วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 317 – Probing out

Tale of the demon and god novel Chapter 317 – Probing out

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 317 - หยั่งเชิง


บทที่ 317 - หยั่งเชิงNie Li looked at Gu Bei and asked, “How was your comprehension?”
เนี่ยหลี่มองไปที่ กู่เป่ยและถามว่า"การหยั่งรู้ของเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง?"

In Nie Li’s previous life, Gu Bei had been cultivating the path of sword intent, so his understandings towards swordsmanship had reached an extremely high level. The reason why Nie Li reminded Gu Bei to carefully comprehend the word ‘sword’ was because he hoped that Gu Bei would be able to benefit from it.
ในชีวิตก่อนของเนี่ยหลี่นั้น,กู่เป่ยนั้นได้บ่มเพาะพลังในเส้นทางของจุดมุ่งหมายแห่งกระบี่,ดังนั้นเขาจึงเข้าใจมันในแนวทางของนักดาบที่ไปถึงระดับที่สูงมาก.เหตุผลว่าทำใมเนียหลี่ถึงได้ย้ำเตือนกู่เป่ยให้พิจารณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับอักษร" กระบี่"อย่างละเอียดนั้นเพราะเขาหวังว่ากู่เป่ยนั้นจะสามารถได้รับประโยชน์จากมันได้


“I sensed the majestic sword intent. However, it was too profound and I couldn’t completely comprehend it all at once.” Gu Bei’s face was red with shame.
"ข้ารับรู้ได้ถึงจุดมุ่งหมายแห่งกระบี่ที่สูงส่ง,อย่างไรก็ตามมันก็ลึกซึ้งมากเกินไป.และข้าไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจมันได้ทั้งหมดภายในครั้งเดียว"ใบหน้าของกู่เป่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความอาย

It was normal for Gu Bei to be unable to fully comprehend it. The intent contained in that word wasn’t something that could be comprehended in just one or two days. Furthermore, everyone would have different comprehensions of it. Therefore, Nie Li had no idea what Gu Bei, who excelled in sword intent, could comprehend from it.
มันเป็นเรื่องปกติสำหรับ กู่เป๋ย ที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจมันได้ทั้งหมด จุดมุ่งหมายที่อยู่ในอักษรตัวนี้นั้นไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถเข้าใจมันได้แค่เพียงหนึ่งหรือสองวัน.นอกจากนี้,ทุกคนนั้นจะเข้าใจมันได้ในความหมายที่แตกต่างกัน.ดังนั้น,เนี่ยหลี่จึงไม่มีความคิดเห็นมากนักเกี่ยวกับกู่เป่ย,ที่มีความสามารถยอดเยี่ยมในจุดมุ่งหมายแห่งกระบี่,จึงสามารถที่จะเข้าใจมันได้“I’ll write you another one when we get back.” Nie Li smiled.
"ข้าจะเขียนมันให้เจ้าอีกอันหนึ่งเมื่อพวกเราได้กลับแล้ว"เนี่ยหลี่ยิ้ม

“Nie Li, thank you!” Gu Bei said in a serious tone. That word of Nie Li’s had been sold for a hundred fifty thousand spiritual stones, an astonishing price. Gu Bei himself had benefited quite a bit from Nie Li and he was someone who always repaid others. Nie Li’s graces had been forever engraved in his heart.
"เนี่ยหลี่,ขอบคุณเจ้ามาก"กู่เป่ยพูดด้วยเสียงที่จริงจัง,อักษรของเนี่ยหลี่นั้นมันสามารถที่จะขายได้ราคาถึง 150,000 หินจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นราคาที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมาก.กู่เป่ยรู้สึกว่าเขานั้นได้ผลประโยชน์ค่อนข้างมากจากเนี่ยหลี่และเขายังไม่รู้เลยว่าจะใช้คืนได้อย่างไร.เนี่ยหลี่นั้นเป็นผู้มีพระคุณที่เขานั้นจะจดจำไปในใจของเขาตลอดกาล


“We’re brothers! What is there to be polite about?” Nie Li smiled.
"พวกเราเป็นพี่น้องกัน!เจ้าจะสุภาพไปด้วยเรื่องอะไรกัน?"เนี่ยหลี่ยิ้ม

Long Yuyin watched Nie Li and Gu Bei chat. There were several times when she wanted to intervene, but she ended up holding back her words.
หลงยู่หยิ๋นนั้นได้มองเนี่ยหลี่และกู่เป่ยคุยกัน,มีหลายจังหวะที่เธอนั้นต้องการที่จะเข้าไปพูดด้วย,แต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็อดกลั้นมันเอาไว้.


What qualifications did she have to ask for a word from Nie Li?
เธอนั้นมีฐานะอะไรที่จะเข้าไปถามเกี่ยวกับอักษรจากเนี่ยหลี่ได้?


A single word from Nie Li had been sold for a hundred fifty thousand spiritual stones. Could she afford that amount? If she wanted that word from Nie Li, what could she give in exchange? Her relationship with him wasn’t that close, not like how it was between him and Gu Bei.
เพียงแค่อักษรเดียวของเนี่ยหลี่นั้นสามารถที่จะขายได้ถึง 150,000 หินจิตวิญญาณทีเดียว.เธอสามารถที่จะจ่ายมันได้ด้วยจำนวนนั้นหรือ? ถ้าเธอนั้นต้องการอักษรจากเนี่ยหลี่,อะไรที่เธอสามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้ล่ะ? ความสัมพันธ์ของเธอกับเขานั้นไม่ได้ใกล้ชิดกันขนาดนั้น.มันไม่เหมือนกับความสัมพันธ์ของเขากับกู่เป่ยนี่น่า.


However, the longing for that word within her heart became more and more intense. That intense curiosity was like ants biting at her heart. To a martial obsessed person like her, it was simply too hard to bear. Earlier, when Nie Li exhibited that word in front of the crowd, Gu Bei had comprehended something; but she couldn’t understand anything at all.
อย่างไรก็ตาม,ด้วยความปรารถนาในตัวอักษรดังกว่าในหัวใจเธอและมันยิ่งรุนแรงมากขึ้นและมากขึ้น,ด้วยความอยากรู้อยากเห็นนั่นเป็นเหมือนกับมดกัดไปยังหัวใจของเธอ.กับคนที่หมกมุ่นอยู่กับศิลปะการต่อสู้อย่างเธอ,มันจึงยากเกินไปที่จะอดทน,ก่อนหน้านี้,เมื่อเนี่ยหลี่ได้แสดงตัวอักษรต่อหน้าฝูงชน,กู่เป่ยได้เข้าใจอะไรบางอย่างแต่เธอนั้นกับไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลย


To someone like Long Yuyin, who was eager to be the strongest, that was just too depressing. Was her aptitude that bad?
คนอย่างหลงยู่หยิ๋นนั้นกระหายที่จะแข็งแกร่งด้วยแล้ว,จึงทำให้เธอเพียงรู้สึกว่าตกต่ำเป็นอย่างมาก,ความสามารถของเธอนั้นย่ำแย่ขนาดนั้นเลยหรือ?Just what was concealed within Nie Li’s word?
แค่เพียงอะไรที่ซ่อนอยู่ไว้ในอักษรของเนี่ยหลี่กัน?

In the end, Long Yuyin managed to gather her courage and said to Nie Li, “Nie Li, can you let me take a look at that word of yours?”
ในท้ายที่สุด,หลงยู่หยินได้รวบรวามความกล้าของเธอและพูดไปยังเนี่ยหลี่ว่า"เนี่ยหลี่,เจ้าสามารถที่จะให้ข้าได้เห็นอักษรของเจ้าได้ใหม?"Nie Li couldn’t help lightly smiling in his heart, as Long Yuyin had finally said it aloud. Actually, with Long Yuyin’s character, it was impossible for her to not be curious about that word. But right now, it still wasn’t ready; therefore, he only gave Long Yuyin a glance and calmly said, “You’re still unable to comprehend that word, let’s talk about it in the future!”
เนี่ยหลี่ช่วยไม่ได้ที่จะยิ้มอยู่ภายในใจของเขา,สิ่งที่หลงยู่หยิ๋นเป็นนั้นในที่สุดเธอก็พูดออกมาเสียงดัง,ด้วยบุคลิคของเธอแล้วนั้น,มันเป็นไปไม่ได้สำหรับเธอ ที่จะอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอักษร,แต่ตอนนี้.มันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะ,ดังนั้นเขาจึงทำได้แค่ให้เธอแอบมองเท่านั้นและพูดออกมาอย่างใจเย็น "เจ้ายังไม่สามารถที่จะเข้าใจในอักษรได้,เอาไว้คุยกันเกี่ยวกับมันในวันข้างหน้าดีกว่า!"

At Nie Li’s words, Long Yuyin’s face turned red. Aside from Nie Li, no one her age could say that to her, since she would definitely give them a thorough beating. However, when Nie Li told her that it wasn’t possible, she had no temper, despite the dejection in her heart.
เมื่อสิ้นคำพูดของเนี่ยหลี่,หน้าของหลงยู่หยิ๋นก็เปลี่ยนเป็นสีแดง,นอกเหนือจากเนี่ยหลี่,ไม่มีใครในรุ่นเดียวกันที่จะพูดอย่างนี้กับเธอในเมื่อเธอนั้นแพ้เขาอย่างราบคาบ,อย่างไรก็ตามเมื่อเนี่ยหลี่บอกกับเธอว่าเป็นไปไม่ได้,เธอแทบไม่มีอารมณ์ใดๆ,แม้ว่าจะมีความหดหู่อยู่ภายในใจเธอก็ตาม

That was because Nie Li had the qualifications to say that!
นั่นเป็นเพราะว่าเนี่ยหลี่นั้นมีคุณสมบัติที่จะพูดอย่างนั้น

Long Yuyin turned her head and fumed with anger. Although she was unconvinced about what Nie Li had said to her, she couldn’t do anything about it.
หลงยู่หยิ๋นเบือนหน้าหนีด้วยความโกรธ.แม้ว่าเธอจะไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่เนี่ยหลี่พูดกับเธอ.เธอก็ไม่ได้ทำอะไรใดๆเกี่ยวกับมัน

Xiao Ning’er glanced at Long Yuyin, shifted her gaze to Nie Li, and lightly smiled. Normally, Nie Li would appear to be indifferent, but he treated his friends extremely well. Under this kind of situation, it was absolutely normal for many girls to fall in love with him.
เสี่ยวหนิงเอ๋อ เหลือบมองไปที่หลงยู่หยิ๋น และหันกลับมาจ้องเนี่ยหลี่แล้วยิ้มโดยปรกติแล้ว,เนี่ยหลี่จะแสดงท่าทีนิ่งเฉย,หากแต่เป็นเพื่อนของเขาแล้ว เขาจะช่วยเหลือด้วยความยินดี.แต่ด้วยสถานการดังกล่าวที่เห็น.มันคงจะเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดที่เหล่าหญิงสาวมักจะมาตกหลุมรักเขานั่นเอง


She lightly sighed in her heart as she wondered what kind of position she had in Nie Li’s heart?
เธอแอบทอดถอนใจตัวเองขณะที่เธอนั้นยังสงสัยเหมือนกันว่าเขานั้นอยู่ในสถานะใดกัน จะมีเธออยู่ในใจของเนี่ยหลี่บ้างหรือป่าว?The hearts of both girls were tangled messes, but no one else knew about it. Murong Yu and Ye Xuan pretended not to notice Nie Li as they shifted their gaze elsewhere. Sitting together with Nie Li was simply too shameful for them. However, they couldn’t just stand up and leave. If they did that, they’d be looked down on by others. Therefore, even if they felt depressed, they remained here.
หัวใจของหญิงสาวทั้งสองนั้นต่างได้รับความความวุ่นวายยุ่งเหยิงเป็นอย่างมาก,แต่ไม่มีใครเลยที่รู้เกี่ยวกับมัน, มู่หลงยู่และเหย่ซวนแกล้งทำว่าไม่ได้สนใจอะไรในเนี่ยหลี่ ขณะที่เขาจับจ้องมองไปที่อื่น,ทั้งที่นั่งอยู่ด้วยกันกับเนี่ยหลี่ซึ่งทำให้พวกเขาค่อนข้างที่จะอดสูอย่างมาก.อย่างไรก็ตามพวกเขานั้นไม่สามรถที่จะยืนและจากไปได้.ถ้าพวกเขาทำเช่นนั้นแล้ว.พวกเขาคงต้องถูกจับตามองจากคนอื่น.ดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกหดหู่ใจ,พวกเขาก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิม


Li Xingyun gave Nie Li a thumbs up, “In the entire Divine Feathers Sect, you’re the only person I admire!”
หลี่ชิงหยุน ยกนิ้วให้กับเนี่ยหลี่."ทั่วทั้งนิกายขนนกแห่งทวยเทพ.เจ้าเป็นแค่บุคคลเพียงคนเดียว,ข้าขอชื่นชม!"


Nie Li smiled and said, “Brother Li is praising me too much.”
เนี่ยหลี่ยิ้มและพูดว่า"ศิษย์พี่หลี่ ชื่นชมข้ามากไปแล้ว"

Every genius of the Divine Feathers Sect within the side chamber directed their attention on Nie Li as a single thought rose within their hearts. Gu Bei and Li Xingyun truly did have foresight, since they built good relationships with Nie Li beforehand. As the saying goes, “the pavilion closest to the water enjoys moonlight first”. 1 Thanks Gu Bei and Li Xingyun’s relationship with Nie Li, it should be easy for those two to get a word from Nie Li.
(1Benefitting from a close relationship with a person)
เหล่าอัจฉริยะของนิกายขนนกแห่งทวยเทพภายในห้องแห่งนี้ต่างให้ความสนใจในตัวของเนี่ยหลี่ขณะที่ความคิดดังกล่าวเริ่มที่จะเพิ่มขึ้นภายในใจของพวกเขา,กู่เป่ยและหลี่ชิงหยุนนั้นเป็นคนที่สุขุมและสายตากว้างไกลตั้งแต่ที่พวกเขานั้นได้สร้างความสัมพันธ์กับเนี่ยหลี่เอาไว้ล่วงหน้าแล้ว,เหมือนกับคำกล่าวที่ว่า"1ศาลาที่อยู่ใกล้น้ำสามารถที่จะเพลิดเพลินกับดวงจันทร์ได้ก่อน"ต้องขอบคุณที่พวกเขานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเนี่ยหลี่,มันจึงเป็นการง่ายที่ทั้งสองสามารถที่จะได้รับอักษรอักขระจากเนี่ยหลี่.
(1ได้รับผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับบุคคลหนึ่ง)
Many of them were wondering how they could get close to Nie Li. Even if they weren’t able to make friends with him, as long as they could obtain one of his words, they’d already have profited.
หลายๆคนต่างสงสัยว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้พวกเขานั้นสามารถสนิทชิดเชื้อกับเนี่ยหลี่ได้.แม้ว่าถ้าพวกเขาไม่สามารถที่จะเป็นเพื่อนกับเขาได้.แต่หากได้รับตัวอักษรสักตัวแล้วล่ะก็,พวกเขานั้นก็ได้กำไรแล้วAfter all, Nie Li was a disciple of the Divine Feathers Sect; therefore, they had lots of time.
ต้องไม่ลืมว่า,เนี่ยหลี่นั้นเป็นศิษย์ในนิกายขนนกแห่งทวยเทพ,ดังนั้น,พวกเขานั้นมีเวลาอีกมากมาย

It wasn’t just the disciples of the Divine Feathers Sect, even the disciples of the two other sects had similar thoughts.
ไม่เพียงแต่เหล่าศิษย์ของนิกายขนนกแห่งทวยเทพเท่านั้น,แม้แต่เหล่าศิษย์ของอีกสองนิกายก็คิดเหมือนๆกันQin Yue stood in front, pursed her lips, and smiled. “I never thought that Junior Brother Nie Li’s Dao intent would’ve reach such a level. Earlier, I have judged wrongly. It’s a pity that I’m slow-witted and couldn’t comprehend any profound meaning from his word.” Qin Yue eased the awkwardness a little as she continued, “If it weren’t for the fact that Junior Brother Nie Li sold the word for a hundred fifty thousand spiritual stones, even I wouldn’t be able to hold back from requesting one to fulfil the curiosity within my heart! However, Junior Brother Nie Li has already said before that the profound within that word is meant for those who are fated with it. It seems that I’m not of those fated ones!”
ฉินหยู่อยู่ข้างหน้าและเม้มริมฝีปากขึ้นพร้อมทั้งยิ้ม,"ข้าไม่เคยคิดเลยว่าเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ของศิษย์น้องเนี่ยหลี่นั้นจะไปถึงแล้วระดับที่แท้จริง,ก่อนหน้านี้ ข้าได้ตัดสินใจผิดพลาด.ช่างน่าสงสารนักที่เข้าใจอะไรได้ช้าและยังไม่เข้าใจได้ถึงความหมายที่ลึกซึ้งในความหมายตัวอักษรของเขา"ฉินหยู๋ได้ระบายความอึดอัดใจของเขาเล็กน้อยก่อนที่จะพูดต่อว่า"ถ้ามันไม่เป็นความจริงที่ว่าศิษย์น้องเนี่ยหลี่ได้ขายอักษรด้วยราคา 150,000 หินจิตวิญญาณแล้วล่ะก็ เมื่อนั้นข้าคงไม่สามารถที่จะอดกลั้นที่จะเรียกร้องมันสัก 1 อันเพื่อที่จะเติมเติมความอยากรู้ในใจของข้า! อย่างไรก็ตามศิษย์น้องเนี่ยหลี่ได้บอกก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความลึกซึ้งภายในตัวอักษรนั้นได้หมายถึงคนที่มีชะตากับมัน,นั่นดูเหมือนว่าข้านั้นจะไม่ได้มีชะตะกับมันสินะ!"Because of this, Nie Li’s name thoroughly rang throughout the three major sects.
ด้วยเหตุนื้ชื่อของเนี่ยหลี่ก็รู้จักกันไปทั่วทั้งสามนิกาย
Hearing what Qin Yue just said, Nie Li transmitted his voice to Xiao Ning’er. “Before you return to the Heavenly Note Sect, I’ll write some for you as well. When you get back to the Heavenly Note Sect, you can sell them if you wish. Otherwise, you can gift it to people who are worthy of them!”
หลังจากได้ยินสิ่งที่ฉินหยู๋เพิ่งพูดไป,เนี่ยหลี่ได้ส่งเสียงของเขาไปยังเสี่ยวหนิงเอ๋อ"ก่อนทีเจ้าจะกลับนิกายเสียงสวรรค์,ข้าจะเขียนอะไรให้เจ้าด้วยความยินดี.เมื่อเจ้ากลับไปยังนิกายแล้ว,เจ้าสามารถที่จะขายให้พวกเขาได้ถ้าเจ้าต้องการ นอกจากนี้เจ้าสามารถนำมันเป็นของขวัญให้กับบุคคลที่ควรค่ากับมันได้!"“Okay.” Xiao Ning’er nodded. She was an intelligent person and understood what Nie Li was thinking about from his actions. Since that was the case, she decided to be his helping hand. If she could make a place for herself within the Heavenly Note Sect, she would definitely be able to help Nie Li.
"ได้จ๊ะ!"เสี่ยวหนิงเอ๋อพยักหน้า.เธอเป็นคนที่ฉลาดและข้าใจในสิ่งที่เนี่ยหลี่นั้นคิดและกระทำ.สำหรับเรื่องดังกล่าว,เธอตัดสินใจที่จะช่วยเขาอีกแรงหนึ่ง.ถ้าเธอสามารถที่จะสร้างสถานะของเธอได้ ภายในนิกายแห่งบันทึกฟ้าได้แล้วล่ะก็,เธอมั่นใจเลยว่ามันจะสามารถช่วยเหลือเนี่ยหลี่ได้.

“I never imagined that there’d be such a talented genius in the Divine Feathers Sect. I wonder if I’d still be able to meet Junior Brother Nie Li again in the outside world!” Qin Yue lightly smiled as she gave Nie Li a look filled with interest.
"ข้าไม่เคยคิดเลยว่าคนที่มากด้วยพรสวรรค์จะอยู่ที่นิกายขนนกแห่งทวยเทพ,ข้าสงสัยว่าข้า ยังจะสามารถที่จะพบศิษย์น้องเนี่ยหลี่ข้างนอกโลกอีกครั้ง!"ฉินหยู๋เผยรอยยิ้มขณะที่เธอมองไปยังเนี่ยหลี่ที่เต็มไปด้วยความสนใจ

At Qin Yue’s words, Nie Li’s mind drifted far away. The outside world was naturally something he had to step into as the disciples of the various sects would contest over one another. If they could stand out, they’d be able to assemble their own forces.
ขณะที่ฉินหยู๋พูด,เนี่ยหลี่ก็คิดเลยไปไกล,ภายในโลกภายนอกนั้นเป็นเรื่องปรกติที่ทุกคนจะต้องก้าวออกไป ขณะที่ศิษย์จากหลายนิกายจะแข่งขันซึ่งกันและกัน,ถ้าพวกเขาสามารถที่จะยืนหยัดได้ล่ะก็,พวกเขาก็สามารถที่จะสร้างกองกำลังของตัวเองขึ้นมาได้เลยทีเดียว

At that time, only then would he be able to qualify to fight for the power and position within the Divine Feathers Sect.
แต่ในเวลานี้,เขาต้องการที่จะสามารถมีสิทธิ์ในการแข่งขันเพื่ออำนาจและตำแหน่งภายในนิกายขนนกแห่งทวยเทพก่อน

Qin Yue’s words should be trying to probe him out. Disciples of the three major sects, including Long Tianming, directed their gazes at Nie Li as they awaited his reply.
ด้วยคำพูดของฉินหยู๋นั้นควรที่จะเรียกว่าพยายามที่จะหยั่งเชิงของเขา.เหล่าศิษย์ทั้งสามนิกายรวมทั้งหลงเทียนหมิง,ต่างมองมายังเนี่ยหลี่ขณะที่พวกเขารอคำตอบอยู่


Nie Li lightly smiled. “Many thanks to Senior Sister Qin Yue’s concern. For the time being, I still don’t have any plans to head out for the outside world!”
เนี่ยหลี่เผยยิ้มออกมา,"ขอบคุณศิษย์พี่หญิงฉินหยู๋ที่เป็นห่วง.สำหรับเวลาดังกล่าวนั้น,ข้ายังไม่มีแผนที่จะมุ่งไปยังดินแดนภายนอก"

Hearing Nie Li’s words, everyone was slightly relieved. If Nie Li headed to the outside world, he’d become a formidable opponent for many of those gathered in the chamber. There were also some people who’d noticed the way Nie Li had placed his words. “Not having any plans for the time being” didn’t mean that he wouldn’t have any in the future. Nie Li was rather precise with his words and did not speak himself into a dead end.
หลังจากได้ยินคำพูดของเนี่ยหลี่,ทุกคนค่อนข้างรู้สึกโล่งใจเล็กน้อย.ถ้าเนี่ยหลี่มุ่งออกมาภายนอกดินแดนภายนอก,เขาจะต้องกลายมาเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวสำหรับทุกคนที่อยู่ภายในห้องนี้เป็นแน่.มีบางคนได้สังเกตเห็นเหมือนกันว่าเนี่ยหลี่แทนคำพูดด้วยคำว่า"ยังไม่มีแผนในเวลานี้"นั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่ใช่ในอนาคตก็ได้,เนี่ยหลี่นั้นค่อนข้างระวังในคำพูดของเขาซึ่งเขาจะไม่พูดเพื่อที่จะเป็นการฆ่าตัวเองเป็นแน่


Yan Yang’s voice sounded, “If Junior Brother Nie Li heads to the outside world, disciples of my Skyblaze Sect won’t make things difficult for you. If there’s anything I can help with, do come and look for me!”
หยาน หยางก็พูดออกมา"ถ้าศิษย์น้องเนี่ยหลี่เดินทางไปยังโลกภายนอก,เหล่าศิษย์ของนิกายองค์การสวรรค์จะไม่สร้างความลำบากใดๆให้กับเจ้า.ถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้นที่ข้าสามารถช่วยได้,ให้มาพบข้า!"

His words slightly dazed everyone. The Skyblaze Sect wouldn’t make things difficult for Nie Li? The weight of this words were already extremely heavy. Furthermore, Yan Yang actually said that he was willing to help Nie Li. Was Yan Yang trying to take advantage of this opportunity to raise another force?
ด้วยคำพูดของเขาสร้างความงุนงให้กับทุกคน.นิกายองค์การสวรรค์จะไม่สร้างความลำบากให้กับเนี่ยหลี่รึ?ด้วยน้ำหนักของคำพูดนั้นช่างหนักแน่นยิ่งนัก นอกจากนี้หยาน หยางยังพูดว่าเขานั้นยินดีที่จะช่วยเนี่ยหลี่,หรือว่าหยาน หยางจะใช้โอกาสนี้ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของกองกำลังของเขากัน?

Long Tianming’s eyes slightly narrowed. He didn’t know how he’d offended Yan Yang, but he could vaguely sense a trace of enmity from him. It couldn’t be that Yan Yang was trying to direct this at him, right? Long Tianming glanced at Nie Li. If Nie Li actually had any thoughts of contending for power, then he definitely wouldn’t allow Nie Li to grow.
สายตาของหลงเทียนหมิงเล็กลงเล็กน้อย.เขาไม่รู้ว่าข้าจะต่อสู้หยาน หยางอย่างไร,แต่เขาก็รู้สึกคลุมเคลือกับความเป็นปฏิปักษ์จากเขาได้เหมือนกัน.มันคงไม่ใช่ว่าหยาน หยางพยายามที่จะมุ่งตรงมายังเขา,ใช่ใหม?หลงเทียนหมิงเหลือบมองไปยังเนี่ยหลี่.ถ้าเนี่ยหลี่นั้นมีความคิดเพื่อที่จะต่อสู้เพื่ออำนาจใดๆแล้วล่ะก็ แน่นอนเลยว่าเขาจะไม่อนุญาตให้เนี่ยหลี่นั้นได้เติบโตอีก.


Nie Li lightly smiled, “Then I’ll have to thank Senior Brother Yan Yang for that. I already said earlier that I don’t have any plans for the outside world, for the time being.”
เนี่ยหลี่เผยยิ้มเล็กน้อย"ถ้าอย่างนั้น ข้าขอขอบคุณศิษย์พี่หยาน หยางในการนั้นด้วย.ข้ายังพูดเหมือนเดิมว่าข้ายังไม่มีแผนใดที่จะออกไปยังดินแดนภายนอก.ในเวลานี้"At Nie Li’s words, a weight was lifted from Long Tianming’s heart. It looked like Nie Li was still somewhat smart.
ขณะที่เนี่ยหลี่พูดนั้น,หัวใจของหลงเทียนหมิงก็ชื่นใจเล็กน้อย,มันเหมือนว่าเนี่ยหลี่นั้นยังคงเป็นคนที่ฉลาดอยู่บ้าง.

The topic seemed to have drifted a little too far as those within the side chamber could sense the peculiar atmosphere. Qin Yue swept her gaze over the crowd as she chuckled, “Who still wants to demonstrate their skills in this segment?”
ด้วยหัวข้อดังกล่าวมันก็สร้างความสนใจเล็กน้อยจากเหล่าคนที่อยู่ในห้องนี้ทำให้เกิดบรรยากาศที่ไม่สู้ดีนัก ฉินหยู๋จึงได้กวาดตามองไปยังฝูงชนและหัวเราะออกมา"ใครยังต้องการที่จะแสดงฝีมือในตอนนี้ใหม?"


At Qin Yue’s words everyone smiled bitterly. Only an exceptional person like Nie Li would dare to try standing out after Yan Yang and the other two. The rest of them wouldn’t dare do something like that. After Nie Li’s demonstration, who else would dare to go out there?
ขณะที่ฉินหยู๋พูดทุกคนต่างยิ้มออกมาด้วยความขมขื่น.มีแค่เพียงคนพิเศษเช่นเนี่ยหลี่เท่านั้นที่จะกล้าออกมาหลังจากหยาน หยางและบุคคลทั้งสอง.พวกเขานั้นไม่กล้าที่จะทำเช่นนั้นแน่.และยิ่งหลังจากที่เนี่ยหลี่แสดงตัวอย่างแล้ว,ใครยังจะกล้าออกไปที่นั่นล่ะ?

After a long pause with no reply, Qin Yue smiled, “It seems like there won’t be anyone else then. Today’s segment of Dao will end here! Many thanks for attending this gathering and I hope that everyone will participate in the banquet tonight as well!”
หลังจากรอเป็นระยะเวลานานที่จะมีการตอบกลับ,ฉินหยู๋ยิ้ม"ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอื่นแล้ว.วันนี้เกี่ยวกับเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ขอจบในที่นี้! ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมชุมนมในครั้งนี้และ ตัวของข้าหวังว่าทุกท่านจะมีส่วนร่วมในงานเลี้ยงคืนนี้ด้วยความยินดี!"

The gathering finally dispersed.
การชุมนุมก็มาถึงจุดสิ้นสุดที่จะแยกย้ายกันไป

Nie Li lowered his head as he said to Xiao Ning’er, “Let’s head to my place first!”
เนี่ยหลี่ก้มศีระษะของเขาลงขณะที่เข้าพูดกับเสี่ยวหนิงเอ๋อว่า"เดี๋ยวไปห้องของข้าก่อนนะ!"

As for the evening banquet, he wasn’t really interested in participating. The moment he showed up, social interactions would be unavoidable.
สำหรับงานเลี้ยงตอนเย็นนั้น,พวกเขาไม่ได้มีความสนใจที่จะเข้าร่วม.ตอนนี้การแสดงตัวตน,การพบปฏิสัมพันธ์ทางสังคม คงจะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้


“Okay.” Xiao Ning’er’s face was slightly red as she nodded. After she recalled the her misunderstanding from earlier, she felt a little embarrassed again.
"ตกลง."ใบหน้าของเสี่ยวหนิงเอ๋อแดงขึ้นเล็กน้อยขณะที่เธอพยักหน้า.หลังจากที่เธอนึกถึงความเข้าใจผิดของเธอก่อนหน้านี้,เธอก็ยังรู้สึกที่จะอายเล็กน้อยขึ้นอีกครั้ง

Gu Bei, Lu Piao, and the other also stood up, preparing to leave together with Nie Li.
กู่เป่ย,หลู่เปียว,และคนอื่นๆก็ลุกขึ้นยืนเหมือนกัน เตรียมตัวที่จะออกไปด้วยกับเนี่ยหลี่

“Brother Nie Li, I’ll take my leave first!” Li Xingyun slightly cupped his hands at Nie Li as he continued, “If there’s any news from brother Nie Li, do notify me anytime! As for the one hundred thousand spiritual stones, I’ll send someone to deliver it.”
"น้องเนี่ยหลี่.ข้าขอตัวก่อน"หลี่ชิงหยุ่นนำมือมาประสานกันแบบถ้วยต่อเนี่ยหลี่ขณะที่เขาพูดต่อว่า"ถ้ามีข่าวใดๆจากน้องเนี่ยหลี่,สามารถที่จะติดต่อข้าได้ตลอดเวลา!สำหรับ 100,000 หินจิตวิญญาณนั้น,ข้าจะให้คนนำมันไปส่งกับเจ้า"


“Alright. If there’s any news on my side, I’ll definitely inform Brother Li.” Nie Li nodded as he understood that Li Xingyun was talking about Dragon Bloodline God Level growth rate demon spirits. However, getting Li Xingyun a demon spirit was second to getting one for Ning’er, of course.
"ตกลง,ถ้าข้ามีข่าวใดๆข้าจะแจ้งไปยังพี่หลี่อย่างแน่นอน"เนี่ยหลี่พยักหน้าขณะที่เขานั้นเข้าใจหลี่ชิงหยุนที่ได้คุยกับเขาเรื่องจิตอสูรสายเลือดมังกรอัตราการเจริญเติบโตระดับพระเจ้า.อย่างไรก็ตามจิตอสูรสำหรับหลี่ชิงหยุนนั้นเป็นเรื่องที่สองที่ต้องทำ,อันอับดับแรกต้องให้หนิงเอ๋อก่อนแน่นอน

As everyone in the side chamber dispersed, they continued to enthusiastically discuss today’s events.
ขณะที่ทุกคนที่อยู่ภายในห้องกำลังทะยอยออก,พวกเขาต่างที่จะพูดคุยกันอย่างกระตือรือร้นเกี่ยวกับเหตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้

Nie Li’s actions were like a black horse that’d charged out, attracting endless attention. No matter what, Nie Li’s name was made known within the three major sects.
การกระทำของเนี่ยหลี่ในวันนี้นั้นเปรียบเหมือนม้ามืดที่ได้พุ่งออกมา,ที่สร้างความสนใจเป็นอย่างมาก,ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักชื่อของเนี่ยหลี่ทั่วทั้ง 3 นิกาย


Only Yan Yang and Mingyue Wushuang could sense the Dao intent concealed within Nie Li’s “sword”. But Long Tianming was unable to sense it? This caused everyone to be extremely curious.
เพียงแค่ หยาน หยางและหมิงหยู๋ วู่ซางที่สามารถรับรู้ได้ถึงเจตจำนงแห่งญาณรอบรู้ที่ซ่อนอยู่ภายในอักษร"กระบี่"ของเนี่ยหลี่.แต่หลงเทียนหมิงกลับไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้รึ? ด้วยเหตุนี้ทำให้ทุกคนเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น


Yan Yang glanced at Nie Li, who was among the crowd a far distance away. He retracted his gaze and sighed, “It’s a pity that such a person isn’t in our Skyblaze Sect and could only have his talent neglected in the Divine Feathers Sect. If he was in my Skyblaze Sect, he’d definitely become one of our powerful pillars.”
หยาน หยางเหลือบมองเนี่ยหลี่,ที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนในระยะที่ไกลออกไป,เขาถอนสายตาและถอนหายใจ."ช่างน่าเศร้าที่บุคคลเช่นนี้ไม่ได้อยู่ในนิกายองค์การสวรรค์และนิกายขนนกแห่งทวยเทพกลับเพิกเฉยต่อพรสวรรค์ของเขา.ถ้าเข้านั้นอยู่ในนิกายองค์การสวรรค์ล่ะก็เข้าจะต้องกลายมาเป็นเสาหลักที่ทรงพลังเป็นแน่"


“Senior Brother Yan Yang isn’t worried that he would steal your position?” Several disciples of the Skyblaze Sect asked beside him.
"ศิษย์พี่หยาน หยาง ไม่กลัวว่าเขาจะแย่งตำแหน่งของท่านรึ?" ศิษย์หลายคนของนิกายองค์การสรรค์ได้ถามข้างๆเขา

“What is there for me, Yan Yang, to fear? If there was someone whose talent was above mine and could lead the Skyblaze Sect towards glory, then even if I had to give up my position as the Holy Son, why wouldn’t I?” Yan Yang lightly said as his gaze drifted into the distance.

"มีอะไรสำหรับข้าหยาน หยาง กลัวรึ? ถ้ามีใครสักคนที่มีความสามารถมากกว่าข้าและสามารถที่จะนำพานิกายองค์การสวรรค์ไปสู่ความรุ่งโรจน์,แม้ว่าถ้าให้ข้ายอมยกตำแหน่งเทพบุตรศักดิ์สิทธิ์.แล้วมันจะทำใมล่ะ?"หยาน หยางพูดเบาๆขณะที่เขาจ้องมองออกไปไกล

ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/


#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)

32 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. นับถือๆ ท่านหยันหยาง

  ตอบลบ
 4. ขออีก55555ขอบคุณครับผม

  ตอบลบ
 5. ขอบคุญครับ มาอีกเร็วนะครับเป็นกำลังใจให้

  ตอบลบ
 6. แปลได้สนุกมากครับ ขอบคุญมากๆอีกครั้งครับ ^^

  ตอบลบ
 7. ขอบใจท่านหลาย ๆ นะครับ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุนมากๆเลยครัย สนุกทุกตอน ออกมาเรื่อยๆเลยนะครับ

  ตอบลบ
 9. หยันหยาง หล่อเลย ^ ^

  ตอบลบ
 10. หยันยางปมแนะนำให้เปลี่ยนเป็น เหยียนยางดีกว่าครับฟังลื่นหูกว่า

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมากๆ ครับ

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณครับแอด

  ตอบลบ
 13. หยันหยางน่านับถือจริงๆ นานๆทีจะโผล่มา

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณครับ ท่านผู้แปลและเรียบเรียง เป็นกำลังจัยไห้ครับ

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณครับ ท่านผู้แปลและเรียบเรียง เป็นกำลังจัยไห้ครับ

  ตอบลบ
 16. หยันหยางลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดง 55

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณมากๆคร้าบ

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณ จากใจ จริงๆครับ อ่านแล้วมันมาก

  ตอบลบ
 19. จิตนารมณ์ของหยันหยางชั่งบริสุทธิ์ยิ่งนัก ข้าน้อยขอนับถือ สมแล้วที่เนี่ยหลี่ให้ความไว้วางใจ! (มีความอิน)

  ตอบลบ
 20. การเมืองมากๆ คนเขียนนี่สุดยอดจริงๆ

  ตอบลบ