วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 319 – Hierarch Skycloud

Tale of the demon and god novel Chapter 319 – Hierarch Skycloud

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 319 -นักบุญเมฆาล่องลอย


บทที่ 319 -นักบุญเมฆาล่องลอย


Chapter 319 – Hierarch Skycloud
นักบวชแห่งเมฆาล่องลอย
Nie Li continued conversing with Xiao Ning’er and even talked about Ye Ziyun’s recent developments.
เนี่ยหลี่ยังคงพูดคุยกับเสี่ยวหนิงเอ๋อและยังพูดเกี่ยวกับการพัฒนาการล่าสุดของเย่จื้อหวิ๋น ล่าสุด

Apparently, Ye Ziyun had compatible bloodline, so she’d been chosen to enter the Heavenly Note Sect’s secret training grounds. Her current cultivation was even stronger than Xiao Ning’er’s.
เห็นได้ชัดว่า,เย่ จื้อหวิ๋นนั้นมีสายเลือดที่เหมาะสมเข้ากันได้,ดังนั้นเธอจึงได้รับการคัดเลือกเพื่อที่จะเข้าไปฝึกฝนในสนามฝึกที่เป็นความลับของนิกายเสียงสวรรค์

Ye Ziyun and Xiao Ning’er both had frightening talents. They’d come to be known as the Twin Star of the younger generation and had received a great deal of attention.
เย่จื้อหวิ๋นและเสี่ยวหนิงเอ๋อพรสวรรค์ของทั้งสองนั้นช่างน่าพรั่นพรึงนัก,พวกเขานั้นต่างรับรู้ในฐานะคุ่แฝด ดาวดวงใหม่ของเยาวชนรุ่นใหม่และได้รับความสนใจและปฏิบัติด้วยอย่างดี

Nie Li felt assured, now that he knew Ziyun and Ning’er were living quite well. As for the power struggles, Nie Li didn’t want them to get wrapped up in it.
เนี่ยหลี่รู้สึกมั่นใจเป็นอย่างมาที่ได้รู้ว่าตอนนี้ จื้อหวิ๋นและหนิงเอ๋อนั้นมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดี.ขณะที่การแย่งชิงดีชิงเด่นในอำนาจนั้น,เนี่ยหลี่ไม่ต้องการที่จะให้พวกเขาไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลย
Through the screen, Xiao Ning’er saw a hazy and familiar figure. However, every time she saw him, she felt at peace. Even if she were to gave herself to Nie Li, she would have no complaints.
ผ่านจากฉากกั้น,เสียวหนิงเอ๋อมองเห็นรูปร่างรางๆและคุ้นเคยของเขา.อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่เธอนั้นมองเห็นเขาแล้ว,เธอจะรู้สึกสงบสุขเป็นอย่างมาก แม้ถ้าเธอนั้นต้องการจะมอบตัวของเธอนั้นให้กับเนี่ยหลี่,แต่เธอก็ไม่มีสิทธิที่จะร้องเรียกในสิ่งดังกล่าว


“Nie Li, are you prepared to head for the outside world?” asked Xiao Ning’er.
"เนี่ยหลี่เจ้าเตรียมตัวที่จะออกไปยังดินแดนโลกภายนอกแล้วหรือ?" เสี่ยวหนิงเอ๋อถาม

“That’s for sure.” Nie Li’s vision drifted into the distance, but he smiled as he continued, “Right now, I’ve just stepped into the Heavenly Fate Realm. I’ll need to be at least 2-fate to head for the outside world. Otherwise, I won’t even know how I died!”
"แน่นอนอยู่แล้ว." เนี่ยหลี่แสดงทรรศนะของเขาผ่านออกมาแล้วเขาก็ยิ้มและพูดต่อว่า,"ตอนนี้,ข้าเพิ่งก้าวไปยังระดับลิขิตสวรรค์เท่านั้น.ข้าต้องการที่จะไปถึงระดับสองลิขิตสวรรค์เป็นอย่างน้อยสำหรับดินแดนโลกภายนอก.มิฉะนั้น,คงไม่เพียงพอสำหรับความตาย

“En.” Xiao Ning’er nodded as she agreed. She wasn’t worried about Nie Li, since he always has his own plans and actions. He had a kind of power that could ease people’s hearts.
"อืม"เสี่ยวหนิงเอ๋อพยักหน้าเห็นด้วย,เธอไม่ได้กังวลกับเนี่ยหลี่นัก.เพราะเขามักจะมีแผนของตัวเองในการกระทำของเขาทุกอย่าง  เขามีชนิดของพลังที่สามารถที่จะช่วยลบความกังวลในใจของผุ้คนได้
Nie Li continued refining the demon spirits. Luckily, Gu Bei had acquired a sufficient amount of demon spirits; therefore, Nie Li could constantly refine them.
เนี่ยหลี่ยังคงหลอมจิตวิญญาณอสูรต่อ.โชคดีที่กู่เป่ยนั้นได้ซื้อจิตวิญญาณอสูรจำนวนที่เพียงพอ ดังนั้นเนี่ยหลี่จึงสามารถที่จะทำการหลอมพวกมันได้อย่างต่อเนื่อง

He was refining the second God Level growth rate Dragon Bloodline demon spirit. Ever since he tried to use Heavenly Energy to force the merge of demon spirits back then, whenever he started refine a God Level growth rate Dragon Bloodline demon spirit, he’d use the Heavenly Energy within his body to suppress it.
เขาได้หลอมรวมปรับแต่งจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราการเจริญเติบโตระดับเพระเจ้าครั้งที่ 2.นับตั้งแต่ที่เขาได้พยายามใช้พลังงานสวรรค์เพื่อที่จะบังคับให้จิตวิญญาณอสูรรวมตัวกันก่อนหน้านี้นั้นได้, เมื่อใดก็ตามที่เขาเริ่มที่จะหลอมรวมจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราการเจริญเติบโตระดับพระเจ้า,เขาจึงได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานสวรรค์ภายในร่างกายของเขานั้นเพื่อที่จะปราบปรามมัน.


The second refinement also succeeded. However, this one wasn’t of the Lightning Wind attribute, but a purely Lighting attributed Divine Scarlet Thunderbird. Furthermore, it was a mutated one; therefore, it was still a pretty good match for Ning’er.
การหลอมปรับแต่งครั้งที่สองก็สำเร็จเหมือนกัน.อย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้กลับไม่ใช่คุณสมบัติแห่งคลื่นอสนี.แต่มันเป็นสายฟ้าที่บริสุทธิ์มากที่มีคุณสมบัติ วิหกอสนีสีชาด นอกจากนี้มันยังกลายพันธ์อีกด้วย.ดังนั้น,มันจึงยังค่อนข้างที่จะเข้ากันได้กับเสี่ยวหนิงเอ๋อเลยทีเดียว

The Abyss Winged Draconic Falcon that he’d refined earlier could be given to Xiao Xue. However, Nie Li still needed to refine one more for Ye Ziyun and have Xiao Ning’er deliver it to her.
ส่วนมังกรปีกเหยี่ยวอเวจีที่เขาได้หลอมขึ้นมาก่อนหน้านี้นั้น.สามารถที่จะมอบให้กับเสี่ยวเซี่ยได้.อย่างไรก็ตาม,เนี่ยหลี่ยังต้องการเพิ่มอีก 1 อันสำหนับเย่จื้อหวิ๋นและ เพื่อที่จะให้เสี่ยวหนิงเอ๋อนั้นนำมันไปมอบให้กับเธอ

After a brief moment, Xiao Ning’er stepped out of the wooden tub and wrapped herself with a brocade before walking out.
หลังจาผ่านไปชั่วเวลาหนึ่ง,เสี่ยวหนิงเอ๋อก็ก้าวออกมาจากถังไม้และพันกายด้วยผ้าไหมทองก่อนที่จะเดินออกมา

Nie Li raised his head, glanced at Xiao Ning’er, and was slightly stunned. Her hair was still dripping wet and droplets of water fell from the clear and slightly reddened skin that the brocade couldn’t cover. Her voluptuous figure could be vaguely seen. That exquisite shoulder looked fragile and her slender long legs made Nie Li unable to shift his gaze.
เนี่ยหลี่ยกศีรษะของเขาขึ้นและเหลือบมองไปยังเสี่ยวหนิงเอ๋อ แล้วถึงกับตกตะลึงเล็กน้อย.ผมของเธอนั้นยังชุ่มน้ำอยู่เลยและหยดน้ำยังคงเปียกชุ่มเห็นได้อย่างชัดเจนและยังคงค้างบนผิวอยู่เล็กน้อยซึ่งผ้าไหมที่เธอสวมนั้นไม่สามารถที่จะปิดมันได้หมด.รูปร่างที่ยั่วยวนของเธอนั้นเห็นได้อย่างรางๆ.ด้วยไหล่ที่เล็กบางสวยงามพร้อมด้วยขาที่เรียวสวยทำให้เนี่ยหลี่นั้นไม่สามารถที่จะวางตาไปได้เลย


Eventually, after seeing Xiao Ning’er, Nie Li awkwardly shifted his gaze.
ในท้ายที่สุด,หลังจากที่ได้จ้องมองเสี่ยวหนิงเอ๋อ,เนี่ยหลี่ก็ค่อยๆขยับสายตาของเขาอย่างเชื่องช้า

Xiao Ning’er’s face was also slightly red as she tried to open her mouth to say something, but after a long while, she shyly pushed it back down. Then, she put on her white training clothes and lightly sighed. Looking at Nie Li, she couldn’t gather her courage.
ใบหน้าของเสี่ยวหนิงเอ๋อกลายเป็นสีแดงด้วยเหมือนกันขณะที่เธอนั้นพยายามที่จะพูดอะไรบางอย่างออกมา,แต่หลังจากชั่วขณะหนึ่งผ่านไป,เธอก็อายที่จะปล่อยออกมาจึงได้หยุดและเก็บมันไว้,เมื่อเป็นดังนั้น,เธอจึงได้สามชุดฝึกสีขาวและทอดถอนใจออกมา,แล้วมองไปยังเนี่ยหลี่,เธอนั้นไม่สามารถที่จะรวบรวมความกล้าได้เลย


Nie Li shifted the topic to ease the awkwardness. “Ning’er, I’ve already got a God Level growth rate Dragon Bloodline demon spirit for you. You should integrate with it first.”
เนี่ยหลี่เองก็หาเรื่องที่จะคุยเพื่อที่จะบรรเทาความอึดอัดใจ"หนิงเอ๋อ,ข้าได้หลอมรวมจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราการเจริญเติบโตระดับพระเจ้าสำหรับเจ้าแล้ว.เจ้าควรที่จะรวมร่างกับมันก่อนเป็นอย่างแรก"
“Okay.” Xiao Ning’er walked to Nie Li’s side, even though her face was still boiling.
"ตกลง"เสี่ยวหนิงเอ๋อเดินมาข้างๆเนี่ยหลี่,แม้ว่าหน้าของเธอนั้นจะยังร้อนผ่าวอยู่

After receiving the demon spirit from Nie Li, she shut her eyes and started the integration process. She sensed the Dragon Bloodline demon spirit within the demon spirit stone.
หลังจากที่เธอรับจิตวิญญาณอสูรจากเนี่ยหลี่,เธอได้ปิดตาของเธอลงและเริ่มกระบวนการบูรณาการจิตอสูร.เธอรับรู้ได้ถึงจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรภายในหินจิตวิญญาณอสูรได้.


Looking at Xiao Ning’er with her white slim-fit training clothes looking pure and charming. How could Nie Li not know what Xiao Ning’er was thinking? But now was not the time. Not yet.
มองไปยังเสี่ยวหนิงเอ๋อขณะที่เธอสวมชุดฝึกที่รัดรูป ช่างดูมีเสน่ห์ยิ่ง.เนี่ยหลี่นั้นไม่รู้ว่าเสี่ยวหนิงเอ๋อนั้นกำลังคิดอะไรอยู่?แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลา.และไม่ใช่ตอนนี้

Xiao Ning’er batted her eyelashes in unease when she sensed Nie Li’s gaze. A brief moment later, she opened her eyes to look at Nie Li with her clear pupils and said in a shy voice, “Nie Li, if you keep staring at me like that, I won’t be able to calm myself enough to integrate with this demon spirit!”
เสี่ยวหนิงเอ๋อขยิบตาของเธอขึ้นเธอไม่สามารถที่จะสงบใจได้เมื่อเธอรับรู้ว่าเนี่ยหลี่นั้นกำลังจ้องมองเธออยู่,ชั่วระยะเวลาต่อมา.เธอก็เปิดตาและมองไปยังเนี่ยหลี่ด้วยสายตาที่กลมใสและพูดด้วยความขวยเขินว่า"เนี่ยหลี่,ถ้าเจ้าจังมองข้าอยู่เช่นนั้น,ข้าคงไม่สามารถที่จะสงบใจเพื่อที่จะรวมร่างกับจิตวิญญาณอสูรได้!"


Nie Li shrugged as he smiled, “I was enticed earlier on. Can’t I get a few looks?”
เนี่ยหลี่ยักไหล่ขณะที่เขายิ้ม"ข้าได้ถูกยั่วยวนก่อนหน้านี้.ข้าไม่สามารถที่จะหยุดมองได้ยังงั้นรึ?"
At Nie Li’s words, Xiao Ning’er was so embarrassed that she almost hid her face in her chest. Even though she knew that Nie Li was only teasing her, she couldn’t help pouting. Nie Li was too bad.
ขณะที่เนี่ยหลี่พูด.เสี่ยวหนิงเอ๋อก็แสดงท่าทางขวยเขินและเธอแทบจะซุกหน้าของเธอลงไปซ่อนในอกของเธอ.แม้ว่าเธอจะรู้ว่าเนี่ยหลี่นั้นทำแค่เพียงล้อเธอเล่นเท่านั้น,แต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะบุ้ยปาก,เนี่ยหลี่นั้นช่างน่าไม่อายเกินไปแล้ว.

Seeing Xiao Ning’er’s expression, Nie Li couldn’t help smiling, “You can continue integrating with the demon spirit.”
เมื่อเห็นอากัปกริยาของเสี่ยวหนิงเอ๋อ,เนี่ยหลี่ช่วยไม่ได้ที่จะยิ้มออกมา"เจ้าควรที่จะรวมร่างกับจิตวิญญาณอสูรต่อนะ"


As Xiao Ning’er began integrating with the Divine Scarlet Thunderbird, Nie Li started refining a demon spirit for Ye Ziyun.
ขณะที่เสี่ยวหนิงเอ๋อเริ่มที่จะรวมร่างเข้ากับจิตวิญญาณอสูร เทพวิหกอสนีสีชาด,เนี่ยหลี่ก็เริ่มที่จะหลอมปรับแต่งจิตวิญญาณอสุรสำหรับ เย่ จื้อหวิ๋น


The night gradually darkened.
ค่ำคืนเริ่มที่จะคืบคลานไปสู่ความมืด
Skycloud Hall of the Divine Feathers Sect
ห้องโถงเมฆาล่องลอย ของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ
An elder with ashened hair quietly sat there. He had a thin figure, filled with a sage-like appearance. Around him revolved five coloured lights as he emitted a gentle energy like the morning dawn.
ผู้อาวุโสที่มีผมขาวทั่วศีรษะนั่งอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆ.เขาเป็นคนที่ค่อนข้างผอม,ที่มีลักษณะที่เต็มไปด้วยความรอบรู้เยี่ยงนักปราชญ์.รอบๆตัวของเขานั้นมีแสงไฟ 5 สีขณะที่เขาเขาปล่อยพลังที่อ่อนโยนออกมาเหมือนดั่งรุ่งอรุณของวันใหม่

“Master,” Venerable Redsoul slightly bowed his body towards the elder.
"ท่านอาจารย์" จ้าวแห่งวิญญาณแดง โค้งคำนับเล็กน้อยต่อร่างของผู้อาวุโสที่อยู่ด้านหน้า

That elder was Venerable Redsoul’s Master and one of the five major figures of the Divine Feathers Sect, Hierarch Skycloud. What was different about Hierarch Skycloud was that he rarely participated in the Divine Feathers Sect’s internal struggles, and had always maintained a neutral position. He was only loyal to the Sect Master and would always support whoever obtained that seat. Hierarch Skycloud himself didn’t possess any forces; he only had thirty-six disciples. Even so, no one dared to underestimate him.
Hierarch Skycloud opened his eyes, looked at Venerable Redsoul, and asked, “Disciple, why have you come looking for me?”
ผู้อาวุโสคนนี้เป็นอาจารย์ของจ้าวแห่งวิญญาณแดงและเป็นหนึ่งในห้าของเสาหลักของนิกายขนนกแห่งทวยเทพ,นักบุญแห่งเมฆาล่องลอย. สิ่งที่มีความตแกต่างเกี่ยวกับพวกเขานักบุญแห่งเมฆาล่องลอยนั้นพวกเขาไม่ค่อยจะมีส่วนร่วมในการแข่งขันภายในเกี่ยวกับผู้นำแห่งนิกายขนนกแห่งทวยเทพสักเท่าไหร่และพวกเขาจะคอยอยู่เป็นกลางเกี่ยวกับตำแหน่งดังกล่าว,พวกเขานั้นมีความจงรักภัคดีต่อผู้นำนิกายและจะคอยช่วยเหลือใครก็ตามที่สามารถที่จะมานั่งตำแหน่งนี้ได้.นักบุญแห่งเมฆาล่องลอยนั้นไม่มีกองกำลังใด,พวกเขามีเพียงสาวก 36 คน,ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครเลยสังคนที่จะกล้าประมาทพวกเขา

Venerable Redsoul bitterly smiled. “Nothing of importance. Recently, among the new students, there were several with fairly good talent. One of them possesses an 8-grade Heaven Spiritual Root and has such an extraordinary talent that even I couldn’t tell what his cultivation technique is.”
เจ้าแห่งวิญญาณแดงยิ้มอย่างข่มขื่น"มันไม่มีอะไรสำคัญนักหรอก,เมื่อเร็วๆนี้,ท่ามกลางเด็กนักเรียนใหม่,ได้มีคนที่มีพรสวรรค์ที่ดีมากคนหนึ่ง,เขาครอบครองรากวิญญาณสวรรค์ระดับ 8 และมีพรสวรรค์ที่มหัศจรรย์มากแม้แต่ข้าก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเขาได้ใฃ้เทคนิคบ่มเพาะพลังแบบใดกัน"
“Oh?” That aroused Hierarch Skycloud’s interest by a bit.
"โอ้?" นั้นเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักบุญเมฆาล่องลอยไม่น้อย
“Aside from that, there was an incident involving him during the recent gathering of the three major sects’ disciples. One segment of the event featured a display of Dao by injecting your Dao intent into one of the four arts. Yan Yang of the Skyblaze Sect, Mingyue Wushuang of the Heavenly Note Sect, and Long Tianming of our Divine Feathers Sect all displayed their skills. That student also went up to display his skills after them and had wrote a word. That word was actually quite profound. All the other geniuses in the side chamber, including Long Tianming, couldn’t comprehend the profound within that word and thought it was only ordinary calligraphy. Only Yan Yang and Mingyue Wushuang could comprehend it and had admitted defeat.”
"นอกเหนือจากนี้,ยังมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเขาในช่วงการชุมนุมของนิกายหลักทั้งสาม,หนึ่งในงานที่มีการแสดงการแสดงเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ในศิลปะทั้ง 4 .หยานหยาง จากนิกายองค์การสวรรค์,หมิงหยู๋ วู่ซางจากนิกายเสียงสวรรค์ และหลงเทียนหมิงจากนิกายขนนกแห่งทวยเทพต่างก็แสดงความสามารถของพวกเขาออกมา.และก็มีนักเรียนอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่ออกไปแสดงฝีมือของเขาหลังจากพวกเขาทั้งสามด้วยการเขียนตัวอักษร,เหล่าอักษรนั้นมีความลึกซึ้งเป็นอย่างมาก.เหล่าอัจฉริยะภายในห้องนั้น รวมถึงหลงเทียนหมิง,ไม่สามารถที่จะเข้าใจในความลึกซึ้งในอักษรเหล่านั้นได้และคิดว่ามันเป็นแค่การประดิษฐ์อักษรธรรมดาเท่านั้น,มีแค่เพียง หยานหยางและหมิงหยู๋ วู่ซางเท่านั้นที่สามารถเข้าใจมันได้พร้อมทั้งยอมรับความพ่ายแพ้

Hierarch Skycloud’s thoughts were slightly moved by Venerable Redsoul’s news. What word could this student have written to make Yan Yang and Mingyue Wushuang admit defeat?
นักบุญเมฆาล่องลอยได้คิดออกไปเล็กน้อยเกี่ยวกับข่าวที่ จ้าวแห่งวิญญาณแดงนำมา,อักษรอะไรที่เด็กนักเรียนที่เขียนให้กับหยานหยางและหมิงหยู๋ วู่ซางถึงกับยอมรับความพ่ายแพ้?

Yan Yang and Mingyue Wushuang both possessed strength and talent which Hierarch Skycloud was fully aware of. The two of them were well-known figures among the younger generations of the Skyblaze Sect and the Heavenly Note Sect, especially Yan Yang. He was the greatest talented that the Skyblaze Sect had seen in the recent hundred years.
หยานหยางและหมิงหยู๋ วู่ซาง ทั้งคู่นั้นมีเต็มไปด้วยความแข่งแกร่งและความสามารถที่นักบุญเมฆาล่องลอยที่ตระหนักได้.พวกเขาทั้งสองต่างรุ้จักไปทั่วว่าเป็นแบบอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่ของนิกายอัคคีสวรรค์และบันทึกฟ้า,โดยเฉพาะหยานหยางแล้ว.เขาเป็นคนที่มากด้วยพรสวรรค์อย่างมากในนิการองค์การสวรรค์ที่จะเห็นได้ใน 100 ปีเลยทีเดียว

“Which family of the Divine Feathers Sect is he from?” asked Hierarch Skycloud. Hierarch Skycloud didn’t get involved in the Divine Feathers Sect’s internal matters because the dispute within was too serious. Both the Gu Clan and the Dragonseal Family wanted to control the sect, causing a great commotion while they were at it. As for the Ashen Flames Family, although they had remained silent, they also had their own plans. Hierarch Skycloud could only watch as the Divine Feathers Sect declined; there was nothing he could do, and his heart was ashened. Regardless of which family Nie Li belonged to, he would be caught in the center of the struggle.
"เขาเป็นคนจากตระกูลใหนของนิกายขนนกแห่งทวยเทพรึ?"นักบุญแห่งเมฆาล่องลอยสบอถาม.นักบุญแห่งเมฆาล่องลอยนั้นไม่ต้องการที่จะเข้าไปยังเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในของนิกายขนนกแห่งทวยเทพมากเกินไปอาจจะทำให้มันตึงเครียดขึ้นมาได้.ทั้งตระกูลกู่และตระกูลผนึกมังกรต่างก็ตั้งการที่จะควบคุมนิกาย.ด้วยเหตุดังกล่าวพวกเขาจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะขัดแย้งกัน.ขณะที่อีกหนึ่งตระกูลเถ้าอัคคี,แม้ว่าพวกเขานั้นจะยังนิ่งเงียบอยู่,พวกเขานั้นก็คงมีแผนการของพวกเขาอยู่เหมือนกัน.นักบุญแห่งเมฆาล่องลอยทำได้แค่เพียงมองนิกายขนนกแห่งทวยเทพถดถอยลดต่ำลง.เขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ทำให้หัวใจของเขานั้นรู้สึกละอายใจเป็นอย่างมาก.ไม่ต้องคำนึงถึงว่าเนี่ยหลี่นั้นอยู่ตระกูลใหนหรือขึ้นตรงกับใคร,เข้าจะต้องถูกจับจ้องเป็นศูนย์รวมแห่งการแข่งขันเป็นแน่

“That youth comes from the Tiny World and hasn’t joined any forces, even now. Furthermore, he has also announced that before he graduates from the Skysoul Institute, he won’t join any forces. However, I have no idea how long he can maintain that.” Venerable Redsoul said. He was well aware of Hierarch Skycloud’s temper; therefore, he told him everything about Nie Li. As Hierarch Skycloud took special care of geniuses who hadn’t joined families.
"เด็กนั่นมาจากโลกใบเล็กและยังไม่ได้เข้าร่วมกับกองกำลังใดในตอนนี้.นอกจากนี้,เขายังได้บอกก่อนเข้ารับการศึกษาที่สถาบันวิญญาณสวรรค์เหมือนกันว่าเขาจะไม่เข้าร่วมกับกองกำลังใด อย่างไรก็ตาม,ข้าก็ไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่เขาทำอย่างนั้น"เจ้าแห่งวิญญาณแดงพูด.เขาได้ตระหนักเป็นอย่างดีเกี่ยวกับอารมณ์ของนักบุญแห่งเมฆา,ดังนั้น เขาจึงบอกทุกอย่างที่เขารู้เกี่ยวกับเนี่ยหลี่,ขณะที่นักบุญแห่งเมฆาล่องลอยนำมันมาพิจาณาเป็นพิเศษเกี่ยวกับอัจฉริยะที่ไม่ได้เข้าร่วมกับตระกูลใด
“Oh? The Tiny World?” Hierarch Skycloud’s heart shook. The moment he heard of the Tiny World, he was reminded of someone. After a brief moment of silence, he spoke again. “Since he’s unwilling to join a family, he would definitely suffer quite a bit of pressure. Send greetings to the three major families and tell them that I have my eyes on this child from now on. Tell them not to disturb him! As for how this child will progress, I’ll have to observe him!”
"โอ้? โลกใบเล็กรึ?" นักบุญเมฆาล่องลอย หัวใจของเขาสั่นไปมา,ช่วงเวลาที่เขาได้ยินว่าโลกใบเล็ก,เขาได้คิดถึงใครบางคน.หลังจากที่เงียบไปชั่วระยะหนึ่ง,เขาก็พูดขึ้นมาอีกครั้ง  "ในเมื่อเขาไม่ยินดีที่จะเข้าร่วมกับตระกูลใดๆ,เขาจะต้องได้รับความเจ็บปวดอย่างมากในความกดดัน.ส่งข้อความทักทายไปยังสามตระกูลหลักและบอกพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนั้นว่าเข้าได้จับตาเด็กคนนี้อยู่ในตอนนี้.บอกพวกเขาไม่ให้ไปรบกวนเด็กนั่น! ขณะนี้เด็กคนนี้กำลังพัฒนา,ข้าต้องการที่จะเห็นเขาในวันข้างหน้า!"

“Yes!” Venerable Redsoul said respectfully.
"ขอรับ!" เจ้าแห่งวิญญาณแดงกล่าวตอบด้วยความเคารพ


Although Hierarch Skycloud hadn’t participated in the disputes for many years, he was still one of the five major figures of the Divine Feathers Sect. Furthermore, since he remained in a neutral position, the three major families had to give face to him. After all, none of them were willing to provoke such an authoritative figure.
แม้ว่านักบุญแห่งเมฆาล่องลอยจะไม่ได้มีส่วนร่วมในความขัดแย้งมาหลายปี.เขาก็ยังเป็น 1 ใน 5 ของนิกายของขนนกแห่งทวยเทพ.นอกจากนี้.ตั้งแต่ที่เข้ายังอยู่ในตำแหน่งที่เป็นกลาง.ทั้งสามตระกูลนั้นก็ยังไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับเขา.ต้องไม่ล้มว่า,หนึ่งในพวกเขานั้นยินดีที่จะยุแหย่ให้เกิดการแก่งแย่งอำนาจขึ้นมาได้
Just as Venerable Redsoul was about to bid his farewell, Hierarch Skycloud’s voice sounded. “Also, go and get a word from him. I’ll take a look and see just how profound that word of his really is!”
ขณะที่เจ้าแห่งวิญญาณแดงได้กล่าวคำอำลา,นักบุญเมฆาล่องลอยก็กล่าวว่า,"ไปและนำมันมาด้วย,ข้าต้องการที่จะเห็นและดูเกี่ยวกับความลึกซึ้งที่มีอยู่ในอักษรว่ามันเป็นของจริง "

Even Hierarch Skycloud was interested in Nie Li?
แม้แต่นักบุญเมฆาล่องลอยยังสนใจเนี่ยหลี่อย่างนั้นรึ?
Venerable Redsoul was a little astonished in his heart. After all, Hierarch Skycloud was a Martial Ancestor Realm expert. For him to be so curious about Nie Li’s word to the point that would request a copy…
เจ้าแห่งวิญญาณแดงค่อนข้างประหลาดในใจของเขาเล็กน้อยต้องไม่ลืมว่า นักบุญเมฆาล่องลอยนั่นเป็นถึงผุ้เชียวชาญระดับบรรพบุรุษเทพสงคราม.สำหรับเขาแล้วมีความอยากรู้ในอักษรของเนี่ยหลี่ ด้วยเหตุนั้นถึงได้ให้เขาคัดลอกมัน...
“Yes, Lord Master.” Venerable Redsoul respectfully said before he bowed and left.
"ได้ครับ,ท่านอาจารย์" เจ้าแห่งวิญญาณแดงกล่าวอย่างเคารพก่อนที่เขาจะโค้งคำนับและออกมา


A night passed quickly and dawn gradually arrived.
ค่ำคืนแห่งนี้ก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วและวันใหม่กำลังจะเริ่มต้น
Nie Li and Xiao Ning’er exited their room. Xiao Ning’er had already finished integrating with her demon spirit and sensed the new power within that demon spirit. A God Level growth rate Dragon Bloodline demon spirit was, without a doubt, extremely powerful.
เนี่ยหลี่และเสี่ยวหนิงเอ๋อเดิน ออกมาจากห้อง.เสี่ยวหนิงเอ๋อได้ทำการรวามร่างกับจิตวิญญาณอสูรเรียบร้อยแล้ว,และเขาได้รับรู้ถึงพลังใหม่ที่ได้รับจากจิตวิญญาณอสูรตัวใหม่ที่เป็นจิตวิญญาณอสูรสายเลือดมังกรอัตราการเจริญเติบโตระดับพระเจ้า.โดยไร้ซึ้งข้อสงสัยในสุดยอดของความทรงพลัง

Lu Piao had also appeared from his room. When he saw Nie Li, he ran over with a face full of excitement as his voice filled with thrills. “Nie Li, Xiao Xue, she…”
หลู่เปียวก็ปรากฎออกมาจากห้องของเขา.เมื่อเขาเห็นเนี่ยหลี่,เขาก็วิ่งเข้ามาหาด้วยหน้าตาที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นขณะที่ที่เสียงของเขานั้นสั่น"เนี่ยหลี่, เสี่ยว เซี่ย, เธอ..."
“What’s wrong with Xiao Xue?” Nie Li looked at Lu Piao as he asked. He noticed that Lu Piao’s face was bruised and, although it’d been smeared with medicine, the bruise still didn’t look quite healed.
"มีอะไรเกิดขึ้นกับเสี่ยว เซี่ยเหรอ?" เนี่ยหลี่มองไปที่หลู่เปียวขณะที่เขาถาม.เขาสังเกตเห็นใบหน้าของหลู่เปียวที่มีรอยฟกช้ำและแม้ว่ามันจะมีการทางยกลงไปบ้างแล้ว แต่มันก็ยังดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยจะหายเลยด้วยซ้ำ
“Xiao Xue let me touch…” Lu Piao looked extremely excited.
"เสี่ยว เซี่ยว เธอให้ข้าสัมผัส..."หลู่เปียวดูตื่นเต้นเป็นอย่างมาก

At Lu Piao’s face, Xiao Ning’er’s face was slightly red.
ขณะที่เห็นใบหน้าของหลู่เปียว,ใบหน้าของเสี่ยวหนิงก็ออกอาการแดงเล็กน้อย

“Touch what, if you’ve touched, then you’ve touched!” Nie Li bitterly smiled. Was there really a need to be so excited from a touch?
"สัมผัสอะไร,ถ้าเจ้าได้สัมผัส,ถ้างั้นเจ้าคงได้สัมผัส!" เนี่ยหลี่ยิ้มอย่างขมขื่น,มันเป็นเรื่องจริงที่ตื่นเต้นสำหรับการได้สัมผัสรึ?

Lu Piao appeared to be a little shy as a blessed look appeared on his face. “She finally allowed me to touch her hands!”
หลู่เปียวออกอาการณ์อายเล็กน้อยขณะที่มันปรากฎออกมาจากใบหน้าของเขา"ในที่สุดเธอก็อนุญาตให้ข้าสัมผัสกับมือของเธอได้!"


At Lu Piao’s words, Nie Li’s eyes were widened as he stared at Lu Piao. Lu Piao ran over so excitedly just to tell him that Xiao Xue had allowed him to touch her hands? Nie Li slapped Lu Piao over the head and scolded, “Dumbass, what’s there to be excited about? It’s just a hand!”
ขณะที่สิ้นคำพูดของหลู่เปียว,ตาของเนี่ยหลี่ก็จ้องมองไปที่หลู่เปียว.หลูเปียววิ่งอย่างตื่นเต้นมาบอกเขาเพียงแค่เสี่ยวเซี่ยอนุญาตให้เขาสัมผัสกับมือของเธอได้ยังงั้นรึ? เนี่ยหลี่ตบไปที่หัวของหลู่เปียวพร้อมทั้งว่ากล่าว "งี่เง่า,จะตื่นเต้นไปเพื่ออะไรกับเรื่องแค่นี้?ได้แค่เพียงมือ!"
Xiao Ning’er couldn’t help covering her mouth and smiling at Nie Li’s words.
เสี่ยวหนิงเอ๋อช่วยไม่ได้ที่เธอจะปิดปากของเธอและยิ้มในคำพูดของเนี่ยหลี่
Nie Li hooked an arm around Lu Piao’s neck over and whispered into his ears.
เนี่ยหลี่นำมือของเขาคล้องไปที่คอของหลู่เปียวและกระซิบข้างหูของเขา

*****
*****
“Really?” Lu Piao’s eyes widened as he stared at Nie Li. “Don’t bluff me!”
"จริงรึ?"ตาของหลู่เปียวเบิกกว้างขึ้นขณะที่เขาจ้องมองไปยังเนี่ยหลี่"เจ้าไม่ได้หลอกข้านะ!"

Nie Li seriously nodded. “Of course I wouldn’t lie to you.”
เนี่ยหลี่พยักหน้าอย่างจริงจัง "แน่นอน ข้าไม่ได้หลอกเจ้าหรอก"
Lu Piao hesitated for a moment as his expression turned serious. He had an expression as though he was walking to his death as he walked back to his own room, where Xiao Xue was still resting.
หลู่เปียวลังเลอยู่สักพักหนึ่งขณะที่สีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึม.เขามีท่าทางเหมือนกับว่าเขานั้นกำลังจะเดินไปสู่ความตายยังไงยังงั้น ขณะที่เขานั้นเดินกลับไปยังห้องของเขา,ที่เสี่ยวเซี่ยนั้นยังคงพักผ่อนอยู่

ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/


#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)

30 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุนมากๆครับผม

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากสำหรับตอนที่ 319

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับที่แปลให้อ่าน

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับ มันส์มากเลย

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณครับ มันส์มากเลย

  ตอบลบ
 6. มาวัน2ตอนเลย ><! ขอบพระคุณครับ

  ตอบลบ
 7. หลู่เปียวมันโดนตบเพราะจับแต่มือนี่ล่ะ ขอบคุณครัย

  ตอบลบ
 8. หลู่เปียวมันโดนตบเพราะจับแต่มือนี่ล่ะ ขอบคุณครัย

  ตอบลบ
 9. ตอนแรกแรกนึกว่าจับนม เห้ออเกือบหลุดโลกละ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณครับผม เป็นกำลังใจให้คับสนุกมาก

  ตอบลบ
 11. อ่ามาแล้ว...ลุ้นตอนต่อไปขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณครับผม เป็นกำลังใจให้คับสนุกมาก

  ตอบลบ
 13. แค่จับมือยังตื่นเต้นขนาดนี้ นี้ถ้าจ่อปากถ้ำไม่แตกเลยเหลอ555+

  ตอบลบ
 14. เนี่ยหลี่บอกอะไรหลู่เปียว! อยากอ่านบทต่อไปเหลือเกิน

  ตอบลบ