วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 311 – Myriad Miles Rivers and Mountains Painting

Tale of the demon and god novel Chapter 311 – Myriad Miles Rivers and Mountains Painting
นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 311 - จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา

บทที่ 311 - จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา


Nie Li had been guiding Long Yuyin recently, which had eased their relationship. However, he was still a little hesitant towards this female tyrannosaurus.
เนี่ยหลี่นั้นได้ให้คำชีแนะกับหลงยู่หยิ๋นเมื่อเร็วๆนี้,ทำให้เขาสามารถลบปมความสัมพันธ์ของพวกเขาออกมาได้.อย่างไร็ตาม,เขาก็ยังลังเลเล็กน้อยเกี่ยวกับผู้หญิงที่เปรียบเหมือนสัตว์กินเนื้อที่ดุร้าย


Therefore, he found it rather difficult to interact with Long Yuyin.
ดังนั้น,เขาจึงพบว่าค่อนข้างยกที่จะมีปฏิสัมมพันธ์กับหลงยู่หยิ๋น

For example, Long Yuyin currently sat there like a block of wood, not interacting with others. She had a deterring facial expression for strangers. Who knew what she was thinking about?
ยกตัวอย่างเช่น,หลงยู่หยิ๋นตอนนี้นนั้นนี่งเป็นไม้ตายซาก,ไม่พูดคุยกับคนอื่นๆ,เธอนั้นแสดงสีหน้าไม่รับแขกที่จะพูดกับคนแปลหกหน้า.เขาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังคิดอะไรอยู่?Fortunately, the current Long Yuyin was already restraining herself, so other people no longer hated her as much.
โชคดีที่ตอนนี้หลงยู่หยิ๋นนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองไปมาก,ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงไม่ได้เกลียดเธอมากนัก

On the other hand, Gu Bei continued to buy many things. Neither Ye Xuan nor Murong Yu felt any more light on their faces; all the limelight had been snatched by Gu Bei.
ด้วยฝีมือของกู่เป่ยเขาได้ประมูลสิ่งของได้เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเย่ซวนและมู่หลงหยู่นั้นก็ไม่แสดงอะไรออกมาจากสีหน้าเลย,เพราะทุกอารมณ์เหล่านั้นถูกเอาไปโดยกู่เป่ย

The auction continued for another half an hour, after which the accounts were settled. After the calculations had finished, Gu Bei had spent around one hundred and seventy-eighty thousand spiritual stones. Of course, he still had quite a bit of money left over. He placed all of his new purchases and the remaining spiritual stones into the interspatial ring, then secretly passed the ring to Nie Li.
การประมูลนั้นผ่านไปอีกกว่าครึ่งชั่วโมงแล้ว,หลังจากที่สิ่งของต่างๆได้มีการประมูลไปแล้วหลายอย่าง.หลังจากคำนวณอย่างเรียบร้อยแล้ว,กู่เป่ยได้ใช้เงินไปเป็นจำนวนประมาณ178,000 หินจิตวิญญาณ.แน่นอนเขายังใช้ไปเป็นจำนวนที่เล็กน้อยสำหรับที่จ่ายไป.เขาได้เก็บของที่ประมูลได้ลงไปในแหวนมิติเก็บของและแอบส่งแหวนเหล่านั้นไปให้กับเนี่ยหลี่


Qin Yue smiled sweetly as she said, “I’m sure everyone can’t wait to see the main event for this auction. This item is extremely extraordinary, a treasure from ancient times. However, we have not determined its uses, till this day. As far as we’re aware, it can increase your cultivating speed. However, no one can deny its value. A mysterious and unnamed higher up from one of the major sects has placed it in this auction, so that it may find its fated owner!”
ฉินอยู๋ส่งยิ้มหวานขณะที่เธอกล่าวว่า"ข้ามันใจว่าทุกคนคงอดใจรอไม่ไหวที่จะเห็นการประมูลหลักของงาน.สิ่งของชินนี้เป็นอุปกรณ์ที่มหัศจรรย์เป็นอย่างมาก.นับว่าเป็นสมบัติโบราณชิ้นหนึ่ง,อย่างไรก็ตามยังไม่มีใครรู้เหมือนกันว่ามันใช้งานอย่างไรบาง,สำหรับตอนนี้รุ้แค่เพียงฟ้ามันสามารถที่จะเพิ่มการบ่มเพาะพลังให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว.อย่างไรก็ตาม,ไม่มีใครที่สามารถที่จะประเมินราคาของมันได้,มันเป็นสมบัติลึกลับและคนระดับสูงที่ไม่เปิดเผยชื่อที่เป็น1 ใน ตระกูลหลักได้ส่งมันเข้ามาประมูลด้วย,ดังนั้นมันจึงเป็นวาสนาของคนที่จะได้เป็นเจ้าของมัน


Qin Yue’s words greatly piqued everyone’s curiosity. Just what kind of item was it? Was it really that mysterious?
เมื่อฉินอยู๋พูดจบก็เกิดเสียงอื้ออึงทุกคนต่างอยากรู้อยากเห็น.ว่ามันของสิ่งใดกัน?มันเป็นสิ่งของที่ลึกลับจริงๆหรือไม่?

Even Long Tianming, Mingyue Wushuang, and Yan Yang shifted their gaze onto Qin Yue.
ไม่เว้นแม้แต่หลงเทียนหมิง,หมิงหยู่ วู่ชางและหยาน หยาง ต่างก็จ้องมองมาที่ฉินหยู๋

An unusual treasure from the ancient times? The name itself already attracted the attention of countless people.
มันเป็นสมบัติที่ไม่ธรรมดาจากยุคโบราณ?เมื่อได้ยินก็ทำให้เป็นที่สนใจกับคนเป็นจำนวนนับไม่ถ้วน

The remaining disciples of the three major sects were all anxiously waiting for it.
เหล่าศิษย์ของทั้ง 3 นิกายต่างตื่นเต้นจดใจจ่อรอที่จะเห็นมัน

“Miss Qin Yue, please bring it out quickly!”
"แม่นางฉินหยู๋,กรุณานำมันออกมาโดยเร็ว"


Qin Yue seemed very pleased with the effect that her words had produced on the crowd. She smiled and said, “Since everyone is so curious about this item, let’s bring it out!”
ฉินหยู๋รู้สึกยินดีที่คำพูดของเธอนั้นส่งผลต่อฝูงชน.เธอยิ้มและพูดต่อว่า"ในเมื่อทุกท่านนั้นอยากรู้เกี่ยวกับสิ่งดังกล่าวแล้ว,นำมันออกมาได้!"


Two girls slowly carried in a tray, which was covered by a red cloth.
สองสาวได้ค่อยนำมันมาวางไว้บนถานซึ่งถูกปกปิดด้วยผ้าคลุมสีแดง

This had also aroused Nie Li’s curiosity as he never thought that it’d be such a serious matter. He wondered just which ancient treasure was it?
ด้วยสิ่งดังกล่าวก็สามารถกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นให้เขาเนี่ยหลี่เหมือนกันขณะที่เขาไม่คาดคิดเลยว่ามันช่างเป็นเรื่องที่เคร่งเครียดยิ่งนัก.เขาสงสัยว่าสมบัติโบราณชิ้นนี้มันคืออะไรกัน?


A sweet smile appeared on Qin Yue’s face as she removed the cloth, revealing a scroll-like item. She held it up and slowly unfurled it. “Even till this day, we cannot determine exactly what this item is. The only thing we know is that this item is definitely extraordinary.”
ด้วยรอยยิ้มที่แสนหวานได้ปรากฏบนใบหน้าของฉินอยู๋ขณะที่เธอได้นำผ้าคลุมออกเปิดเผยให้เห็นสิ่งของนั้นคล้ายกับม้วนอาคม.เธอค่อยๆหยิบมันขึ้นมาอย่างช้าๆและเปิดมันออก"แม้จนถึงวันนนี้,พวกเรานั้นยังไม่สามารถระบุว่าสิ่งของชิ้นนี้คืออะไร.แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถบอกได้เลยว่าสิ่งของชิ้นนี้เป็นสิ่งของที่น่ามหัศจรรย์อย่างแน่นอน

Everyone fixed their eyes on the item Qin Yue held in her hands. What she held wasn’t a text scroll, but actually a painting. The paper depicted a spacious land that had distant mountains, and a river flowing in between. Four vigorous ancient letters were written there: Myriad Miles Rivers and Mountains.
ทุกคนต่างจ้องมองอย่างไม่วางตาไปที่สิ่งดังกล่าวที่ฉินหยู๋ถืออยู่ในมือ.อะไรที่เธอถืออยู่มันไม่มีอักขระเลยบนคัมภีร์นั่น,มันเป็นเพียงแค่จิตรกรรม.ภาพวาดดังกล่าวนั้นวาดเกี่ยวกับดินแดนที่กว้างขวางมีภูเขาอยู่เป็นระยะ,และยังมีแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ระหว่างพวกมัน.มีอักขระโบราณ 4 ตัวที่ทรงพลังเขียนอยู่ด้วยว่า:จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา

Upon seeing those four letters, all the viewers felt a strong shaking sensation, as though their hearts had been struck by lightning. Those four letters contained some kind of powerful intent.
หลังจากเห็นอักษรสี่ตัวนั่นแล้ว,ทุกคนที่พบรู้สึกถึงบางอย่างที่น่ายำเกรงสั่นคลอนพวกเขา,ขณะที่จิตใจพวกเขานั้นจมไปด้วยสิ่งดังกล่าว.ดูเหมือนว่าอักษรสี่ตัวนั้นยังมีอะไรบางอย่างที่ทรงพลังอยู่ภายในนั้นด้วย

This was definitely an extraordinary object!
นี่ต้องเป็นวัตถุที่มหัศจรรย์ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน
That was the first thought that appeared in everyone’s mind.
นั่นเป็นสิ่งแรกที่ปรากฏขึ้นมาในความคิดของทุกๆคน

Nie Li was the most shocked among them. Others didn’t know the uses of this treasure and could only feel mind-blown upon seeing this painting. However, Nie Li was well aware of it’s uses!
เนี่ยหลี่นั้นตกใจที่สุดในหมู่พวกเขา.สำหรับคนอื่นๆนั้นไม่รู้วิธีที่จะใช้สมบัติดังกล่าว พวกเขารับรู้ได้ถึงพลังที่ปล่อยออกมาเมื่อได้เห็นภาพเท่านั้น อย่างไรก็ตาม,เนี่ยหลี่นั้นตระหนักได้ถึงวิธีที่จะใช้มันอย่างดี

According to the Temporal Demon Spirit Book’s records, this painting was drawn by a supreme existence from ancient times. That expert had used all of his intent to create this this Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, thereby exhausting all energy. This item wasn’t simply supposed to be a cultivation aid!
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนั้นตำราภูติห้วงกาลลี้ลับนั้นได้บันทึกไว้ว่า,ภาพจิตรกรรมดังกล่าวนั้นตกทอดมาจากยุคโบราณที่สุดยอดที่สุด,สุดยอดผู้เชี่ยวชาญนั้นได้ใช้ทั้งชีวิตของเขาเพื่อที่จะสร้างจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขานี้ขึ้นมา,ด้วยเหตุดังกล่าวเขาจึงต้องใช้พลังของเขาไปทั้งหมด.สิ่งของนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยในการบ่มเพาะพลังเท่านั้น

Its aura could be absorbed for cultivation, but using it that way was simply a huge waste of a priceless treasure! That was only a tiny trace of the Heavenly Energy that it dispersed!
กลิ่นอายที่มันปล่อยออกมายังสามารถดูดซับสำหรับบ่มเพาะพลังได้,แต่หากจะใช้มันแค่เพียงเท่านั้นมันก็เหมือนกับขยะชิ้นโตที่ไม่รู้จักค่าของสมบัติที่มีค่า!เพราะนั่นมันเป็นพลังเพียงเล็กน้อยของพลังสวรรค์ที่ถูกปล่อยออกมาเท่านั้น

Nie Li sensed that there were definitely strings attached. Otherwise, there was no way that such a shocking treasure would simply be brought out for auction. However, he definitely wouldn’t let such a treasure go! If he could tap into all of the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting’s abilities, it would definitely become one of his cornerstones in his fight against the Sage Emperor!
เนี่ยหลี่รู้สึกว่าจะต้องมีเงือนไขอะไรบางอย่างติดมาด้วยอย่างแน่นอน.ไม่เช่นนั้นไม่มีทางที่สมบัติที่น่าตื่นตะลึงนี้จะอยู่ในลานประมูลในการซื้อขาย.อย่างไรก็ตาม,เขาจะไม่ยอมปล่อยให้สมบัติที่ล้ำค่านี้หลุดมือไปอย่างแน่นอน! ถ้าเขาสามารถที่จะใช้จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาเพิ่มความสามารถของเขาได้อย่างมาก.มันจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้เขาสามารถที่จะต่อต้านปราชญ์จักรพรรดิได้

The Sage Emperor dominated everything and had sealed both time and space. If Nie Li wanted to break through the Space-Time seal, he’d definitely require extraordinary methods.
สำหรับปราชญ์จักรพรรดินั้นมีความสามารถที่จะควบคุมทุกอย่างและยังสามารถที่จะผนึกเวลาและพื้นที่ได้.ถ้าเนี่ยหลี่ต้องการที่จะหยุดการควบคุมพื้นที่และเวลานั้น,เขาจะต้องมีวิธีที่มหัศจรรย์และไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน

Nie Li definitely couldn’t allow this Myriad Miles Rivers and Mountains Painting fall into the hands of others!
เนี่ยหลี่นั้นไม่ต้องการให้จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาตกไปอยู่ในมือของคนอื่นอย่างแน่นอน
“Gu Bei, no matter what, buy this painting for me!” Nie Li transmitted his voice to Gu Bei. “As for money, I’ll pay for it!”
"กู่เป่ย,ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าต้องซื้อจิตรกรรมนั้นมาให้ข้าให้ได้"เนี่ยหลี่ส่งเสียงของเขาไปยังกู่เป่ย"สำหรับเงินนั้น,ข้าจะจ่ายมันเอง"

“Alright!” Gu Bei nodded. Although he didn’t know of the painting’s uses, he was aware that it definitely wasn’t a simple object. And that was enough for him!
"ตกลง!" กู่เป่ยพยักหน้า,แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าจิตรกรรมดั่งกล่าวนั้นใช้ประโยชน์อะไรได้,เขาก็ตระหนักได้ว่ามันต้องเป็นวัตถุที่ไม่ใช่ธรรมดาอย่างแน่นอน,และแค่นั้นมันก็พอแล้วสำหรับเขาที่จะประมูลมัน

After all, isn’t money supposed to be spent?
ต้องไม่ลืมว่า,เงินยังไม่ได้ใกล้จะหมดที่จะใช้จ่าย?

Gu Bei was quite eager now!
ตอนนี้กู่เป่ยค่อนข้างที่จะกระตือรือล้นเลยทีเดียว


Qin Yue lightly smiled at everyone, “I’ll bet that everyone knows that this definitely isn’t a simple item. Under normal circumstances, this item definitely wouldn’t appear in this auction. However, we have been mystified over it. Since we don’t know its uses, it only serves as a decoration for us. Even the mysterious higher-up who took this painting out doesn’t know of its uses as well!”
ฉินหยู๋ ยิ้มเล็กน้อยไปยังทุกคน"ข้าพนันกับทุกท่านได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องปรกติแน่นอน.ภายใต้สถานการณ์ปรกตินั้น,สิ่งของดังกล่าวจะไม่ปรากฏในสนามประมูลแห่งนี้อย่างแน่นอน.อย่างไรก็ตาม,มันก็ทำให้เราประหลาดใจยิ่งนัก.เนื่องจากว่าพวกเรานั้นยังไม่รู้วิธีใช้,มันจึงเป็นของตกแต่งสำหรับพวกเรา.แม้แต่คนระดับสูงที่ลึกลับก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้มันได้อย่างไร


Everyone exchanged glances.
ทุกคนต่างสบตากันและกัน

Everyone was well aware that such a treasure definitely had numerous uses. However, that higher-up who was willing to sell this treasure couldn’t discover its uses? People like themselves could just forget about it! Since this item was the finale of the show, it definitely wouldn’t be cheap. If they spent a fortune buying such a useless item, that’d be too much of a loss!
ทุกคนต่างตระหนังได้ว่าแม้ว่าสมบัติโบราณดังกล่าวจะเป็นของที่มีมูลค่าอย่างมากที่จะใช้.อย่างไรก็ตาม.บุคคลระดับสูงยินดีที่จะขายสมบัติดังกล่าวและยังไม่สามารถที่จะค้นพบวิธีใช้มัน?คนธรรมดาอย่างพวกเขาคงต้องลืมเกี่ยวกับมันแล้ว.ตั้งแต่สิ่งของดั่งกล่าวได้เผยออกมา,มันต้องไม่ใช่ราคาที่ถูกอย่างแน่นอน.ถ้าพวกเขาใช้เงินจำนวนมากในการที่จะซื้อสิ่งของที่ยังไม่รู้วิธีใช้.นั่นต้องเป็นสิ่งที่สูญเสียเป็นอย่างมาก

Qin Ye lightly smiled. “The higher-up who is selling this Myriad Miles Rivers and Mountains Painting said that regardless of who it is, if someone can discover even one use of this Myriad Miles Rivers and Mountains Painting, he will be willing to buy it back for two hundred thousand spiritual stones. If no one knows of its uses, then he will sell the painting. The starting price is one hundred thousand spiritual stones!”
ฉินหยู๋ยิ้มเล็กๆ"บุคคนระดับสูงยินดีที่จะขายจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าเป็นใคร,ถ้าใครสักคนสามารถที่จะค้นพบวิธีใช้มันแล้วละก็,เขายินดีที่จะซื้อมันคืนในราคา 200,000 หินจิตวิญญาณ.ถ้าใครก็ตามซื้อไปแล้วไม่รู้วิธีใช้มัน,ก็สามารถขายมันคืนได้ในราคา 100,000 หินจิตวิญญาณNie Li furrowed his brows briefly. It looked like this higher-up was really stumped. He didn’t seem to actually want to sell the painting, but he couldn’t figure out any of its uses. Therefore, he really didn’t have much of a choice.
เนี่ยหลี่นั้นขมวดคิ้วของเขาชั่วขณะหนึ่ง.มันดูเหมือนว่าบุคคลชั้นสูงจริงๆแล้วเขาคงจะจนปัญญาจริงๆ.เขานั้นดูเหมือนว่าจะไม่ต้องการจะขายภาพดังกล่าวจริงๆ,แต่เขาไม่สามารถที่จะหาวิธีใดๆที่จะใช้มัน.ดังนั้น,เขาจึงไม่มีทางเลือกมากนักEven this mysterious higher up couldn’t break the myriad of inscription patterns on the painting. So what was the use of having the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting anyways?
แม้ว่าบุคคลชั้นสูงปริศนาไม่สามารถที่จะหาวิธีใช้จากจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาได้.แล้วจะไม่มีใครสามารถที่จะหาวิธีใช้จิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาได้หรืออย่างใด?

Nie Li was probably the only one who could unlock its secrets!
เนี่ยหลี่อาจจะเป็นเพียงคนเดียวก็ได้ที่สามารถที่จะไขความลับนั่นได้!


The starting bid was one hundred thousand spiritual stones!
สำหรับราคาเริ่มต้นในการประมูลเริ่มต้นที่ 100,000 หินจิตวิญญาณ

Many people were utterly stupefied at the price.
ผู้คนจำนวนมากรู้สึกงงงวยกับราคาที่ราคาถูกขนาดนี้

That price itself could easily remove the majority of the competition. Amongst those gathered here, only a few could even participate. One hundred thousand spiritual stones. That wasn’t something ordinary people could afford.
ด้วยราคาเช่นนี้มันง่ายมากที่จะประมูลมันมาสำหรับคนตระกูลหลักที่จะแข่งขันกัน ท่ามกลางคนที่อยู่ที่นี้นั้นก็มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะสามารถร่วมแข่งขันในจำนวน 100,000 หินจิตวิญญาณ.นั้นมันเป็นราคาที่คนธรรมดาไม่สามารถที่จะจ่ายมันได้

The entire side chamber was covered by a long silence. Who would be daring enough to raise that price?
ทั่วทั้งห้องถูกปกคลุมไปด้วยความเงียบเป็นเวลานาน.ใครจะเป็นหาญกล้าที่จะเสนอในราคานี้?

“One hundred ten thousand spiritual stones!” Long Tianming casually said.
"110,000 หินจิตวิญญาณ" หลงเทียนหมิงกล่าวออกมาอย่างไม่ตั้งใจนัก

Someone finally made a bid!
ในที่สุดก็มีคนที่จะเสนอราคา

The silence had been broken. Everyone exchanged looks and bitter smiles. Probably only someone of Long Tianming’s level could afford to take part in this competition.
ในที่สุดความเงียบก็ได้ถูกทำลาย.ทุกๆคนเริ่มที่จะมองและยิ้มอย่างขมขื่น.บางทีอาจจะมีเพียงแค่หลงเทียนหมิงเท่านั้นที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันการประมูลนี้ได้

The amount of money transacted in this year’s auction greatly surpassed that of previous years. Furthermore, the price of this Myriad Miles Rivers and Mountains Painting was simply too overwhelming.
จำนวนเงินหมุนเวียนในการประมูลครั้งนี้มากกว่าปีที่แล้วมาก.นอกจากนี้,ราคาของจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาก็มีราคาที่มากมายมหาศาลแล้ว

“One hundred twenty thousand spiritual stones!” Yan Yang casually said.
"120,000 หินจิตวิญญาณ" หยาน หยาง ล่าวออกมาอย่างไม่ตั้งใจนัก


Throughout this long auction, Yan Yang hadn’t made a single bid. The number of items that could catch his attention was nearly zero. However, he’d finally started to bid for this Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
ตลอดการประมูลที่ยาวนานนี้.หยาน หยางไม่ได้ประมูลสิ่งของแม้แต่รายการเดียวความสนใจของเขาในสิ่งเหล่านั้นแทบจะเป็นศูนย์.อย่างไรก็ตาม,เขาก็เริ่มที่จะประมูลจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขา

Long Tianming couldn’t help furrowing his brows briefly when he heard Yan Yang’s bid. Once Yan Yang joined the competition, Long Tianming would no longer be a decent competitor for the painting. Therefore, he could only hope that Yan Yang wasn’t terribly interested in the painting.
หลงเทียนหมิงอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเมื่อเขาได้ยินหยาน หยางเริ่มประมูล.เมื่อหยาน หยางเริ่มที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน,หลงเทียนหมิง ไม่อยากให้เขาเป็นคู่แข่งของเขาเลยสำหรับภาพเขียนดังกล่าว ดังนั้นเขาได้แต่หวังว่า หยาน หยางนั้นจะไม่ได้สนใจในภาพเขียนนั้นมากนัก

“One hundred thirty thousand!”
"130,000!"

“One hundred forty thousand!”
"140,000!"

One hundred fifty thousand!”
"150,000!"


………

The price steadily rose as the two of them continued the bidding war. When Yan Yang raised it to one hundred sixty thousand, Long Tianming was forced to back out from the fight with a bitter smile.
ราคาได้ปรับตัวให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งสองกำลังแข่งกันประมูลราคา เมื่อหยาน หยางให้ราคาสูงไปถึง 160,000 หลงเทียนหมิงก็หยุดที่จะสู้ต่อและยิ้มออกมาอย่างขมขื่น

“Senior Brother Yan Yang has made a bid of one hundred sixty thousand. Is anyone willing to go higher?” Qin Yue lightly smiled as she looked out at the crowd.
"ศิษย์พี่ หยาน หยาง ได้เสนอราคาประมูลที่ 160,000. มีใครยินดีจะให้ราคาสูงกว่านี้ใหม?"ฉิน หยู๋เผยยิ้มออกมาขณะที่เธอมองไปยังฝูงชน

Suddenly, Mingyue Wushuang’s clear voice rang out as she lightly smiled. “I’ll offer one hundred ninety thousand. If anyone raises the price past that, then I’ll back out!”
ทันใดนั้น,หมิงหยู๋ วู่ชาง เผยเสียงที่สดใสขณะที่เธอยิ้มออกมา"ข้าขอเสนอให้ราคา 190,000 .ถ้ามีใครที่เสนอราคามากกว่านี้,ข้าก็จะยอมถอยออกมา"

Yan Yang went silent for a moment as he spoke, “By right, if Senior Sister Mingyue is interested, I should let Senior Sister Mingyue have it. Unfortunately, I’m also quite interested in this Myriad Miles Rivers and Mountains Painting. Furthermore, this item seems to compliment my cultivation technique, so I don’t want to miss it. I hope that Senior Sister Mingyue won’t be offended!” Yan Yang wasn’t on good terms with Long Tianming but he was obviously more polite towards Mingyue Wushuang.
หยาน หยางเงียบไปชั่วขณะ และเขาก็พูดออกมาว่า"สำหรับเรื่องนี้,ถ้าศิษย์พี่ หมิงหยู๋ วู่ชาง สนใจมัน,ข้าจะยินยอมจะยกมันให้ท่าน.ช่างโชคร้ายนัก.ข้านั้นค่อนข้างสนใจในจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาเลยทีเดียว.อย่างไรก็ตาม,ด้วยสิ่งของนี้นั้นเป็นตัวช่วยในการบ่มเพาะพลัง,ดังนั้นข้าจึงไม่อยากจะพลาดโอกาสกับมัน.ข้าหวังว่าศิษย์พี่หมิงหยู๋ จะไม่เสนอราคาต่อ" หยาน หยางนั้นไม่ได้แสดงออกดีนักกับหลงเทียนหมิงแต่สำหรับหมิงหยู๋ วู่ชาง เขาค่อนข้างที่จะสุภาพต่อเธอเป็นอย่างมาก
Mingyue Wushuang smiled, “Don’t worry about it. Junior Brother Yan Yang should do as you like!” After all, she was only casually raising the price.
หมิงหยู๋ วู่ชางยิ้มเล็กน้อย"อย่าได้กังวลเกี่ยวกับมัน,ศิษย์น้องหยาน หยางโปรดทำตามที่เจ้าต้องการเถอะ"ถึงอย่างไรนั้นเธอเพียงต้องการที่จะเพิ่มราคาให้มันสูงขึ้นเท่านั้น
“Two hundred thousand spiritual stones!” Yan Yang continued bidding.
"200,000 หินจิตวิญญาณ"หยาน หยางประมูลต่อ

The painting’s price had reached two hundred thousand spiritual stones! That was simply too shocking a sum. Even if people like Ye Xuan and Murong Ye emptied their entire fortunes, they still wouldn’t be able to gather so many spiritual stones!
ภาพเขียนดังกล่าวมีราคาไปถึง200,000 หินจิตวิญญาณ มันเป็นเรื่องที่ตกตะลึงสำหรับคนทั้งทมด.แม้ว่าถ้าเป็นคนอย่างเย่ซวนและมู่หลงยู่ จะนำสมบัติทั้งหมดมารวมกัน,พวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะรวบรวมหินจิตวิญญาณได้มากมายขนาดนั้น

Yan Yang was truly the Holy Son of the Skyblaze Sect. He was way too rich!
เป็นความจริงที่ว่าหยาน หยางนั้นเป็นถึงเทพบุตรศักดิ์สิทธิ์ของนิกายองค์การสวรรค์.เขาจึงบุคคลที่ร่ำรวยเป็นอย่างมากWith Yan Yang’s frightening wealth, the others were probably too scared to compete. Just when everyone believed that the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting would fall into Yan Yang’s hands, Gu Bei’s voice sounded. “I heard from an Elder that this Myriad Miles Rivers and Mountains Painting has been laid with the Myriad Spiritual Lock. Even a Martial Ancestor Realm expert wouldn’t be able to solve it. So even if Young Master Yan Yang gets it, you probably won’t find too many uses for it. I’ll bid two hundred ten thousand spiritual stones!”
ด้วยความมั่งคั่งของหยันหย่างแล้วก็ยากที่จะมีใครเทียบเท่า,พวกคนอื่นๆอาจจะต้องกลัวที่จะแข่งขันกับเขา.เมื่อมองดูแล้วทุกๆคนเชื่อว่าจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขานั้นจะต้องตกไปอยู่ในมือของหยาน หยางเป็นแน่,กู่เป่ยก็กล่าวออกมา"ข้าเคยได้ยินผู้อาวุโสพูดเกี่ยวกับจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาว่าสิ่งที่มันปล่อยออกมานั้นสามารถเชื่อมต่อกับหมื่นจิตวิญญาณแม้ว่าบรรพบุรุษระดับเทพสงคราม ยังไม่สามารถที่จะใช้มันได้.ดังนั้นแม้ว่านายน้อยหยาน หยางได้มันไป.ท่านก็อาจจะไม่สามารถที่จะหาวิธีที่จะใช้มันได้ด้วย,ข้าจึงขอประมูลด้วยราคา210,000 หินจิตวิญญาณ!"

The observers couldn’t help finding the situation rather funny. On one hand, Gu Bei had just said that the Myriad Miles Rivers and Mountains Painting had been laid with the Myriad Spiritual Lock; therefore, it definitely wasn’t worth getting. On the other hand, he’d also raised the price. It was an unavoidably a little too hilarious. Gu Bei was probably trying to tell Yan Yan that he wasn’t trying to provoke him. At the same time, not making Yan Yang look bad.
คนที่เห็นเหตุการณ์อดไม่ได้ที่จะเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องตลก.ในทางตรงข้ามกู่เป่ยนั้นเพิ่งจะบอกไปว่าจิตรกรรมหมื่นแม่น้ำและขุนเขาสิ่งที่มันปล่อยออกมานั้นสามารถเชื่อมต่อกับหมื่นจิตวิญญาณ ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ยืนยันแล้วว่าเขานั้นไม่คู่ควรที่จะรับมันไป,ในทางกลับกันการที่เขาเสนอราคาเช่นนั้นช่างน่าหัวเราะนัก,กู่เป่ยนั้นอาจจะพยายามที่จะไม่ยั่วยุเขาและในเวลาเดียวกันก็ไม่อยากจะให้หยาน หยางรู้สึกแน่ด้วยAfter all, no one wanted to provoke someone like Yan Yang! Yan Yang represented the entire Skyblaze Sect as the sect’s future leader!
อย่างไรก็ตาม.ก็ไม่มีใครที่ต้องการที่จะยั่วยุคนอย่างหยาน หยางอยู่แล้ว หยาน หยางนั้นได้เป็นตัวแทนของนิกายองค์การสวรรค์และขณะเดียวกันก็จะเป็นผู้นำนิกายในอนาคตอีกด้วยYan Yang turned in Gu Bei’s direction and considered him briefly. He never expected that Gu Bei would still have the wealth to compete against him, especially after buying so many other things. Yan Yang causally said, “This gathering of the three major sects is meant for us to interact. Harmony is prized. Everyone can bid as they wish, and the higher bid wins. There is no need to be bothered by status. Junior Brother Gu, please go ahead!”
หยานหย่างหันมาหากู่เป่ยและพิจารณาเขาอยู่ครู่หนึ่ง.เขาไม่คาดคิดเลยว่า กู่เป่ยนั้นจะมีความมั่งคั่งที่จะแข่งขันกับเขา,โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้ซื้อสิ่งของมาแล้วตั้งมากมาย.หยาน หยางกล่าวอย่างมีเหตุผล"การชุมนุมของพวกเรา 3 นิกายนั้นหลักสำคัญและความหมายก็เพื่อที่จะให้พวกเราได้พูดคุยและสร้างความสามัคคีถือว่าเป็นรางวัลที่ดี.ทุกๆคนสามารถที่จะประมูลได้ตามใจที่ตัวเองปราถนา,และผู้ที่เสนอราคาที่สูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะ.ไม่จำเป็นที่เจ้าจะใส่ใจในสถานะ.ศิษย์น้อง กู่ ,เชิญทำตามที่เจ้าต้องการ!"The crowd couldn’t help sighing inwardly at those words. With such extraordinary manners, Yan Yang truly lived up to his title as the Holy Son of the Skyblaze Sect.
ฝูงชนไม่สามารถที่จะถอนหายใจได้กับคำพูดเหล่านั้น ด้วยมารยาทที่ไม่ธรรมดา,หยาน หยางนั้นถึงได้รับชื่อว่าเป็นเทพบุตรศักดิ์สิทธิ์แห่งนิกายองค์การสวรรค์


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/


#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)


22 ความคิดเห็น:

 1. ค้างงครับ
  ขอบคุณมากครับ
  มาต่อใวๆนะ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณ และ ขอบคุณมักๆครับ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับ เป็นกำลังใจให้น่ะ แล้วสรุปเค้าก๊อปจริงมั๊ย ถ้าไม่จริง ไหนล่ะคำขอโทษ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณครับผมออกมาเยอะๆๆอิอิเป็นกำลังใจให้นะครับ

  ตอบลบ
 5. เป็นกำลังใจให้นะครับเเปลมาเยอะๆๆ555

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 7. เนื่องเรื่องเจ้มจ้นจริงๆ ขอบคุณผู้แปลครับ

  ตอบลบ
 8. เพิ่งมาติดตาม ขอบคุณมากครับ เป็นกำลังใจให้ครับ

  ตอบลบ