วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Tale of the demon and god novel Chapter 121 – Kill

Tale of the demon and god novel Chapter 121 – Kill

นิยาย พงศาวดารภูติ ตอนที่ 121 - ฆ่า


บทที่ 121 - ฆ่าภายใต้การโจมตีของฝูงปีศาจลูกไฟน้อย กองทัพยาม  ได้ล่าถอยทีละเล็กทีละน้อย

“พวกเราไม่สามารถขัดขวางพวกมันได้อีกแล้ว!”

“ถ้ามันยังเป็นแบบนี้ต่อไป, พวกเราจะได้รับความสูญเสียอย่างหนัก!”

วู๊สๆๆ

มีคนจำนวนมากมาถึง

“ตระกูลปราชญ์วิเศษ (Divine  Family)มาเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้ว!”

“ตระกูลปีกมังกร (Winged  Dragon  Family) มาเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้ว!”

“ตระกูลวิญญาณสวรรค์ (Heavenly  Soul  Family)มาเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้ว!”

“สมาคมนักปรุงยา (Alchemist  Association) มาเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้ว!”

ทั่วทุกทิศทางได้มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากตระกูลต่างๆ เข้าร่วมการต่อสู้ ,หลังจากมีความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นโดยเริ่มแรกจะมาช่วยเหลือเพื่อปิดท้ายแถวของกองทัพยาม ได้กลายเป็นการช่วยกำจัดปีศาจลูกไฟน้อย

“กำจัดมันนน !”
ขวัญกำลังใจของของกองทัพยามได้เพิ่มสูงขึ้น  ฆ่าๆๆๆ  เหล่าระดับ Black  Gold ผู้ที่มีความมั่นใจได้ออกไปกำจัดฝูงปีศาจลูกไฟน้อยในบริเวณรอบๆเพื่อให้ มันได้กีดขวางคนอื่นๆ

“กั้นรอยแยกนั้นเดี๋ยวนี้!”

ลาวากำลังไหลออกมาจากรอยแยกอย่างต่อเนื่อง แต่ยังดีที่มันอยู่ไกล เมื่อลาวามาอยู่บนพื้นดินมันได้เข้าไปยังปีศาจลูกไฟน้อยอย่างไม่จบไม่สิ้นมีทางเดียวเท่านั้นที่จะกั้นรอยแยกได้คือการเรียกใช้ อาณาเขตเพื่อที่จะหยุดมัน หลังจากนั้นพวกเขาก็จะสามารถกำจัดปีศาจลูกไฟน้อยได้

เหล่าผู้เชี่ยวชาญระดับBlack  Gold จากตระกูลปราชญ์วิเศษ ได้เป็นผู้นำในการกำจัดเหล่าฝูงปีศาจลูกไฟน้อย ดังนั้นพวกเขาที่ใดก็ตามที่ที่พวกเขาไป ปีศาจลูกไฟน้อยจะต้องตกตายจากไป

เมื่อเขาเห็นเหตุการณ์เหล่านี้กลุ่มของ เย่ ซิ่วรู้สึกผ่อนคายลงเพราะว่าทุกตระกูลภายใน เมืองกลอรี่ สามารถรวมเป็นหนึ่งได้ ทำให้ เมืองกลอรี่ สามารถคงอยู่ได้ที่จนถึงทุกวันนี้กับพันธมิตรเพียงเล็กน้อยหัวใจของพวกเขารู้สึกสบายใจและผ่อนคลาย สายตาของเย่ ซิ่ว ได้เล็งไปที่อสูรอเวจีโดยการฆ่าอสูรอเวจีได้เท่านั้นถึงจะเรียกได้ว่าสามารถเสร็จภารกิจได้สมบรูณ์จริงๆ

อย่างไรก็ตามสายฟ้าที่ปล่อยมาจากอาณาเขตสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สังหารซึ่งมันได้ถูกรวบรวมมาจากจิตวิญญาณปีศาจสายฟ้าทั้งหมดมันสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ อสูรอเวจี บางส่วนเท่านั้นมันไม่เพียงพอที่จะสามารถฆ่าอสูรอเวจีได้ อสูรอเวจีนั้นมีความสามารถพอๆกับผู้เชี่ยวชาญระดับตำนาน พวกเขาไม่มีผู้เชี่ยวชาญระดับตำนานอยู่ที่นี่ พวกเขาจะถูกฆ่าตายโดยอสูรอเวจี?

เมื่อเย่ ซิ่วอยู่ในสถานการณ์ลำบากเช่นนี้ได้มีบางอย่างลอยลงมาอย่างรวดเร็วนั้นคือเนี้ยหลี่ “ปล่อยให้ข้าควบคุมอาณาเขตสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สังหาร! ”เนี้ยหลี่และเย่ ซิ่วได้เปลี่ยนมือกันอย่างรวดเร็ว เมื่อได้ถ่ายโอนให้กับเนี้ยหลี่อย่างสมบรูณ์แล้วมันก็ถึงเวลาที่เนี้ยหลี่จะเริ่มต้นใช้งานอาณาเขตสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สังหาร เห็นการมาถึงของเนี้ยหลี่เย่ ซิ่วไม่รีรอที่จะปล่อยการควบคุม อาณาเขตสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สังหารให้กับเนี้ยหลี่

เนี้ยหลี่ได้นำดาบเทพอัสนีออกมาโดยไม่ได้มีการลังเลใจเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าดาบเทพอัสนีสามารถปลดปล่อยสายฟ้าแห่งเทพ(Thunder  God)ออกมาได้อย่างมากมายซึ่งมันจะทำให้อาณาเขตสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สังหาร แสดงพลังออกมาได้อย่างสมบรูณ์ปราศจากการติดขัดใดๆ เนี้ยหลี่ที่ควบคุมดาบเทพอัสนี ได้มีเกลียวคลื่นสายฟ้าจำนวนมากตกลงมาจากท้องฟ้า และรวบรวมไปบนดาบเทพอัสนีเนี้ยหลี่เหวี่ยงดาบออกไป เกลียวคลื่นสายฟ้าได้เข้าไปปะทะกับจิตวิญญาณปีศาจสายฟ้าระดับ Black  Gold หลังจากที่มันโดนสายโจมตีอย่างกะทันหันจิตวิญญาณปีศาจสายฟ้าระดับ Black  Gold เกิดความโมโหขึ้นทันทีกับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานอย่างมาก บนร่างกายของจิตวิญญาณปีศาจสายฟ้าระดับ Black  Gold จำนวนเกลียวคลื่นสายฟ้านับไม่ถ้วนได้พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและได้รวมตัวกันกลายเป็นลูกเดียว สถานการณ์ตอนนี้ของเกลียวคลื่นสายฟ้า มีความหนาแน่นของสายฟ้ามากกว่าตอนที่เย่ ซิ่วควบคุมอาณาเขตสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สังหาร นั้นทำให้เกิดแสงสายฟ้าส่องสว่างไปทั่วตำหนักเจ้าเมือง

 “อะไรมันช่างน่าหวาดหวั่นยิ่ง"สีหน้าของเย่ ซิ่วและกลุ่มเปลี่ยนไปทันที่เห็นมัน

บู๊มมมมมม!
เกลียวคลื่นสายฟ้านั้นได้ตกลงมาจากท้องฟ้าและปะทะอย่างรุนแรงบนร่างกายของอสูรอเวจี

กรรรรร!

อสูรอเวจี ได้ร้องออกมาด้วยความโกรธจัดกับเสียงแหลงคมบาดแก้วหู เกลียวคลื่นสายฟ้าจากแต่ก่อนที่ทำความเสียหายให้มันได้เล็กน้อย และมีผลกระทบไม่มาก อย่างไรก็ตามเกลียวคลื่นสายฟ้านี้รุนแรงกว่าเกลียวคลื่นสายฟ้าลูกก่อนมากนักและยังทำให้หัวไหล่ของมันเสียหายเป็นจำนวนมาก

อสูรอเวจีเหวี่ยงดาบที่เต็มไปด้วยโกรธเกรี้ยว โจมตีไปยังอาณาเขตสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สังหาร

บู๊ม

อาณาเขตสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สังหารได้ถูกป้องกันด้วยตาข่ายสายฟ้า และมันยังได้สะท้อนดาบไฟยักษ์อาณาเขตสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สังหารเกิดการสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

อสูรอเวจีไม่ยอมแพ้มันได้เหวี่ยงดาบไฟยักษ์ที่อัดแน่นไปด้วยความโกรธถ้ามันยังโจมตีแบบนี้ต่อไป อาณาเขตสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สังหารจะได้รับความเสียหาย

บู๊ม บู๊ม บู๊ม

อาณาเขตสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สังหารยังคงถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง

โชคร้ายที่อาณาเขตหมื่นอสูรนั้นยังไม่เสร็จสมบรูณ์ไม่เช่นนั้นไม่ต้องเอ่ยถึงอสูรอเวจี เลย ต่อให้มีปีศาจที่เหนือกว่าอสูรอเวจีมันก็จะถูกฆ่าอย่างง่ายดาย

เนี้ยหลี่จ้องมองไปที่หน้าของอสูรอเวจีเขาควบคุมดาบเทพอัสนีทำการรวบรวมสลักเกลียวคลื่นสายฟ้าอีกครั่ง

  “ฆ่าม่านนน !”

จิตสังหารที่ออกมาจากดวงตาของเนี้ยหลี่เหมือนดังมาจากพระเจ้าได้มีฟ้าผ่าลงมาอีกครั่งหนึ่ง มุ่งตรงไปยังอสูรอเวจี.
บู๊มม

มือข้างที่ถือดาบเปลวเพลิงยักษ์เกิดการระเบิดขึ้น

ความรู้สึกของอสูรอเวจีเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแล้ว ดาบเปลวเพลิงยักษ์ได้ล่นลงไปสู้พื้นดิน มันยังไม่ย้อมแพ้ อสูรอเวจีได้ทนความเจ็บปวดยืนมือซ้ายไปเพื่อที่จะหยิบดาบ


“ผู้อาวุโสเย่ ซิ่วยึดดาบนั้นมา!” เนี้ยหลี่ตะโกนอย่างร้อนรนหลังจากการควบคุมได้ใช้ดาบเทพอัสนี โจมตีอีกครั้งในแนวนอนพลังจิตวิญญาณของเนี้ยหลี่ได้ใกล้ถึงขีดจำกัดแล้วพลังของอสูรอเวจี มันมาจากดาบเปลวเพลิงยักษ์ดังนั้น เมื่อดาบถูกยึดความแข็งแก่งของอสูรอเวจีจึงลดลงอย่างมาก

เมื่อได้ยินคำพูดของเนี้ยหลี่ เย่ ซิ่วและเหล่าร่างทรงอสูรจิตวิญญาณระดับ Black  Goldได้กระโดดออกมาทันที

บูมม!   บูมม!   บูมม!

เนี้ยหลี่ควบคุมเกลียวคลื่นสายฟ้าขนาดเล็กโจมตีใส่อสูรอเวจีอย่างต่อเนื่อง พยายามเพื่อที่จะหยุดยั้งการเคลื่อนไหวของมัน

พวกเขารู้สึกถึงความร้อนได้ส่งตรงมายังพวกเขาเย่ ซิ่วและพวกที่เหลือได้แต่ยืนกัดฟันแน่น หยิบดาบเปลวเพลิงยักษ์ออกไปไกลๆ

เมื่อได้เห็นว่ากลุ่มของ เย่ ซิ่วได้นำดาบเปลวเพลิงยักษ์ออกไปจากมันแล้วอสูรอเวจี ร้องออกมาโดยความเกรียวโกรธและพยายามยืนมือออกไปทางกลุ่มของเย่ ซิ่ว เมื่อเห็นเหตุการณ์นี้เนี้ยหลี่ได้ปล่อยคลื่นพลังจิตวิญญาณชองเขาอีกครั้งแต่พลังจิตวิญญาณของเขาใช้จนเกือบหมด ในเวลาชั่วขณะนั้นเขตแดนจิตวิญญาณของ เนี้ยหลี่ได้เกิดรอยแยกขึ้น แล้วพลังจิตวิญญาณถูกดูดลงไปในดาบเทพอัสนีจนเกือบทั้งหมด

ดาบเทพอัสนีได้ปลอดปล่อยเสียงราวกับสายฟ้าฟาดออกมา ตอนนี้ดาบเทพอัสนี เหมือนกับหลุมดำที่กำลังกลืนกินพลังจิตวิญญาณของเนี้ยหลี่

“เจ้าบ้า !”

เนี้ยหลี่ไม่ได้คาดคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช่นนี้จากดาบเทพอัสนีดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีความสามารถที่จะหยุดมันได้ ความเร็วในการดูดกลืนจิตวิญญาณของมัน เร็วกว่าที่เนี้ยหลี่จิตนาการเสียอีก

ความแข็งแก่งของ เนี้ยหลี่ตอนนี้มันอยู่คนละระดับกับการดูดกลืนเลยทีเดียว

จนถึงตอนนี้เขาเพิ่งจะระดับ5- star  Silver!

ทันใดนั้นเศษหน้าของหนังสือจิตอสูรท่องเวลาจากหน้าอกของเนี้ยหลี่ได้ส่งพลังเกิดเป็นเสียงและแสงสว่างอย่างเจิดจ้าออกมา

Boom!

เนี้ยหลี่รู้สึกราวกับว่าอาณาเขตจิตวิญญาณของเขาได้ระเบิดออกมาอย่างทันทีเกิดความรู้สึกเวียนศีรษะและภาพด้านหน้าของเขาเลือนลาง  

“บ้าเอ๊ย !”
ตาทั้งสองข้างของ เนี้ยหลี่ ได้มีเลือดไหลออกมา รู้สึกเหมือนว่าพลังจิตวิญญาณของเขาแทบไม่เหลือ ร่างกายของเขาราวกับว่ากำลังถูกไฟไหม้ ถ้าสติเขาของดับวูบไปตอนนี้ กลุ่มของเย่ ซิ่วจะถูกทำลาย
“ข้าจะต้องเสี่ยงใช้ร่างกายนี้จนถึงที่สุด!” เนี้ยหลี่ตะโกนออกมาอย่างสุดเสียง เขายกดาบเทพอัสนี ขึ้นมาอีกครั้งเกลียวคลื่นสายฟ้าทั้งหมดได้ตกลงมาจากท้องฟ้าและได้รวบรวมเข้าไปยังในมือของ เนี้ยหลี่เขารวมมันจนกลายเป็นสายฟ้าขนาดใหญ่ เนี้ยหลี่ได้ฟันมือตรงไปที่หน้าอกของอสูรอเวจี

Boom!

สติของ เนี้ยหลี่เกิดการพร่ามัว เขาได้ยินเสียงระเบิดอย่างเลือนลาง เขาได้เห็นว่าสายฟ้าแสนโวลต์ของเขาสร้างความเสียหายจนไปถึงแกนกลางของอสูรอเวจี ในขณะต่อมาเขาสูญเสียสติของเขาอย่างสมบรูณ์และตกลงมาอย่างเชื่องช้าภายใต้การห่อหุ้มของสายฟ้า

จากที่ผ่านมาเขามีพลังเพียงแค่ระดับ 5 ดาว เงิน การใช้พลังทั้งหมดนี้คือขีดจำกัดของเนี้ยหลี่ ในตอนนี้

ขณะที่กลุ่มของเย่ ซิ่วกำลังพยายามลากดาบเปลวเพลิงยักษ์ออกไป เมื่อ พวกเข้าเห็นมือขนาดยักษ์ของ อสูรอเวจี กำลังใกล้เข้ามา พวกเขารู้สึกเหมือนถูกไฟอันร้อนแรงมุ่งตรงมายังพวกเขา ทันใดนั้นเอง ได้มีสายฟ้าคล้ายกับสิ่งของที่ตกลงมาจากสวรรค์หล่นลงมาจากท้องฟ้า

พวกเขาเงยหน้ามองขึ้นไปข้างบนและมองดูอาณาเขตสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สังหารพวกเขาเห็น เนี้ยหลี่ห่อหุ้มไปด้วยสายฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนเขากำลังรวบรวมไฟฟ้าแสนโวลต์ มันอัดแน่นไปด้วยสายฟ้าที่หนาแน่นกว่าเก่าเสียอีก

Boom!

สิ่งนั้นสายฟ้าขนาดใหญ่ได้ปะทะเข้ากับร่างกายของอสูรอเวจีสายฟ้าเส้นนั้นผ่านทะลุหน้าอกของอสูรอเวจีแล้วมันก็ระเบิดออกเป็นสาเหตุทำให้เกิดหลุมใหญ่โตบนหน้าอกของอสูรอเวจี

อสูรอเวจีร้องออกมาด้วยความทุกข์ทรมาน แล้วดับดิ้นไปในที่สุดดวงตาสีแดงของมันได้ดับแสงลงและล้มลงตกสู่พื้นดิน

ได้บังเกิดความเงียบขึ้นมาชั่วขณะหนึ่ง  กลุ่มของเย่ ซิ่วตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้น ภาพเหตุการณ์ที่อยู่ๆหน้าอกของอสูรอเวจี ถูกทะลุผ่านไปง่ายๆ ได้เขย่าขวัญเของพวกเขามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น แทบจะไม่อยากจะเชื่อ

นั้นคือพลังของสายฟ้า!   ไม่มีใครที่จะสามารถจินตนาการออกได้ว่าพลังของอาณาเขตสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สังหารที่อยู่ในมือของเนี้ยหลี่มันได้แสดงพลังอันน่ากลัวเกิดจินตนาการของพวกเขา

ในตอนนี้สายตาของนักรบทั้งหมดจากตระกูลต่างๆได้มองไปยังเด็กหนุ่มที่มีสายฟ้าห่อหุ้มตัวขณะอยู่กำลังค่อยๆหล่นลงมา

“เด็กหนุ่มคนนั้นคือใคร?”

“เด็กหนุ่มคนนั้นคืออัจฉริยะจากตระกูลบันทึกสวรรค์ (Heavenly  Marks  Family)!”

“ตระกูลบันทึกสวรรค์งั้นเหรอ?”

ชื่อของตระกูลบันทึกสวรรค์ ได้ถูกจารึกลงไปภายในหัวใจของพวกเขา
ผู้เชี่ยวชาญจากตระกูลขั้นสูงจำนวนมากมายกำลังระลึกถึงตระกูลใน เมืองกลอรี่ ที่เรียกว่าตระกูลบันทึกสวรรค์เพราะว่าความเข้มแข็งของตระกูลบันทึกสวรรค์ อ่อนแอมากพวกเขาไม่สามารถจะที่คำนึงถึงมันได้อย่างไรก็ตาม ตอนนี้

เนื่องจากเนี้ยหลี่พวกเขาเริ่มที่จะประเมินค่าตระกูลนี้ ตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขาไม่เคยได้สนใจเลย

เพราะจากสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาทุกๆคนได้เริ่มที่จะสนใจเนี้ยหลี่ พยายามเพื่อที่จะเข้าใจตัวตนจริงๆของอัจฉริยะที่ปรากฏขึ้นภายในตระกูลบันทึกสวรรค์

เมื่ออสูรอเวจีได้ถูกกำจัดแล้วเหล่ากองทัพยามของคฤหาสน์เจ้าเมือง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากตระกูลต่างๆ ทั้งหมดต่างตะโกนส่งเสียงดีใจออกมา ขวัญกำลังใจของพวกเขาเพิ่มขึ้นจนถึงขีดสุด พวกเขาเหวี่ยงอาวุธทั้งหลายไปยังฝูงปีศาจลูกไฟน้อย กลายเป็นสาเหตุให้ปีศาจลูกไฟน้อยถูกไล่กำจัด

เมือไม่มี อสูรอเวจีร่างทรงอสูรวิญญาณและนักสู้ ระดับ Black  Gold ก็มีอิสระและเข้าไปร่วมการต่อสู้ ด้วยความช่วยเหลือของเหล่าร่างทรงอสูรวิญญาณและนักสู้ ระดับ Black  Gold ปีศาจลูกไฟน้อยไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้และเริ่มที่จะล่าถอยไปยังรอยแตก
ร่างทรงอสูรวิญญาณและ ระดับ Black  Gold จำนวนหนึ่งเริ่มที่จะทำการปิดผนึกรอยแตก

ร่างทรงอสูรวิญญาณจากสมาคมทมิฬได้ใช้อาณาเขตบางอย่างเปิดประตูไปที่(ห้วงนรก) Abyss  Realm รอยแตกถูกปิดผนึกอีกครั้งหนึ่ง และอาณาเขตที่ประตู ได้กลับไปสู่รูปแบบดั้งเดิมของมัน

ณ ตอนนี้ ภายใต้อาณาเขตสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สังหารเนี้ยหลี่ได้ตกลงมาที่พื้นอย่างช้าๆ


เย่ ซิ่วได้กระโดดไปรับตัว เนี้ยหลี่ก่อนถึงพื้นดิน เขาได้ตรวจสอบดูร่างกายของเนี้ยหลี่เขาขมวดคิ้วแล้วก็พาเนี้ยหลี่ออกไป


ที่มาจาก http://www.wuxiaworld.com/


#นิยาย พงศาวดารภูติ#Tale of the demon god#นิยายแปลไทย
Author(s)

2 ความคิดเห็น: