were injected into the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
เนี่ยหลี่นำพู่กันออกมา.เขาจุ่มมันลงในเลือดอสูร และเริ่มที่จะเขียนรูปแบบอักขระลงไป.ทุกเส้นที่เขาเขียนลงไปล้วนแล้วแต่เปล่งแสงออกมาก่อนที่เขาจะเขียนมันลงไปในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา

*Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*


Nie Li’s inscription patterns entered the Myrian Miles Rivers and Mountains Painting and collided with the inscription patterns already inside. They constantly exploded and disappeared.
รูปแบบอักขระของเนี่ยหลี่เมื่อเข้าไปยังจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาได้เข้าปะทะกันกับรูปแบบของอักขระที่อยู่ข้างในแล้ว.พวกมันเกิดระเบิดอย่างต่อเนื่องและก็หายไป


Nie Li wrote faster and faster as the inscription patterns became a river, flowing nonstop into the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
เนี่ยหลี่ได้เขียนอย่างรวดเร็วและรวดเร็วสำหรับรูปแบบของอักขระไหลไปเหมือนกับสายน้ำเลยทีเดียว.ที่ไหลไม่หยุดลงไปในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา

*Boom!* *Boom!* *Boom!* *Boom!* *Boom!* *Boom!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*
*บูมม!* *บูมม!* *บูมม!*

Deep and low sounds emitted from the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, along with a dazzling luster and majestic energy that spread throughout the surrounding area.
เสียงลึกและต่ำถูกปล่อยออกมาจากจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาพร้อมกับพลังที่ทะยานออกมาและพลังที่ยิ่งใหญ่ได้กระจายไปทั่วทั้งบริเวณโดยรอบ


Nie Li sensed the powerful impact of energy and couldn’t help taking a step back and shielding his eyes from the dazzling light with his hands. This was only the energy dispelled from the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, yet it was already so frightening. Luckily he’d already laid down an isolation barrier; otherwise, people in the Divine Feathers Sect would’ve easily detected it.
เนี่ยหลี่รับรู้ได้ถึงพลังที่อัดแน่นและเขาอดไม่ได้เลยที่จะถอยหลังออกมาก้าวหนึ่งและปิดตาของเขาจากแสงที่เกิดขึ้น.นี้เป็นเพียงพลังจากการพัดกระจายออกมาจากจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.มันเป็นพลังนี่น่าหวาดกลัวยิ่งนัก,โชคดีที่เขานั้นได้วางค่ายกลป้องกันแยกออกมา,ไม่เช่นนั้น เหล่าคนต่างๆที่อยู่ภายในนิกายขนนกแห่งทวยเทพคงจะง่ายในกับตรวจจับมันได้


Although Nie Li had taken a step back, he continued to write down inscription patterns.
แม้ว่าเนี่ยหลี่จะถอยออกมา 1 ก้าว,เขาก็ยังทำการเขียนรูปแบบอักขระต่อไป

“It’ll soon be complete!” Nie Li’s heart pounded wildly. He didn’t dare to stop, even for a brief moment. If there was even the slightest pause, the sealing inscription patterns on the Myriad Miles Rivers and Mountains Paint would immediately reseal! This was an extremely complicated process and Nie Li’s brain was operating at a high speed.
"มันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว!"หัวใจของเนี่ยหลี่พองโต.เขาไม่กล้าที่จะหยุด,แม้เพียงแค่ชั่วครู่เลย.ถ้าเขาหยุดแม้เพียงเล็กน้อย,รูปแบบอักขระที่ปกปิดไว้ของจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาจะปิดผนึกตัวเองอีกครั้งในทันที!นี่จึงเป็นสุดยอดความซับซ้อนของกระบวนการและด้วยสมองของเนี่ยหลี่นั้นก็สามารถที่จะประมวลผลได้ในความเร็วที่น่าทึ่งเป็นอย่างมาก

*Ohmm!*
*โอ้วว*
A surge of boundless energy spread out like raging waves, blowing towards Nie Li.
พลังงานที่ไร้ซึ่งขอบเขตพลุ่งพล่านออกมาเหมือนกับคลื่นที่บ้าคลั่ง,พุ่งกระหน่ำมาทางเนี่ยหลี่

Nie Li felt as though he was about to be devoured by this boundless energy. A surge of intense pain coursed through his body and his soul realm quaked madly. This was just a trace of the ancient divine artifact’s might and it was already hard for Nie Li to bear.
เนี่ยหลี่รู้สึกว่าเขานั้นจะถูกกลืนกินด้วยพลังที่ไม่มีเขตเขตนี้,ความเจ็บปวดที่รุนแรงพลุ่งพล่านไปทั่วร่างกายของเขาและเขตแดนวิญญาณของเขาสั่นสะเทือนอย่างบ้าคลั่ง.นี่เป็นแค่เพียงเศษเสี้ยวพลังจากสมบัติโบราณ

All the bones in his body felt as though they were about to break apart.
กระดูกทั่วร่างของเขารู้สึกราวกับว่าพวกมันจะแตกออกเป็นเสี่ยงๆ

But the moment Nie Li cowered away, all of his efforts would be wasted.
แต่ในชั่วขณะที่เขากำลังหมอบอยู่ห่างออกไป,ด้วยความพยายามทั้งหมดของเขากำลังจะสูญเปล่า

He’d come this far, so how could he possibly allow all his work to go to waste?
เขาได้ทำมันมาไกลขนาดนี้แล้ว,ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะยอมให้สิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดนั้นสูญเปล่าได้อย่างไร?

Nie Li forcefully endured the pain as his right hand continued to write. Then, he bit his left thumb until fresh blood welled out, quickly pressed it onto the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
เนี่ยหลี่ได้ต่อสู้และอดทนกับความเจ็บปวดขณะที่มือขวาของเขานั้นได้พยายามที่จะเขียนต่อไป.ดังนั้นเขาจึงได้กัดหัวแม่มือของเขาจนกระทั่งเลือดมันไหลออกมา,และเขาก็เขียนมันลงไปยังจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาอย่างรวดเร็ว

As soon as Nie Li finished all the inscription patterns and pressed his left hand into the painting, an energy rushed towards the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting. It was an energy that integrated bloodlines. Nie Li felt all of his strength being sucked dry, leaving him weak all over.
เนี่ยหลี่จะต้องทำให้มันเสร็จเรียบร้อยให้เร็วที่สุดในรูปแบบจารึกและเขาก็กดมือซ้ายของเขาลงไปในแผ่นภาพ.พลังพุ่งไปยังจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาอย่างรวดเร็ว.มันเป็นพลังที่ได้จากการรวมเข้ากลับเลือด.เนี่ยหลี่รู้สึกว่าพลังความแข็งแกร่งของเขาโดนดูดเกือบจะแห้ง,ทำให้เขาอ่อนแอลงอย่างรวดเร็ว


“Gasp, gasp!”
"หอบ,หอบ!"
Nie Li wheezed for air in great lungfuls. He could sense that he’d successfully established a faint connection with the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting. Gradually, the energy returned to his body and he felt a little more at ease.
เนี่ยหลี่หายใจอย่างแรงเพื่อที่จะรับอากาศจำนวนมากเข้าปอด.เขารับรู้ได้ว่าเขานั้นได้ทำสำเร็จแล้วที่สามารถสร้างเส้นทางในการเชื่อมต่อเข้าไปยังจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.ในที่สุด,พลังงานค่อยๆกลับมายังร่างกายของเขาและทำให้เขาค่อยๆเริ่มที่จะผ่อนคลาย


He bitterly smiled. Finally, he’d subdued this fellow.
เขายิ้มอย่างขมขื่น.ในที่สุดร่างกายของเขาก็เริ่มบรรเทาลง
The Myriad Miles Rivers and Mountains Painting was finally connected to him through his bloodline.
ในที่สุดจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาก็เชื่อมต่อกับเขาด้วยเลือดนั่นเอง

Nie Li had established a small connection with the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting. With a flick of his right hand, the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting disappeared into his body and floated within his soul realm.
เนี่ยหลี่ได้สร้างทางเชื่อมต่อขนาดเล็กกับจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาด้วยการสบัดมือข้างขวาของเขาเอง.จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาได้หายเข้าไปในร่างกายของเขาพร้อมทั้งล่องลอยอยู่ในเขตแดนวิญญาณของเขา

Truly, this Myriad Miles Rivers and Mountains Painting was worthy of being hailed as an ancient treasure!
เป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนว่าจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขานั้นควรค่าที่จะต้องถูกยกย่องว่าเป็นสมบัติโบราณ

Now that Nie Li had established a soul connection with it, the treasure turned into its soul form and merged with Nie Li’s soul realm. As long as Nie Li’s soul realm existed, the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting would follow to wherever Nie Li’s soul went. If Nie Li’s soul disappeared, only then would the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting seek a new owner.
ตอนนี้เนี่ยหลี่ได้เปิดทางเชื่อมต่อด้วยจิตวิญญาณ.สมบัตินั้นได้กลายเป็นรูปแบบของลิขิตวิญญาณและรวมเข้ากับเขตแดนวิญญาณของเนี่ยหลี่.ตราบเท่าที่เขตแดนวิญญาณของเนี่ยหลี่ยังอยู่.จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาจะตามไปด้วยไม่ว่าเขตแดนวิญญาณของเนี่ยหลี่จะไปใหน.ถ้าลิขิตวิญญาณของเนี่ยหลี่หายไปเท่านั้นจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาจึงจะหาเจ้าของใหม่ได้

Nie Li’s right hand moved as he summoned it out.The Myriad Miles Rivers and Mountains Painting suspended itself before him. With a thought, Nie Li himself turned into a streak of light and entered the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
ด้วยการขยับมือขวาขณะที่เขาได้เรียกมันออกมา.จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขานั้นถูกแขวนไว้กับตัวเขา.ด้วยความคิดดังกล่าว,เนี่ยหลีสามารถที่จะสร้างเส้นทางเข้าไปยังจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาได้

Inside the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting
ภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขานั้น

Nie Li hovered in air as an endless mountain range stretched beneath him with slow-flowing rivers.
เนี่ยหลี่วนเวียนอยู่ในอากาศที่มีเทือกเขาไม่มีที่สิ้นสุดและมีแม่น้ำหลายสายที่กำลังไหลอยู่ช้าๆ

This vast space that extended for tens of thousands of miles. Mountains of different sizes shaped the range and plants growing, along with zigzagging rivers that ran through them. It looked like a small, independent realm that was filled with a rich amount of Heavenly Energy, roughly the same amount as a spiritual well. Large quantities of spiritual herbs also flourished on the mountain slopes.
ความกว้างของพื้นที่นั้นกว้างกว่า 10,000 ไมล์.ภูเขามีหลากหลายขนาดและมีพืชพันธ์ต่างๆเจริญเติบโต.ระหว่างนั้นก็มีแม่น้ำที่คดเคี้ยวไปมาทอดผ่านระหว่างพวกมัน.ดูเหมือนว่ามันจะเล็ก.มันเป็นดินแดนที่แยกออกมาที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยพลังงานสวรรค์เป็นจำนวนมาก.ดูเหมือนว่าจะมีจิตวิญญาณที่ดี.สมุนไพรจิตวิญญาณ สมุนไพรจำนวนมากด้วยเหมือนกันกระจายไปทั่วเนินของขุนเขา

This wasn’t just an independent space; it was an independent realm!
นี่มันไม่ได้เป็นแค่เพียงช่องว่างอิสระ,มันกลับเป็นดินแดนอิสระต่างหาก

Currently, Nie Li could only enter and exit the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting; most of the painting’s other functions were still unable to be unleashed. According to the legends, the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting was a formidable divine object that had been the cause of endless battles. It exchanged hands, all its previous owners had had their spirits and souls extinguished. Therefore, this painting could be considered an ominous item.
ปัจจุบัน.เนี่ยหลี่ทำได้เพียงเข้าและออกจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.ส่วนการใช้งานอื่นๆของแผนภาพ.เขายังไม่สามารถที่จะปลดปล่อยมันออกมาได้.ด้วยของที่เป็นระดับตำนาน.จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาเป็นวัตถุเทพเจ้าที่น่ากลัวที่มีความสามารถในการต่อสู้ไม่มีที่สิ้นสุด.หากมันเปลี่ยนมือไปยังเจ้าของคนอื่นจะทำให้จิตวิญญาณและวิญญาณ ของเจ้าของคนเดิมนั้นมอดไหม้ได้ ดังนั้นแผนภาพนี้จึงไม่สามารถพิจารณาได้ว่าใช่สิ่งที่ดีนัก

However, Nie Li didn’t avoid it because of its status as a taboo. He could take his time to slowly decipher its uses.
อย่างไรก็ตาม,เนี่ยหลี่ก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพราะว่ามันเป็นความสามารถที่เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งต้องห้าม.เขาสามารถที่จะใช้เวลาอย่างช้าๆที่จะถอดรหัสมันต่อ

Nie Li couldn’t help thinking inwardly. ‘Actually, Jindan and Yu Yan can be concealed in this space to cultivate!’ He suddenly recalled something and took the Nightmare Demon Pot out from his interspatial ring.
เนี่ยหลี่อดไม่ได้ที่จะคิดไปอีกว่า,ความจริงแล้วสามารถที่จะปกปิด จิน แดน และยู่หยาน ที่ช่องว่างนี้เพื่อที่จะบ่มเพาะพลังได้,ทันใดนั้นเขาก็นึกบางอย่างขึ้นได้และนำหม้อจิตอสูรแห่งฝันร้ายออกมาจากแหวนต่างมิติเขา

The Nightmare Demon Pot was revolved as it flew into the sky, as though some sort of energy was being activated. The pot suddenly unleashed a strong, lustrous light. The image on pot became even more dazzling to the eyes. A trace of smoke released from the mouth of the pot and dispersed into the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
หม้อจิตอสูรแห่งฝันร้ายหมุนวนโคจรขึ้นไปบนทองฟ้า,ขณะที่มีพลังงานบางอย่างไหลเข้ามาและเริ่มเปิดการใช้งาน.ทันใดนั้นหม้อก็เผยให้เห็นถึงความน่าเกรงขามและส่องแสงออกมา,ปรากฏภาพบางอย่างบนหม้อและกลายเป็นแสงระยิยระยับเข้าตา,เศษเสี้ยวของควันได้ถูกปลดปล่อยออกปากหม้อและแยกออกจากันเข้าไปในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา

After that, a surge of mysterious energy entered the Nightmare Demon Pot and nourished it.
หลังจากนั้น,พลังงานที่ลึกลับก็พลุ้งพล่านเข้ามายังหม้อจิตรอสูรฝันร้ายและหล่อเลี้ยงมัน

So it was indeed true! The Myriad Miles Rivers and Mountains Painting really could nourish other ancient divine artifacts!
นั่นเป็นความจริงที่ว่า! จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาจริงๆแล้วสามารถที่จะบำรุงและพัฒนาสมบัติเทพโบราณได้!

Nie Li sensed that although the Nightmare Demon Pot was constantly releasing energy, its energy was also constantly growing stronger.
เนี่ยหลี่ยังรับรู้ได้ว่าแม้ว่าหม้อจิตรอสูรฝันร้ายยังคงปลดปล่อยพลังงานออกมาตลอดเวลา,พลังงานดังกล่าวก็ค่อยๆเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นด้วยเช่นกัน

Next time he refined demon spirits, he could come here to do it!
ครั้งต่อไปเมื่อเขาจะทำการหลอมรวมจิตรวิญญาณอสูร,เขาสามารถเข้ามาทำมันได้ในที่แห่งนี้

Nie Li pondered for a brief moment, then retrieved the Thunder God’s Meteorite Sword from his interspatial ring. The moment he brought it out, bolts of lightning gathered from the surrounding and landed on the sword. The Thunder God’s Meteorite Sword issued a dazzling light as it turned into a huge thunder sword and floated in the air, just like the Nightmare Demon Pot.
เนี่ยหลี่ขบคิดอยู่ชั่วขณะ,เขาได้ถึงดาบเทพอสนีดาวตกออกมาจากแหวนของเขา.ขณะที่เขานำมันออกมา สายฟ้าก็เกิดแสงรวมกันรอบๆและรวมกันอยู่ที่ดาบ,ดาบเทพอสนีดาวตกได้ปลดปล่อยแสดงออกจากตัวของมันและกลายเป็นสายฟ้าขนาดใหญ่และลอยขึ้นไปยังบนอากาศ.เหมือนดังกับหม้ออสูรฝันร้ายก่อนหน้านี้

Now that Nie Li had reached the Heavenly Fate Realm, his might would be shocking when he used the Thunder God’s Meteorite Sword. However, he decided to keep the sword here for now, so that it could be nourished.
ตอนนี้เนี่ยหลี่นั้นได้มาถึงระดับลิขิตสวรรค์,เขาจึงไม่ได้ตกใจอะไรเมื่อเขาได้ใช้ดาบเทพอสนีดาวตก.อย่างไรก็ตามเขาตัดสินใจที่จะเก็บดาบไว้ที่นี่สำหรับตอนนี้.ดังนั้นมันจะสามารถที่จะหล่อเลี้ยงและพัฒนามันได้


As for the other miraculous uses of the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, Nie Li was looking forward to discovering them.
สำหรับการใช้งานอื่นๆของจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขานั้น,เนี่ยหลี่จะค่อยๆมองหาและค้นพบมัน.

Both the the Thunder God’s Meteorite Sword and the Nightmare Demon Pot were ancient divine artifacts, far more superior to any other item in Nie Li’s interspatial ring.
ทั้งดาบเทพอสนีดาวตกและหม้อจิตอสูรแห่งฝันร้ายล้วนแล้วแต่เป็นสมบัติเทพโบราณ,เป็นสิ่งของที่เหนือยิ่งกว่าสิ่งอื่นๆที่อยู่ในแหวนเก็บของเนี่ยหลี่

These three items would form the foundation of Nie Li’s strength! However, right now, Nie Li couldn’t even unleash even one ten thousandth of their power.
ด้วย3 สิ่งนี้มันจะเป็นรากฐานความแข็งแกร่งของเนี่ยหลี่! แต่ตอนนี้เนี่ยหลี่ไม่สามารถที่จะปลดปล่อยแม้เพียง 1 สวนใน10,000 ส่วนในพลังของพวกมัน

With a move of his thought, Nie Li exited the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
เขาได้ย้ายตัวของเขาออกมาจากจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา

Yu Yan, who was guarding Nie Li, was dumbfounded. Just what kind of treasure was that painting that Nie Li brought back? You could enter it according to your wishes?
ยู่หยาย.คนที่คอยปกป้องเนี่ยหลี่ตกตะลึงเป็นอย่างมาก.มันเป็นภาพวาดแบบใดกันที่เนี่ยหลี่นั้นได้นำมันกลับมา?เจ้าสามารถที่จะเข้าไปในมันได้ตามที่เจ้าปรารถนารึ?

Nie Li removed the barrier in his room and looked at Yu Yan’s shocked expression. He lightly smiled, “Big Sister Yu Yan, this treasure is called the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting. Inside is a vast space. From now on, you can cultivate inside the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.”
เนี่ยหลี่ได้ยกเลิกเกาะป้องกันภายในห้องของเขาและมองไปยังยู่หยานที่ยังแสดงท่าทางตกตะลึงอยู่.เขาเผยยิ้ม"พี่สาวยู่หยาย,สมบัตินี้ถูกเรียกว่าจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา.ภายในนี้มีพื้นที่อันกว้างใหญ่.จากนอนนี้,ท่านสามารถที่จะบ่มเพาะพลังภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาได้"

“There’s a separate dimension inside the painting? You can go in to cultivate?” Yu Yan was dumbfounded. It wasn’t possible for a living creature to enter a space within an interspatial ring. This painting of Nie Li’s could actually be entered and used to cultivate?
"มีมิติที่แยกออกมาจากภายในแผนภาพรึ?ท่านสามารถที่จะไปบ่มเพาะพลังได้รึ?" ยู่หยานรู้สึกตกตะลึง.มันเป็นไปไม่ได้ที่จะอาศัยร่างกายภายในช่องว่างของแหวนเก็บของต่างมิติ.แต่แผนภาพที่เนี่ยหลี่มีสามารถที่จะเข้าไปและใช้บ่มเพาะพลังได้?

No wonder Nie Li had been acting so serious and had even laid down a barrier. This painting was indeed extraordinary.
ไม่แปลกใจเลยที่เนี่ยหลี่จะแสดงท่าทางจริงจังและวางเขตป้องกันไว้รอบๆ.แผนภาพนี้จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มาก


“In that case, I’ll take a look inside.” Yu Yan smiled as a strong curiosity towards the space within the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting aroused.
"ถ้าเป็นอย่างงั้น,ข้าก็ขอเข้าไปดูข้างใน" ยูหยานยิ้มขณะที่เธอนั้นเต็มไปด้วยการกระตุ้นความอยากรู้ที่จะเข้าไปในช่องว่างดังกล่าวภายในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา
Nie Li opened his right hand so that Yu Yan could stand on his palm, then picked up Jindan who’d been sleeping in a corner of his room. With a flash of his image, he turned into a streak of light and entered the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.

เนี่ยหลี่เปิดมือขวาของเขาเพื่อที่จะให้ยู่หยานสามารถที่จะยืนอยู่บนมือขวาของเขา,จากนั้นก็นำจินตันที่กำลังนอนหลับอยู่มุมห้องของเขา,เกิดแสงจากแผนภาพของเขา,เขาได้เปิดแนวของแสงและเพื่อที่จะนำพวกเขาเข้าไปอยู่ในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา

ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/


#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)

34 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณคร๊าบบบบ
  #เม้นแรก หุหุ

  ตอบลบ
 2. ได้ที่อยู่ใหม่ละนางฟ้ากับปีศาจน้อยขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับ อยากอ่านต่อ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับ อยากอ่านต่อ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณครับที่แปลให้อ่าน

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมากๆค่ะแปลได้ดีมากๆเลยคำสละสลวยแต่อ่านง่ายเข้าใจได้ง่ายเป็นกำลังใจให้ผู้แปลสู้ๆค่ะ

  ตอบลบ